Parenteel van Susanna Barentina Lapré

ra1825_164_geboorte_rembang.jpg 1839_huwelijksbericht.jpg ra1840_265_huwelijk_djokjakarta.jpg doop_kinderen_van_susanna_barentina_lapr_.jpg
1 RA1825,164 geboorte Rembang
2 1839 huwelijksbericht
3 RA1840,265 huwelijk Djokjakarta
4 Doop kinderen van Susanna Barentina Lapré
1 Susanna Barentina Lapré (afb. 1 t/m 4) is geboren op donderdag 20-05-1824 in Rembang, Midden-Java (Nederlands Indië) [bron: RA 1825, 164], dochter van Pieter Jacobus Lapré en Alida Barentina Hulsthoff. Susanna is overleden op donderdag 22-08-1912 in Batavia / Jakarta, West-Java (Nederlands Indië / Indonesië), 88 jaar oud [bron: RA 1913, 93]. Zij is begraven in Batavia / Jakarta, West-Java (Nederlands Indië / Indonesië), Begraafplaats Tanahabang Weltevreden.
Notitie bij overlijden van Susanna: Graftekst:
Hier rust /onze lieve moeder / Susanna Barentina / Kuyp geb. Lapré / geboren 20 Mei 1826 / overleden 22 Augustus 1912 / Rust zacht.
Notitie bij Susanna: Adresboeken:
1988 Kuijp wed. gep. ambtenaar J. D. H.—geb. S. B. Lapré—Batavia. Tanah Tinggi.
1901 Kuyp Wed.—Geb. S. B. Lapré—Batavia. Defensielijn 4-318.
1903 Kuyp, Wed. Algem. Ontvanger J. D. H. — geb. S. B. Lapré — Batavia, Defensielijn 4—318.
Susanna trouwde, 15 jaar oud, op woensdag 21-08-1839 in Djokjakarta, Midden-Java (Nederlands Indië) [bron: RA 1840, 239] met Jacobus Dominicus Hendricus Kuijp (Kuyp), 20 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Susanna en Jacobus: - 21.08.1839 Jacobus Dominicus Hemicus Kuijp, oud 20 jaar, [geb. Soerabaja 9 sept. 18181, klerk op het residentiekantoor, [zoon van Philippus Jacobus Kuijp en Catharina Bolk]; met Susanna Barentina Lapre, oud 15 jaar, [geb. Rembang 20 mei 1824, dochter van Pieter Jacobus Lapré en Alida Barentina Hulsthoffl. Getuige: Johannes Malasch, oud 26 jaar, onderwijzer.
Jacobus is geboren op woensdag 09-09-1818 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië), zoon van Philippus Jacobus Kuijp (Kuyp) en Catharina Bolk. Jacobus is overleden op vrijdag 22-06-1883 in Batavia / Jakarta, West-Java (Nederlands Indië / Indonesië), 64 jaar oud.
Beroepen:
1840     commies op het residentiekantoor te Djokjakarta
1845     commies belast met de administratie van ’s-Lands kas te Salatiga (Semarang) op fl. 250,- per maand
na 1845     Agent van de Semarangse wees- en boedelkamer te Salatiga (Semarang)
1856     secretaris der residentie te Palembang
1856     vendumeester te Palembang
van 1860 tot 1875     algemeen ontvanger van ’s-Lands kas te Semarang
vanaf 1864     bestuurslis en thesaurier van het Protestants wees- en armenhuis te Semarang
Kinderen van Susanna en Jacobus:
1859_sept_25_overlijdensbericht.jpg
5 1859-sept-25 overlijdensbericht
1 Elisabeth Susanna Kuijp (Kuyp) [1.1] (afb. 5), geboren op vrijdag 29-09-1848 in Salatiga, Midden-Java (Nederlands Indië) [bron: RA 1849, 368]. Zij is gedoopt op zondag 08-07-1849 in Salatiga, Midden-Java (Nederlands Indië) [bron: Het Herv. doopregister van Semarang 1849, 122].
Notitie bij de geboorte van Elisabeth: - Elisabeth Susanna [RA 1849, 368] geb. Salatiga 29 september 1848, ged. Salatiga 8 juli 1849; ouders: Jacobus Dominicus Hendrikus Kuijp en Susanna Barentina Lapré, geh. lieden.
Elisabeth is overleden op zondag 25-09-1859 in Soerakarta, Midden Java (Nederlands Indië), 10 jaar oud.
2 Hendricus Pilippus Kuijp (Kuyp) [1.2], geboren op zaterdag 05-04-1851 in Salatiga, Midden-Java (Nederlands Indië) [bron: RA 1852, 409]. Hij is gedoopt op zondag 27-07-1851 in Salatiga, Midden-Java (Nederlands Indië) [bron: Het Herv. doopregister van Semarang 1849, 96].
Notitie bij de geboorte van Hendricus: - Hendricus Pilippus [RA 1852, 409] geb. Salatiga 5 april 1851, ged. Salatiga 27 juli 1851; ouders: Jacobus Dominicus Hendricus Kuijp en Susanna Barentina Lapré, geh. lieden.
Hendricus is overleden op woensdag 19-05-1909 in Medan, Sumatra (Nederlands Indië), 58 jaar oud.
Notitie bij Hendricus: CAROLINA ENGELINA DOEVE, geb. Semarang 23 Maart
1845, huwde je Semarang 12 Mei 1863 (gescheiden
Raad van Just. Semarang rg Mei 1869) MARINUS ELIZA
VAN OYEN, geb. ‘s Gravenhage I g Juli I 83 1, particulier
te Tjandran (Semarangj later te Solo, zn. van ADRIAAN
LEOPOLD BALTHASAR WILLEM COCK VAN 0. en
THEODORA GIJSBERTA VAN HASSELT, huwde 2e Semarang
7 Oct. 1870 ANDRIESPAPO, geb. Semarang 30 Sept.
1831, Ie commies Res. kantoor te Batavia, wedr. van
PETRONELLA MARGARETHA MEENG en zn. van THEODORA
ELISABETH PAPO, die in 1870 de huisvr. was van
WILLEM VAN BRONCKHORST: huwde 3e Semarang 18
April 1877 HENDRICUS PHILIPPUS KUYP, geb. Salatiga
5 April en ged. aldaar 27 Juli 185 I, handelsemployé
zn. van JACOBUS DOMINICUS HENDRICUS K., commies
Res. kantoor te Djokja en hv. SUSANNA BARENTINA
LAPRé.
3 Catharina Anthoinetta Kuijp (Kuyp) [1.3], geboren op zondag 06-06-1852 in Salatiga, Midden-Java (Nederlands Indië) [bron: RA 1853, 438]. Zij is gedoopt op zondag 08-08-1852 in Salatiga, Midden-Java (Nederlands Indië) [bron: Het Herv. doopregister van Semarang 1849, 172].
Notitie bij de geboorte van Catharina: - Catharina Anthoinetta [RA 1853, 438] geb. Salatiga 6 juni 1852, ged. Salatiga 8 augustus 1852; ouders: Jacobus Dominicus Hendricus Kuijp en Susanna Berentina Lapré, geh. lieden.
Catharina is overleden.
Notitie bij Catharina: Wat is de overlijdensdatum en overlijdensplaats van Catharina?
4 Johannes Jacobus Kuijp (Kuyp) [1.4], geboren op dinsdag 28-08-1855 in Salatiga, Midden-Java (Nederlands Indië). Johannes is overleden.
Notitie bij Johannes: Wat is de overlijdensdatum en overlijdensplaats van Johannes?
Gegenereerd met Aldfaer versie 4.2 op 27-03-2014 20:12 door Lapré Holding B.V.