Parenteel van Jan Lapré

ra1815_208.jpg ra1816_144_soerabaja.jpg ra1817_222_soerabaja.jpg ra1819_146_soerabaja.jpg ra1835_225_overlijden_soerabaja.jpg
1 RA1815,208
2 RA1816,144 Soerabaja
3 RA1817,222 Soerabaja
4 RA1819,146 Soerabaja
5 RA1835,225 overlijden Soerabaja
1 Jan Lapré (afb. 1 t/m 5) is geboren in 1768 in Tegal, Midden-Java (Nederlands Indië), zoon van Pieter (De Indiëganger 2) Lapré. Jan is overleden op zondag 27-07-1834 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië), 65 of 66 jaar oud [bron: RA 1835, 225].
Notitie bij Jan: Jan Lapré neemt in 1782 als soldaat dienst bij de Compagnie.
Verblijft vanaf omstreeks 1784 te Soerabaja (Nederland Indië), in 1790 vermeld op fl. 9,- per maand.
Komt in de Generale Landmonsterrollen (net als zijn broer) overwegend wisselend voor als "Lepré" en "Lapré" tot 1790.
In The Java Annual Directory for 1814 nog als "La Pree".
Is omstreeks 1802 assistent voor fl. 20,- per maand, in 1804 absoluut-assistent voor fl. 24,- per maand en tenslotte tot omstreeks 1815 boekhouder.
Daarnaast t/m 1814 lid van de Europese en Inlandse Weeskamer te Soerabaja.
Jan Lapré wordt genoemd in de Regerings Almanak van Nederlands Indië 1815 - 1834 als Europese Inwoner te Sourabaja.
(RA1815, 208, RA1816, 144, RA1817, 222, RA1819, 146, RA1820, 156, RA1821, 168, RA1822, 190, RA1823, 162, RA1824, 141, RA1825, 147, RA1826, 155, RA1827, 141, RA1828, 133, RA1829, 143, RA1830, 148, RA1831, 154, RA1832, 184, RA1833, 194, RA1834, 175)
Wat is de exacte geboortedatum van Jan Lapré?
Wie heeft nog een goede oude foto van Jan Lapré?
Beroepen:
vanaf 1782     soldaat
±1802     assistent
1804     absoluut-assistent
voor 1815     boekhouder
vanaf 1815     gepensioneerd (te Soerabaya)   [bron: RA 1816, 144, RA 1817, 222]
Stamboom:
Klik hier voor tak Jan Lapré 1768 (grafisch).
Jan:
(1) trouwde, ongeveer 27 jaar oud, omstreeks 1795 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië) met Susanna Geertruida Lisnet, ongeveer 14 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Jan en Susanna: Wat is de exacte huwelijksdatum?
Susanna is geboren op woensdag 05-12-1781 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië), dochter van Hendrik Lisnet en Catharina Brigitta Lamberts. Susanna is overleden omstreeks 1799 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië), ongeveer 18 jaar oud.
Notitie bij Susanna: Wat is de exacte overlijdensdatum van Susanna?
(2) trouwde, 30 of 31 jaar oud, op zondag 19-05-1799 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië) met Adriana Petronella Dreyer (Dreier, Dreur), 19 jaar oud. Adriana is geboren op zondag 22-08-1779 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië), adoptiedochter van Johan Adriaan Dreyer (Dreier) en Vrijgegeven slavin Cloenie. Adriana is overleden op woensdag 08-07-1857 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië), 77 jaar oud.
Kind van Jan en Susanna:
1 J.F. Lapré [1.1] (afb. 3), geboren omstreeks 1799. J.F. is overleden omstreeks 1818, ongeveer 19 jaar oud [bron: schatting omdat hij niet meer voorkomt (na 1817) in RA].
Notitie bij J.F.: J.F. Lapré wordt genoemd in de Regerings Almanak van Nederlands Indië 1817 als "Europische Inwoonderen" te Sourabaja. (RA 1817, 222)
Wat zijn de volledige namen van J.F. Lapré?
Wat is de geboortedatum en geboorteplaats van J.F. Lapré?
Wat is de overlijdensdatum en overlijdensplaats van J.F. Lapré?
Kinderen van Jan en Adriana:
2 Frederik Willem Lapré, geboren op zaterdag 22-03-1800 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië). Volgt 1.2.
3 Adriana Christina Lapré, geboren op zaterdag 22-06-1805 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië). Volgt 1.3.
4 Gustaaf Willem Lapré, geboren in 1808 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië). Volgt 1.4.
5 Jan Lapré, geboren op zondag 23-10-1814 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië). Volgt 1.5.
6 Abraham Hendrik Lapré, geboren op vrijdag 13-12-1816 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië). Volgt 1.6.
7 [waarschijnlijk] Dithoff Lapré, geboren in 1823 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië). Volgt 1.7.
8 George Godefri(e)dus Lapré, geboren omstreeks 1825. Volgt 1.8.
ra1829_218_overlijden_soerabaja.jpg
6 RA1829,218 overlijden Soerabaja
1.2 Frederik Willem Lapré (afb. 4 en 6) is geboren op zaterdag 22-03-1800 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië), zoon van Jan Lapré (zie 1) en Adriana Petronella Dreyer (Dreier, Dreur). Hij is gedoopt op zondag 27-04-1800 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië). Frederik is overleden op maandag 03-11-1828 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië), 28 jaar oud [bron: RA 1829, 218].
Notitie bij Frederik: Frederik Willem Lapré wordt genoemd in de Regerings Almanak van Nederlands Indië 1819 - 1823 / 1825 - 1828 als Europese Inwoner te Sourabaja.
(RA 1819, 146, RA 1820, 156, RA 1821, 168, RA 1822, 190, RA 1823, 162, RA 1825, 147, RA 1826, 155, RA 1827, 141, RA 1828, 133)
Beroep:
ambtenaar
Frederik begon een relatie, ongeveer 28 jaar oud, omstreeks 1828 met Rika Inlandse vrouw. Rika is overleden.
Notitie bij Rika: Rika is een inlandse vrouw.
Wat is de geboortedatum en geboorteplaats van Rika?
Wat is de overlijdensdatum en overlijdnesplaats van Rika?
Wie zijn de ouders van Rika?
Kind van Frederik en Rika:
ra1829__168.jpg doop_petronella_sophia_lapr_.jpg
7 RA1829, 168
8 doop Petronella Sophia Lapré
1 Petronella Sophia Lapré [1.2.1] (afb. 7 en 8), geboren op dinsdag 18-03-1828 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië) [bron: RA 1829, 168 / B.S. Surabaja No 30. 1818/19]. Zij is gedoopt op zondag 08-06-1828 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië) [bron: Doopboek 1823-28]. Bij de doop van Petronella waren de volgende getuigen aanwezig: Charlotha Albertina Kulman en Cornelis van Leuven. Petronella is overleden op vrijdag 10-12-1869 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië), 41 jaar oud [bron: RA 1871, 269].
Notitie bij Petronella: Petronella Sophia Lapré komt ook voor als Sophia Petronella Lapré.
lid_hervormde_kerk.jpg huwelijk_1821.jpg
9 lid Hervormde Kerk
10 huwelijk 1821
1.3 Adriana Christina Lapré (afb. 9 en 10) is geboren op zaterdag 22-06-1805 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië), dochter van Jan Lapré (zie 1) en Adriana Petronella Dreyer (Dreier, Dreur). Zij is gedoopt op zaterdag 17-08-1805 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië). Bij de doop van Adriana waren de volgende getuigen aanwezig: Johan Hendrik Beukers en Mej. Meijer. Adriana is overleden op woensdag 04-06-1845 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië), 39 jaar oud [bron: RA 1846, 365].
Religie:
vanaf 1817     Hervormd (Lapré, Adriana Christina geb te Soerabaja in 1805, werd begin juni 1817 ald. lid Herv. kerk. BS 30)
Adriana trouwde, 16 jaar oud, op zondag 02-12-1821 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië) met Willem Frederik Blanke.
ra1832_204_huwelijk_soerabaja.jpg
11 RA1832,204 huwelijk soerabaja
1.4 Gustaaf Willem Lapré (afb. 11) is geboren in 1808 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië), zoon van Jan Lapré (zie 1) en Adriana Petronella Dreyer (Dreier, Dreur). Gustaaf is overleden op dinsdag 13-05-1862 in Besoeki, Oost-Java (Nederlands Indië), 53 of 54 jaar oud [bron: RA 1863, 96].
Notitie bij Gustaaf: Gustaaf Willem Lapré wordt genoemd in de Regerings Almanak van Nederlands Indië 1824 - 1839 als Europese Inwoner te Sourabaja.
(RA1824, 141, RA1825, 147, RA1826, 155, RA1827, 141, RA1828, 133, RA1829, 143, RA1830, 148, RA1831, 154, RA1831, 184, RA1833, 194, RA1834, 175, RA1835, 150, RA1836, 163, RA1837, 177, RA1838, 196, RA1839, 199,
Gustaaf Willem Lapré wordt genoemd in de Regerings Almanak van Nederlands Indië 1840 als Europese Inwoner te Modjekerto.
(RA1840, 214)
Gustaaf Willem Lapré wordt weer genoemd in de Regerings Almanak van Nederlands Indië 1841 - 1861 als Europese Inwoner te Sourabaja.
(RA1841, 215, RA1842, 214, RA1843, 223, RA1844, 226, RA1845, 234, RA1846, 263, RA1847, 274, RA1848, 278, RA1849, 291, RA1850, 317, RA1851, 326, RA1852, 330, RA1853, 357, RA1854, 362, RA1855, 378, RA1856, 402, RA1857, 420, RA1858, 407, RA1859, 488, RA1860, 69, RA1861, 72)
Gustaaf Willem Lapré wordt vervolgens genoemd in de Regerings Almanak van Nederlands Indië 1861 als Europese Inwoner te Modjekerto.
(RA1861, 81)
Wat is de exacte geboortedatum van Gustaaf Willem?
Wie heeft nog een goede oude foto van Gustaaf Willem?
Beroepen:
1835     commies (3de kommies der 1ste klas op het residentie kantoor te Soerabaja.)   [bron: RA 1835, 35]
van 1837 tot 1842     commies (2de kommies der 1ste klasse op het residentie kantoor te Soerabaja.)   [bron: RA 1837, 40, RA 1838, 48]
van 1845 tot 1847     translateur (waarnemend translateur der inlandsche taal)   [bron: RA 1845, 54]
van 1855 tot 1857     translateur (gezworen translateur der inlandsche taal)   [bron: RA 1855, 67]
Gustaaf:
(1) trouwde, 22 of 23 jaar oud, op donderdag 09-06-1831 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië) [bron: RA 1832, 204] met Johanna Cornelia Broekhuizen. Johanna is overleden op vrijdag 01-11-1844 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië) (oorzaak: Overleden bij geboorte van levenloze docher) [bron: RA 1846, 363].
Notitie bij Johanna: Wat is de geboortedatum en geboorteplaats van Johanna?
Wie zijn de ouders van Johanna?
(2) begon een relatie, ongeveer 70 jaar oud, omstreeks 1878 met Sarida.
Notitie bij de relatie van Gustaaf en Sarida: Wat is de relatiedatum en relatieplaats?
Notitie: Sarida was een inlandse vrouw.
Wat is de geboortedatum en geboorteplaats van Sarida?
Wat is de overlijdensdatum en overlijdensplaats van Sarida?
Wie zijn de ouders van Sarida?
(3) begon een relatie, ongeveer 74 jaar oud, omstreeks 1882 met Kamina.
Notitie bij de relatie van Gustaaf en Kamina: Wat is de relatiedatum en relatieplaats?
Notitie: Kamina was een inlandse vrouw.
Wat is de geboortedatum en geboorteplaats van Kamina?
Wat is de overlijdensdatum en overlijdensplaats van Kamina?
Wie zijn de ouders van Kamina?
Kinderen van Gustaaf en Johanna:
ra1831_188_geboorte_soerabaja.jpg
12 RA1831,188 geboorte Soerabaja
1 Alexander Constantijn Lapré [1.4.1] (afb. 12), geboren op donderdag 27-05-1830 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië) [bron: RA 1831, 188]. Alexander is overleden op donderdag 10-11-1831 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië), 1 jaar oud [bron: RA 1832, 256].
ra1833_238_geboorte_soerabaja.jpg ra1833_270_overlijden_soerabaja.jpg
13 RA1833,238 geboorte Soerabaja
14 RA1833,270 overlijden Soerabaja
2 Herman Willem Lapré [1.4.2] (afb. 13 en 14), geboren op vrijdag 06-01-1832 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië) [bron: RA 1833, 238]. Herman is overleden op dinsdag 22-05-1832 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië), 4 maanden oud [bron: RA 1833, 270].
3 Willem Ferdinand Alexander Lapré, geboren op zondag 27-07-1834 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië). Volgt 1.4.3.
ra1837_250_geboorte_soerabaja.jpg ra1838_302_overlijden_soerabaja.jpg
15 RA1837,250 geboorte Soerabaja
16 RA1838,302 overlijden Soerabaja
4 Joan Andries Lapré [1.4.4] (afb. 15 en 16), geboren op zaterdag 02-07-1836 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië) [bron: RA 1837, 224]. Joan is overleden op maandag 24-07-1837 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië), 1 jaar oud [bron: RA 1838, 280].
ra1841_290_geboorte_soerabaja.jpg
17 RA1841,290 geboorte Soerabaja
5 Johanna Emelia Lapré [1.4.5] (afb. 17), geboren op woensdag 07-10-1840 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië) [bron: RA 1841, 266]. Johanna is overleden.
Notitie bij Johanna: Wat is de overlijdensdatum en overlijdensplaats van Johanna Emelia Lapré?
6 Alexander Florentinus Lapré, geboren op vrijdag 27-08-1841 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië). Volgt 1.4.6.
7 Naamloos Lapré [1.4.7], levenloos geboren dochter, geboren op vrijdag 01-11-1844 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië) [bron: RA 1846, 363].
Notitie bij de geboorte van Naamloos: Tekst RA 1846, 363: Een doodgeboren kind van Gustaaf Willem Lapré.
Kind van Gustaaf en Sarida:
8 Aart Lapré, geboren op vrijdag 28-02-1879 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië). Volgt 1.4.8.
Kind van Gustaaf en Kamina:
9 Bernard Lapré, geboren op dinsdag 03-10-1882 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië). Volgt 1.4.9.
ra1835_191_geboorte_soerabaja.jpg
18 RA1835,191 geboorte Soerabaja
1.4.3 Willem Ferdinand Alexander Lapré (afb. 18) is geboren op zondag 27-07-1834 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië) [bron: RA 1835, 191], zoon van Gustaaf Willem Lapré (zie 1.4) en Johanna Cornelia Broekhuizen. Willem is overleden.
Notitie bij Willem: Willem Ferdinand Alexander Lapré wordt genoemd in de Regerings Almanak van Nederlands Indië 1851 - 1870 als Europese Inwoner te Sourabaja.
(RA1851, 326, RA1852, 330, RA1853, 357, RA1854, 362, RA1855, 378, RA1856, 402, RA1857, 420, RA1858, 407, RA1859, 488, RA1860, 69, RA1861, 72, RA1863, 73, RA1864, 77, RA1865, 82, RA1866, 83, RA1867, 83, RA1868, 93, RA1869, 86, RA1870, 85)
W.F.A.Lapré wordt genoemd in de Regerings Almanak van Nederlands Indië 1865 - 1866 als Europese Inwoner te Malang.
(RA1865, 103, RA1866, 104)
Willem trouwde, 20 jaar oud, op woensdag 11-07-1855 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië) [bron: RA 1856, 471] met Johanna Bethseba Schrekker. Johanna is overleden.
ra1842_312_geboorte_soerabaja.jpg
19 RA1842,312 geboorte Soerabaja
1.4.6 Alexander Florentinus Lapré (afb. 19) is geboren op vrijdag 27-08-1841 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië) [bron: RA 1842, 268], zoon van Gustaaf Willem Lapré (zie 1.4) en Johanna Cornelia Broekhuizen. Alexander is overleden op dinsdag 30-07-1895 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië), 53 jaar oud [bron: RA 1896, 421]. Hij is begraven op woensdag 31-07-1895 in Soerabaja, begraafplaats Peneleh, Oost-Java (Nederlands Indië), vak I, rij 17, graf E 7244.
Notitie bij overlijden van Alexander: Graftekst:
E 7244 Alexander Florentius Lapré, begr. 31 juli 1895
Notitie bij Alexander: Alexander Florentinus Lapré wordt genoemd in de Regerings Almanak van Nederlands Indië 1865 - 1870 als Europese Inwoner te Sourabaja.
(RA1865, 82, RA1866, 83, RA1867, 83, RA1868, 93, RA1869, 86, RA1870, 85)
Kind van Alexander uit onbekende relatie:
1 [waarschijnlijk] Theodora Francina Lapré [1.4.6.1], geboren op maandag 01-04-1867 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië) [bron: RA1868, 43]. Theodora is overleden.
overlijdensakte_aart.jpg verklaring_van_erfrecht_aart.jpg
20 Overlijdensakte Aart
21 Verklaring van Erfrecht Aart
1.4.8 Aart Lapré (afb. 20 en 21) is geboren op vrijdag 28-02-1879 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië), zoon van Gustaaf Willem Lapré (zie 1.4) en Sarida. Hij is gedoopt op zondag 16-03-1879 in Soerabaja [bron: Ron, Hitty & Aïsha Krancher]. Aart is overleden op vrijdag 11-01-1946 in Bandung, West-Java (Nederlands Indië), 66 jaar oud. Hij is begraven in Buiten Erevelden (Indonesïe) (nummer 30).
Notitie bij Aart: Aart Lapré komt ook voor als Aard Lapré..
Aart Lapré woonde in 1914 te Tanggoelangin (afdeling Bidoardjo), in 1932 Kama 1 Madoera en in 1946 te Bandung.
Beroepen:
haltechef bij de Staatsspoorwegen.   [bron: geboorteakte van zoon Charles 1914 ]
Gepensioneerd inspecteur bij de Staatsspoorwegen   [bron: huwelijksakte dochter Florentina 1932]
Aart trouwde, 23 jaar oud, op zaterdag 24-05-1902 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië) [bron: RA 1903, 14] met Charlotte Grijner, 26 jaar oud. Charlotte is geboren op zondag 14-05-1876 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië) [bron: RA 1884, 255]. Charlotte is overleden in 1937 in Bandung, West-Java (Nederlands Indië), 60 of 61 jaar oud (oorzaak: verwaarloosde suikerziekte).
Notitie bij Charlotte: Wat is de exacte overlijdensdatum van Charlotte?
Wie zijn de ouders van Charlotte?
Kinderen van Aart en Charlotte:
1 Florentina (Floor) Lapré, geboren op maandag 13-05-1901 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië). Volgt 1.4.8.1.
2 Aart Gustaaf (Noke) Lapré, geboren op zondag 03-01-1904 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië). Volgt 1.4.8.2.
3 Frederik Gerard (Ventje) Lapré, geboren op maandag 19-02-1906 in Pasoeroean, Oost-Java (Nederlands Indië). Volgt 1.4.8.3.
4 Erna Lapré, geboren op zondag 14-06-1908 in Pasoeroean, Oost-Java (Nederlands Indië). Volgt 1.4.8.4.
5 Willem Edmond Lapré, geboren op dinsdag 03-12-1912 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië). Volgt 1.4.8.5.
6 Charles Lapré, geboren op donderdag 20-08-1914 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië). Volgt 1.4.8.6.
betrekkingen_f._lapr_.jpg
22 betrekkingen F. Lapré
1.4.8.1 Florentina (Floor) Lapré (afb. 22) is geboren op maandag 13-05-1901 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië) [bron: CBG], dochter van Aart Lapré (zie 1.4.8) en Charlotte Grijner. Floor is overleden op donderdag 23-05-1974 in ’s-Gravenhage, 73 jaar oud.
Notitie bij Floor: Floor Lapré woonde voor 1927 al (even) in ’s Gravenhage.
24-03-1927 vertrok ze weer naar Nederlands Indië
20-05-1932 (huwelijksdatum) Bamdung
22-03-1950 vestigde ze zich definitief in Nederland (Laan van Meerdervoort 294 te ’s Gravenhage)
30-12-1950 verhuisde ze naar Jan Vosstraat 56 te ’s Gravenhage
26-10-1954 Anlostraat 116 te ’s Gravenhage
21-11-1956 Aagje Dekenlaan 148 te ’s Gravenhage
24-06-1968 Aagje Dekenlaan 146 te ’s Gravenhage
Paul Herman Gijsbertus Rijnders (1912) (uit een eerdere relatie van Herman Johan Rijnders) is haar pleegzoon.
Beroep:
commies bij de Staatsspoorwegen   [bron: Huwelijksakte 1932]
Floor trouwde, 31 jaar oud, op vrijdag 20-05-1932 in Bandung, West-Java (Nederlands Indië) met Herman Johan Rijnders, 49 jaar oud. Herman is geboren op woensdag 03-01-1883 in Bogor / Buitenzorg, West-Java (Nederlands Indië), zoon van Johan August Rijnders en Louise Wilhelmina Colles. Herman is overleden op zondag 16-04-1944 in Bandung, West-Java (Nederlands Indië), 61 jaar oud. Herman is weduwnaar van Marie Wedding (ovl. vóór 1932), met wie hij trouwde vóór 1932.
Beroep:
Bureochef der Gemeente Secretarie Bandoeng   [bron: Huwelijksakte 1932]
Kind van Floor en Herman:
1 (Pleeg) Paul Herman Gijsbertus Rijnders [1.4.8.1.1], geboren op maandag 10-06-1912 in Batavia / Jakarta, West-Java (Nederlands Indië / Indonesië), zoon van Herman Johan Rijnders en Marie Wedding.
betrekkingen_a.g._lapr_.jpg
23 betrekkingen A.G. Lapré
1.4.8.2 Aart Gustaaf (Noke) Lapré (afb. 23) is geboren op zondag 03-01-1904 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië) [bron: RA 1905, 55], zoon van Aart Lapré (zie 1.4.8) en Charlotte Grijner. Noke is overleden na 1946 in Malang, Oost-Java (Nederlands Indië), minstens 42 jaar oud.
Notitie bij Noke: Wat zijn de overlijdensdatum van Noke??
Noke trouwde met ???.
Notitie bij het huwelijk van Noke en ???: Wat is de huwelijksdatum en huwelijksplaats?
Notitie: Wat zijn de namen van de vrouw van Noke Lapré?
Wie zijn haar ouders?
Kinderen van Noke en ???:
1 Hilda Lapré [1.4.8.2.1].
Notitie bij Hilda: Woonachtig in Malang.
Wat zijn de volledige namen?
Wat is de geboortedatum en geboorteplaats?
Wie zijn de partner en kinderen?
2 Henny Lapré. Volgt 1.4.8.2.2.
3 Howald Lapré. Volgt 1.4.8.2.3.
1.4.8.2.2 Henny Lapré, dochter van Aart Gustaaf (Noke) Lapré (zie 1.4.8.2) en ???.
Notitie bij Henny: Woonachtig in Malang.
Wat zijn de volledige namen?
Wat is de geboortedatum en geboorteplaats?
Wie zijn de partner en kinderen?
Henny begon een relatie met Jantje.
Notitie bij de relatie van Henny en Jantje: Wat zijn de relatiedatum en relatieplaats?
Notitie: Wat zijn de volledige namen van Jantje?
Wat is de geboortedatum en geboorteplaats?
Wie zijn de ouders van Jantje?
Kinderen van Henny en Jantje:
1 Novi Lapré [1.4.8.2.2.1].
Notitie bij Novi: Wat is de geboortedatum en geboorteplaats van Novi?
2 ??? Lapré [1.4.8.2.2.2].
Notitie bij ???: Wat zijn de namen van deze zoon?
Wat zijn de geboortedatum en geboorteplaats?
1.4.8.2.3 Howald Lapré, zoon van Aart Gustaaf (Noke) Lapré (zie 1.4.8.2) en ???. Howald is overleden in Malang, Oost-Java (Nederlands Indië).
Notitie bij Howald: Wat zijn de volledige namen?
Wat is de geboortedatum en geboorteplaats?
Wie zijn de partner en kinderen?
Wat is de overlijdensdatum?
Howald begon een relatie met Suzy.
Notitie: Wat zijn de volledige namen van Suzy?
Wat is de geboortedatum en geboorteplaats?
Wie zijn de ouders van Suzy?
Kinderen van Howald en Suzy:
1 Vera Lapré [1.4.8.2.3.1].
Notitie bij Vera: Wat zijn de volledige namen?
Wat is de geboortedatum en geboorteplaats?
2 Euis Lapré [1.4.8.2.3.2].
Notitie bij Euis: Wat zijn de volledige namen?
Wat is de geboortedatum en geboorteplaats?
3 ??? Lapré [1.4.8.2.3.3].
Notitie bij ???: Wat zijn de volledige namen?
Wat is de geboortedatum en geboorteplaats?
4 ??? Lapré [1.4.8.2.3.4].
Notitie bij ???: Wat zijn de volledige namen?
Wat is de geboortedatum en geboorteplaats?
japanse_interneringskaart_f.g._lapr_.jpg graf_frederik_gerard_lapr_.jpg
24 Japanse interneringskaart F.G. Lapré
25 graf Frederik Gerard Lapré
1.4.8.3 Frederik Gerard (Ventje) Lapré (afb. 24 en 25) is geboren op maandag 19-02-1906 in Pasoeroean, Oost-Java (Nederlands Indië) [bron: RA 1907, 68], zoon van Aart Lapré (zie 1.4.8) en Charlotte Grijner. Ventje is overleden op donderdag 21-10-1943 in Chungkai (Thailand), 37 jaar oud. Hij is begraven in Chungkai War Cemetery (Thailand) (Vak 6, Rij P, Nummer 10).
Beroep:
ls. Sld. Inf. KNIL
Ventje trouwde, 32 jaar oud, op donderdag 09-06-1938 in Bandung, West-Java (Nederlands Indië), met Wilma Toorop van der Meulen, 22 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Ventje en Wilma: Wat is de huwelijksdatum en huwelijksplaats?
Wilma is geboren op dinsdag 28-03-1916 in Soekaboemi, West-Java (Nederlands Indië) [bron: CBG], dochter van Andries Herbert van der Meulen en Agatha Toorop. Wilma is overleden op dinsdag 15-01-1985 in Rijswijk, 68 jaar oud. Wilma trouwde later op woensdag 14-02-1951 in Batavia / Jakarta, West-Java (Nederlands Indië / Indonesië) met Ticran Galstaum (1909-1992).
Notitie bij Wilma: Bij besluit van de Goeveneur Generaal van Nederlands Indië, van 07 april 1921, nr. 31, onder dagtekening van 10 nov. 1933 in de registers van de Burgelijke Stand te Sukabumi, is Wilma Toorop toegestaan zich te noemen en te schrijven: Wilma Toorop van der Meulen.
Kind van Ventje en Wilma:
1 Theresia Lizzy (Lizzy) Lapré, geboren op vrijdag 21-04-1939 in Bandung, West-Java (Nederlands Indië). Volgt 1.4.8.3.1.
1.4.8.3.1 Theresia Lizzy (Lizzy) Lapré is geboren op vrijdag 21-04-1939 in Bandung, West-Java (Nederlands Indië), dochter van Frederik Gerard (Ventje) Lapré (zie 1.4.8.3) en Wilma Toorop van der Meulen. Lizzy trouwde, 23 jaar oud, op donderdag 19-07-1962 in Voorburg met Cornelis van der Sloot.
Notitie bij Cornelis: Wat is de geboortedatum en geboorteplaats van Cornelis van der Sloot?
Wie zijn de ouders van Cornelis van der Sloot?
Wat is de roepnaam van Cornelis van der Sloot?
Kinderen van Lizzy en Cornelis:
1 Rob van der Sloot [1.4.8.3.1.1], geboren op vrijdag 25-01-1963 in Breda.
2 Lizzy van der Sloot [1.4.8.3.1.2], geboren op woensdag 15-01-1964 in Breda.
3 Dennis van der Sloot [1.4.8.3.1.3], geboren op donderdag 18-05-1967 in Breda.
4 Erwin van der Sloot [1.4.8.3.1.4], geboren op zondag 25-08-1968 in Breda.
1.4.8.4 Erna Lapré is geboren op zondag 14-06-1908 in Pasoeroean, Oost-Java (Nederlands Indië) [bron: CBG], dochter van Aart Lapré (zie 1.4.8) en Charlotte Grijner. Erna is overleden op woensdag 02-10-1985 in Voorburg, 77 jaar oud. Zij is begraven in Rijkwijk, Eikelenburg begraafplaats.
Notitie bij Erna: Erna Lapré groeide op in Soeranaja en woont na haar huwelijk in Bandung.
Op 24-12-1947 vestigde ze zich in Nederland en woonde vanaf
24-12-1947 Noordwijk, Schafferstraat 14
01-03-1948 Haarlem, Zonnekade 18
01-03-1949 Bloemendaal, Bloemendaalseweg 186
13-03-1950 Alkmaar, Bergerweg 107
19-06-1950 vernummering: Bergerweg 53
10-03-1961 Alkmaar Stalpaertstraat 45
16-05-1961 Rijswijk Junghuhnstraat 29
14-02-1972 Rijswijk Berenschotlaan 191
Erna trouwde, 21 jaar oud, op zaterdag 04-01-1930 in Bandung, West-Java (Nederlands Indië) [bron: RA 1909, 68] met Louise Gustaaf Herman de Jager, 29 jaar oud. Louise is geboren op maandag 13-08-1900 in Bandung, West-Java (Nederlands Indië), zoon van Gerardus Hendrik de Jager en Josephine Antoinette Wildrik. Louise is overleden op zondag 09-04-1944 in Japan, 43 jaar oud. Hij is begraven in Rijkwijk, Eikelenburg begraafplaats.
Kinderen van Erna en Louise:
1 Geertruida Louise de Jager [1.4.8.4.1], geboren op woensdag 25-02-1931 in Bandung, West-Java (Nederlands Indië).
2 Willem Eduard de Jager [1.4.8.4.2], geboren op zaterdag 03-09-1932 in Bandung, West-Java (Nederlands Indië).
1.4.8.5 Willem Edmond Lapré is geboren op dinsdag 03-12-1912 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië) [bron: CBG / RA 1914, 101], zoon van Aart Lapré (zie 1.4.8) en Charlotte Grijner. Willem is overleden op vrijdag 08-03-1963 in Amsterdam, 50 jaar oud.
Notitie bij Willem: Willem Edmond Lapré vestigde zich op 20-09-1956 in Nederland en woonde
20-09-1956 te Amsterdam, Michelangelostraat 77 I
16-06-1958 te Amsterdam, Jacob Geelstraat 67 hs
De drie kinderen Ronald, Rudy Arnold en Eduard Cloesmeijer (uit de relatie van Johanna Augustina van der Ham met een Cloesmeijer) waren de pleegkinderen van Willem Edmond Lapré
Beroep:
Bureelambt
Willem trouwde, 33 jaar oud, op vrijdag 04-10-1946 in Batavia / Jakarta, West-Java (Nederlands Indië / Indonesië) met Johanna Augustina van der Ham, 32 jaar oud. Johanna is geboren op zaterdag 27-12-1913 in Bandung, West-Java (Nederlands Indië) [bron: CBG], dochter van Cornelis Hermanus van der Ham en Augustine Pattiiha. Johanna is overleden op dinsdag 16-03-2004 in Amsterdam, 90 jaar oud. Johanna trouwde voorheen met ??? Cloesmeijer.
Kinderen van Willem en Johanna:
1 (Pleeg) Ronald Cloesmeijer [1.4.8.5.1], geboren op zondag 29-12-1940 in Batavia / Jakarta, West-Java (Nederlands Indië / Indonesië), zoon van ??? Cloesmeijer en Johanna Augustina van der Ham.
2 (Pleeg) Rudy Arnold Cloesmeijer [1.4.8.5.2], geboren op maandag 16-11-1942 in Batavia / Jakarta, West-Java (Nederlands Indië / Indonesië), zoon van ??? Cloesmeijer en Johanna Augustina van der Ham.
3 (Pleeg) Eduard Cloesmeijer [1.4.8.5.3], geboren op dinsdag 24-10-1944 in Batavia / Jakarta, West-Java (Nederlands Indië / Indonesië), zoon van ??? Cloesmeijer en Johanna Augustina van der Ham.
4 Joyce Elvire Lapré [1.4.8.5.4], geboren op vrijdag 18-10-1946 in Batavia / Jakarta, West-Java (Nederlands Indië / Indonesië).
5 Grace Ellen Lapré, geboren op dinsdag 13-09-1949 in Batavia / Jakarta, West-Java (Nederlands Indië / Indonesië). Volgt 1.4.8.5.5.
1.4.8.5.5 Grace Ellen Lapré is geboren op dinsdag 13-09-1949 in Batavia / Jakarta, West-Java (Nederlands Indië / Indonesië), dochter van Willem Edmond Lapré (zie 1.4.8.5) en Johanna Augustina van der Ham. Grace trouwde, 21 jaar oud, op zaterdag 03-10-1970 in Los Angeles (USA) met Buiten. Het huwelijk werd ontbonden in 1983.
Notitie: Wat zijn de voornamen van Buiten?
Wat is de geboortedatum en geboorteplaats vna Buiten?
Wie zijn de ouders van Buiten?
Kind van Grace en Buiten:
1 Melissa Ellen Buiten [1.4.8.5.5.1], geboren op maandag 06-08-1973 in Los Angeles (USA).
geboorteaangifte_charles.jpg
26 Geboorteaangifte Charles
1.4.8.6 Charles Lapré (afb. 26) is geboren op donderdag 20-08-1914 om 11:10 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië) [bron: CBG / RA 1915, 221], zoon van Aart Lapré (zie 1.4.8) en Charlotte Grijner. Charles is overleden op dinsdag 31-12-1968 in Delft, 54 jaar oud.
Notitie bij Charles: Charles Lapré vestigde zich op 25-04-1958 in Nederland en woonde:
25-04-1958 te Eibergen, B 108a
13-05-1958 te Apeldoorn, Kon. Park 1
24-03-1959 te ’s Gravenhage, Barentszstraat 28
28-09-1959 te ’s Gravenhage, Leuvensestraat 56
31-12-1959 te Delft, Tingieterpad 14
Beroep:
hoogspanningsmonteur GEB
Charles trouwde, 39 jaar oud, op woensdag 14-07-1954 in Semarang, Midden-Java (Nederlands Indië) met Louisa Elizabeth Toorop, 19 jaar oud. Louisa is geboren op maandag 08-10-1934 in Semarang, Midden-Java (Nederlands Indië), dochter van Adolf Jacobus Ferdinand Toorop en Anna Cleton.
Beroep:
secretaresse (bij O.G.E.M.)
Kinderen van Charles en Louisa:
1 Aart Dennis (Dennis) Lapré, geboren op maandag 30-09-1957 in Tandjoeng Karang, Sumatra (Nederlands Indië). Volgt 1.4.8.6.1.
2 Alice Marcia (Marcia) Lapré, geboren op zondag 30-10-1960 in Delft. Volgt 1.4.8.6.2.
1.4.8.6.1 Aart Dennis (Dennis) Lapré is geboren op maandag 30-09-1957 in Tandjoeng Karang, Sumatra (Nederlands Indië), zoon van Charles Lapré (zie 1.4.8.6) en Louisa Elizabeth Toorop. Dennis trouwde, 35 jaar oud, op donderdag 11-03-1993 in Maasland met Anna Maria Elizabeth van der Hoeven, 29 jaar oud. Anna is geboren op vrijdag 02-08-1963 in Maasland.
Notitie bij Anna: Wie zijn de ouders van Anna?
Kinderen van Dennis en Anna:
jennifer.jpg
27 Jennifer
1 Sara Jane Jennifer (Jennifer) Lapré [1.4.8.6.1.1] (afb. 27), geboren op vrijdag 16-07-1993 in Maasland.
steven.jpg
28 Steven
2 Raymond Steven (Steven) Lapré [1.4.8.6.1.2] (afb. 28), geboren op vrijdag 27-10-1995 in Maasland.
1.4.8.6.2 Alice Marcia (Marcia) Lapré is geboren op zondag 30-10-1960 in Delft, dochter van Charles Lapré (zie 1.4.8.6) en Louisa Elizabeth Toorop. Marcia ging samenwonen, 25 jaar oud, op vrijdag 21-03-1986 in Delft met Ronald Jacobus Gerardus (Ron) Vijverberg, 33 jaar oud. Ron is geboren op zondag 25-01-1953 in ’s-Gravenhage, zoon van Petrus Johannes Vijverberg en Joanne Margaretha Manders.
Kinderen van Marcia en Ron:
1 Ruby-Jay Vijverberg [1.4.8.6.2.1], geboren op woensdag 15-04-1987 in Delft.
2 Django Colin Vijverberg [1.4.8.6.2.2], geboren op woensdag 24-04-1991 in Delft.
1.4.9 Bernard Lapré is geboren op dinsdag 03-10-1882 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië) [bron: CBG / RA 1887, 277], zoon van Gustaaf Willem Lapré (zie 1.4) en Kamina. Hij is gedoopt op zaterdag 19-04-1884 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië) [bron: Ron, Hitty & Aïsha Krancher]. Bernard is overleden op vrijdag 18-02-1972 in Rheden, 89 jaar oud.
Notitie bij Bernard: Wie heeft nog een goede oude foto van Bernard Lapré?
Bernard woonde in 1914 te Soerabaja.
Bernard vestigde zich op 16-07-1951 in Nederland en woonde vanaf
16-07-1951 Wisch, Sinderen 149B
24-07-1951 Rheden, Velp Altveer 23
21-06-1954 Rheden, Velp Troelstrastraat 71
Beroep:
Klerk bij de Staatsspoorwegen   [bron: geboorteakte van neefje Charles 1914 ]
Bernard trouwde, 32 jaar oud, op woensdag 10-02-1915 in Probolinggo, Oost-Java (Nederland Indië) [bron: RA 1916, 139] met Louisa Josephiena van Dijk, 21 jaar oud. Louisa is geboren op woensdag 05-07-1893 in Sidoardjo, Oost-Java (Nederlands Indië) [bron: CBG], dochter van Jan Antonius Cornelis van Dijk en Lasminah. Louisa is overleden op vrijdag 12-02-1982 in Rheden, 88 jaar oud.
Kinderen van Bernard en Louisa:
1 Willem Antonius Lapré, geboren op zaterdag 27-11-1915 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië). Volgt 1.4.9.1.
2 Anna Lapré [1.4.9.2], geboren op zaterdag 08-06-1918 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië) [bron: CBG, RA 1919, 120]. Anna is overleden op zaterdag 24-06-2006 in Rheden, 88 jaar oud.
Notitie bij Anna: Anna Lapré vestigde zich vanaf 16-07-1951 in Nederland.
3 Lucie Lapré, geboren op zondag 06-02-1921 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië). Volgt 1.4.9.3.
4 Jan Cornelis Lapré [1.4.9.4], geboren op donderdag 04-03-1926 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië) [bron: CBG]. Jan is overleden op donderdag 30-08-1979 in Rheden, 53 jaar oud.
Notitie bij Jan: Jan Cornelis Lapré vestigde zich op 16-07-1951 in Nederland en woonde vanaf
16-07-1951 Wisch, Sinderen 149b
24-07-1951 Rheden, Velp, Alteveer 23
21-06-1954, Rheden, Velp, Troelstrastraat 71
Beroep:
kantoorbediende
5 Louis Maximiliaan Lapré, geboren op donderdag 03-09-1931 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië). Volgt 1.4.9.5.
1.4.9.1 Willem Antonius Lapré is geboren op zaterdag 27-11-1915 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië) [bron: CBG / RA 1917, 226], zoon van Bernard Lapré (zie 1.4.9) en Louisa Josephiena van Dijk. Willem is overleden op woensdag 27-12-1995 in Arnhem, 80 jaar oud.
Notitie bij Willem: Willen Antonius Lapré vestigde zich op 14-05-1955 in Nederland.
Willem bleef kinderloos. Willem trouwde, 38 jaar oud, op donderdag 08-04-1954 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië) met Jeanne Frederika Persijn, 41 jaar oud. Jeanne is geboren op donderdag 12-12-1912 in Banjoewangi, Oost-Java (Nederlands Indië), dochter van Jan Persijn en Supiah. Jeanne is overleden op zondag 01-09-1996 in Wageningen, 83 jaar oud. Jeanne is weduwe van Herman Carl Louis Gruwel (1915-1943), met wie zij trouwde op donderdag 20-02-1941 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië).
1.4.9.3 Lucie Lapré is geboren op zondag 06-02-1921 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië) [bron: CBG / RA 1923, 131], dochter van Bernard Lapré (zie 1.4.9) en Louisa Josephiena van Dijk. Lucie is overleden op dinsdag 18-04-1995 in Rheden, 74 jaar oud.
Notitie bij Lucie: Lucie Lapré vestigde zich op 18-12-1951 in Nederland.
Lucie trouwde, 23 jaar oud, op donderdag 17-08-1944 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië) met Ulrich William Beem, 35 jaar oud. Ulrich is geboren op maandag 24-08-1908 in Soerakarta,Solo, Midden-Java (Nederlands Indië) [bron: CBG], zoon van Arthur Franciscus Beem en Maria Theresia Gedekink. Ulrich is overleden op zaterdag 10-12-1983 in Arnhem, 75 jaar oud.
Notitie bij Ulrich: Ulrich vestigde zich op 18-12-1951 in Nederland en woonde vanaf
18-12-1951 Middelburg, Blauwedijk 49
16-01-1952 Rheden, Velp Alteveer 23 (bij schoonouders in)
21-06-1954 Rheden, Velp Troelstrastraat 59 (bij schoonouders in)
06-11-1961 Rheden, Velp Maasstraat 20
Beroepen:
magazijnbediende
administartief ambtenaar bij Rijkswaterstaat
Kinderen van Lucie en Ulrich:
1 Joyce Eleonora Beem [1.4.9.3.1], geboren op dinsdag 27-02-1945 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië).
2 Sylvia Lydia Beem [1.4.9.3.2], geboren op woensdag 08-01-1947 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië).
1.4.9.5 Louis Maximiliaan Lapré is geboren op donderdag 03-09-1931 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië), zoon van Bernard Lapré (zie 1.4.9) en Louisa Josephiena van Dijk. Louis is overleden.
Notitie bij Louis: Wat is de overlijdensdatum en overlijdensplaats?
Louis trouwde, 27 jaar oud, op woensdag 29-10-1958 in Arnhem met J. Molendijk. J. is overleden.
Notitie bij J.: Wat zijn de volledige namen van Molendijk?
Wat is de geboortedatum en geboorteplaats?
Wat is de overlijdensdatum en overlijdensplaats?
Wie zijn de ouders?
Kinderen van Louis en J.:
1 Alexandra Laetitia (Xandra) Lapré [1.4.9.5.1], geboren op dinsdag 01-12-1959 in Arnhem.
2 Kathinta Esmeralda Lapré [1.4.9.5.2], geboren in 1963.
Notitie bij Kathinta: Wat is de exacte geboortedatum en plaats?
1.5 Jan Lapré is geboren op zondag 23-10-1814 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië), zoon van Jan Lapré (zie 1) en Adriana Petronella Dreyer (Dreier, Dreur). Jan is overleden.
Notitie bij Jan: Wat is de overlijdensdatum en overlijdensplaats van Jan?
Jan Lapré wordt genoemd in de Regerings Almanak van Nederlands Indië 1835 - 1835 als Europese Inwoner te Sourabaja.
(RA1835, 150)
Kind van Jan uit onbekende relatie:
ra1837_249_geboorte_soerabaja.jpg
29 RA1837,249 geboorte Soerabaja
1 [waarschijnlijk] Adrianna Petronella Lapré [1.5.1] (afb. 29), geboren op woensdag 06-01-1836 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië) [bron: RA 1837, 223]. Adrianna is overleden op zondag 27-03-1836 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië), 2 maanden oud [bron: RA 1857, 258].
doop_abraham_hendrik_lapr_.jpg
30 doop Abraham Hendrik Lapré
1.6 Abraham Hendrik Lapré (afb. 30) is geboren op vrijdag 13-12-1816 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië) [bron: RA 1880, 261], zoon van Jan Lapré (zie 1) en Adriana Petronella Dreyer (Dreier, Dreur). Hij is gedoopt in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië). Bij de doop van Abraham waren de volgende getuigen aanwezig: Charlotha Albertina Kulman en Cornelis van Leuven. Abraham is overleden op vrijdag 26-02-1869 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië), 52 jaar oud [bron: RA 1870, 276].
Notitie bij Abraham: Abraham Hendrik Lapré wordt genoemd in de Regerings Almanak van Nederlands Indië 1833 - 1833 als Europese Inwoner te Sourabaja.
(RA1833, 194)
Abraham Hendrik Lapré wordt genoemd in de Regerings Almanak van Nederlands Indië 1838 - 1853 als Europese Inwoner te Sourabaja.
(RA1838, 196, RA1839, 199, RA1840, 209, RA1841, 215, RA1842, 214, RA1843, 223, RA1844, 226, RA1845, 234, RA1846, 263, RA1847, 274, RA1848, 278, RA1849, 291)
Abraham Hendrik Lapré wordt genoemd in de Regerings Almanak van Nederlands Indië 1850 - 1852 als Europese Inwoner te Madura.
(RA1850, 325, RA1851, 334, RA1852, 338, RA1853, 365)
Abraham Hendrik Lapré wordt weer genoemd in de Regerings Almanak van Nederlands Indië 1855 - 1871 als Europese Inwoner te Sourabaja.
(RA1855, 378, RA1856, 402, RA1857, 420, RA1858, 407, RA1859, 488, RA1860, 69, RA1861, 72, RA1863, 73, RA1864, 77, RA1866, 83, RA1867, 83, RA1868, 92, RA1869, 86, RA1870, 85, RA1871, 82)
Getuige bij:
16-07-1866     doop Jan Lapré (1865-1897) [zie 1.6.1.2]    [grootvader vaderszijde]   [bron: Ron, Hitty & Aïsha Krancher]
Abraham trouwde met Daina Inlandse vrouw.
Kinderen van Abraham en Daina:
1 [waarschijnlijk] Frederik Willem Lapré, geboren op maandag 18-06-1838 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië). Volgt 1.6.1.
2 [waarschijnlijk] Caroline Pauline Lapré [1.6.2] (afb. 17), geboren op zaterdag 17-10-1840 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië) [bron: RA 1841, 266]. Caroline is overleden op zaterdag 08-04-1871 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië), 30 jaar oud [bron: RA 1872, 281]. Zij is begraven op zondag 09-04-1871 in Soerabaja, begraafplaats Peneleh, Oost-Java (Nederlands Indië), vak F, straat 40 oost, graf B 579.
Notitie bij overlijden van Caroline: Bijgezet in graf:
Carolina Paulina Lapré, begr. 9 april 1871.
Een doodgeboren kind van G. Rondeau, begr. 10 sept. 1871.
Henriette Elisabeth Lapré, begr. 12 sept. 1871.
Comelis Theodorus Damwijk, begr. 18 maart 1875.
Louis Maurits Zanger, begr. 15 okt. 1889.
Een doodgeboren kind van K.L. Stoerhaan, begr. 15 sept. 1892.
Johan F[rederik] Af[exander] Lindeman, begr. 10 nov. 1896
3 [waarschijnlijk] Susanna Lapré, geboren op donderdag 01-02-1844 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië). Volgt 1.6.3.
pieter_jacobus_lapr__1854_1855.jpg
31 Pieter Jacobus Lapré 1854-1855
4 Pieter Jacobus Lapré [1.6.4] (afb. 31), geboren op zaterdag 18-06-1853 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië). Pieter is overleden op donderdag 10-05-1855 in Banjoemas, Midden-Java (Nederlands Indië), 1 jaar oud [bron: RA 1856, 539]. Hij is begraven in Banjoemas, Midden-Java (Nederlands Indië), Algemene Begraafplaats.
Notitie bij overlijden van Pieter: Graftekst:
Pieter Jacobus / Lapré / 1854-1855
Notitie bij Pieter: Wat is de exacte geboortedatum van Pieter Jacobus?
5 Herman Alexander Lapré, geboren op woensdag 29-04-1857 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië). Volgt 1.6.5.
6 Johannes Alexander Lapré [1.6.6], geboren op donderdag 23-05-1867 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië) [bron: RA 1868, 44]. Hij is gedoopt op donderdag 26-09-1867 in Soerabaja [bron: Ron, Hitty & Aïsha Krancher]. Johannes is overleden op dinsdag 07-11-1871 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië), 4 jaar oud [bron: RA 1873, 276].
Notitie bij Johannes: Komt ook voor als Joannes Alexander Lapré.
ra1840_283_geboorte_soerabaja.jpg ra1884__209.jpg 1919_doop_maria_sarida.jpg
32 RA1840,283 geboorte Soerabaja
33 RA1884, 209
34 1919 doop Maria Sarida
1.6.1 Frederik Willem Lapré (afb. 32 en 33) is geboren op maandag 18-06-1838 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië) [bron: RA 1840, 257], zoon van [waarschijnlijk] Abraham Hendrik Lapré (zie 1.6) en [waarschijnlijk] Daina Inlandse vrouw. Frederik is overleden in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië), 72 jaar oud. Hij is begraven op maandag 03-10-1910 in Soerabaja, begraafplaats Peneleh, Oost-Java (Nederlands Indië), vak C, rij D5, graf E 9216.
Notitie bij overlijden van Frederik: graftekst:
Frederik Willem Lapré, begr. 3 okt. 1910
Notitie bij Frederik: Frederik Willem Lapré wordt genoemd in de Regerings Almanak van Nederlands Indië 1865 - 1867 als Europese Inwoner te Sourabaja.
(RA1865, 82, RA1866, 83, RA1867, 83)
Frederik Willem Lapré wordt genoemd in de Regerings Almanak van Nederlands Indië 1869 - 1873 als Europese Inwoner te Sourabaja.
(RA1869, 86, RA1870, 85, RA1871, 82, RA1872, 85, RA1873, 84)
Wat is de overlijdesndatum en overlijdensplaats van Frederik Willem Lapré?
Wie is de moeder van Frederik Willem Lapré?
Frederik trouwde, 44 jaar oud, op zaterdag 21-04-1883 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië) [bron: RA 1884, 209] met Sarida (Maria) Inlandse vrouw (afb. 34 en 33), 43 of 44 jaar oud. Maria is geboren in 1839. Zij is gedoopt op zaterdag 01-11-1919 in Soerabaja [bron: Ron, Hitty & Aïsha Krancher]. Bij de doop van Maria waren de volgende getuigen aanwezig: Hermanus Lambertus Weijers (1892-1960) [zie 1.6.1.1.3] [aangetrouwde kleinzoon] en Catharina Lapré (1892-1972) [zie 1.6.1.1.3] [kleindochter]. Maria is overleden.
Kinderen van Frederik en Maria:
1 Carel Fredrik Jacobus Lapré, geboren op maandag 16-11-1863 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië). Volgt 1.6.1.1.
2 Jan Lapré [1.6.1.2], geboren op zaterdag 16-12-1865 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië) [bron: RA1870, 219]. Hij is gedoopt op maandag 16-07-1866 in Soerabaja [bron: Ron, Hitty & Aïsha Krancher]. Bij de doop van Jan was de volgende getuige aanwezig: Abraham Hendrik Lapré (1816-1869) [zie 1.6] [grootvader vaderszijde]. Jan is overleden op donderdag 09-09-1897 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië), 31 jaar oud [bron: RA 1898, 441]. Hij is begraven in Soerabaja, begraafplaats Peneleh, Oost-Java (Nederlands Indië), vak C, rij C5, graf E 7577.
Notitie bij overlijden van Jan: graf tekst:
Hier rust / Jan Lapré overl. / 9 Sept. 1897 geb. / 16 Dec. 1865.
3 Josephine Lapré [1.6.1.3], geboren op vrijdag 04-09-1868 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië) [bron: RA 1870, 219]. Zij is gedoopt op dinsdag 19-01-1869 in Soerabaja [bron: Ron, Hitty & Aïsha Krancher]. Josephine is overleden.
4 Dirk Lapré [1.6.1.4], geboren op dinsdag 16-05-1871 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië) [bron: RA 1872, 230]. Hij is gedoopt op woensdag 07-06-1871 [bron: Ron, Hitty & Aïsha Krancher]. Dirk is overleden op maandag 04-09-1871 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië), 3 maanden oud [bron: RA 1872, 282].
5 Cateau (Cato) Lapré, geboren op donderdag 22-05-1873 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië). Volgt 1.6.1.6.
6 Pieter Lapré [1.6.1.7], geboren op zaterdag 28-10-1876 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië) [bron: RA 1878, 242]. Hij is gedoopt op zondag 04-03-1877 in Soerabaja [bron: Ron, Hitty & Aïsha Krancher]. Pieter is overleden op donderdag 13-11-1879 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië), 3 jaar oud [bron: RA 1881, 318].
Kind van Frederik uit onbekende relatie:
7 [waarschijnlijk] Susanna Adriana Lapré, geboren op dinsdag 31-10-1871 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië). Volgt 1.6.1.5.
1865_doop_carel_frederik_jacobus_lapr_.jpg ra1898__303.jpg
35 1865 doop Carel Frederik Jacobus Lapré
36 RA1898, 303
1.6.1.1 Carel Fredrik Jacobus Lapré (afb. 35 en 36) is geboren op maandag 16-11-1863 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië) [bron: RA 1870, 219], zoon van Frederik Willem Lapré (zie 1.6.1) en Sarida (Maria) Inlandse vrouw. Hij is gedoopt op donderdag 14-12-1865 in Soerabaja [bron: Ron, Hitty & Aïsha Krancher]. Carel is overleden op dinsdag 09-10-1900 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië), 36 jaar oud [bron: RA 1902, 485]. Hij is begraven in Soerabaja, begraafplaats Peneleh, Oost-Java (Nederlands Indië), vak G, rij G20, graf E 7879.
Notitie bij overlijden van Carel: graftekst:
Hier rusten / zacht en kalm / onze geliefde ouders / C.F.J. Lapré / en / zijn echtgenoote / Sara Lapré / overl. resp. 9 Oct. 1901 / 4 Jan. 1925.
[Carel Frederik Jacobus Lapré, overl. 9-10-1900 (RA 1902,485)]
Carel:
(1) trouwde met [waarschijnlijk] Bijenkorf.
(2) trouwde, 33 jaar oud, op woensdag 09-12-1896 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië) [bron: RA 1898, 303] met Satie (Sara / Atie / Tie) Inlandse vrouw.
Notitie bij het huwelijk van Carel en Sara / Atie / Tie: Wie zijn de kinderen van Carel Frederik Jacobus Lapré en Sara (Satie)?
Sara / Atie / Tie is overleden op zondag 04-01-1925 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië). Zij is begraven in Soerabaja, begraafplaats Peneleh, Oost-Java (Nederlands Indië), vak G, rij G20, graf E 7879.
Notitie bij overlijden van Sara / Atie / Tie: graftekst:
Hier rusten / zacht en kalm / onze geliefde ouders / C.F.J. Lapré / en / zijn echtgenoote / Sara Lapré / overl. resp. 9 Oct. 1901 / 4 Jan. 1925.
[Carel Frederik Jacobus Lapré, overl. 9-10-1900 (RA 1902,485)]
Notitie bij Sara / Atie / Tie: Inlandse vrouw Satie kreeg als doopnaam Sara.
Wat is de gebootedatum en geboorteplaats?
Wie zijn de ouders van Sara / Atie?
Kinderen van Carel en Sara / Atie / Tie:
1 Leentje Lapré, geboren op dinsdag 18-10-1887 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië). Volgt 1.6.1.1.1.
2 Jean Jacques Lapré, geboren op vrijdag 30-01-1891 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië). Volgt 1.6.1.1.2.
3 Catharina Lapré, geboren op zondag 18-09-1892 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië). Volgt 1.6.1.1.3.
ra1898__362.jpg 1896_doop_aart_joannes_lapr_.jpg
37 RA1898, 362
38 1896 doop Aart Joannes Lapré
4 Aart Joannes Lapré [1.6.1.1.4] (afb. 37 en 38), geboren op donderdag 31-10-1895 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië). Hij is gedoopt op maandag 23-11-1896 in Soerabaja [bron: Ron, Hitty & Aïsha Krancher]. Aart is overleden op zondag 28-10-1951, 55 jaar oud.
1887_doop_leentje_lapr_.jpg 19091010_huwelijk_houthoofd_en_lapr_.jpg
39 1887 doop Leentje Lapré
40 19091010 huwelijk Houthoofd en Lapré
1.6.1.1.1 Leentje Lapré (afb. 37, 39 en 40) is geboren op dinsdag 18-10-1887 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië) [bron: RA 1890, 310], dochter van Carel Fredrik Jacobus Lapré (zie 1.6.1.1) en Satie (Sara / Atie / Tie) Inlandse vrouw. Zij is gedoopt op dinsdag 25-10-1887 in Soerabaja [bron: Ron, Hitty & Aïsha Krancher]. Bij de doop van Leentje was de volgende getuige aanwezig: Cato Lapré (1873-1906) [zie 1.6.1.6] [tante vaderszijde]. Leentje is overleden op zaterdag 17-11-1956, 69 jaar oud. Leentje trouwde, 21 jaar oud, op zondag 10-10-1909 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië) [bron: Ron, Hitty & Aïsha Krancher - RA1911,24] met Gustaaf Adolf Kouthoofd.
Kinderen van Leentje en Gustaaf:
1 Beatrice Adolphine Kouthoofd [1.6.1.1.1.1]. Beatrice is overleden. Zij is begraven op woensdag 18-08-1915 in Soerabaja.
2 Charles Freddy Kouthoofd [1.6.1.1.1.2]. Charles is overleden. Hij is begraven op dinsdag 18-02-1919 in Soerabaja.
1891_doop_jean_jacques_lapr_.jpg
41 1891 doop Jean Jacques Lapré
1.6.1.1.2 Jean Jacques Lapré (afb. 37 en 41) is geboren op vrijdag 30-01-1891 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië) [bron: RA 1892, 334], zoon van Carel Fredrik Jacobus Lapré (zie 1.6.1.1) en Satie (Sara / Atie / Tie) Inlandse vrouw. Hij is gedoopt op zaterdag 18-04-1891 in Soerabaja [bron: Ron, Hitty & Aïsha Krancher]. Jean is overleden. Jean trouwde met Nelie Inlandse vrouw.
Kind van Jean en Nelie:
1 Karel William Lapré [1.6.1.1.2.1], geboren op zaterdag 10-05-1919 in Wonokromo, Wonosobo, Midden-Java (Nederlands Indië). Hij is gedoopt op zaterdag 01-11-1919 in Soerabaja [bron: Ron, Hitty & Aïsha Krancher]. Bij de doop van Karel waren de volgende getuigen aanwezig: Hermanus Lambertus Weijers (1892-1960) [zie 1.6.1.1.3] [aangetrouwde oom vaderszijde] en Catharina Lapré (1892-1972) [zie 1.6.1.1.3] [tante vaderszijde]. Karel is overleden.
1896_doop_catharina_lapr_.jpg
42 1896 doop Catharina Lapré
1.6.1.1.3 Catharina Lapré (afb. 37 en 42) is geboren op zondag 18-09-1892 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië) [bron: CBG, RA 1898, 362], dochter van Carel Fredrik Jacobus Lapré (zie 1.6.1.1) en Satie (Sara / Atie / Tie) Inlandse vrouw. Zij is gedoopt op maandag 23-11-1896 in Soerabaja [bron: Ron, Hitty & Aïsha Krancher]. Catharina is overleden op woensdag 20-12-1972 in Sittard, 80 jaar oud.
Notitie bij Catharina: Catharina Lapré vestigde zich (vanuit Sampit, Indonesië) op 19-10-1956 in Nederland en woonde vanaf
19-10-1956 Beverwijk, Julianaweg 8
08-02-1957 Berg en Terblijt, Wolfsdriesweg 7
29-04-1957 Nuth, Hiltostraat 15
Getuige bij:
01-11-1919     doop Karel William Lapré (geb. 1919) [zie 1.6.1.1.2.1]    [tante vaderszijde]   [bron: Ron, Hitty & Aïsha Krancher]
01-11-1919     doop Maria Inlandse vrouw (geb. 1839) [zie 1.6.1]    [kleindochter]   [bron: Ron, Hitty & Aïsha Krancher]
Catharina trouwde, 24 jaar oud, op woensdag 06-06-1917 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië) [bron: RA 1918, 35] met Hermanus Lambertus Weijers, 24 jaar oud. Hermanus is geboren op zondag 10-07-1892 in Banda Neira, Molukken (Nederlands Indië) [bron: CBG], zoon van Lambertus Weijers en Jacoba Wacano. Hermanus is overleden op zaterdag 26-03-1960 in Sittard, 67 jaar oud.
Getuige bij:
01-11-1919     doop Karel William Lapré (geb. 1919) [zie 1.6.1.1.2.1]    [aangetrouwde oom vaderszijde]   [bron: Ron, Hitty & Aïsha Krancher]
01-11-1919     doop Maria Inlandse vrouw (geb. 1839) [zie 1.6.1]    [aangetrouwde kleinzoon]   [bron: Ron, Hitty & Aïsha Krancher]
Kinderen van Catharina en Hermanus:
1 Louis August Weijers [1.6.1.1.3.1], geboren op woensdag 21-11-1923 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië). Louis is overleden op zondag 02-03-1997 in Leiden, 73 jaar oud.
2 Richard Weijers [1.6.1.1.3.2], geboren op vrijdag 29-06-1928 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië).
Notitie bij Richard: Richard Weijers trouwde op 04-12-1954 te Sampit met C.F. van Dorssen.
Wie kan ons in contact brnegen met Richard Weijers?
ra1888__283.jpg
43 RA1888, 283
1.6.1.5 Susanna Adriana Lapré (afb. 43) is geboren op dinsdag 31-10-1871 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië) [bron: RA 1873, 229 en RA 1888, 283], dochter van [waarschijnlijk] Frederik Willem Lapré (zie 1.6.1). Susanna is overleden in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië), 79 jaar oud. Zij is begraven op vrijdag 30-03-1951 in Soerabaja, begraafplaats Peneleh, Oost-Java (Nederlands Indië), vak J, straat 47 oost, graf B 2168.
Notitie bij overlijden van Susanna: Graftekst:
Hier rusten / mijn geliefde echtgenoot / Charles Louis / oud 32 jaar / overl. 19 Febr. 1900 / en / zijne moeder / H.F.J. Louis / geb. Hederik / oud 50 jaar / overl. 7 Sept. 1893 / R.I.P.
In dit graf zijn bijgezet:
J[eanneJ M[elanieJ Louis, begr. 23 maart 1895.
Amelia Geertruida Souhoka geb. Louis, begr. 30 mei 1898.
Amalia Elestine Bigot geb. Louis, begr. 14 maart 1916.
Susanna Adriana Louis geb. Lapré, begr. 30 maart 1951.
Getuige bij:
01-01-1898     doop Geertruide Wilhelmina Louise (Wies) Lapré (1897-1980)   [bron: Ron, Hitty & Aïsha Krancher]
Susanna trouwde, 20 jaar oud, op woensdag 20-04-1892 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië) [bron: RA 1893, 287] met Charles Louis, 23 of 24 jaar oud. Charles is geboren in 1868, zoon van ??? Louis en Hendrieka Francina Jacoba Hederik. Charles is overleden op maandag 19-02-1900 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië), 31 of 32 jaar oud.
ra1894__300.jpg 1873_doop_cateau_lapr_.jpg
44 RA1894, 300
45 1873 doop Cateau Lapré
1.6.1.6 Cateau (Cato) Lapré (afb. 44 en 45) is geboren op donderdag 22-05-1873 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië) [bron: RA 1878, 242], dochter van Frederik Willem Lapré (zie 1.6.1) en Sarida (Maria) Inlandse vrouw. Zij is gedoopt op woensdag 04-06-1873 in Soerabaja [bron: Ron, Hitty & Aïsha Krancher -]. Cato is overleden op zaterdag 06-01-1906 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië), 32 jaar oud [bron: RA 1907, 115]. Zij is begraven in Soerabaja, begraafplaats Peneleh, Oost-Java (Nederlands Indië), vak A, straat 2 west, graf B 2697.
Notitie bij overlijden van Cato: graftekst:
Hier rust / C. Lapré / geb. 22 Mei 1873 / overl. 6 Januari 1906.
Beatrice Adolphine Kouthoofd, begr. 18 aug. 1915.
Freddy Charles Kouthoofd, begr. 18febr. 1919.
Jeanne Comelia Kouthoofd, begr. 7 april 1928.
Irene Soumahu, begr. 28 maart 1933.
Getuige bij:
25-10-1887     doop Leentje Lapré (1887-1956) [zie 1.6.1.1.1]    [tante vaderszijde]   [bron: Ron, Hitty & Aïsha Krancher]
Cato trouwde, 20 jaar oud, op zaterdag 16-09-1893 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië) [bron: RA 1899, 300] met Frederik Bernhard Wilhelm Teeuwen. Het huwelijk werd ontbonden op vrijdag 25-10-1901 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië) [bron: RA 1903, 14].
Notitie bij Frederik: Wat is de geboortedatum en geboorteplaats van Frederik?
Wat is de overlijdensdatum en overlijdensplaats van Frederik?
Wie zijn de ouders van Frederik?
1863_jan_21_huwelijksbericht.jpg
46 1863-jan-21 huwelijksbericht
1.6.3 Susanna Lapré (afb. 46) is geboren op donderdag 01-02-1844 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië) [bron: RA1845, 287], dochter van [waarschijnlijk] Abraham Hendrik Lapré (zie 1.6) en [waarschijnlijk] Daina Inlandse vrouw. Susanna is overleden in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië), 69 jaar oud. Zij is begraven op dinsdag 08-07-1913 in Soerabaja, begraafplaats Peneleh, Oost-Java (Nederlands Indië), vak F, straat 43 west, graf B 160.
Notitie bij overlijden van Susanna: graftekst:
Hier rusten / onze geliefde / moeder en grootmoeder /W.C. de Walick / overleden 18-7-1858 / en / J.M. Reep / overleden 17-2-1859.
bijgezet in het graf:
Comelis Gustaaf de Walick, begr. 3 jan. 1865.
Wilhelmina Clementine de Walick, begr. 26 okt. 1872.
Arthur William de Walick, begr. 28 dec. 1874.
Gustaaf Comelis de Walick, begr. 23 okt. 1881.
Anna Margaretha de Walick, begr. 31 mei 1883.
Arthur William de Walick, begr. 22 okt. 1891.
Susanna de Walick geb. Lapré, begr. 8 juli 1913.
Notitie bij Susanna: Wat is de exacte overlijdensdatum van Susanna Lapré?
Susanna trouwde, 18 jaar oud, op woensdag 21-01-1863 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië) [bron: RA 1864, 12] met Wilhelm Clement de Walick.
Kinderen van Susanna en Wilhelm:
1 Naamloos de Walick [1.6.3.1], levenloos geboren dochter, geboren op dinsdag 22-12-1863 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië) [bron: RA 1865, 111].
1868_mei_geboortebericht.jpg
47 1868-mei geboortebericht
2 Naam onbekend de Walick [1.6.3.2] (afb. 47), geboren omstreeks 05-1868. Naam is overleden.
ra1895__417.jpg
48 RA1895, 417
1.6.5 Herman Alexander Lapré is geboren op woensdag 29-04-1857 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië) [bron: RA 1880, 261], zoon van Abraham Hendrik Lapré (zie 1.6) en Daina Inlandse vrouw. Hij is gedoopt op zondag 14-06-1857 in Soerabaja. Herman is overleden op vrijdag 31-01-1913 in Blitar, Oost-Java (Nederlands Indië), 55 jaar oud [bron: RA 1914, 121]. Herman:
(1) trouwde, 21 jaar oud, op zaterdag 29-03-1879 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië) [bron: RA 188, 215] met Agretta Cornelia Augustina Koster (afb. 48). Agretta is overleden op maandag 25-12-1893 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië) [bron: RA 1895, 417]. Zij is begraven op dinsdag 26-12-1893 in Soerabaja, begraafplaats Peneleh, Oost-Java (Nederlands Indië), vak J, straat 48 oost, rij J5, graf E 6985.
Notitie bij Agretta: Agretta Cornelia Augustina Koster komt ook voor als Cornelia Agretta Koster.
Wat is de geboortedatum en geboorteplaats van Cornelia?
Wie zijn de ouders van Cornelia?
(2) trouwde, 38 jaar oud, op zaterdag 19-10-1895 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië) [bron: RA 1896, 296] met Emma Swartjes (Zwartjes), 24 jaar oud. Emma is geboren op zaterdag 09-09-1871 in Banda Neira, Molukken (Nederlands Indië) [bron: RA1872, 254], dochter van Augustinus Swartjes (Zwartjes) en Jerria Papoeasche Christenvrouw. Emma is overleden.
Notitie bij Emma: Wat is de overlijdensdatum en overlijdensplaats van Emma?
Kinderen van Herman en Agretta:
1 Carel Hermanus Lapré [1.6.5.1], geboren op zondag 16-03-1879 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië) [bron: RA 1880, 257]. Hij is gedoopt op maandag 30-06-1879 in Soerabaja [bron: Ron, Hitty & Aïsha Krancher]. Carel is overleden op dinsdag 01-07-1879 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië), 3 maanden oud [bron: RA 1880, 317].
2 Dirk Lapré, geboren op vrijdag 02-07-1880 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië). Volgt 1.6.5.2.
ra1885__245.jpg
49 RA1885, 245
3 Mientje Adèle Lapré [1.6.5.3] (afb. 49), geboren op dinsdag 15-04-1884 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië) [bron: RA 1885, 245]. Zij is gedoopt op zaterdag 21-06-1884 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië) [bron: Ron, Hitty & Aïsha Krancher]. Mientje is overleden op zaterdag 20-10-1888 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië), 4 jaar oud [bron: RA 1890, 375].
4 Egbert Frans Lapré, geboren op zaterdag 25-01-1890 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië). Volgt 1.6.5.4.
Kinderen van Herman en Emma:
5 Eduard Karel Lapré [1.6.5.5], geboren op donderdag 16-01-1896 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië) [bron: RA 1897, 363]. Hij is gedoopt op donderdag 30-01-1896 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië) [bron: Ron, Hitty & Aïsha Krancher]. Eduard is overleden op donderdag 30-01-1896 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië), 14 dagen oud.
Notitie bij overlijden van Eduard: Graftekst:
E 7309 Eduard Karel Lapré, begr. 31 jan. 1896
ra1898__357a.jpg
50 RA1898, 357A
6 Engeline Alexander Lapré [1.6.5.6] (afb. 50), geboren op zaterdag 28-11-1896 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië). Hij is gedoopt op zaterdag 05-12-1896 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië) [bron: Ron, Hitty & Aïsha Krancher]. Engeline is overleden.
7 Naamloos Lapré [1.6.5.7], levenloos geboren zoon, geboren op donderdag 11-08-1898 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië) [bron: RA 1899, 451].
ra1901__403.jpg
51 RA1901, 403
8 Henri Alexander Lapré [1.6.5.8] (afb. 51), geboren op donderdag 03-08-1899 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië) [bron: RA1901, 403]. Hij is gedoopt op zaterdag 05-08-1899 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië) [bron: Ron, Hitty & Aïsha Krancher]. Henri is overleden op zaterdag 16-12-1899 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië), 4 maanden oud [bron: RA1901, 485].
9 Hermine Augustine Lapré, geboren op vrijdag 12-10-1900 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië). Volgt 1.6.5.9.
10 Louise Eugenie (Wies) Lapré, geboren op zaterdag 29-08-1903 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië). Volgt 1.6.5.10.
11 Netty Francina Lapré, geboren op zaterdag 13-06-1908 in Kediri, Oost-Java (Nederlands Indië). Volgt 1.6.5.11.
12 Anton Willem Lapré, geboren op woensdag 18-01-1911 in Kediri, Oost-Java (Nederlands Indië). Volgt 1.6.5.12.
1.6.5.2 Dirk Lapré is geboren op vrijdag 02-07-1880 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië) [bron: RA 1881, 262], zoon van Herman Alexander Lapré (zie 1.6.5) en Agretta Cornelia Augustina Koster. Hij is gedoopt op zaterdag 16-10-1880 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië) [bron: Ron, Hitty & Aïsha Krancher]. Dirk is overleden op maandag 28-07-1930, 50 jaar oud.
Notitie bij Dirk: Wat is de overlijdensplaats van Dirk Lapré?
Dirk trouwde, 25 jaar oud, op woensdag 30-08-1905 in Ambarawa, Midden-Java (Nederlands Indië) [bron: RA 1906, 12] met Hermina Josephina van Dam, 21 jaar oud. Hermina is geboren op maandag 15-10-1883 in Semarang, Midden-Java (Nederlands Indië) [bron: CBG], dochter van Joseph van Dam en Maina Mul. Hermina is overleden op dinsdag 06-09-1966 in Bocholtz, 82 jaar oud.
Notitie bij Hermina: Hermina vestigde zich op 05-06-1958 in Nederland en woonde vanaf
05-06-1958 Zevenaar, Didamseweg 1
09-07-1958 Bocholtz, Koolhoverweg 3
Kind van Dirk en Hermina:
1 Louise Caroline Lapré, geboren op woensdag 09-05-1906 in Ambarawa, Midden-Java (Nederlands Indië). Volgt 1.6.5.2.1.
vlnr_johannes_bakker__eugenius_vliex__joop_bakker__louise_lapr___ann_vliex_en_angelina_bakker.jpg
52 vlnr Johannes Bakker, Eugenius Vliex, Joop Bakker, Louise Lapré, Ann Vliex en Angelina Bakker
1.6.5.2.1 Louise Caroline Lapré (afb. 52) is geboren op woensdag 09-05-1906 in Ambarawa, Midden-Java (Nederlands Indië) [bron: CBG / RA 1907, 56], dochter van Dirk Lapré (zie 1.6.5.2) en Hermina Josephina van Dam. Louise is overleden op maandag 06-07-1981 in Bocholtz, 75 jaar oud. Zij is begraven in Bocholtz, R.K. begraafplaats.
Notitie bij Louise: Louise Caroline Lapré vertrok (uit ’s Gravenhage) op 24-06-1932 naar Batavia en ging later door naar Balikpapan.
Op 26-08-1947 vestigde ze zich in Nederland en woonde vanaf
26-08-1947 Haarlem, Kenaupark 7
02-09-1947 Bocholtz, Bocholtzerheide 76
03-03-1948 Steenwijkerwold, Eese I-269
22-12-1949 Bocholtz, Bocholtzerheide N 27
25-06-1951 Bocholtz, Bocholtzerheide N 60
01-05-1954 Bocholtz, Bocholtzerheide N 33
op 25-07-1955 veranderde dit adres in Koolhoverweg 3.
Louise trouwde, 22 jaar oud, op woensdag 04-07-1928 in Ambarawa, Midden-Java (Nederlands Indië) met Eugenius Eduardus Vliex (afb. 52), 33 jaar oud. Eugenius is geboren op donderdag 05-07-1894 in Schin op Geul [bron: CBG], zoon van Jan Hubert Vliex en Maria Angelina Janssen. Eugenius is overleden op zaterdag 06-07-1974 in Bocholtz, 80 jaar oud. Hij is begraven in Bocholtz, R.K. begraafplaats.
Notitie bij Eugenius: Mogelijk had Eugenius Eduardus Vliex een zoon (Hendrik) uit een eerder huwelijk.
Hoe heet de eerdere partner van Eugenius?
Wat zijn de volledige namen en de geboortedatum en geboorteplaats van Hendrik?
Beroepen:
jachtopziener
mijnwerker
ra1891__317.jpg 1890_doop_egbert_frans_lapr_.jpg
53 RA1891, 317
54 1890 doop Egbert Frans Lapré
1.6.5.4 Egbert Frans Lapré (afb. 53 en 54) is geboren op zaterdag 25-01-1890 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië) [bron: RA 1891, 317], zoon van Herman Alexander Lapré (zie 1.6.5) en Agretta Cornelia Augustina Koster. Hij is gedoopt op zaterdag 26-04-1890 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië) [bron: Ron, Hitty & Aïsha Krancher]. Egbert is overleden.
Notitie bij Egbert: Egbert Frans Lapré komt ook voor als Frans Egbert Lapré.
Wat zijn de overlijdensdatum en de overlijdensplaats van Frans Egbert?
Egbert trouwde met Louise Meijer.
Notitie bij het huwelijk van Egbert en Louise: Wat zijn de huwelijksdatum en huwelijksplaats?
Louise is geboren op woensdag 21-04-1886 in Demak, Midden-Java (Nederlands Indië). Louise is overleden.
Notitie bij Louise: Wat zijn de overlijdensdatum en overlijdensplaats van Louise?
Wie zijn de ouders van Louise?
Kinderen van Egbert en Louise:
1 Rie Lapré [1.6.5.4.1].
Notitie bij Rie: Wat zijn de volledige namen van Rie Lapré?
Wat is de geboortedatum en geboorteplaats van Rie?
Leeft Rie nog?
Had Rie partner(s) en kind(eren)?
2 Hendrik Willem (Henk) Lapré, geboren op zondag 30-10-1921 in Salatiga, Midden-Java (Nederlands Indië). Volgt 1.6.5.4.2.
1.6.5.4.2 Hendrik Willem (Henk) Lapré is geboren op zondag 30-10-1921 in Salatiga, Midden-Java (Nederlands Indië) [bron: CBG / RA 1923, 195], zoon van Egbert Frans Lapré (zie 1.6.5.4) en Louise Meijer. Henk is overleden op dinsdag 06-04-1999 in Den Helder, 77 jaar oud. Hij is gecremeerd op zaterdag 10-04-1999 in Schagen.
Notitie bij Henk: Hendrik Willem Lapré vestigde zich op 16-11-1962 in Nederland.
Henk trouwde, 25 jaar oud, op donderdag 23-01-1947 in Makassar, Selebes/Sulawesi (Nederlands Indië) met Willy Hermine Bax, 24 jaar oud. Willy is geboren op maandag 20-03-1922 in Ampenan (Nederlands Indië).
Notitie bij Willy: Wie zijn de ouders van Willy Hermine Bax?
Kinderen van Henk en Willy:
1 Otto Anton Lapré, geboren op maandag 05-03-1945 in Makassar, Selebes/Sulawesi (Nederlands Indië). Volgt 1.6.5.4.2.1.
2 Frans Egbert Lapré, geboren op dinsdag 13-07-1948 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië). Volgt 1.6.5.4.2.2.
3 Roelof Raymond (Roel) Lapré, geboren op zaterdag 13-08-1949 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië). Volgt 1.6.5.4.2.3.
4 Carla Eileen Lapré, geboren op zaterdag 07-07-1951 in Doorn. Volgt 1.6.5.4.2.4.
5 Inge Constance Lapré, geboren op vrijdag 12-12-1952 in Barendrecht. Volgt 1.6.5.4.2.5.
6 Ivonne Charlotte Lapré, geboren op zondag 24-01-1954 in Barendrecht. Volgt 1.6.5.4.2.6.
7 Peter Edwin Lapré [1.6.5.4.2.7], geboren op zaterdag 29-10-1955 in Barendrecht.
8 Peggy Hermine Lapré, geboren op zondag 12-04-1959 in Barendrecht. Volgt 1.6.5.4.2.8.
9 Lydia Theodora Lapré, geboren op vrijdag 03-03-1961 in Barendrecht. Volgt 1.6.5.4.2.9.
10 René Michel Lapré, geboren op donderdag 11-04-1963 in Den Helder. Volgt 1.6.5.4.2.10.
1.6.5.4.2.1 Otto Anton Lapré is geboren op maandag 05-03-1945 in Makassar, Selebes/Sulawesi (Nederlands Indië) [bron: CBG], zoon van Hendrik Willem (Henk) Lapré (zie 1.6.5.4.2) en Willy Hermine Bax. Otto is overleden op vrijdag 23-12-2005 in Den Helder, 60 jaar oud. Hij is gecremeerd op donderdag 29-12-2005 in Schagen.
Notitie bij Otto: Otto Anton Lapré vestigde zich op 08-08-1962 (vanuit Nederlands Nieuwguinea) in Nederland.
Otto trouwde, 23 jaar oud, op vrijdag 05-04-1968 in Den Helder met Femmetje (Femmy) van den Berg, 23 jaar oud. Femmy is geboren op dinsdag 27-03-1945 in Den Helder, dochter van Klaas van den Berg en Wilhelmina (Wil) Bais.
Kinderen van Otto en Femmy:
1 José Michelle Lapré, geboren op maandag 14-10-1968 in Den Helder. Volgt 1.6.5.4.2.1.1.
2 Sandra Louise Lapré, geboren op zaterdag 06-03-1971 in Den Helder. Volgt 1.6.5.4.2.1.2.
jos_.jpg
55 José
1.6.5.4.2.1.1 José Michelle Lapré (afb. 55) is geboren op maandag 14-10-1968 in Den Helder, dochter van Otto Anton Lapré (zie 1.6.5.4.2.1) en Femmetje (Femmy) van den Berg.
Notitie bij José: Woont vanaf eind 2000 in UK, thans in London.
José trouwde, 33 jaar oud, op vrijdag 06-09-2002 in Venetië, Italië met Bas Groes, 28 jaar oud. Bas is geboren op dinsdag 09-10-1973 in Avenhorn, zoon van Andre Marinus Groes en Elizabeth Cornelia Maria (Ellen) Vlaar.
1.6.5.4.2.1.2 Sandra Louise Lapré is geboren op zaterdag 06-03-1971 in Den Helder, dochter van Otto Anton Lapré (zie 1.6.5.4.2.1) en Femmetje (Femmy) van den Berg. Sandra trouwde, 27 jaar oud, op zaterdag 08-08-1998 in Nassau, Bahamas met Arjan Otten, 26 jaar oud. Arjan is geboren op donderdag 13-04-1972 in ’s-Gravenhage, zoon van Henk Otten en Wil Damen.
Kinderen van Sandra en Arjan:
1 Tim Lapré [1.6.5.4.2.1.2.1], geboren op vrijdag 21-12-2001 in Amsterdam.
2 Lisa Lapré [1.6.5.4.2.1.2.2], geboren op zaterdag 29-07-2006 in Amsterdam.
1.6.5.4.2.2 Frans Egbert Lapré is geboren op dinsdag 13-07-1948 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië), zoon van Hendrik Willem (Henk) Lapré (zie 1.6.5.4.2) en Willy Hermine Bax.
Notitie bij Frans: Frans Egbert Lapré heeft in Alicante, Spanje gewoond.
Frans:
(1) trouwde, 25 of 26 jaar oud, in 1974 in Den Helder met Mary Schouten. Het huwelijk werd ontbonden in 1988 in Den Helder.
Notitie bij Mary: Wat zijn de geboortedatum en geboorteplaats van Mary?
Wie zijn de ouders van Mary?
Is Mary haar volledige voornaam?
(2) trouwde, 46 jaar oud, op donderdag 09-03-1995 in Den Helder met Petronela Ida (Nel) van den Broeke, 33 jaar oud. Nel is geboren op vrijdag 16-06-1961, dochter van Frits van den Broeke.
Notitie bij Nel: Wat is de geboorteplaats van Nel?
Hoe heet de moeder van Nel?
Kinderen van Frans en Mary:
1 Michael Lapré [1.6.5.4.2.2.1], geboren op maandag 25-02-1974 in Den Helder.
Notitie bij Michael: Michael is de tweeling broer van Dennis Lapré
dennis_lapr___geb._1974_.jpg
56 Dennis Lapré (geb. 1974)
2 Dennis Lapré [1.6.5.4.2.2.2] (afb. 56), geboren op maandag 25-02-1974 in Den Helder.
Notitie bij Dennis: Dennis is de tweeling broer van Michael Lapré
melaniemetoppaskind.jpg
57 MelanieMetOppaskind
3 Melanie Lapré [1.6.5.4.2.2.3] (afb. 57), geboren op donderdag 13-12-1979 in Den Helder.
1.6.5.4.2.3 Roelof Raymond (Roel) Lapré is geboren op zaterdag 13-08-1949 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië), zoon van Hendrik Willem (Henk) Lapré (zie 1.6.5.4.2) en Willy Hermine Bax. Roel trouwde, 22 jaar oud, op vrijdag 04-08-1972 in Den Helder met Antoinette van Veen, 19 jaar oud. Antoinette is geboren op dinsdag 09-06-1953 in Den Helder. Antoinette is overleden op vrijdag 06-05-2011 in Bleiswijk, 57 jaar oud.
Notitie bij Antoinette: Wat zijn de volledige namen van de ouders van Antoinette?
Kinderen van Roel en Antoinette:
1 Privé Lapré, geboren op woensdag 27-08-1975 in Den Helder. Volgt 1.6.5.4.2.3.1.
yvette.jpg
58 Yvette
2 Yvette Nicole Lapré [1.6.5.4.2.3.2] (afb. 58), geboren op zondag 08-07-1979 in ’s-Gravenhage.
1.6.5.4.2.3.1 Privé Lapré is geboren op woensdag 27-08-1975 in Den Helder, dochter van Roelof Raymond (Roel) Lapré (zie 1.6.5.4.2.3) en Antoinette van Veen.
Notitie bij Privé: Wat zijn de namen, geboortedata en geboorteplaatsen van de kinderen van Privé Lapré?
Privé trouwde, 28 jaar oud, op donderdag 04-09-2003 in Zoetermeer met A. Noniem, 37 jaar oud. A. is geboren op maandag 06-09-1965.
Notitie bij A.: Wat zijn de volledige voornamen van A. Noniem?
Wat is de geboorteplaats van A. Noniem?
Wie zijn de ouders van A. Noniem?
1.6.5.4.2.4 Carla Eileen Lapré is geboren op zaterdag 07-07-1951 in Doorn, dochter van Hendrik Willem (Henk) Lapré (zie 1.6.5.4.2) en Willy Hermine Bax. Carla begon een relatie met Ferry Berthole.
Notitie bij de relatie van Carla en Ferry: Wat zijn de relatiedatum en relatieplaats?
Ferry is geboren op dinsdag 13-05-1952.
Notitie bij Ferry: Wat zijn de volledige voornamen van Ferry?
Wat is de geboorteplaats van Ferry?
Wie zijn de ouders van Ferry?
Kind van Carla en Ferry:
1 Ljuba Lapré [1.6.5.4.2.4.1], geboren op zondag 13-07-1986 in Amstelveen.
1.6.5.4.2.5 Inge Constance Lapré is geboren op vrijdag 12-12-1952 in Barendrecht, dochter van Hendrik Willem (Henk) Lapré (zie 1.6.5.4.2) en Willy Hermine Bax. Inge trouwde, 25 jaar oud, op vrijdag 05-05-1978 in Den Helder met Hans Christiaan den Breeje, 26 jaar oud. Hans is geboren op zondag 17-02-1952 in ’s-Gravenhage, zoon van Jacob Matthijs den Breeje en Wilhelmina Weber.
1.6.5.4.2.6 Ivonne Charlotte Lapré is geboren op zondag 24-01-1954 in Barendrecht, dochter van Hendrik Willem (Henk) Lapré (zie 1.6.5.4.2) en Willy Hermine Bax. Ivonne:
(1) trouwde, 17 jaar oud, op dinsdag 04-05-1971 in Den Helder met Enrico Locca, 26 jaar oud. De scheiding werd geregistreerd in 1983 in Den Helder. Enrico is geboren op maandag 07-08-1944 in Bergamo (Italië). Enrico is overleden op maandag 29-03-2010 in Den Helder, 65 jaar oud.
Notitie bij Enrico: Wat zijn de volledige namen van de ouders van Enrico?
(2) ging samenwonen, 30 of 31 jaar oud, in 1985 met Hailu Yewdineh, 39 of 40 jaar oud.
Notitie bij het samenwonen van Ivonne en Hailu: Wat zijn de exacte samenlevensdatum en plaats?
Hailu is geboren op woensdag 27-06-1945 in Nazareth (Ethiopië).
Notitie bij Hailu: Wie zijn de ouders van Haulu?
Kinderen van Ivonne en Enrico:
1 Bianca Teresa Locca [1.6.5.4.2.6.1], geboren op dinsdag 17-10-1972 in Den Helder.
2 Giulio Enrico Locca [1.6.5.4.2.6.2], geboren op dinsdag 05-08-1975 in Den Helder.
Kind van Ivonne en Hailu:
3 David Anthon Yewdineh [1.6.5.4.2.6.3], geboren op dinsdag 04-10-1994 in Alkmaar.
1.6.5.4.2.8 Peggy Hermine Lapré is geboren op zondag 12-04-1959 in Barendrecht, dochter van Hendrik Willem (Henk) Lapré (zie 1.6.5.4.2) en Willy Hermine Bax. Peggy:
(1) begon een relatie met Frank van Dijk.
Notitie bij de relatie van Peggy en Frank: Wat zijn de relatiedatum en plaats?
Frank is geboren op vrijdag 18-01-1946.
Notitie bij Frank: Wat zijn de volledige namen van Frank?
Wat is de geboorteplaats van Frank?
Wie zijn de ouders van Frank?
(2) begon een relatie met Peter.
Notitie: Wat is de volledige naam van Peter?
Wat is de geboortedatum en geboorteplaats van Peter?
Wie zijn de ouders van Peter?
Kind van Peggy en Frank:
nadia.jpg
59 Nadia
1 Nadia Lapré [1.6.5.4.2.8.1] (afb. 59), geboren op maandag 29-12-1980 in Den Helder, adoptiedochter van Frank van Dijk.
Notitie bij Nadia: Frank van Dijk is de adoptievader van Nadia.
Wie is de biologische vader van Nadia?
lydia.jpg
60 Lydia
1.6.5.4.2.9 Lydia Theodora Lapré (afb. 60) is geboren op vrijdag 03-03-1961 in Barendrecht, dochter van Hendrik Willem (Henk) Lapré (zie 1.6.5.4.2) en Willy Hermine Bax. Lydia trouwde, 30 jaar oud, op vrijdag 08-11-1991 in Den Helder met Derk Ernst Vos, 25 jaar oud. Derk is geboren op vrijdag 17-12-1965 in Amsterdam, zoon van Derk Tjerk Hendrik Vos en Lieselotte Wilms.
Kinderen van Lydia en Derk:
1 Daniël Vos [1.6.5.4.2.9.1], geboren op zondag 01-03-1992 in Amsterdam.
2 Jade Vos [1.6.5.4.2.9.2], geboren op vrijdag 11-04-1997 in Amsterdam.
Notitie bij Jade: Jade is de tweeling zus van Ruben.
3 Ruben Vos [1.6.5.4.2.9.3], geboren op vrijdag 11-04-1997.
Notitie bij Ruben: Ruben is de tweeling broer van Jade.
1.6.5.4.2.10 René Michel Lapré is geboren op donderdag 11-04-1963 in Den Helder, zoon van Hendrik Willem (Henk) Lapré (zie 1.6.5.4.2) en Willy Hermine Bax.
Notitie bij René: Wie is de partner van René Michel Lapré?
Kind van René uit onbekende relatie:
1 Stevan Lapré [1.6.5.4.2.10.1].
Notitie bij Stevan: Wat is de volledige naam van Stevan?
Wat is de geboortedatum en geboorteplaats van Stevan?
Wie zijn de ouders van Stevan?
1901_doop_hermina_augustina_lapr_.jpg
61 1901 doop Hermina Augustina Lapré
1.6.5.9 Hermine Augustine Lapré (afb. 61) is geboren op vrijdag 12-10-1900 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië) [bron: RA 1902, 409], dochter van Herman Alexander Lapré (zie 1.6.5) en Emma Swartjes (Zwartjes). Zij is gedoopt op donderdag 24-01-1901 in Soerabaja [bron: Ron, Hitty & Aïsha Krancher]. Hermine is overleden vóór 1926, ten hoogste 26 jaar oud.
Notitie bij Hermine: Wat is de overlijdensdatum en overlijdensplaats?
Hermine trouwde, 18 jaar oud, op woensdag 08-10-1919 in Djombang, Oost-Java (Nederlands Indië) [bron: RA 1921, 24] met Nicolaas (Nico) Esser, 22 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Hermine en Nico: De zussen Hermine Augustine Lapré en Netty Francina Lapré trouwden met Nicolaas (Nico) Esser
Nico is geboren op zondag 06-12-1896 in Loemadjang, Oost-Java (Nederlands Indië) [bron: CBG], zoon van Willem Alexander Esser en Tawila. Nico is overleden op zaterdag 15-07-1989 in Baarn, 92 jaar oud. Hij is begraven in Baarn, Algemene begraafplaats. Nico trouwde later op dinsdag 08-06-1926 in Probolinggo, Oost-Java (Nederland Indië) met Netty Francina Lapré (1908-1990), zie 1.6.5.11.
Beroepen:
hoofdopzichter bij Waterstaat
opzichter Genie
jafet1.jpg 1910_doop_japhet_lapr_.jpg jafet.jpg
62 Jafet1
63 1910 doop Japhet Lapré
64 Jafet
1.6.5.10 Louise Eugenie (Wies) Lapré is geboren op zaterdag 29-08-1903 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië) [bron: CBG / RA 1904, 61], dochter van Herman Alexander Lapré (zie 1.6.5) en Emma Swartjes (Zwartjes). Zij is gedoopt op zondag 01-11-1903 in Soerabaja [bron: Ron, Hitty & Aïsha Krancher]. Wies is overleden op donderdag 05-01-1989 in Nieuwegein, 85 jaar oud. Zij is begraven in Rooms Katholieke begraafplaats Sint Barbara te ’s Gravenhage. Wies trouwde, 26 jaar oud, op vrijdag 30-05-1930 in Blitar, Oost-Java (Nederlands Indië) met Jafet Lapré (afb. 62 t/m 64), 38 jaar oud. Jafet is geboren op vrijdag 10-07-1891 om 22:30 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië) [bron: CBG, RA 1892, 331], zoon van Frederik Frits Lapré en Sophia Maria Monteiro. Hij is gedoopt op maandag 17-01-1910 in Soerabaja [bron: Ron, Hitty & Aïsha Krancher]. Jafet is overleden op woensdag 31-05-1972 in ’s-Gravenhage, 80 jaar oud. Hij is begraven in Rooms Katholieke begraafplaats Sint Barbara te ’s Gravenhage. Jafet trouwde voorheen op zaterdag 20-01-1912 in Sampang, Madoera (Nederlands Indië) [bron: RA 1913, 21] met Henriëtte Antonnette (Antje) Meijer. De ontbinding van dit huwelijk werd geregistreerd. Jafet trouwde voorheen op maandag 21-11-1921 in Toeloengagoeng, Oost-Java (Nederlands Indië) met Annaatje (Anna) Meijer (1903-1961). De ontbinding van dit huwelijk werd geregistreerd op vrijdag 05-04-1929 in Blitar, Oost-Java (Nederlands Indië).
Notitie bij Jafet: Jafet Lapré vestigde zich op 28-07-1961 (vanuit Hollandia, Nederlands Nieuw Gunea) in Nederland en woonde vanaf
28-07-1961 Hengelo, Bornsestraat 124
11-05-1962 Enschede, Jac. van Ruysdaelstraat 62
30-07-1962 Enschede, Maanstraat 119
06-02-1967 ’s Gravehage, Melis Stokelaan 2678
Kinderen van Wies en Jafet:
1 Arrhenius (Rhenie) Lapré, geboren op vrijdag 08-07-1932 in Wlingi, Oost-Java (Nederlands Indië). Volgt 1.6.5.10.1.
2 Afrodithe Lapré [1.6.5.10.2], geboren in 1934 in Wlingi, Oost-Java (Nederlands Indië). Afrodithe is overleden in Bodjonegoro, Oost-Java (Nederlands Indië).
Notitie bij Afrodithe: Op jonge leeftijd (circa 2 -3 jaar oud) overleden aan dysenterie.
Wat zijn de exacte geboorte en overlijdensdata?
3 Margaretha (Greet(je)) Lapré, geboren op zondag 19-07-1936 in Wlingi, Oost-Java (Nederlands Indië). Volgt 1.6.5.10.3.
4 Anthonius Aloysius (Tony) Lapré, geboren op dinsdag 26-04-1938 in Wlingi, Oost-Java (Nederlands Indië). Volgt 1.6.5.10.4.
5 Jacky Franciscus (Loeky) Lapré, geboren op zondag 16-05-1943 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië). Volgt 1.6.5.10.5.
6 Petrus Christophorus (Peter) Lapré, geboren op zondag 11-07-1948 in Ambon, Molukken (Nederlands Indië). Volgt 1.6.5.10.6.
1.6.5.10.1 Arrhenius (Rhenie) Lapré is geboren op vrijdag 08-07-1932 in Wlingi, Oost-Java (Nederlands Indië), zoon van Jafet Lapré en Louise Eugenie (Wies) Lapré (zie 1.6.5.10).
Notitie bij Rhenie: Rheny woont in Canada
Rhenie trouwde, 31 jaar oud, op dinsdag 12-11-1963 in Enschede met Johanna Antonia Maria (Joke) Neijzen.
Notitie bij Joke: Wat zijn de geboortedatum en geboorteplaats van Joke?
Wie zijn de ouders van Joke?
Kinderen van Rhenie en Joke:
1 Yvette Monique Lapré, geboren op maandag 04-05-1964 in Amsterdam. Volgt 1.6.5.10.1.1.
2 Andrew Lapré, geboren op dinsdag 04-04-1967 in Vancouver (Canada). Volgt 1.6.5.10.1.2.
1.6.5.10.1.1 Yvette Monique Lapré is geboren op maandag 04-05-1964 in Amsterdam, dochter van Arrhenius (Rhenie) Lapré (zie 1.6.5.10.1) en Johanna Antonia Maria (Joke) Neijzen.
Notitie bij Yvette: Yvette heeft 2 kinderen. Allebei geboren in Vancouver Canada.
Wat zijn de namen, geboortedata en geboorteplaatsen van deze 2 kinderen?
What are the names, borndates and bornplaces of the two childeren?
Yvette trouwde met Miguel Eduardo Parra.
Notitie bij het huwelijk van Yvette en Miguel: Wat zijn de huwelijksdatum en huwelijksplaats?
What is the honeymonedate and honeymoonplace?
Miguel is geboren in Chile.
Notitie bij Miguel: Wat is de geboortedatum en geboorteplaats van Miguel Eduardo Parra?
Wie zijn de ouders van Miguel Eduardo Parra?
What is the borndate and bornplace of Miguel Eduardo Parra?
Who are the parents of Miguel Eduardo Parra?
1.6.5.10.1.2 Andrew Lapré is geboren op dinsdag 04-04-1967 in Vancouver (Canada), zoon van Arrhenius (Rhenie) Lapré (zie 1.6.5.10.1) en Johanna Antonia Maria (Joke) Neijzen. Andrew trouwde met Lissa Yumi Tanaka.
Notitie bij het huwelijk van Andrew en Lissa: Wat is de huwelijksdatum en huwelijksplaats?
Lissa is geboren op maandag 10-07-1967 in Vancouver (Canada).
Kind van Andrew en Lissa:
1 Arielle Yurie Lapré [1.6.5.10.1.2.1], geboren op donderdag 21-03-2002 in Vancouver (Canada).
1.6.5.10.3 Margaretha (Greet(je)) Lapré is geboren op zondag 19-07-1936 in Wlingi, Oost-Java (Nederlands Indië), dochter van Jafet Lapré en Louise Eugenie (Wies) Lapré (zie 1.6.5.10). Greet(je) trouwde, 20 jaar oud, op vrijdag 01-03-1957 in Hollandia (Ned. Nieuw Guinea) met Robby Laverman, 24 jaar oud. Robby is geboren op woensdag 01-02-1933 in Batavia / Jakarta, West-Java (Nederlands Indië / Indonesië), zoon van Hubert Laverman en Constans Strengnaerts.
Kinderen van Greet(je) en Robby:
1 Agnes Laverman [1.6.5.10.3.1], geboren op woensdag 20-11-1957 in Hollandia (Ned. Nieuw Guinea).
2 Miranda Laverman [1.6.5.10.3.2], geboren op woensdag 04-11-1959 in Hollandia (Ned. Nieuw Guinea).
1.6.5.10.4 Anthonius Aloysius (Tony) Lapré is geboren op dinsdag 26-04-1938 in Wlingi, Oost-Java (Nederlands Indië), zoon van Jafet Lapré en Louise Eugenie (Wies) Lapré (zie 1.6.5.10). Tony is overleden op zaterdag 06-12-2008, 70 jaar oud.
Notitie bij Tony: Tony woonde in Abbotsford, British Columbia, Canada.
Wat is de overlijdensplaats (in Canada) van Tony?
Tony trouwde met Ineke de Winter.
Notitie bij het huwelijk van Tony en Ineke: Wat zijn de huwelijksdatum en huwelijksplaats?
Notitie bij Ineke: Wat zijn de volledige namen van Ineke?
Wat zijn de geboortedatum en geboorteplaats van Ineke?
Wat zijn de volledige namen van de ouders van Ineke?
Kinderen van Tony en Ineke:
1 Stephen Pierre Lapré [1.6.5.10.4.1], geboren op maandag 10-10-1960.
Notitie bij Stephen: Wat is de geboorteplaats van Stephen?
2 Cynthia Helena Lapré [1.6.5.10.4.2], geboren op zaterdag 17-11-1962.
Notitie bij Cynthia: Wat is de geboorteplaats van Cynthia?
3 Fletcher Christian Lapré [1.6.5.10.4.3], geboren op maandag 30-03-1964.
Notitie bij Fletcher: Wat is de geboorteplaats van Fletcher?
4 Monique Simone Lapré, geboren op dinsdag 02-12-1969. Volgt 1.6.5.10.4.4.
1.6.5.10.4.4 Monique Simone Lapré is geboren op dinsdag 02-12-1969, dochter van Anthonius Aloysius (Tony) Lapré (zie 1.6.5.10.4) en Ineke de Winter.
Notitie bij Monique: Wat is de geboorteplaats van Monique?
Monique ging samenwonen met Jay Mousseau.
Notitie bij het samenwonen van Monique en Jay: Wat is de samenleefdatum en samenleefplaats?
Notitie bij Jay: Wat is de geboortedatum en geboorteplaats van Jay?
Wat zijn de volledige namen van de ouders van Jay?
Kinderen van Monique en Jay:
1 Chelsea Mousseau [1.6.5.10.4.4.1], geboren op woensdag 26-07-2000 in Canada.
Notitie bij Chelsea: Wat is de geboorteplaats van Chelsea?
2 Cassidy Mousseau [1.6.5.10.4.4.2], geboren op donderdag 14-02-2002 in Canada.
Notitie bij Cassidy: Wat is de geboorteplaats van Cassidy?
1.6.5.10.5 Jacky Franciscus (Loeky) Lapré is geboren op zondag 16-05-1943 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië), zoon van Jafet Lapré en Louise Eugenie (Wies) Lapré (zie 1.6.5.10).
Notitie bij Loeky: Jacky emigreerde eerst (in 1965) naar Canada en vervolgens (in januari 1983) naar Australië, waar hij thans woont.
Loeky trouwde, 20 jaar oud, op vrijdag 22-11-1963 in Enschede met Wilhelmina Christiana (Christina) Patberg.
Notitie bij Christina: Wat zijn de geboortedatum en geboorteplaats van Wilhelmina?
Wie zijn de ouders van Wilhelmina?
Kinderen van Loeky en Christina:
1 Odette Darlene Lapré, geboren op zondag 23-03-1969 in Vancouver, Britisch Colombia (Canada). Volgt 1.6.5.10.5.1.
2 Antoinette Celine Lapré [1.6.5.10.5.2], geboren op donderdag 07-09-1972 in Vancouver, Britisch Colombia (Canada).
1.6.5.10.5.1 Odette Darlene Lapré is geboren op zondag 23-03-1969 in Vancouver, Britisch Colombia (Canada), dochter van Jacky Franciscus (Loeky) Lapré (zie 1.6.5.10.5) en Wilhelmina Christiana (Christina) Patberg.
Notitie bij Odette: Odette Darlene Lapre married name is Odette Darlene Grant-Lapre.
Odette and Lawrence moved to live in Bukit Gita Bayu, Serdnag , Malaysia January 2003, they taught at AISM.
Odette and Lawrence moved to Sharjah, UAE in August 2011, they teach at VISS.
Odette trouwde, 26 jaar oud, op zaterdag 02-09-1995 in Cairns Baptist Church, Cairns, Queensland (Australia) met Lawrence Stephen Grant, 31 jaar oud. Lawrence is geboren op zaterdag 28-09-1963 in Lismore, New South Wales, Australia, zoon van Clarence Stuart Grant en Heather Bell Grant(nee) Fleming.
Notitie bij Lawrence: Lawrence Stephen Grant changed name by deed poll on 24th May 1995, (Supreme Court Townsville) to Lawrence Stephen Grant-Lapre.
Kind van Odette en Lawrence:
1 Zian Jack Grant - Lapré [1.6.5.10.5.1.1], geboren op maandag 28-01-2008 in Johor Bahru (Malaysia).
1.6.5.10.6 Petrus Christophorus (Peter) Lapré is geboren op zondag 11-07-1948 in Ambon, Molukken (Nederlands Indië), zoon van Jafet Lapré en Louise Eugenie (Wies) Lapré (zie 1.6.5.10).
Notitie bij Peter: Peter (Petrus Christophorus) Lapré emigeerde in 19-01-1990 naar Austalië. Hij kwam daar met het vliegtuig (Qantas) in Queensland aan.
Peter trouwde, 25 jaar oud, op maandag 06-08-1973 in IJsselstein met Peggy Ann Westerhuis, 18 jaar oud. Peggy is geboren op donderdag 28-07-1955 in Sarmi, Nieuw Guinea.
Notitie bij Peggy: Wie zijn de ouders van Peggy?
Kinderen van Peter en Peggy:
1 Crystal Marilyn Lapré [1.6.5.10.6.1], geboren op woensdag 22-05-1974 in Vancouver, Britisch Colombia (Canada).
2 Priscilla Lapré [1.6.5.10.6.2], geboren op zondag 15-05-1977 in ’s-Gravenhage.
1.6.5.11 Netty Francina Lapré is geboren op zaterdag 13-06-1908 in Kediri, Oost-Java (Nederlands Indië) [bron: CBG, RA 1909, 84], dochter van Herman Alexander Lapré (zie 1.6.5) en Emma Swartjes (Zwartjes). Netty is overleden op zaterdag 27-10-1990 in Baarn, 82 jaar oud. Zij is begraven in Baarn, Algemene begraafplaats. Netty trouwde, 17 jaar oud, op dinsdag 08-06-1926 in Probolinggo, Oost-Java (Nederland Indië) met Nicolaas (Nico) Esser, 29 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Netty en Nico: De zussen Hermine Augustine Lapré en Netty Francina Lapré trouwden met Nicolaas (Nico) Esser
Nico is geboren op zondag 06-12-1896 in Loemadjang, Oost-Java (Nederlands Indië) [bron: CBG], zoon van Willem Alexander Esser en Tawila. Nico is overleden op zaterdag 15-07-1989 in Baarn, 92 jaar oud. Hij is begraven in Baarn, Algemene begraafplaats. Nico is weduwnaar van Hermine Augustine Lapré (1900-vóór 1926), met wie hij trouwde op woensdag 08-10-1919 in Djombang, Oost-Java (Nederlands Indië) [bron: RA 1921, 24], zie 1.6.5.9.
Beroepen:
hoofdopzichter bij Waterstaat
opzichter Genie
Kinderen van Netty en Nico:
1 Elisabeth (Lies) Esser [1.6.5.11.1], geboren op dinsdag 16-12-1924 in Blitar, Oost-Java (Nederlands Indië).
2 Hendrik (Henk) Esser [1.6.5.11.2], geboren op zaterdag 02-10-1926 in Wlingi, Oost-Java (Nederlands Indië). Henk is overleden op vrijdag 28-09-2007 in Swalmen, 80 jaar oud.
3 Andriën (Dee) Esser [1.6.5.11.3], geboren op vrijdag 17-10-1930 in Pasoeroean, Oost-Java (Nederlands Indië).
4 Willem (Wim) Esser [1.6.5.11.4], geboren op maandag 25-01-1932 in Pasoeroean, Oost-Java (Nederlands Indië).
5 Emil Esser [1.6.5.11.5], geboren op zaterdag 05-10-1935 in Bodjonegoro, Oost-Java (Nederlands Indië).
japanse_interneringskaart_a.w._lapr_.jpg
65 Japanse interneringskaart A.W. Lapré
1.6.5.12 Anton Willem Lapré (afb. 65) is geboren op woensdag 18-01-1911 in Kediri, Oost-Java (Nederlands Indië) [bron: CBG], zoon van Herman Alexander Lapré (zie 1.6.5) en Emma Swartjes (Zwartjes). Anton is overleden op zondag 12-04-1987 in Nuth, 76 jaar oud.
Notitie bij Anton: Na Nederlands Indië woonde Anton Willem Lapré en zijn gezin van 1951 t/m 1961 dok 8, Hollandia, Nieuw Guinea. In 1961 vertrok het gezin naar Nederland.
Beroepen:
fabrieksarbeider
ambtenaar (bij PTT te Nieuw Guinea)
werknemer (bij Philips)
werknemer (bij een wsw bedrijf te Maastricht)
Anton trouwde, 24 jaar oud, op woensdag 23-10-1935 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië) met Louise Henriëtte Blom, 22 jaar oud. Louise is geboren op zaterdag 18-10-1913 in Banda Neira, Molukken (Nederlands Indië), dochter van Hendrik Blom en Henriëtte Elisabeth Scholtz. Louise is overleden op vrijdag 12-11-1993, 80 jaar oud.
Kinderen van Anton en Louise:
1 Wouter Hendrik Lapré, geboren op donderdag 26-06-1947 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië). Volgt 1.6.5.12.1.
2 Emma Maria Lapré, geboren op dinsdag 18-07-1950 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië). Volgt 1.6.5.12.2.
1.6.5.12.1 Wouter Hendrik Lapré is geboren op donderdag 26-06-1947 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië) [bron: PK], zoon van Anton Willem Lapré (zie 1.6.5.12) en Louise Henriëtte Blom. Wouter is overleden op dinsdag 07-05-2013 in Landgraaf, 65 jaar oud. Wouter:
(1) trouwde, 21 jaar oud, op dinsdag 26-11-1968 in Heerlen met Gertrud Johanna Klazina Bakker, 21 jaar oud. Het huwelijk werd ontbonden op woensdag 13-05-1992 in Heerlen. Gertrud is geboren op donderdag 10-07-1947 in Wageningen.
Notitie bij Gertrud: Wie zijn de ouders van Gertrud ?
(2) trouwde, 62 jaar oud, op woensdag 09-09-2009 in Venray met Kristel Josephine Anne Geraedts, 54 jaar oud. Het huwelijk werd ontbonden op donderdag 05-08-2010 in Venray. Kristel is geboren op zondag 24-04-1955 in Venlo.
(3) trouwde, 64 jaar oud, op maandag 28-11-2011 in Langraaf met Johanna Catharina Maria (Jeanny) Heijltjes, 72 jaar oud. Jeanny is geboren op zaterdag 01-04-1939 in Kerkrade.
Kinderen van Wouter en Gertrud:
1 Marjola Wilhelmina Henriëtte Lapré, geboren op zaterdag 29-11-1969 in Maastricht. Volgt 1.6.5.12.1.1.
2 Maria Christina Alexandra Lapré [1.6.5.12.1.2], geboren op zondag 14-02-1971 in Venlo [bron: CBG]. Maria is overleden op maandag 15-02-1971 in Venlo, 1 dag oud.
1.6.5.12.1.1 Marjola Wilhelmina Henriëtte Lapré is geboren op zaterdag 29-11-1969 in Maastricht, dochter van Wouter Hendrik Lapré (zie 1.6.5.12.1) en Gertrud Johanna Klazina Bakker.
Notitie bij Marjola: Marjola trouwt met Wassen en krijgt twee dochters. Enola en Morgain Wassen.
Marjola trouwde met Wassen.
Kinderen van Marjola en Wassen:
1 Enola Wassen [1.6.5.12.1.1.1].
2 Morgain Wassen [1.6.5.12.1.1.2].
1.6.5.12.2 Emma Maria Lapré is geboren op dinsdag 18-07-1950 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië), dochter van Anton Willem Lapré (zie 1.6.5.12) en Louise Henriëtte Blom. Emma trouwde, 20 jaar oud, op woensdag 18-11-1970 met Gerardus Martinus Remigius Willems.
Notitie bij het huwelijk van Emma en Gerardus: Wat is de huwelijksplaats?
Notitie bij Gerardus: Wat is de geboortedatum en geboorteplaats?
Wie zijn de ouders?
ra1824_160_geboorte_soerabaja.jpg ra1864_718_huwelijk_soerabaja.jpg ra1881_overlijden_soerabaja.jpg
66 RA1824,160 geboorte Soerabaja
67 RA1864,718 huwelijk Soerabaja
68 RA1881 overlijden Soerabaja
1.7 Dithoff Lapré (afb. 66 en 67) is geboren in 1823 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië) [bron: RA 1824, 160], zoon van [waarschijnlijk] Jan Lapré (zie 1) en [waarschijnlijk] Adriana Petronella Dreyer (Dreier, Dreur). Dithoff is overleden.
Notitie bij Dithoff: Wat is de overlijdensdatum en overlijdensplaats van Dithoff Lapré?
Dithoff Lapré wordt genoemd in de Regerings Almanak van Nederlands Indië 1838 - 1873 als Europese Inwoner te Sourabaja.
(RA1840, 209, RA1841, 215, RA1842, 214, RA1843, 223, RA1844, 226, RA1845, 234, RA1846, 263, RA1847, 274, RA1848, 278, RA1849, 291, RA1850, 317, RA1851, 326, RA1852, 330, RA1853, 357, RA1854, 362, RA1855, 378, RA1856, 402, RA1857, 420, RA1858, 407, RA1859, 488, RA1860, 69, RA1861, 72, RA1863, 73, RA1864, 77, RA1865, 82, RA1866, 83, RA1867, 83, RA1868, 92, RA1869, 86, RA1870, 85, RA1871, 82, RA1872, 85, RA1873, 84)
Dithoff trouwde, 38 of 39 jaar oud, op zaterdag 27-12-1862 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië) [bron: RA 1864, 12] met Henriëtte Johanna Maria Rechtsteiner (afb. 68). Henriëtte is een dochter van J.R. Rechtsteiner. Henriëtte is overleden op dinsdag 23-03-1880 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië) [bron: RA 1881, 319].
Notitie bij Henriëtte: Wat is de geboortedatum en geboorteplaats van Henriëtte Johanna Maria Rechtsteiner?
Wat zijn de volledige namen van de ouders van Henriëtte Johanna Maria Rechtsteiner?
Kinderen van Dithoff uit onbekende relatie:
1 [waarschijnlijk] Henriëtte Elizabeth Lapré, geboren op dinsdag 04-10-1842 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië). Volgt 1.7.1.
2 [waarschijnlijk] Brigitta Catharina Lapré, geboren op zondag 03-09-1843 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië). Volgt 1.7.2.
3 [waarschijnlijk] Johanna Frederika Lapré [1.7.3], geboren op vrijdag 01-11-1844 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië) [bron: RA 1846, 327]. Johanna is overleden op vrijdag 06-06-1845 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië), 7 maanden oud [bron: RA 1846, 365].
4 [waarschijnlijk] Adriana Christina Lapré, geboren op dinsdag 21-04-1846 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië). Volgt 1.7.4.
Kind van Dithoff en Henriëtte:
5 [waarschijnlijk] Marietje Lapré [1.7.5], geboren op donderdag 15-09-1870 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië) [bron: RA 1871, 219]. Marietje is overleden.
ra1843_328_geboorte_soerabaja.jpg
69 RA1843,328 geboorte Soerabaja
1.7.1 Henriëtte Elizabeth Lapré (afb. 69) is geboren op dinsdag 04-10-1842 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië) [bron: RA 1843, 276], dochter van [waarschijnlijk] Dithoff Lapré (zie 1.7). Henriëtte is overleden op dinsdag 12-09-1871 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië), 28 jaar oud [bron: RA 1872, 282]. Zij is begraven op dinsdag 12-09-1871 in Soerabaja, begraafplaats Peneleh, Oost-Java (Nederlands Indië), vak F, straat 40 oost, graf B 579.
Notitie bij overlijden van Henriëtte: Bijgezet in graf:
Carolina Paulina Lapré, begr. 9 april 1871.
Een doodgeboren kind van G. Rondeau, begr. 10 sept. 1871.
Henriette Elisabeth Lapré, begr. 12 sept. 1871.
Comelis Theodorus Damwijk, begr. 18 maart 1875.
Louis Maurits Zanger, begr. 15 okt. 1889.
Een doodgeboren kind van K.L. Stoerhaan, begr. 15 sept. 1892.
Johan F[rederik] A[lexander] Lindeman, begr. 10 nov. 1896
Notitie bij Henriëtte: Echtgenoot Henrij Louis Randeau overlijdt op 05-02-1871 en Henriëtte Elizabeth Lapré overlijdt circa 7 maanden daarna op 12-09-1871, nog voordat enkele dagen daarna hun (zoveelste) levenloos kindje geboren / ontdekt wordt op 19-09-1871. Tekst uit Regerings Almanak 1872, bladzijde 284, 2de bij-register:
"1871 september 19
Levenloos geboren kind van de mannelijke kunne
uit Henrietle Elisabetli Laprè, weduwe van Henrij
Louis Philippe Rondeau, overleden op den vijfden
Februarij achttien honderd een en zeventig."
Henriëtte trouwde, 15 jaar oud, op dinsdag 17-08-1858 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië) met Henrij Louis Philippe Rondeau. Henrij is overleden op zondag 05-02-1871 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië) [bron: RA 1872, 284].
Notitie bij Henrij: Wat is de geboortedatum en geboorteplaats van Henrij?
Wie zijn de ouders van Henrij?
Kinderen van Henriëtte en Henrij:
1 Naamloos Rondeau [1.7.1.1], levenloos geboren zoon, geboren op vrijdag 26-07-1867 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië) [bron: RA 1868, 102].
2 Naamloos Rondeau [1.7.1.2], levenloos geboren dochter [bron: RA 1871, 274].
3 Naamloos Rondeau [1.7.1.3], levenloos geboren zoon, geboren op zondag 10-09-1871 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië) [bron: RA 1872, 284].
Notitie bij de geboorte van Naamloos: "1871 september 10
Levenloos geboren kind van de mannelijke kunne
uit Henrietle Elisabetli Laprè, weduwe van Henrij
Louis Philippe Rondeau, overleden op den vijfden
Februarij achttien honderd een en zeventig."
Hij is begraven op zondag 10-09-1871 in Soerabaja, begraafplaats Peneleh, Oost-Java (Nederlands Indië), vak F, straat 40 oost, graf B 579.
Notitie bij overlijden van Naamloos: Bijgezet in graf:
Carolina Paulina Lapré, begr. 9 april 1871.
Een doodgeboren kind van G. Rondeau, begr. 10 sept. 1871.
Henriette Elisabeth Lapré, begr. 12 sept. 1871.
Comelis Theodorus Damwijk, begr. 18 maart 1875.
Louis Maurits Zanger, begr. 15 okt. 1889.
Een doodgeboren kind van K.L. Stoerhaan, begr. 15 sept. 1892.
Johan F[rederik] A[lexander] Lindeman, begr. 10 nov. 1896
1.7.2 Brigitta Catharina Lapré is geboren op zondag 03-09-1843 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië) [bron: RA 1845, 286], dochter van [waarschijnlijk] Dithoff Lapré (zie 1.7). Brigitta is overleden op maandag 04-06-1917 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië), 73 jaar oud [bron: RA 1918, 150]. Brigitta trouwde, 15 jaar oud, op zaterdag 09-10-1858 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië) [bron: RA 1860, 10] met Jacob Frans Soute, minstens 22 jaar oud. Jacob is geboren vóór 1836. Jacob is overleden.
Notitie bij Jacob: Wat is de geboortedatum en geboorteplaats van Jacob?
Wat is de overlijdensdatum en overlijdensplaats van Jacob?
Wie zijn de ouders van Jacob?
Kind van Brigitta en Jacob:
1 Jacobus Alexander Soute [1.7.2.1], geboren op woensdag 05-09-1860 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië). Jacobus is overleden.
1.7.4 Adriana Christina Lapré is geboren op dinsdag 21-04-1846 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië) [bron: RA 1847, 341], dochter van [waarschijnlijk] Dithoff Lapré (zie 1.7). Adriana is overleden na 1903, minstens 57 jaar oud.
Notitie bij Adriana: Wat is de overlijdensdatum en overlijdensplaats van Adriana Christina Lapré?
Adresboeken:
1903 Veenstra, J. J. — Gep. 1e Deurwaarder — Soerabaja, Tembaan (A. Ch. Laprë).
Adriana trouwde, 23 jaar oud, op vrijdag 02-07-1869 in Loemadjang, Oost-Java (Nederlands Indië) [bron: RA 1870, 186] met Jacobus John Veenstra.
Beroep:
1903     gepensioneerd (1e deurwaarder)   [bron: Adresboek]
1.8 George Godefri(e)dus Lapré is geboren omstreeks 1825 [bron: schatting: wordt in RA’s steeds genoemd vóór Abraham Hendrik Lapré], zoon van Jan Lapré (zie 1) en Adriana Petronella Dreyer (Dreier, Dreur).
Notitie bij de geboorte van George: Wat is de exacte geboortedatum en wat is de geboorteplaats?
Wie is zijn partner?
George is overleden op maandag 17-09-1877 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië), ongeveer 52 jaar oud [bron: RA 1878, 303]. Hij is begraven op dinsdag 18-09-1877 in Soerabaja, begraafplaats Peneleh, Oost-Java (Nederlands Indië), vak F, straat 44 oost, graf B 542.
Notitie bij overlijden van George: In het graf bijgezet:
Sophia Petronella Lapré, begr. 11 dec. 1869.
George Godefriedus Lapré, begr. 18 sept. 1877
Notitie bij George: George Godefridus Lapré komt ook voor als George Lapré.
George Godefridus Lapré wordt genoemd in de Regerings Almanak van Nederlands Indië 1845 - 1873 als Europese Inwoner te Sourabaja.
(RA1845, 234, RA1846, 263, RA1847, 274, RA1848, 278, RA1849, 291, RA1850, 317, RA1851, 326, RA1852, 330, RA1853, 357, RA1854, 362, RA1855, 378, RA1856, 402, RA1857, 42, RA1858, 407, RA1859, 488, RA1860, 69, RA1861, 72, RA1863, 73, RA1864, 77, RA1865, 82, RA1866, 83, RA1867, 83, RA1868, 93, RA1869, 86, RA1870, 85, RA1871, 82, RA1872, 85, RA1873, 84)
Wat is de exacte geboortedatum en geboorteplaats van George Godefridus Lapré?
Kinderen van George uit onbekende relatie:
1 Sophia Petronella Lapré [1.8.1], geboren omstreeks 1842. Sophia is overleden op vrijdag 10-12-1869 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië), ongeveer 27 jaar oud [bron: RA 1871, 269]. Zij is begraven op zaterdag 11-12-1869 in Soerabaja, begraafplaats Peneleh, Oost-Java (Nederlands Indië), vak F, straat 44 oost, graf B 542.
Notitie bij overlijden van Sophia: Graftekst:
Sophia Petronella Lapré, begr. 11 dec. 1869.
George Godefriedus Lapré, begr. 18 sept. 1877
2 [waarschijnlijk] Pauline Lapré [1.8.2], geboren op dinsdag 03-08-1847 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië) [bron: RA 1848, 350]. Pauline is overleden op dinsdag 27-03-1849 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië), 1 jaar oud [bron: RA 1850, 437].
3 [waarschijnlijk] Petronella Lapré [1.8.3], geboren op zondag 11-11-1849 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië) [bron: RA 1851, 411]. Petronella is overleden op vrijdag 21-02-1851 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië), 1 jaar oud.
Gegenereerd met Aldfaer versie 6.1 op 04-07-2016 17:08:37 door Stamboom Lapré