Parenteel van Suzane Gerdienne Laprť

1 Suzane Gerdienne Laprť is geboren op zondag 08-10-1882 in Rembang, Midden-Java (Nederlands IndiŽ) [bron: RA 1884, 249]. Suzane is overleden.
Notitie bij Suzane: De grote vraag is: wie zijn de ouders van Susane?
Wat is de overlijdensdatum en overlijdensplaats van Susane?

Suzane trouwde, 25 jaar oud, op zaterdag 25-01-1908 in Rembang, Midden-Java (Nederlands IndiŽ) [bron: RA 1909, 15] met Godfried Cooke.
Notitie bij het huwelijk van Suzane en Godfried: Er kwamen totaal 8 kinderen. Wie zijn de ontbrekende 4 kinderen?
Notitie bij Godfried: Wat is de geboortedatum en geboorteplaats van Godfried?
Wat is de overlijdensdatum en overlijdensplaats van Godfries?
Wie zijn de ouders van Godfried?


Kinderen van Suzane en Godfried:
1 Charles (Ventje) Cooke, geboren op vrijdag 15-01-1909 in Kendal, Midden-Java (Nederlands IndŽ). Hij is gedoopt op dinsdag 26-11-1912 in Indramajoe, West-Java (Nederlands IndiŽ) [bron: Het Prot. doopregister van Cheribon 1844-1917, 1320].
Notitie bij de geboorte van Ventje: Charles, geb. Daroepona (Kendal, Semarang) 15 jan. 1909, ged. Kombo
(Indramajoe) 26 nov. 1912, zn. van Godfried Cooke en Suzane Gerdienne
Laprť, echtelieden.

Ventje is overleden in Suriname (oorzaak: dodelijk verongelukt met zijn motorfiets in Suriname).
Notitie bij Ventje: Wat is de overlijdensdatum en de overlijdensplaats van Charles (Vent) Cooke?
2 HenriŽtte Suzanne Caroline (Jet) Cooke, geboren op zondag 27-02-1910 in Magelang, Midden-Java (Nederlands IndiŽ). Zij is gedoopt op dinsdag 26-11-1912 in Indramajoe, West-Java (Nederlands IndiŽ) [bron: Het Prot. doopregister van Cheribon 1844-1917, 1321].
Notitie bij de geboorte van Jet: Henriette Suzanne Caroline, geb. Magelang (Kedoe) 27 febr. 1910, ged.
Kombo (Indramajoe) 26 nov. 1912, dr. van Godfried Cooke en Suzane
Gerdienne Laprť, echtelieden.

Notitie bij Jet: Jet Cooke trouwde met Klaar.
3 Godtfried (Boy) Cooke, geboren op donderdag 30-03-1911 in Indramajoe, West-Java (Nederlands IndiŽ). Hij is gedoopt op dinsdag 26-11-1912 in Indramajoe, West-Java (Nederlands IndiŽ) [bron: Het Prot. doopregister van Cheribon 1844-1917, 1322].
Notitie bij de geboorte van Boy: Godtfried, geb. Kombo (Indramajoe) 30 maart 1911, ged. ald. 26 nov.
1912, zn. van Godfried Cooke en Suzane Gerdienne Laprť, echtelieden.

Boy is overleden in ´s-Gravenhage.
Notitie bij Boy: Wat is de overlijdensdatum van Godtfried (Boy) Cooke?
4 Ferdinand Marinus (Ferdy) Cooke, geboren op woensdag 18-09-1912 in Indramajoe, West-Java (Nederlands IndiŽ). Hij is gedoopt op dinsdag 26-11-1912 in Indramajoe, West-Java (Nederlands IndiŽ) [bron: Het Prot. doopregister van Cheribon 1844-1917, 1323].
Notitie bij de geboorte van Ferdy: Ferdinand Marinus, geb. Kombo (Indramajoe) 18 sept. 1912, ged. ald. 26
nov. 1912, zn. van Godfried Cooke en Suzane Gerdienne Laprť, echtelieden.

Ferdy is overleden in Groningen.
Notitie bij Ferdy: Wat is de overlijdensdatum van Ferdinand Marinus (Ferdy) Cooke?
5 Marie Jeanette Stephanie Cooke, geboren op zaterdag 23-08-1913 in Kombo (Nederlands IndiŽ).
6 Boetje Cooke, geboren na 1914. Boetje is overleden in Amsterdam.
Notitie bij Boetje: Wat zijn de volledige namen van Boetje Cooke?
Wat is de geboortedatum en geboorteplaats van Boetje Cooke?
Wat is de overlijdensdatum van Boetje Cooke?

7 Frieda Cooke, geboren na 1915. Frieda is overleden in Florida, Amerika.
Notitie bij Frieda: Wat zijn de volledige namen van Frieda Cooke?
Wat is de geboortedatum en geboorteplaats van Frieda?
Wat is de overlijdensdatum en overijdensplaats van Frieda?

8 Arthur Cooke, geboren na 1916. Arthur is overleden in Aan boord van "De Ruyter" (oorzaak: op jonge leeftijd gesneuveld tijdens de Slag in de Javazee met het oorlogsschip "De Ruyter").
Notitie bij Arthur: Wat zijn de volledige namen van Arthur Cooke?
Wat is de geboortedatum en geboorteplaats van Arthur Cooke?
Wat is de overlijdensdatum van Arthur Cooke?Gegenereerd met Aldfaer versie 3.5.3 op 28-10-2007 22:10 door E.F. Laprť