Parenteel van Pieter Jacobus Lapré

huwelijken_pieter_jacobus_lapr_.jpg
1 huwelijken Pieter Jacobus Lapré
1 Pieter Jacobus Lapré (afb. 1) is geboren op zaterdag 25-05-1844 in Djokjakarta, Midden-Java (Nederlands Indië) [bron: RA 1845, 284], zoon van Gustavus Fredericus (Gustavus Bout Morgenster) Lapré en Elisabeth Johanna Jansen. Hij is gedoopt op zondag 01-09-1844 in Djokjakarta, Midden-Java (Nederlands Indië) [bron: Het doopregister van de Protestantse gemeente van Djokjakarta 1830-1874]. Pieter is overleden op vrijdag 21-11-1902 in Semarang, Midden-Java (Nederlands Indië), 58 jaar oud. Hij is begraven in Semarang, Midden-Java (Nederlands Indië), Algemene begraafplaats, grafnummer 520.
Notitie bij overlijden van Pieter: Graftekst:
Hier rust / onze geliefde vader / Pieter Jacobus Laprë / geb. te Djocdja 25 Mei 1844 / overleden te Semarang / op den 21en November 1902.
Notitie bij Pieter: 1 maand na het huwelijk van Pieter Jacobus Lapré met Neeltje Ambrosie, werd zoon Charles Herman Theodorus geboren bij vrouw Etjing.
Pieter Jacobus Lapré genoemd in de Regerings Almanak van Nederlands Indië 1861 als Europese Inwoner te Banjoewangi.
(RA1861, 93)
Vervolgens wordt Pieter Jacobus Lapré genoemd in de Regerings Almanak van Nederlands Indië 1863 - 1864 als Europese Inwoner te Bondowosso.
(RA1863, 96, RA1864, 101)
Daarna wordt Pieter Jacobus Lapré genoemd in de Regerings Almanak van Nederlands Indië 1865 - 1871 als Europese Inwoner te Tjilatjap.
(RA1865, 113, RA1866, 114, RA1867, 115, RA1868, 125, RA1869, 118, RA1870, 115, RA1871, 112)
Daarna wordt Pieter Jacobus Lapré genoemd in de Regerings Almanak van Nederlands Indië 1872 - 1873 als Europese Inwoner te Bandjar - Negara.
(RA1872, 116, RA1873, 115)
Daarna wordt Pieter Jacobus Lapré genoemd in de Regerings Almanak van Nederlands Indië 1874 - 1874 als Europese Inwoner te Poerbolingo.
(RA1874, 119)
Pieter Jacobus Lapré woonde volgens het Adresboek Nederlandsch-Indië 1899: Samarang, wijk Kobong.
Beroepen:
klerk (residentiekantoor te Tjilatjap (Banjoemas))
klerk (1ste klerk assistentresidentiekantoor te Soekaboemie)
griffier (van de Landraad te Kraksaan, Toeloengagoeng en Trengalek (Kediri))
vanaf 1883     pensioen
1899     gepensioneerd (griffierbij de Landraad te Poerwakarta (Krawang))   [bron: Adresboek Nederlandsch-Indië 1899]
Religies:
1844     Protestant   [bron: Doop]
1883     Rooms Katholiek   [bron: Doop zoon Johan Pieter]
Pieter:
(1) begon een relatie met Inlandse Naamloos.
(2) begon een relatie, 23 of 24 jaar oud, in 1868 met Etjing, 25 of 26 jaar oud. Zij is geboren in 1842 in Tjilatjap, Midden-Java (Nederlands Indië). Zij is overleden.
(3) trouwde, 24 jaar oud, op zaterdag 18-07-1868 in Tjilatjap, Midden-Java (Nederlands Indië) [bron: RA 1869, 16] met Neeltje Ambrosie, 17 of 18 jaar oud. De scheiding werd geregistreerd op woensdag 21-04-1880 in Semarang, Midden-Java (Nederlands Indië) (wegens overspel Neeltje Ambrosie).
Notitie bij het huwelijk van Pieter en Neeltje: Opmerking 1: De zoon van Pieter Jacobus Lapré, Charles Herman Theodorus Lapré, wordt bij vrouw Etjing geboren: 1 maand na het huwelijk met Neeltje Ambrosie.
Opmerking 2: Echtscheiding van Pieter Jacobus Lapré op 21-04-1880, wegens overspel Neeltje Ambrosie met Willem Smissaent, geweermaker, wonende te Meester Cornelis.
Neeltje is geboren in 1850. Neeltje is overleden. Neeltje begon later een relatie omstreeks 1879 met Willem Smissaert.
Notitie bij Neeltje: Wat is de geboortedatum en geboorteplaats van Neeltje?
Wat is de overlijdensdatum en overlijdensplaats van Neeltje?
Wie zijn de ouders van Neeltje?
(4) trouwde, 36 jaar oud, op vrijdag 10-12-1880 in Krawang, West-Java (Nederlands Indië) [bron: RA 1882, 212] met Theodora Everarda Bronkhorst, 21 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Pieter en Theodora: Bij de huwelijken Lapré met Bronkhorst krijgt het oude Nederlandse gezegde "neef en nicht vrijen licht" (d.i. gemakkelijk) wel een exceptionele invulling doordat de broers Johannes Albertus Lapré, Jan Willem Louis Lapré, Louis Anthonie Lapré als mede volle neef Pieter Jacobus Lapré huwen met hun achternichten Bronkhorst. Drie ervan zijn zussen (Theodora Everarda Bronkhorts, Hendrina Sara Bronkhorst, Helena Cecilia Bronkhorst) en één is hun nichtje (Anna Charlotte Bronkhorst).
De verwantschap loopt via de beide grootmoeders, respectievelijk overgrootmoeder Catharina Hulsthoff (ca. 1808-1839), die huwt [te Rembang] in of voor 1827 met Johan Godtlieb Fredriksz (ca. 1803-1878).
Catharina’s zuster, Alida Barentina Hulsthoff (1796-1863) huwt te Rembang in 1820 met de pakhuismeester van het zoutverkooppakhuis aldaar, Pieter Jacobus Lapré (1761/1762-1830). Zij zijn de grootouders van zowel de gebroeders alsook de neef Lapré.
Theodora is geboren op donderdag 04-08-1859 in Semarang, Midden-Java (Nederlands Indië), dochter van Dietert Brugma Bronkhorst en Christiana Hermenie Josephine Frederiksz. Theodora is overleden op zondag 17-03-1946 in Magelang, Midden-Java (Nederlands Indië), 86 jaar oud (oorzaak: vermoord gedurende de Bersiap).
Notitie bij Theodora: Theodora Everarda Bronkhorst komt voor bij de doop van zoon Johan Pieter (1883) als Theodora Everard Brinkhorst.
Getuige bij:
26-05-1908     doop Piet Lapré (1908-1984) [zie 1.10.2]    [grootmoeder vaderszijde]
Kinderen van Pieter en Inlandse:
1 Frederik Adolf (Boeng Leh (Frits)) Lapré, geboren op maandag 26-12-1864 in Tjilatjap, Midden-Java (Nederlands Indië). Volgt 1.1.
2 Eugenie Marie Lapré, geboren op vrijdag 13-07-1866 in Tjilatjap, Midden-Java (Nederlands Indië). Volgt 1.2.
Kind van Pieter en Etjing:
3 Charles Herman Theodorus Lapré, geboren op maandag 17-08-1868 in Tjilatjap, Midden-Java (Nederlands Indië). Volgt 1.3.
Kinderen van Pieter en Neeltje:
4 Willem Frederik Lapré [1.4], geboren op dinsdag 19-10-1869 in Tjilatjap, Midden-Java (Nederlands Indië) [bron: RA 1871, 226]. Willem is overleden op woensdag 23-02-1870 in Tjilatjap, Midden-Java (Nederlands Indië), 4 maanden oud [bron: RA 1871, 278].
5 Emilie (Toet) Lapré, geboren op zaterdag 04-03-1876 in Probolinggo, Oost-Java (Nederland Indië). Volgt 1.5.
6 Maria Lapré, geboren op zaterdag 13-07-1878 in Soerakarta, Midden Java (Nederlands Indië). Volgt 1.6.
Kinderen van Pieter en Theodora:
7 Josephine Theodora Lapré, geboren op zaterdag 22-01-1881 in Poerwokerto, Midden-Java (Nederlands Indië). Volgt 1.7.
8 Johan Pieter Lapré, geboren op vrijdag 20-07-1883 in Kraksaän, Oost-Java (Nederlands Indië). Volgt 1.8.
9 Wilhelm Hendrik Paul Mauritz Lapré [1.9], geboren op maandag 31-08-1885 in Batavia / Jakarta, West-Java (Nederlands Indië / Indonesië) [bron: RA 1886, 255]. Wilhelm is overleden op woensdag 08-11-1905 in Krawang, West-Java (Nederlands Indië), 20 jaar oud [bron: RA 1907, 106].
10 Christiaan Herman (Mantji) Lapré, geboren op dinsdag 14-08-1888 in Batavia / Jakarta, West-Java (Nederlands Indië / Indonesië). Volgt 1.10.
11 Christine Hermine Josephine (Stien) Lapré, geboren op zaterdag 03-01-1891 in Batavia / Jakarta, West-Java (Nederlands Indië / Indonesië). Volgt 1.11.
12 Wilhelmina Lapré, geboren op zondag 06-09-1896 in Semarang, Midden-Java (Nederlands Indië). Volgt 1.12.
13 Ferdinand Lapré, geboren op woensdag 13-09-1899 in Semarang, Midden-Java (Nederlands Indië). Volgt 1.13.
14 Willem Lapré, geboren op zaterdag 06-04-1901 in Semarang, Midden-Java (Nederlands Indië). Volgt 1.14.
19090220_naamsverandering_keijner_naar_lapr_.jpg ra1886__225.jpg
2 19090220 naamsverandering Keijner naar Lapré
3 RA1886, 225
1.1 Frederik Adolf (Boeng Leh (Frits)) Lapré (afb. 2 en 3) is geboren op maandag 26-12-1864 in Tjilatjap, Midden-Java (Nederlands Indië) [bron: RA 1867, 54], zoon van Pieter Jacobus Lapré (zie 1) en Inlandse Naamloos. Boeng Leh (Frits) is overleden op maandag 07-04-1913 in Semarang, Midden-Java (Nederlands Indië), 48 jaar oud [bron: RA 1914, 141 1ste Bijregister].
Notitie bij Boeng Leh (Frits): Frederik Adolf Lapré woonde volgens het Adresboek Nederlandsch-Indië 1899: Semarang, wijk Darat.
De kinderen van Frederik Adolf (Boeng Leh / Frits) Lapré werden geboren met de geslachtsnaam "Keijner".
In 1909 werd hun geslachtsnaam veranderd in "Lapré".
Het ’Nieuws van de Dag voor Ned. Indië’ d.d. 20-02-1909 schreef hierover.
Beroepen:
deurwaarder bij de Raad van Justitie te Semarang
1899     deurwaarder   [bron: Adresboek Nederlandsch-Indië 1899]
Boeng Leh (Frits):
(1) begon een relatie met Geertruida Sophia Keijner. Geertruida is geboren op woensdag 07-10-1874 in Ngawi, Oost-Java (Nederlands Indië) [bron: RA 1876, 260], dochter van Pieter Wilhelm Keijner en Carolina Renau. Geertruida is overleden op zaterdag 25-03-1905 in Semarang, Midden-Java (Nederlands Indië), 30 jaar oud [bron: RA 1906, 104]. Geertruida trouwde later op maandag 26-09-1898 in Semarang, Midden-Java (Nederlands Indië) [bron: RA 1900, 329] met Cornelis Frederik Lugtman.
(2) trouwde, 20 jaar oud, op woensdag 20-05-1885 in Semarang, Midden-Java (Nederlands Indië) [bron: RA 1886, 225] met Paulina Wilhelmina Carolina Keijner (afb. 3). Bij het burgerlijk huwelijk van Boeng Leh (Frits) en Paulina waren de volgende getuigen aanwezig: Leonardus Guilliame Bout en Antonie Johannes Paulus. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op woensdag 20-05-1885 in Semarang, Midden-Java (Nederlands Indië), R.K. St. Joseph Kerk. Het huwelijk werd ontbonden op vrijdag 28-06-1912 in Semarang, Midden-Java (Nederlands Indië) [bron: RA 1913, 23].
Notitie bij het huwelijk van Boeng Leh (Frits) en Paulina: Broer Frederik Aldof Lapré en zus Eugenie Marie Lapré trouwden beiden in mei 1885.
Paulina trouwde later op woensdag 16-07-1913 in Semarang, Midden-Java (Nederlands Indië) [bron: RA 1914, 28] met Andrias Wilhelmus Matheus.
Notitie bij Paulina: Wat is de geboortedatum van Paulina?
Wat is de overlijdensdatum en overlijdensplaats van Pauilina?
Wie zijn de ouders van Paulina?
Kinderen van Boeng Leh (Frits) en Geertruida:
1 Franciscus Littius Lapré, geboren op dinsdag 18-12-1894 in Semarang, Midden-Java (Nederlands Indië). Volgt 1.1.1.
2 Sophie Wilhelmine Lapré, geboren op donderdag 15-10-1896 in Semarang, Midden-Java (Nederlands Indië). Volgt 1.1.2.
3 Rosalia Julia (Roos) Lapré, geboren op maandag 28-03-1898 in Semarang, Midden-Java (Nederlands Indië). Volgt 1.1.3.
ra1896_337.jpg
4 RA1896 337
1.1.1 Franciscus Littius Lapré (afb. 2 en 4) is geboren op dinsdag 18-12-1894 om 14:30 in Semarang, Midden-Java (Nederlands Indië) [bron: RA 1896, 337 (zonder achternaam vermelding)], zoon van Frederik Adolf (Boeng Leh (Frits)) Lapré (zie 1.1) en Geertruida Sophia Keijner. Hij is gedoopt op zondag 17-02-1895 in Semarang, Midden-Java (Nederlands Indië), R.K. St. Joseph Kerk. Franciscus is overleden op zondag 20-03-1966 in Rosmalen, 71 jaar oud.
Notitie bij Franciscus: Franciscus Littius Lapré vestigde zich op 23-08-1951 in Nederland en woonde vanaf:
23-08-1951 Vught, Loyolalaan 7
22-10-1951 Drunen, Elshout Kerkstraat 34
19-05-1952 Den Bosch, Pieter Breugelstraat 240
26-11-1960 Den Bosch, Johan v.d. Veldestraat 35
Beroepen:
klerk bij de Wees- en Boedelkamer te Semarang
1ste commies ter griffie van de Raad van Justitie te Semarang
Franciscus trouwde, 21 jaar oud, op donderdag 25-05-1916 in Banjoemas, Midden-Java (Nederlands Indië) [bron: RA 1917, 122] met Mariana Inlandse Vrouw, 21 jaar oud. Mariana is geboren op zondag 17-06-1894 in Banjoemas, Midden-Java (Nederlands Indië), dochter van Djajadimedja en Adjeng Samirah. Mariana is overleden op zondag 10-05-1959 in Rosmalen, 64 jaar oud.
Notitie bij Mariana: Mariana is een inheemse vrouw.
Marianna vestigde zich op 23-08-1951 in Nederland
Kinderen van Franciscus en Mariana:
1 Geertrude Adolphine (Kitty) Lapré, geboren op zaterdag 17-02-1917 in Semarang, Midden-Java (Nederlands Indië). Volgt 1.1.1.1.
grafsteen_jules_etienne.jpg
5 Grafsteen Jules Etienne
2 Jules Etienne Lapré [1.1.1.2] (afb. 5), geboren op zondag 31-10-1920 in Semarang, Midden-Java (Nederlands Indië) [bron: RA 1923, 113]. Hij is gedoopt op zondag 23-01-1921 in Semarang, Midden-Java (Nederlands Indië), R.K. St. Joseph Kerk. Jules is overleden op donderdag 04-12-1947 in Palembang, Sumatra (Nederlands Indië), 27 jaar oud. Hij is begraven in Nederlands ereveld Pandu, Bandung (Indonesië) (Vak V, nummer 224).
Beroep:
vdg. Inf. XI KNIL
3 Wilhelm Marie Lapré [1.1.1.3], geboren op zondag 27-11-1921 in Semarang, Midden-Java (Nederlands Indië) [bron: RA 1923, 119]. Hij is gedoopt op dinsdag 24-01-1922 in Semarang, Midden-Java (Nederlands Indië), R.K. St. Joseph Kerk. Wilhelm is overleden op vrijdag 04-10-1946 in Poerwakarta, West-Java (Nederlands Indië), 24 jaar oud. Hij is begraven in Buiten Erevelden (Indonesďe) (Gedenkboek 41).
Beroep:
militair Soldaat, KNIL
4 Adriana Benjamine Lapré [1.1.1.4], geboren op vrijdag 30-03-1923 om 06:40 in Semarang, Midden-Java (Nederlands Indië). Zij is gedoopt op maandag 07-05-1923 in Semarang, Midden-Java (Nederlands Indië), R.K. St. Joseph Kerk. Adriana is overleden op zondag 01-12-1935 in Semarang, Midden-Java (Nederlands Indië), 12 jaar oud. Adriana bleef kinderloos.
5 Lieke Elisabeth Lapré, geboren op zondag 13-07-1924 in Banjoemas, Midden-Java (Nederlands Indië). Volgt 1.1.1.5.
6 Andreas Moritz Lapré, geboren op zondag 13-06-1926 in Semarang, Midden-Java (Nederlands Indië). Volgt 1.1.1.6.
7 Louise Egbertine Maria Lapré [1.1.1.7], geboren op zaterdag 01-10-1927 in Semarang, Midden-Java (Nederlands Indië). Zij is gedoopt op zondag 20-11-1927 in Semarang, Midden-Java (Nederlands Indië), R.K. St. Joseph Kerk. Louise is overleden op zaterdag 12-04-1947 in Semarang, Midden-Java (Nederlands Indië), 19 jaar oud.
8 Carolina Frederika (Leen) Lapré, geboren op zondag 17-02-1929 in Semarang, Midden-Java (Nederlands Indië). Volgt 1.1.1.8.
9 Egbert Bernard (Bertje) Lapré, geboren op woensdag 10-05-1933 in Semarang, Midden-Java (Nederlands Indië). Volgt 1.1.1.9.
10 Rosaline Henriette Lapré [1.1.1.10], geboren op donderdag 23-04-1936 om 22:30 in Semarang, Midden-Java (Nederlands Indië). Zij is gedoopt op maandag 04-05-1936 in Semarang, Midden-Java (Nederlands Indië), R.K. St. Joseph Kerk. Rosaline is overleden op zaterdag 09-06-1945 in Semarang, Midden-Java (Nederlands Indië), 9 jaar oud. Zij is begraven in Buiten Erevelden (Indonesďe). Rosaline bleef kinderloos.
1.1.1.1 Geertrude Adolphine (Kitty) Lapré is geboren op zaterdag 17-02-1917 om 15:15 in Semarang, Midden-Java (Nederlands Indië) [bron: RA 1918, 97], dochter van Franciscus Littius Lapré (zie 1.1.1) en Mariana Inlandse Vrouw. Zij is gedoopt op maandag 30-07-1917 in Semarang, Midden-Java (Nederlands Indië), R.K. St. Joseph Kerk. Kitty is overleden op maandag 17-05-1976 in Brederweide, 59 jaar oud.
Notitie bij Kitty: Geertrude Adolphine Lapré kwam eerst op 01-12-1953 in Nederland en woonde in ´s-Hertogenbosch op Pietr Breughelstraat 240. Na de geboorte van haar zoon Hans vertrok ze op 14-05-1954 weer naar Indonesië.
In Indonesië kreeg ze haar tweede zoon Paul.
Op 29-03-1958 vestigde ze zich definitief in Nederland en woonde vanaf
29-03-1958 te ´s-Hertogenbosch, Koninginnenlaan 28
13-11-1959 te ´s-Hertogenbosch, Joh. v.d. Veldestraat 35
04-12-1968 te Leersum, Scherpenzeelseweg 43
01-12-1975 te Zwolle, Hollewandsweg 17
Kitty trouwde, 20 jaar oud, op woensdag 17-02-1937 in Semarang, Midden-Java (Nederlands Indië) met Martinus Johannes Willem (Wim) Bettinger, 26 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op woensdag 17-02-1937 in Semarang, Midden-Java (Nederlands Indië), R.K. St. Joseph Kerk.
Notitie bij het huwelijk van Kitty en Wim: Geertrude trouwde op haar verjaardag.
Wim is geboren op donderdag 05-01-1911 in Kendal, Midden-Java (Nederlands Indë), zoon van Martinus Bettinger en Wilhelmina Wolff. Wim is overleden op zaterdag 05-11-1966 in ’s-Hertogenbosch, 55 jaar oud.
Beroep:
employe bij Me Neill
Kinderen van Kitty en Wim:
1 Martinus Littius Johannes (Hans) Bettinger [1.1.1.1.1], geboren op woensdag 13-01-1954 in ’s-Hertogenbosch.
2 Franciscus Henry Paul (Paul) Bettinger [1.1.1.1.2], geboren op vrijdag 17-06-1955 in Semarang, Midden-Java (Nederlands Indië).
Notitie bij Paul: Paul Bettinger huwde 07-11-1979 te Haarlemmermeer met Yvonne Vlaming.
Hun kinderen zijn: Cynthia Maria Bettinger en Ruben Martinus Bettinger
1.1.1.5 Lieke Elisabeth Lapré is geboren op zondag 13-07-1924 in Banjoemas, Midden-Java (Nederlands Indië), dochter van Franciscus Littius Lapré (zie 1.1.1) en Mariana Inlandse Vrouw. Zij is gedoopt op donderdag 11-09-1924 in Semarang, Midden-Java (Nederlands Indië), R.K. St. Joseph Kerk. Lieke is overleden op vrijdag 24-04-1998 in Ede, 73 jaar oud.
Notitie bij Lieke: Lieke Elisabeth Lapré vestigde zich op 21-09-1950 in Nederland.
Lieke:
(1) trouwde, 21 jaar oud, op woensdag 08-05-1946 in Semarang, Midden-Java (Nederlands Indië) met Johan Martin Spijker, 21 jaar oud. De scheiding werd geregistreerd op vrijdag 21-11-1952 in ’s-Gravenhage. Johan is geboren op vrijdag 15-08-1924 in Malang, Oost-Java (Nederlands Indië), zoon van Alfonsus,Theodorus Ernest Marie Spijker en Julia Frieda Maliën.
(2) trouwde, 30 jaar oud, op zaterdag 09-04-1955 in ’s-Hertogenbosch met Karel Jozef Benjamin van Zanten, 28 jaar oud. Karel is geboren op dinsdag 07-12-1926 in Koetaradja, Sumatra (Nederlands Indië). Karel is overleden op dinsdag 09-08-2005 in Ede, 78 jaar oud.
Notitie bij Karel: Wie zijn de ouders van Karel?
Kinderen van Lieke en Johan:
1 Franciscus Adrianus Wilhelm (Frans) Spijker [1.1.1.5.1], geboren op zaterdag 26-04-1947 in Semarang, Midden-Java (Nederlands Indië).
2 Louise Eveline Kitty (Wies) Spijker [1.1.1.5.2], geboren op woensdag 20-09-1950 in Vught.
3 Elisabeth Helene Marie (Ellen) Spijker [1.1.1.5.3], geboren op zaterdag 26-01-1952 in Drunen. Ellen is overleden op dinsdag 02-04-1974 in Ede, 22 jaar oud.
Kinderen van Lieke en Karel:
4 Evelyn Caroline (Millie) van Zanten [1.1.1.5.4], geboren op zaterdag 27-08-1955 in ’s-Hertogenbosch.
5 Priscilla Charlotte Augustine (Sissi) van Zanten [1.1.1.5.5], geboren op donderdag 20-02-1958 in ’s-Hertogenbosch.
6 Charles Egbert van Zanten [1.1.1.5.6], geboren op woensdag 28-10-1959 in ’s-Hertogenbosch.
7 Hendrik Martinus Eduard (Henk) van Zanten [1.1.1.5.7], geboren op zondag 05-11-1961 in Ede.
1.1.1.6 Andreas Moritz Lapré is geboren op zondag 13-06-1926 in Semarang, Midden-Java (Nederlands Indië), zoon van Franciscus Littius Lapré (zie 1.1.1) en Mariana Inlandse Vrouw. Hij is gedoopt op dinsdag 27-07-1926 in Semarang, Midden-Java (Nederlands Indië), R.K. St. Joseph Kerk. Andreas trouwde, 28 jaar oud, op zaterdag 31-07-1954 met Fransisca Leonie Villenova van Gestel, 20 jaar oud. Fransisca is geboren op vrijdag 22-09-1933 in Tjimahi, West-Java (Nederlands Indië).
Notitie bij Fransisca: Wie zijn de ouders van Fransisca?
Kinderen van Andreas en Fransisca:
1 Linda Julia Jolanda Marianna Lapré, geboren op zaterdag 02-10-1954 in ’s Hertogenbosch. Volgt 1.1.1.6.1.
2 Shelly Ilena Desiree Lapré, geboren op vrijdag 09-05-1958 in Veldhoven. Volgt 1.1.1.6.2.
3 Eugčne Littius Louis Lapré, geboren op woensdag 13-01-1960 in Veldhoven. Volgt 1.1.1.6.3.
4 Richard Andrew Lapré, geboren op zaterdag 27-04-1963 in Veldhoven. Volgt 1.1.1.6.4.
5 Hedy Ingeborg Lapré, geboren op vrijdag 26-11-1965 in Veldhoven. Volgt 1.1.1.6.5.
6 Jeffrey Alexander Lapré, geboren op woensdag 25-11-1970 in Veldhoven. Volgt 1.1.1.6.6.
1.1.1.6.1 Linda Julia Jolanda Marianna Lapré is geboren op zaterdag 02-10-1954 in ’s Hertogenbosch, dochter van Andreas Moritz Lapré (zie 1.1.1.6) en Fransisca Leonie Villenova van Gestel. Linda trouwde, 20 jaar oud, op vrijdag 30-05-1975 in Veldhoven met Carl Alexander Saffrie, 24 jaar oud. Carl is geboren op woensdag 13-12-1950 in Bandung, West-Java (Indonesië), zoon van Roberta Maria de Vroome, pleegzoon van Jules Saffrie.
1.1.1.6.2 Shelly Ilena Desiree Lapré is geboren op vrijdag 09-05-1958 in Veldhoven, dochter van Andreas Moritz Lapré (zie 1.1.1.6) en Fransisca Leonie Villenova van Gestel. Shelly trouwde, 26 jaar oud, op maandag 06-08-1984 in Asten met Henricus Johannes Petrus Antonius van den Einde.
Notitie bij Henricus: Wat is de geboortedatum en geboorteplaats van Henricus?
Wie zijn de ouders van Henricus?
1.1.1.6.3 Eugčne Littius Louis Lapré is geboren op woensdag 13-01-1960 in Veldhoven, zoon van Andreas Moritz Lapré (zie 1.1.1.6) en Fransisca Leonie Villenova van Gestel. Eugčne:
(1) trouwde, 27 jaar oud, op vrijdag 04-09-1987 in Veldhoven met Nancy Voet, 22 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats in Oirschot (Kapel van Paters van Monfortanen). De scheiding werd geregistreerd op zaterdag 29-11-2003. Nancy is geboren op maandag 14-12-1964 in Oirschot.
Notitie bij Nancy: Wie zijn de ouders van Nancy?
(2) ging samenwonen, 45 jaar oud, op vrijdag 01-07-2005 in Brunssum met Johanna Agnes Caecilia (Jolanda) Montie, 46 jaar oud. Jolanda is geboren op zaterdag 16-05-1959 in Heerlen.
Notitie bij Jolanda: Wie zijn de ouders van Jolanda?
Kinderen van Eugčne en Nancy:
1 Dewi Charlotte Villenova Lapré [1.1.1.6.3.1], geboren op woensdag 14-11-1990 in Eindhoven (voormalig St. Joseph Ziekenhuis).
2 Gregory Andreas Carolus Eugčne Lapré [1.1.1.6.3.2], geboren op vrijdag 17-09-1993 in Veldhoven.
1.1.1.6.4 Richard Andrew Lapré is geboren op zaterdag 27-04-1963 in Veldhoven, zoon van Andreas Moritz Lapré (zie 1.1.1.6) en Fransisca Leonie Villenova van Gestel. Richard ging samenwonen, 36 jaar oud, op maandag 14-02-2000 in Veldhoven met Mieke van Zon.
Notitie bij Mieke: Wat is de geboortedatum en geboorteplaats van Mieke?
Wie zijn de ouders van Mieke?
1.1.1.6.5 Hedy Ingeborg Lapré is geboren op vrijdag 26-11-1965 in Veldhoven, dochter van Andreas Moritz Lapré (zie 1.1.1.6) en Fransisca Leonie Villenova van Gestel. Hedy trouwde, 30 jaar oud, op vrijdag 21-06-1996 in Veldhoven met Franciscus Josephus Joannes Antonius Maria (Frans) van den Berg, 30 jaar oud. Frans is geboren op dinsdag 08-02-1966 in Veldhoven, zoon van Wilhelmus A.C. (Wil) van den Berg en Henrica A.M. (Riek) de Win.
Kinderen van Hedy en Frans:
1 Silke Fransisca Henrica Maria van den Berg [1.1.1.6.5.1], geboren op zondag 20-01-2002 in Veldhoven.
2 Stijn Wilhelmus Andreas Bart van den Berg [1.1.1.6.5.2], geboren op donderdag 08-05-2003 in Veldhoven.
jeffrey_alexander_lapr_.jpg
6 Jeffrey Alexander Lapré
1.1.1.6.6 Jeffrey Alexander Lapré (afb. 6) is geboren op woensdag 25-11-1970 in Veldhoven, zoon van Andreas Moritz Lapré (zie 1.1.1.6) en Fransisca Leonie Villenova van Gestel. Jeffrey:
(1) trouwde, 26 jaar oud, op maandag 25-11-1996 in Veldhoven met Mirella van den Akker, 19 jaar oud. Het huwelijk werd ontbonden in 02-2001 in Veldhoven. Mirella is geboren op woensdag 18-05-1977 in Eindhoven.
Notitie bij Mirella: Wie zijn de ouders van Mirella?
(2) ging samenwonen, 34 jaar oud, op zaterdag 18-06-2005 in Veldhoven met Christel Maria Christiana Redmeijer, 32 jaar oud. Het samenwonen werd beëindigd op maandag 25-12-2006 in Veldhoven. Christel is geboren op dinsdag 29-08-1972 in Veldhoven.
Notitie bij Christel: Wie zijn de ouders van Christel?
(3) ging samenwonen, 35 of 36 jaar oud, in 2006 in Veldhoven met Jessica J.L. Nab, 27 of 28 jaar oud. Jessica is geboren op dinsdag 19-09-1978 in Veldhoven, dochter van Cornelis (Cees) Nab en Aldegonda Cornelia (Gonnie) Peeters.
Notitie bij Jessica: Wat zijn de volledige namen van Jessica?
Kinderen van Jeffrey en Mirella:
1 Djerrel Rinaldi Jefferey Lapré [1.1.1.6.6.1], geboren op zondag 12-01-1997 in Veldhoven.
2 Chyara Shevanna Mirella Lapré [1.1.1.6.6.2], geboren op zaterdag 31-07-1999 in Veldhoven.
1.1.1.8 Carolina Frederika (Leen) Lapré is geboren op zondag 17-02-1929 om 05:50 in Semarang, Midden-Java (Nederlands Indië), dochter van Franciscus Littius Lapré (zie 1.1.1) en Mariana Inlandse Vrouw. Zij is gedoopt op zondag 14-04-1929 in Semarang, Midden-Java (Nederlands Indië), R.K. St. Joseph Kerk. Leen trouwde, 23 jaar oud, op woensdag 06-08-1952 in ’s-Hertogenbosch met Frans Ferdinand Winterberg, 29 jaar oud. Frans is geboren op maandag 19-03-1923 in Soerakarta,Solo, Midden-Java (Nederlands Indië), zoon van Heinrich Arthur Winterberg en Go Anie Nio. Frans is overleden op maandag 01-07-2002 in Ede, 79 jaar oud.
Kinderen van Leen en Frans:
1 Ursula Anna Marie (Sheila) Winterberg [1.1.1.8.1], geboren op zondag 21-12-1952 in ’s-Hertogenbosch.
2 Ingrid Eleonore Margaret (Inge) Winterberg [1.1.1.8.2], geboren op woensdag 24-11-1954 in ’s-Hertogenbosch.
3 Astrid Helene Desiré Winterberg [1.1.1.8.3], geboren op zondag 09-09-1956 in ’s-Hertogenbosch.
4 Ilona Maureen Angeline Winterberg [1.1.1.8.4], geboren op vrijdag 08-01-1960 in Ede.
5 Olga Alexandra Winterberg [1.1.1.8.5], geboren op maandag 22-04-1963 in Ede.
1.1.1.9 Egbert Bernard (Bertje) Lapré is geboren op woensdag 10-05-1933 in Semarang, Midden-Java (Nederlands Indië), zoon van Franciscus Littius Lapré (zie 1.1.1) en Mariana Inlandse Vrouw. Hij is gedoopt op maandag 26-06-1933 in Semarang, Midden-Java (Nederlands Indië), R.K. St. Joseph Kerk. Bertje trouwde, 25 jaar oud, op donderdag 29-05-1958 in Drunen met Geertuida Maria de Brouwer, 20 jaar oud. De scheiding werd geregistreerd.
Notitie bij het huwelijk van Bertje en Geertuida: Wat is de scheidingsdatum en scheidingsplaats?
Geertuida is geboren op maandag 14-02-1938 in Drunen, dochter van Gerardus de Brouwer en Antonetta Johanna Timmermans.
Kind van Bertje en Geertuida:
1 Adriaan Franciscus Gerardus (Adrie) Lapré, geboren op vrijdag 11-12-1959 in Drunen. Volgt 1.1.1.9.1.
1.1.1.9.1 Adriaan Franciscus Gerardus (Adrie) Lapré is geboren op vrijdag 11-12-1959 in Drunen, zoon van Egbert Bernard (Bertje) Lapré (zie 1.1.1.9) en Geertuida Maria de Brouwer. Adrie trouwde, 21 jaar oud, op vrijdag 30-10-1981 in Drunen met J.A.T.M. Verheugd.
Notitie bij J.A.T.M.: Wat zijn de volledige voornamen van J.A.T.M. Verheugd?
Wat is de geboortedatum en geboorteplaats van J.A.T.M. Verheugd?
Wie zijn de ouders van J.A.T.M. Verheugd?
Kinderen van Adrie en J.A.T.M.:
1 Kevin Lapré [1.1.1.9.1.1], geboren op woensdag 19-12-1984 in Waalwijk.
2 Sander Lapré [1.1.1.9.1.2], geboren op zaterdag 17-10-1987 in Waalwijk.
ra1898_347.jpg graftekst_en_foto_s_.jpg overlijdenskte_1929.jpg akte_bekendheid_overlijden_1947.jpg
7 RA1898 347
8 graftekst en foto’s
9 overlijdenskte 1929
10 Akte bekendheid overlijden 1947
1.1.2 Sophie Wilhelmine Lapré (afb. 2, 7, 8 en 9) is geboren op donderdag 15-10-1896 in Semarang, Midden-Java (Nederlands Indië) [bron: RA 1898, 347 (zonder achternaam vermelding)], dochter van Frederik Adolf (Boeng Leh (Frits)) Lapré (zie 1.1) en Geertruida Sophia Keijner. Sophie is overleden op maandag 20-05-1929 in ’s-Gravenhage, 32 jaar oud [bron: overlijdensakte].
Notitie bij overlijden van Sophie: Slechts 17 dagen na de geboorte van haar dochter Elisabeth Sophie Vincentie.
Sophie trouwde, 20 jaar oud, op maandag 11-06-1917 in Semarang, Midden-Java (Nederlands Indië) [bron: RA 1918, 30] met Alexis Theobald Vincentie (afb. 10), 21 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op maandag 11-06-1917 in Semarang, Midden-Java (Nederlands Indië), R.K. St. Joseph Kerk. Alexis is geboren op zondag 27-10-1895 in Semarang, Midden-Java (Nederlands Indië) [bron: RA 1897, 353], zoon van Alexander Ferdinand August Vincentie en Wilhelmina Margaretha Priem. Alexis is overleden op vrijdag 07-03-1947 in Koeoso, Klaten, Midden-Java (Nederlands Indië), 51 jaar oud. Alexis trouwde later na 1929 met Sarmiati Inlandse vrouw.
Notitie bij Alexis: In Het Vaderland van 12 januari 1929 staat op de passagierslijst van het m.s. Indrapoera, vertrokken 19 dec. 1928 uit Batavia en 10 jan. 1929 van Marseille naar Rotterdam: A. Th. Vincentie, echtgenote en 5 kinderen. Bron: site van historische kranten.
Kinderen van Sophie en Alexis:
1 Alberto Fernando (Do) Vincentie, geboren op zondag 28-04-1918 in Tjepoe, Oost-Java (Nederlands Indië). Volgt 1.1.2.1.
2 Guiseppe Edward (Edy) Vincentie [1.1.2.2], geboren op woensdag 15-12-1920 in Tjepoe, Oost-Java (Nederlands Indië). Hij is gedoopt op zondag 03-04-1921 in Semarang, Midden-Java (Nederlands Indië), R.K. St. Joseph Kerk.
3 Siegfried Wilhelm (Fried) Vincentie, geboren op dinsdag 30-01-1923 in Soerakarta, Solo, Midden-Java (Nederlands Indië). Volgt 1.1.2.3.
4 Agnes Thérčse Vincentie [1.1.2.4], geboren op donderdag 07-02-1924 in Soerakarta,Solo, Midden-Java (Nederlands Indië). Zij is gedoopt op dinsdag 25-03-1924 in Semarang, Midden-Java (Nederlands Indië), R.K. St. Joseph Kerk. Agnes is overleden omstreeks 05-1924, ongeveer 3 maanden oud [bron: krant Het Vaderland, vrijdag 18 juli 1924, ochtendblad].
Notitie bij overlijden van Agnes: - Overleden: A. Th. Vincentie, v(rouwlijk) k(ind), 3 mnd.
Notitie bij Agnes: Wat is de exacte overlijdensdatum en overlijdensplaats van Agnes Thérčse Vincentie?
5 Leonard Richard (Richard) Vincentie [1.1.2.5], geboren op donderdag 14-05-1925 in Kedoengdjati, Midden-Java (Nederlands Indië). Hij is gedoopt op dinsdag 17-08-1926 in Semarang, Midden-Java (Nederlands Indië), R.K. St. Joseph Kerk. Richard is overleden op donderdag 09-12-1976 in Los Angeles (USA), 51 jaar oud.
6 Ierena Juletta Vincentie [1.1.2.6], geboren op donderdag 02-06-1927 in Kedoengdjati, Midden-Java (Nederlands Indië) [bron: CBG]. Zij is gedoopt op zondag 10-07-1927 in Kedoengdjati, Midden-Java (Nederlands Indië). Ierena is overleden op zondag 28-03-1999 in Bellingwedde, 71 jaar oud.
Notitie bij Ierena: Ierena Juletta Vincentie trouwt op
05-01-1950 te Kedoengdjati met Ludwig Carel Foss, echtscheiding 03-01-1961 te Den Haag,
31-01-1964 te Uden met Cornelis Jacob Raat, echtscheiding 05-07-1967 te Uden,
03-05-1968 te Benschop met Willem Gijsbertus Veenhof.
7 Elisabeth Sophie (Elie) Vincentie [1.1.2.7], geboren op vrijdag 03-05-1929 in ’s-Gravenhage.
1.1.2.1 Alberto Fernando (Do) Vincentie is geboren op zondag 28-04-1918 in Tjepoe, Oost-Java (Nederlands Indië) [bron: CBG], zoon van Alexis Theobald Vincentie en Sophie Wilhelmine Lapré (zie 1.1.2). Hij is gedoopt op zondag 09-06-1918 in Semarang, Midden-Java (Nederlands Indië), R.K. St. Joseph Kerk. Do is overleden op dinsdag 25-01-2000 in Utrecht, 81 jaar oud. Do trouwde, 23 jaar oud, op woensdag 15-10-1941 in Salatiga, Midden-Java (Nederlands Indië) met Henriëtte Faulhaber, 20 jaar oud. Henriëtte is geboren op woensdag 17-08-1921 in Semarang, Midden-Java (Nederlands Indië). Henriëtte is overleden op zondag 29-09-1996 in Utrecht, 75 jaar oud.
Kinderen van Do en Henriëtte:
1 Herman Michaël Vincentie, geboren op maandag 10-08-1942 in Klaten, Midden-Java (Nederlands Indië). Volgt 1.1.2.1.1.
2 Andries Wilhelm Vincentie [1.1.2.1.2], geboren op dinsdag 14-10-1947 in Semarang, Midden-Java (Nederlands Indië).
3 Hermine Sophia Maria Vincentie [1.1.2.1.3], geboren op zondag 09-12-1951 in Heerlen [bron: CBG]. Hermine is overleden op zondag 07-06-1998 in Utrecht, 46 jaar oud.
1.1.2.1.1 Herman Michaël Vincentie is geboren op maandag 10-08-1942 in Klaten, Midden-Java (Nederlands Indië) [bron: CBG], zoon van Alberto Fernando (Do) Vincentie (zie 1.1.2.1) en Henriëtte Faulhaber. Herman is overleden op maandag 05-02-1990 in Utrecht, 47 jaar oud.
Beroep:
chemisch analist
Herman trouwde, 22 jaar oud, op donderdag 17-06-1965 in Zeist met Agnes de Ruiter, 21 jaar oud. Agnes is geboren op zaterdag 26-02-1944 in Zeist.
Kinderen van Herman en Agnes:
1 Tanja Tamara Vincentie [1.1.2.1.1.1], geboren op maandag 20-05-1968 in Utrecht.
2 Angela Vincentie [1.1.2.1.1.2], geboren op dinsdag 04-05-1971 in Utrecht.
1.1.2.3 Siegfried Wilhelm (Fried) Vincentie is geboren op dinsdag 30-01-1923 in Soerakarta, Solo, Midden-Java (Nederlands Indië) [bron: CBG], zoon van Alexis Theobald Vincentie en Sophie Wilhelmine Lapré (zie 1.1.2). Hij is gedoopt op dinsdag 25-03-1924 in Semarang, Midden-Java (Nederlands Indië), R.K. St. Joseph Kerk. Fried is overleden op donderdag 21-05-1987 in Helmond, 64 jaar oud.
Beroepen:
employe (bij gas- electra maatschappij)
controleur (motoren bij DAF)
Fried trouwde, 23 jaar oud, op woensdag 24-07-1946 in Semarang, Midden-Java (Nederlands Indië) met Emma Clotilde Dekeirschieter, 19 jaar oud. Emma is geboren op donderdag 23-06-1927 in Semarang, Midden-Java (Nederlands Indië).
Kinderen van Fried en Emma:
1 Germaine Grace Vincentie [1.1.2.3.1], geboren op vrijdag 23-04-1948 in Semarang, Midden-Java (Nederlands Indië).
Notitie bij Germaine: huwt op 21-05-1966 met J.J.A.M. Soeterboek
2 Ronald Boudewijn Vincentie [1.1.2.3.2], geboren op donderdag 18-08-1949 in Semarang, Midden-Java (Nederlands Indië).
3 Clementine Astrid Maria Vincentie, geboren op zaterdag 10-02-1951 in Semarang, Midden-Java (Nederlands Indië). Volgt 1.1.2.3.3.
4 Raymond Glenn Vincentie [1.1.2.3.4], geboren op donderdag 13-08-1953 in Semarang, Midden-Java (Nederlands Indië).
5 James Edward Vincentie [1.1.2.3.5], geboren op maandag 09-05-1955 in Semarang, Midden-Java (Nederlands Indië).
Notitie bij James: huwt op 07-07-1978 te Gemert met P.G.M. Thijssen
1.1.2.3.3 Clementine Astrid Maria Vincentie is geboren op zaterdag 10-02-1951 in Semarang, Midden-Java (Nederlands Indië) [bron: CBG], dochter van Siegfried Wilhelm (Fried) Vincentie (zie 1.1.2.3) en Emma Clotilde Dekeirschieter. Clementine is overleden op vrijdag 06-10-2006 in Helmond, 55 jaar oud. Clementine trouwde, 18 jaar oud, op maandag 03-11-1969 in Helmond met Jacobus Leonardus Franciscus Bombeeck, 20 jaar oud. Jacobus is geboren op vrijdag 08-07-1949 in Helmond.
Kinderen van Clementine en Jacobus:
1 Astrid Helena Maria Bombeeck [1.1.2.3.3.1], geboren op dinsdag 31-03-1970 in Helmond.
2 Jacques Philippus Wilhelmus Johannes Bombeeck [1.1.2.3.3.2], geboren op zaterdag 13-11-1971 in Helmond.
3 Ivon Clementine Bombeeck [1.1.2.3.3.3], geboren op vrijdag 26-08-1983 in Helmond.
ra1921_37.jpg verzamelgraf_boemiajoe.jpg japanse_interneringskaart_jwp_van_zuylen.jpg
11 RA1921 37
12 Verzamelgraf Boemiajoe
13 Japanse Interneringskaart JWP van Zuylen
1.1.3 Rosalia Julia (Roos) Lapré (afb. 2, 11 en 12) is geboren op maandag 28-03-1898 om 22:30 in Semarang, Midden-Java (Nederlands Indië), dochter van Frederik Adolf (Boeng Leh (Frits)) Lapré (zie 1.1) en Geertruida Sophia Keijner. Roos is overleden op zaterdag 10-11-1945 in Boemiajoe, Midden-Java (Nederlands Indië), 47 jaar oud (oorzaak: Roos, David, Ada en Elly zijn op een gruwelijke wijze vermoord door een bende criminelen. Sjoerd Albert Lapré heeft de lichamen gevonden in een put te Bumiaju.). Zij is begraven in Nederlands ereveld Kalibanteng, Semarang (Indonesië) (Vak V-III, nummer 196:197. Roos:
(1) trouwde, 21 jaar oud, op woensdag 03-12-1919 in Semarang, Midden-Java (Nederlands Indië) [bron: RA 1921, 37] met Johannes Wilhelm Pieter van Zuylen (Zuijlen) (afb. 13), 22 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op woensdag 03-12-1919 in Semarang, Midden-Java (Nederlands Indië), R.K. St. Joseph Kerk. Johannes is geboren op dinsdag 29-12-1896 in Semarang, Midden-Java (Nederlands Indië), zoon van Willem van Zuylen en Wilhelmina de Bruyn. Johannes is overleden. Johannes trouwde later na 1923 met Ch.C. Ceuninck van Capelle.
Notitie bij Johannes: Wat is de overlijdensdatum en overlijdensplaats van Johannes?
Beroep:
handelsemploye
(2) trouwde, 30 jaar oud, op maandag 28-05-1928 in Semarang, Midden-Java (Nederlands Indië) met Goliath David Simson Jonas (David) Frederiks (afb. 12), 33 jaar oud. David is geboren op maandag 09-07-1894 in Bulukomba, Celebes (Nederlands Indië), zoon van Andries Frederiks en Antoinetta Godefrika Carels. David is overleden op zaterdag 10-11-1945 in Boemiajoe, Midden-Java (Nederlands Indië), 51 jaar oud (oorzaak: Roos, David, Ada en Elly zijn op een gruwelijke wijze vermoord door een bende criminelen. Sjoerd Albert Lapré heeft de lichamen gevonden in een put te Bumiaju.). Hij is begraven in Nederlands ereveld Kalibanteng, Semarang (Indonesië) (Vak V-III, nummer 196:197.
Beroepen:
commies (bij de Weeskamer te Semarang)
arbeider (bij suikeronderneming in de buurt van Boemiajoe)
Kinderen van Roos en Johannes:
1 Geertruida Jolanda (Ada) van Zuylen [1.1.3.1] (afb. 12), geboren op zaterdag 03-07-1920 in Semarang, Midden-Java (Nederlands Indië). Zij is gedoopt op dinsdag 10-08-1920 in Semarang, Midden-Java (Nederlands Indië), R.K. St. Joseph Kerk. Ada is overleden op zaterdag 10-11-1945 in Boemiajoe, Midden-Java (Nederlands Indië), 25 jaar oud (oorzaak: Roos, David, Ada en Elly zijn op een gruwelijke wijze vermoord door een bende criminelen. Sjoerd Albert Lapré heeft de lichamen gevonden in een put te Bumiaju.). Zij is begraven in Nederlands ereveld Kalibanteng, Semarang (Indonesië) (Vak V-III, nummer 196:197.
2 Eleonnora Julia (Elly) van Zuylen [1.1.3.2] (afb. 12), geboren op zaterdag 14-04-1923 om 05:30 in Semarang, Midden-Java (Nederlands Indië). Zij is gedoopt op maandag 07-05-1923 in Semarang, Midden-Java (Nederlands Indië), R.K. St. Joseph Kerk. Elly is overleden op zaterdag 10-11-1945 in Boemiajoe, Midden-Java (Nederlands Indië), 22 jaar oud (oorzaak: Roos, David, Ada en Elly zijn op een gruwelijke wijze vermoord door een bende criminelen. Sjoerd Albert Lapré heeft de lichamen gevonden in een put te Bumiaju.). Zij is begraven in Nederlands ereveld Kalibanteng, Semarang (Indonesië) (Vak V-III, nummer 196:197.
ra1892__277.jpg
14 RA1892, 277
1.2 Eugenie Marie Lapré (afb. 3 en 14) is geboren op vrijdag 13-07-1866 in Tjilatjap, Midden-Java (Nederlands Indië) [bron: RA 1867, 54], dochter van Pieter Jacobus Lapré (zie 1) en Inlandse Naamloos. Eugenie is overleden op donderdag 20-02-1919 in Magelang, Midden-Java (Nederlands Indië), 52 jaar oud [bron: RA 1920, 137]. Zij is begraven in Magelang, Midden-Java (Nederlands Indië), nieuwe begraafplaats, grafnummer 236.
Notitie bij overlijden van Eugenie: Graftekst:
Hier rust / onze / geliefde moeder / E.M.Abrahami De Melverda / geb. Lapré / geb. 13 Juli 1867 / overl. 20 Febr. 1919.
Notitie bij Eugenie: Adresboeken:
1903 Alexander, Ch. H. — Empl., Ned. Ind. Telefoon Mij — Semarang, Djomblang (E. M. Laprë).
1908 Abrahami de Melverda, A.A.A. - Gep. Burgerschrijver 2e kl. - Semarang, Pampitan (E.N. Lapré)
Eugenie:
(1) trouwde, 18 jaar oud, op donderdag 07-05-1885 in Semarang, Midden-Java (Nederlands Indië) [bron: RA 1886, 225] met Robert (Robbert) Lefeu (afb. 3), 21 jaar oud. Het huwelijk werd ontbonden op woensdag 19-03-1890 in Semarang, Midden-Java (Nederlands Indië) [bron: RA 1892, 277].
Notitie bij het huwelijk van Eugenie en Robert: Broer Frederik Aldof Lapré en zus Eugenie Marie Lapré trouwden beiden in mei 1885.
Robert is geboren op maandag 19-10-1863 in Semarang, Midden-Java (Nederlands Indië) [bron: RA 1865, 36]. Robert is overleden omstreeks 1893, ongeveer 30 jaar oud [bron: schatting: na 1863 komt Robert Lefeu niet meer voor in de RA]. Robert trouwde later op maandag 24-11-1890 in Semarang, Midden-Java (Nederlands Indië) [bron: RA 1892, 277] met Helena Johanna Catharine Schüller.
Notitie bij Robert: Wat is de geboortedatum en geboorteplaats van Robert?
Wat is de overlijdensdatum en overlijdensplaats van Robert?
Wie zijn de ouders van Robert?
(2) trouwde, 25 jaar oud, op donderdag 25-02-1892 in Semarang, Midden-Java (Nederlands Indië) [bron: RA 1893, 283] met Charles Harry (Henrij) Alexander, 29 of 30 jaar oud. Charles is geboren in 1862 in Tjilatjap, Midden-Java (Nederlands Indië). Charles is overleden op zaterdag 25-05-1901 in Semarang, Midden-Java (Nederlands Indië), 38 of 39 jaar oud.
Notitie bij Charles: Wat is de exacte geboortedatum van Charles?
Wie zijn de ouders van Charles?
(3) trouwde, 36 jaar oud, op dinsdag 12-08-1902 in Semarang, Midden-Java (Nederlands Indië) [bron: RA 1904, 11] met Frederik Feher. Frederik is overleden.
Notitie bij Frederik: Wat is de geboortedatum en geboorteplaats van Frederik?
Wat is de overlijdensdatum en overlijdensplaats van Frederik?
Wie zijn de ouders van Frederik?
(4) trouwde, 38 jaar oud, op woensdag 11-01-1905 in Semarang, Midden-Java (Nederlands Indië) [bron: RA 1906, 10] met Aurelius Albertus Adrianus Abrahami De Meldverda, 49 jaar oud. Aurelius is geboren op dinsdag 09-10-1855 in Madioen, Oost-Java (Nederlands Indië), zoon van Jacob Eduard François Abrahami De Meldverda en Johanna Aka Satinah. Aurelius is overleden op woensdag 05-11-1913 in Batavia / Jakarta, West-Java (Nederlands Indië / Indonesië), 58 jaar oud.
Beroep:
burgerschrijver 2e klas te Semarang
Kinderen van Eugenie en Charles:
1 Naamloos Alexander [1.2.1], levenloos geboren zoon, geboren op zaterdag 15-10-1898 in Semarang, Midden-Java (Nederlands Indië) [bron: RA1900, 457].
2 Naamloos Alexander [1.2.2], levenloos geboren dochter, geboren op zondag 29-12-1901 in Semarang, Midden-Java (Nederlands Indië) [bron: RA 1903, 103].
Notitie bij de geboorte van Naamloos: 29/12—1901 Een levenloos aangegeven kind van de vrouwelijke kunne van Eugenie Marie Lapré, echtgenoote van op den zes en twintigsten Mei negentien honderd en een te Semarang, overleden Charles Henrij Alexander.
ra1894__287.jpg
15 RA1894, 287
1.3 Charles Herman Theodorus Lapré (afb. 15) is geboren op maandag 17-08-1868 in Tjilatjap, Midden-Java (Nederlands Indië) [bron: RA 1870, 224], zoon van Pieter Jacobus Lapré (zie 1) en Etjing. Charles is overleden op woensdag 20-07-1938 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië), 69 jaar oud.
Notitie bij Charles: Charles Herman Theodorus Lapré wordt genoemd in de Regerings Almanak van Nederlands Indië als Europese Inwoner
1896 - 1900 te Batavia.
Beroepen:
vanaf 01-07-1884     Klerk bij het Vendukantoor te Batavia
vanaf 01-07-1898     3de commies bij het departement van financiën
vanaf 01-02-1914     Depothouder opiumregie te Soerabaja
vanaf 10-05-1918     pensioen
vanaf 1919     Gepensioneerd controleur O.Z. Regie te Soerabaja
Charles trouwde, 25 jaar oud, op vrijdag 25-08-1893 in Batavia / Jakarta, West-Java (Nederlands Indië / Indonesië) [bron: RA 1894, 287] met Wilhelmina Adriana de Liser de Morsain, 21 jaar oud. Wilhelmina is geboren op donderdag 08-02-1872 in Batavia / Jakarta, West-Java (Nederlands Indië / Indonesië). Wilhelmina is overleden in 1960, 87 of 88 jaar oud.
Notitie bij Wilhelmina: Wat is de exacte overlijdensdatum en overlijdensplaats van Wilhelmina?
Wie zijn de ouders van Wilhelmina?
Kinderen van Charles en Wilhelmina:
1 Geertruida Jacoba Lapré, geboren op vrijdag 13-07-1894 in Batavia / Jakarta, West-Java (Nederlands Indië / Indonesië). Volgt 1.3.1.
2 Julius Ferdinand Lapré, geboren op vrijdag 28-08-1896 in Batavia / Jakarta, West-Java (Nederlands Indië / Indonesië). Volgt 1.3.2.
3 Wilhelm Charles (Zwikkie) Lapré, geboren op dinsdag 09-08-1898 in Batavia / Jakarta, West-Java (Nederlands Indië / Indonesië). Volgt 1.3.3.
4 Carolina Emma Lapré, geboren op zaterdag 27-10-1900 in Batavia / Jakarta, West-Java (Nederlands Indië / Indonesië). Volgt 1.3.4.
1.3.1 Geertruida Jacoba Lapré is geboren op vrijdag 13-07-1894 in Batavia / Jakarta, West-Java (Nederlands Indië / Indonesië) [bron: RA 1895, 315], dochter van Charles Herman Theodorus Lapré (zie 1.3) en Wilhelmina Adriana de Liser de Morsain. Geertruida is overleden.
Notitie bij Geertruida: Wat is de overlijdensdatum en overlijdensplaats van Geertruida?
Geertruida trouwde, 19 jaar oud, op woensdag 10-09-1913 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië) [bron: RA 1914, 34] met Biem van Es, 25 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op woensdag 10-09-1913 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië). Biem is geboren op dinsdag 29-05-1888 in Hellevoetsluis, zoon van Hendrik van Es en Reinoutje Vlaming. Biem is overleden.
Notitie bij Biem: Wat is de geboortedatum en geboorteplaats van Biem?
Wie zijn de ouders van Biem?
Kinderen van Geertruida en Biem:
1 Reinoutje Wilhelmina van Es [1.3.1.1], geboren in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië). Reinoutje is overleden.
2 Naam onbekend van Es [1.3.1.2]. Naam is overleden.
Notitie bij Naam: Jong gestorven.
1.3.2 Julius Ferdinand Lapré is geboren op vrijdag 28-08-1896 in Batavia / Jakarta, West-Java (Nederlands Indië / Indonesië) [bron: RA 1897, 338], zoon van Charles Herman Theodorus Lapré (zie 1.3) en Wilhelmina Adriana de Liser de Morsain. Julius is overleden op maandag 27-02-1967 in Haarlem, 70 jaar oud.
Beroep:
Adj. Ref. Gemeente-Soerabaja.
Julius trouwde, 28 jaar oud, op donderdag 02-10-1924 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië) met Marie Elisabeth (Maria) van Helsdingen, 22 jaar oud. Maria is geboren op zondag 10-11-1901 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië) [bron: CBG], dochter van Arnold Willem van Helsdingen en Poulientje Brinkhuijsen. Maria is overleden op vrijdag 15-09-1967 in Amsterdam, 65 jaar oud.
Kinderen van Julius en Maria:
1 Winnie Lapré, geboren op vrijdag 03-06-1927 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië). Volgt 1.3.2.1.
2 Hans Lapré [1.3.2.2], geboren op vrijdag 05-04-1929 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië). Hans is overleden op donderdag 17-08-1950 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië), 21 jaar oud. Hans bleef kinderloos.
3 Gerda Lapré, geboren op woensdag 21-09-1932 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië). Volgt 1.3.2.3.
4 Helma Lapré [1.3.2.4], geboren op donderdag 29-08-1935 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië). Helma is overleden op donderdag 28-02-1946 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië), 10 jaar oud. Helma bleef kinderloos.
1.3.2.1 Winnie Lapré is geboren op vrijdag 03-06-1927 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië), dochter van Julius Ferdinand Lapré (zie 1.3.2) en Marie Elisabeth (Maria) van Helsdingen. Winnie is overleden op donderdag 13-11-2003 in ’s-Gravenhage, 76 jaar oud.
Notitie bij Winnie: Winnie Lapré vestigde zich op 24-03-1956 in Nederland.
Winnie trouwde, 23 jaar oud, op woensdag 14-06-1950 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië) met Charles Duval, 27 jaar oud. De scheiding werd geregistreerd op maandag 22-01-1968 in ’s-Gravenhage. Charles is geboren op woensdag 13-06-1923 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië).
Notitie bij Charles: Wie zijn de ouders van Charles?
Kinderen van Winnie en Charles:
1 Madeleine Duval [1.3.2.1.1], geboren op donderdag 17-05-1951 in Sungeiliat (Nederlands Indië).
2 Daphne Duval [1.3.2.1.2], geboren op zaterdag 01-03-1958 in Haarlem.
3 Claire Marie Duval [1.3.2.1.3], geboren op donderdag 05-05-1960 in Geldrop.
1.3.2.3 Gerda Lapré is geboren op woensdag 21-09-1932 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië), dochter van Julius Ferdinand Lapré (zie 1.3.2) en Marie Elisabeth (Maria) van Helsdingen. Gerda trouwde, 25 jaar oud, op donderdag 26-09-1957 met J. Reichman.
Notitie bij het huwelijk van Gerda en J.: Wat is de huwelijksplaats?
Notitie bij J.: Wat is de voornaam van J. Reichman?
Wat is de geboortedatum en geboorteplaats van J. Reichman?
Wie zijn de ouders van J. Reichman?
aanstelling_door_wilhelm_charles_lapre.jpg gezinskaart_wilhelm_charles_lapr_.jpg japanse_interneringskaart_w.ch._lapr_.jpg
16 Aanstelling door Wilhelm Charles Lapre
17 gezinskaart Wilhelm Charles Lapré
18 Japanse interneringskaart W.Ch. Lapré
1.3.3 Wilhelm Charles (Zwikkie) Lapré (afb. 16 t/m 18) is geboren op dinsdag 09-08-1898 in Batavia / Jakarta, West-Java (Nederlands Indië / Indonesië) [bron: CBG / RA 1899, 349], zoon van Charles Herman Theodorus Lapré (zie 1.3) en Wilhelmina Adriana de Liser de Morsain. Zwikkie is overleden op donderdag 14-04-1966 in Havelte (provincie Drente), 67 jaar oud.
Beroepen:
Luitenant Kolonel Koninkelijk Luchtmacht
Reserve Luitenant Kolonel der Infanterie (Commandant van het 1e Regiment Verbindingstroepen)
Zwikkie trouwde, 24 jaar oud, op woensdag 07-03-1923 in Batavia / Jakarta, West-Java (Nederlands Indië / Indonesië) met Francisca Young, 22 jaar oud. Francisca is geboren op woensdag 23-01-1901 in Koetoardjo, Midden-Java (Nederlands Indië) [bron: CBG], dochter van Louis Edward Pieter Young en Rosalia Ida Dumas. Francisca is overleden op dinsdag 14-01-1964 in Arnhem, 62 jaar oud.
Kinderen van Zwikkie en Francisca:
1 Max Lapré, geboren op zaterdag 15-08-1925 in Koetaradja, Sumatra (Nederlands Indië). Volgt 1.3.3.1.
2 Josta Philippine Lapré, geboren op maandag 05-11-1928 in Ginneken en Bavel. Volgt 1.3.3.2.
1.3.3.1 Max Lapré is geboren op zaterdag 15-08-1925 in Koetaradja, Sumatra (Nederlands Indië) [bron: CBG], zoon van Wilhelm Charles (Zwikkie) Lapré (zie 1.3.3) en Francisca Young. Max is overleden op maandag 05-11-2001 in Leiderdorp, 76 jaar oud.
Notitie bij Max: Max vestigde zich op 12-11-1962 in Nederland
Max bleef kinderloos.
Titel:
Mr.
Max trouwde, 29 jaar oud, op zaterdag 06-11-1954 in Amstelveen met Etty Delmaar, 27 jaar oud. Etty is geboren op zondag 21-11-1926 in Batavia / Jakarta, West-Java (Nederlands Indië / Indonesië), dochter van Emile Delmaar en Flora Emelijn Maria Herrebrugh. Etty is overleden op dinsdag 02-09-2008 in Hazerswoude-Dorp, 81 jaar oud.
1.3.3.2 Josta Philippine Lapré is geboren op maandag 05-11-1928 in Ginneken en Bavel [bron: PK], dochter van Wilhelm Charles (Zwikkie) Lapré (zie 1.3.3) en Francisca Young. Josta is overleden op maandag 23-09-2013 in Apeldoorn, 84 jaar oud. Josta trouwde, 19 jaar oud, op donderdag 12-08-1948 in ’s-Gravenhage met Silvio Donati Catalani, 26 jaar oud. Het huwelijk werd ontbonden op dinsdag 13-05-1980 in ’s-Gravenhage.
Notitie bij het huwelijk van Josta en Silvio: Wat is de scheidingsdatum en scheidingsplaats?
Silvio is geboren op zondag 04-06-1922 in Makassar, Selebes/Sulawesi (Nederlands Indië).
Notitie bij Silvio: Wat is de geboortedatum en geboorteplaats van Silvio?
Wie zijn de ouders van Silvio?
Kinderen van Josta en Silvio:
1 Francisca Joséphine Louise Catalani [1.3.3.2.1], geboren op donderdag 15-06-1950 in ’s-Gravenhage.
2 Charles Catalani [1.3.3.2.2], geboren op maandag 09-03-1953 in ’s-Gravenhage.
1.3.4 Carolina Emma Lapré is geboren op zaterdag 27-10-1900 in Batavia / Jakarta, West-Java (Nederlands Indië / Indonesië), dochter van Charles Herman Theodorus Lapré (zie 1.3) en Wilhelmina Adriana de Liser de Morsain. Carolina is overleden op woensdag 05-11-1980 in Amstelveen, 80 jaar oud. Carolina trouwde, 23 jaar oud, op vrijdag 21-03-1924 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië) met Leonard Umbgrove, 28 jaar oud. Leonard is geboren op donderdag 02-01-1896 in Malang, Oost-Java (Nederlands Indië) [bron: CBG], zoon van Charles Jacob Umbgrove en Christina Lindenhovius. Leonard is overleden op woensdag 26-02-1986 in Amstelveen, 90 jaar oud.
Kind van Carolina en Leonard:
1 Maud Caroline Umbgrove [1.3.4.1], geboren op woensdag 15-02-1928 in Soerakarta,Solo, Midden-Java (Nederlands Indië).
ra1897__305.jpg
19 RA1897, 305
1.5 Emilie (Toet) Lapré (afb. 19) is geboren op zaterdag 04-03-1876 in Probolinggo, Oost-Java (Nederland Indië) [bron: RA 1877, 248], dochter van Pieter Jacobus Lapré (zie 1) en Neeltje Ambrosie. Toet is overleden op donderdag 24-09-1896 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië), 20 jaar oud [bron: RA 1897, 436].
Notitie bij Toet: Emilie Lapré komt ook voor als Emiele Lapré.
Toet trouwde, 19 jaar oud, op woensdag 06-11-1895 in Semarang, Midden-Java (Nederlands Indië) [bron: RA 1897, 305] met Lodewijk Alexander Hugo Klein (of Kelin).
ra1885__257.jpg ra1900__345.jpg
20 RA1885, 257
21 RA1900, 345
1.6 Maria Lapré (afb. 20 en 21) is geboren op zaterdag 13-07-1878 in Soerakarta, Midden Java (Nederlands Indië) [bron: RA 1885, 257], dochter van Pieter Jacobus Lapré (zie 1) en Neeltje Ambrosie. Maria is overleden.
Notitie bij Maria: Pas op 7-jarige leeftijd werd Maria Lapré erkent.
Maria trouwde, 20 jaar oud, op woensdag 07-12-1898 in Soerakarta, Midden Java (Nederlands Indië) [bron: RA 1900, 345] met Johannes Hendrikus Anthonijsz.
1.7 Josephine Theodora Lapré is geboren op zaterdag 22-01-1881 in Poerwokerto, Midden-Java (Nederlands Indië) [bron: CBG / RA 1882, 243], dochter van Pieter Jacobus Lapré (zie 1) en Theodora Everarda Bronkhorst. Josephine is overleden op zondag 11-09-1960 in ’s-Gravenhage, 79 jaar oud.
Notitie bij Josephine: Josephina Theodora Lapré vestigde zich op 30-06-1922 in Nederland.
Getuige bij:
24-09-1899     doop Ferdinand Lapré (1899-1947) [zie 1.13]    [zus]
Josephine trouwde, 22 jaar oud, op donderdag 14-01-1904 in Semarang, Midden-Java (Nederlands Indië) [bron: RA 1905, 10] met Jules August van der Zijl, 35 jaar oud. Jules is geboren op maandag 20-01-1868 in Batavia / Jakarta, West-Java (Nederlands Indië / Indonesië) [bron: PK], zoon van Comprecht Jacob van der Zijl en Anna van Pallandt. Jules is overleden op dinsdag 18-04-1944 in Deventer, 76 jaar oud.
Kinderen van Josephine en Jules:
1 Charles Jacques (Jacques) van der Zijl [1.7.1], geboren op woensdag 26-10-1904 in Batavia / Jakarta, West-Java (Nederlands Indië / Indonesië). Jacques is overleden op vrijdag 26-02-1988 in ’s-Gravenhage, 83 jaar oud.
2 Anne Gustaaf Bernard van der Zijl [1.7.2], geboren op zondag 30-12-1906 in Magelang, Midden-Java (Nederlands Indië). Anne is overleden op woensdag 12-04-1916 in Batavia / Jakarta, West-Java (Nederlands Indië / Indonesië), 9 jaar oud.
3 Justus Theodoor (Theo) van der Zijl [1.7.3], geboren op zaterdag 03-10-1908 in Bandung, West-Java (Nederlands Indië). Theo is overleden op dinsdag 17-04-1945, 36 jaar oud. Hij is begraven in Soerabaja.
4 Eddy Jules van der Zijl [1.7.4], geboren op woensdag 04-05-1910 in Bandung, West-Java (Nederlands Indië). Eddy is overleden op dinsdag 16-06-1981 in Bergeijk, 71 jaar oud.
tante_lien.jpg
22 Tante Lien
5 Anna Carolina Theodora (Lien) van der Zijl [1.7.5] (afb. 22), geboren op vrijdag 17-05-1912 in Bandung, West-Java (Nederlands Indië). Lien is overleden op donderdag 02-02-2012 in SanSan Carlos, California (USA), 99 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Lien: Her remains were cremated and have been scattered at a cemetery overlooking the Pacific Ocean on the West and San Francisco Bay to the East.
Notitie bij Lien: Anna Carolina Theodora van der Zijl trouwde met O’Neill.
6 Max Otto van der Zijl [1.7.6], geboren op woensdag 15-07-1914 in Batavia / Jakarta, West-Java (Nederlands Indië / Indonesië). Max is overleden op woensdag 19-02-1992 in Torros Costa, Spanje, 77 jaar oud.
ra1884__261.jpg
23 RA1884, 261
1.8 Johan Pieter Lapré (afb. 23) is geboren op vrijdag 20-07-1883 in Kraksaän, Oost-Java (Nederlands Indië) [bron: RA 1884, 261], zoon van Pieter Jacobus Lapré (zie 1) en Theodora Everarda Bronkhorst. Hij is gedoopt op zaterdag 26-09-1903 in Indramajoe, West-Java (Nederlands Indië) [bron: Het Prot. doopregister van Cheribon 1844-1917, 1156].
Notitie bij de geboorte van Johan: - Johan Pieter, geb. Kraksaan (Pasoeroean) 20 juli 1883, ged. (R.K.), op eigenverzoek in het Protestants doopregister te Indramajoe 26 sept. 1903 ingeschreven, zn. van Pieter Jacobus Lapré en Theodora Everard Brinkhorst, echtelieden.
Johan is overleden op maandag 12-09-1960 in Manokwari (Ned. Nieuw Guinea), 77 jaar oud.
Beroepen:
Hoofd van het Hoofdkantoor Ned. Ind. Zoutregie te Bandoeng.
vanaf 1941     Gepensioneerd ambtenaar
Johan:
(1) trouwde, 20 jaar oud, op woensdag 25-05-1904 in Batavia / Jakarta, West-Java (Nederlands Indië / Indonesië) [bron: RA 1884, 261] met Henriëtte Mathilde Wolff, 19 jaar oud. Henriëtte is geboren op dinsdag 28-10-1884 in Ambarawa, Midden-Java (Nederlands Indië), dochter van Arthur George Wolff. Henriëtte is overleden op vrijdag 25-09-1936 in Bandung, West-Java (Nederlands Indië), 51 jaar oud.
Notitie bij Henriëtte: Zie ook de achternaam van echtgenote van Pieter Jacobus Lapré 1802-1861.
Wie is de moeder van Henri:ette?
(2) trouwde, 58 jaar oud, op woensdag 15-07-1942 in Bandung, West-Java (Nederlands Indië) met Anna Havinga, 24 jaar oud. Anna is geboren op donderdag 23-08-1917 in Bandung, West-Java (Nederlands Indië) [bron: CBG], dochter van Johannes Havinga en Koereasin. Anna is overleden op vrijdag 22-01-1982 in Gorinchem, 64 jaar oud.
Kinderen van Johan en Henriëtte:
1 Edy Gustaaf Armand Lapré, geboren op vrijdag 14-04-1905 in Indramajoe, West-Java (Nederlands Indië). Volgt 1.8.1.
2 Haydé Ella (Lieke) Lapré, geboren op vrijdag 16-03-1906 in Indramajoe, West-Java (Nederlands Indië). Volgt 1.8.2.
3 Themis Walther Edward Lapré, geboren op zondag 09-06-1907 in Batavia / Jakarta, West-Java (Nederlands Indië / Indonesië). Volgt 1.8.3.
4 Aidmé Thelma Gerlinde Lapré, geboren op zondag 29-11-1914 in Denpasar, Bali (Nederlands Indië). Volgt 1.8.4.
5 Hilda Lilian Lapré [1.8.5], geboren in 03-1915. Hilda is overleden in 1915, geen jaar oud.
Notitie bij Hilda: Wat is de exacte geboortedatum en geboorteplaats van Hilda?
Wat is de exacte overlijdensdatum en overlijdensplaats van Hilda?
Kinderen van Johan en Anna:
6 Archibald Guillaume Reinhold Lapré, geboren op zondag 20-05-1945 in Tjimahi, West-Java (Nederlands Indië). Volgt 1.8.6.
7 Rémy Arthur Caliss Lapré, geboren op woensdag 05-05-1948 in Manokwari (Ned. Nieuw Guinea). Volgt 1.8.7.
8 Rudolph Armand Ferdinand Lapré, geboren op maandag 09-01-1950 in Manokwari (Ned. Nieuw Guinea). Volgt 1.8.8.
9 Herman Paul Boudewijn Lapré [1.8.9], geboren op woensdag 17-09-1952 in Manokwari (Ned. Nieuw Guinea).
Titel:
Ing.
betrekkingen_e.g.a._lapr_.jpg
24 betrekkingen E.G.A. Lapré
1.8.1 Edy Gustaaf Armand Lapré (afb. 24) is geboren op vrijdag 14-04-1905 in Indramajoe, West-Java (Nederlands Indië) [bron: RA 1906, 42], zoon van Johan Pieter Lapré (zie 1.8) en Henriëtte Mathilde Wolff. Edy is overleden op donderdag 06-04-1995 in Wassenaar, 89 jaar oud.
Notitie bij Edy: Edy Gustaaf Armand Lapré vestigde zich op 06-01-1951 in Nederland
Beroepen:
Controleur B.B. te Painan
Ass. Resident te Lombok
Ged. staatscomm. te Flores
Dir. emigratiedienst te ’s-Gravenhage
Titel:
Drs.
Edy trouwde, 25 jaar oud, op maandag 16-03-1931 in Wassenaar met Hannie Midderigh, 24 jaar oud. Hannie is geboren op vrijdag 16-11-1906 in Vlaardingen [bron: CBG], dochter van Jean Jacques Midderigh en Johanna Berhardina Bokhorst. Hannie is overleden op vrijdag 20-01-1989 in Leiden, 82 jaar oud.
Kinderen van Edy en Hannie:
1 Johan Ferdinand (Fred) Lapré, geboren op zondag 04-02-1934 in Fort de Cock, Sumatra (Nederlands Indië). Volgt 1.8.1.1.
2 Kimball (Kim) Lapré, geboren op dinsdag 23-06-1936 in Alahan Pandjang, Sumatra (Nederlands Indië). Volgt 1.8.1.2.
3 Jean Jacques Lapré, geboren op donderdag 04-03-1948 in Mataram, Lombok (Nederlands Indië). Volgt 1.8.1.3.
1.8.1.1 Johan Ferdinand (Fred) Lapré is geboren op zondag 04-02-1934 in Fort de Cock, Sumatra (Nederlands Indië), zoon van Edy Gustaaf Armand Lapré (zie 1.8.1) en Hannie Midderigh.
Beroep:
werkzaam bij Shell
Titel:
Drs.
Fred trouwde, 25 of 26 jaar oud, in 1960 in Hengelo met Johanna Catharina de Bruyn, 23 of 24 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Fred en Johanna: Wat is de exacte huwelijksdatum?
Johanna is geboren in 1936 in ’s-Gravenhage.
Notitie bij Johanna: Wat is de exacte geboortedatum van Johanna?
Wie zijn de ouders van Johanna?
Kinderen van Fred en Johanna:
1 Laurens Jan Lapré [1.8.1.1.1], geboren op zaterdag 15-07-1961 in Leiden.
2 Petra Ellen Lapré, geboren in 1963 in Kuala Belait, Brunei. Volgt 1.8.1.1.2.
1.8.1.1.2 Petra Ellen Lapré is geboren in 1963 in Kuala Belait, Brunei, dochter van Johan Ferdinand (Fred) Lapré (zie 1.8.1.1) en Johanna Catharina de Bruyn.
Notitie bij Petra: Wat is de exacte geboortedatum van Petra Ellen Lapré?
Petra trouwde, 22 of 23 jaar oud, op vrijdag 15-08-1986 in Rotterdam met A. Noniem. Het huwelijk werd ontbonden omstreeks 1993.
1.8.1.2 Kimball (Kim) Lapré is geboren op dinsdag 23-06-1936 in Alahan Pandjang, Sumatra (Nederlands Indië), zoon van Edy Gustaaf Armand Lapré (zie 1.8.1) en Hannie Midderigh.
Beroep:
Hoofd vrije School te Eindhoven.
Titel:
Drs.
Kim trouwde, 29 of 30 jaar oud, in 1966 in Rotterdam met Andriana Pieterse, 23 of 24 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Kim en Andriana: Wat is de exacte huwelijksdatum?
Andriana is geboren in 1942 in Rotterdam.
Notitie bij Andriana: Wat is de exacte geboortedatum van Andriana?
Wie zijn de ouders van Andriana?
Kind van Kim en Andriana:
1 Baldwin Caspar Theodoor Lapré [1.8.1.2.1], geboren op woensdag 30-11-1977 in Arlesheim (Zwitserland).
1.8.1.3 Jean Jacques Lapré is geboren op donderdag 04-03-1948 in Mataram, Lombok (Nederlands Indië), zoon van Edy Gustaaf Armand Lapré (zie 1.8.1) en Hannie Midderigh.
Titel:
Mr.
Jean trouwde, 37 jaar oud, op woensdag 19-06-1985 in Zoetermeer met Jantje (Janny) Kerkdijk, 32 jaar oud. Janny is geboren op maandag 16-03-1953 in Ommen.
Notitie bij Janny: Wie zijn de ouders van Jantje?
hayd__ella_lapr_.jpg
25 Haydé Ella Lapré
1.8.2 Haydé Ella (Lieke) Lapré (afb. 25) is geboren op vrijdag 16-03-1906 in Indramajoe, West-Java (Nederlands Indië) [bron: RA 1907, 49], dochter van Johan Pieter Lapré (zie 1.8) en Henriëtte Mathilde Wolff. Lieke is overleden op woensdag 25-12-2002 in ’s-Gravenhage, 96 jaar oud.
Notitie bij Lieke: Haydé Ella Lapré vestigde zich op 13-03-1958 in Nederland.
Lieke trouwde, 34 jaar oud, op vrijdag 06-12-1940 in Bandung, West-Java (Nederlands Indië) met Hendrik Frederik Stekkinger, 51 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Lieke en Hendrik: De zussen Haydé en Aidmé Lapré trouwden met de broers Hendrik en Johan Stekkinger.
Hendrik is geboren op zondag 05-05-1889 in Pakemitan (Nederlands Indië), zoon van Jan Pieter Stekkinger en Imah. Hendrik is overleden op zondag 25-11-1945 in Bandung, West-Java (Nederlands Indië), 56 jaar oud.
Kinderen van Lieke en Hendrik:
1 Haydé Mathilde Stekkinger [1.8.2.1], geboren op donderdag 30-04-1942 in Bandung, West-Java (Nederlands Indië).
2 Robin Donovan Stekkinger [1.8.2.2], geboren op vrijdag 11-02-1944 in Bandung, West-Java (Nederlands Indië).
1.8.3 Themis Walther Edward Lapré is geboren op zondag 09-06-1907 in Batavia / Jakarta, West-Java (Nederlands Indië / Indonesië) [bron: RA 1908, 35], zoon van Johan Pieter Lapré (zie 1.8) en Henriëtte Mathilde Wolff. Themis is overleden. Hij is vermist in Suriname.
Notitie bij Themis: Themis Walther Edward Lapré is verdwenen in Surimame.
Meer gegevens zijn momenteel niet bekend. Indien iemand meer informatie weet, vernemen we dat graag!
Wat is de overlijdensdatum en overlijdensplaats van Themis?
Beroepen:
1941     Adj. Inspect. (bij O.V.U.B.O. te Batavia)   [bron: Adresboek]
van na 1953     O.a. tabaksplanter en varkensfokker in Suriname
Themis trouwde, 28 jaar oud, op zondag 09-02-1936 in Batavia / Jakarta, West-Java (Nederlands Indië / Indonesië) met Adolphine Augustine Quebe, 17 jaar oud. Het huwelijk werd ontbonden op maandag 23-09-1946 in Batavia / Jakarta, West-Java (Nederlands Indië / Indonesië). Adolphine is geboren op donderdag 22-08-1918 in Batavia / Jakarta, West-Java (Nederlands Indië / Indonesië) [bron: CBG], dochter van Adolf Heinrich Quebe en Augustine Charlotte Bernecker. Adolphine is overleden op maandag 17-02-1975 in Woerden, 56 jaar oud. Adolphine trouwde later op vrijdag 17-01-1947 in Batavia / Jakarta, West-Java (Nederlands Indië / Indonesië) met Ambrosius Jacobus Endeveld (geb. 1920).
Kind van Themis en Adolphine:
1 Augustiene Henriette Adolphine (Babes) Lapré, geboren op donderdag 03-12-1936 in Batavia / Jakarta, West-Java (Nederlands Indië / Indonesië). Volgt 1.8.3.1.
1.8.3.1 Augustiene Henriette Adolphine (Babes) Lapré is geboren op donderdag 03-12-1936 in Batavia / Jakarta, West-Java (Nederlands Indië / Indonesië), dochter van Themis Walther Edward Lapré (zie 1.8.3) en Adolphine Augustine Quebe. Babes trouwde, 21 jaar oud, in 02-1958 in Enschede met Pieter Menze Smith, 21 jaar oud. Het huwelijk werd ontbonden in 01-1975 in Enschede. Pieter is geboren op zaterdag 05-12-1936 in Enschede, zoon van Ite Menze Smith en Diewerke Martha Pot.
Kinderen van Babes en Pieter:
1 Yvonne Smith [1.8.3.1.1].
Notitie bij Yvonne: Wat is de geboortdatum en geboorteplaats van Yvonne Smith?
2 Ite Menze Smith [1.8.3.1.2].
Notitie bij Ite: Wat is de geboortedatum en geboorteplaats van Ite Menze Smith?
3 Nienke Auguastine Charlotte Smith [1.8.3.1.3], geboren op zondag 25-05-1958 in Enschede.
Notitie bij Nienke: Gehuwd met D.A.N. Leijte te Velden.
Sinds februari 2009 zijn ze uitbater van hotel Kärntnerhof aan de Wörthersee (Oostenrijk).
1.8.4 Aidmé Thelma Gerlinde Lapré is geboren op zondag 29-11-1914 in Denpasar, Bali (Nederlands Indië), dochter van Johan Pieter Lapré (zie 1.8) en Henriëtte Mathilde Wolff. Aidmé is overleden op zaterdag 02-11-2002 in Gorinchem, 87 jaar oud. Zij is begraven op donderdag 07-11-2002 in Algemene Begraafplaats De Haarhof.
Notitie bij Aidmé: Aidmé Thelma Gerlinde Lapré vestigde zich op 29-11-1962 in Nederland en woonde vanaf
29-11-1962 Zeist, Woudenbergweg 4
13-03-1963 Zeist, Baarnseweg 18
15-11-1963 Gorinchem, Wieldraaierstraat 73
Aidmé bleef kinderloos. Aidmé trouwde, 26 jaar oud, op vrijdag 29-08-1941 in Bandung, West-Java (Nederlands Indië) met Johannes Carolus (Johan) Stekkinger, 50 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Aidmé en Johan: De zussen Haydé en Aidmé Lapré trouwden met de broers Hendrik en Johan Stekkinger.
Johan is geboren op dinsdag 19-05-1891 in Bandjar, West-Java (Nederlands Indië) [bron: CBG], zoon van Jan Pieter Stekkinger en Imah. Johan is overleden op dinsdag 23-03-1976 in Gorinchem, 84 jaar oud.
1.8.6 Archibald Guillaume Reinhold Lapré is geboren op zondag 20-05-1945 in Tjimahi, West-Java (Nederlands Indië), zoon van Johan Pieter Lapré (zie 1.8) en Anna Havinga. Archibald:
(1) trouwde, 21 jaar oud, in 07-1966 in Waalwijk met Judith Maureen van Alphen, 17 jaar oud. De scheiding werd geregistreerd in 1988.
Notitie bij het huwelijk van Archibald en Judith: Wat is de exacte huwelijksdatum?
Wat is de exacte scheidingsdatum en scheidingsplaats?
Judith trouwde eerst met Archibald Guillaume Reinhold Lapré en daarna met diens broer Rudolph Armand Ferdinand Lapré.
Judith is geboren op woensdag 29-06-1949 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië), dochter van Hanny van Alphen en Juliette Eurelia (Rely) Felix. Judith trouwde later in 1999 in Tilburg met Rudolph Armand Ferdinand Lapré (geb. 1950), zie 1.8.8.
(2) trouwde, 42 of 43 jaar oud, in 1988 in Waalwijk met Elzbieta Weronika Losa, 29 of 30 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Archibald en Elzbieta: Wat is de exacte huwelijksdatum?
Elzbieta is geboren in 1958 in Tomaszow Lubelski (Polen).
Notitie bij Elzbieta: Wat is de exacte geboortedatum van Elzbieta?
Wie zijn de ouders van Elzdieta?
Kinderen van Archibald en Judith:
1 Helena Evelyne Désirée (Désirée) Lapré, geboren op maandag 09-10-1967 in Waalwijk. Volgt 1.8.6.1.
2 Carl Patrick James (Patrick) Lapré [1.8.6.2], geboren op woensdag 09-09-1970 in Waalwijk.
Titel:
Drs. Ing. (BA en Master)
Kind van Archibald en Elzbieta:
3 Archibald Robert Stanislaw Pieter Lapré [1.8.6.3], geboren op dinsdag 23-01-1990 in Waalwijk.
1.8.6.1 Helena Evelyne Désirée (Désirée) Lapré is geboren op maandag 09-10-1967 in Waalwijk, dochter van Archibald Guillaume Reinhold Lapré (zie 1.8.6) en Judith Maureen van Alphen.
Titel:
Mr. (internationaal Master/LL.M.)
Désirée:
(1) trouwde, 30 jaar oud, op donderdag 16-07-1998 in New York (USA) met Ronaldus Johannes Bernardus (Ron) Bloemenkamp, 35 jaar oud. Het huwelijk werd ontbonden op donderdag 15-04-2004 in Rotterdam. Ron is geboren op dinsdag 16-10-1962 in Duiven.
Notitie bij Ron: Wie zijn de ouders van Ron?
(2) ging samenwonen, 39 jaar oud, in 07-2007 in Rotterdam met Hendrik Herman (Henk) Heijtmeijer, 49 jaar oud. Henk is geboren op zaterdag 05-10-1957 in Paramaribo (Suriname), zoon van Johannes Hendrik Herman (Jan) Heijtmeijer en Ans Buijs, pleegzoon van Janny Tabernée.
1.8.7 Rémy Arthur Caliss Lapré is geboren op woensdag 05-05-1948 in Manokwari (Ned. Nieuw Guinea), zoon van Johan Pieter Lapré (zie 1.8) en Anna Havinga. Rémy trouwde, 25 jaar oud, op vrijdag 21-09-1973 in Werkendam met Rosina Wilhelmina de Pender, 20 of 21 jaar oud. Rosina is geboren in 1952 in Nieuwendijk (Almkerk).
Notitie bij Rosina: Wat is de exacte geboortedatum van Rosina?
Wie zijn de ouders van Rosina?
Kinderen van Rémy en Rosina:
sin_en_preem.jpg
26 Sin en Preem
1 Sindhu (Sin) Lapré [1.8.7.1] (afb. 26), geboren in 1985 in Poovathodu, Kerala (India).
Notitie bij Sin: Wat is de exacte geboortedatum van Sindu?
micha.jpg
27 Micha
2 Michaël (Micha) Lapré [1.8.7.2] (afb. 27), geboren op donderdag 02-04-1987 in Bogota (Colombia).
3 Prema (Preem) Lapré [1.8.7.3] (afb. 26), geboren in 1988 in Nagpur (India).
Notitie bij Preem: Wat is de exacte geboortedatum van Prema?
1.8.8 Rudolph Armand Ferdinand Lapré is geboren op maandag 09-01-1950 in Manokwari (Ned. Nieuw Guinea), zoon van Johan Pieter Lapré (zie 1.8) en Anna Havinga. Rudolph trouwde, 48 of 49 jaar oud, in 1999 in Tilburg met Judith Maureen van Alphen, 49 of 50 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Rudolph en Judith: Wat is de exacte huwelijksdatum?
Judith is geboren op woensdag 29-06-1949 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië), dochter van Hanny van Alphen en Juliette Eurelia (Rely) Felix. Judith trouwde voorheen in 07-1966 in Waalwijk met Archibald Guillaume Reinhold Lapré (geb. 1945), zie 1.8.6. De ontbinding van dit huwelijk werd geregistreerd in 1988.
1.10 Christiaan Herman (Mantji) Lapré is geboren op dinsdag 14-08-1888 in Batavia / Jakarta, West-Java (Nederlands Indië / Indonesië) [bron: RA 1889, 283], zoon van Pieter Jacobus Lapré (zie 1) en Theodora Everarda Bronkhorst. Mantji is overleden op woensdag 04-09-1929 in Semarang, Midden-Java (Nederlands Indië), 41 jaar oud (oorzaak: hartstilstand).
Notitie bij Mantji: De kinderen van Mantji Lapré en Mien Lugtmann hebben ook nog een halfbroer, Willy Koch (geboren 05-02-1931 te Batavia), uit een latere relatie van Mien Lugtmann met Raoul Koch. Raoul Koch is een broertje van Dorry Koch, de partner van dochter Paula Augustina (Poppy) Lapré.
(Halfbroer Willy Koch is op 11-jarige leeftijd overleden aan (goenagoena) hersenvliesontsteking.)
Beroep:
Hoofd boekhouder weeshuis Soerabaja
Mantji trouwde, 21 jaar oud, op dinsdag 07-09-1909 in Semarang, Midden-Java (Nederlands Indië) [bron: RA 1910, 146] met Helmina Augustina Frederica (Mien) Lugtman, 19 jaar oud. Mien is geboren op zaterdag 15-02-1890 in Semarang, Midden-Java (Nederlands Indië) [bron: CBG], dochter van Cornelis Frederik Lugtman en Augustina Frederika Baud. Mien is overleden op donderdag 13-03-1969 in Schinveld, 79 jaar oud. Zij is begraven in Schinveld. Mien trouwde later op donderdag 10-07-1952 in Manokwari (Ned. Nieuw Guinea) met Raoul François Guillaume Koch (1909-1967).
Notitie bij Mien: Hemina trad als cabaretiere op onder de naam: Mien Morgenstond.
Kinderen van Mantji en Mien:
1 Paula Augustina (Poppy) Lapré. Volgt 1.10.1.
2 Pieter Jacobus (Piet) Lapré, geboren op zaterdag 25-04-1908 in Semarang, Midden-Java (Nederlands Indië). Volgt 1.10.2.
3 Herman Eduard (Eddy) Lapré, geboren op maandag 28-11-1910 in Semarang, Midden-Java (Nederlands Indië). Volgt 1.10.3.
4 Gustaaf Armand Lapré, geboren op dinsdag 01-10-1912 in Semarang, Midden-Java (Nederlands Indië). Volgt 1.10.4.
5 Olga Elise Lapré [1.10.5], geboren op zaterdag 29-05-1915 in Semarang, Midden-Java (Nederlands Indië) [bron: RA 1916, 209]. Olga is overleden op vrijdag 20-10-1916 in Semarang, Midden-Java (Nederlands Indië), 1 jaar oud [bron: RA 1918, 143].
6 Aurelia Elvira (Aureel) Lapré, geboren op dinsdag 10-07-1917 in Semarang, Midden-Java (Nederlands Indië). Volgt 1.10.6.
7 John Eduard Lapré, geboren op woensdag 24-09-1919 in Semarang, Midden-Java (Nederlands Indië). Volgt 1.10.7.
8 Elia Elvire Lapré [1.10.8], geboren op woensdag 06-10-1920 in Semarang, Midden-Java (Nederlands Indië) [bron: RA 1921, 115]. Elia is overleden op donderdag 11-11-1920 in Semarang, Midden-Java (Nederlands Indië), 1 maand oud [bron: RA 1920, 174].
9 Jules Maurits Lapré [1.10.9], geboren op maandag 26-09-1921 in Makassar, Selebes/Sulawesi (Nederlands Indië). Jules is overleden op woensdag 16-01-1924 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië), 2 jaar oud.
10 Paulus Johannes Christiaan Lapré [1.10.10], geboren op vrijdag 23-03-1923 in Makassar, Selebes/Sulawesi (Nederlands Indië). Paulus is overleden op donderdag 10-01-1924 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië), 9 maanden oud.
11 Theodora Paula (Poppy) Lapré, geboren op donderdag 11-12-1924 in Bandung, West-Java (Nederlands Indië). Volgt 1.10.11.
12 Margaretha Everarda (Molly) Lapré [1.10.12], geboren op dinsdag 02-02-1926 in Bandung, West-Java (Nederlands Indië).
Notitie bij Molly: Molly woont thans in Port Arthur (USA).
1.10.1 Paula Augustina (Poppy) Lapré, dochter van Christiaan Herman (Mantji) Lapré (zie 1.10) en Helmina Augustina Frederica (Mien) Lugtman. Poppy is overleden.
Notitie bij Poppy: Wat is de geboortedatum en geboorteplaats van Poppy?
Wat is de overlijdensdatum en overlijdensplaats van Poppy?
Poppy trouwde met Dorry Koch.
Notitie bij het huwelijk van Poppy en Dorry: Wat is de huwelijksdatum en huwelijksplaats?
Klopt het dat Paula Augustina (Poppy) Lapré en Dorry Koch ook een kind (Willy) kregen?
Notitie bij Dorry: Dorry is de broer van Raoul Koch, een partner van Mien Lugtmann.
Wat zijn de volledige namen van Dorry?
Wat is de geboortedatum en geboorteplaats van Dorry?
Wat is de overlijdensdatum en overlijdensplaats van Dorry?
Wie zijn de ouders van Dorry (en dus ook de ouders van Raoul Koch?
Kind van Poppy en Dorry:
1 Willy Koch [1.10.1.1].
Notitie bij Willy: Wat is de geboortedatum en geboorteplaats van Willy Koch?
1.10.2 Pieter Jacobus (Piet) Lapré is geboren op zaterdag 25-04-1908 in Semarang, Midden-Java (Nederlands Indië) [bron: CBG], zoon van Christiaan Herman (Mantji) Lapré (zie 1.10) en Helmina Augustina Frederica (Mien) Lugtman. Hij is gedoopt op dinsdag 26-05-1908. Bij de doop van Piet was de volgende getuige aanwezig: Theodora Everarda Bronkhorst (1859-1946) [zie 1] [grootmoeder vaderszijde]. Piet is overleden op dinsdag 13-11-1984 in Veghel, 76 jaar oud.
Notitie bij Piet: Pieter Jacobus vestigde zich op 18-10-1957 in Nederland en woonde vanaf:
18-10-1957 Drunen, Kerkstraat 34
15-09-1958 Vlijmen, Past. Smoldersstraat 39
26-10-1962 Uden, Brandenburgstraat 14
12-07-1976 Uden, Vioolstraat 58
Beroepen:
magazijnmeester
verkoper
Piet:
(1) trouwde, 23 jaar oud, op donderdag 11-06-1931 in Semarang, Midden-Java (Nederlands Indië) met Wilhelmina Cornelia Josephina (Corry) Vermeulen, 15 jaar oud. De scheiding werd geregistreerd op vrijdag 13-11-1964 in ’s-Gravenhage. Corry is geboren op maandag 08-05-1916 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië), dochter van Vermeulen en Geertruida (Trui) Hofman.
(2) ging samenwonen, minstens 52 jaar oud, na 1960 met Lucie Emma Barzuwa, minstens 47 jaar oud.
Notitie bij het samenwonen van Piet en Lucie: Pieter Jacobus Lapré en Lucie Emma Barzuwa zijn nooit officieel met elkaar gehuwd geweest.
Wel hebben ze een Rooms Katholiek kerkelijk huwelijk in Nederlands Indië gehad, met als voorganger Edwin Leonard Latumeten (vierde kind - van de 7 kinderen - uit het eerdere huwelijk van Lucie Emma Barzuwa en Hugo Ferdinand Latumeten)
Lucie is geboren op dinsdag 24-06-1913 in Batavia / Jakarta, West-Java (Nederlands Indië / Indonesië) [bron: CBG], dochter van Willem Frederik Barzuwa en Emma Julia Knödler. Lucie is overleden op zondag 18-08-1985 in Uden, 72 jaar oud. Lucie trouwde voorheen op woensdag 05-04-1933 in Bandung, West-Java (Nederlands Indië) met Hugo Ferdinand Latumeten (1900-1961).
Notitie bij Lucie: Lucie Emma Barzuwa vestigde zich op 04-11-1958 in Nederland en woonde vanaf
04-11-1958 Ede, Bennekom, Selterkampweg 22
06-07-1959 Dinther, St. Servatiusstraat 9
20-09-1960 Uden, Brandenburgstraat 14
12-07-1976 Uden, Vioolstraat 58
Kinderen van Piet en Corry:
1 Laura Louise Eugčni Lapré, geboren op zaterdag 27-06-1931 in Semarang, Midden-Java (Nederlands Indië). Volgt 1.10.2.1.
2 Rudolph Eduard Christiaan (Rudy) Lapré, geboren op zondag 02-07-1933 in Semarang, Midden-Java (Nederlands Indië). Volgt 1.10.2.2.
3 Paulus Cornelis Franciscus (Frans) Lapré, geboren op dinsdag 18-09-1934 in Semarang, Midden-Java (Nederlands Indië). Volgt 1.10.2.3.
4 Olga Juliana Elvira (Olly) Lapré, geboren op maandag 26-07-1937 in Semarang, Midden-Java (Nederlands Indië). Volgt 1.10.2.4.
5 John André Adolph (André) Lapré, geboren op dinsdag 07-03-1939 in Semarang, Midden-Java (Nederlands Indië). Volgt 1.10.2.5.
6 Laurens Eduard Gustaaf (Guus) Lapré, geboren op vrijdag 10-01-1941 in Semarang, Midden-Java (Nederlands Indië). Volgt 1.10.2.6.
7 Alan Robbert James (Jimmy) Lapré [1.10.2.7], geboren op zondag 04-02-1951 in Semarang, Midden-Java (Nederlands Indië).
8 Jeane Antoinette Maureen (Janny) Lapré [1.10.2.8], geboren op dinsdag 02-09-1952 in Batavia / Jakarta, West-Java (Nederlands Indië / Indonesië).
1.10.2.1 Laura Louise Eugčni Lapré is geboren op zaterdag 27-06-1931 in Semarang, Midden-Java (Nederlands Indië), dochter van Pieter Jacobus (Piet) Lapré (zie 1.10.2) en Wilhelmina Cornelia Josephina (Corry) Vermeulen. Laura trouwde, 20 jaar oud, op woensdag 05-03-1952 in Batavia / Jakarta, West-Java (Nederlands Indië / Indonesië) met Gerard Adriaan (Gerry) Rötschke, 23 jaar oud. Gerry is geboren op vrijdag 06-07-1928 in Batavia / Jakarta, West-Java (Nederlands Indië / Indonesië) [bron: CBG], zoon van Gustaaf Adolf Cornelis Rötschke en Asena. Gerry is overleden op dinsdag 03-01-1995 in Tilburg, 66 jaar oud.
Kinderen van Laura en Gerry:
1 Raymond Glenn Rötschke [1.10.2.1.1], geboren op zaterdag 24-01-1953 in Batavia / Jakarta, West-Java (Nederlands Indië / Indonesië).
2 Alfred Theodorus Rötschke [1.10.2.1.2], geboren op dinsdag 18-05-1954 in Batavia / Jakarta, West-Java (Nederlands Indië / Indonesië).
3 Humphrey George Rötschke [1.10.2.1.3], geboren op zaterdag 25-06-1955 in Hilvarenbeek.
4 Hilda Maureen Rötschke [1.10.2.1.4], geboren op maandag 24-06-1957 in Tilburg.
5 Sylvia Astrid Rötschke [1.10.2.1.5], geboren op zondag 27-07-1958 in Tilburg.
6 Paul Eric Rötschke [1.10.2.1.6], geboren op zondag 06-03-1960 in Tilburg.
7 Ilse Mariska Rötschke [1.10.2.1.7], geboren op woensdag 01-11-1961 in Tilburg.
8 Walthera Joyce Rötschke [1.10.2.1.8], geboren op vrijdag 27-03-1964 in Tilburg.
9 Helena Angela Rötschke [1.10.2.1.9], geboren op vrijdag 04-06-1965 in Tilburg. Helena is overleden op zaterdag 23-08-1986 in Tilburg, 21 jaar oud.
1.10.2.2 Rudolph Eduard Christiaan (Rudy) Lapré is geboren op zondag 02-07-1933 in Semarang, Midden-Java (Nederlands Indië) [bron: CBG], zoon van Pieter Jacobus (Piet) Lapré (zie 1.10.2) en Wilhelmina Cornelia Josephina (Corry) Vermeulen. Rudy is overleden op zondag 18-02-2007 in Rotterdam, Zuiderziekenhuis, 73 jaar oud. Hij is begraven op vrijdag 23-02-2007 in Zuiderbegraafplaats, Rotterdam-Zuid.
Notitie bij Rudy: Rudolph Eduard Christiaan (Rudy) Lapré vestigde zich op 07-10-1963 in Nederland.
Rudy trouwde, 25 jaar oud, op woensdag 08-10-1958 in Kaimana (Nederlands Nieuw Guinea) met Selfina Helwend, 16 jaar oud. Selfina is geboren op vrijdag 25-09-1942 in Kaimana (Nederlands Nieuw Guinea) [bron: CBG], dochter van Nicodemus Helwend en Martha Pattisahusiwa. Selfina is overleden op woensdag 11-02-1998 in Rotterdam, 55 jaar oud. Zij is begraven in Zuiderbegraafplaats, Rotterdam-Zuid.
Kinderen van Rudy en Selfina:
1 Hans Ronald Lapré [1.10.2.2.1], geboren op donderdag 27-04-1961 in Seroei (Nederlands Nieuw Guinea).
Notitie bij Hans: Wat zijn de volledige namen van Hans?
Wat is de geboortedatum en geboorteplaats van Hans?
2 Lodewijk Lourenz (Henk) Lapré, geboren op woensdag 19-09-1962 in Seroei (Nederlands Nieuw Guinea). Volgt 1.10.2.2.2.
3 Pieter Peter (Piet) Lapré, geboren op woensdag 04-03-1964 in Rotterdam. Volgt 1.10.2.2.3.
4 Teunis Harry (Teun) Lapré [1.10.2.2.4], geboren op woensdag 04-03-1964 in Rotterdam.
Notitie bij Teun: Teun Lapré is de eeneiige tweelingbroer van Piet Lapré
5 Rosalinda Mathilde (Roos) Lapré, geboren op vrijdag 04-03-1966 in Rotterdam. Volgt 1.10.2.2.5.
6 Natasja Natali Lapré, geboren op vrijdag 12-10-1973 in Rotterdam. Volgt 1.10.2.2.6.
1.10.2.2.2 Lodewijk Lourenz (Henk) Lapré is geboren op woensdag 19-09-1962 in Seroei (Nederlands Nieuw Guinea), zoon van Rudolph Eduard Christiaan (Rudy) Lapré (zie 1.10.2.2) en Selfina Helwend. Henk:
(1) trouwde, 24 jaar oud, op woensdag 27-05-1987 in Spijkenisse met Wilma Evelien van Gorcum, 29 jaar oud. Wilma is geboren op zondag 11-08-1957 in Rotterdam, dochter van Bernardus Adrianus van Gorcum en Maria Jansen.
(2) ging samenwonen, 35 of 36 jaar oud, in 1998 in Spijkenisse met Alexandra Maria (Sandra) Bakker, 29 of 30 jaar oud. Het samenwonen werd beëindigd in 2005. Sandra is geboren op vrijdag 26-04-1968 in Schiedam, dochter van Liduinus Simon Maria Josef Bakker en Anna Maria Vis.
Kinderen van Henk en Wilma:
1 Calvin Bernardus Christiaan Lapré [1.10.2.2.2.1], geboren op dinsdag 10-11-1987 in Rotterdam.
2 Lennard Lourenz Nelson Lapré [1.10.2.2.2.2], geboren op woensdag 12-04-1989 in Spijkenisse.
Kinderen van Henk en Sandra:
3 Junior Lodewijk Lourens Lapré [1.10.2.2.2.3], geboren op dinsdag 20-03-2001 in Spijkenisse.
4 Jade Selfina Anna Lapré [1.10.2.2.2.4], geboren op maandag 20-06-2005 in Spijkenisse.
1.10.2.2.3 Pieter Peter (Piet) Lapré is geboren op woensdag 04-03-1964 in Rotterdam, zoon van Rudolph Eduard Christiaan (Rudy) Lapré (zie 1.10.2.2) en Selfina Helwend.
Notitie bij Piet: Piet Lapré is de eeneiige tweelingbroer van Teun Lapré
Piet begon een relatie met Nita Soares.
Notitie bij de relatie van Piet en Nita: Wat is de relatie/huwelijksdatum en plaats?
Notitie bij Nita: Wat is de geboortedatum en geboorteplaats van Nita?
Wie zijn de ouders van Nita?
Kind van Piet en Nita:
1 Elsio Lapré [1.10.2.2.3.1].
Notitie bij Elsio: Wat is de geboortedatum en geboorteplaats?
1.10.2.2.5 Rosalinda Mathilde (Roos) Lapré is geboren op vrijdag 04-03-1966 in Rotterdam, dochter van Rudolph Eduard Christiaan (Rudy) Lapré (zie 1.10.2.2) en Selfina Helwend.
Notitie bij Roos: Rosalinda Mathilde Lapré is, net als haar broers Pieter en Theunis, ook geboren op 04 maart.
Roos trouwde met Ron de Waard.
Notitie bij het huwelijk van Roos en Ron: Wat is de huwelijksdatum en huwelijksplaats?
Notitie bij Ron: Wat zijn de volledige namen van Ron?
Wat is de geboortedatum en geboorteplaats van Ron?
Wie zijn de ouders van Ron?
Kind van Roos en Ron:
1 Jarred de Waard [1.10.2.2.5.1].
Notitie bij Jarred: Wat is de geboortedatum en geboorteplaats?
1.10.2.2.6 Natasja Natali Lapré is geboren op vrijdag 12-10-1973 in Rotterdam, dochter van Rudolph Eduard Christiaan (Rudy) Lapré (zie 1.10.2.2) en Selfina Helwend.
Notitie bij Natasja: Wie is de partner van Natasja?
Kind van Natasja uit onbekende relatie:
1 Shanice Lapré [1.10.2.2.6.1].
Notitie bij Shanice: Wat is de geboortedatum en geboorteplaats?
Wie is de vader van Shanice?
1.10.2.3 Paulus Cornelis Franciscus (Frans) Lapré is geboren op dinsdag 18-09-1934 in Semarang, Midden-Java (Nederlands Indië) [bron: CBG], zoon van Pieter Jacobus (Piet) Lapré (zie 1.10.2) en Wilhelmina Cornelia Josephina (Corry) Vermeulen. Hij is gedoopt op vrijdag 12-10-1934 in Semarang, Midden-Java (Nederlands Indië). Frans is overleden op vrijdag 13-06-1980 in Tilburg, 45 jaar oud.
Notitie bij Frans: Paulus Cornelis Franciscus Lapré vestigde zich op 03-06-1958 in Nederland en woonde vanaf:
03-06-1958 Oisterwijk, Gemullehoekenweg 68
04-08-1959 Tilburg, Weimanspad 25
14-05-1963 Tilburg, Alsemhof 5
Beroep:
spoelenmonteur
Frans trouwde, 22 jaar oud, op donderdag 05-09-1957 in Batavia / Jakarta, West-Java (Nederlands Indië / Indonesië) met Juliana Andriana (Juul) Passania, 31 jaar oud. Juul is geboren op maandag 21-06-1926 in Bandjermassin, Borneo (Nederlands Indië).
Notitie bij Juul: Wie zijn de ouders van Juliana?
Kinderen van Frans en Juul:
1 Arthur Maximiliaan Lapré [1.10.2.3.1], geboren op vrijdag 05-12-1958 in Oisterwijk.
Notitie bij Arthur: Wie is de partner van Arthur?
Wie zijn de 2 dochter en 1 zoon van Arthur?
2 Maurice Ludwig (Ries) Lapré, geboren op donderdag 02-06-1960 in Tilburg. Volgt 1.10.2.3.2.
3 Wijchard Lawrence (Wiet) Lapré, geboren op zaterdag 14-10-1961 in Tilburg. Volgt 1.10.2.3.3.
4 Stanley Vincent Lapré [1.10.2.3.4], geboren op woensdag 27-01-1965 in Tilburg.
Notitie bij Stanley: Wie is de partner van Stanley?
Wie zijn de 2 zoons en 1 dochter van Stanley?
1.10.2.3.2 Maurice Ludwig (Ries) Lapré is geboren op donderdag 02-06-1960 in Tilburg, zoon van Paulus Cornelis Franciscus (Frans) Lapré (zie 1.10.2.3) en Juliana Andriana (Juul) Passania. Ries trouwde, 23 jaar oud, op zondag 23-10-1983 met Johanna Adriana Josefa van Corp, 22 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Ries en Johanna: Wat is de huwelijksplaats?
Johanna is geboren op zaterdag 29-07-1961 in Tilburg.
Notitie bij Johanna: Wie zijn de ouders van Johanna?
Kinderen van Ries en Johanna:
1 Paulus Cornelis Franciscus (Juriaan) Lapré [1.10.2.3.2.1], geboren op zaterdag 09-04-1988 in Tilburg.
2 Jeffrey Lapré [1.10.2.3.2.2], geboren op zaterdag 02-03-1991 in Tilburg.
Notitie bij Jeffrey: Wat zijn de volledige namen van Jeffrey Lapré?
1.10.2.3.3 Wijchard Lawrence (Wiet) Lapré is geboren op zaterdag 14-10-1961 in Tilburg, zoon van Paulus Cornelis Franciscus (Frans) Lapré (zie 1.10.2.3) en Juliana Andriana (Juul) Passania. Wiet:
(1) trouwde, 20 jaar oud, op donderdag 26-08-1982 in Tilburg met Lian Bruurs, 18 jaar oud. Het huwelijk werd ontbonden in 05-1988 in Tilburg. Lian is geboren op maandag 20-01-1964 in Tilburg, dochter van Kees Bruurs en Annie Jansen.
(2) trouwde, 27 of 28 jaar oud, in 1989 in Jakarta (Indonesië) met Ifa Fasnia.
Notitie bij het huwelijk van Wiet en Ifa: Wat is de exacte huwelijksdatum?
Ifa is geboren in Medan, Sumatra (Nederlands Indië). Ifa is overleden in Jakarta (Indonesië).
Notitie bij Ifa: Wat is de geboortedatum van Ifa Fasnia?
Wat is de overlijdensdatum van Ifa Fasnia?
Wie zijn de ouders van Ifa Fasnia?
Kinderen van Wiet en Lian:
1 Priscilla Lapré, geboren op vrijdag 24-12-1982 in Tilburg. Volgt 1.10.2.3.3.1.
2 Cheryl Lapré [1.10.2.3.3.2], geboren op woensdag 21-08-1985 in Tilburg.
Kind van Wiet en Ifa:
3 Romario Lapré [1.10.2.3.3.3], geboren op vrijdag 06-07-1990 in Tilburg.
Notitie bij Romario: Romario Lapré woont sinds 1992 in Indonesië.
priscilla_met_kishan.jpg
28 Priscilla met Kishan
1.10.2.3.3.1 Priscilla Lapré (afb. 28) is geboren op vrijdag 24-12-1982 in Tilburg, dochter van Wijchard Lawrence (Wiet) Lapré (zie 1.10.2.3.3) en Lian Bruurs. Priscilla ging samenwonen, 21 jaar oud, in 04-2004 in Tilburg met Rakesh Koemar Doebar, 23 jaar oud.
Notitie bij het samenwonen van Priscilla en Rakesh: Op 29-01-2004 Hindoestaans getrouwd te Tilburg.
Rakesh is geboren op zaterdag 04-10-1980 in Leeuwarden, zoon van Jaginderpersad Doebar en Koeminwatie Dewi Manglie.
Kind van Priscilla en Rakesh:
1 Kishan Danish Doebar [1.10.2.3.3.1.1], geboren op dinsdag 19-09-2006 in Tilburg.
1.10.2.4 Olga Juliana Elvira (Olly) Lapré is geboren op maandag 26-07-1937 in Semarang, Midden-Java (Nederlands Indië), dochter van Pieter Jacobus (Piet) Lapré (zie 1.10.2) en Wilhelmina Cornelia Josephina (Corry) Vermeulen. Olly trouwde, 23 jaar oud, op zaterdag 20-08-1960 met Eduard Karel Passania, 26 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Olly en Eduard: Wat is de huwelijksplaats?
Eduard is geboren op woensdag 07-03-1934 in Malang, Oost-Java (Nederlands Indië).
Notitie bij Eduard: Wie zijn de ouders van Passania?
Leeft hij nog?
Kinderen van Olly en Eduard:
1 Marco Stefano Passania [1.10.2.4.1], geboren op donderdag 11-05-1961 in Vlijmen. Marco is overleden op zaterdag 06-01-1996 in Breda, 34 jaar oud.
2 Leonardo Robertino Passania [1.10.2.4.2], geboren op zondag 22-07-1962.
Notitie bij Leonardo: Wat is de geboorteplaats van Leonardo?
3 Guido Ricardo Passania [1.10.2.4.3], geboren op zaterdag 03-08-1963.
Notitie bij Guido: Wat is de geboorteplaats van Guido?
4 Bionda Patricia Passania [1.10.2.4.4], geboren op dinsdag 22-06-1965. Bionda is overleden op vrijdag 24-06-1966, 1 jaar oud.
Notitie bij Bionda: Wat is de geboorteplaats en overlijdensplaats van Bionda?
5 Edward Ludwig Passania [1.10.2.4.5], geboren op donderdag 22-12-1966.
Notitie bij Edward: Wat is de geboorteplaats van Edward?
6 Debra Maureen (Debby) Passania [1.10.2.4.6], geboren op dinsdag 24-12-1968.
Notitie bij Debby: Wat is de geboorteplaats van Debby?
1.10.2.5 John André Adolph (André) Lapré is geboren op dinsdag 07-03-1939 in Semarang, Midden-Java (Nederlands Indië) [bron: CBG], zoon van Pieter Jacobus (Piet) Lapré (zie 1.10.2) en Wilhelmina Cornelia Josephina (Corry) Vermeulen.
Notitie bij de geboorte van André: John André Adolph Lapré vestigde zich op 18-10-1957 in Nederland.
André is overleden op zaterdag 09-08-2003 in Neder-Betuwe, 64 jaar oud.
Notitie bij André: John André Adolph Lapré vestigde zich op 18-10-1957 in Nederland.
André trouwde, 24 jaar oud, op vrijdag 06-09-1963 in ’s-Hertogenbosch met Catharina Theodora Anna van der Laan, 19 jaar oud. De scheiding werd geregistreerd op dinsdag 12-11-1974 in ’s-Hertogenbosch. Catharina is geboren op woensdag 10-05-1944 in ’s-Gravenhage.
Notitie bij Catharina: Wie zijn de ouders van Catharina?
Kinderen van André en Catharina:
1 Sandra Maria Lapré [1.10.2.5.1], geboren op donderdag 26-03-1964 in ’s-Hertogenbosch.
2 Tony Marcus Lapré [1.10.2.5.2], geboren op zondag 30-10-1966 in Vlaardingen.
3 Marco Patrick Lapré, geboren op zaterdag 27-01-1968 in Vlaardingen. Volgt 1.10.2.5.3.
1.10.2.5.3 Marco Patrick Lapré is geboren op zaterdag 27-01-1968 in Vlaardingen, zoon van John André Adolph (André) Lapré (zie 1.10.2.5) en Catharina Theodora Anna van der Laan. Marco begon een relatie met Melanie Mooiman. Melanie trouwde later met Verhart.
Kind van Marco uit onbekende relatie:
1 Aďsha Luna Anna Lapré [1.10.2.5.3.1], geboren op woensdag 24-03-1999 in Schiedam.
1.10.2.6 Laurens Eduard Gustaaf (Guus) Lapré is geboren op vrijdag 10-01-1941 in Semarang, Midden-Java (Nederlands Indië), zoon van Pieter Jacobus (Piet) Lapré (zie 1.10.2) en Wilhelmina Cornelia Josephina (Corry) Vermeulen. Guus trouwde met Vera.
Notitie bij het huwelijk van Guus en Vera: Wat is de huwelijksdatum en huwelijksplaats?
Notitie: Wat zijn de volledige namen van Vera?
Wat is de geboortedatum en geboorteplaats van Vera?
Wie zijn de ouders van Vera?
Kinderen van Guus en Vera:
1 Stephan Lapré [1.10.2.6.1].
Notitie bij Stephan: Wat is de geboortedatum en geboorteplaats van Stephan?
2 Christian Lapré [1.10.2.6.2].
Notitie bij Christian: Wat is de geboortedatum en geboorteplaats van Christian?
grafsteen_jun_wangsawijaya.jpg
29 grafsteen Jun Wangsawijaya
1.10.3 Herman Eduard (Eddy) Lapré is geboren op maandag 28-11-1910 in Semarang, Midden-Java (Nederlands Indië) [bron: CBG / RA 1912, 84], zoon van Christiaan Herman (Mantji) Lapré (zie 1.10) en Helmina Augustina Frederica (Mien) Lugtman. Eddy is overleden op maandag 26-03-1984 in Dordrecht, 73 jaar oud.
Notitie bij Eddy: Herman Eduard Lapré vestigde zich op 15-11-1951 in Nederland en woonde vanaf:
15-11-1951 Noordwijk, Kon Astr Boulevard 37
16-10-1952 Dordt, Steegoversloot 10
25-11-1954 Dordt, Voorstraat 21
04-01-1957 Dordt, Vern. in 27
24-06-1957 Dordt, gewijzigd in Boomstraat 2
13-12-1961 Dordt, v.d. Kloosterstraat 60
14-07-1975 Dordt C. Evertsenstraat 241
Beroepen:
Adj. marktmeester gemeente Batavia
ambtenaar
fabrieksarbeider
machinebankwerker
emballeur
Eddy:
(1) trouwde, 24 jaar oud, op woensdag 18-09-1935 in Batavia / Jakarta, West-Java (Nederlands Indië / Indonesië) met Cornelia (Nelly) Thielsch, 20 jaar oud. Nelly is geboren op zaterdag 27-03-1915 in Bogor / Buitenzorg, West-Java (Nederlands Indië) [bron: CBG], dochter van Eduard Ferdinand Thielsch en Asmi. Nelly is overleden op donderdag 11-07-1974 in Dordrecht, 59 jaar oud.
(2) trouwde, 68 jaar oud, op dinsdag 23-01-1979 in Maastricht met Julinah Jumsih (Jun) Wangsawijaya (afb. 29), 43 jaar oud. Jun is geboren op donderdag 25-07-1935 in Tjiledug, West-Java (Indonesië). Jun is overleden op woensdag 21-01-1998 in Dordrecht, 62 jaar oud. Zij is begraven in Dordrecht, begraafplaats Essenhof.
Notitie bij Jun: Wie zijn de ouders van Julinah?
Kinderen van Eddy en Nelly:
1 Magda Theresia (Meity) Lapré, geboren op zondag 19-04-1936 in Batavia / Jakarta, West-Java (Nederlands Indië / Indonesië). Volgt 1.10.3.1.
2 Yvonne Loretta (Vonny) Lapré, geboren op woensdag 02-06-1937 in Batavia / Jakarta, West-Java (Nederlands Indië / Indonesië). Volgt 1.10.3.2.
3 Ferdinand Rudolf (Ferry) Lapré, geboren op dinsdag 07-06-1938 in Batavia / Jakarta, West-Java (Nederlands Indië / Indonesië). Volgt 1.10.3.3.
4 Charles Eduard (Charly) Lapré, geboren op zondag 05-05-1940 in Batavia / Jakarta, West-Java (Nederlands Indië / Indonesië). Volgt 1.10.3.4.
5 Jeannine Violetta Lapré, geboren op dinsdag 06-10-1942 in Batavia / Jakarta, West-Java (Nederlands Indië / Indonesië). Volgt 1.10.3.5.
6 Marijke Edmay (Dokke) Lapré, geboren op vrijdag 05-11-1943 in Batavia / Jakarta, West-Java (Nederlands Indië / Indonesië). Volgt 1.10.3.6.
7 Edward James Orlof (Orry) Lapré, geboren op zaterdag 14-04-1945 in Batavia / Jakarta, West-Java (Nederlands Indië / Indonesië). Volgt 1.10.3.7.
8 Christiaan Reginald (Reggy) Lapré, geboren op zondag 28-07-1946 in Batavia / Jakarta, West-Java (Nederlands Indië / Indonesië). Volgt 1.10.3.8.
9 Mariska Jolanda Lapré, geboren in 1947 in Batavia / Jakarta, West-Java (Nederlands Indië / Indonesië). Volgt 1.10.3.9.
10 Hedy Denise Ingeliene (Inge) Lapré, geboren op woensdag 10-03-1948 in Batavia / Jakarta, West-Java (Nederlands Indië / Indonesië). Volgt 1.10.3.10.
11 Roy Boudewijn Lapré, geboren op zondag 25-06-1950 in Batavia / Jakarta, West-Java (Nederlands Indië / Indonesië). Volgt 1.10.3.11.
1.10.3.1 Magda Theresia (Meity) Lapré is geboren op zondag 19-04-1936 in Batavia / Jakarta, West-Java (Nederlands Indië / Indonesië), dochter van Herman Eduard (Eddy) Lapré (zie 1.10.3) en Cornelia (Nelly) Thielsch. Meity is overleden op dinsdag 12-06-2001 in West-Palm Beach (Florida), 65 jaar oud. Meity:
(1) trouwde met Robert T (Rob) Bolt.
Notitie bij het huwelijk van Meity en Rob: What is the married date and place?
Notitie bij Rob: What is de complet name of Robert?
What is the borndate and bornplace of Robert?
Who are the parents of Robert?
(2) trouwde, 19 jaar oud, op vrijdag 20-01-1956 met Paul Bastiaan Schüller, 21 jaar oud. De scheiding werd geregistreerd.
Notitie bij het huwelijk van Meity en Paul: What is the married place?
Paul is geboren op woensdag 24-01-1934 in Poerwokerto, Midden-Java (Nederlands Indië).
Notitie bij Paul: Paul Bastiaan Schüller woont thans in Gersthofen, Zuid Duitsland.
Kinderen van Meity en Paul:
1 Miranda (Wanda) Schüller [1.10.3.1.1], geboren op woensdag 26-06-1957 in Dordrecht.
2 Gilbert Schüller [1.10.3.1.2], geboren op donderdag 29-05-1958 in Dordrecht.
3 Glenda Schuller [1.10.3.1.3], geboren op maandag 13-11-1967 in Dordrecht. Glenda is overleden op maandag 26-10-1998 in Lewistown, Pennsylvania (USA), 30 jaar oud.
1.10.3.2 Yvonne Loretta (Vonny) Lapré is geboren op woensdag 02-06-1937 in Batavia / Jakarta, West-Java (Nederlands Indië / Indonesië), dochter van Herman Eduard (Eddy) Lapré (zie 1.10.3) en Cornelia (Nelly) Thielsch. Vonny trouwde, 20 jaar oud, op vrijdag 23-08-1957 in Dordrecht met Karel Alex Trebels, 25 jaar oud. Karel is geboren op zondag 24-04-1932 in Kuta-ardjo, Midden-Java (Nederlands Indië), zoon van Frans Albert Frederik John Trebels en Sadinem.
Kinderen van Vonny en Karel:
1 Carl Henry Pierre Trebels [1.10.3.2.1], geboren op zaterdag 25-01-1958 in Dordrecht.
2 Joyce Mildred Bonita Trebels [1.10.3.2.2], geboren op maandag 14-09-1959 in Dordrecht.
3 John Harold Edmond Trebels [1.10.3.2.3], geboren op maandag 19-03-1962 in Dordrecht.
4 Jürgen Andrew Trebels [1.10.3.2.4], geboren op zaterdag 23-11-1963 in Dordrecht.
5 Ingrid Barbera Trebels [1.10.3.2.5], geboren op vrijdag 05-08-1966 in Dordrecht.
1.10.3.3 Ferdinand Rudolf (Ferry) Lapré is geboren op dinsdag 07-06-1938 in Batavia / Jakarta, West-Java (Nederlands Indië / Indonesië), zoon van Herman Eduard (Eddy) Lapré (zie 1.10.3) en Cornelia (Nelly) Thielsch. Ferry:
(1) trouwde, 20 jaar oud, op donderdag 12-06-1958 met Norma Sylvia Tonkes, 17 jaar oud. De scheiding werd geregistreerd op maandag 22-12-1975. Norma is geboren op zaterdag 29-03-1941 in Medan, Sumatra (Nederlands Indië), dochter van Pieter Tonkes en Fientje Afiah Bahasoan.
(2) trouwde, 52 jaar oud, op donderdag 28-03-1991 in Amsterdam met Amelia Geertruida (Lea) Reijnecke, 37 jaar oud. Lea is geboren op maandag 19-10-1953 in Maastricht, dochter van Eduard Johannes Ferdinand (Eddy) Reijnecke en Oningsih Onnie Sastra.
Kinderen van Ferry en Norma:
1 Gracia Patricia Maria (Grace) Lapré, geboren op zaterdag 18-10-1958 in Dordrecht. Volgt 1.10.3.3.1.
2 Carlo Andreas Roberto Lapré, geboren op maandag 10-10-1960 in Dordrecht. Volgt 1.10.3.3.2.
3 Ferdinand Oscar Stephanus (Oscar) Lapré, geboren op dinsdag 11-06-1963 in Dordrecht. Volgt 1.10.3.3.3.
4 Patrick Arthur Daniel Lapré, geboren op maandag 22-02-1965 in Dordrecht. Volgt 1.10.3.3.4.
5 Bianca Seraphina Rebecca (Bieb) Lapré, geboren op dinsdag 09-02-1971 in Dordrecht. Volgt 1.10.3.3.5.
Kind van Ferry en Lea:
6 Quinten Fabian Eduard Lapré [1.10.3.3.6], geboren op dinsdag 18-06-1991 in Amsterdam.
1.10.3.3.1 Gracia Patricia Maria (Grace) Lapré is geboren op zaterdag 18-10-1958 in Dordrecht, dochter van Ferdinand Rudolf (Ferry) Lapré (zie 1.10.3.3) en Norma Sylvia Tonkes. Grace trouwde, 36 jaar oud, op vrijdag 24-02-1995 in Son en Breugel (NB) met Arie van Beek, 37 jaar oud. Het huwelijk werd ontbonden op donderdag 29-10-2009. Arie is geboren op zaterdag 16-11-1957 in Vlaardingen.
Kinderen van Grace en Arie:
1 Dewi-Jane van Beek [1.10.3.3.1.1], geboren op dinsdag 22-08-1995 in Eindhoven.
2 Sylvana van Beek [1.10.3.3.1.2], geboren op dinsdag 04-11-1997 in Eindhoven.
1.10.3.3.2 Carlo Andreas Roberto Lapré is geboren op maandag 10-10-1960 in Dordrecht, zoon van Ferdinand Rudolf (Ferry) Lapré (zie 1.10.3.3) en Norma Sylvia Tonkes. Carlo trouwde, 26 jaar oud, op woensdag 13-05-1987 in Dordrecht met Karen Kunkeler. Karen is geboren op 23-01 (jaar onbekend) in Dordrecht.
Notitie bij Karen: Wat is het geboortejaar van Karen Kunkeler?
Kinderen van Carlo en Karen:
1 Cimmy-Lou Lapré [1.10.3.3.2.1], geboren op dinsdag 21-07-1987 in Dordrecht.
2 Yaella Lapré [1.10.3.3.2.2], geboren op woensdag 12-02-1992 in Dordrecht.
1.10.3.3.3 Ferdinand Oscar Stephanus (Oscar) Lapré is geboren op dinsdag 11-06-1963 in Dordrecht, zoon van Ferdinand Rudolf (Ferry) Lapré (zie 1.10.3.3) en Norma Sylvia Tonkes. Oscar trouwde, 26 jaar oud, op vrijdag 27-04-1990 in Dordrecht met Angelique van Stokrom, 25 jaar oud. Angelique is geboren op zondag 21-02-1965 in Dordrecht, dochter van Arent Rudolf Jillis (Ad) van Stokrom en Ariaantje Christina (Jeanne) Muijen.
Kinderen van Oscar en Angelique:
1 Bruno Rudolf Lapré [1.10.3.3.3.1], geboren op vrijdag 24-02-1995 in Dordrecht.
2 Franca Lapré [1.10.3.3.3.2], geboren op dinsdag 17-06-1997 in Dordrecht.
1.10.3.3.4 Patrick Arthur Daniel Lapré is geboren op maandag 22-02-1965 in Dordrecht, zoon van Ferdinand Rudolf (Ferry) Lapré (zie 1.10.3.3) en Norma Sylvia Tonkes. Patrick trouwde, 25 jaar oud, op vrijdag 23-11-1990 in Dordrecht met Clara Sytske Blom, 25 jaar oud. Clara is geboren op vrijdag 08-01-1965 in Terneuzen, dochter van Freerk Hans Blom en Madi Oderij.
Kinderen van Patrick en Clara:
1 Bente Lapré [1.10.3.3.4.1], geboren op zaterdag 08-07-1995 in Dordrecht.
2 Silke Lapré [1.10.3.3.4.2], geboren op dinsdag 08-12-1998 in Dordrecht.
1.10.3.3.5 Bianca Seraphina Rebecca (Bieb) Lapré is geboren op dinsdag 09-02-1971 in Dordrecht, dochter van Ferdinand Rudolf (Ferry) Lapré (zie 1.10.3.3) en Norma Sylvia Tonkes. Bieb:
(1) trouwde, 19 jaar oud, op donderdag 29-11-1990 in Dordrecht met Nico-Jan van Es, 24 jaar oud. Het huwelijk werd ontbonden op woensdag 27-09-1995 in Dordrecht. Nico-Jan is geboren op dinsdag 09-08-1966 in Sliedrecht, zoon van Jacques van Es en Janna Zeelen.
(2) trouwde, 25 jaar oud, op dinsdag 28-05-1996 in Dordrecht met Carl Wapperom, 23 jaar oud. Het huwelijk werd ontbonden in 2007. Carl is geboren op woensdag 28-06-1972 in Dordrecht, zoon van Karel Wapperom en Gertrüd de Groot.
(3) trouwde, 44 jaar oud, op vrijdag 13-02-2015 met Rob van Vegchel - Lapré, 46 jaar oud. Rob is geboren op woensdag 12-02-1969.
Kind van Bieb en Nico-Jan:
1 Zoë Kayleigh Silja Wapperom [1.10.3.3.5.1], geboren op zaterdag 26-01-1991 in Dordrecht, adoptiedochter van Carl Wapperom.
Kinderen van Bieb en Carl:
1 Zoë Kayleigh Silja Wapperom [1.10.3.3.5.1], geboren op zaterdag 26-01-1991 in Dordrecht, dochter van Nico-Jan van Es, adoptiedochter van Carl Wapperom.
2 Jarni Ferdy Carl Wapperom [1.10.3.3.5.2], geboren op woensdag 28-05-1997 in Dordrecht.
3 Kyra Elena Maria Wapperom [1.10.3.3.5.3], geboren op dinsdag 28-12-1999 in Dordrecht.
4 Delenn Beau Wapperom [1.10.3.3.5.4], geboren op vrijdag 13-06-2003 in Dordrecht.
1.10.3.4 Charles Eduard (Charly) Lapré is geboren op zondag 05-05-1940 in Batavia / Jakarta, West-Java (Nederlands Indië / Indonesië), zoon van Herman Eduard (Eddy) Lapré (zie 1.10.3) en Cornelia (Nelly) Thielsch.
Notitie bij Charly: Charles Eduard Lapré woont in Duitsland.
Charly:
(1) trouwde, 22 jaar oud, op maandag 20-08-1962 met Veronika D. Ringel. De scheiding werd geregistreerd.
Notitie bij het huwelijk van Charly en Veronika: What is the marriedplace?
What is the date of deforce and deforseplace?
Wat is de huwelijksplaats?
Wat is de scheidingsdatum en scheidingsplaats?
Notitie bij Veronika: What is the complete name of Veronika?
Wat is the borndata and born place of Veronika?
Who are the parents of Veronika?
Wat zijn de volledige namen van Veronika?
Wat is de geboortedatum en geboorteplaats van Veronika?
Wie zijn de ouders van Veronika?
Veronica woont in Kentucky (USA).
(2) trouwde, minstens 25 jaar oud, na 1965 met Gunda Huberts. De scheiding werd geregistreerd.
Notitie bij het huwelijk van Charly en Gunda: Wat is de huwelijksdatum en huwelijksplaats?
Wat is de scheidingsdatum en scheidingsplaats?
Notitie bij Gunda: Wat is de geboortedatum en geboorteplaats van Gunda?
Wie zijn de ouders van Gunda?
Kind van Charly en Veronika:
1 Raymond Charles (Ray) Lapré, geboren op donderdag 20-02-1964 in Dordrecht. Volgt 1.10.3.4.4.
Kinderen van Charly en Gunda:
2 Beate Lapré [1.10.3.4.1].
Notitie bij Beate: What is the borndate and bornplace?
Wat is de geboortedatum en geboorteplaats van Beate?
3 Martin Lapré [1.10.3.4.2].
Notitie bij Martin: What is the borndate and bornplace?
Wat is de geboortedatum en geboorteplaats van Martin?
4 Marcus Lapré [1.10.3.4.3].
Notitie bij Marcus: What is the borndate and bornplace?
Wat is de geboortedatum en geboorteplaats van Marcus?
1.10.3.4.4 Raymond Charles (Ray) Lapré is geboren op donderdag 20-02-1964 in Dordrecht, zoon van Charles Eduard (Charly) Lapré (zie 1.10.3.4) en Veronika D. Ringel.
Notitie bij Ray: Raymond Charles (Ray) Lapré woont in Kentucky (USA).
Ray trouwde met Lisa Ply.
Notitie bij het huwelijk van Ray en Lisa: What is de married date and place?
Notitie bij Lisa: What is the borndate and bornplace of Lisa?
What are the names of the parents of Lisa?
Kinderen van Ray en Lisa:
1 Anna Marie Lapré, geboren op zondag 28-10-1984 in Nuremburg (Germany). Volgt 1.10.3.4.4.1.
2 Rachel Theresa Lapré [1.10.3.4.4.2], geboren op maandag 16-03-1987 in Nuremburg (Germany), in a USA military hospital.
3 Lynsey Nicole Lapré [1.10.3.4.4.3], geboren op donderdag 19-05-1994 in Fort Thomas Kentucky (USA).
1.10.3.4.4.1 Anna Marie Lapré is geboren op zondag 28-10-1984 in Nuremburg (Germany), dochter van Raymond Charles (Ray) Lapré (zie 1.10.3.4.4) en Lisa Ply. Anna trouwde, 23 jaar oud, op donderdag 26-06-2008 met William Vogt.
Notitie bij het huwelijk van Anna en William: What was the place of the marrich?
William is geboren in Fort Thomas Kentucky (USA).
Notitie bij William: What is the borndate of William Vogt?
What are the full names of the parents of William Vogt?
1.10.3.5 Jeannine Violetta Lapré is geboren op dinsdag 06-10-1942 in Batavia / Jakarta, West-Java (Nederlands Indië / Indonesië) [bron: CBG], dochter van Herman Eduard (Eddy) Lapré (zie 1.10.3) en Cornelia (Nelly) Thielsch. Jeannine is overleden op woensdag 21-02-2001 in Rotterdam, 58 jaar oud.
Notitie bij Jeannine: Jeanine Violetta Lapré vestigde zich op 15-11-1951 in Nederland.
Vanaf 16-10-1952 woonde ze in Dordrecht.
Jeannine trouwde, 26 jaar oud, op vrijdag 11-10-1968 in Dordrecht met Antonius (Antoon) Deplon, 26 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Jeannine en Antoon: Jeanine Violetta Lapré zit in de tak van Pieter Jacobus Lapré (1844).
Antonius Deplon zit (als pleegzoon) in de tak van Dirk Bernardus Lapré (1847)
Pieter Jacobus Lapré (1844) en Dirk Bernardus Lapré (1847) zijn broers van elkaar.
Antoon is geboren op maandag 07-09-1942 in Bogor / Buitenzorg, West-Java (Nederlands Indië), zoon van Binti Minah (Deetje) Deplon, pleegzoon van Armand Lapré, pleegzoon van Marinus Ferdinand (Ferry) Smith.
Notitie bij Antoon: Wie is de biologische vader van Antoon?
Kinderen van Jeannine en Antoon:
1 Luciënne Mireille Deplon [1.10.3.5.1], geboren op zaterdag 23-08-1969 in Dordrecht.
2 Manuela Ramona (Mona) Deplon, geboren op zondag 19-12-1971 in Dordrecht. Volgt 1.10.3.5.2.
trouwfoto_mona___michiel.jpg
30 trouwfoto Mona & Michiel
1.10.3.5.2 Manuela Ramona (Mona) Deplon (afb. 30) is geboren op zondag 19-12-1971 in Dordrecht, dochter van Antonius (Antoon) Deplon en Jeannine Violetta Lapré (zie 1.10.3.5). Mona trouwde, 33 jaar oud, op zaterdag 03-12-2005 in Curaçao met Michiel de Jager, 35 jaar oud. Michiel is geboren op vrijdag 12-12-1969 in Delft.
Notitie bij Michiel: Wat zijn de volledige namen van de ouders van Michiel de Jager?
Kinderen van Mona en Michiel:
olivia_jeannine_de_jager.jpg
31 Olivia Jeannine de Jager
1 Olivia Jeannine de Jager [1.10.3.5.2.1] (afb. 31), geboren op donderdag 22-11-2007 in Amsterdam.
mees_olivier_de_jager.jpg
32 Mees Olivier de Jager
2 Mees Olivier de Jager [1.10.3.5.2.2] (afb. 32), geboren op donderdag 20-08-2009 in Amsterdam.
1.10.3.6 Marijke Edmay (Dokke) Lapré is geboren op vrijdag 05-11-1943 in Batavia / Jakarta, West-Java (Nederlands Indië / Indonesië), dochter van Herman Eduard (Eddy) Lapré (zie 1.10.3) en Cornelia (Nelly) Thielsch. Dokke trouwde, 19 jaar oud, op vrijdag 05-04-1963 met B.R. (Robby) Muller.
Notitie bij het huwelijk van Dokke en Robby: Wat is de huwelijksplaats?
Notitie bij Robby: Wat zijn de volledige namen van Bobby?
Wat is de geboortedatum en geboorteplaats van Bobby?
Wie zijn de ouders van Bobby?
Kinderen van Dokke en Robby:
1 Anton Muller [1.10.3.6.1].
Notitie bij Anton: Wat is de geboortedatum en geboorteplaats van Anton?
2 Jessy Muller [1.10.3.6.2].
Notitie bij Jessy: Wat is de geboortedatum en geboorteplaats van Jessy?
3 Rowdy Muller [1.10.3.6.3].
Notitie bij Rowdy: Wat is de geboortedatum en geboorteplaats van Rowdy?
4 Claudine Muller [1.10.3.6.4].
Notitie bij Claudine: Wat is de geboortedatum en geboorteplaats van Claudine?
1.10.3.7 Edward James Orlof (Orry) Lapré is geboren op zaterdag 14-04-1945 in Batavia / Jakarta, West-Java (Nederlands Indië / Indonesië), zoon van Herman Eduard (Eddy) Lapré (zie 1.10.3) en Cornelia (Nelly) Thielsch. Orry trouwde, 24 jaar oud, op dinsdag 17-03-1970 met Marga Stal.
Notitie bij het huwelijk van Orry en Marga: Wat is de huwelijksplaats?
Notitie bij Marga: Wat is de geboortedatum en geboorteplaats van Marga?
Wie zijn de ouders van Marga?
Kinderen van Orry en Marga:
1 Marcel Lapré [1.10.3.7.1].
Notitie bij Marcel: Wat is de geboortedatum en geboorteplaats van Marcel?
2 Erwin Lapré [1.10.3.7.2].
Notitie bij Erwin: Wat is de geboortedatum en geboorteplaats van Erwin?
1.10.3.8 Christiaan Reginald (Reggy) Lapré is geboren op zondag 28-07-1946 in Batavia / Jakarta, West-Java (Nederlands Indië / Indonesië) [bron: PK], zoon van Herman Eduard (Eddy) Lapré (zie 1.10.3) en Cornelia (Nelly) Thielsch. Reggy is overleden op dinsdag 07-08-2012 in Dordrecht, 66 jaar oud. Reggy:
(1) trouwde, 27 jaar oud, op vrijdag 19-07-1974 in Dordrecht met Wamiti Ardjan, 31 jaar oud. Het huwelijk werd ontbonden op dinsdag 14-04-1981 in Dordrecht. Wamiti is geboren op donderdag 25-02-1943 in Leiden.
(2) trouwde, 43 jaar oud, op vrijdag 27-07-1990 in Dordrecht met Rita Jolanda Silvestra Maria Brouwer, 35 jaar oud. Rita is geboren op maandag 28-03-1955 in Semarang, Midden-Java (Nederlands Indië), dochter van Elsa Brouwer.
Notitie bij Rita: Wie is de vader van Rita Jolanda Silvestra Maria Brouwer?
1.10.3.9 Mariska Jolanda Lapré is geboren in 1947 in Batavia / Jakarta, West-Java (Nederlands Indië / Indonesië), dochter van Herman Eduard (Eddy) Lapré (zie 1.10.3) en Cornelia (Nelly) Thielsch. Mariska is overleden in 1947 in Batavia / Jakarta, West-Java (Nederlands Indië / Indonesië), geen jaar oud.
Notitie bij Mariska: Wat is de exacte geboortedatum en overlijdensdatum?
Kind van Mariska uit onbekende relatie:
1 Lucienne Mariska Jolanda Lapré [1.10.3.9.1], geboren omstreeks 1948 in Batavia / Jakarta, West-Java (Nederlands Indië / Indonesië). Lucienne is overleden omstreeks 04-1949 in Batavia / Jakarta, West-Java (Nederlands Indië / Indonesië), ongeveer 1 jaar oud.
Notitie bij Lucienne: Lucienne Mariska Jolanda Lapré is slechts 11 maanden oud geworden.
1.10.3.10 Hedy Denise Ingeliene (Inge) Lapré is geboren op woensdag 10-03-1948 in Batavia / Jakarta, West-Java (Nederlands Indië / Indonesië), dochter van Herman Eduard (Eddy) Lapré (zie 1.10.3) en Cornelia (Nelly) Thielsch. Inge trouwde, 19 jaar oud, op vrijdag 02-06-1967 met A. (Tony) Snoek.
Notitie bij het huwelijk van Inge en Tony: Wat is de huwelijksplaats?
Notitie bij Tony: Wat zijn de volledige namen van Tony?
Wat is de geboortedatum en geboorteplaats van Tony?
Wie zijn de ouders van Tony?
Kinderen van Inge en Tony:
1 Dany Snoek [1.10.3.10.1].
Notitie bij Dany: Wat is de geboortedatum en geboorteplaats van Dany?
2 Denise Snoek [1.10.3.10.2].
Notitie bij Denise: Wat is de geboortedatum en geboorteplaats van Denise?
1.10.3.11 Roy Boudewijn Lapré is geboren op zondag 25-06-1950 in Batavia / Jakarta, West-Java (Nederlands Indië / Indonesië), zoon van Herman Eduard (Eddy) Lapré (zie 1.10.3) en Cornelia (Nelly) Thielsch. Roy trouwde, 23 jaar oud, op vrijdag 14-09-1973 in Dordrecht met Zvezdana (Stella) Rakosé, 22 jaar oud. Stella is geboren op zondag 03-06-1951.
Notitie bij Stella: Wat is de gebooretplaats van Stella?
Wie zijn de ouders van Stella?
Kinderen van Roy en Stella:
1 Tamara Lapré [1.10.3.11.1], geboren op zondag 30-04-1972 in Koper (Slovenië).
2 Sacha Lapré [1.10.3.11.2], geboren op maandag 03-02-1975 in Dordrecht.
1.10.4 Gustaaf Armand Lapré is geboren op dinsdag 01-10-1912 in Semarang, Midden-Java (Nederlands Indië), zoon van Christiaan Herman (Mantji) Lapré (zie 1.10) en Helmina Augustina Frederica (Mien) Lugtman. Gustaaf is overleden in 1941, 28 of 29 jaar oud.
Notitie bij Gustaaf: Wat is de exacte overlijdensdatum en overlijdensplaats van Gustaaf?
Beroep:
opzichter gevangenis Mr. Cornelis
Gustaaf trouwde, 22 jaar oud, op woensdag 18-09-1935 met Christine F. Mosselman.
Notitie bij het huwelijk van Gustaaf en Christine: Wat is de huwelijksplaats?
Wie is (of zijn) hun kind(eren)?
Notitie bij Christine: Wat zijn de volledige namen van Christine?
Wat is de geboortedatum en geboorteplaats van Christine?
Wie zijn de ouders van Christine?
Kinderen van Gustaaf en Christine:
1 Donald Lambertus Lapré. Volgt 1.10.4.1.
2 Ronald Lapré [1.10.4.2].
Notitie bij Ronald: Wat zijn de volledige namen van Ronald Lapré?
Wat is de geboortedatum en geboorteplaats van Ronald Lapré?
Wie is/zijn de eventuele partner en/of kinderen van Ronald Lapré?
3 Ilse Lapré. Volgt 1.10.4.3.
1.10.4.1 Donald Lambertus Lapré, zoon van Gustaaf Armand Lapré (zie 1.10.4) en Christine F. Mosselman.
Notitie bij Donald: Wat is de geboortedatum en geboorteplaats van Donald Lambertus Lapré?
Wie is / was de partner van Donald Lambertus Lapré?
Donald begon een relatie met Dina Boerhof.
Notitie bij Dina: Wat is de geboortedatum en geboorteplaats van Dina Boerhof?
Wat zijn de volledige namen van de ouders van Dina Boerhof?
Kinderen van Donald en Dina:
dennis.jpg
33 Dennis
1 Dennis Lapré [1.10.4.1.1] (afb. 33), geboren op zondag 20-06-1965.
Notitie bij Dennis: Wat is de geboorteplaats van Dennis?
ursula.jpg
34 Ursula
2 Ursula Lapré [1.10.4.1.2] (afb. 34), geboren op zondag 08-03-1970.
Notitie bij Ursula: Wat is de geboorteplaats van Ursula Lapré?
claudia.jpg
35 Claudia
3 Claudia Lapré [1.10.4.1.3] (afb. 35), geboren op dinsdag 28-12-1971.
Notitie bij Claudia: Wat is geboorteplaats van Claudia?
1.10.4.3 Ilse Lapré, dochter van Gustaaf Armand Lapré (zie 1.10.4) en Christine F. Mosselman.
Notitie bij Ilse: Wat zijn de volledige namen van Ilse Lapré?
Wat is de geboortedatum en geboorteplaats van Ilse Lapré?
Wie zijn de eventuele kinderen van Ilse Lapré?
Ilse trouwde met Smits.
Notitie bij het huwelijk van Ilse en Smits: Wat is de huwelijksdatum en huwelijksplaats?
Notitie: Wat zijn de volledige namen van Smits?
Wat is de geboortedatum en geboorteplaats van Smits?
Wie zijn de ouders van Smits?
1.10.6 Aurelia Elvira (Aureel) Lapré is geboren op dinsdag 10-07-1917 in Semarang, Midden-Java (Nederlands Indië) [bron: RA 1918, 99], dochter van Christiaan Herman (Mantji) Lapré (zie 1.10) en Helmina Augustina Frederica (Mien) Lugtman. Aureel is overleden omstreeks 1941, ongeveer 24 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Aureel: Aurelia Elvira (Aureel) Lapré overleed 1 dag na het overlijden van haar zoontje Harold Brondgeest.
Notitie bij Aureel: Wat is de exacte overlijdensdatum en overlijdensplaats van Aurelia?
Aureel trouwde, ongeveer 21 jaar oud, omstreeks 1938 met Harold Carl Brondgeest, ongeveer 21 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Aureel en Harold: Wat is de exacte huwelijksdatum en huwelijksplaats?
Harold is geboren op woensdag 28-02-1917 in Bogor / Buitenzorg, West-Java (Nederlands Indië) [bron: RA1919, 70], zoon van George Alphonse Mathias Brondgeest en Theodora Maria Antoinette (Oma Barends) Barends. Harold is overleden op maandag 18-09-1944 in het water op vijftien kilometer ten westen van Bengkulu voor de zuidwestkust van Sumatra, 27 jaar oud (oorzaak: als gevangene verdronken tijdens het Junyo Maru-drama.).
Notitie bij overlijden van Harold: De Junyo Maro was een Japans vrachtschip dat in de Tweede Wereldoorlog op 18 september 1944 werd getorpedeerd door de Britse onderzeeboot HMS Tradewind met ongeveer 5600 doden als gevolg.
Het is één van de grootste scheepsrampen in de geschiedenis met bijna vier keer zoveel doden als bij de Titanic waar in april 1912 zo’n 1500 slachtoffers vielen.
Kinderen van Aureel en Harold:
1 Antoinette Theodora Aurelia (Oma Lia) Brondgeest, geboren op maandag 02-05-1938. Volgt 1.10.6.1.
2 Harold Brondgeest [1.10.6.2], geboren omstreeks 1941. Harold is overleden omstreeks 1941, ongeveer een jaar oud.
Notitie bij overlijden van Harold: Harold Brondgeest overleed vlak na zijn geboorte en 1 dag voor het overlijden van zijn moeder Aurelia Elvira (Aureel) Lapré.
1.10.6.1 Antoinette Theodora Aurelia (Oma Lia) Brondgeest is geboren op maandag 02-05-1938, dochter van Harold Carl Brondgeest en Aurelia Elvira (Aureel) Lapré (zie 1.10.6), pleegdochter van Theodora Maria Antoinette (Oma Barends) Barends.
Notitie bij Oma Lia: Antoinette Theodora Aurelia Brondgeest is als wees opgevoed door haar grootmoeder Theodora Maria Antoinette Barends, bekent als ’Oma Barends’.
Oma Lia trouwde in Hollandia (Ned. Nieuw Guinea) met Arnold Cornelis de Jong. Arnold is geboren op zaterdag 02-04-1932 in Meester Cornelis (Nederlands Indië).
1.10.7 John Eduard Lapré is geboren op woensdag 24-09-1919 in Semarang, Midden-Java (Nederlands Indië) [bron: CBG, RA 1920, 98], zoon van Christiaan Herman (Mantji) Lapré (zie 1.10) en Helmina Augustina Frederica (Mien) Lugtman. John is overleden op dinsdag 26-09-2006 in Maastricht, 87 jaar oud.
Notitie bij John: John Eduard Lapré vestigde zich vanaf 19-09-1953 in Nederland.
John trouwde, 26 jaar oud, op vrijdag 04-01-1946 in Batavia / Jakarta, West-Java (Nederlands Indië / Indonesië) met Juliana Catharina (Juul) Braaksma, 20 jaar oud. Juul is geboren op vrijdag 17-07-1925 in Batavia / Jakarta, West-Java (Nederlands Indië / Indonesië) [bron: CBG], dochter van Jan Braaksma en Sami Inlandse vrouw. Juul is overleden op dinsdag 14-08-1973 in Maastricht, 48 jaar oud.
Kinderen van John en Juul:
1 Albertus Maximiliaan (Max) Lapré, geboren op maandag 20-11-1944 in Batavia / Jakarta, West-Java (Nederlands Indië / Indonesië). Volgt 1.10.7.1.
2 Christiaan Adolf (Chris) Lapré, geboren op donderdag 19-12-1946 in Batavia / Jakarta, West-Java (Nederlands Indië / Indonesië). Volgt 1.10.7.2.
3 Béanca Clementine (Ankie) Lapré, geboren op dinsdag 20-07-1948 in Batavia / Jakarta, West-Java (Nederlands Indië / Indonesië). Volgt 1.10.7.3.
4 Ophilia Jolanda (Jolanda) Lapré, geboren op zondag 07-08-1949 in Batavia / Jakarta, West-Java (Nederlands Indië / Indonesië). Volgt 1.10.7.4.
5 Paula Margaretha Lapré, geboren op vrijdag 02-03-1951 in Batavia / Jakarta, West-Java (Nederlands Indië / Indonesië). Volgt 1.10.7.5.
6 Petronella Elvira (Elvira) Lapré, geboren op donderdag 23-04-1953 in Batavia / Jakarta, West-Java (Nederlands Indië / Indonesië). Volgt 1.10.7.6.
7 Naamloos Lapré [1.10.7.7], geboren omstreeks 1954. Naamloos is overleden omstreeks 1954, ongeveer een jaar oud.
Notitie bij Naamloos: (Ze heeft slechts een paar uren geleefd.)
8 Angeline Lidwina Maria (Winnie) Lapré, geboren op zaterdag 17-08-1957 in Maastricht. Volgt 1.10.7.8.
9 Aurelia Maureen (Maureen) Lapré, geboren op maandag 17-11-1958 in Maastricht. Volgt 1.10.7.9.
1.10.7.1 Albertus Maximiliaan (Max) Lapré is geboren op maandag 20-11-1944 in Batavia / Jakarta, West-Java (Nederlands Indië / Indonesië), zoon van John Eduard Lapré (zie 1.10.7) en Juliana Catharina (Juul) Braaksma. Max trouwde, 18 jaar oud, op vrijdag 31-05-1963 in Maastricht met Hendrika Bosems, 16 jaar oud. Hendrika is geboren op maandag 14-10-1946 in Maastricht.
Notitie bij Hendrika: Wie zijn de ouders van Hendrika?
Kinderen van Max en Hendrika:
1 John Lapré [1.10.7.1.1].
Notitie bij John: Wat is de geboortedatum van John?
2 Robertus Reginald (Rob) Lapré [1.10.7.1.2], geboren in Maastricht.
Notitie bij Rob: Wat is de geboortedatum van Rob?
3 Linda Lapré [1.10.7.1.3], geboren in Maastricht.
Notitie bij Linda: Wat is de geboortedatum van Linda?
1.10.7.2 Christiaan Adolf (Chris) Lapré is geboren op donderdag 19-12-1946 in Batavia / Jakarta, West-Java (Nederlands Indië / Indonesië), zoon van John Eduard Lapré (zie 1.10.7) en Juliana Catharina (Juul) Braaksma. Chris is overleden op dinsdag 28-01-2014 in Heerlen, 67 jaar oud. Chris:
(1) trouwde, 20 jaar oud, op vrijdag 04-08-1967 in Maastricht met Monica Theresia Roes, 15 jaar oud. Het huwelijk werd ontbonden op donderdag 12-02-1976 in Maastricht.
Notitie bij het huwelijk van Chris en Monica: Wat is de scheidingsplaats?
Monica is geboren op zondag 27-07-1952 in Bocholtz (Duitsland).
Notitie bij Monica: Wie zijn de ouders van Monica?
(2) ging samenwonen, 53 of 54 jaar oud, in 2000 in Heerlen met Josephina Jacquelina Andrea (Joyce) Trines, 35 of 36 jaar oud. Joyce is geboren op vrijdag 01-05-1964 in Roermond.
Notitie bij Joyce: Wie zijn de ouders van Josephina?
Kinderen van Chris en Monica:
1 Daniël Johannes (Danny) Lapré, geboren op zaterdag 10-02-1968 in Maastricht. Volgt 1.10.7.2.1.
2 Anita Margaretha (Anita) Lapré, geboren op dinsdag 25-02-1969 in Maastricht. Volgt 1.10.7.2.2.
1.10.7.2.1 Daniël Johannes (Danny) Lapré is geboren op zaterdag 10-02-1968 in Maastricht, zoon van Christiaan Adolf (Chris) Lapré (zie 1.10.7.2) en Monica Theresia Roes. Danny trouwde met Astrid Dieteren. De scheiding werd geregistreerd.
Notitie bij het huwelijk van Danny en Astrid: Wat is de huwelijksdatum en huwelijksplaats?
Wat is de scheidingsdatum en scheidingsplaats?
Astrid is geboren op dinsdag 16-01-1968 in Maastricht.
1.10.7.2.2 Anita Margaretha (Anita) Lapré is geboren op dinsdag 25-02-1969 in Maastricht, dochter van Christiaan Adolf (Chris) Lapré (zie 1.10.7.2) en Monica Theresia Roes.
Notitie bij Anita: Wie is/was de partner van Anita?
Kind van Anita uit onbekende relatie:
1 Raoul Roes [1.10.7.2.2.1], geboren op zaterdag 28-03-1987 in Maastricht.
Notitie bij Raoul: Wie is de vader van Raoul?
1.10.7.3 Béanca Clementine (Ankie) Lapré is geboren op dinsdag 20-07-1948 in Batavia / Jakarta, West-Java (Nederlands Indië / Indonesië), dochter van John Eduard Lapré (zie 1.10.7) en Juliana Catharina (Juul) Braaksma. Ankie trouwde, 17 jaar oud, op vrijdag 03-06-1966 in Maastricht met Pieter (Piet) Hollander, 19 jaar oud. Piet is geboren op dinsdag 15-04-1947 in Gendringen.
Notitie bij Piet: Wie zijn de ouders van Piet?
Kinderen van Ankie en Piet:
1 Catharina Alexandra Petra (Karin) Hollander [1.10.7.3.1], geboren op zondag 25-02-1968 in Den Helder.
2 Lieuwe Pieter (Leon) Hollander [1.10.7.3.2], geboren op donderdag 06-11-1969 in Den Helder.
1.10.7.4 Ophilia Jolanda (Jolanda) Lapré is geboren op zondag 07-08-1949 in Batavia / Jakarta, West-Java (Nederlands Indië / Indonesië), dochter van John Eduard Lapré (zie 1.10.7) en Juliana Catharina (Juul) Braaksma. Jolanda trouwde, 17 jaar oud, op woensdag 30-11-1966 in Maastricht met Medardus (Math) Müllenberg, 18 jaar oud. Math is geboren op zaterdag 24-01-1948 in Maastricht.
Notitie bij Math: Wie zijn de ouders van Math?
Kinderen van Jolanda en Math:
1 Petrus Juliana Carolina Johannes (Peter) Müllenberg [1.10.7.4.1], geboren op vrijdag 19-06-1970 in Maastricht.
2 Carola Juliana Theodora (Carola) Müllenberg [1.10.7.4.2], geboren op zondag 03-03-1974 in Maastricht.
1.10.7.5 Paula Margaretha Lapré is geboren op vrijdag 02-03-1951 in Batavia / Jakarta, West-Java (Nederlands Indië / Indonesië), dochter van John Eduard Lapré (zie 1.10.7) en Juliana Catharina (Juul) Braaksma. Paula trouwde in Maastricht met Guus Gabbano.
Notitie bij het huwelijk van Paula en Guus: Wat is de huwelijksdatum?
Notitie bij Guus: Wat zijn de volledige namen van Guus?
Wat is de geboortedatum en geboorteplaats van Guus?
Wie zijn de ouders van Guus?
Kinderen van Paula en Guus:
1 Tamara Gabbano [1.10.7.5.1], geboren in Maastricht.
Notitie bij Tamara: Wat is de geboortedatum van Tamara?
2 Miranda Gabbano [1.10.7.5.2], geboren in Maastricht.
Notitie bij Miranda: Wat is de geboortedatum van Miranda?
1.10.7.6 Petronella Elvira (Elvira) Lapré is geboren op donderdag 23-04-1953 in Batavia / Jakarta, West-Java (Nederlands Indië / Indonesië), dochter van John Eduard Lapré (zie 1.10.7) en Juliana Catharina (Juul) Braaksma.
Notitie bij Elvira: Wie is de nieuwe partner van Elvira?
Elvira trouwde in Maastricht met Fred Eijmael. De scheiding werd geregistreerd.
Notitie bij het huwelijk van Elvira en Fred: Wat is de huwelijksdatum?
Wat is de scheidingsdatum en scheidingsplaats?
Notitie bij Fred: Wat zijn de volledige namen van Fred?
Wat is de geboortedatum en geboorteplaats van Fred?
Wie zijn de ouders van Fred?
1.10.7.8 Angeline Lidwina Maria (Winnie) Lapré is geboren op zaterdag 17-08-1957 in Maastricht, dochter van John Eduard Lapré (zie 1.10.7) en Juliana Catharina (Juul) Braaksma. Winnie:
(1) trouwde met Ferry Sinaď. De scheiding werd geregistreerd in Maastricht.
Notitie bij het huwelijk van Winnie en Ferry: Wat is de huwelijksdatum en huwelijksplaats?
Wat is de scheidingsdatum
Notitie bij Ferry: Wat zijn de volledige namen van Ferry?
Wat is de geboortedatum en geboorteplaats van Ferry?
Wie zijn de ouders van Ferry?
(2) begon een relatie met ???.
Notitie bij de relatie van Winnie en ???: Wat is de relatiedatum en relatieplaats?
Kind van Winnie en Ferry:
1 Esther Sinaď [1.10.7.8.1], geboren in Maastricht.
Notitie bij Esther: Wat is de geboortedatum van Esther?
Kind van Winnie en ???:
2 Ishtar Lapré [1.10.7.8.2], geboren in Maastricht.
Notitie bij Ishtar: Wie is de vader van Ishtar?
Wat is de geboortedatum van Ishtar?
1.10.7.9 Aurelia Maureen (Maureen) Lapré is geboren op maandag 17-11-1958 in Maastricht, dochter van John Eduard Lapré (zie 1.10.7) en Juliana Catharina (Juul) Braaksma. Maureen:
(1) trouwde, 23 jaar oud, op donderdag 16-09-1982 in Maastricht met Nicolaas Hubertus (Nico) Clermonts, 22 jaar oud. Het huwelijk werd ontbonden op dinsdag 08-09-1998 in Maastricht. Nico is geboren op zaterdag 30-01-1960 in Maastricht.
Notitie bij Nico: Wie zijn de ouders van Nico Clemonts?
(2) ging samenwonen, 42 jaar oud, in 01-2001 in Maastricht met Nicolaas Hubertus (Nico) Fooij, 35 jaar oud. Nico is geboren op woensdag 17-11-1965 in Maastricht, zoon van Jo Fooij en Mia Romans.
Kinderen van Maureen en Nico (1):
1 Sami Juliana Deniece (Deniece) Clermonts [1.10.7.9.1], geboren op woensdag 18-01-1989 in Maastricht.
2 Medardus Leroy Jimmy (Jimmy) Clermonts [1.10.7.9.2], geboren op dinsdag 16-07-1991 in Maastricht.
1.10.11 Theodora Paula (Poppy) Lapré is geboren op donderdag 11-12-1924 in Bandung, West-Java (Nederlands Indië) [bron: CBG], dochter van Christiaan Herman (Mantji) Lapré (zie 1.10) en Helmina Augustina Frederica (Mien) Lugtman. Poppy is overleden op maandag 16-09-2002 in Kerkrade, 77 jaar oud. Zij is begraven in Schinveld.
Notitie bij Poppy: Theodora Paula Lapré vestigde zich (vanuit Nederlands Nieuw Guinea) op 11-09-1962 in Nederland.
Poppy trouwde, 22 jaar oud, op maandag 20-10-1947 in Batavia / Jakarta, West-Java (Nederlands Indië / Indonesië) met Idore Marie Emanuel Koch, 33 jaar oud. Idore is geboren op woensdag 24-12-1913 in Semarang, Midden-Java (Nederlands Indië) [bron: CBG], zoon van Johan Carel Koch en Cleophile Jeanne Marie (Josephine) van Schuylenburch. Idore is overleden op zondag 01-07-1990 in Brunssum, 76 jaar oud. Hij is begraven in Schinveld.
Kinderen van Poppy en Idore:
1 Wilhelmina Theresia Koch [1.10.11.1], geboren op dinsdag 20-07-1948 in Batavia / Jakarta, West-Java (Nederlands Indië / Indonesië).
2 John Peter Maurits Koch [1.10.11.2], geboren op zaterdag 13-01-1951 in Manokwari (Ned. Nieuw Guinea).
3 Lucia Rose-Marie Koch [1.10.11.3], geboren op woensdag 08-02-1961 in Manokwari (Ned. Nieuw Guinea).
1.11 Christine Hermine Josephine (Stien) Lapré is geboren op zaterdag 03-01-1891 in Batavia / Jakarta, West-Java (Nederlands Indië / Indonesië) [bron: RA 1892, 301], dochter van Pieter Jacobus Lapré (zie 1) en Theodora Everarda Bronkhorst. Stien is overleden op zondag 21-11-1976 in ’s-Gravenhage, 85 jaar oud. Stien trouwde, 18 jaar oud, op zaterdag 27-03-1909 in Semarang, Midden-Java (Nederlands Indië) [bron: RA 1910, 13] met George Frederik Lucardie, 22 jaar oud. George is geboren op vrijdag 01-10-1886 in Bengkalis, Sumatra (Nederlands Indië). George is overleden op woensdag 21-12-1921 in Semarang, Midden-Java (Nederlands Indië), 35 jaar oud.
Kinderen van Stien en George:
1 Paul Lucardie [1.11.1], geboren op zaterdag 16-09-1911 in Pangkalanbrandan, Sumatra (Nederlands Indië). Paul is overleden.
2 Rudolf Lucardie [1.11.2], geboren op maandag 21-10-1912 in Pangkalanbrandan, Sumatra (Nederlands Indië).
3 Beatrice Lucardie [1.11.3], geboren op maandag 06-01-1913 in Kroëng Marbau (Nederlands Indië).
4 Rosalys Lucardie [1.11.4], geboren op dinsdag 28-07-1914 in Besitang, Suimatra (Nederlands Indië).
5 Christine Fredrika Lucardie [1.11.5], geboren op maandag 20-05-1918 in Perlak, Sumatara (Nederlands Indië). Christine is overleden op donderdag 11-07-1946 in ? (Nederlands Indië), 28 jaar oud.
6 Benjamin Roelof Lucardie [1.11.6], geboren op woensdag 11-06-1919 in Pangkalansoesoe, Sumatra (Nederlands Indië).
7 George Frederik Lucardie [1.11.7], geboren op dinsdag 18-07-1922 in Semarang, Midden-Java (Nederlands Indië).
1.12 Wilhelmina Lapré is geboren op zondag 06-09-1896 in Semarang, Midden-Java (Nederlands Indië) [bron: RA 1898, 346], dochter van Pieter Jacobus Lapré (zie 1) en Theodora Everarda Bronkhorst. Wilhelmina is overleden op dinsdag 09-05-1972 in ’s-Gravenhage, 75 jaar oud. Wilhelmina:
(1) trouwde, 16 jaar oud, op dinsdag 24-12-1912 in Semarang, Midden-Java (Nederlands Indië) [bron: RA 1915, 147] met Johannes Marinus Wilhelmus Lefeber, 19 of 20 jaar oud. Johannes is geboren in 1892 in Semarang, Midden-Java (Nederlands Indië). Johannes is overleden op zondag 23-03-1913 in Temanggoeng, Midden-Java (Nederlands Indië), 20 of 21 jaar oud.
(2) trouwde, 24 jaar oud, op maandag 25-04-1921 in Magelang, Midden-Java (Nederlands Indië) met Adriaan Bisschop, 28 jaar oud. De scheiding werd geregistreerd. Adriaan is geboren op zaterdag 06-08-1892 in Semarang, Midden-Java (Nederlands Indië). Adriaan is overleden.
(3) trouwde, 34 jaar oud, op maandag 29-09-1930 in Magelang, Midden-Java (Nederlands Indië) met Johannes Cornelis Vermeer, 30 jaar oud. Johannes is geboren op zaterdag 03-02-1900 in Delft, zoon van Hendrik Vermeer. Johannes is overleden op maandag 29-11-1948 in Hollandia (Ned. Nieuw Guinea), 48 jaar oud.
Kind van Wilhelmina en Adriaan:
1 Stanley Bisschop [1.12.1], geboren op dinsdag 15-05-1923 in Semarang, Midden-Java (Nederlands Indië).
ra1901__393.jpg
36 RA1901, 393
1.13 Ferdinand Lapré (afb. 36) is geboren op woensdag 13-09-1899 in Semarang, Midden-Java (Nederlands Indië) [bron: RA 1901, 393], zoon van Pieter Jacobus Lapré (zie 1) en Theodora Everarda Bronkhorst. Hij is gedoopt op zondag 24-09-1899. Bij de doop van Ferdinand was de volgende getuige aanwezig: Josephine Theodora Lapré (1881-1960) [zie 1.7] [zus]. Ferdinand is overleden op dinsdag 06-05-1947 in Bandung, West-Java (Nederlands Indië), 47 jaar oud.
Beroep:
vanaf 1923     employe (bij Borsumij Palenbang Maatschappij (BPM))
Ferdinand:
(1) trouwde, 20 jaar oud, op zaterdag 11-09-1920 in Kediri, Oost-Java (Nederlands Indië) [bron: RA 1921, 26] met Emma Fredzess, 17 jaar oud. Het huwelijk werd ontbonden in 1930 in Semarang, Midden-Java (Nederlands Indië).
Notitie bij het huwelijk van Ferdinand en Emma: De kinderen van Ferdinand Lapré hebben 6 halfboers / halfzussen uit een latere relatie van Emma Fredzess met Gustav Adolf Betke.
- Gerda Betke (geb.18-12-1932 in Semarang, overl. 03-2008)
- Vera Anita Betke (geb. 16-12-1934 in Semarang)
- Edwin (Eddy) Betke (geb. 01-08-1937 in Semarang)
- Martha Magdalena Betke (geb. 02-03-1939 in Cheribon)
- Sylvia Renata Betke (geb. 04-11-1942 in ’s-Gravenhage)
- Harry Robert Betke (geb. 21-08-1944 in ’s-Gravenhage)
Emma is geboren op maandag 02-02-1903 in Kediri, Oost-Java (Nederlands Indië) [bron: CBG], dochter van Gustaaf Adolf Fredzess en Partilah Inlandse Vrouw. Emma is overleden op zondag 28-01-1996 in ’s-Gravenhage, 92 jaar oud. Emma trouwde later op maandag 28-11-1932 in Semarang, Midden-Java (Nederlands Indië) met Gustav Adolf Betke (geb. 1906). Dit huwelijk werd ontbonden op donderdag 05-08-1976 in ’s-Gravenhage.
(2) trouwde, 32 jaar oud, op woensdag 07-10-1931 in Magelang, Midden-Java (Nederlands Indië) met Jansje Albertine Zitter, 27 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Ferdinand en Jansje: De kinderen van Ferdinand Lapré hebben 4 halfboers en/of halfzussen uit een eerdere relatie van Jansje Zitter met Gerhardus Harding.
- August Frederik Harding (geb. 25-08-1928 in Semarang),
- ?
- ?
- ?
Jansje is geboren op woensdag 07-09-1904 in Batavia / Jakarta, West-Java (Nederlands Indië / Indonesië) [bron: CBG], dochter van James Alexander Zitter en Francisca Jäger. Jansje is overleden op zaterdag 26-03-1988 in Schiedam, 83 jaar oud. Jansje trouwde voorheen op zaterdag 19-06-1920 in Magelang, Midden-Java (Nederlands Indië) [bron: RA 1921, 29] met Gerhardus Johannes Harding (geb. 1898). Dit huwelijk werd ontbonden op vrijdag 01-08-1930 in Semarang, Midden-Java (Nederlands Indië).
Kinderen van Ferdinand en Emma:
1 Harold Jacobus (Rolly) Lapré, geboren op zondag 23-08-1925 in Semarang, Midden-Java (Nederlands Indië). Volgt 1.13.1.
2 F Lapré [1.13.2], geboren na 1925. F is overleden.
Notitie bij F: 2de kind van Ferdinand Lapré
Wat is de geboortedatum en geboorteplaats van F. Lapré
Wat is de overlijdensdatum en overlijdensplaats van F. Lapré
Is F. Lapré een man of vrouw?
Kinderen van Ferdinand en Jansje:
3 Everarda Clementine Lapré [1.13.3], geboren op dinsdag 01-11-1932 in Semarang, Midden-Java (Nederlands Indië).
4 Reginald Otto Lapré [1.13.4], geboren op woensdag 04-07-1934 in Semarang, Midden-Java (Nederlands Indië).
5 Irene Magda Lapré, geboren op maandag 05-10-1936 in Soerakarta,Solo, Midden-Java (Nederlands Indië). Volgt 1.13.5.
6 Beatrix Emelia Lapré [1.13.6], geboren op vrijdag 22-04-1938 in Semarang, Midden-Java (Nederlands Indië).
1.13.1 Harold Jacobus (Rolly) Lapré is geboren op zondag 23-08-1925 in Semarang, Midden-Java (Nederlands Indië), zoon van Ferdinand Lapré (zie 1.13) en Emma Fredzess. Hij is gedoopt op zondag 31-10-1926. Bij de doop van Rolly was de volgende getuige aanwezig: Suze Kneefel. Rolly is overleden op donderdag 11-01-2001 in ’s-Gravenhage, 75 jaar oud.
Notitie bij Rolly: Harold Jacobus (Rolly) Lapré vestigde zich op 04-03-1960 in Nederland.
Rolly trouwde, 19 jaar oud, op woensdag 06-12-1944 in Semarang, Midden-Java (Nederlands Indië) met Kitty Hortense Irene Spits Warnars, 23 jaar oud. Kitty is geboren op woensdag 07-09-1921 in Koedoes, Midden-Java (Nederlands Indië), dochter van Eugene Harco Spits Warnars en Johanna Louise Snabilié. Kitty is overleden.
Notitie bij Kitty: Wat is de overlijdensdatum en overlijdensplaats van Kitty Hortense Irene Spits Warnars?
Kinderen van Rolly en Kitty:
1 Rieta Linda Louise Lapré [1.13.1.1], geboren op dinsdag 28-03-1944 in Semarang, Midden-Java (Nederlands Indië).
2 Mima Judi Ellen Lapré [1.13.1.2], geboren op donderdag 17-05-1945 in Semarang, Midden-Java (Nederlands Indië).
3 Shirley Gaby Constans Lapré [1.13.1.3], geboren op vrijdag 25-04-1947 in Semarang, Midden-Java (Nederlands Indië).
4 Robert Eugčn Frank Lapré [1.13.1.4], geboren op donderdag 16-09-1948 in Semarang, Midden-Java (Nederlands Indië).
5 Humphry Benjamin Harco Lapré [1.13.1.5], geboren op zondag 13-11-1949 in Semarang, Midden-Java (Nederlands Indië) [bron: PK]. Humphry is overleden op woensdag 31-08-2011 in ’s-Gravenhage, 61 jaar oud.
1.13.5 Irene Magda Lapré is geboren op maandag 05-10-1936 in Soerakarta,Solo, Midden-Java (Nederlands Indië), dochter van Ferdinand Lapré (zie 1.13) en Jansje Albertine Zitter. Irene trouwde, 21 jaar oud, op donderdag 20-03-1958 in Schiedam met John Beisser.
Notitie bij het huwelijk van Irene en John: Uit dit huwelijk is 1 dochter.
Wat zijn de volledige namen, geboortedatum en geboorteplaats van deze dochter?
Notitie bij John: Wat is de geboortedatum en geboorteplaats van John Beisser?
Wat zijn de volledige namen van de ouders van John Beisser?
japanse_interneringskaart_w._lapr_.jpg
37 Japanse interneringskaart W. Lapré
1.14 Willem Lapré (afb. 37) is geboren op zaterdag 06-04-1901 in Semarang, Midden-Java (Nederlands Indië) [bron: CBG / RA 1902, 399], zoon van Pieter Jacobus Lapré (zie 1) en Theodora Everarda Bronkhorst. Hij is gedoopt op zondag 16-06-1901. Willem is overleden op zondag 19-11-1972 in Leiden, 71 jaar oud.
Notitie bij Willem: Willem Lapré woonde volgens Nederlands Indië Adresboeken:
1941 Moentilan
Willem Lapré vestigde zich vanuit Nederlands Nieuw Guinea op 06-12-1960 in Nederland en woonde vanaf
06-12-1960 Voorschoten, Pr. Margrietlaan 13
06-02-1963 Voorschoten, Rembrandtlaan 206
Beroep:
Empl. Nederland-Indische Handelsbank te Soerabaja.
Willem:
(1) begon een relatie met Louise M. van der Schoor.
Notitie bij de relatie van Willem en Louise: Wat is de relatie of huwelijksdatum en plaats?
Notitie bij Louise: Wat zijn de volledige namen van Louise?
Wat is de geboortedatum en geboorteplaats van Louise?
Wat is de overlijdensdatum en overlijdensplaats van Louise?
Wie zijn de ouders van Louise?
(2) trouwde, 47 jaar oud, op dinsdag 19-10-1948 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië) met Albertine le Clercq, 40 jaar oud. Albertine is geboren op donderdag 16-07-1908 in Ngawoen, Oost-Java (Nederlands Indië), dochter van Charles Willem Eugčne le Clercq en Vrouwe Roos. Albertine is overleden op woensdag 19-08-1998 in Voorschoten, 90 jaar oud.
Kinderen van Willem en Albertine:
1 Naam onbekend Lapré [1.14.1]. Naam is overleden.
Notitie bij Naam: 2de kind van Willem Lapré
Het kind is jong overleden
Wat is de naam?
Wat is de geboortdatum en geboorteplaats?
Wat is de overlijdensdatum en overlijdensplaats?
2 Erna Lapré [1.14.2]. Erna is overleden.
Notitie bij Erna: 3de kind van Willem Lapé
Wat zijn de volledige namen van Erna?
Wat is de geboortedatum en geboorteplaats van Erna?
Wat is de overlijdensdatum en overlijdensplaats van Erna?
3 Denise Maria (Deetje) Lapré, geboren op donderdag 19-09-1929 in Magelang, Midden-Java (Nederlands Indië). Volgt 1.14.3.
1.14.3 Denise Maria (Deetje) Lapré is geboren op donderdag 19-09-1929 in Magelang, Midden-Java (Nederlands Indië), dochter van Willem Lapré (zie 1.14) en Albertine le Clercq.
Notitie bij Deetje: 1ste kind van Willem Lapré
Deetje trouwde, 20 jaar oud, op donderdag 29-06-1950 in Bandung, West-Java (Nederlands Indië) met Herman Josef Vredeveld, 24 jaar oud. Herman is geboren op donderdag 23-07-1925 in Pengalengan, West-Java (Nederlands Indië).
Notitie bij Herman: Wie zijn de ouders van Herman?
Kinderen van Deetje en Herman:
1 Moniek Vredeveld [1.14.3.1], geboren op vrijdag 30-03-1951 in Zeist.
2 Guus Vredeveld [1.14.3.2], geboren op donderdag 19-06-1952 in ’s-Gravenhage.
3 Virgina Vredeveld [1.14.3.3], geboren op zondag 30-10-1955 in ’s-Gravenhage.
Gegenereerd met Aldfaer versie 6.1 op 20-04-2016 12:00:51 door Stamboom Lapré