Parenteel van Johan Pieter Lapré

1 Johan Pieter Lapré is geboren op vrijdag 20-07-1883 in Kraksaän, Oost-Java (Nederlands Indië), zoon van Pieter Jacobus Lapré en Theodora Everarda Bronkhorst. Hij is gedoopt op zaterdag 26-09-1903 in Indramajoe, West-Java (Nederlands Indië) [bron: Het Prot. doopregister van Cheribon 1844-1917, 1156].
Notitie bij de geboorte van Johan: - Johan Pieter, geb. Kraksaan (Pasoeroean) 20 juli 1883, ged. (R.K.), op eigenverzoek in het Protestants doopregister te Indramajoe 26 sept. 1903 ingeschreven, zn. van Pieter Jacobus Lapré en Theodora Everard Brinkhorst, echtelieden.
Johan is overleden op maandag 12-09-1960 in Manokwari (Ned. Nieuw Guinea), 77 jaar oud.
Beroepen:
Hoofd van het Hoofdkantoor Ned. Ind. Zoutregie te Bandoeng.
vanaf 1941     Gepensioneerd ambtenaar
Johan:
(1) trouwde, 20 jaar oud, op woensdag 25-05-1904 in Batavia / Jakarta, West-Java (Nederlands Indië / Indonesië) [bron: RA 1884, 261] met Henriëtte Mathilde Wolff, 19 jaar oud. Henriëtte is geboren op dinsdag 28-10-1884 in Ambarawa, Midden-Java (Nederlands Indië), dochter van Arthur George Wolff. Henriëtte is overleden op vrijdag 25-09-1936 in Bandung, West-Java (Nederlands Indië), 51 jaar oud.
Notitie bij Henriëtte: Zie ook de achternaam van echtgenote van Pieter Jacobus Lapré 1802-1861.
Wie is de moeder van Henri:ette?
(2) trouwde, 58 jaar oud, op woensdag 15-07-1942 in Bandung, West-Java (Nederlands Indië) met Anna Havinga, 24 jaar oud. Anna is geboren op donderdag 23-08-1917 in Bandung, West-Java (Nederlands Indië) [bron: CBG], dochter van Johannes Havinga en Koereasin. Anna is overleden op vrijdag 22-01-1982 in Gorinchem, 64 jaar oud.
Kinderen van Johan en Henriëtte:
1 Edy Gustaaf Armand Lapré, geboren op vrijdag 14-04-1905 in Indramajoe, West-Java (Nederlands Indië). Volgt 1.1.
2 Haydé Ella (Lieke) Lapré, geboren op vrijdag 16-03-1906 in Indramajoe, West-Java (Nederlands Indië). Volgt 1.2.
3 Themis Walther Edward Lapré, geboren op zondag 09-06-1907 in Batavia / Jakarta, West-Java (Nederlands Indië / Indonesië). Volgt 1.3.
4 Aidmé Thelma Gerlinde Lapré, geboren op zondag 29-11-1914 in Denpasar, Bali (Nederlands Indië). Volgt 1.4.
5 Hilda Lilian Lapré [1.5], geboren in 03-1915. Hilda is overleden in 1915, geen jaar oud.
Notitie bij Hilda: Wat is de exacte geboortedatum en geboorteplaats van Hilda?
Wat is de exacte overlijdensdatum en overlijdensplaats van Hilda?
Kinderen van Johan en Anna:
6 Archibald Guillaume Reinhold Lapré, geboren op zondag 20-05-1945 in Tjimahi, West-Java (Nederlands Indië). Volgt 1.6.
7 Rémy Arthur Caliss Lapré, geboren op woensdag 05-05-1948 in Manokwari (Ned. Nieuw Guinea). Volgt 1.7.
8 Rudolph Armand Ferdinand Lapré, geboren op maandag 09-01-1950 in Manokwari (Ned. Nieuw Guinea). Volgt 1.8.
9 Herman Paul Boudewijn Lapré [1.9], geboren op woensdag 17-09-1952 in Manokwari (Ned. Nieuw Guinea).
Titel:
Ing.
1.1 Edy Gustaaf Armand Lapré is geboren op vrijdag 14-04-1905 in Indramajoe, West-Java (Nederlands Indië) [bron: RA 1906, 42], zoon van Johan Pieter Lapré (zie 1) en Henriëtte Mathilde Wolff. Edy is overleden op donderdag 06-04-1995 in Wassenaar, 89 jaar oud.
Notitie bij Edy: Edy Gustaaf Armand Lapré vestigde zich op 06-01-1951 in Nederland
Beroepen:
Controleur B.B. te Painan
Ass. Resident te Lombok
Ged. staatscomm. te Flores
Dir. emigratiedienst te ’s-Gravenhage
Titel:
Drs.
Edy trouwde, 25 jaar oud, op maandag 16-03-1931 in Wassenaar met Hannie Midderigh, 24 jaar oud. Hannie is geboren op vrijdag 16-11-1906 in Vlaardingen [bron: CBG], dochter van Jean Jacques Midderigh en Johanna Berhardina Bokhorst. Hannie is overleden op vrijdag 20-01-1989 in Leiden, 82 jaar oud.
Kinderen van Edy en Hannie:
1 Johan Ferdinand (Fred) Lapré, geboren op zondag 04-02-1934 in Fort de Cock, Sumatra (Nederlands Indië). Volgt 1.1.1.
2 Kimball (Kim) Lapré, geboren op dinsdag 23-06-1936 in Alahan Pandjang, Sumatra (Nederlands Indië). Volgt 1.1.2.
3 Jean Jacques Lapré, geboren op donderdag 04-03-1948 in Mataram, Lombok (Nederlands Indië). Volgt 1.1.3.
1.1.1 Johan Ferdinand (Fred) Lapré is geboren op zondag 04-02-1934 in Fort de Cock, Sumatra (Nederlands Indië), zoon van Edy Gustaaf Armand Lapré (zie 1.1) en Hannie Midderigh.
Beroep:
werkzaam bij Shell
Titel:
Drs.
Fred trouwde, 25 of 26 jaar oud, in 1960 in Hengelo met Johanna Catharina de Bruyn, 23 of 24 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Fred en Johanna: Wat is de exacte huwelijksdatum?
Johanna is geboren in 1936 in ’s-Gravenhage.
Notitie bij Johanna: Wat is de exacte geboortedatum van Johanna?
Wie zijn de ouders van Johanna?
Kinderen van Fred en Johanna:
1 Laurens Jan Lapré [1.1.1.1], geboren op zaterdag 15-07-1961 in Leiden.
2 Petra Ellen Lapré, geboren in 1963 in Kuala Belait, Brunei. Volgt 1.1.1.2.
1.1.1.2 Petra Ellen Lapré is geboren in 1963 in Kuala Belait, Brunei, dochter van Johan Ferdinand (Fred) Lapré (zie 1.1.1) en Johanna Catharina de Bruyn.
Notitie bij Petra: Wat is de exacte geboortedatum van Petra Ellen Lapré?
Petra trouwde, 22 of 23 jaar oud, op vrijdag 15-08-1986 in Rotterdam met Privé. Het huwelijk werd ontbonden omstreeks 1993.
1.1.2 Kimball (Kim) Lapré is geboren op dinsdag 23-06-1936 in Alahan Pandjang, Sumatra (Nederlands Indië), zoon van Edy Gustaaf Armand Lapré (zie 1.1) en Hannie Midderigh.
Beroep:
Hoofd vrije School te Eindhoven.
Titel:
Drs.
Kim trouwde, 29 of 30 jaar oud, in 1966 in Rotterdam met Andriana Pieterse, 23 of 24 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Kim en Andriana: Wat is de exacte huwelijksdatum?
Andriana is geboren in 1942 in Rotterdam.
Notitie bij Andriana: Wat is de exacte geboortedatum van Andriana?
Wie zijn de ouders van Andriana?
Kind van Kim en Andriana:
1 Baldwin Caspar Theodoor Lapré [1.1.2.1], geboren op woensdag 30-11-1977 in Arlesheim (Zwitserland).
1.1.3 Jean Jacques Lapré is geboren op donderdag 04-03-1948 in Mataram, Lombok (Nederlands Indië), zoon van Edy Gustaaf Armand Lapré (zie 1.1) en Hannie Midderigh.
Titel:
Mr.
Jean trouwde, 37 jaar oud, op woensdag 19-06-1985 in Zoetermeer met Jantje (Janny) Kerkdijk, 32 jaar oud. Janny is geboren op maandag 16-03-1953 in Ommen.
Notitie bij Janny: Wie zijn de ouders van Jantje?
hayd__ella_lapr_.jpg
1 Haydé Ella Lapré
1.2 Haydé Ella (Lieke) Lapré (afb. 1) is geboren op vrijdag 16-03-1906 in Indramajoe, West-Java (Nederlands Indië) [bron: RA 1907, 49], dochter van Johan Pieter Lapré (zie 1) en Henriëtte Mathilde Wolff. Lieke is overleden op woensdag 25-12-2002 in ’s-Gravenhage, 96 jaar oud.
Notitie bij Lieke: Haydé Ella Lapré vestigde zich op 13-03-1958 in Nederland.
Lieke trouwde, 34 jaar oud, op vrijdag 06-12-1940 in Bandung, West-Java (Nederlands Indië) met Hendrik Frederik Stekkinger, 51 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Lieke en Hendrik: De zussen Haydé en Aidmé Lapré trouwden met de broers Hendrik en Johan Stekkinger.
Hendrik is geboren op zondag 05-05-1889 in Pakemitan (Nederlands Indië), zoon van Jan Pieter Stekkinger en Imah. Hendrik is overleden op zondag 25-11-1945 in Bandung, West-Java (Nederlands Indië), 56 jaar oud.
Kinderen van Lieke en Hendrik:
1 Haydé Mathilde Stekkinger [1.2.1], geboren op donderdag 30-04-1942 in Bandung, West-Java (Nederlands Indië).
2 Robin Donovan Stekkinger [1.2.2], geboren op vrijdag 11-02-1944 in Bandung, West-Java (Nederlands Indië).
1.3 Themis Walther Edward Lapré is geboren op zondag 09-06-1907 in Batavia / Jakarta, West-Java (Nederlands Indië / Indonesië) [bron: RA 1908, 35], zoon van Johan Pieter Lapré (zie 1) en Henriëtte Mathilde Wolff. Themis is overleden. Hij is vermist in Suriname.
Notitie bij Themis: Themis Walther Edward Lapré is verdwenen in Surimame.
Meer gegevens zijn momenteel niet bekend. Indien iemand meer informatie weet, vernemen we dat graag!
Wat is de overlijdensdatum en overlijdensplaats van Themis?
Beroep:
O.a. tabaksplanter en varkensfokker in Suriname
Themis trouwde, 28 jaar oud, op zondag 09-02-1936 in Batavia / Jakarta, West-Java (Nederlands Indië / Indonesië) met Adolphine Augustine Quebe, 17 jaar oud. Het huwelijk werd ontbonden op maandag 23-09-1946 in Batavia / Jakarta, West-Java (Nederlands Indië / Indonesië). Adolphine is geboren op donderdag 22-08-1918 in Batavia / Jakarta, West-Java (Nederlands Indië / Indonesië) [bron: CBG], dochter van Adolf Heinrich Quebe en Augustine Charlotte Bernecker. Adolphine is overleden op maandag 17-02-1975 in Woerden, 56 jaar oud. Adolphine trouwde later op vrijdag 17-01-1947 in Batavia / Jakarta, West-Java (Nederlands Indië / Indonesië) met Ambrosius Jacobus Endeveld (geb. 1920).
Kind van Themis en Adolphine:
1 Augustiene Henriette Adolphine (Babes) Lapré, geboren op donderdag 03-12-1936 in Batavia / Jakarta, West-Java (Nederlands Indië / Indonesië). Volgt 1.3.1.
1.3.1 Augustiene Henriette Adolphine (Babes) Lapré is geboren op donderdag 03-12-1936 in Batavia / Jakarta, West-Java (Nederlands Indië / Indonesië), dochter van Themis Walther Edward Lapré (zie 1.3) en Adolphine Augustine Quebe. Babes trouwde, 21 jaar oud, in 02-1958 in Enschede met Pieter Menze Smith, 21 jaar oud. Het huwelijk werd ontbonden in 01-1975 in Enschede. Pieter is geboren op zaterdag 05-12-1936 in Enschede, zoon van Ite Menze Smith en Diewerke Martha Pot.
Kinderen van Babes en Pieter:
1 Yvonne Smith [1.3.1.1].
Notitie bij Yvonne: Wat is de geboortdatum en geboorteplaats van Yvonne Smith?
2 Ite Menze Smith [1.3.1.2].
Notitie bij Ite: Wat is de geboortedatum en geboorteplaats van Ite Menze Smith?
3 Nienke Auguastine Charlotte Smith [1.3.1.3], geboren op zondag 25-05-1958 in Enschede.
Notitie bij Nienke: Gehuwd met D.A.N. Leijte te Velden.
Sinds februari 2009 zijn ze uitbater van hotel Kärntnerhof aan de Wörthersee (Oostenrijk).
1.4 Aidmé Thelma Gerlinde Lapré is geboren op zondag 29-11-1914 in Denpasar, Bali (Nederlands Indië), dochter van Johan Pieter Lapré (zie 1) en Henriëtte Mathilde Wolff. Aidmé is overleden op zaterdag 02-11-2002 in Gorinchem, 87 jaar oud. Zij is begraven op donderdag 07-11-2002 in Algemene Begraafplaats De Haarhof.
Notitie bij Aidmé: Aidmé Thelma Gerlinde Lapré vestigde zich op 29-11-1962 in Nederland en woonde vanaf
29-11-1962 Zeist, Woudenbergweg 4
13-03-1963 Zeist, Baarnseweg 18
15-11-1963 Gorinchem, Wieldraaierstraat 73
Aidmé bleef kinderloos. Aidmé trouwde, 26 jaar oud, op vrijdag 29-08-1941 in Bandung, West-Java (Nederlands Indië) met Johannes Carolus (Johan) Stekkinger, 50 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Aidmé en Johan: De zussen Haydé en Aidmé Lapré trouwden met de broers Hendrik en Johan Stekkinger.
Johan is geboren op dinsdag 19-05-1891 in Bandjar, West-Java (Nederlands Indië) [bron: CBG], zoon van Jan Pieter Stekkinger en Imah. Johan is overleden op dinsdag 23-03-1976 in Gorinchem, 84 jaar oud.
1.6 Archibald Guillaume Reinhold Lapré is geboren op zondag 20-05-1945 in Tjimahi, West-Java (Nederlands Indië), zoon van Johan Pieter Lapré (zie 1) en Anna Havinga. Archibald:
(1) trouwde, 21 jaar oud, in 07-1966 in Waalwijk met Judith Maureen van Alphen, 17 jaar oud. De scheiding werd geregistreerd in 1988.
Notitie bij het huwelijk van Archibald en Judith: Wat is de exacte huwelijksdatum?
Wat is de exacte scheidingsdatum en scheidingsplaats?
Judith trouwde eerst met Archibald Guillaume Reinhold Lapré en daarna met diens broer Rudolph Armand Ferdinand Lapré.
Judith is geboren op woensdag 29-06-1949 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië), dochter van Hanny van Alphen en Juliette Eurelia (Rely) Felix. Judith trouwde later in 1999 in Tilburg met Rudolph Armand Ferdinand Lapré (geb. 1950), zie 1.8.
(2) trouwde, 42 of 43 jaar oud, in 1988 in Waalwijk met Elzbieta Weronika Losa, 29 of 30 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Archibald en Elzbieta: Wat is de exacte huwelijksdatum?
Elzbieta is geboren in 1958 in Tomaszow Lubelski (Polen).
Notitie bij Elzbieta: Wat is de exacte geboortedatum van Elzbieta?
Wie zijn de ouders van Elzdieta?
Kinderen van Archibald en Judith:
1 Helena Evelyne Désirée (Désirée) Lapré, geboren op maandag 09-10-1967 in Waalwijk. Volgt 1.6.1.
2 Carl Patrick James (Patrick) Lapré [1.6.2], geboren op woensdag 09-09-1970 in Waalwijk.
Titel:
Drs. Ing. (BA en Master)
Kind van Archibald en Elzbieta:
3 Archibald Robert Stanislaw Pieter Lapré [1.6.3], geboren op dinsdag 23-01-1990 in Waalwijk.
1.6.1 Helena Evelyne Désirée (Désirée) Lapré is geboren op maandag 09-10-1967 in Waalwijk, dochter van Archibald Guillaume Reinhold Lapré (zie 1.6) en Judith Maureen van Alphen.
Titel:
Mr. (internationaal Master/LL.M.)
Désirée:
(1) trouwde, 30 jaar oud, op donderdag 16-07-1998 in New York (USA) met Ronaldus Johannes Bernardus (Ron) Bloemenkamp, 35 jaar oud. Het huwelijk werd ontbonden op donderdag 15-04-2004 in Rotterdam. Ron is geboren op dinsdag 16-10-1962 in Duiven.
Notitie bij Ron: Wie zijn de ouders van Ron?
(2) ging samenwonen, 39 jaar oud, in 07-2007 in Rotterdam met Hendrik Herman (Henk) Heijtmeijer, 49 jaar oud. Henk is geboren op zaterdag 05-10-1957 in Paramaribo (Suriname), zoon van Johannes Hendrik Herman (Jan) Heijtmeijer en Ans Buijs, pleegzoon van Janny Tabernée.
1.7 Rémy Arthur Caliss Lapré is geboren op woensdag 05-05-1948 in Manokwari (Ned. Nieuw Guinea), zoon van Johan Pieter Lapré (zie 1) en Anna Havinga. Rémy trouwde, 25 jaar oud, op vrijdag 21-09-1973 in Werkendam met Rosina Wilhelmina de Pender, 20 of 21 jaar oud. Rosina is geboren in 1952 in Nieuwendijk (Almkerk).
Notitie bij Rosina: Wat is de exacte geboortedatum van Rosina?
Wie zijn de ouders van Rosina?
Kinderen van Rémy en Rosina:
sin_en_preem.jpg
2 Sin en Preem
1 Sindhu (Sin) Lapré [1.7.1] (afb. 2), geboren in 1985 in Poovathodu, Kerala (India).
Notitie bij Sin: Wat is de exacte geboortedatum van Sindu?
micha.jpg
3 Micha
2 Michaël (Micha) Lapré [1.7.2] (afb. 3), geboren op donderdag 02-04-1987 in Bogota (Colombia).
3 Prema (Preem) Lapré [1.7.3] (afb. 2), geboren in 1988 in Nagpur (India).
Notitie bij Preem: Wat is de exacte geboortedatum van Prema?
1.8 Rudolph Armand Ferdinand Lapré is geboren op maandag 09-01-1950 in Manokwari (Ned. Nieuw Guinea), zoon van Johan Pieter Lapré (zie 1) en Anna Havinga. Rudolph trouwde, 48 of 49 jaar oud, in 1999 in Tilburg met Judith Maureen van Alphen, 49 of 50 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Rudolph en Judith: Wat is de exacte huwelijksdatum?
Judith is geboren op woensdag 29-06-1949 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië), dochter van Hanny van Alphen en Juliette Eurelia (Rely) Felix. Judith trouwde voorheen in 07-1966 in Waalwijk met Archibald Guillaume Reinhold Lapré (geb. 1945), zie 1.6. De ontbinding van dit huwelijk werd geregistreerd in 1988.
Gegenereerd met Aldfaer versie 4.2 op 08-01-2011 11:28 door E.F. Lapré