Parenteel van Jan Lapré

ra1831_187_geboorte_rembang.jpg 1859_mei_05_overlijdensbericht.jpg
1 RA1831,187 geboorte Rembang
2 1859-mei-05 overlijdensbericht
1 Jan Lapré (afb. 1) is geboren in 10-1830 in Rembang, Midden-Java (Nederlands Indië) [bron: RA 1831, 187], zoon van Pieter Jacobus Lapré en Alida Barentina Hulsthoff. Jan is overleden op donderdag 23-01-1873 in Semarang, Midden-Java (Nederlands Indië), 42 jaar oud [bron: RA 1874, 276].
Notitie bij Jan: Wat is de exacte geboortedatum van Jan?
Jan Lapré nam het Lapré-familiewapen aan.
Hij was op dat moment chef van het postkantoor te Banjoemas (Nederlands Indië)
Eerst werkte Jan Lapré bij zijn zwager als geëmploeerde bij de commies-kashouder te Salatige (1845).
Daarna klerk residentiekantoor te Banjoemas (1847) en 1ste klerk (1855), alsmede vanaf 1850 fungerend postkommies.
In 1864 commies der posterijen, chef van het postkantoor te Banjoemas 1864-1873. In 1864 op fl. 170,- per maand.
Voorts ook brandspuitmeester van de reservespuit (1858-1864), scriba en diaken van Prot. gemeente te Banjoemans (1866-1873).
Jan Lapré wordt genoemd in de Regerings Almanak van Nederlands Indië 1847 - 1848 als Europese Inwoner te Salatiga.
(RA1847, 252, RA1848, 268)
Jan Lapré wordt genoemd in de Regerings Almanak van Nederlands Indië 1849 - 1873 als Europese Inwoner te Banjoemas.
(RA1849, 306, RA1850, 332, RA1851, 343, RA1852, 347, RA1853, 374, RA1854, 380, RA1855, 396, RA1856, 420, RA1857, 438, RA1858, 429, RA1859, 507, RA1860, 90, RA1861, 94, RA1863, 98, RA1864, 104, RA1865, 112, RA1866, 112, RA1867, 113, RA1868, 124, RA1869, 116, RA1870, 113, RA1871, 111, RA1872, 115, RA1873, 114)
Beroepen:
van 1851 tot 1864     commies (fungerend postkommies te Banjoemas)   [bron: RA 1851, 62]
van 1859 tot 1864     brandspuitmeester (bij de reserve spuit te Banjoemas.)   [bron: RA 1859, 97]
Jan:
(1) trouwde, 22 jaar oud, op maandag 15-08-1853 in Wonosobo, Midden-Java (Nederlands Indië) met Josephine Leonora Elisabeth Israël (afb. 2), 18 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Jan en Josephine: Op 15-08-1853 trouwde Jan Lapré met Josephine Leonore Elisabeth Israël.
Na het overlijden van Josephine (15-05-1859) trouwde hij (23-10-1861) met haar zusje Johanna Frederika Antoinette Israël.
Josephine is geboren op zaterdag 15-08-1835 in Wonosobo, Midden-Java (Nederlands Indië), dochter van Jacob Anthony Israël en Maria Louisa de Nijs. Josephine is overleden op zondag 15-05-1859 in Ledok, Midden-Java (Nederlands Indië), 23 jaar oud [bron: RA 1860, 90].
Notitie bij overlijden van Josephine: "Ledok. 1859 Mei 15 Josephine Leonora Elisabeth Israël, echtgenoote van Jan Lapré."
(2) trouwde, 30 of 31 jaar oud, op woensdag 23-10-1861 in Banjoemas, Midden-Java (Nederlands Indië) [bron: RA 1863, 15] met Johanna Frederika Antoinette Israël, 15 jaar oud. Johanna is geboren op zaterdag 08-08-1846 in Wonosobo, Midden-Java (Nederlands Indië), dochter van Jacob Anthony Israël en Maria Louisa de Nijs. Johanna is overleden op dinsdag 21-08-1883 in Semarang, Midden-Java (Nederlands Indië), 37 jaar oud.
Kinderen van Jan en Josephine:
1 Otto Gustaaf Lapré, geboren op dinsdag 29-01-1856 in Banjoemas, Midden-Java (Nederlands Indië). Volgt 1.1.
1859_mrt_10_geboortebericht.jpg
3 1859-mrt-10 geboortebericht
2 Anna Paulina Lapré [1.2] (afb. 3), geboren op donderdag 10-03-1859 in Banjoemas, Midden-Java (Nederlands Indië) [bron: RA 1860, 41]. Anna is overleden op woensdag 24-12-1873 in Semarang, Midden-Java (Nederlands Indië), 14 jaar oud [bron: RA 1875, 301].
Kinderen van Jan en Johanna:
3 Johannes Albertus Lapré, geboren op maandag 06-10-1862 in Banjoemas, Midden-Java (Nederlands Indië). Volgt 1.3.
4 Jan Willem Louis Lapré, geboren op maandag 21-12-1863 in Banjoemas, Midden-Java (Nederlands Indië). Volgt 1.4.
5 Naamloos Lapré [1.5], levenloos geboren dochter, geboren op dinsdag 22-12-1863 in Banjoemas, Midden-Java (Nederlands Indië). Zij is begraven in Banjoemas, Midden-Java (Nederlands Indië), Algemene Begraafplaats.
Notitie bij overlijden van Naamloos: Graftekst:
Een doodgeboren / meisje van / J. Lapré en J.F.A. Israël / 22 December 1863
Notitie bij Naamloos: Tweeling zus van Jan Willem Louise Lapré (22-12-1863).
6 Louis Antonie (Anthony, Anthonij) Lapré, geboren op maandag 17-08-1868 in Banjoemas, Midden-Java (Nederlands Indië). Volgt 1.6.
naar_djokjakarta_05_08_1911.jpg
4 naar Djokjakarta 05-08-1911
1.1 Otto Gustaaf Lapré is geboren op dinsdag 29-01-1856 in Banjoemas, Midden-Java (Nederlands Indië) [bron: RA 1857, 517], zoon van Jan Lapré (zie 1) en Josephine Leonora Elisabeth Israël. Otto is overleden vóór 08-1911 in (vermoedelijk) Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië), ten hoogste 55 jaar oud.
Notitie bij Otto: Wat is de exacte overlijdensdatum van Otto Gustaaf Lapré?
Otto Gustaaf wordt genoemd in de Regerings Almanak van Nederlands Indië 1873 - 1874 als Europese Inwoner te Banjoemas.
(RA1873, 114, RA1874, 118)
Otto Gustaaf Lapré woonde volgens het Adresboek Nederlandsch-Indië 1899: Soerabaja.
Beroepen:
klerk (bij het residentiekantoor te Banjoemas)
vanaf 1874     Buitengewoon substituut-griffier van de Landraad te Banjoemas
vanaf 1878     agent (van de Semarangse wees- en boedelkamer te Karanganjer (Kedoe))
van 1880 tot 1887     deurwaarder (buitengewoon deurwaarder te Bandjarnegara (Banjoemas))
van 1889 tot 1894     klerk (assistent-residentiekantoor van Manondjaja/Soekapoera (Preanger Reg.) en deurwaarder aldaar.)
1899     gewezen (klerk res. kantoor)   [bron: Adresboek Nederlandsch-Indië 1899]
Otto trouwde, 25 jaar oud, op dinsdag 05-07-1881 in Bandjarnejara, Midden-Java (Nederlands Indië) [bron: RA 1882, 222] met Martina Karolina Alexandrina Enserinck (afb. 4), 19 jaar oud. Martina is geboren op donderdag 29-08-1861 in Semarang, Midden-Java (Nederlands Indië), dochter van Willem Karel Enserinck en Alexandrina Joachim. Martina is overleden omstreeks 1925 in (waarschijnlijk) Magelang (Nederlands Indië), ongeveer 64 jaar oud.
Notitie bij Martina: Martina Karolina Alexandrina Lapré - Enserinck vertrok met dochter Constantia Toos(je) 05-08-1911 uit Semarang naar Djokjakarta.
Wat is de exacte overlijdensdatum en overlijdensplaats van Matina?
Kinderen van Otto en Martina:
1 Charel Jan Otto Lapré, geboren op zondag 26-03-1882 in Bandjarnejara, Midden-Java (Nederlands Indië). Volgt 1.1.1.
2 Alida Alexandrina Lapré [1.1.2], geboren op vrijdag 12-09-1884 in Bandjarnejara, Midden-Java (Nederlands Indië) [bron: RA 1886, 290]. Alida is overleden op zondag 05-06-1892 in Bandjarnejara, Midden-Java (Nederlands Indië), 7 jaar oud [bron: RA 1894, 431].
3 Julie Albertine Lapré, geboren op donderdag 17-11-1887 in Bandung, West-Java (Nederlands Indië). Volgt 1.1.3.
4 Jean Pierre François Lapré [1.1.4], geboren op maandag 29-04-1889 in Manondjaja, West-Java (Nederlands Indië) [bron: RA 1891, 304]. Jean is overleden op vrijdag 12-07-1889 in Manondjaja, West-Java (Nederlands Indië), 2 maanden oud [bron: RA 1891, 373].
5 Elisabeth Lapré [1.1.5], geboren op zaterdag 13-09-1890 in Manondjaja, West-Java (Nederlands Indië) [bron: RA 1892, 315]. Elisabeth is overleden op vrijdag 24-10-1890 in Manondjaja, West-Java (Nederlands Indië), 1 maand oud [bron: RA 1892, 387].
6 Constantia Toosje Lapré, geboren op zaterdag 23-01-1892 in Tasikmalaja, West-Java (Nederlands Indië). Volgt 1.1.6.
geboorte_charles_jan_otto_lapr_.jpg grafsteen_charel_jan_otto_lapr_.jpg grafsteen_jeane_louise.jpg
5 geboorte Charles Jan Otto Lapré
6 Grafsteen Charel Jan Otto Lapré
7 Grafsteen Jeane Louise
1.1.1 Charel Jan Otto Lapré (afb. 5 en 6) is geboren op zondag 26-03-1882 in Bandjarnejara, Midden-Java (Nederlands Indië) [bron: RA 1883, 283], zoon van Otto Gustaaf Lapré (zie 1.1) en Martina Karolina Alexandrina Enserinck. Charel is overleden op donderdag 11-10-1945 in Tegal, suikerfabriek Balapoelang, Midden-Java (Nederlands Indië), 63 jaar oud (oorzaak: vermoord door de Indonesische extremisten). Hij is begraven in Nederlands ereveld Kalibanteng, Semarang (Indonesië) (Vak V-III, nummer 132:133).
Notitie bij Charel: Charel Jan Otto werd samen met zijn vrouw Jeanne Loise Marx, hun 2 dochter, Julie Toosje enStanny) en zijn schoonouders door de Indonesische extremisten vermoord te Balapoelang (Java) op 12-10-1945.
Twee van de drie hoofddaders zijn gepakt door en in opdracht van majoor Sjoerd Albert Lapré en nadien standrechtelijk geexecuteerd.
Charel Jan Otto Lapré was tuinopzichter bij de tabakondernemingen Mlessen en vervolgens Sorogoedik bij Djokjakarta, alsmede Demangan, Srogo en tenslotte tot 1932 (pensioen) Kebon Aroem bij Klaten.
Beroep:
tuinopzichter bij tabakondernemingen Mlessen en vervolgens bij Sorogoerik (Djokjakarta), alsmede Demangan, Srago en Kebon Aroem bij Klaten.
Charel trouwde, 29 of 30 jaar oud, in 1912 in Tegal, Midden-Java (Nederlands Indië) met Jeanne Louise (Wies) Markx (Marx) (afb. 7), 13 of 14 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Charel en Wies: Wat is de exacte huwelijksdatum?
Wies is geboren op woensdag 02-03-1898 in Krasaäk Brebes, dochter van Hendrik Tolbed Markx (Marx) en ???. Wies is overleden op vrijdag 12-10-1945 in Tegal, suikerfabriek Balapoelang, Midden-Java (Nederlands Indië), 47 jaar oud (oorzaak: vermoord door de Indonesische extremisten). Zij is begraven in Nederlands ereveld Kalibanteng, Semarang (Indonesië) (Vak V-III, nummer 132:133).
Notitie bij Wies: Wie is de moeder van Jeanne?
Jeanne Loise Marx werd samen met haar man Charel Jan Otto, hun 2 dochter (Julie Toosje en Stanny) en haar ouders door de Indonesische extremisten vermoord te Balapoelang (Java) op 12-10-1945.
Twee van de drie hoofddaders zijn gepakt door en in opdracht van majoor Sjoerd Albert Lapré en nadien standrechtelijk geexecuteerd.
Kinderen van Charel en Wies:
grafsteen_jules_toos.jpg
8 Grafsteen Jules Toos
1 Jules Toos (Julie Toosje) Lapré [1.1.1.1] (afb. 8), geboren op dinsdag 26-03-1912 in Djokjakarta, Midden-Java (Nederlands Indië). Julie Toosje is overleden op donderdag 11-10-1945 in Tegal, suikerfabriek Balapoelang, Midden-Java (Nederlands Indië), 33 jaar oud (oorzaak: vermoord door de Indonesische extremisten). Zij is begraven in Nederlands ereveld Kalibanteng, Semarang (Indonesië) (Vak V-III, nummer 132:133).
Notitie bij Julie Toosje: Charel Jan Otto werd samen met zijn vrouw Jeanne Loise Marx, hun 2 dochter, Julie Toosje enStanny) en zijn schoonouders door de Indonesische extremisten vermoord te Balapoelang (Java) op 12-10-1945.
Twee van de drie hoofddaders zijn gepakt door en in opdracht van majoor Sjoerd Albert Lapré en nadien standrechtelijk geexecuteerd.
2 François Henri Lapré, geboren op zondag 20-09-1914 in Djokjakarta, Midden-Java (Nederlands Indië). Volgt 1.1.1.2.
3 Gustave Martin Lapré [1.1.1.3], geboren op donderdag 25-05-1916 in Djokjakarta, Midden-Java (Nederlands Indië) [bron: RA 1917, 187]. Gustave is overleden op zaterdag 15-03-1919 in Djokjakarta, Midden-Java (Nederlands Indië), 2 jaar oud.
4 Alexander Emile Lapré, geboren op donderdag 21-11-1918 in Djokjakarta, Midden-Java (Nederlands Indië). Volgt 1.1.1.4.
grafsteen_constance_wilhelmina.jpg
9 Grafsteen Constance Wilhelmina
5 Constance Wilhelmina (Stanny) Lapré [1.1.1.5] (afb. 9), geboren op donderdag 15-07-1920 in Djokjakarta, Midden-Java (Nederlands Indië) [bron: RA 1921, 83]. Stanny is overleden op donderdag 11-10-1945 in Tegal, suikerfabriek Balapoelang, Midden-Java (Nederlands Indië), 25 jaar oud (oorzaak: vermoord door de Indonesische extremisten). Zij is begraven in Nederlands ereveld Kalibanteng, Semarang (Indonesië) (Vak V-III, nummer 132:133).
Notitie bij Stanny: Charel Jan Otto werd samen met zijn vrouw Jeanne Loise Marx, hun 2 dochter, Julie Toosje enStanny) en zijn schoonouders door de Indonesische extremisten vermoord te Balapoelang (Java) op 12-10-1945.
Twee van de drie hoofddaders zijn gepakt door en in opdracht van majoor Sjoerd Albert Lapré en nadien standrechtelijk geexecuteerd.
1.1.1.2 François Henri Lapré is geboren op zondag 20-09-1914 in Djokjakarta, Midden-Java (Nederlands Indië) [bron: CBG / RA 1916, 179], zoon van Charel Jan Otto Lapré (zie 1.1.1) en Jeanne Louise (Wies) Markx (Marx). François is overleden op woensdag 17-03-1999 in Haarlem, 84 jaar oud.
Notitie bij François: François Henri Lapré is in 1945 als politiek gevangene geïnterneerd geweest in de Tjipanang gevangenis te Batavia.
Francois Henri Lapré vestigde zich op 21-10-1950 in Nederland.
François bleef kinderloos.
Beroepen:
inspecteur van politie 1e klas te Buitenzorg
oud-ambtenaar P.T.T. te Haarlem
François trouwde, 32 jaar oud, op zaterdag 16-11-1946 in Bogor / Buitenzorg, West-Java (Nederlands Indië) met Greta Oen, 37 jaar oud. Het huwelijk werd ontbonden in 1960 in Haarlem (scheiding van tafel en bed). Greta is geboren op donderdag 03-12-1908 in Batavia / Jakarta, West-Java (Nederlands Indië / Indonesië), dochter van I Lan Oen en Lie Tjow Njong. Greta is overleden. Greta trouwde voorheen met Frederik Gemser. De ontbinding van dit huwelijk werd geregistreerd.
1.1.1.4 Alexander Emile Lapré is geboren op donderdag 21-11-1918 in Djokjakarta, Midden-Java (Nederlands Indië), zoon van Charel Jan Otto Lapré (zie 1.1.1) en Jeanne Louise (Wies) Markx (Marx). Alexander is overleden op donderdag 14-11-1985 in Almelo, 66 jaar oud.
Notitie bij Alexander: Alexander Emile vestigde zich op 11-02-1958 in Nederland. Hij woonde vanaf
11-02-1958 Assen, Gronstraat 91
11-04-1958 Ooststellingwerf, Appelscha 106
30-06-1959 ooststellingwerf, Appelscha Boslaan 13
12-11-1959 Almelo, Jacob van Campenstraat 15
22-12-1967 Almelo, Kalkovenweg 6
Beroepen:
tot 1950     employé in de suikercultures te Djatibarang (Tegal)
van 1950 tot 1957     ondermeer chauffeur
vanaf 1958     hulpbinder (textielbinder) te Almelo
vanaf 1958     metaalbewerker (klokkenmaker te Almelo
Alexander:
(1) trouwde, 28 jaar oud, op dinsdag 14-01-1947 in Balikpapan, Oost-Borneo (Nederlands Indië) met Mardijah, ongeveer 21 jaar oud. De scheiding werd geregistreerd op vrijdag 21-11-1947 in Batavia / Jakarta, West-Java (Nederlands Indië / Indonesië).
Notitie bij het huwelijk van Alexander en Mardijah: Het huwelijk heeft circa 10 maanden geduurd.
Zij is geboren omstreeks 1926 in Balikpapan, Oost-Borneo (Nederlands Indië).
Notitie: Mardijah is een Inlandse vrouw.
Wat is de exacte geboortedatum van Mardijah?
Wie zijn de ouders van Mardijah?
(2) trouwde, 30 jaar oud, op woensdag 16-02-1949 in Tegal, Midden-Java (Nederlands Indië) met Nimah, ongeveer 20 jaar oud. Zij is geboren omstreeks 1929 in Batavia / Jakarta, West-Java (Nederlands Indië / Indonesië), dochter van Amin en Amat Rahma. Zij is overleden op dinsdag 29-06-2010 in Almelo, ongeveer 81 jaar oud.
Notitie: Nimah is een Inlandse vrouw.
Kinderen van Alexander en Nimah:
1 Rudolph Eduard (Eddie) Lapré, geboren op zaterdag 24-07-1948 in Djatibarang, West-Java (Nederlands Indië). Volgt 1.1.1.4.1.
2 Charles Henry Lapré, geboren op vrijdag 05-08-1949 in Tegal, Midden-Java (Nederlands Indië). Volgt 1.1.1.4.2.
3 Cécile Louise Lapré, geboren op donderdag 15-03-1951 in Bogor / Buitenzorg, West-Java (Nederlands Indië). Volgt 1.1.1.4.3.
4 Augustine Constance Lapré, geboren op zaterdag 04-10-1952 in Bogor / Buitenzorg, West-Java (Nederlands Indië). Volgt 1.1.1.4.4.
5 Christiaan Otto Lapré, geboren op maandag 28-12-1953 in Bogor / Buitenzorg, West-Java (Nederlands Indië). Volgt 1.1.1.4.5.
6 Jeanne Marie Lapré [1.1.1.4.6], geboren op maandag 30-01-1956 in Bogor / Buitenzorg, West-Java (Nederlands Indië).
Beroep:
secretaresse
7 Anita Juul Lapré, geboren op vrijdag 19-04-1957 in Bogor / Buitenzorg, West-Java (Nederlands Indië). Volgt 1.1.1.4.7.
8 Albertus Emile Lapré, geboren op zondag 22-06-1958 in Assen. Volgt 1.1.1.4.8.
9 Margaretha Yvonne Lapré, geboren op vrijdag 16-10-1959 in Appelscha. Volgt 1.1.1.4.9.
10 Carla Rosilda Lapré, geboren op zondag 18-09-1960 in Almelo. Volgt 1.1.1.4.10.
11 Marcel Erwin Lapré, geboren op vrijdag 20-04-1962 in Almelo. Volgt 1.1.1.4.11.
1.1.1.4.1 Rudolph Eduard (Eddie) Lapré is geboren op zaterdag 24-07-1948 in Djatibarang, West-Java (Nederlands Indië), zoon van Alexander Emile Lapré (zie 1.1.1.4) en Nimah. Eddie is overleden op zondag 27-02-2000 in Almelo, 51 jaar oud.
Notitie bij Eddie: Rudolph Eduard Lapré vestigde zich op 11-02-1958 in Nederland
Beroep:
Automobieltechnicus (Emmen)
Eddie trouwde, 37 jaar oud, op dinsdag 24-06-1986 in Emmen met Alie Margaretha Catharina Schadenberg, 33 jaar oud. De scheiding werd geregistreerd op vrijdag 09-02-1990 in Emmen. Alie is geboren op maandag 29-09-1952 in Emmen, dochter van Steven Schadenberg en Maria Tecla Fühler.
Kinderen van Eddie en Alie:
1 Stevan Alexandre Lapré [1.1.1.4.1.1], geboren op vrijdag 12-12-1975 in Emmen.
Notitie bij Stevan: Wie is/was de partner van Stevan Lapré?
Wie zijn de kinderen van Stevan Lapré?
2 Nimah Texla Margaretha (Margreet) Lapré, geboren op zaterdag 14-06-1980 in Emmen. Volgt 1.1.1.4.1.2.
3 Alicia Catharina Lapré, geboren op donderdag 23-07-1987 in Emmen. Volgt 1.1.1.4.1.3.
1.1.1.4.1.2 Nimah Texla Margaretha (Margreet) Lapré is geboren op zaterdag 14-06-1980 in Emmen, dochter van Rudolph Eduard (Eddie) Lapré (zie 1.1.1.4.1) en Alie Margaretha Catharina Schadenberg.
Kind van Margreet uit onbekende relatie:
1 Bjorn Sjouke Lapré [1.1.1.4.1.2.1], geboren op woensdag 19-05-2004.
Notitie bij Bjorn: Wat is de geboorteplaats van Bjorn Lapré?
1.1.1.4.1.3 Alicia Catharina Lapré is geboren op donderdag 23-07-1987 in Emmen, dochter van Rudolph Eduard (Eddie) Lapré (zie 1.1.1.4.1) en Alie Margaretha Catharina Schadenberg. Alicia begon een relatie met Gezienus Stuut.
Notitie bij de relatie van Alicia en Gezienus: Wat is de relatie/huwelijksdatum en relatie/huwelijksplaats?
Gezienus is geboren op donderdag 05-05-1977.
Notitie bij Gezienus: Wat is de geboorteplaats van Gezienus Stuut?
Wie zijn de volledige namen van de ouders van Gezienus Stuut?
Kind van Alicia en Gezienus:
1 Chenille Geesje Alie Stuut [1.1.1.4.1.3.1], geboren op zaterdag 25-02-2006 in Stadskanaal.
1.1.1.4.2 Charles Henry Lapré is geboren op vrijdag 05-08-1949 in Tegal, Midden-Java (Nederlands Indië), zoon van Alexander Emile Lapré (zie 1.1.1.4) en Nimah.
Beroepen:
filiaalbeheerder RABO-bank te Hoevelaken
intern controleur RABO-bank te Amersfoort
financieel controleur Lloy’s Bank te Amsterdam
Charles trouwde, 26 jaar oud, op vrijdag 04-06-1976 in Odoorn met Helena Margaretha Gerdes, 21 jaar oud. Helena is geboren op woensdag 29-09-1954 in Groningen, dochter van Lucas Ferdinandus Gerdes en Louisa Helena Heller.
Beroep:
ziekenverzorgster
Kinderen van Charles en Helena:
barry.jpg
10 Barry
1 Barry Alexandre Lapré [1.1.1.4.2.1] (afb. 10), geboren op dinsdag 19-12-1978 in Apeldoorn.
mark.jpg
11 Mark
2 Mark Henry Lapré [1.1.1.4.2.2] (afb. 11), geboren op donderdag 03-09-1981 in Amersfoort.
1.1.1.4.3 Cécile Louise Lapré is geboren op donderdag 15-03-1951 in Bogor / Buitenzorg, West-Java (Nederlands Indië), dochter van Alexander Emile Lapré (zie 1.1.1.4) en Nimah.
Beroep:
verpleegkundige psychiatrisch centrum "Schakenbosch" te Leidschendam
Cécile trouwde, 25 jaar oud, op vrijdag 19-11-1976 in Valkenburg met Petrus Johannes Leonardus (Peter) van der Zeijden, 23 jaar oud. Peter is geboren op woensdag 09-09-1953 in Amsterdam, zoon van Antonius Petrus van der Zeijden en Maria Catrharina van Bemmelen.
Beroep:
hoofdverpleegkundige psychiatrisch ziekenhuis Noordwijkerhout
Kinderen van Cécile en Peter:
1 Dunya Aisha van der Zeijden [1.1.1.4.3.1], geboren op zondag 15-04-1984 in Leiden.
2 Lars Michiel van der Zeijden [1.1.1.4.3.2], geboren op dinsdag 23-07-1985 in Valkenburg.
1.1.1.4.4 Augustine Constance Lapré is geboren op zaterdag 04-10-1952 in Bogor / Buitenzorg, West-Java (Nederlands Indië), dochter van Alexander Emile Lapré (zie 1.1.1.4) en Nimah. Augustine:
(1) trouwde, 21 jaar oud, op vrijdag 07-12-1973 met J.J. Meijerink.
Notitie bij het huwelijk van Augustine en J.J.: Wat is de huwelijksplaats?
Notitie bij J.J.: Wat zijn de volledige namen van J.J.?
Wat is de geboortedatum en geboorteplaats van J.J.?
Wie zijn de ouders van J.J.?
(2) trouwde, 34 jaar oud, op vrijdag 24-04-1987 in Nieuwegein met Jan Lourens Thorbrugger, 33 jaar oud. Jan is geboren op zondag 28-02-1954 in Groningen, zoon van Jan Thorbrugger en Geertje Neeltje Fokkens.
Titel:
Drs.
1.1.1.4.5 Christiaan Otto Lapré is geboren op maandag 28-12-1953 in Bogor / Buitenzorg, West-Java (Nederlands Indië), zoon van Alexander Emile Lapré (zie 1.1.1.4) en Nimah. Christiaan is overleden.
Beroep:
automobieltechnicus, oud-chef van een garagebedrijf
Christiaan:
(1) trouwde, 21 jaar oud, op vrijdag 17-01-1975 in Almelo met Wilhelmina (Willie) Niezink, 27 jaar oud. Willie is geboren op woensdag 09-07-1947 in Almelo [bron: PK], dochter van Hendrikus Niezink en Elizabeth Brink. Willie is overleden op dinsdag 26-05-1987 in Almelo, 39 jaar oud. Zij is begraven in Almelo, R.K. begraafplaats.
(2) ging samenwonen, ongeveer 36 jaar oud, omstreeks 1989 met Jolande de Jonge, ongeveer 23 jaar oud.
Notitie bij het samenwonen van Christiaan en Jolande: Wat is de realatiedatum en relatieplaats?
Jolande is geboren op donderdag 02-06-1966 in Nijverdal, dochter van Jelle de Jonge en Johanna Gortemaker.
Kinderen van Christiaan en Willie:
1 Elizabeth Nimah (Elma) Lapré, geboren op zondag 26-10-1975 in Almelo. Volgt 1.1.1.4.5.1.
2 Hendrike Aaltje Hermina Christa (Christa) Lapré [1.1.1.4.5.2], geboren op zondag 01-01-1978 in Almelo.
Kinderen van Christiaan en Jolande:
3 Jelle Christiaan Lapré [1.1.1.4.5.3], geboren op maandag 07-05-1990 in Almelo.
4 Mariska Joanna Willie Lapré [1.1.1.4.5.4], geboren op zondag 21-11-1993.
Notitie bij Mariska: Wat is de geboorteplaats van Mariska?
1.1.1.4.5.1 Elizabeth Nimah (Elma) Lapré is geboren op zondag 26-10-1975 in Almelo, dochter van Christiaan Otto Lapré (zie 1.1.1.4.5) en Wilhelmina (Willie) Niezink. Elma trouwde, 26 jaar oud, op vrijdag 22-03-2002 met Gerhardus Antonius (Gerrit) Beunk, 39 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Elma en Gerrit: Wat is de huwelijksplaats?
Gerrit is geboren op zondag 06-01-1963.
Notitie bij Gerrit: Wat is de geboorteplaats van Gerhardus?
Wie zijn de ouders van Gerhardus?
Kinderen van Elma en Gerrit:
1 Daniek Willie Beunk [1.1.1.4.5.1.1], geboren op dinsdag 03-06-2003 in Almelo.
2 Lisanne Beunk [1.1.1.4.5.1.2], geboren op vrijdag 16-12-2005 in Almelo.
1.1.1.4.7 Anita Juul Lapré is geboren op vrijdag 19-04-1957 in Bogor / Buitenzorg, West-Java (Nederlands Indië), dochter van Alexander Emile Lapré (zie 1.1.1.4) en Nimah.
Beroep:
secretaresse
Anita trouwde, 26 jaar oud, op vrijdag 16-12-1983 in Almelo met Bernardus Goossen, 26 jaar oud. Bernardus is geboren op woensdag 07-08-1957 in Rijssen, zoon van Albert Goossen en Sophia Helena Teunisse.
1.1.1.4.8 Albertus Emile Lapré is geboren op zondag 22-06-1958 in Assen, zoon van Alexander Emile Lapré (zie 1.1.1.4) en Nimah.
Beroep:
kelner
Albertus trouwde, 24 jaar oud, op vrijdag 28-01-1983 in Schaesberg met Leung Yuk-Fong, 27 jaar oud. Zij is geboren op vrijdag 18-11-1955 in Hong Kong, dochter van Leung Sing en Lee Wai-chang.
Kinderen van Albertus en Leung Yuk-Fong:
jennay.jpg
12 Jennay
1 Jennay Claudia (Jen) Lapré [1.1.1.4.8.1] (afb. 12), geboren op maandag 12-03-1984 in Heerlen.
2 Maya Collette Dominique Lapré [1.1.1.4.8.2], geboren op vrijdag 05-07-1985 in Heerlen.
1.1.1.4.9 Margaretha Yvonne Lapré is geboren op vrijdag 16-10-1959 in Appelscha, dochter van Alexander Emile Lapré (zie 1.1.1.4) en Nimah.
Beroep:
administratief medewerkster
Margaretha trouwde, 25 jaar oud, op vrijdag 26-07-1985 in Almelo met Geerhard José Stebelink, 25 of 26 jaar oud. Geerhard is geboren in 1959 in Almelo, zoon van Johan Stebelink en Jannie Snippe.
Notitie bij Geerhard: Wat is de exacte geboortedatum van Geerhard?
1.1.1.4.10 Carla Rosilda Lapré is geboren op zondag 18-09-1960 in Almelo, dochter van Alexander Emile Lapré (zie 1.1.1.4) en Nimah.
Beroep:
administratief medewerkster Hollandse Signaalapparaten BV.
Carla trouwde, 47 jaar oud, op woensdag 10-10-2007 in Almelo met Meine Folkert Boetes, 42 jaar oud. Meine is geboren op zondag 18-04-1965 in Harkema (provinsie Friesland).
Notitie bij Meine: Wie zijn de ouders van Meine?
1.1.1.4.11 Marcel Erwin Lapré is geboren op vrijdag 20-04-1962 in Almelo, zoon van Alexander Emile Lapré (zie 1.1.1.4) en Nimah.
Beroep:
assistent-operator automatisering bij Cogas Centraal Overijsselse Nutsbedrijven NV te Almelo
Marcel trouwde, 29 jaar oud, op vrijdag 27-09-1991 in Almelo met Jeannette Remmelts, 27 jaar oud. Jeannette is geboren op zaterdag 18-01-1964 in Almelo, dochter van Hendrikus Remmelts en Geertruida Nijhof.
Kind van Marcel en Jeannette:
1 Maurice Jeremy Lapré [1.1.1.4.11.1], geboren op zaterdag 30-11-1991 in Almelo.
1.1.3 Julie Albertine Lapré is geboren op donderdag 17-11-1887 in Bandung, West-Java (Nederlands Indië) [bron: RA 1889, 290], dochter van Otto Gustaaf Lapré (zie 1.1) en Martina Karolina Alexandrina Enserinck. Julie is overleden op maandag 16-09-1912 in Salatiga, Midden-Java (Nederlands Indië), 24 jaar oud [bron: RA 1913, 108]. Julie trouwde, 21 jaar oud, op donderdag 22-04-1909 in Magelang, Midden-Java (Nederlands Indië) [bron: RA 1910, 24] met Henri Ernst van Vreeswijk, 31 jaar oud. Henri is geboren op woensdag 13-06-1877 in Gombong, Midden-Java (Nederlands Indië), zoon van Adolf van Vreeswijk en Louisa Isabella Enserinck. Henri is overleden op zaterdag 12-12-1936 in Semarang, Midden-Java (Nederlands Indië), 59 jaar oud. Henri trouwde later op woensdag 10-12-1913 in Salatiga, Midden-Java (Nederlands Indië) met Victorine Therees Hamar de la Brethonière.
Beroep:
van 1911 tot 1932     opnemer van het boswezen te Salatiga
gezinskaar_radder___lapr_.jpg
13 Gezinskaar Radder - Lapré
1.1.6 Constantia Toosje Lapré (afb. 4 en 13) is geboren op zaterdag 23-01-1892 in Tasikmalaja, West-Java (Nederlands Indië) [bron: RA 1894, 335], dochter van Otto Gustaaf Lapré (zie 1.1) en Martina Karolina Alexandrina Enserinck. Constantia is overleden op donderdag 25-11-1965 in Wageningen, 73 jaar oud.
Notitie bij Constantia: Constantia Toosje Lapré zat gedurende de Japanse bezetting geïnterneerd in het Banjoebiroe-kamp nr. 11 bij Ambarawa.
Constantia Toosje Lapré vestigde zich eerst op 18-08-1938 in Nederland. Voor 1940 is ze met haar gezin weer teruggegaan naar Nederlands Indië. In februari 1946 vestigde ze zich met haar gezin definitief in Nederland.
Constantia trouwde, 23 jaar oud, op woensdag 25-08-1915 in Magelang, Midden-Java (Nederlands Indië) [bron: CBG / RA 1916, 133] met Johannes Cornelis Radder (afb. 13), 22 jaar oud. Johannes is geboren op zaterdag 01-04-1893 in Rotterdam, zoon van Johannes Cornelis Radder en Johanna Leonarda van Vliet. Johannes is overleden op donderdag 03-01-1963 in Bergen op Zoom, 69 jaar oud.
Beroepen:
2de luitenant Militaire Luchtmacht K.N.I.L.
1ste luitenant-administrateur Kon. Luchtmacht.
Kinderen van Constantia en Johannes:
graf_j_i_radder.jpg
14 graf J I Radder
1 Jo(h)annes Ignatius (Ines) Radder [1.1.6.1] (afb. 14), geboren op maandag 29-10-1923 in Bandung, West-Java (Nederlands Indië). Ines is overleden op vrijdag 08-12-1944 in Koedjie (Birma), 21 jaar oud (oorzaak: Een Brits bombardement op de Birma spoorlijn, waar hij als dwangarbeider te werk was gesteld.). Hij is begraven in Kanchanaburi, War Cemetery, Vak 5 Rij A nummer 1/47, Tailand.
Beroep:
KNIL Kpl. Inf.   [bron: OGS]
2 Johanna Martina (Jopie) Radder [1.1.6.2], geboren op zaterdag 27-06-1925 in Bandung, West-Java (Nederlands Indië). Jopie is overleden.
3 Louis Charles (Wiet) Radder [1.1.6.3], geboren op zondag 25-05-1930 in Djambi, Sumatra (Nederlands Indië). Wiet is overleden.
4 Margaretha Maria (Greet) Radder [1.1.6.4], geboren op woensdag 23-12-1931 in Djambi, Sumatra (Nederlands Indië). Greet is overleden op zaterdag 17-05-2008 in Bergen op Zoom, 76 jaar oud.
ra1884__200.jpg
15 RA1884, 200
1.3 Johannes Albertus Lapré (afb. 15) is geboren op maandag 06-10-1862 in Banjoemas, Midden-Java (Nederlands Indië) [bron: RA 1864, 54], zoon van Jan Lapré (zie 1) en Johanna Frederika Antoinette Israël. Johannes is overleden op vrijdag 31-01-1930 in Batavia / Jakarta, West-Java (Nederlands Indië / Indonesië), 67 jaar oud.
Beroepen:
van 1883 tot 1908     opzichter (1ste klas van Burgelijke Openbare Werken, afdeling Waterschap op Java 1883-1908)
van 1884 tot 1885     brandspuitmeester (van de 2de spuit te Cheribon, rooimeester te Bodjonegoro (Rembang) 1897-1901)
van 1901 tot 1904     correspondent (te Toeban (Rembang) van de Vereeniging tot Bevordering van Beeldende Kunst te Batavia)
van 1908 tot 1914     opzichter (1ste klas van Burgelijke Openbare Werken, afdeling Waterschap te Bangkalan op Madoera 1908-1914)
van 1914 tot 1923     tekenaar ((na zijn pensioen) bij de staatsspoorwegen te Batavia)
vanaf 1914     pensioen
vanaf 1914     eigenaar (/ exploitant van een kleine klappertuin te Batavia)
Johannes trouwde, 20 jaar oud, op dinsdag 17-07-1883 in Batavia / Jakarta, West-Java (Nederlands Indië / Indonesië) [bron: RA 1884, 200] met Helena Cecilia Bronkhorst, 18 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Johannes en Helena: Bij de huwelijken Lapré met Bronkhorst krijgt het oude Nederlandse gezegde "neef en nicht vrijen licht" (d.i. gemakkelijk) wel een exceptionele invulling doordat de broers Johannes Albertus Lapré, Jan Willem Louis Lapré, Louis Anthonie Lapré als mede volle neef Pieter Jacobus Lapré huwen met hun achternichten Bronkhorst. Drie ervan zijn zussen (Theodora Everarda Bronkhorts, Hendrina Sara Bronkhorst, Helena Cecilia Bronkhorst) en één is hun nichtje (Anna Charlotte Bronkhorst).
De verwantschap loopt via de beide grootmoeders, respectievelijk overgrootmoeder Catharina Hulsthoff (ca. 1808-1839), die huwt [te Rembang] in of voor 1827 met Johan Godtlieb Fredriksz (ca. 1803-1878).
Catharina’s zuster, Alida Barentina Hulsthoff (1796-1863) huwt te Rembang in 1820 met de pakhuismeester van het zoutverkooppakhuis aldaar, Pieter Jacobus Lapré (1761/1762-1830). Zij zijn de grootouders van zowel de gebroeders alsook de neef Lapré.
Helena is geboren op dinsdag 18-10-1864 in Batavia / Jakarta, West-Java (Nederlands Indië / Indonesië), dochter van Dietert Brugma Bronkhorst en Christiana Hermenie Josephine Frederiksz. Helena is overleden op dinsdag 24-07-1945 in Tjimindi, Bandung, West-Java (Nederlands Indië), 80 jaar oud. Zij is begraven in Buiten Erevelden (Indonesïe) (Gedenkboek 41).
Notitie bij Helena: Helena Cecilia Bronkhorst is de achternicht van Johannes Albertus Lapré.
Kinderen van Johannes en Helena:
1 Johannes Christiaan (Christiaan) Lapré, geboren op dinsdag 02-01-1883 in Cheribon, West-Java (Nederlands Indië). Volgt 1.3.1.
ra1885__233.jpg
16 RA1885, 233
2 Christiaan Lapré [1.3.2] (afb. 16), geboren op zondag 02-12-1883 in Cheribon, West-Java (Nederlands Indië) [bron: RA1885, 233]. Christiaan is overleden.
3 Herman Anton Lapré, geboren op woensdag 17-06-1885 in Sindanglaut, Cheribon, West-Java (Nederlands Indië). Volgt 1.3.3.
4 Gerard Lapré [1.3.4], geboren op maandag 03-01-1887 in Cheribon, West-Java (Nederlands Indië) [bron: RA 1889, 292]. Gerard is overleden op woensdag 07-06-1893 in Batavia / Jakarta, West-Java (Nederlands Indië / Indonesië), 6 jaar oud [bron: RA 1894, 403].
5 Geertrude Theodora Pauline Lapré, geboren op donderdag 29-11-1888 in Tjiamis, West-Java (Nederlands Indië). Volgt 1.3.5.
ra1892__388.jpg
17 RA1892, 388
6 Naamloos Lapré [1.3.6] (afb. 17), levenloos geboren kind, geboren op zondag 19-01-1890 in Galoeh [bron: RA 1892, 388].
7 Dietert Brugma Lapré, geboren op vrijdag 03-04-1891 in Bogor / Buitenzorg, West-Java (Nederlands Indië). Volgt 1.3.7.
8 Maria Magdalena Josephine Lapré, geboren op zondag 02-04-1893 in Batavia / Jakarta, West-Java (Nederlands Indië / Indonesië). Volgt 1.3.8.
9 Jan Martinus Karel Lapré, geboren op donderdag 29-08-1895 in Pekalongan, Midden-Java (Nederlands Indië). Volgt 1.3.9.
10 Bertha Nicola Helena Lapré, geboren op maandag 05-12-1898 in Bodjonegoro, Oost-Java (Nederlands Indië). Volgt 1.3.10.
11 Theodora Cecilia Carolina Lapré, geboren op donderdag 23-10-1902 in Toeban, Oost-Java (Nederlands Indië). Volgt 1.3.11.
12 Bertus Adrianus Lapré [1.3.12], geboren op zaterdag 17-09-1904 in Batavia / Jakarta, West-Java (Nederlands Indië / Indonesië) [bron: RA 1905, 34]. Bertus is overleden op dinsdag 11-10-1904 in Batavia / Jakarta, West-Java (Nederlands Indië / Indonesië), 24 dagen oud [bron: RA 1906, 94].
13 Wilhelm Carolus Bernardus Lapré [1.3.13], geboren op zaterdag 15-09-1906 in Batavia / Jakarta, West-Java (Nederlands Indië / Indonesië) [bron: RA 1908, 31]. Wilhelm is overleden op woensdag 28-11-1906 in Batavia / Jakarta, West-Java (Nederlands Indië / Indonesië), 2 maanden oud [bron: RA 1908, 96].
14 Albert August Michel (Michel / Jochie) Lapré, geboren op woensdag 11-08-1909 in Bangkalan, Madoera (Nederlands Indië). Volgt 1.3.14.
1.3.1 Johannes Christiaan (Christiaan) Lapré is geboren op dinsdag 02-01-1883 in Cheribon, West-Java (Nederlands Indië) [bron: RA 1885, 233], zoon van Johannes Albertus Lapré (zie 1.3) en Helena Cecilia Bronkhorst. Christiaan is overleden omstreeks 10-1944 in Manokwari, Prafi-kamp I (Ned. Nieuw Guinea), ongeveer 61 jaar oud (oorzaak: door uithongering vermoord door Japanners). Hij is begraven in Buiten Erevelden (Indonesïe) (Gedenkboek 41).
Notitie bij Christiaan: Johannes Christiaan Lapré en zijn vrouw Johanna Amelia Rijnenberg werden samen met hun jongste zoon, Hubert Christiaan, door middel van uithongering, door de Japanners vermoord op Nieuw Guinea in het Prafi-kamp I, zo’n 30-40 km van Manokwari.
Wat is de exacte overlijdensdatum van Johannes?
Beroepen:
vanaf 1904     Adjunct-commies bij de Post- en Telegraafdienst te Batavia en te Soerabaja
vanaf 1909     onderwijzer 3de klas achtereenvolgens op Ambon, te Soerabaja, Makassar (Celebes), Keboemen (Kedoe), Tjilatap (Banjoemas), Koedoes (Semarang), Semarang en Depok (Buitenzorg)
vanaf 1935     onderwijzer (herbenoemd) aan de Europese Lagere School te Manokwari (Nieuw Guinea)
Christiaan trouwde, 28 jaar oud, op woensdag 20-12-1911 in Ngandjuk, Oost-Java (Nederlands Indië) [bron: RA 1913, 19] met Johanna Amelia Rijnenberg, 25 jaar oud. Johanna is geboren op zondag 21-03-1886 in Palembang, Sumatra (Nederlands Indië), dochter van Johannes Fredericus Theodorus Rijnenberg en Johanna Geertuida Charlotte Ritter. Johanna is overleden omstreeks 10-1944 in Manokwari, Prafi-kamp I (Ned. Nieuw Guinea), ongeveer 58 jaar oud (oorzaak: door uithongering vermoord door Japanners). Zij is begraven in Buiten Erevelden (Indonesïe) (Gedenkboek 41).
Notitie bij Johanna: Wat is de exacte overlijdensdatum van Johanna?
Kinderen van Christiaan en Johanna:
1 Johan Charles (Jan) Lapré, geboren op maandag 07-04-1913 in Makassar, Selebes/Sulawesi (Nederlands Indië). Volgt 1.3.1.1.
2 Vera Cecilia Lapré [1.3.1.2], geboren op dinsdag 22-06-1915 in Makassar, Selebes/Sulawesi (Nederlands Indië) [bron: RA 1916, 193]. Vera is overleden op dinsdag 05-08-1919 in Keboemen, Midden-Java (Nederlands Indië), 4 jaar oud [bron: RA 1920, 134].
3 Erna Albertine Lapré [1.3.1.3], geboren op woensdag 21-06-1916 in Makassar, Selebes/Sulawesi (Nederlands Indië) [bron: RA 1917, 198]. Erna is overleden op vrijdag 26-11-1920 in Garoet, West-Java (Nederlands Indië), 4 jaar oud [bron: RA 1921, 148].
4 Hubert Christiaan Lapré [1.3.1.4], geboren op woensdag 25-07-1917 in Makassar, Selebes/Sulawesi (Nederlands Indië) [bron: RA 1918, 810]. Hubert is overleden omstreeks 10-1944 in Manokwari, Prafi-kamp I (Ned. Nieuw Guinea), ongeveer 27 jaar oud (oorzaak: door uithongering vermoord door Japanners). Hij is begraven in Buiten Erevelden (Indonesïe) (Gedenkboek 41).
Notitie bij Hubert: Wat is de exacte overlijdensdatum van Hubert?
Beroepen:
eigenaar van een klein landbouw- en vissersbedrijf te Manokwari.
mlt. sold. Inf. KNIL
betrekkingen_j.ch._lapr_.jpg
18 betrekkingen J.Ch. Lapré
1.3.1.1 Johan Charles (Jan) Lapré (afb. 18) is geboren op maandag 07-04-1913 in Makassar, Selebes/Sulawesi (Nederlands Indië) [bron: RA 1914, 74], zoon van Johannes Christiaan (Christiaan) Lapré (zie 1.3.1) en Johanna Amelia Rijnenberg. Jan is overleden op donderdag 10-03-2016 in Eindhoven, 102 jaar oud.
Notitie bij Jan: Johan Charles (Jan) Lapré is de oudste “Nestor” van de familie Lapré ooit!
Hij staat in de Lapré-geschiedenis op de 1ste plaats als leeftijdsrecordhouder onder de mannelijke Lapré-naamdragers.
Johan Charles (Jan) Lapré werd eind augustus 1944 als politiek gevangene door de Japanse bezetters geïnterneerd, vanaf januari 1945 in de Glodok gevangenis te Batavia en daarna tot eind 1945 door Indonesische opstandelingen samen met zijn vrouw en zoons gevangen gezet in Tjiandjoer (Buitenzorg).
Beroepen:
hoofdverificateur-controleur der invoerrechten en accijnzen te Eindhoven
tot 1950     controleur der in- en uitvoerrechten en accijnzen te Batavia
Onderscheiding:
drager van het Glodok Herinneringskruis 1944-1945
Jan trouwde, 26 jaar oud, op woensdag 21-06-1939 in Batavia / Jakarta, West-Java (Nederlands Indië / Indonesië) met Antoinette Marie Louise Varkevisser, 25 jaar oud. Antoinette is geboren op donderdag 04-06-1914 in Batavia / Jakarta, West-Java (Nederlands Indië / Indonesië) [bron: CBG], dochter van Victor Hugo Varkevisser en Maria Margaretha Rietberg. Antoinette is overleden op maandag 31-05-1993 in Eindhoven, 78 jaar oud.
Beroep:
oud-secretaresse Kon. Paketvaart Mij. te Batavia
Kinderen van Jan en Antoinette:
1 Jerry Jan Lapré, geboren op zaterdag 23-03-1940 in Batavia / Jakarta, West-Java (Nederlands Indië / Indonesië). Volgt 1.3.1.1.1.
2 Rudy Michael (Ruud) Lapré, geboren op zondag 04-01-1942 in Batavia / Jakarta, West-Java (Nederlands Indië / Indonesië). Volgt 1.3.1.1.2.
3 Johan Hubert Christiaan (Hans) Lapré, geboren op woensdag 14-05-1947 in Batavia / Jakarta, West-Java (Nederlands Indië / Indonesië). Volgt 1.3.1.1.3.
1.3.1.1.1 Jerry Jan Lapré is geboren op zaterdag 23-03-1940 in Batavia / Jakarta, West-Java (Nederlands Indië / Indonesië), zoon van Johan Charles (Jan) Lapré (zie 1.3.1.1) en Antoinette Marie Louise Varkevisser. Jerry is overleden op zondag 02-08-2009 in Neerpelt (België), 69 jaar oud.
Beroepen:
Tandheelkundig drs.
Tandarts te Eindhoven
Titel:
Drs.
Jerry trouwde, 23 jaar oud, op donderdag 19-09-1963 in Eindhoven met Magdalena Suzanna Margaretha Poldervaart, 19 jaar oud. De scheiding werd geregistreerd in 1992.
Notitie bij het huwelijk van Jerry en Magdalena: Wat is de exacte scheidingsdatum en scheidingsplaats?
Magdalena is geboren op donderdag 14-10-1943 in Eindhoven, dochter van Bart Poldervaart en Anna Cathrina van Dijk.
Kinderen van Jerry en Magdalena:
1 Jerry Jan Charles Lapré, geboren op zaterdag 26-10-1963 in Eindhoven. Volgt 1.3.1.1.1.1.
2 Chantal Désirée Lapré [1.3.1.1.1.2], geboren op donderdag 15-03-1973 in Eindhoven.
1.3.1.1.1.1 Jerry Jan Charles Lapré is geboren op zaterdag 26-10-1963 in Eindhoven, zoon van Jerry Jan Lapré (zie 1.3.1.1.1) en Magdalena Suzanna Margaretha Poldervaart.
Beroepen:
verwarmingsinstallatietechnicus
tot 1991     filiaalleider Aldi-Markt te Eindhoven
Jerry trouwde, 29 jaar oud, op vrijdag 22-10-1993 in Son met Catharina Josephina Leonard Emile Mevis, 27 jaar oud. Catharina is geboren op maandag 27-12-1965 in Geleen, dochter van Johan Marie Emile Mevis en Hubertina Gerarda Maria Speetjens.
Kinderen van Jerry en Catharina:
1 Denise Hubertina Magdalena Lapré [1.3.1.1.1.1.1], geboren op zaterdag 14-05-1994 in Eindhoven.
2 Céline Johanna Paula Lapré [1.3.1.1.1.1.2], geboren op woensdag 16-04-1997 in Eindhoven.
ruud_lapr_.jpg
19 Ruud Lapré
1.3.1.1.2 Rudy Michael (Ruud) Lapré (afb. 19) is geboren op zondag 04-01-1942 in Batavia / Jakarta, West-Java (Nederlands Indië / Indonesië), zoon van Johan Charles (Jan) Lapré (zie 1.3.1.1) en Antoinette Marie Louise Varkevisser.
Titel:
Prof. Dr.
Ruud:
(1) trouwde, 23 jaar oud, op zaterdag 25-09-1965 in Eindhoven met Marianne Aartje Elisabeth José Bayens, 21 jaar oud. De scheiding werd geregistreerd in 1991.
Notitie bij het huwelijk van Ruud en Marianne: Wat is de exacte scheidingsdatum en scheidingsplaats?
Marianne is geboren op woensdag 02-02-1944 in Geldrop, dochter van Andreas Josephus Bayens en Alewina van ’t Hof.
(2) trouwde, 53 jaar oud, op maandag 07-08-1995 in Bali met Maria Gemma (Marga) van Achter, 47 jaar oud. Marga is geboren op zondag 18-07-1948, dochter van Anton van Achter en Anna Bos.
Kinderen van Ruud en Marianne:
1 Robert Jan André Lapré, geboren op vrijdag 10-10-1969 in Tilburg. Volgt 1.3.1.1.2.1.
2 Niels Martijn Lapré [1.3.1.1.2.2], geboren op woensdag 13-12-1972 in Delft. Niels is overleden op vrijdag 05-11-1999 in Rotterdam, 26 jaar oud (oorzaak: auto-ongeluk). Niels bleef kinderloos.
1.3.1.1.2.1 Robert Jan André Lapré is geboren op vrijdag 10-10-1969 in Tilburg, zoon van Rudy Michael (Ruud) Lapré (zie 1.3.1.1.2) en Marianne Aartje Elisabeth José Bayens. Robert:
(1) trouwde, 20 jaar oud, op vrijdag 08-12-1989 met Miranda Belinda Vermeulen, 20 jaar oud. De scheiding werd geregistreerd.
Notitie bij het huwelijk van Robert en Miranda: Wat is de huwelijksplaats?
Wat is de scheidingsdatum en scheidingsplaats?
Miranda is geboren op maandag 08-12-1969 in ’s-Gravenhage, dochter van Petrus Johannes (Hans) Vermeulen en Bonaventura Johanna Maria Janse, adoptiedochter van René Eugène Nijland.
Notitie bij Miranda: Op 25-03-1995 is, bij Koninklijk Besluit nr. 95.00.24.431, de achternaam Vermeulen gewijzigd in Nijland (de naam van haar adoptievader).
(2) ging samenwonen, 27 jaar oud, op dinsdag 01-07-1997 in Scheveningen met Patricia Adriana Fehling, 19 jaar oud. Patricia is geboren op woensdag 08-03-1978 in ’s-Gravenhage.
Notitie bij Patricia: Wie zijn de ouders van Patricia?
Kind van Robert en Miranda:
1 Lennart Lapré [1.3.1.1.2.1.1], geboren op dinsdag 21-07-1992 in ’s-Gravenhage.
1.3.1.1.3 Johan Hubert Christiaan (Hans) Lapré is geboren op woensdag 14-05-1947 in Batavia / Jakarta, West-Java (Nederlands Indië / Indonesië), zoon van Johan Charles (Jan) Lapré (zie 1.3.1.1) en Antoinette Marie Louise Varkevisser.
Beroepen:
wis- en natuurkundig drs.
zelfstandig apotheker te Eindhoven
van 1975 tot 1978     Beherend apotheker te ’s-Gravenhage
Titel:
Drs.
Hans trouwde, 27 jaar oud, op donderdag 01-05-1975 in Utrecht met Joanna Maria Aletta Josephina Wolters, 23 jaar oud. Joanna is geboren op donderdag 06-09-1951 in Venlo, dochter van Gerrit Arthur Joseph Wolters en Johanna Maria Anthonia Pijnacker.
Kinderen van Hans en Joanna:
1 Christian Joshua Lapré, geboren op zondag 26-02-1978 in Leidschendam. Volgt 1.3.1.1.3.1.
2 Marjolein Dorothea Lapré, geboren op maandag 18-08-1980 in Eindhoven. Volgt 1.3.1.1.3.2.
3 Elise Mattanja Lapré [1.3.1.1.3.3], geboren op woensdag 20-06-1984 in Eindhoven.
4 Esli Emanuel Lapré [1.3.1.1.3.4], geboren op dinsdag 01-03-1988 in Eindhoven.
1.3.1.1.3.1 Christian Joshua Lapré is geboren op zondag 26-02-1978 in Leidschendam, zoon van Johan Hubert Christiaan (Hans) Lapré (zie 1.3.1.1.3) en Joanna Maria Aletta Josephina Wolters. Christian trouwde, 26 jaar oud, op donderdag 23-12-2004 in Geldrop met Ilona Kramer, 25 jaar oud. Het huwelijk werd ontbonden in 10-2010 in Eindhoven. Ilona is geboren op zondag 23-12-1979.
Notitie bij Ilona: Wat is geboorteplaats van ilona?
Wie zijn de ouders van Ilona?
Kinderen van Christian en Ilona:
1 Dano Lapré [1.3.1.1.3.1.1], geboren op zaterdag 12-03-2005 in Eindhoven.
2 Joey Lapré [1.3.1.1.3.1.2], geboren op donderdag 04-05-2006 in Eindhoven.
3 Chayenne Lapré [1.3.1.1.3.1.3], geboren op donderdag 20-08-2009 in Eindhoven.
marjolein_dorothea_lapr_.jpg
20 Marjolein Dorothea Lapré
1.3.1.1.3.2 Marjolein Dorothea Lapré (afb. 20) is geboren op maandag 18-08-1980 in Eindhoven, dochter van Johan Hubert Christiaan (Hans) Lapré (zie 1.3.1.1.3) en Joanna Maria Aletta Josephina Wolters. Marjolein trouwde, 22 jaar oud, op vrijdag 31-01-2003 in Valkenswaard met Manuel Hernandez, 23 jaar oud. Manuel is geboren op zondag 02-09-1979 in Eindhoven, zoon van Manuel Hernandez en Elisabeth Goverdina van Aken.
Kind van Marjolein en Manuel:
1 Tigo Fruto Juan Manuel Hernandez [1.3.1.1.3.2.1], geboren op vrijdag 09-02-2007 in Veldhoven.
1.3.3 Herman Anton Lapré is geboren op woensdag 17-06-1885 in Sindanglaut, Cheribon, West-Java (Nederlands Indië) [bron: RA 1887, 260], zoon van Johannes Albertus Lapré (zie 1.3) en Helena Cecilia Bronkhorst. Herman is overleden op zondag 21-04-1963 in Heerlen, 77 jaar oud.
Beroepen:
van 1911 tot 1915     boekhouder, onder andere bij de suikererf Tangeran te Bondowoso (Besoeki) en Padjarakan te Kraksian (Probolinggo)
vanaf 1917     adjunct-administrateur bij het Volkscredietwezen, Afdelingsbank te Tjiamis (Cheribon)
van na 1917 tot 1928     adjunct-administrateur bij Gewestelijke Werken te Pamekasan (Madoera)
van 1932 tot 1942     boekhouder der gemeente Madioen en buitengewoon deurwaarder te Malang (Pasoeroean)
Getuige bij:
geboorteaangifte Ron Lapré (geb. 1938) [zie 1.3.3.3.1]    [grootvader vaderszijde]
Herman trouwde, 25 jaar oud, op zaterdag 15-04-1911 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië) [bron: RA 1912, 29 Bijregister 1910] met Catharina Jeanette Broers, 17 jaar oud. Catharina is geboren op zondag 29-10-1893 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië) [bron: CBG], dochter van Otto Victor Emanuel Broers en Maria Antoinette Eman. Catharina is overleden op zaterdag 14-05-1977 in ’s-Gravenhage, 83 jaar oud.
Kinderen van Herman en Catharina:
1 Helena Marie Lapré, geboren op vrijdag 07-06-1912 in Bondowoso, Oost-Java (Nederlands Indië). Volgt 1.3.3.1.
2 Victor Albert Lapré, geboren op maandag 24-04-1916 in Soekaboemi, West-Java (Nederlands Indië). Volgt 1.3.3.2.
3 Rudolf Lapré, geboren op zaterdag 04-08-1917 in Cheribon, West-Java (Nederlands Indië). Volgt 1.3.3.3.
4 Oswaldien Lapré, geboren op dinsdag 25-02-1919 in Soerakarta,Solo, Midden-Java (Nederlands Indië). Volgt 1.3.3.4.
1.3.3.1 Helena Marie Lapré is geboren op vrijdag 07-06-1912 in Bondowoso, Oost-Java (Nederlands Indië) [bron: RA 1913, 48], dochter van Herman Anton Lapré (zie 1.3.3) en Catharina Jeanette Broers. Helena is overleden omstreeks 1973 in Tucson (Arizona) USA, ongeveer 61 jaar oud.
Notitie bij Helena: Wat is de exacte overlijdensdatum van Helena?
Helena:
(1) trouwde, 27 jaar oud, op woensdag 21-02-1940 in Rondowosa met Jan Cornelis Christiaan Quack, 26 jaar oud. Jan is geboren op maandag 08-12-1913 in Batavia / Jakarta, West-Java (Nederlands Indië / Indonesië), zoon van Jan Quack en Bertha Christina Mols. Jan is overleden op vrijdag 20-02-1942 in Balikpapan, Oost-Borneo (Nederlands Indië), 28 jaar oud (oorzaak: door Japanners geëxecuteerd).
Beroep:
employé technische dienst Bataafsche Petroleum Mij.
(2) trouwde, 35 jaar oud, op vrijdag 20-02-1948 in Batavia / Jakarta, West-Java (Nederlands Indië / Indonesië) met Eduard Herman (Ed) van Riel, 40 jaar oud. Ed is geboren op zondag 21-07-1907 in Pekalongan, Midden-Java (Nederlands Indië), zoon van Henry Willem van Riel en Eleonore Cornelia Mathilda Cavelius. Ed is overleden.
Notitie bij Ed: Wat is de overlijdensdatum en overlijdensplaats van Ed?
Beroep:
Hoofd van de afdeling uitgaande lading in de haven Tandjong Priok (Batavia)
1.3.3.2 Victor Albert Lapré is geboren op maandag 24-04-1916 in Soekaboemi, West-Java (Nederlands Indië) [bron: CBG, RA 1917, 224], zoon van Herman Anton Lapré (zie 1.3.3) en Catharina Jeanette Broers. Victor is overleden op dinsdag 03-05-2005 in Apeldoorn, 89 jaar oud.
Notitie bij Victor: Victor Albert Lapré vestigde zich op 22-08-1950 in Nederland.
Beroepen:
van 1934 tot 1940     Opgeleid voor de cultures, klein-landbouwer op het eiland Poelau Laoet (bij ZO-Borneo)
1941     werkzaam in de rubbercultures op Java
van na 1941     sergeant inf. K.N.I.L.
1942     Als dwangarbeider tewerkgesteld aan de Birma-spoorweg
van na 1942 tot 1950     oud-sergeant-majoor interdance Kon. Landmacht
Victor trouwde, 22 jaar oud, op woensdag 23-11-1938 in Kotta Baroe (Nederlands Indië) met Cornelia Antonia van der Sluys, 18 jaar oud. Cornelia is geboren op vrijdag 09-04-1920 in Semarang, Midden-Java (Nederlands Indië), dochter van Johannes Petrus van der Sluys en Waginem. Cornelia is overleden op vrijdag 11-05-2007 in Apeldoorn, 87 jaar oud. Zij is gecremeerd in Apeldoorn.
Kinderen van Victor en Cornelia:
1 Robby (Rob) Lapré, geboren op maandag 29-01-1940 in Kotabaru (Poelau Laoet), Borneo (Nederlands Indië). Volgt 1.3.3.2.1.
2 Irene (Ireen) Lapré, geboren op woensdag 16-09-1942 in Malang, Oost-Java (Nederlands Indië). Volgt 1.3.3.2.2.
3 Martino (Tino) Lapré, geboren op maandag 23-02-1948 in Palembang, Sumatra (Nederlands Indië). Volgt 1.3.3.2.3.
4 Wouter Lapré, geboren op zondag 29-01-1950 in Palembang, Sumatra (Nederlands Indië). Volgt 1.3.3.2.4.
5 Ellen Lapré, geboren op donderdag 04-10-1951 in Harderwijk. Volgt 1.3.3.2.5.
1.3.3.2.1 Robby (Rob) Lapré is geboren op maandag 29-01-1940 in Kotabaru (Poelau Laoet), Borneo (Nederlands Indië) [bron: CBG], zoon van Victor Albert Lapré (zie 1.3.3.2) en Cornelia Antonia van der Sluys. Rob is overleden op woensdag 17-12-2003 in Zwolle, 63 jaar oud.
Notitie bij Rob: Robby (Rob) Lapré vestigde zich op 22-08-1950 in Nederland.
Rob trouwde, 26 jaar oud, op donderdag 29-09-1966 in Zwolle met Gerritdina Bernarda Blom, 27 jaar oud. Gerritdina is geboren op vrijdag 20-01-1939 in Zwolle, dochter van Gerrit Theodorus Blom en Bernarda Gezina Kardijk.
Kind van Rob en Gerritdina:
1 Victor Albert Lapré [1.3.3.2.1.1], geboren op dinsdag 27-06-1967 in Zwolle.
Titel:
Drs.
1.3.3.2.2 Irene (Ireen) Lapré is geboren op woensdag 16-09-1942 in Malang, Oost-Java (Nederlands Indië), dochter van Victor Albert Lapré (zie 1.3.3.2) en Cornelia Antonia van der Sluys.
Beroepen:
tot 1965     Hofmeester Marinevrouwenafdeling
van na 1965     laborante California Soepen te Harderwijk
Ireen begon een relatie, ongeveer 22 jaar oud, omstreeks 1964 met ???.
Notitie: Wie is deze man?
Hij had een relatie met Irene (Ireen) Lapré en is de biologische vader van Ernie Maria Lapré.
Kind van Ireen en ???:
1 Ernie Maria Lapré, geboren op woensdag 07-07-1965 in Utrecht. Volgt 1.3.3.2.2.1.
1.3.3.2.2.1 Ernie Maria Lapré is geboren op woensdag 07-07-1965 in Utrecht, dochter van ??? en Irene (Ireen) Lapré (zie 1.3.3.2.2).
Beroep:
Administratief medewerkster S&K paardendekenfabriek te Hardewijk
Ernie trouwde, 23 jaar oud, op vrijdag 09-09-1988 in Harderwijk met Gerrit Hoksberg, 27 jaar oud. Gerrit is geboren op woensdag 21-06-1961 in Hierden, zoon van Gerrit Hoksberg en Reintje Prophitius.
Kinderen van Ernie en Gerrit:
1 Patrick Hoksberg [1.3.3.2.2.1.1], geboren op maandag 18-10-1993 in Harderwijk. Patrick is overleden op maandag 18-10-1993 in Harderwijk, geen dag oud (oorzaak: tijdens de geboorte overleden).
Notitie bij Patrick: Patrick Hoksberg is de tweelingbroer van Sebastiaan Hoksberg.
2 Sebastiaan Hoksberg [1.3.3.2.2.1.2], geboren op maandag 18-10-1993 in Harderwijk. Sebastiaan is overleden op maandag 18-10-1993 in Harderwijk, geen dag oud (oorzaak: tijdens de geboorte overleden).
Notitie bij Sebastiaan: Sebastiaan Hoksberg is de tweelingbroer van Patrick Hoksberg.
3 Romy Felicia Hoksberg [1.3.3.2.2.1.3], geboren op maandag 21-11-1994 in Harderwijk.
4 Esmée Juliëtte Hoksberg [1.3.3.2.2.1.4], geboren op woensdag 23-09-1998 in Harderwijk.
1.3.3.2.3 Martino (Tino) Lapré is geboren op maandag 23-02-1948 in Palembang, Sumatra (Nederlands Indië), zoon van Victor Albert Lapré (zie 1.3.3.2) en Cornelia Antonia van der Sluys. Tino trouwde, 27 jaar oud, op woensdag 03-09-1975 in Harderwijk met Saskia van Kuik, 20 jaar oud. De scheiding werd geregistreerd in 1988 in Lelystad.
Notitie bij het huwelijk van Tino en Saskia: Wat is de exacte scheidingsdatum?
Saskia is geboren op vrijdag 11-02-1955 in Oostzaan, dochter van Johannes Hendrikus van Kuik en Lena Crost.
Kinderen van Tino en Saskia:
1 Vidar Lennon Lapré [1.3.3.2.3.1], geboren op zondag 28-02-1982 in Lelystad. Vidar is overleden op maandag 08-11-1982 in Amsterdam, 8 maanden oud. Hij is gecremeerd in Lelystad.
2 Erik Martino Lapré [1.3.3.2.3.2], geboren op zaterdag 20-08-1983 in Lelystad.
1.3.3.2.4 Wouter Lapré is geboren op zondag 29-01-1950 in Palembang, Sumatra (Nederlands Indië), zoon van Victor Albert Lapré (zie 1.3.3.2) en Cornelia Antonia van der Sluys. Wouter trouwde, 26 jaar oud, op donderdag 07-10-1976 in Harderwijk met Petronella Wilhelmina van Meer, 18 jaar oud. Het huwelijk werd ontbonden in 1991. Petronella is geboren op maandag 17-02-1958 in Harderwijk, dochter van Gerrit van Meer en Johanna van de Stouwe.
Kinderen van Wouter en Petronella:
1 Mervin Maurice Lapré, geboren op dinsdag 08-12-1981 in Apeldoorn. Volgt 1.3.3.2.4.1.
elsemieke.jpg
21 Elsemieke
2 Elsemieke (Miek) Lapré [1.3.3.2.4.2] (afb. 21), geboren op vrijdag 10-05-1985 in Apeldoorn.
logo_van_bedrijf_mervin.jpg
22 logo van bedrijf Mervin
1.3.3.2.4.1 Mervin Maurice Lapré (afb. 22) is geboren op dinsdag 08-12-1981 in Apeldoorn, zoon van Wouter Lapré (zie 1.3.3.2.4) en Petronella Wilhelmina van Meer.
Beroep:
vanaf 2008     ondernemer (gespecialiseerd in het restaureren van Ferrari en Maserati.)
Mervin ging samenwonen, ongeveer 19 jaar oud, omstreeks 2000 met Sabine (Bien) Retuadan, ongeveer 18 jaar oud. Het samenwonen werd beëindigd omstreeks 2000.
Notitie bij het samenwonen van Mervin en Bien: Wat is de samenleefperiode en plaats geweest?
Bien is geboren op vrijdag 28-05-1982.
Notitie bij Bien: Wat is de geboorteplaats van Sabine Retuadan?
Wat zijn de volledige namen van de ouders van Sabine Rebuadan?
Kind van Mervin en Bien:
1 Matthew Markoes Wouter Lapré [1.3.3.2.4.1.1], geboren op maandag 11-09-2000 in Zwolle.
1.3.3.2.5 Ellen Lapré is geboren op donderdag 04-10-1951 in Harderwijk, dochter van Victor Albert Lapré (zie 1.3.3.2) en Cornelia Antonia van der Sluys.
Beroep:
oud-administratiefmedewerkster Provinciaal Gelderse Electrociteitsmaatschappij
Ellen trouwde, 21 jaar oud, op woensdag 30-05-1973 in Deventer met Wiardus Hendrikus Aart (Wiard) Bosman, 20 jaar oud. Wiard is geboren op woensdag 03-12-1952 in Deventer, zoon van Wilhelmus Hendrikus Bosman en Sabina Alberdina Wiardi.
Kinderen van Ellen en Wiard:
1 Saskia Bosman [1.3.3.2.5.1], geboren op woensdag 06-02-1974 in Deventer.
2 Eva Bosman [1.3.3.2.5.2], geboren op woensdag 08-06-1977 in Deventer.
Notitie bij Eva: Eva is de tweelingzus van Majella.
3 Majella Bosman [1.3.3.2.5.3], geboren op woensdag 08-06-1977 in Deventer.
Notitie bij Majella: Marjella is de tweelingzus van Eva.
rudolflapre.jpg
23 rudolflapre
1.3.3.3 Rudolf Lapré (afb. 23) is geboren op zaterdag 04-08-1917 in Cheribon, West-Java (Nederlands Indië) [bron: RA 1918, 65], zoon van Herman Anton Lapré (zie 1.3.3) en Catharina Jeanette Broers. Rudolf is overleden op zondag 04-08-1946 in Semarang, Midden-Java (Nederlands Indië) (aan boord van zijn vliegtuig N 5-230), 29 jaar oud (oorzaak: Gesneuveld (op zijn verjaardag) met zijn toestel, welke werd neergeschoten door Indonesiërs.). Hij is begraven in Nederlands ereveld Candi, Semarang (Indonesië) (vak C, nummer 212).
Notitie bij Rudolf: De kinderen van Rudolf Lapré hebben nog een halfzus (Jane Putger) uit een latere relatie van Elenora Barkmeyer met Putger.
Beroep:
Sgt radio telegrafist 18e bat Luchtmacht KNIL
Onderscheiding:
Vliegerkruis (VK)
Rudolf trouwde, 20 jaar oud, op woensdag 16-02-1938 in Malang, Oost-Java (Nederlands Indië) met Eleonora Wilhelmina Helena (Ellie) Barkmeyer, 20 jaar oud. Ellie is geboren op zaterdag 28-04-1917 in Semarang, Midden-Java (Nederlands Indië) [bron: CBG], dochter van Victor August Barkmeyer en Wilhelmina Helena Dijkstra. Ellie is overleden op maandag 29-06-1998 in Amsterdam, 81 jaar oud. Ellie begon later een relatie na 1945 met Putger.
Kinderen van Rudolf en Ellie:
1 Ronald Josef (Ron) Lapré, geboren op donderdag 12-05-1938 in Malang, Oost-Java (Nederlands Indië). Volgt 1.3.3.3.1.
2 Buddy (Buddy) Lapré [1.3.3.3.2], geboren op donderdag 15-02-1940 in Tjimahi, West-Java (Nederlands Indië).
Beroep:
tot 1987     kantoorhoofd van American Express Co. Inc. te Amsterdam
3 Myrna Lapré, geboren op maandag 09-06-1941 in Bandung, West-Java (Nederlands Indië). Volgt 1.3.3.3.3.
4 Hedy Lapré, geboren op dinsdag 24-07-1945 in Malang, Oost-Java (Nederlands Indië). Volgt 1.3.3.3.4.
1.3.3.3.1 Ronald Josef (Ron) Lapré is geboren op donderdag 12-05-1938 in Malang, Oost-Java (Nederlands Indië), zoon van Rudolf Lapré (zie 1.3.3.3) en Eleonora Wilhelmina Helena (Ellie) Barkmeyer. Bij de geboorteaangifte van Ron was de volgende getuige aanwezig: Herman Anton Lapré (1885-1963) [zie 1.3.3] [grootvader vaderszijde].
Notitie bij de geboorte van Ron: Ronald Jozef, geb. 12 mei 1938; ouders: Rudolf Lapré, oud [niet vermeld], zonder beroep (milicien brigadier mitrailleur), en Eleonora Wilhelmina Helena Barkmeijer, echtelieden; aangever: Herman Anton Lapré, oud 52 jr., zonder beroep, bij de bevalling tegenwoordig geweest zijnde en bij afwezigheid van de vader aangifte doende; getuigen: Mattheus Leonardus Charles van der Els, oud 48 jr., zonder beroep, en Theodorus Willem van der Els, oud 46 jr., zonder beroep.
Notitie bij Ron: Ron woonde tot eind 1990 in de USA.
Inmiddels woont Ron weer in Nederland.
Ron trouwde met Anita Hansen. De scheiding werd geregistreerd.
Notitie bij het huwelijk van Ron en Anita: Wat is de huwelijksdatum en huwelijksplaats?
Wat is de scheidingsdatum en scheidingsplaats?
Anita trouwde later met Jochem.
Notitie bij Anita: Wat is de geboortedatum en geboorteplaats van Anita?
Wie zijn de ouders van Anita?
Kinderen van Ron en Anita:
1 Wanda Armgard Lapré [1.3.3.3.1.1], geboren op woensdag 24-12-1958.
Notitie bij Wanda: Wat is de geboorteplaats van Wanda?
2 Michael James Lapré, geboren op vrijdag 22-01-1960 in Huizen. Volgt 1.3.3.3.1.2.
Kind van Ron uit onbekende relatie:
3 Tamara Lapré [1.3.3.3.1.3], geboren op zaterdag 22-08-1964.
Notitie bij Tamara: Wie is de moerder van Tamara?
Wat is de geboorteplaats van Tamara?
1.3.3.3.1.2 Michael James Lapré is geboren op vrijdag 22-01-1960 in Huizen, zoon van Ronald Josef (Ron) Lapré (zie 1.3.3.3.1) en Anita Hansen. Michael trouwde, 26 jaar oud, op vrijdag 20-06-1986 in Waalwijk met Irmgard Hendrika Wilhelmina Jeanette Leijtens, 26 jaar oud. Irmgard is geboren op dinsdag 29-03-1960 in Waalwijk, dochter van Cees Leijtens en Jannetje Bazen. Irmgard is de biologische moeder van kinderen van Sil Meindertsma (geb. 1954).
Kinderen van Michael en Irmgard:
1 (Pleeg) Dennis Meindertsma [1.3.3.3.1.2.1], geboren op dinsdag 03-06-1980 in Waalwijk, zoon van Sil Meindertsma en Irmgard Hendrika Wilhelmina Jeanette Leijtens.
2 (Pleeg) Marijke Meindertsma, geboren op maandag 24-05-1982 in Hulst. Volgt 1.3.3.3.1.2.2.
stevie.jpg
24 Stevie
3 Stevie Lapré [1.3.3.3.1.2.3] (afb. 24), geboren op zaterdag 15-08-1987 in Waalwijk.
1.3.3.3.1.2.2 Marijke Meindertsma is geboren op maandag 24-05-1982 in Hulst, dochter van Sil Meindertsma en Irmgard Hendrika Wilhelmina Jeanette Leijtens, pleegdochter van Michael James Lapré (zie 1.3.3.3.1.2). Marijke trouwde, 20 jaar oud, op donderdag 31-10-2002 in Waalwijk met Henricus Adrianus Antonius Maria (Erik) Smits, 21 jaar oud. Erik is geboren op vrijdag 08-05-1981 in Sprang-Capelle, zoon van Kees Smits en Cobie van Logten.
Kinderen van Marijke en Erik:
1 Robin Jorden Smits [1.3.3.3.1.2.2.1], geboren op vrijdag 06-06-2003 in ’s-Hertogenbosch.
2 Colin Owen Smits [1.3.3.3.1.2.2.2], geboren op zondag 04-07-2004 in ’s-Hertogenbosch.
1.3.3.3.3 Myrna Lapré is geboren op maandag 09-06-1941 in Bandung, West-Java (Nederlands Indië), dochter van Rudolf Lapré (zie 1.3.3.3) en Eleonora Wilhelmina Helena (Ellie) Barkmeyer.
Notitie bij Myrna: Myrna Lapré is sedert 1962 naar USA vertrokken
Myrna trouwde met Ken Brunson.
Notitie bij het huwelijk van Myrna en Ken: Wat is de huwelijksdatum en huwelijksplaats?
Notitie bij Ken: Wat is de geboortedatum en geboorteplaats van Ken?
Wie zijn de ouders van ken?
Kinderen van Myrna en Ken:
1 Greggorey Brunson [1.3.3.3.3.1].
2 Jeffrey Brunson [1.3.3.3.3.2].
1.3.3.3.4 Hedy Lapré is geboren op dinsdag 24-07-1945 in Malang, Oost-Java (Nederlands Indië), dochter van Rudolf Lapré (zie 1.3.3.3) en Eleonora Wilhelmina Helena (Ellie) Barkmeyer.
Notitie bij Hedy: Hedy Lapré is naar Curacao vertrokken en woonde daar tot 1987.
Hedy trouwde met Soegrim Rambhajan.
Notitie bij het huwelijk van Hedy en Soegrim: Huwelijkdatum is rond 1964-1965.
Wat is de huwelijksdatum en huwelijksplaats?
Soegrim is geboren op dinsdag 04-04-1944.
Notitie bij Soegrim: Wat is de geboorteplaats van Soegrim?
Wie zijn de ouders van Soegrim?
Kinderen van Hedy en Soegrim:
1 Chaya Rambhajan [1.3.3.3.4.1], geboren op donderdag 16-10-1969.
Notitie bij Chaya: Wat is de geboorteplaats?
2 Shailendra Rambhajan [1.3.3.3.4.2], geboren op donderdag 23-03-1978.
Notitie bij Shailendra: Wat is de geboorteplaats?
3 Saswitha Rambhajan [1.3.3.3.4.3], geboren op dinsdag 30-10-1979.
Notitie bij Saswitha: Wat is de geboorteplaats?
1.3.3.4 Oswaldien Lapré is geboren op dinsdag 25-02-1919 in Soerakarta,Solo, Midden-Java (Nederlands Indië), dochter van Herman Anton Lapré (zie 1.3.3) en Catharina Jeanette Broers. Oswaldien is overleden.
Notitie bij Oswaldien: Oswaldien Lapré is vertrokken naar USA
Wat is de overlijdensdatum en overlijdensplaats van Oswaldien?
Oswaldien trouwde, 22 jaar oud, op woensdag 03-12-1941 in Malang, Oost-Java (Nederlands Indië) met Nicolaas Bleys, 24 jaar oud. Nicolaas is geboren op woensdag 06-12-1916 in Slawi, Midden-Java (Nederlands Indië), zoon van Melchior Josephus Bleys en Lucia Snell. Nicolaas is overleden in 1998 in USA, 81 of 82 jaar oud.
Notitie bij Nicolaas: Wat is de exacte overlijdensdatum en overlijdensplaats van Nicolaas Bleys?
Beroepen:
tot 1950     adjunct-inspecteur van politie 1ste klas te Soerabaja
van na 1950     in Nederland onder andere werkzaam voor de Haagse Tramweg Mij. te ’s-Gravenhage
1.3.5 Geertrude Theodora Pauline Lapré is geboren op donderdag 29-11-1888 in Tjiamis, West-Java (Nederlands Indië), dochter van Johannes Albertus Lapré (zie 1.3) en Helena Cecilia Bronkhorst. Geertrude is overleden op woensdag 10-07-1974 in Warmond, 85 jaar oud. Geertrude trouwde, 19 jaar oud, op woensdag 12-08-1908 in Bangkalan, Madoera (Nederlands Indië) [bron: RA 1909, 19 / GN 21 1966] met Johannes Nicolaas Burlage, 23 jaar oud. Johannes is geboren op dinsdag 09-12-1884 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië), zoon van Hendrikus Johannes Jacobus Burlage en Marsinah. Johannes is overleden op woensdag 04-11-1936 in Bandung, West-Java (Nederlands Indië), 51 jaar oud.
Beroep:
Hoofdbeheerder ’s-lands pandhuizen laatst te Bandoeng.
1.3.7 Dietert Brugma Lapré is geboren op vrijdag 03-04-1891 in Bogor / Buitenzorg, West-Java (Nederlands Indië), zoon van Johannes Albertus Lapré (zie 1.3) en Helena Cecilia Bronkhorst. Dietert is overleden op donderdag 14-12-1972 in ’s-Gravenhage, 81 jaar oud. Dietert trouwde, 23 jaar oud, op donderdag 07-05-1914 in Batavia / Jakarta, West-Java (Nederlands Indië / Indonesië) met Sara Henriëtte van der Zeep, 22 jaar oud. Sara is geboren op woensdag 11-11-1891 in Batavia / Jakarta, West-Java (Nederlands Indië / Indonesië), dochter van Henrij van der Zeep en Regina Christina Wilhelmina Henricus. Sara is overleden op woensdag 18-03-1970 in ’s-Gravenhage, 78 jaar oud.
Kinderen van Dietert en Sara:
1 Fernande (Nan) Lapré, geboren op maandag 05-07-1915 in Batavia / Jakarta, West-Java (Nederlands Indië / Indonesië). Volgt 1.3.7.1.
2 Paul Dietert Lapré, geboren op vrijdag 23-11-1917 in Batavia / Jakarta, West-Java (Nederlands Indië / Indonesië). Volgt 1.3.7.2.
3 Sjoerd Albert Lapré, geboren op maandag 01-03-1920 in Batavia / Jakarta, West-Java (Nederlands Indië / Indonesië). Volgt 1.3.7.3.
4 Ronald (Ron) Lapré, geboren op zondag 25-11-1928 in Padang, Sumatra (Nederlands Indië). Volgt 1.3.7.4.
1.3.7.1 Fernande (Nan) Lapré is geboren op maandag 05-07-1915 in Batavia / Jakarta, West-Java (Nederlands Indië / Indonesië) [bron: RA 1916, 167], zoon van Dietert Brugma Lapré (zie 1.3.7) en Sara Henriëtte van der Zeep. Nan is overleden op zondag 27-02-2000 in Phoenix, Arizona (USA), 84 jaar oud. Nan trouwde, 30 jaar oud, op woensdag 09-01-1946 in Bandung, West-Java (Nederlands Indië) met Jan Willem Abraham Micola von Fürstenrecht, 39 jaar oud. Jan is geboren op dinsdag 27-03-1906 in Batavia / Jakarta, West-Java (Nederlands Indië / Indonesië). Jan is overleden op vrijdag 25-07-1975 in Phoenix, Arizona (USA), 69 jaar oud.
betrekkingen_p.d._lapr_.jpg
25 betrekkingen P.D. Lapré
1.3.7.2 Paul Dietert Lapré (afb. 25) is geboren op vrijdag 23-11-1917 in Batavia / Jakarta, West-Java (Nederlands Indië / Indonesië), zoon van Dietert Brugma Lapré (zie 1.3.7) en Sara Henriëtte van der Zeep.
Beroep:
Ambtenaar van Ministerie van Buitenlandsezaken, werkzaam in buitenland.
Paul trouwde, 32 jaar oud, op donderdag 16-03-1950 in Makassar, Selebes/Sulawesi (Nederlands Indië) [bron: RA 1919, 56] met Geertruida Francisca (Gerrie) Weiss, 23 jaar oud. Gerrie is geboren op maandag 17-05-1926 in Makassar, Selebes/Sulawesi (Nederlands Indië), dochter van Pieter Weiss en Caroline Georgien Alexandrina Sloots. Gerrie is overleden op zaterdag 24-04-2010 in Roosendaal, 83 jaar oud.
Kinderen van Paul en Gerrie:
1 Stella Louise Lapré, geboren op zaterdag 15-09-1951 in ’s-Gravenhage. Volgt 1.3.7.2.1.
2 Aimée Constance Lapré, geboren op zondag 26-07-1953 in Bandung, West-Java (Nederlands Indië). Volgt 1.3.7.2.2.
3 Beatrice Marguerite (Bea) Lapré, geboren op maandag 27-09-1954 in Bandung, West-Java (Nederlands Indië). Volgt 1.3.7.2.3.
4 René Paul Lapré [1.3.7.2.4], geboren op dinsdag 02-07-1963 in ’s-Gravenhage.
Beroep:
journalist
1.3.7.2.1 Stella Louise Lapré is geboren op zaterdag 15-09-1951 in ’s-Gravenhage, dochter van Paul Dietert Lapré (zie 1.3.7.2) en Geertruida Francisca (Gerrie) Weiss. Stella trouwde, 20 jaar oud, op vrijdag 17-12-1971 in Roosendaal met Henri Antonie Broos, 21 jaar oud. Henri is geboren op zaterdag 11-03-1950 in Roosendaal, zoon van Johannes Jacobus Maria Broos en Amerentia Mens.
1.3.7.2.2 Aimée Constance Lapré is geboren op zondag 26-07-1953 in Bandung, West-Java (Nederlands Indië), dochter van Paul Dietert Lapré (zie 1.3.7.2) en Geertruida Francisca (Gerrie) Weiss. Aimée trouwde, 37 jaar oud, op zaterdag 22-12-1990 in Hapert met Cornelis Johannes Maria (Cees) Fouchier, 44 jaar oud. Cees is geboren op zaterdag 10-08-1946 in Tilburg, zoon van Joannes Petrus Franciscus Fouchier en Johanna Maria Habraken. Cees trouwde voorheen op dinsdag 09-09-1969 in Tilburg met Elisabeth Johanna Maria Hoogers (geb. 1950). Dit huwelijk werd ontbonden in 1987 in Tilburg.
1.3.7.2.3 Beatrice Marguerite (Bea) Lapré is geboren op maandag 27-09-1954 in Bandung, West-Java (Nederlands Indië), dochter van Paul Dietert Lapré (zie 1.3.7.2) en Geertruida Francisca (Gerrie) Weiss. Bea:
(1) trouwde, 23 jaar oud, op vrijdag 17-02-1978 in Roosendaal met Johannes Egidius Jozef Leuven, 23 jaar oud. De scheiding werd geregistreerd.
Notitie bij het huwelijk van Bea en Johannes: Wat is de scheidingsdatum en scheidingsplaats?
Johannes is geboren op vrijdag 05-03-1954 in Heemstede, zoon van Leonardus Johannes Leuven en Elisabeth Maria Meijer.
(2) trouwde, 46 jaar oud, op vrijdag 22-06-2001 in Roosendaal met Ton Verbraak.
Notitie bij Ton: Wat zijn de volledige namen van Ton?
Wat is de geboortedatum eb geboorteplaats van Ton?
Wie zijn de ouders van Ton?
1.3.7.3 Sjoerd Albert Lapré is geboren op maandag 01-03-1920 in Batavia / Jakarta, West-Java (Nederlands Indië / Indonesië) [bron: RA 1921, 66], zoon van Dietert Brugma Lapré (zie 1.3.7) en Sara Henriëtte van der Zeep. Sjoerd is overleden op dinsdag 02-02-1999 in Leidschendam, 78 jaar oud.
Notitie bij Sjoerd: Sjoerd Albert Lapré vestigde zich (vanuit Suriname) op 26-09-1969 in Nederland.
Drager van Kapittel der Militaire Willemsorde.

Lapré, Sjoerd Albert
Geboren te Batavia op 1 maart 1920. Overleden te Leidschendam op 2 februari 1999.
Res.tltn.d.Inf. (29-06-1941 GB 3), KNIL Legernummer 201501001 ; tltn.d.Inf.KNIL (01-01-1942), eltn. (06-06-1946), maj.d.Inf. (18-04-1959 KB 38), e.o. 17-11-1965, kol.d.Inf.-tit. (1997)
Bekende onderscheidingen: MWO.4,OHK,OV.4,XX,KLO,NOC.2

Ridder 4e klasse der Militaire Willems-Orde
K.B. no. 10 van 7 januari 1950
Eerste luitenant der Infanterie van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger
Wegens:
Het zich onderscheiden hebben door uitstekende daden van moed, beleid en trouw.
Na reeds sedert April 1947 als commandant van een tirailleurcompagnie te hebben uitgemunt, heeft luitenant LAPRÉ in het bijzonder op 19 December 1948 bij de tweede politiële actie tijdens de opmars van onze troepen van Gombong naar Poerworedjo blijk gegeven van een zeer snelle en juiste besluitvaardigheid, van gedurfd initiatief en felle doorzettingskracht, daarbij eigen levensgevaar niet achtend.
Ingedeeld als commandant van de gemotoriseerde spits der Colonne IV, welke op 19 December 1948 de opmars van Gombong naar Magelang inzette, heeft luitenant LAPRÉ, nadat een deel van deze spits, tengevolge van het door de brug zakken van de daarbij ingedeelde bulldozer van hem werd gescheiden en zijn sterkte met 2 pelotons infanterie, de mortieren en het pantserafweergeschut was verzwakt, nochtans met deze nagenoeg gehalveerde spits met grote voortvarendheid en onverschrokkenheid zijn opdracht om als eerste marsdoel Premboen te bezetten uitgevoerd, daarbij onderweg de tegenstand snel brekend en de vijand gevoelige verliezen toebrengend.
Na zich van Premboen te hebben verzekerd, heeft hij ondanks zijn geringe sterkte bestaande uit: 1 scoutcar, 1 tank, 1 sectie infanterie, 1 groep carriers, 1 commandojeep, 1 art. waarnemer in gep.15 cwt en 1 drietonner met springmiddelen, geheel op eigen initiatief snel en krachtig weten door weten te stoten naar Poerworedjo en die stad door een even stoutmoedig als tactisch juist beleid van vijanden gezuiverd en nagenoeg onbeschadigd vast in handen gekregen, evenals de verder naar het Oosten gelegen en in tact gebleven belangrijke verkeersbrug over de Bogowonto.
Bron: Maalderink blz. 311 ; Steur blz. 150-161 ; KNIL blz. 65,102 ; www.onderscheidingen.nl/nl/
Onderscheiding:
Drager van Kapittel der Militaire Willemsorde
Sjoerd:
(1) trouwde, 26 jaar oud, op maandag 11-11-1946 in Bandung, West-Java (Nederlands Indië) met Emilie (Melie) Schäftlein, 29 jaar oud. De scheiding werd geregistreerd op vrijdag 05-05-1950 in Bandung, West-Java (Nederlands Indië). Melie is geboren op vrijdag 30-03-1917 in Djokjakarta, Midden-Java (Nederlands Indië), dochter van Adolph Constantius Schäftlein en Djoeminem. Melie is overleden op zaterdag 08-05-1982 in Voorburg, 65 jaar oud.
(2) trouwde, 31 jaar oud, op vrijdag 06-07-1951 in ’s-Gravenhage met Peggy Madge Meeng, 23 jaar oud. Peggy is geboren op maandag 09-01-1928 in Batavia / Jakarta, West-Java (Nederlands Indië / Indonesië), dochter van Frederik Hendrik Meeng en Cornelia Suzanna Dina Philippus.
Kind van Sjoerd en Melie:
1 Peter Lapré, geboren op vrijdag 02-04-1948 in Bandung, West-Java (Nederlands Indië). Volgt 1.3.7.3.1.
Kinderen van Sjoerd en Peggy:
2 Dixy Lapré, geboren op donderdag 02-04-1953 in Ifar (Nederlands Nieuw Guinea). Volgt 1.3.7.3.2.
3 Frank Lapré, geboren op vrijdag 24-04-1959 in Rijswijk. Volgt 1.3.7.3.3.
1.3.7.3.1 Peter Lapré is geboren op vrijdag 02-04-1948 in Bandung, West-Java (Nederlands Indië), zoon van Sjoerd Albert Lapré (zie 1.3.7.3) en Emilie (Melie) Schäftlein. Peter trouwde, 23 jaar oud, op woensdag 29-12-1971 in Rijswijk met Hendrika Elisabeth (Elly) Hijweege, 20 jaar oud. Elly is geboren op zondag 22-07-1951 in Rotterdam, dochter van Leo Cornelis Hijweege en Catharina Verhoef.
Kinderen van Peter en Elly:
1 Jeroen Peter Lapré [1.3.7.3.1.1], geboren op woensdag 14-11-1973 in Rotterdam.
2 Else Ingeborg (Inge) Lapré, geboren op woensdag 08-01-1975 in Mijnsheerenland. Volgt 1.3.7.3.1.2.
martijn.jpg
26 Martijn
3 Martijn Peter Lapré [1.3.7.3.1.3] (afb. 26), geboren op vrijdag 14-05-1976 in Oosterland.
4 Frits Lapré [1.3.7.3.1.4], geboren op maandag 24-10-1977 in Oosterland.
5 Else Marjolein (Marjolein) Lapré, geboren op zaterdag 06-01-1979 in Oosterland. Volgt 1.3.7.3.1.5.
6 Dorien Elisabeth Lapré [1.3.7.3.1.6], geboren op maandag 08-04-1985 in Ter Aar.
hannah.jpg
27 Hannah
7 Hannah Nicollette Catarina Lapré [1.3.7.3.1.7] (afb. 27), geboren op woensdag 01-12-1993 in Leiden.
1.3.7.3.1.2 Else Ingeborg (Inge) Lapré is geboren op woensdag 08-01-1975 in Mijnsheerenland, dochter van Peter Lapré (zie 1.3.7.3.1) en Hendrika Elisabeth (Elly) Hijweege. Inge ging samenwonen in Ter Aar met Berry Spek. Het samenwonen werd beëindigd in 07-2009.
Notitie bij het samenwonen van Inge en Berry: Vanaf wanneer is de samelevingssituatie?
Notitie bij Berry: Wat is de geboortedatum en geboorteplaats van Spek?
Wie zijn de ouders van Spek?
Kinderen van Inge en Berry:
1 Savannah Spek [1.3.7.3.1.2.1], geboren op donderdag 21-05-1998 in Ter Aar.
2 Chayenne Spek [1.3.7.3.1.2.2], geboren op zondag 19-08-2001 in Ter Aar.
marjolein.jpg
28 Marjolein
1.3.7.3.1.5 Else Marjolein (Marjolein) Lapré (afb. 28) is geboren op zaterdag 06-01-1979 in Oosterland, dochter van Peter Lapré (zie 1.3.7.3.1) en Hendrika Elisabeth (Elly) Hijweege.
Notitie bij Marjolein: Else Marjolein Lapré woont op Curaçao.
Beroep:
Orthopedagoog
Titel:
Drs.
Marjolein trouwde, 27 jaar oud, op vrijdag 30-06-2006 in Alphen aan den Rijn met Marcus Leonardus Jacobus (Marc) van Dongen, 32 jaar oud. Marc is geboren op woensdag 22-08-1973 in Beverwijk, zoon van Christiaan Jan van Dongen en Nora Voordewind.
1.3.7.3.2 Dixy Lapré is geboren op donderdag 02-04-1953 in Ifar (Nederlands Nieuw Guinea), dochter van Sjoerd Albert Lapré (zie 1.3.7.3) en Peggy Madge Meeng. Dixy:
(1) trouwde, 23 jaar oud, op woensdag 26-05-1976 in Ermelo met Jacob Sinke, 22 jaar oud. Het huwelijk werd ontbonden in 1988. Jacob is geboren op woensdag 24-06-1953 in Delft, zoon van Jacob Sinke en A.G.M. de Klerck.
(2) trouwde, 37 jaar oud, op vrijdag 06-04-1990 in Ermelo met Hendrik Pieter Rozema, 30 jaar oud. Hendrik is geboren op zaterdag 09-05-1959 in Onstwedde, zoon van Geert Johannes Rozema en Ettje Hoogeveen.
1.3.7.3.3 Frank Lapré is geboren op vrijdag 24-04-1959 in Rijswijk, zoon van Sjoerd Albert Lapré (zie 1.3.7.3) en Peggy Madge Meeng. Frank trouwde, 32 jaar oud, op vrijdag 09-08-1991 in Waimanalo, eiland Oahu (Hawaï) met Alice Renée Lembeck, 27 jaar oud. Het huwelijk werd ontbonden in 1997.
Notitie bij het huwelijk van Frank en Alice: Wat is de exacte scheidingsdatum en scheidingplaats?
Alice is geboren op zondag 05-01-1964 in Haarlem, dochter van Johann Hermann Lembeck en Liduine Geertruida Elizabeth Maria Faase.
1.3.7.4 Ronald (Ron) Lapré is geboren op zondag 25-11-1928 in Padang, Sumatra (Nederlands Indië), zoon van Dietert Brugma Lapré (zie 1.3.7) en Sara Henriëtte van der Zeep.
Notitie bij Ron: Ronald Lapré is naar Curacao vertrokken.
Ron trouwde, 28 jaar oud, op woensdag 27-03-1957 in ’s-Gravenhage met Everdine Harmanus, 25 jaar oud. Everdine is geboren op vrijdag 09-10-1931 in Bodjonegoro, Oost-Java (Nederlands Indië), dochter van Leopard Christiaan Harmanus en Eveline Kahlé.
Kinderen van Ron en Everdine:
1 Edwine Yolande (Sunny) Lapré, geboren op maandag 05-01-1959 in Willemstad (Curaçao). Volgt 1.3.7.4.1.
2 Marcella Angelique Lapré [1.3.7.4.2], geboren op zondag 12-02-1961 in Schiedam.
Titel:
Ir.
1.3.7.4.1 Edwine Yolande (Sunny) Lapré is geboren op maandag 05-01-1959 in Willemstad (Curaçao), dochter van Ronald (Ron) Lapré (zie 1.3.7.4) en Everdine Harmanus.
Beroep:
psycho sociaal therapeut
Sunny trouwde, 19 jaar oud, op donderdag 28-12-1978 in Curaçao met Albert Jan Drijgers, 23 jaar oud. Het huwelijk werd ontbonden op woensdag 01-10-2003 in Eindhoven. Albert is geboren op dinsdag 15-02-1955 in Amstelveen, zoon van Adriaan Isaac Drijgers en Janna Braam.
Kinderen van Sunny en Albert:
1 Brenden Arne Drijgers [1.3.7.4.1.1], geboren op dinsdag 10-03-1987 in Amstelveen.
2 Fernand Drijgers [1.3.7.4.1.2], geboren op maandag 13-02-1989 in Hoofddorp.
3 Isabelle Veronie (Isha) Drijgers [1.3.7.4.1.3], geboren op woensdag 01-08-1990 in Hoofddorp.
1.3.8 Maria Magdalena Josephine Lapré is geboren op zondag 02-04-1893 in Batavia / Jakarta, West-Java (Nederlands Indië / Indonesië) [bron: RA 1894, 323], dochter van Johannes Albertus Lapré (zie 1.3) en Helena Cecilia Bronkhorst. Maria is overleden op zondag 18-11-1934 in Bandung, West-Java (Nederlands Indië), 41 jaar oud. Zij is begraven in Bandung, West-Java (Indonesië), Nieuwe begraafplaats, Klasse 1, Grafkelders, graf 68 [bron: Grafschriften Java / Bandoeng].
Notitie bij overlijden van Maria: Hier rust / ons allerliefst / vrouwtje en moedertje / Maria Magdalena Josephine / von Bamau Sijthoff / geb. Lapré / geb. 2 April 1893 / overl. 18 Nov. 1934 / Diep betreurd door haar achtergebleven man en kinderen.
Maria trouwde, 20 jaar oud, op zondag 16-11-1913 in Probolinggo, Oost-Java (Nederland Indië) met Frederik Willem von Barnau Sijthoff, 24 jaar oud. Frederik is geboren op woensdag 05-12-1888 in Pasoeroean, Oost-Java (Nederlands Indië), zoon van Frederik Willem von Barnau Sijthoff en Louise Catharina Utrechtina Begemann. Frederik is overleden op maandag 11-06-1945 in Meester Cornelis, kamp "De Goede Herder" (Nederlands Indië), 56 jaar oud.
Notitie bij Frederik: Frederik Willem von Barnau Sijthoff zat gedurende de Japanse bezetting geïnterneerd in kamp "De Goede Herder" bij Meester Cornelis.
Beroepen:
tuinemployé te Panggoengredjo (Malang)
administrateur der Afdelingsbank van het Volkscredietwezen te Bodjonegoro
eigenaar van een administratiekantoor en van huizen te Tjimindi (Bandoeng
Kinderen van Maria en Frederik:
1 Elza Helena von Barnau Sijthoff [1.3.8.1], geboren op vrijdag 18-09-1914 in Probolinggo, Oost-Java (Nederland Indië). Elza is overleden op zaterdag 09-10-1999 in Geldrop, 85 jaar oud.
2 Medy Catharina (Madi) von Barnau Sijthoff [1.3.8.2], geboren op donderdag 16-03-1916 in Batavia / Jakarta, West-Java (Nederlands Indië / Indonesië). Madi is overleden op dinsdag 09-01-2001 in Den Helder, 84 jaar oud.
3 Frederika Albertina von Barnau Sijthoff [1.3.8.3], geboren op woensdag 05-06-1918.
Notitie bij Frederika: Wat is de geboorteplaats van Frederika?
4 Digna Leonore (Prulleke) von Barnau Sijthoff [1.3.8.4], geboren op zaterdag 20-09-1919 in Panggoengredjo (Malang), Oost-Java (Nederlands Indië). Prulleke is overleden op dinsdag 01-06-1920 in Panggoengredjo (Malang), Oost-Java (Nederlands Indië), 8 maanden oud. Zij is begraven in Malang, Oost-Java (Nederlands Indië), begraafplaats Klod Jenglor.
Notitie bij overlijden van Prulleke: Graftekst:
Hier rust / ons lief Prulleke / Digna Leonore / Von Barnau Sythoff / 20 September 1919 / 1 Juni 1920.
5 Hedwig Olga von Barnau Sijthoff [1.3.8.5], geboren op donderdag 21-10-1920 in Malang, Oost-Java (Nederlands Indië). Hedwig is overleden op zaterdag 06-07-1985 in Brisbanne, Queensland (Australië), 64 jaar oud.
6 Feodor Wladimir von Barnau Sijthoff [1.3.8.6], geboren op maandag 19-03-1923 in Koeningan, Cheribon, West-Java (Nederlands Indië). Feodor is overleden op maandag 11-08-2008 in Riverside, Californië (USA), 85 jaar oud.
7 Thelma Agnes von Barnau Sijthoff [1.3.8.7], geboren op vrijdag 11-07-1924 in Phaliton, Oost-Java (Nederlands Indië).
8 Carmen Silvia von Barnau Sijthoff [1.3.8.8], geboren op zondag 17-10-1926.
Notitie bij Carmen: Wat is de geboorteplaats van Carmen?
9 Asta Irene von Barnau Sijthoff [1.3.8.9], geboren op zondag 17-06-1928 in Bodjonegoro, Oost-Java (Nederlands Indië). Asta is overleden op zondag 17-07-2005 in Dordrecht, 77 jaar oud.
ra1897__350.jpg betrekkingen_j.m.k._lapr_.jpg japanse_interneringskaart_j.m.k._lapr_.jpg
29 RA1897, 350
30 betrekkingen J.M.K. Lapré
31 Japanse interneringskaart J.M.K. Lapré
1.3.9 Jan Martinus Karel Lapré (afb. 29 t/m 31) is geboren op donderdag 29-08-1895 in Pekalongan, Midden-Java (Nederlands Indië) [bron: RA 1897, 350], zoon van Johannes Albertus Lapré (zie 1.3) en Helena Cecilia Bronkhorst. Jan is overleden op woensdag 13-04-1960 in ’s-Gravenhage, 64 jaar oud.
Notitie bij Jan: Jan Martinus Karel Lapré komt ook voor als Johan Martinus karel Lapré.
Beroep:
politie
Jan:
(1) trouwde, 23 jaar oud, op zondag 06-10-1918 in Batavia / Jakarta, West-Java (Nederlands Indië / Indonesië) [bron: RA 1919, 120] met Christine Wasch, 14 jaar oud. Christine is geboren op vrijdag 20-11-1903 in Batavia / Jakarta, West-Java (Nederlands Indië / Indonesië), dochter van Leendert Wasch en Willemina Frederika Rötschke. Christine is overleden op dinsdag 30-12-1941 in Klaten, Midden-Java (Nederlands Indië), 38 jaar oud.
(2) trouwde, 54 jaar oud, op donderdag 23-03-1950 in Bandung, West-Java (Nederlands Indië) met Maria Elisabeth Bauer, 53 jaar oud. Maria is geboren op dinsdag 13-10-1896 in Bandung, West-Java (Nederlands Indië), dochter van Johan Franciscus Bauer en Josephine Henriëtte Schipper. Maria is overleden.
Notitie bij Maria: Wat is de overlijdensdatum en overlijdensplaats van Maria?
Kinderen van Jan en Christine:
1 Ilse Irene Lapré, geboren op zaterdag 29-10-1921 in Bandung, West-Java (Nederlands Indië). Volgt 1.3.9.1.
2 Vimo Veronico Lapré, geboren op woensdag 05-11-1924 in Batavia / Jakarta, West-Java (Nederlands Indië / Indonesië). Volgt 1.3.9.2.
3 Ellen Eleonore Lapré [1.3.9.3], geboren op dinsdag 03-11-1925 in Batavia / Jakarta, West-Java (Nederlands Indië / Indonesië). Ellen is overleden op donderdag 02-09-1926 in Batavia / Jakarta, West-Java (Nederlands Indië / Indonesië), 9 maanden oud.
4 Carry Winifred Lapré, geboren op donderdag 09-12-1926 in Bandung, West-Java (Nederlands Indië). Volgt 1.3.9.4.
1.3.9.1 Ilse Irene Lapré is geboren op zaterdag 29-10-1921 in Bandung, West-Java (Nederlands Indië) [bron: CBG, RA 1923, 54], dochter van Jan Martinus Karel Lapré (zie 1.3.9) en Christine Wasch. Ilse is overleden op vrijdag 19-10-2007 in ’s-Gravenhage, 85 jaar oud.
Notitie bij Ilse: Ilse Irene Lapré vestigde zich op 27-10-1967 (vanuit Duitsland) in Nederland.
Ilse trouwde, 24 jaar oud, op maandag 16-09-1946 in Balik Papan, Oost-Borneo (Nederlands Indië) met Paulus Jan Otto Theodorus Schreuders, 29 jaar oud. Paulus is geboren op zondag 21-01-1917 in Soekaboemi, West-Java (Nederlands Indië), zoon van George Emile August Constant Schreuders en Jeanne Charlotte Frederika Georgina Soeteman. Paulus is overleden op woensdag 25-08-1999 in Wassenaar, 82 jaar oud.
Kinderen van Ilse en Paulus:
1 Gita Andrea Schreuders [1.3.9.1.1], geboren op dinsdag 20-04-1948 in Bandung, West-Java (Indonesië).
2 Ralph Dennis Schreuders [1.3.9.1.2], geboren op maandag 09-01-1950 in Bandung, West-Java (Indonesië).
3 Ilonca Marja Schreuders [1.3.9.1.3], geboren op dinsdag 17-04-1951 in Zeist.
1.3.9.2 Vimo Veronico Lapré is geboren op woensdag 05-11-1924 in Batavia / Jakarta, West-Java (Nederlands Indië / Indonesië), zoon van Jan Martinus Karel Lapré (zie 1.3.9) en Christine Wasch. Vimo is overleden op vrijdag 26-04-1996 in USA, 71 jaar oud.
Notitie bij Vimo: Wat is de overlijdensplaats van Vimo Veronico Lapré?
Het laatst bekende woonadres van Vimo Veronico Lapré is:
98038 Maple Valley, King, Washington, United States of America
Vimo trouwde, 36 jaar oud, op zaterdag 05-11-1960 in Inglewood, Los Angeles (USA) met Ingrid Catharina Hendrika (Inge) van Gils, 17 jaar oud. Inge is geboren op maandag 21-12-1942 in Amsterdam, dochter van Franciscus Hendrikus Jacobus van Gils en Anna Maria Frederica van Velthoven.
Kinderen van Vimo en Inge:
1 Veronica Virginia Lapré, geboren op dinsdag 18-04-1961 in Los Angeles (USA). Volgt 1.3.9.2.1.
2 Vimo Martinus Lapré, geboren op maandag 22-07-1963 in Los Angeles (USA). Volgt 1.3.9.2.2.
3 Frans Gary Lapré, geboren op woensdag 24-11-1965 in Los Angeles (USA). Volgt 1.3.9.2.3.
4 Sonja Jenny Lapré, geboren op maandag 27-07-1970 in Saugus, Californië (USA). Volgt 1.3.9.2.4.
1.3.9.2.1 Veronica Virginia Lapré is geboren op dinsdag 18-04-1961 in Los Angeles (USA), dochter van Vimo Veronico Lapré (zie 1.3.9.2) en Ingrid Catharina Hendrika (Inge) van Gils. Veronica trouwde, 20 jaar oud, op zaterdag 17-10-1981 in Clark, California (USA) met Steve A. Duncan.
Notitie bij Steve: Wat zijn de volledige namen van Steve?
Wat is de geboortedatum en geboorteplaats van Steve?
Wie zijn de ouders van Steve?
1.3.9.2.2 Vimo Martinus Lapré is geboren op maandag 22-07-1963 in Los Angeles (USA), zoon van Vimo Veronico Lapré (zie 1.3.9.2) en Ingrid Catharina Hendrika (Inge) van Gils. Vimo trouwde, 29 jaar oud, op zondag 20-12-1992 in Clark, California (USA) met Tania Ann Koch.
1.3.9.2.3 Frans Gary Lapré is geboren op woensdag 24-11-1965 in Los Angeles (USA), zoon van Vimo Veronico Lapré (zie 1.3.9.2) en Ingrid Catharina Hendrika (Inge) van Gils. Frans trouwde, 25 jaar oud, op zaterdag 06-04-1991 in Clark, California (USA) met Winifred C Groeneveld.
1.3.9.2.4 Sonja Jenny Lapré is geboren op maandag 27-07-1970 in Saugus, Californië (USA), dochter van Vimo Veronico Lapré (zie 1.3.9.2) en Ingrid Catharina Hendrika (Inge) van Gils. Sonja trouwde, 15 of 16 jaar oud, in 1986 in Canyon Country, Californië (USA) met Steven Johannes.
Notitie bij het huwelijk van Sonja en Steven: Wat is de exacte huwelijksdatum?
Notitie bij Steven: Wat zijn de volledige namen van Steven?
Wat is de geboortedatum en geboorteplaats van Steven?
Wie zijn de ouders van Steven?
1.3.9.4 Carry Winifred Lapré is geboren op donderdag 09-12-1926 in Bandung, West-Java (Nederlands Indië), dochter van Jan Martinus Karel Lapré (zie 1.3.9) en Christine Wasch. Carry trouwde, 19 jaar oud, op dinsdag 10-09-1946 in Balikpapan, Oost-Borneo (Nederlands Indië) met Frans Louis Andela, 26 jaar oud. Frans is geboren op maandag 23-02-1920 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië), zoon van Johan Frederik Andela en Jeanne Gerardine Turpijn.
ra1900__387.jpg johannes_zeelt_document.jpg
32 RA1900, 387
33 Johannes Zeelt document
1.3.10 Bertha Nicola Helena Lapré (afb. 32) is geboren op maandag 05-12-1898 in Bodjonegoro, Oost-Java (Nederlands Indië) [bron: RA 1900, 387], dochter van Johannes Albertus Lapré (zie 1.3) en Helena Cecilia Bronkhorst. Bertha is overleden op vrijdag 25-03-1949 in Tjimahi, West-Java (Nederlands Indië), 50 jaar oud. Bertha trouwde, 22 jaar oud, op donderdag 14-04-1921 in Batavia / Jakarta, West-Java (Nederlands Indië / Indonesië) met Johannes Zeelt (afb. 33), 26 jaar oud. Johannes is geboren op vrijdag 23-11-1894 in Pontianak, Borneo (Nederlands Indië), zoon van Johannes Zeelt en Louisa Pantekoek. Johannes is overleden op woensdag 24-09-1958 in Manokwari (Ned. Nieuw Guinea), 63 jaar oud.
Beroepen:
employé Javasche Bank te Batavia
klein-landbouwer bij Manokwari
graf_maximiliaan_willems.jpg
34 graf Maximiliaan Willems
1.3.11 Theodora Cecilia Carolina Lapré is geboren op donderdag 23-10-1902 in Toeban, Oost-Java (Nederlands Indië) [bron: RA 1904, 36], dochter van Johannes Albertus Lapré (zie 1.3) en Helena Cecilia Bronkhorst. Theodora is overleden op zaterdag 13-03-1943 in Bogor / Buitenzorg, West-Java (Nederlands Indië), 40 jaar oud. Theodora trouwde, 24 jaar oud, op woensdag 08-06-1927 in Batavia / Jakarta, West-Java (Nederlands Indië / Indonesië) met Maximiliaan Willems (afb. 34), 24 jaar oud. Maximiliaan is geboren op dinsdag 22-07-1902 in Batavia / Jakarta, West-Java (Nederlands Indië / Indonesië), zoon van Frederik Pieter Martinus Willems en Anna Leman. Maximiliaan is overleden op woensdag 13-09-1944 in Nakon Patom (Tailand), 42 jaar oud. Hij is begraven in Chungkai, Ereveld Kanchanaburi (Thailand).
Notitie bij Maximiliaan: Maximiliaan Willems werd door de Japanse bezetters in krijgsgevangenschap als dwangarbeider terwerkgesteld aan de Birma-spoorweg en is in gevangenschap overleden te Nakon Patom (Tailand).
Beroep:
opzichter bij de onderafdeling wegen van het dep. van Verkeer en Waterstaat te Bandoeng tot 1941.
2001_albert_august_michel_lapr_.jpeg betrekkingen_a.a.m._lapr_.jpg japanse_interneringskaart_a.a.m._lapr_.jpg
35 2001 Albert August Michel Lapré
36 betrekkingen A.A.M. Lapré
37 Japanse interneringskaart A.A.M. Lapré
1.3.14 Albert August Michel (Michel / Jochie) Lapré (afb. 35 t/m 37) is geboren op woensdag 11-08-1909 in Bangkalan, Madoera (Nederlands Indië) [bron: RA 1910, 80], zoon van Johannes Albertus Lapré (zie 1.3) en Helena Cecilia Bronkhorst. Hij is gedoopt op maandag 11-10-1909 in Soerabaja [bron: Ron, Hitty & Aïsha Krancher]. Michel / Jochie is overleden op vrijdag 27-02-1998 in Nijmegen, 88 jaar oud.
Notitie bij Michel / Jochie: Albert August Michel Lapré vestigde zich op 27-08-1964 in Nederland.
(Reserve 2e luitenant-kwartiermeester 9e bataljon infanterie KNIL, W.O. II en Bersiap-periode)
Beroepen:
van 1932 tot 1936     werkstudent (als muzikant (gitarist) in het Bataviaas dans- en jazzorkest Brown’s Sugar Babies - winnaar van het Jazzconcours van 1934 te Batavia)
van 1939 tot 1941     advocaat en procureur (te Batavia)
van 1941 tot 1950     ambtenaar (van financiën, laatstelijk inspecteur van financiën te Semarang)
van 1950 tot 1954     directeur (van N.V. Trust- en Belastingzaken (onderdeel Nat. Trustmij. te Amsterdam) te Semarang.)
van 1954 tot 1964     advocaat en procureur (oprichter (1954) en senior partner van advocatenkantoor Lapré en Marjoen te Bandung, tevens rechtsgeleerd adviseur van het bisdom Bandung)
van 1958 tot 1964     secretaris (bij de katholieke universiteit "Parahiangan" te Bandung alsmede hoofdlector civiel-, handels- en fiscaal recht aldaar)
1964     vice-voorzitter (bestuur van het Santo Borromeus Ziekenhuis te Bandung)
van 1968 tot 1974     voorzitter (en medeoprichter (1968) badmintonclub "D(oor) E(endracht) T(ot) O(verwinning)" te Nijmegen)
Onderscheiding:
1945     drager van het ereteken voor Orde en Vrede met gesp
Titel:
Mr.
Michel / Jochie trouwde, 32 jaar oud, op woensdag 10-12-1941 in Bandung, West-Java (Nederlands Indië) met Magda Eveline (Prullie) Beaupain, 26 jaar oud. Prullie is geboren op woensdag 22-09-1915 in Batavia / Jakarta, West-Java (Nederlands Indië / Indonesië), dochter van Henri Antoine Beaupain en Cornelia Berta Maria Hooijdonk. Prullie is overleden op vrijdag 11-01-2002 in Zeist, 86 jaar oud.
Beroepen:
tot 1941     onderwijzeres (te Batavia)
van 1942 tot 1945     verpleegster (bij Het Groene Kruis te Batavia)
Kinderen van Michel / Jochie en Prullie:
1 Caroline Helena (Chérie) Lapré, geboren op dinsdag 08-10-1946 in Pontianak, Borneo (Nederlands Indië). Volgt 1.3.14.1.
2 Guyri Ignatius Lapré, geboren op dinsdag 01-06-1948 in Bergen op Zoom. Volgt 1.3.14.2.
3 René Lapré, geboren op woensdag 03-08-1949 in Semarang, Midden-Java (Nederlands Indië). Volgt 1.3.14.3.
4 Freuke Maria Lapré [1.3.14.4], geboren op vrijdag 13-05-1960 in Bandung, West-Java (Nederlands Indië).
1995_caroline_helena_lapr_.jpeg
38 1995 Caroline Helena Lapré
1.3.14.1 Caroline Helena (Chérie) Lapré (afb. 38) is geboren op dinsdag 08-10-1946 in Pontianak, Borneo (Nederlands Indië), dochter van Albert August Michel (Michel / Jochie) Lapré (zie 1.3.14) en Magda Eveline (Prullie) Beaupain.
Notitie bij Chérie: De voornaam Chérie werd, bij beschikking van de arrondisements rechtbank te ’s-Gravenhage, op 09-08-1989 gewijzigd in Caroline Helena.
Chérie trouwde, 37 jaar oud, op woensdag 05-09-1984 in Blair Atholl, Perthsdhire (Schotland) met Jan Nicolaas MacInroy, 43 jaar oud. Jan is geboren op donderdag 24-10-1940 in Oranjestad (Aruba), zoon van Hendrikus Antonius Hessling en Olga Enid MacInroy. Jan trouwde voorheen op zaterdag 23-08-1969 in ’s-Gravenhage met Paulina Helena de Vos (geb. 1943). Dit huwelijk werd ontbonden op dinsdag 26-07-1983 in ’s-Gravenhage.
Notitie bij Jan: Naamswijziging in Macinroy bij KB 8-6-1983: voorheen Hessling.
Beroep:
ambtenaar
Kinderen van Chérie en Jan:
1 Catriona Isabella MacInroy [1.3.14.1.1], geboren op zaterdag 18-10-1986 in Rotterdam.
2 David Andrew Nicolas MacInroy [1.3.14.1.2], geboren op vrijdag 26-04-1991 in Rotterdam.
1.3.14.2 Guyri Ignatius Lapré is geboren op dinsdag 01-06-1948 in Bergen op Zoom, zoon van Albert August Michel (Michel / Jochie) Lapré (zie 1.3.14) en Magda Eveline (Prullie) Beaupain. Guyri trouwde, 29 jaar oud, op vrijdag 05-05-1978 in Nijmegen met Henriëtte Johanna Maria Croes, 23 jaar oud. Henriëtte is geboren op woensdag 29-09-1954 in Ifar (Nederlands Nieuw Guinea), dochter van Frederik Wilhelm Croes en Vera Wilhelmina Loriaux.
Kinderen van Guyri en Henriëtte:
1 Valesca Margery Lapré [1.3.14.2.1], geboren op dinsdag 10-08-1982 in Nijmegen.
maurice.jpg
39 Maurice
2 Maurice Dominique Lapré [1.3.14.2.2] (afb. 39), geboren op woensdag 26-12-1984 in Nijmegen.
3 Patrick Guyri Lapré [1.3.14.2.3], geboren op maandag 25-03-1991 in Nijmegen.
1.3.14.3 René Lapré is geboren op woensdag 03-08-1949 in Semarang, Midden-Java (Nederlands Indië), zoon van Albert August Michel (Michel / Jochie) Lapré (zie 1.3.14) en Magda Eveline (Prullie) Beaupain. René trouwde, 24 jaar oud, op vrijdag 22-03-1974 in Zeist met Eugenie Mathilde Smith, 31 jaar oud. Eugenie is geboren op vrijdag 27-03-1942 in Bojolali, Midden-Java (Nederlands Indië), dochter van Elvire Virginie Smith.
Notitie bij Eugenie: Wie is de vader van Eugenie?
Kinderen van René en Eugenie:
1 Monique Esmeralda Lapré, geboren op vrijdag 12-10-1962 in Zeist. Volgt 1.3.14.3.1.
2 Youri Roderick Michel Lapré [1.3.14.3.2], geboren op zondag 07-02-1982 in Zeist.
1.3.14.3.1 Monique Esmeralda Lapré is geboren op vrijdag 12-10-1962 in Zeist, dochter van René Lapré (zie 1.3.14.3) en Eugenie Mathilde Smith. Monique trouwde, 26 jaar oud, op vrijdag 06-01-1989 in Zeist met Georgios Kenih, 26 jaar oud. Georgios is geboren op dinsdag 29-05-1962 in Athene (Griekenland), zoon van Odysseas Kenih en Vasiliki Chilas.
1.4 Jan Willem Louis Lapré is geboren op maandag 21-12-1863 in Banjoemas, Midden-Java (Nederlands Indië) [bron: RA 1865, 56], zoon van Jan Lapré (zie 1) en Johanna Frederika Antoinette Israël. Jan is overleden op donderdag 30-05-1912 in Djokjakarta, Midden-Java (Nederlands Indië), 48 jaar oud [bron: RA 1913, 100].
Notitie bij Jan: Tweeling broer van doodgeboren (naamloze) zus (22-12-1863).
Jan Willem Louis Lapré woonde volgens het Adresboek Nederlandsch-Indië 1899: Poerwokerto.
Beroepen:
1880     klerk (Post- en Telegraafdienst te Semarang)
van ±1881 tot 1895     klerk (assistent-residentiekantoor te Poerwokerto (Banjoemas))
1896     agent (der Semarangse wees- en boedelkamer)
1899     klerk (residentie kantoor)   [bron: Adresboek Nederlandsch-Indië 1899]
1906     administrateur (3de klas Gouvernementspandhuis te Poerworedjo (Kedoe))
van 1909 tot 1911     pensioen (administrateur 2de klas Gouvernementspandhuis te Tegal)
Jan trouwde, 27 jaar oud, op vrijdag 15-05-1891 in Bogor / Buitenzorg, West-Java (Nederlands Indië) [bron: RA 1892, 272] met Hendrina Sara Bronkhorst, 28 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Jan en Hendrina: Bij de huwelijken Lapré met Bronkhorst krijgt het oude Nederlandse gezegde "neef en nicht vrijen licht" (d.i. gemakkelijk) wel een exceptionele invulling doordat de broers Johannes Albertus Lapré, Jan Willem Louis Lapré, Louis Anthonie Lapré als mede volle neef Pieter Jacobus Lapré huwen met hun achternichten Bronkhorst. Drie ervan zijn zussen (Theodora Everarda Bronkhorts, Hendrina Sara Bronkhorst, Helena Cecilia Bronkhorst) en één is hun nichtje (Anna Charlotte Bronkhorst).
De verwantschap loopt via de beide grootmoeders, respectievelijk overgrootmoeder Catharina Hulsthoff (ca. 1808-1839), die huwt [te Rembang] in of voor 1827 met Johan Godtlieb Fredriksz (ca. 1803-1878).
Catharina’s zuster, Alida Barentina Hulsthoff (1796-1863) huwt te Rembang in 1820 met de pakhuismeester van het zoutverkooppakhuis aldaar, Pieter Jacobus Lapré (1761/1762-1830). Zij zijn de grootouders van zowel de gebroeders alsook de neef Lapré.
Hendrina is geboren op maandag 05-01-1863 in Semarang, Midden-Java (Nederlands Indië), dochter van Dietert Brugma Bronkhorst en Christiana Hermenie Josephine Frederiksz. Hendrina is overleden op zondag 11-11-1923 in Tegal, Midden-Java (Nederlands Indië), 60 jaar oud. Hendrina is weduwe van Martin Carel Cramer (1849-1881), met wie zij trouwde op maandag 27-09-1880 in Semarang, Midden-Java (Nederlands Indië).
Kind van Jan en Hendrina:
1 Helena Leonora Lapré, geboren op zondag 18-03-1883 in Batavia / Jakarta, West-Java (Nederlands Indië / Indonesië). Volgt 1.4.1.
huwelijksakte_65_1913.jpg uittreksel_bs_berend.jpg
40 huwelijksakte 65 1913
41 uittreksel BS Berend
1.4.1 Helena Leonora Lapré is geboren op zondag 18-03-1883 in Batavia / Jakarta, West-Java (Nederlands Indië / Indonesië), dochter van Jan Willem Louis Lapré (zie 1.4) en Hendrina Sara Bronkhorst. Helena is overleden op dinsdag 10-02-1959 in Amersfoort, 75 jaar oud. Zij is begraven in Hilversum, Noorder begraafplaats.
Notitie bij Helena: Adresboeken:
1903 Mosch, F.C. van -- Ambt. 1e Afd. Serajoedal Stt, Poerwokerto (H.L. Lapré)
Helena Leonora Lapré vestigde zich op 07-04-1931 in Nederland.
Helena:
(1) trouwde, 17 jaar oud, op zaterdag 04-08-1900 in Poerwokerto, Midden-Java (Nederlands Indië) met Franz Carl von Mosch, 32 jaar oud. Franz is geboren op zondag 10-11-1867 in Semarang, Midden-Java (Nederlands Indië), zoon van Wilhelm August Hermann von Mosch en Charlotte Amelia Gaerthé. Franz is overleden op zaterdag 09-02-1924 in Poerwokerto, Midden-Java (Nederlands Indië), 56 jaar oud.
Beroep:
Hoofdcommies bij de Semarang-Joanna Stoomtram te Semarang.
(2) trouwde, 69 jaar oud, op dinsdag 30-12-1952 in Amersfoort met Berend Teune (afb. 40 en 41), 68 jaar oud. Berend is geboren op vrijdag 21-03-1884 in Hilversum, zoon van Jan Teune en Cornelia Johanna la Feber. Berend is overleden op dinsdag 06-10-1953 in Amersfoort, 69 jaar oud. Hij is begraven in Hilversum, Noorder begraafplaats. Berend is weduwnaar van Petronella Reijckers (1888-1932), met wie hij trouwde op donderdag 15-05-1913 in Amersfoort [bron: huwelijksakte].
Beroep:
1913     spoorwegambtenaar
1868_aug_17_geboortebericht.jpg ra1898__297.jpg
42 1868-aug-17 geboortebericht
43 RA1898, 297
1.6 Louis Antonie (Anthony, Anthonij) Lapré (afb. 42 en 43) is geboren op maandag 17-08-1868 in Banjoemas, Midden-Java (Nederlands Indië) [bron: RA 1869, 53], zoon van Jan Lapré (zie 1) en Johanna Frederika Antoinette Israël. Louis is overleden op donderdag 15-01-1948 in Batavia / Jakarta, West-Java (Nederlands Indië / Indonesië), 79 jaar oud.
Beroepen:
ambtenaar (algemeen ontvanger 2e klas te Soerakarta)
vanaf 1924     pensioen
Louis:
(1) trouwde, 27 jaar oud, op woensdag 06-05-1896 in Semarang, Midden-Java (Nederlands Indië) [bron: RA 1898, 297] met Anna Charlotte Bronkhorst, 19 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Louis en Anna: Bij de huwelijken Lapré met Bronkhorst krijgt het oude Nederlandse gezegde "neef en nicht vrijen licht" (d.i. gemakkelijk) wel een exceptionele invulling doordat de broers Johannes Albertus Lapré, Jan Willem Louis Lapré, Louis Anthonie Lapré als mede volle neef Pieter Jacobus Lapré huwen met hun achternichten Bronkhorst. Drie ervan zijn zussen (Theodora Everarda Bronkhorts, Hendrina Sara Bronkhorst, Helena Cecilia Bronkhorst) en één is hun nichtje (Anna Charlotte Bronkhorst).
De verwantschap loopt via de beide grootmoeders, respectievelijk overgrootmoeder Catharina Hulsthoff (ca. 1808-1839), die huwt [te Rembang] in of voor 1827 met Johan Godtlieb Fredriksz (ca. 1803-1878).
Catharina’s zuster, Alida Barentina Hulsthoff (1796-1863) huwt te Rembang in 1820 met de pakhuismeester van het zoutverkooppakhuis aldaar, Pieter Jacobus Lapré (1761/1762-1830). Zij zijn de grootouders van zowel de gebroeders alsook de neef Lapré.
Anna is geboren op zondag 25-03-1877 in Semarang, Midden-Java (Nederlands Indië), dochter van Frederik Hendrik Bronkhorst en Susanna Wilhelmina Fredriksz. Anna is overleden op vrijdag 05-01-1923 in Soerakarta,Solo, Midden-Java (Nederlands Indië), 45 jaar oud.
(2) trouwde, 64 jaar oud, op woensdag 29-03-1933 in Soerakarta,Solo, Midden-Java (Nederlands Indië) met Melanie Toemirah, 36 jaar oud. Melanie is geboren op maandag 29-03-1897 in Japara, Midden-Java (Nederlands Indië), dochter van Midjan Kramasoehardja en Soetarlin. Melanie is overleden op zondag 26-12-1965 in Hilversum, 68 jaar oud. Zij is begraven in Hilversum, Noorder begraafplaats.
Kinderen van Louis en Anna:
1 Johanna Martina Lapré [1.6.1], geboren op dinsdag 13-04-1897 in Batavia / Jakarta, West-Java (Nederlands Indië / Indonesië) [bron: RA 1898, 329]. Johanna is overleden op maandag 15-06-1987 in Londen (Groot-Brittanie), 90 jaar oud.
Notitie bij Johanna: Na 1950 genaturaliseerd tot Brits staatsburger.
Woonachtig gebleven in Londen.
Johanna bleef ongehuwd.
Beroep:
secretaresse
2 Benedictus Edmundus IJsbrands (Ben) Lapré, geboren op maandag 27-03-1905 in Batavia / Jakarta, West-Java (Nederlands Indië / Indonesië). Volgt 1.6.2.
1.6.2 Benedictus Edmundus IJsbrands (Ben) Lapré is geboren op maandag 27-03-1905 in Batavia / Jakarta, West-Java (Nederlands Indië / Indonesië) [bron: PK, RA 1906, 32], zoon van Louis Antonie (Anthony, Anthonij) Lapré (zie 1.6) en Anna Charlotte Bronkhorst. Ben is overleden op zaterdag 06-09-1997 in Baarn, 92 jaar oud. Hij is begraven in Hilversum, Noorder begraafplaats. Ben trouwde, 36 jaar oud, op dinsdag 28-10-1941 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië) met Elisabeth Lasinem, 35 jaar oud. Elisabeth is geboren op maandag 16-04-1906 in Soerakarta,Solo, Midden-Java (Nederlands Indië), dochter van Lasinem en Irosetiko. Elisabeth is overleden op zondag 13-01-1980 in Baarn, 73 jaar oud. Zij is begraven in Hilversum, Noorder begraafplaats. Elisabeth is weduwe van Hendrik Cesaar Andoetoe (1886-1936), met wie zij trouwde op donderdag 10-03-1927 in Soerakarta,Solo, Midden-Java (Nederlands Indië).
Kind van Ben en Elisabeth:
1 Johan (Jo) Lapré, geboren op zaterdag 16-05-1942 in Soerakarta,Solo, Midden-Java (Nederlands Indië). Volgt 1.6.2.1.
1.6.2.1 Johan (Jo) Lapré is geboren op zaterdag 16-05-1942 in Soerakarta,Solo, Midden-Java (Nederlands Indië), zoon van Benedictus Edmundus IJsbrands (Ben) Lapré (zie 1.6.2) en Elisabeth Lasinem. Jo is overleden op zondag 31-08-2014 in Hilversum, 72 jaar oud.
Titel:
Drs.
Jo:
(1) trouwde, 29 jaar oud, op vrijdag 15-10-1971 in Hilversum met Winfriede Leder, 28 jaar oud. Het huwelijk werd ontbonden op woensdag 19-12-1984 in Hilversum. Winfriede is geboren op vrijdag 13-11-1942 in Amsterdam, dochter van ? Quant.
Notitie bij Winfriede: Wie zijn de ouders van Winfriede?
Titel:
Drs.
(2) trouwde, 47 jaar oud, op maandag 19-06-1989 in Bellevue, Seattle, Washington (USA) met Ingeborg Renate (Inge) Poelsma, 46 jaar oud. Inge is geboren op vrijdag 13-11-1942 in Amsterdam, dochter van Gerda Christina Poelsma. Inge trouwde later op maandag 19-06-1989 in Bellevue, Seattle, Washington (USA) met Pasquale Pullara. De ontbinding van dit huwelijk werd geregistreerd.
Notitie bij Inge: Wat zijn de volledige namen van de vader van Ingeborg Renate (Inge) Poelsma?
Kinderen van Jo en Winfriede:
1 (Adoptie) Elmo Juan Carlos Lapré [1.6.2.1.2], geboren op zondag 05-09-1976 in Manizales-Caldas (Columbia).
2 (Adoptie) Juan Diego Lapré [1.6.2.1.3], geboren op maandag 03-07-1978 in Manizales-Caldas (Columbia).
Kind van Jo en Inge:
3 (Pleeg) Katy Pullara [1.6.2.1.1], dochter van Pasquale Pullara en Ingeborg Renate (Inge) Poelsma.
Notitie bij Katy: Wat is de geboortedatum en geboorteplaats van Katy Pullara?
Gegenereerd met Aldfaer versie 6.1 op 20-04-2016 12:12:53 door Stamboom Lapré