Parenteel van Frederik Frits Lapré

familiewapen_lapr_.jpg frederik_frits_lapr_.jpg ra1888_236_soerabaja.jpg ra1892__282.jpg 1919_krantenartikel_ongeluk.jpg.jpg
1 Familiewapen Lapré
2 Frederik Frits Lapré
3 RA1888,236 Soerabaja
4 RA1892, 282
5 1919 krantenartikel ongeluk.jpg
1 Frederik Frits Lapré (afb. 1 t/m 5) is geboren op vrijdag 20-04-1849 in Patjitan, Oost-Java (Nederlands Indië) [bron: RA 1850, 404], zoon van Jacobus Willem Lapré en Susanna Helena Tressell. Frederik is overleden op dinsdag 16-09-1919 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië), 70 jaar oud (oorzaak: - niet geheel nuchter - aangestoten door een dokar (paard en karretje) en vervolgens overreden door een Oost-Java Stoomtram (zie krantenartikel)). Hij is begraven op woensdag 17-09-1919 in Soerabaja, begraafplaats Peneleh, Oost-Java (Nederlands Indië), vak H, straat 17 oost, graf B 1117.
Notitie bij overlijden van Frederik: Graf tekst:
Hier rust / mijne geliefde echtgenoote / Wilhelmina Lapré / oud 30 jaren / overleden den 31 Mei 1887.
Bijgezet in het graf:
Helena Tressell, begr. 2 juni 1889.
Frederik Hendrik Lapré, begr. 22 aug. 1891.
Louis Cornelis August Lapré, begr. 7 okt. 1901.
Leopold Lapré, begr. 14 mei 1902.
Frits Frederik Lapré, begr. 17 sept. 1919
Wed. Dorothea Helena Anthonij geb. Tressell, begr. 8febr. 1918.
Notitie bij Frederik: Frederik Frits Lapré komt ook voor als Frits Frederik Lapré en Fredrik Fritz.
Frederik Frits Lapré wordt genoemd in de Regerings Almanak van Nederlands Indië 1874 - 1875 als Europese Inwoner te Pasoeroean.
(RA1874, 105, RA1875, 107)
Volgens "Adresboek van Nederlandsch-Indië 1899" woonde Frederik Frits Lapré op de Frederik Hendrikstraat te Soerabaja..
Klik hier voor de tak Frederik Frits Lapré 1849.
Klik hier voor de tak Jacobus Willem Lapré 1822.
Beroep:
loods (1ste klasse bij het loodswezen te Soerabaja)   [bron: Adresboek Nederlandsch-Indië 1899]
Stamboom:
Klik hier voor tak Frederik Frits Lapré 1849 (grafisch).
Frederik:
(1) begon een relatie, ongeveer 22 jaar oud, omstreeks 1871 in Pasoeroean, Oost-Java (Nederlands Indië) met Kira Inlandse Vrouw.
Notitie bij Kira: Ira is een inlandse vrouw.
Wat is de geboortedatum en geboorteplaats van Kira?
Wat is de overlijdensdatum en overlijdensplaats van Kira?
Wie zijn de ouders van Kira?
(2) trouwde, 38 jaar oud, op woensdag 18-05-1887 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië) [bron: RA 1888, 236] met Wilhelmine Samaridja (afb. 3), ongeveer 30 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Frederik en Wilhelmine: Het huwelijk vond plaats ten huize van de bruidegom wegens ziekte van de bruid. 13 dagen na het huwelijk overlijdt Samaridja.
(de Regerings Almanak vermeldt ten onrechte de naam Sawaridja. In de huwelijkakte staat naam Samaridja.)
Wilhelmine is geboren omstreeks 1857, dochter van Kromo en Patima. Wilhelmine is overleden op dinsdag 31-05-1887 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië), ongeveer 30 jaar oud. Zij is begraven in Soerabaja, begraafplaats Peneleh, Oost-Java (Nederlands Indië), vak H, straat 17 oost, graf B 1117.
Notitie bij overlijden van Wilhelmine: Graf tekst:
Hier rust / mijne geliefde echtgenoote / Wilhelmina Lapré / oud 30 jaren / overleden den 31 Mei 1887.
Bijgezet in het graf:
Helena Tressell, begr. 2 juni 1889.
Frederik Hendrik Lapré, begr. 22 aug. 1891.
Louis Cornelis August Lapré, begr. 7 okt. 1901.
Leopold Lapré, begr. 14 mei 1902.
Frits Frederik Lapré, begr. 17 sept. 1919
Wed. Dorothea Helena Anthonij geb. Tressell, begr. 8febr. 1918.
Notitie bij Wilhelmine: Sawaridja is een inlandse vrouw.
Bij haar doop kreeg ze de naam: Wilhelmine.
Wat is de geboorteplaats van Samaridja?
(3) trouwde, 41 jaar oud, op zaterdag 04-04-1891 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië) [bron: RA 1892, 282] met Sophia Maria Monteiro, 31 jaar oud. Sophia is geboren op woensdag 20-07-1859 in Ngawi, Oost-Java (Nederlands Indië), dochter van Jacob Wilhelm Monteiro en Louisa Wilhelmina Macurer. Sophia is overleden op zaterdag 06-06-1925 in Blitar, Oost-Java (Nederlands Indië), 65 jaar oud. Zij is begraven in Blitar, Oost-Java (Nederlands Indië).
Notitie bij overlijden van Sophia: Graftekst:
Hier rust / onze geliefde moeder / S.M. Lapré / geb. Monteiro / geb. 20 Juli 1859 / overl. 6 Juni 1925.
Kinderen van Frederik en Kira:
1 Joanna Adriana Lapré [1.1], geboren op dinsdag 31-10-1871 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië). Zij is gedoopt op donderdag 01-02-1872 in Soerabaja [bron: Ron, Hitty & Aïsha Krancher]. Joanna is overleden.
2 William Jacobus (Willem) Lapré, geboren op dinsdag 28-04-1874 in Pasoeroean, Oost-Java (Nederlands Indië). Volgt 1.2.
3 Arij Charles Paul Lapré [1.3], geboren op vrijdag 27-07-1877 om 08:00 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië) [bron: RA 1878, 242]. Hij is gedoopt op woensdag 31-10-1877 in Soerabaja [bron: Ron, Hitty & Aïsha Krancher]. Bij de doop van Arij was de volgende getuige aanwezig: Arij Pieter (Ary) Lapré (1844-1909) [oom vaderszijde]. Arij is overleden op woensdag 31-10-1877 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië), 3 maanden oud [bron: RA 1879, 309].
Kind van Frederik en Wilhelmine:
1882_doop_frederik_hendrik_lapr_.jpg
6 1882 doop Frederik Hendrik Lapré
4 Frederik Hendrik Lapré [1.4] (afb. 6), geboren op woensdag 15-11-1882 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië) [bron: RA 1884, 255]. Hij is gedoopt op zondag 17-12-1882 in Soerabaja [bron: Ron, Hitty & Aïsha Krancher]. Frederik is overleden op zaterdag 22-08-1891 om 07:00 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië), 8 jaar oud [bron: RA 1892, 400]. Hij is begraven in Soerabaja, begraafplaats Peneleh, Oost-Java (Nederlands Indië), vak H, straat 17 oost, graf B 1117.
Notitie bij overlijden van Frederik: Graf tekst:
Hier rust / mijne geliefde echtgenoote / Wilhelmina Lapré / oud 30 jaren / overleden den 31 Mei 1887.
Bijgezet in het graf:
Helena Tressell, begr. 2 juni 1889.
Frederik Hendrik Lapré, begr. 22 aug. 1891.
Louis Cornelis August Lapré, begr. 7 okt. 1901.
Leopold Lapré, begr. 14 mei 1902.
Frits Frederik Lapré, begr. 17 sept. 1919
Wed. Dorothea Helena Anthonij geb. Tressell, begr. 8febr. 1918.
Kinderen van Frederik en Sophia:
5 Jafet Lapré, geboren op vrijdag 10-07-1891 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië). Volgt 1.5.
6 Carolina Johanna (Caroline) Lapré, geboren op maandag 06-11-1893 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië). Volgt 1.6.
7 Henry Pieter (Kik) Lapré, geboren op dinsdag 29-10-1895 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië). Volgt 1.7.
8 Maria Sofia (Sophia) Magdalena (Marie) Lapré, geboren op dinsdag 17-11-1896 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië). Volgt 1.8.
9 Emma Lapré [1.9], geboren op donderdag 21-04-1898 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië) [bron: RA 1899, 376]. Emma is overleden op donderdag 26-12-1907 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië), 9 jaar oud [bron: RA 1909, 118]. Zij is begraven in Soerabaja, begraafplaats Peneleh, Oost-Java (Nederlands Indië), vak A, straat 4 oost, graf B 2797.
Notitie bij overlijden van Emma: graftekst:
Hier rust / mijne innig geliefde / dochtertje / Emma Lapré / geb. 21 April 1898 / overl. 26 December 1907 / R.I.P.
Hier rust / Ary Pieter Lapré / geb. te Ngawi / 9 October 1845 / overl. te Soerabaia / 19 Maart 1909.
Hier rust / onze dierbare / Johanna Suzanna Lapré / geb. 30 Nov. 1899 /overl. 19 Aug. 1911.
10 Leopold Lapré [1.10], geboren op donderdag 04-01-1900 om 10:00 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië) [bron: RA 1901, 406]. Leopold is overleden op woensdag 14-05-1902 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië), 2 jaar oud [bron: RA 1903, 111]. Hij is begraven in Soerabaja, begraafplaats Peneleh, Oost-Java (Nederlands Indië), vak H, straat 17 oost, graf B 1117.
Notitie bij overlijden van Leopold: Graf tekst:
Hier rust / mijne geliefde echtgenoote / Wilhelmina Lapré / oud 30 jaren / overleden den 31 Mei 1887.
Bijgezet in het graf:
Helena Tressell, begr. 2 juni 1889.
Frederik Hendrik Lapré, begr. 22 aug. 1891.
Louis Cornelis August Lapré, begr. 7 okt. 1901.
Leopold Lapré, begr. 14 mei 1902.
Frits Frederik Lapré, begr. 17 sept. 1909
Wed. Dorothea Helena Anthonij geb. Tressell, begr. 8febr. 1918.
william_willem_lapr__adele_emma_bigot.jpg ra1896__295.jpg graf_willem_en_emma.jpg graftekst.jpg
7 William(Willem)Lapré&Adele(Emma)Bigot
8 RA1896, 295
9 Graf Willem en Emma
10 Graftekst
1.2 William Jacobus (Willem) Lapré (afb. 7 t/m 10) is geboren op dinsdag 28-04-1874 in Pasoeroean, Oost-Java (Nederlands Indië) [bron: RA 1874, 243 (erkenning) en RA 1888, 283], zoon van Frederik Frits Lapré (zie 1) en Kira Inlandse Vrouw. Willem is overleden op zaterdag 25-10-1952 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië), 78 jaar oud. Hij is begraven in Soerabaja, begraafplaats Kembang Kuning, Oost-Java (Nederlands Indië).
Notitie bij overlijden van Willem: graftekst:
Hier rusten / onze lieve vrouw, moeder en / grootmoeder / A.S.E.G. Lapré - Bigôt / oud 69 jaar / overleden 6-10-1944 / en onze lieve vader en grootvader / W.J. Lapré / oud 78 jaar / overleden 25 October 1952.
Notitie bij Willem: Willem Jacobus Lapré woonde
1892 - 1894 te Soerabaja
1895 - 1896 te Bangil
Beroep:
expediteur Maarine Etabliss.
Willem trouwde, 20 jaar oud, op maandag 17-12-1894 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië) [bron: RA 1896, 295] met Adele Sophia Emma Gertruida (Emma) Bigot, 19 jaar oud. Emma is geboren op maandag 05-07-1875 in Banda Neira, Molukken (Nederlands Indië), dochter van Louis Pierre Bigot en Johanna Kajaduw Inlandse vrouw. Emma is overleden op vrijdag 06-10-1944 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië), 69 jaar oud. Zij is begraven in Soerabaja, begraafplaats Kembang Kuning, Oost-Java (Nederlands Indië).
Notitie bij overlijden van Emma: graftekst:
Hier rusten / onze lieve vrouw, moeder en / grootmoeder / A.S.E.G. Lapré - Bigôt / oud 69 jaar / overleden 6-10-1944 / en onze lieve vader en grootvader / W.J. Lapré / oud 78 jaar / overleden 25 October 1952.
Kinderen van Willem en Emma:
1 William Fritz Lapré, geboren op dinsdag 26-02-1895 in Bangil, Oost-Java (Nederlands Indië) of Alkmaar. Volgt 1.2.1.
2 Geertruide Wilhelmina Louise (Wies) Lapré, geboren op zondag 10-01-1897 in Poerwokerto, Midden-Java (Nederlands Indië). Volgt 1.2.2.
3 Wilhelmina Jacoba (Mien) Lapré, geboren op woensdag 18-05-1898 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië). Volgt 1.2.3.
1899_doop_johanna_suzanna_lapr_.jpg
11 1899 doop Johanna Suzanna Lapré
4 Johanna Suzanna Lapré [1.2.4] (afb. 11), geboren op donderdag 30-11-1899 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië) [bron: RA 1901, 405]. Zij is gedoopt op donderdag 07-12-1899 in Soerabaja [bron: Ron, Hitty & Aïsha Krancher]. Johanna is overleden op zaterdag 19-08-1911 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië), 11 jaar oud [bron: RA 1912, 134]. Zij is begraven in Soerabaja, begraafplaats Peneleh, Oost-Java (Nederlands Indië), vak A, straat 4 oost, graf B 2797.
Notitie bij overlijden van Johanna: graftekst:
Hier rust / mijne innig geliefde / dochtertje / Emma Lapré / geb. 21 April 1898 / overl. 26 December 1907 / R.I.P.
Hier rust / Ary Pieter Lapré / geb. te Ngawi / 9 October 1845 / overl. te Soerabaia / 19 Maart 1909.
Hier rust / onze dierbare / Johanna Suzanna Lapré / geb. 30 Nov. 1899 /overl. 19 Aug. 1911.
5 Louis Cornelis August Lapré [1.2.5], geboren op donderdag 01-08-1901 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië) [bron: RA 1903, 57]. Louis is overleden op zondag 06-10-1901 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië), 2 maanden oud [bron: RA 1903, 108]. Hij is begraven op maandag 07-10-1901 in Soerabaja, begraafplaats Peneleh, Oost-Java (Nederlands Indië), vak H, straat 17 oost, graf B 1117.
Notitie bij overlijden van Louis: Graf tekst:
Hier rust / mijne geliefde echtgenoote / Wilhelmina Lapré / oud 30 jaren / overleden den 31 Mei 1887.
Bijgezet in het graf:
Helena Tressell, begr. 2 juni 1889.
Frederik Hendrik Lapré, begr. 22 aug. 1891.
Louis Cornelis August Lapré, begr. 7 okt. 1901.
Leopold Lapré, begr. 14 mei 1902.
Frits Frederik Lapré, begr. 17 sept. 1909
Wed. Dorothea Helena Anthonij geb. Tressell, begr. 8febr. 1918.
6 Jeanette Antoinette Lapré [1.2.6], geboren op zondag 16-11-1902 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië) [bron: RA 1904, 57]. Zij is gedoopt op maandag 17-11-1902 in Soerabaja [bron: Ron, Hitty & Aïsha Krancher]. Jeanette is overleden op donderdag 18-12-1902 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië), 1 maand oud [bron: RA 1904, 119]. Zij is begraven op vrijdag 19-12-1902 in Soerabaja, begraafplaats Peneleh, Oost-Java (Nederlands Indië), vak J, rij J12, graf E 8298.
7 Amelia Theodora (Dora) Lapré, geboren op zondag 03-07-1904 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië). Volgt 1.2.7.
8 Anna Johanna (Anneke) Lapré, geboren op maandag 29-10-1906 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië). Volgt 1.2.8.
9 Geertje Arnoldine (Dien) Lapré, geboren op vrijdag 27-08-1909 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië). Volgt 1.2.9.
10 Karel Lodewijk Lapré, geboren op zaterdag 13-05-1911 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië). Volgt 1.2.10.
11 Onbekend Lapré [1.2.11], geboren omstreeks 1912 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië). Onbekend is overleden omstreeks 1912 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië), ongeveer een jaar oud.
Notitie bij Onbekend: Wat zijn de exacte geboorte en overlijdensdatum?
Had dit kind een naam gekregen?
12 Clara Eugenie (Nike) Lapré, geboren op dinsdag 15-07-1913 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië). Volgt 1.2.12.
13 Theresia Emma (Trees) Lapré, geboren op donderdag 15-07-1915 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië). Volgt 1.2.13.
ra1897__375.jpg japanse_interneringskaart_w.f._lapr_.jpg urn_william_fritz.jpg
12 RA1897, 375
13 Japanse interneringskaart W.F. Lapré
14 Urn William Fritz
1.2.1 William Fritz Lapré (afb. 12 t/m 14) is geboren op dinsdag 26-02-1895 in Bangil, Oost-Java (Nederlands Indië) of Alkmaar [bron: RA 1897, 375 Bangil / OGS Alkmaar], zoon van William Jacobus (Willem) Lapré (zie 1.2) en Adele Sophia Emma Gertruida (Emma) Bigot. Hij is gedoopt op dinsdag 04-01-1898 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië) [bron: Ron, Hitty & Aïsha Krancher]. William is overleden op vrijdag 25-12-1942 in Osaka (Japan) als krijgsgevangene in Kamioka-kamp, 47 jaar oud. Hij is begraven in Nederlands ereveld Menteng Pulo Jakarta (Indonesië) (vak Col. H, nummer 8) [bron: OGS].
Beroep:
militair (lste soldaat Infanterie KNIL)
William trouwde, 25 jaar oud, op maandag 15-03-1920 in Bandung, West-Java (Nederlands Indië) [bron: RA 1921, 6] met Jacoba Helena Michel. Jacoba is overleden in Lawang, Oost-Java (Nederlands Indië). Zij is begraven op dinsdag 10-03-1925 in Soerabaja, begraafplaats Peneleh, Oost-Java (Nederlands Indië), vak F, straat 41 west, graf B 938.
Notitie bij overlijden van Jacoba: In het graf bijgezet:
Frederik Wilhelm Michel, begr. 22 april 1882.
Frederika Wilhelmina Michel, begr. 20 jan. 1883.
Jacoba Helena Lapré geb. Michel, begr. 10 maart 1925 (overl. te Lawang).
Irene Meijer, begr. 1 juli 1927.
Winnifred Meijer, begr. 11 okt. 1932.
Johanna Margaretha Heijman geb. Cramer, begr. 29 dec. 1933.
Alexander Nicolaas Heijman, begr. 18 febr. 1956.
Notitie bij Jacoba: Wat is de geboortedatum en geboorteplaats van Jacoba?
Wat is de overlijdensdatum en overlijdensplaats van Jacoba?
Wie zijn de ouders van Jacoba?
1.2.2 Geertruide Wilhelmina Louise (Wies) Lapré is geboren op zondag 10-01-1897 in Poerwokerto, Midden-Java (Nederlands Indië) [bron: CBG, RA 1899, 387], dochter van William Jacobus (Willem) Lapré (zie 1.2) en Adele Sophia Emma Gertruida (Emma) Bigot. Zij is gedoopt op zaterdag 01-01-1898 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië) [bron: Ron, Hitty & Aïsha Krancher]. Bij de doop van Wies waren de volgende getuigen aanwezig: Susanna Adriana Lapré (1871-1951) en Charles Louis Lapré (1894-1944) [achterneef van vader]. Wies is overleden op zondag 18-05-1980 in Veghel, 83 jaar oud. Wies trouwde, 18 jaar oud, op zaterdag 16-01-1915 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië) [bron: RA 1916, 144] met Leonard Henri (Joop) van Velthoven, 21 jaar oud. Joop is geboren op dinsdag 11-07-1893 in Kedoenbanteng (Nederlands Indië). Joop is overleden op woensdag 08-12-1943 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië), 50 jaar oud.
Notitie bij Joop: Wie zijn de ouders van Joop?
1899_doop_wilhelmina_jacoba_lapr_.jpg harrie_thomas___mien.jpg
15 1899 doop Wilhelmina Jacoba Lapré
16 Harrie Thomas & Mien
1.2.3 Wilhelmina Jacoba (Mien) Lapré (afb. 15) is geboren op woensdag 18-05-1898 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië) [bron: CBG, RA 1899, 377], dochter van William Jacobus (Willem) Lapré (zie 1.2) en Adele Sophia Emma Gertruida (Emma) Bigot. Zij is gedoopt op donderdag 07-12-1899 in Soerabaja [bron: Ron, Hitty & Aïsha Krancher]. Mien is overleden op maandag 16-05-1983 in Zoetermeer, 84 jaar oud.
Notitie bij Mien: Mien woonde na Nederlands Indië eerst in ’s-Gravenhage om vervolgens op 09-02-1931 weer naar Indonesië te vertrekken. Op 28-09-1950 vestigde ze zich definitief in Nederland en woonde vanaf
28-09-1950 Leiden, Narmstraat 32
05-03-1951 Leiden, Jan Lievensstraat 2
16-06-1954 Leiden, Lammermarkt 17a
14-08-1974 Zoetermeer, Haagsebos 83
20-02-1980 ’s-Gravenhage, Doorniksestraat 30
26-03-1981 Zoetermeer, Brechtzijde 45
Mien trouwde, 23 jaar oud, op zaterdag 18-02-1922 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië) met Henrich Josua (Harrie) Thomas (afb. 16), 27 jaar oud. Harrie is geboren op maandag 30-04-1894 in Sidoardjo, Oost-Java (Nederlands Indië) [bron: CBG], zoon van Herman Thomas en Moosripa. Harrie is overleden op vrijdag 16-01-1959 in Leiden, 64 jaar oud.
Notitie bij Harrie: Harry woonde na Nederlands Indië eerst in ’s-Gravenhage om vervolgens op 09-02-1931 weer naar Indonesië te vertrekken. Op 28-09-1950 vestigde hij zich definitief in Nederland en woonde vanaf
28-09-1950 Leiden, Narmstraat 32
05-03-1951 Leiden, Jan Lievensstraat 2
16-06-1954 Leiden, Lammermarkt 17a
Kind van Mien en Harrie:
1 (Pleeg) Jozef Fransiscus Herman Thomas, geboren op zondag 25-12-1921. Volgt 1.2.3.1.
1.2.3.1 Jozef Fransiscus Herman Thomas is geboren op zondag 25-12-1921, zoon van Elisa(beth) (Ely) Thomas, pleegzoon van Henrich Josua (Harrie) Thomas en Wilhelmina Jacoba (Mien) Lapré (zie 1.2.3). Jozef is overleden op dinsdag 10-01-2012 in Utrecht, 90 jaar oud.
Notitie bij Jozef: Wie is de biologische vader van Jozef Herman?
Wat is de geboorteplaats van Jozef Herman?
Jozef trouwde, 37 jaar oud, op maandag 28-09-1959 in Leiden met Thera Emalda Breur, 21 jaar oud. Zie 1.2.8.2 voor persoonsgegevens van Thera.
1.2.7 Amelia Theodora (Dora) Lapré is geboren op zondag 03-07-1904 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië) [bron: CBG], dochter van William Jacobus (Willem) Lapré (zie 1.2) en Adele Sophia Emma Gertruida (Emma) Bigot. Zij is gedoopt op donderdag 14-07-1904 in Soerabaja [bron: Ron, Hitty & Aïsha Krancher]. Dora is overleden op vrijdag 09-08-1991 in Roosendaal, 87 jaar oud. Dora trouwde, 19 jaar oud, op zaterdag 29-03-1924 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië) met Zeger Pieter Morjé (Piet) van Alphen, 27 jaar oud. Piet is geboren op vrijdag 24-04-1896 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië). Piet is overleden op vrijdag 09-07-1954 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië), 58 jaar oud.
Notitie bij Piet: Wie zijn de ouders van Zeger Pieter Morjé (Piet) van Alphen?
Kinderen van Dora en Piet:
1 Ferdinand Eugène (Ferry) van Alphen [1.2.7.1], geboren op woensdag 18-02-1925 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië).
2 Stephana Heroïne (Steffie) van Alphen [1.2.7.2], geboren op woensdag 09-03-1927 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië).
3 William Eduard (Eddy) van Alphen [1.2.7.3], geboren op zaterdag 27-10-1928 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië). Eddy is overleden in 06-1940 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië), 11 jaar oud.
4 Joyce Eleonore van Alphen [1.2.7.4], geboren op vrijdag 11-07-1947 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië).
1.2.8 Anna Johanna (Anneke) Lapré is geboren op maandag 29-10-1906 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië) [bron: CBG, RA 1908, 54], dochter van William Jacobus (Willem) Lapré (zie 1.2) en Adele Sophia Emma Gertruida (Emma) Bigot. Zij is gedoopt op dinsdag 30-10-1906 in Soerabaja [bron: Ron, Hitty & Aïsha Krancher]. Anneke is overleden op woensdag 26-01-2000 in ’s-Gravenhage, 93 jaar oud.
Notitie bij Anneke: Anna Johanna Lapré vestigde zich op 14-07-1950 in Nederland.
Anneke trouwde, 26 jaar oud, op zaterdag 29-10-1932 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië) met Paul Willem Johann Frans Breur, 31 jaar oud. Paul is geboren op donderdag 10-10-1901 in Malang, Oost-Java (Nederlands Indië) [bron: CBG], zoon van Johann Heinrich Volbracht Breur en Henriëtte Bigot. Paul is overleden op zondag 07-02-1988 in ’s-Gravenhage, 86 jaar oud.
Beroep:
rijksambtenaar
Kinderen van Anneke en Paul:
1 Magdalena Paula Henriëtte (Magda) Breur [1.2.8.1], geboren op woensdag 03-06-1936 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië).
Notitie bij Magda: Leeft Magda nog?
2 Thera Emalda Breur, geboren op vrijdag 13-05-1938 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië). Volgt 1.2.8.2.
1.2.8.2 Thera Emalda Breur is geboren op vrijdag 13-05-1938 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië), dochter van Paul Willem Johann Frans Breur en Anna Johanna (Anneke) Lapré (zie 1.2.8). Thera trouwde, 21 jaar oud, op maandag 28-09-1959 in Leiden met Jozef Fransiscus Herman Thomas, 37 jaar oud. Zie 1.2.3.1 voor persoonsgegevens van Jozef.
1.2.9 Geertje Arnoldine (Dien) Lapré is geboren op vrijdag 27-08-1909 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië) [bron: CBG, RA 1909, 76], dochter van William Jacobus (Willem) Lapré (zie 1.2) en Adele Sophia Emma Gertruida (Emma) Bigot. Zij is gedoopt op zondag 29-08-1909 in Soerabaja [bron: Ron, Hitty & Aïsha Krancher]. Dien is overleden op dinsdag 23-10-2001 in Utrecht, 92 jaar oud. Zij is begraven in Utrecht, Tolsteeg begraafplaats.
Notitie bij Dien: Geertje Arnoldia Lapré vestigde zich op 03-04-1952 in Nederland.
Dien trouwde, 29 jaar oud, op donderdag 26-01-1939 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië) met Jacques Louis Philip (Louis) Coenraad, 43 jaar oud. Louis is geboren op woensdag 09-10-1895 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië) [bron: CBG], zoon van Clemens Coenraad en Maria Sophia Sian. Louis is overleden op vrijdag 10-03-1967 in Zwolle, 71 jaar oud. Hij is begraven in Utrecht, Tolsteeg begraafplaats.
Kind van Dien en Louis:
1 Anna Marie Coenraad [1.2.9.1], geboren op zondag 19-06-1949 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië).
japanse_interneringskaart_k.l._lapr_.jpg
17 Japanse interneringskaart K.L. Lapré
1.2.10 Karel Lodewijk Lapré (afb. 17) is geboren op zaterdag 13-05-1911 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië) [bron: CBG, RA 1912, 94], zoon van William Jacobus (Willem) Lapré (zie 1.2) en Adele Sophia Emma Gertruida (Emma) Bigot. Hij is gedoopt op zondag 21-05-1911 in Soerabaja [bron: Ron, Hitty & Aïsha Krancher]. Karel is overleden op zondag 30-06-1985 in Utrecht, 74 jaar oud.
Notitie bij Karel: Karel Lodewijk Lapré vestigde zich op 18-04-1958 in Nederland en woonde vanaf
18-04-1958 Zeist, Dolderseweg 65
29-10-1960 Utrecht, Marshalllaan 34
Beroepen:
ambtenaar (HC)
ambtenaar (RW)
Karel:
(1) trouwde, 22 jaar oud, op woensdag 19-07-1933 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië) met Beatrice Elvire (Bea) Rozet, 17 jaar oud. Het huwelijk werd ontbonden op donderdag 19-08-1948 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië).
Notitie bij het huwelijk van Karel en Bea: De kinderen van Karel Lodewijk Lapré hebben ook een halfzus en halfbroer (Patrivia Rhemrev geb. 19-03-1950 te Balikpapan en Lodewijk Willem Rhemrev geb. 28-09-1951 te Balikpapan) uit een later huwelijk van Beatrice Elvire Rozet met Arno Edward Rhemrev.
Bea is geboren op zondag 05-09-1915 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië) [bron: CBG], dochter van Cornelius Lodewijk Rozet en Marie Anne Verboon. Bea is overleden op zondag 03-08-1997 in Lelystad, 81 jaar oud. Bea trouwde later op vrijdag 01-07-1949 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië) met Arno Edward Rhemrev (geb. 1924). Dit huwelijk werd ontbonden op vrijdag 01-05-1964 in ’s-Gravenhage.
(2) trouwde, 38 jaar oud, op donderdag 18-08-1949 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië) met Fanny Elizabeth (Mety) Velthuis, 18 jaar oud. Mety is geboren op zaterdag 15-11-1930 in Semarang, Midden-Java (Nederlands Indië).
Notitie bij Mety: Wie zijn de ouders van Fanny Elizabeth (Mety) Velthuis?
Kinderen van Karel en Bea:
1 Maximiliaan Rudolf (Max) Lapré, geboren op maandag 28-08-1933 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië). Volgt 1.2.10.1.
2 Franklin Cornelis (Frank) Lapré [1.2.10.2], geboren op donderdag 16-09-1937 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië).
3 Patrick Lapré, geboren op zaterdag 17-01-1948 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië). Volgt 1.2.10.3.
Kinderen van Karel en Mety:
4 Charles Henk (Henk) Lapré [1.2.10.4], geboren op zondag 01-10-1950 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië). Henk is overleden op donderdag 31-07-1969 in Utrecht, 18 jaar oud. Hij is begraven in Utrecht, St. Barbara.
Notitie bij Henk: Charles Henk Lapré vestigde zich op 18-04-1958 in Nederland.
Henk bleef kinderloos.
5 Silvia Maureen Lapré, geboren op dinsdag 23-12-1952 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië). Volgt 1.2.10.5.
6 Inge Louise Lapré, geboren op vrijdag 13-08-1954 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië). Volgt 1.2.10.6.
7 Peter Christiaan Lapré, geboren op donderdag 08-10-1959 in Zeist. Volgt 1.2.10.7.
8 Katrien Louise Lapré [1.2.10.8], geboren op vrijdag 09-02-1962 in Utrecht.
1.2.10.1 Maximiliaan Rudolf (Max) Lapré is geboren op maandag 28-08-1933 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië), zoon van Karel Lodewijk Lapré (zie 1.2.10) en Beatrice Elvire (Bea) Rozet. Max is overleden op donderdag 08-07-2004 in USA, 70 jaar oud.
Notitie bij Max: Het laatst bekende woonadres van Maximiliaan Rudolf (Max) Lapré is
34984 Port Saint Lucie, Saint Lucie, Florida, United States of America
Max trouwde met Renee Groen.
Notitie bij het huwelijk van Max en Renee: Wat is de huwelijksdatum en - plaats?
Renee is geboren op donderdag 23-05-1940 in Bandung, West-Java (Nederlands Indië), dochter van Gustaaf Adolf (Dolly) Groen en Adrienne Rosa (Hanny) Beck.
Kind van Max en Renee:
1 Jennifer Lapré [1.2.10.1.1], geboren op vrijdag 07-01-1972.
Notitie bij Jennifer: Wat zijn de geboorteplaats van Jennifer?
1.2.10.3 Patrick Lapré is geboren op zaterdag 17-01-1948 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië), zoon van Karel Lodewijk Lapré (zie 1.2.10) en Beatrice Elvire (Bea) Rozet.
Notitie bij Patrick: Thans woonachtig in Santiago (VS)
Wie weet hoe we met Patrick Lapré in contact kunnen komen?
Patrick trouwde, 58 jaar oud, op woensdag 16-08-2006 in Enschede met Geessiena Albertina (Giny) Barneveld, 58 jaar oud. Giny is geboren op zondag 18-01-1948 in Enschede [bron: PK], dochter van Theodoor Barneveld en Neeltje Luttje. Giny is overleden op dinsdag 03-07-2007 in Oldenzaal, 59 jaar oud. Giny trouwde voorheen op vrijdag 07-04-1967 in Enschede met Job Blok (geb. 1944). Dit huwelijk werd ontbonden op dinsdag 23-09-1986 in Enschede.
1.2.10.5 Silvia Maureen Lapré is geboren op dinsdag 23-12-1952 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië), dochter van Karel Lodewijk Lapré (zie 1.2.10) en Fanny Elizabeth (Mety) Velthuis.
Notitie bij Silvia: Heeft Silvia kinderen?
Wie weet hoe we met Silvi Maureen Lapré in contact kunnen komen?
Silvia:
(1) trouwde, 23 jaar oud, op vrijdag 19-03-1976 met J.R. Monteiro. De scheiding werd geregistreerd.
Notitie bij het huwelijk van Silvia en J.R.: Wat is de huwelijksplaats?
Notitie bij J.R.: Wat zijn de volledige namen van J.R. Monteiro?
Wat zijn de geboortedatum en geboorteplaats van J.R.?
Wie zijn de ouders van J.R.?
(2) trouwde, minstens 28 jaar oud, na 1980 met ?????.
Notitie bij het huwelijk van Silvia en ??: Wat zijn de huwelijksdatum en huwelijksplaats?
Notitie bij ??: Wat zijn de volledige namen van deze onbekende?
(Geboortedatum, geboorteplaats en wie zijn de ouders?)
1.2.10.6 Inge Louise Lapré is geboren op vrijdag 13-08-1954 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië), dochter van Karel Lodewijk Lapré (zie 1.2.10) en Fanny Elizabeth (Mety) Velthuis.
Notitie bij Inge: Heeft Inge kinderen?
Wie weet hoe we met Inge Louise Lapré in contact kunnen komen?
Inge trouwde, 23 jaar oud, op vrijdag 19-08-1977 in Nieuwegein met R.N. (Rob) Ummels.
Notitie bij Rob: Wat is de volledige voornamen van Rob Ummels?
Wat is de geboortedatum en geboorteplaats van Rob Ummels?
Wie zijn de ouders van Rob Ummels?
1.2.10.7 Peter Christiaan Lapré is geboren op donderdag 08-10-1959 in Zeist, zoon van Karel Lodewijk Lapré (zie 1.2.10) en Fanny Elizabeth (Mety) Velthuis. Peter trouwde, 30 jaar oud, op vrijdag 26-01-1990 in Utrecht met Maria Sylvana (Marja) Bosman, 29 jaar oud. Marja is geboren op dinsdag 29-03-1960 in Utrecht.
Notitie bij Marja: Wie zijn de ouders van Marja?
Kinderen van Peter en Marja:
bas_lapr_.jpeg
18 Bas Lapré
1 Lodewijk Sebastiaan (Bas) Lapré [1.2.10.7.1] (afb. 18), geboren op woensdag 04-04-1990 in Utrecht.
2 Laura Maria Elisabeth Lapré [1.2.10.7.2], geboren op vrijdag 13-03-1992 in Utrecht.
19370717_verloving_wigeri_van_edema_en_lapr_.jpg huwelijksfoto_gustaaf_adolf_wilhelm_wig_ri_van_edema___clara_eugenie_lapr_.jpg de_broers_dolf_en_johan_wig_ri_van_edema.jpg 19120128_geboorte_zoon.jpg 19120128_geboorte_gustaaf_adolf_wilhelm_wve.jpg 19120226_algemeen_handelsblad.jpg
19 19370717 verloving Wigeri van Edema en Lapré
20 huwelijksfoto Gustaaf Adolf Wilhelm Wigéri van Edema & Clara Eugenie Lapré
21 de broers Dolf en Johan Wigéri van Edema
22 19120128 geboorte zoon
23 19120128 geboorte Gustaaf Adolf Wilhelm WvE
24 19120226 Algemeen Handelsblad
1.2.12 Clara Eugenie (Nike) Lapré (afb. 19 en 20) is geboren op dinsdag 15-07-1913 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië) [bron: CBG, RA 1914, 105], dochter van William Jacobus (Willem) Lapré (zie 1.2) en Adele Sophia Emma Gertruida (Emma) Bigot. Zij is gedoopt op vrijdag 18-07-1913 in Soerabaja [bron: Ron, Hitty & Aïsha Krancher]. Nike is overleden op woensdag 10-01-1990 in Wageningen (ziekenhuis De Gelderse Vallei), 76 jaar oud. Nike trouwde, 24 jaar oud, op donderdag 14-07-1938 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië) met Gustaaf Adolf Wilhelm (Dolf) Wigéri van Edema (afb. 21, 20, 22, 23, 19 en 24), 26 jaar oud, nadat zij op zaterdag 17-07-1937 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië) in ondertrouw zijn gegaan [bron: De Indische Courant]. Dolf is geboren op zondag 28-01-1912 in Tjibatoe, Garoet, Oost Java (Nederlands Indië) [bron: PK], zoon van Nicolaas Aebe Antonius Rombartus Wigéri van Edema en Emilia (Emilie) Wermuth, stiefzoon van Wilhelmina (Doortje / Moes Edema) van Waardenburg.
Notitie bij de geboorte van Dolf: Volgens familieverhalen was de moeder van Dolf Wigéri van Edema: een prinses, een dochter van Sultan VII Hamengku Bwono van Djokdjakarta.
Waarschijnlijk was de vroeg overleden moeder Emilia Wermuth een hele goede echtegenote en moeder (van hele jonge kinderen, waarvan Dolf - op dat moment slecht 8 jaar oud - de oudste). Uit waardering werd de jonge Dolf meegegeven dat zijn biologische moeder een ’prinses’ was. Dolf werd vervolgens opgevoed door zijn stiefmoeder Wilhelmina van Waardenburg.
Uit genealogisch onderzoek is niet gebleken dat vader Nicolaas Aebe Antonius Rombartus Wigéri van Edema rond 1911 een relatie heeft gehad of zou kunnen hebben gehad met een prinses van de toen zittende sultan.
Dolf is overleden op woensdag 26-10-1994 in Winterswijk, 82 jaar oud.
Kinderen van Nike en Dolf:
1 Sylvia Hedwig Wigéri van Edema, geboren op zondag 16-04-1939 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië). Volgt 1.2.12.1.
gedenkplaat_buiten_erevelden.jpg
25 Gedenkplaat Buiten Erevelden
2 Stephan Wuston Wigéri van Edema [1.2.12.2] (afb. 25), geboren op vrijdag 11-10-1940 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië) [bron: OGS]. Stephan is overleden op donderdag 29-10-1942 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië), 2 jaar oud [bron: OGS].
Notitie bij overlijden van Stephan: Stephan Wuston Wigeri van Edema staat vermeld in het slachtofferregister en in gedenkboek 41
3 Ronald Rombartus (Ron) Wigéri van Edema [1.2.12.3], geboren op donderdag 24-10-1946 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië).
4 Shirley Miranda Wigéri van Edema [1.2.12.4], geboren op woensdag 23-11-1949 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië).
19390417_de_indische_courant.jpg
26 19390417 De Indische Courant
1.2.12.1 Sylvia Hedwig Wigéri van Edema (afb. 26) is geboren op zondag 16-04-1939 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië), dochter van Gustaaf Adolf Wilhelm (Dolf) Wigéri van Edema en Clara Eugenie (Nike) Lapré (zie 1.2.12). Sylvia trouwde, 23 jaar oud, op donderdag 06-12-1962 in Oosterbeek met Theodorus Johannes Maria (Theo) Keetels, 22 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op woensdag 16-10-1963 in Heelsum, RK-kerk. Theo is geboren op vrijdag 29-12-1939 in Waalwijk.
Kinderen van Sylvia en Theo:
1 Josephus Gustaaf Eugène Keetels [1.2.12.1.1], geboren op maandag 14-06-1965 in Valburg.
Notitie bij Josephus: Josephus Gustaaf Eugène Keetels is gehuwd met Tatja van Meurs en hebben 2 kinderen (Benthe en Jesper)
2 Manon Desire Jolande Keetels [1.2.12.1.2], geboren op vrijdag 09-09-1966 in Valburg.
Notitie bij Manon: Manon Desire Jolande Keetels is gehuwd met Arnold Meijer en hebben 2 dochters (Anke Marleen geboren 29-12-2000 en Sofie Lotte geboren 13-12-2005).
3 Jeroen Stefan Friso Keetels [1.2.12.1.3], geboren op woensdag 11-12-1968 in Valburg.
Notitie bij Jeroen: Jeroen Stefan Friso Keetels had een samenlevingscontract met - thans gescheiden van - Ingrid Marie Antoinette Maarse en hebben samen 2 zoons (Harm Gerard Theo geboren 06-07-2002 en Sjoerd Jos Wouter geboren 31-05-2005).
1.2.13 Theresia Emma (Trees) Lapré is geboren op donderdag 15-07-1915 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië) [bron: CBG, RA 1916, 219], dochter van William Jacobus (Willem) Lapré (zie 1.2) en Adele Sophia Emma Gertruida (Emma) Bigot. Zij is gedoopt op maandag 16-08-1915 in Soerabaja [bron: Ron, Hitty & Aïsha Krancher]. Trees is overleden op woensdag 23-04-1997 in Harderwijk, 81 jaar oud.
Notitie bij Trees: Theresia Emma Lapré vestigde zich op 04-11-1950 in Nederland.
Trees trouwde, 24 jaar oud, op donderdag 07-03-1940 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië) met Theodorus (Doris) Schenke, 26 jaar oud. Doris is geboren op maandag 26-05-1913 in Probolinggo, Oost-Java (Nederland Indië) [bron: CBG], zoon van Johan George Schenke en Doortje van Leeuwen. Doris is overleden op zondag 05-10-1975 in Hilversum, 62 jaar oud.
Beroepen:
militair (sergeant-majoor Koninklijke Luchtmacht)
controleur
Kinderen van Trees en Doris:
1 Constance Helène Schenke [1.2.13.1], geboren op zaterdag 13-06-1942 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië).
2 Dorine Schenke [1.2.13.2], geboren op dinsdag 06-08-1946 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië).
3 Ingrid Elize Schenke [1.2.13.3], geboren op dinsdag 22-01-1952 in Apeldoorn.
4 Johannes Anthonius Theodoor Schenke [1.2.13.4], geboren op dinsdag 15-12-1953 in Harderwijk.
5 Josephine Antoinetta Schenke [1.2.13.5], geboren op vrijdag 15-07-1955 in Harderwijk.
jafet1.jpg 1910_doop_japhet_lapr_.jpg jafet.jpg
27 Jafet1
28 1910 doop Japhet Lapré
29 Jafet
1.5 Jafet Lapré (afb. 27 t/m 29) is geboren op vrijdag 10-07-1891 om 22:30 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië) [bron: CBG, RA 1892, 331], zoon van Frederik Frits Lapré (zie 1) en Sophia Maria Monteiro. Hij is gedoopt op maandag 17-01-1910 in Soerabaja [bron: Ron, Hitty & Aïsha Krancher]. Jafet is overleden op woensdag 31-05-1972 in ’s-Gravenhage, 80 jaar oud. Hij is begraven in Rooms Katholieke begraafplaats Sint Barbara te ’s Gravenhage.
Notitie bij Jafet: Jafet Lapré vestigde zich op 28-07-1961 (vanuit Hollandia, Nederlands Nieuw Gunea) in Nederland en woonde vanaf
28-07-1961 Hengelo, Bornsestraat 124
11-05-1962 Enschede, Jac. van Ruysdaelstraat 62
30-07-1962 Enschede, Maanstraat 119
06-02-1967 ’s Gravehage, Melis Stokelaan 2678
Jafet:
(1) trouwde, 20 jaar oud, op zaterdag 20-01-1912 in Sampang, Madoera (Nederlands Indië) [bron: RA 1913, 21] met Henriëtte Antonnette (Antje) Meijer. De scheiding werd geregistreerd. Antje is een dochter van Pieter Meijer. Antje is overleden.
Notitie bij Antje: Antje Meijer (de 1ste vrouw van Japhet Lapré) is de oudste (half)zus van Anna Meijer (de 2de vrouw van Japhet Lapré).
Mogelijk hertrouwde Antje Meijer later met een Van Wissekerke.
Wat zijn de geboortedatum en geboorteplaats van Antje?
Wie is de moeder van Antje?
(2) trouwde, 30 jaar oud, op maandag 21-11-1921 in Toeloengagoeng, Oost-Java (Nederlands Indië) met Annaatje (Anna) Meijer, 18 jaar oud. De scheiding werd geregistreerd op vrijdag 05-04-1929 in Blitar, Oost-Java (Nederlands Indië). Anna is geboren op zaterdag 02-05-1903 in Pamekasan, Madoera (Nederlands Indië), dochter van Pieter Meijer en Miatie. Anna is overleden op zaterdag 21-10-1961, 58 jaar oud.
Notitie bij Anna: Wat is de overlijdensplaats van Anna?
Anna Meijer (de 2de vrouw van Japhet Lapré) is de jongere (half)zus van Antje Meijer (de 1ste vrouw van Japhet Lapré) .
Anekdote: Anna en Japhet waren boven (op zolder?) in het huis van broer Kik (Henry Pieter Lapré) en schoonzus Ida. Op dat moment kwam Antje (de zus van Anna) het huis binnen, op zoek naar Japhet. Antje had een revolver bij zich. Omdat ze Japhet niet kon vinden (Kik en Ida hielden wijselijk hun mond) heeft Antje toen maar een spiegel aan diggelen geschoten.
(3) trouwde, 38 jaar oud, op vrijdag 30-05-1930 in Blitar, Oost-Java (Nederlands Indië) met Louise Eugenie (Wies) Lapré, 26 jaar oud. Wies is geboren op zaterdag 29-08-1903 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië) [bron: CBG / RA 1904, 61], dochter van Herman Alexander Lapré en Emma Swartjes (Zwartjes). Zij is gedoopt op zondag 01-11-1903 in Soerabaja [bron: Ron, Hitty & Aïsha Krancher]. Wies is overleden op donderdag 05-01-1989 in Nieuwegein, 85 jaar oud. Zij is begraven in Rooms Katholieke begraafplaats Sint Barbara te ’s Gravenhage.
Kind van Jafet en Antje:
1 Jean Pierre (Nono) Lapré [1.5.1], geboren op donderdag 26-08-1920 in Blitar, Oost-Java (Nederlands Indië) [bron: RA 1921, 75]. Nono is overleden op donderdag 12-10-1939 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië), 19 jaar oud.
Notitie bij Nono: Jean Pierre (Nono) Lapré werd verzorgd en opgevoed door Anna Meijer (2de vrouw van Japhet Lapré). Toen Nono op zijn sterfbed lag vroeg hij om zijn moeder. Anna Meijer vertelde hem toen dat niet zij, maar haar oudste zus Antje Meijer (1ste vrouw van Japhet Lapré), zijn moeder was.
Kinderen van Jafet en Anna:
2 Emile (Molly) Meijer, geboren op dinsdag 12-07-1921 in Semarang, Midden-Java (Nederlands Indië). Volgt 1.5.2.
3 Erna Josephine Lapré, geboren op donderdag 18-01-1923 in Blitar, Oost-Java (Nederlands Indië). Volgt 1.5.3.
4 Sophie Magdalena (Fietje) Lapré, geboren op zondag 16-08-1925 in Wlingi, Oost-Java (Nederlands Indië). Volgt 1.5.4.
5 Daatje (Dee(tje)) Lapré, geboren op woensdag 15-12-1926 in Blitar, Oost-Java (Nederlands Indië). Volgt 1.5.5.
6 Achillis Benjamin (Benno) Lapré, geboren op donderdag 08-12-1927 in Wlingi, Oost-Java (Nederlands Indië). Volgt 1.5.6.
7 Willie J. Lapré, geboren op woensdag 19-02-1930 in Wlingi, Oost-Java (Nederlands Indië). Volgt 1.5.7.
Kinderen van Jafet en Wies:
8 Arrhenius (Rhenie) Lapré, geboren op vrijdag 08-07-1932 in Wlingi, Oost-Java (Nederlands Indië). Volgt 1.5.8.
9 Afrodithe Lapré [1.5.9], geboren in 1934 in Wlingi, Oost-Java (Nederlands Indië). Afrodithe is overleden in Bodjonegoro, Oost-Java (Nederlands Indië).
Notitie bij Afrodithe: Op jonge leeftijd (circa 2 -3 jaar oud) overleden aan dysenterie.
Wat zijn de exacte geboorte en overlijdensdata?
10 Margaretha (Greet(je)) Lapré, geboren op zondag 19-07-1936 in Wlingi, Oost-Java (Nederlands Indië). Volgt 1.5.10.
11 Anthonius Aloysius (Tony) Lapré, geboren op dinsdag 26-04-1938 in Wlingi, Oost-Java (Nederlands Indië). Volgt 1.5.11.
12 Jacky Franciscus (Loeky) Lapré, geboren op zondag 16-05-1943 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië). Volgt 1.5.12.
13 Petrus Christophorus (Peter) Lapré, geboren op zondag 11-07-1948 in Ambon, Molukken (Nederlands Indië). Volgt 1.5.13.
1.5.2 Emile (Molly) Meijer is geboren op dinsdag 12-07-1921 in Semarang, Midden-Java (Nederlands Indië) [bron: CBG], zoon van Jafet Lapré (zie 1.5) en Annaatje (Anna) Meijer.
Notitie bij de geboorte van Molly: Op de persoonkaart van Emile (Molly) staat: grootvader Meijer, Pieter geb 4 okt 1872 te Sumenep Indon geg akk vlgs boekjes BS Reg Alm 1874 pag 235 corr BR 62 Gv no VI-6 / 4385+
Molly is overleden op donderdag 27-01-1966 in Vlissingen, 44 jaar oud.
Notitie bij Molly: Emiel (Molly) Meijer dacht dat zijn naam Molly Lapré was. Pas toen hij 18 jaar oud was en in militaire dienst ging (en zich daar officieel moest legitimeren) werd hem duidelijk dat zijn achternaam Meijer is. Hij was op dat moment razend.
Op het moment dat Molly geboren werd, waren zijn ouders Japhet Lapré en Anna Meijer nog niet met elkaar getrouwd. Daarom kreeg Molly de achternaam Meijer.
Molly gebruikte ook veel de bijnaam: Koko.
Op 24-09-1938 vestigde Molly zich in Nederland (Vlissingen, aan boord van Hr Ms "Wachtschip").
Verder woonde hij onder andere vanaf:
02-05-1949 Amsterdam, Marinewerfkade 9
21-02-1951 Nieuw Guinea
20-04-1954 Medemblik, Westersingel 6a
18-08-1954 Den Helder, Goudenregenstraat 44
28-01-1955 Amsterdam, Marinewerfkade 9
14-04-1955 Nieuw Guinea, Biak
18-10-1962 ’s Gravenhage, Groot Hertoginnelaan 162
11-01-1963 Nederlandse Antillen
27-09-1963 ’s Gravenhage, Groot Hartoginnelaan 162
16-12-1963 Vlissingen, Meindert Hobbemalaan 74
27-11-1967 Vlissingen, Mackaystraat 167
Beroepen:
matroos (Koninklijke Marine 1ste kl.)
militair (Koninklijke Marine korp. telegr.)
Molly trouwde, 30 jaar oud, op vrijdag 11-07-1952 in Hollandia (Ned. Nieuw Guinea) met Carla de Graaff, 21 jaar oud. Carla is geboren op woensdag 05-11-1930 in Magelang, Midden-Java (Nederlands Indië).
Notitie bij Carla: Wie zijn de ouders van Carla?
Wat zijn de volledige namen van Carla?
Kinderen van Molly en Carla:
1 Raymond Meijer [1.5.2.1], geboren op woensdag 02-02-1955 in Den Helder.
2 Terry Meijer [1.5.2.2], geboren op zondag 19-02-1961 in Biak (Nederlands Nieuw Guinea).
1.5.3 Erna Josephine Lapré is geboren op donderdag 18-01-1923 in Blitar, Oost-Java (Nederlands Indië), dochter van Jafet Lapré (zie 1.5) en Annaatje (Anna) Meijer. Erna trouwde, 23 jaar oud, op maandag 14-10-1946 in Batavia / Jakarta, West-Java (Nederlands Indië / Indonesië) met Johannes Paul Cornelis van der Veer, 32 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Erna en Johannes: De zes kinderen van Erna Josephine Lapré hebben ook een halfbroer (Paul Hendrik Leopold van der Veer, geb. 10-10-1942 te Tjimahi, West-Java) uit een eerder huwelijk van Johannes Paul Cornelis van der Veer met Adeline Bernardine Charlotte Warokka.
Johannes is geboren op zondag 16-08-1914 in Enrekang, Celebes/Sulawesi (Nederlands Indië) [bron: CBG], zoon van Bonifacius Johannes van der Veer en Maria Teng Teng. Johannes is overleden op zondag 30-11-1986 in Enschede, 72 jaar oud. Johannes trouwde voorheen op dinsdag 09-12-1941 in Batavia / Jakarta, West-Java (Nederlands Indië / Indonesië) met Adeline Bernardine Charlotte Warokka (geb. 1917). Dit huwelijk werd ontbonden op maandag 15-07-1946 in Batavia / Jakarta, West-Java (Nederlands Indië / Indonesië).
Beroepen:
militair
smeerder (garage)
Kinderen van Erna en Johannes:
1 Rudolph Ronald Johan (Ronnie) van der Veer [1.5.3.1], geboren op zondag 21-09-1947 in Padang, Sumatra (Nederlands Indië).
2 Arthur Alexander van der Veer [1.5.3.2], geboren op zaterdag 18-03-1950 in Makassar, Selebes/Sulawesi (Nederlands Indië).
3 René Louis van der Veer [1.5.3.3], geboren op zaterdag 29-03-1952 in Ede.
4 Marguerite Hélène (Vanja) van der Veer [1.5.3.4], geboren op zaterdag 26-06-1954 in Ede.
5 Stanly van der Veer [1.5.3.5], geboren op vrijdag 12-10-1956 in Schaijk.
6 Janet Eileen van der Veer [1.5.3.6], geboren op vrijdag 09-05-1958 in Enschede.
1.5.4 Sophie Magdalena (Fietje) Lapré is geboren op zondag 16-08-1925 in Wlingi, Oost-Java (Nederlands Indië), dochter van Jafet Lapré (zie 1.5) en Annaatje (Anna) Meijer. Fietje trouwde, 27 jaar oud, op vrijdag 06-02-1953 in Hollandia (Ned. Nieuw Guinea) met Juliaan Jacob van der Putte, 33 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Fietje en Juliaan: De vier kinderen van Sophie Magdalena (Fietje) Lapré hebben nog een halfzus (Edith Cornelia Emelie van der Putte, geb. 06-02-1940 te Modjokerto, Oost-Java) en een halfbroer (Ronny Johannes van der Putte, geb. 15-10-1941 te Modjokerto, Oost-Java) uit een eerder huwelijk van Juliaan Jacob van der Putte met Cornelia Mirrer.
Juliaan is geboren op dinsdag 22-07-1919 in Sidoardjo, Oost-Java (Nederlands Indië) [bron: CBG], zoon van Frans Alexander van der Putte en Rooslien Marcus. Juliaan is overleden op donderdag 10-05-1979 in IJsselstein, 59 jaar oud. Juliaan trouwde voorheen op woensdag 06-12-1939 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië) met Cornelia Mirrer (geb. 1921). Dit huwelijk werd ontbonden op donderdag 13-07-1950 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië).
Beroep:
ambtenaar (Rijksambtenaar)
Kinderen van Fietje en Juliaan:
1 Eugenie van der Putte [1.5.4.1], geboren op donderdag 04-06-1953 in Hollandia-Haven (Ned. Nieuw Guinea).
2 Clarence van der Putte [1.5.4.2], geboren op vrijdag 24-10-1958 in Hollandia-Binnen (Ned. Nieuw Guinea).
3 Julliëtte van der Putte [1.5.4.3], geboren op vrijdag 01-12-1961 in Hollandia (Ned. Nieuw Guinea).
4 Alice Van der Putte [1.5.4.4], geboren op donderdag 10-10-1963 in Velp.
1.5.5 Daatje (Dee(tje)) Lapré is geboren op woensdag 15-12-1926 in Blitar, Oost-Java (Nederlands Indië), dochter van Jafet Lapré (zie 1.5) en Annaatje (Anna) Meijer. Dee(tje) is overleden op woensdag 27-03-1996 in Cairns (Australië), 69 jaar oud.
Notitie bij Dee(tje): Daatje emigreerde in december 1995 naar Australië. Helaas kwam ze al in maart 1996 te overlijden.
Dee(tje) trouwde, 25 jaar oud, op vrijdag 11-07-1952 in Hollandia (Ned. Nieuw Guinea) met G.J.A. (Jack) Steenbergen.
Notitie bij Jack: Wat zijn de volledige namen van Jack?
Wat zijn de geboortedatum en geboorteplaats van Jack?
Wie zijn de ouders van Jack?
Kinderen van Dee(tje) en Jack:
1 Anthonius Rudolf Steenbergen [1.5.5.1], geboren op dinsdag 21-04-1953 in Hollandia (Ned. Nieuw Guinea).
2 Gerrit Jan Steenbergen [1.5.5.2], geboren op maandag 21-10-1957 in Hollandia (Ned. Nieuw Guinea).
1.5.6 Achillis Benjamin (Benno) Lapré is geboren op donderdag 08-12-1927 in Wlingi, Oost-Java (Nederlands Indië) [bron: CBG], zoon van Jafet Lapré (zie 1.5) en Annaatje (Anna) Meijer. Benno is overleden op vrijdag 08-07-2005 in Montferland, 77 jaar oud. Benno trouwde, 26 jaar oud, op vrijdag 21-05-1954 in Hollandia (Ned. Nieuw Guinea) met Annie Smith, 28 jaar oud. Annie is geboren op vrijdag 23-10-1925 in Klaten, Midden-Java (Nederlands Indië) [bron: CBG], dochter van Raoul Smith en Hendrika Ellis. Annie is overleden op maandag 06-11-1978 in Didam, 53 jaar oud.
Kinderen van Benno en Annie:
1 Jeffrey Lapré, geboren op woensdag 16-02-1955 in Hollandia (Ned. Nieuw Guinea). Volgt 1.5.6.1.
2 Patricia Elleen Lapré, geboren op donderdag 29-11-1956 in Hollandia (Ned. Nieuw Guinea). Volgt 1.5.6.2.
3 Reginald Lapré, geboren op zaterdag 16-08-1958 in Hollandia (Ned. Nieuw Guinea). Volgt 1.5.6.3.
4 Dennis Franciscus Lapré, geboren op vrijdag 30-08-1963 in Didam. Volgt 1.5.6.4.
5 Angèle Maureen (Maureen) Lapré, geboren op maandag 08-08-1966 in Zevenaar. Volgt 1.5.6.5.
1.5.6.1 Jeffrey Lapré is geboren op woensdag 16-02-1955 in Hollandia (Ned. Nieuw Guinea), zoon van Achillis Benjamin (Benno) Lapré (zie 1.5.6) en Annie Smith. Jeffrey trouwde met Lidia Trompetter. Het huwelijk werd ontbonden in 2004.
Notitie bij het huwelijk van Jeffrey en Lidia: Wat is de huwelijksdatum en huwelijksplaats?
Wat is de exacte ontbindingsdatum en plaats?
Notitie bij Lidia: Wat is de geboortedatum en geboorteplaats van Lidia?
Wat is de volledige namen van Lidia?
Wie zijn de ouders van Lidia?
Kinderen van Jeffrey en Lidia:
1 Roy Lapré [1.5.6.1.1], geboren op vrijdag 09-09-1983 in Zevenaar.
2 Jimmy Lapré [1.5.6.1.2], geboren op dinsdag 09-07-1985 in Zevenaar.
1.5.6.2 Patricia Elleen Lapré is geboren op donderdag 29-11-1956 in Hollandia (Ned. Nieuw Guinea), dochter van Achillis Benjamin (Benno) Lapré (zie 1.5.6) en Annie Smith. Patricia trouwde met Willy van Hal.
Notitie bij het huwelijk van Patricia en Willy: Wat is de huwelijksdatum en huwelijksplaats?
Willy is geboren op maandag 09-01-1956.
Notitie bij Willy: Wat zijn de volledige namen van Willy?
Wat zijn de geboorteplaats van Willy?
Wie zijn de ouders van Willy?
Kinderen van Patricia en Willy:
1 Jaimy van Hal [1.5.6.2.1], geboren op zondag 20-01-1985 in Doetinchem.
2 Brian van Hal [1.5.6.2.2], geboren op dinsdag 15-04-1986 in ’s-Heerenberg.
1.5.6.3 Reginald Lapré is geboren op zaterdag 16-08-1958 in Hollandia (Ned. Nieuw Guinea), zoon van Achillis Benjamin (Benno) Lapré (zie 1.5.6) en Annie Smith. Reginald trouwde in Doesburg met Henny Surenbroek.
Notitie bij het huwelijk van Reginald en Henny: Wat is de huwelijksdatum?
Henny is geboren op donderdag 24-03-1960. Henny is overleden op maandag 02-04-2007 in Zevenaar, 47 jaar oud.
Notitie bij Henny: Wat zijn de volledige namen van Henny?
Wat is de geboorteplaats van Henny?
Wie zijn de ouders van Henny?
Kind van Reginald en Henny:
1 Nick Lapré [1.5.6.3.1], geboren op dinsdag 12-01-1988 in Nijmegen.
1.5.6.4 Dennis Franciscus Lapré is geboren op vrijdag 30-08-1963 in Didam, zoon van Achillis Benjamin (Benno) Lapré (zie 1.5.6) en Annie Smith. Dennis trouwde, 35 jaar oud, op donderdag 20-05-1999 in Didam met Monique Wilhelmina Theodora Scheerder, 31 jaar oud. Monique is geboren op vrijdag 23-02-1968 in Didam, dochter van Wim Scheerder en Diny Hubers.
Kinderen van Dennis en Monique:
1 (Adoptie) Anna Lee Shang Lapré [1.5.6.4.1], geboren op donderdag 29-03-2001 in HuaiNan, provincie Anhui (China).
2 (Adoptie) Bowi Jo Huan Lapré [1.5.6.4.2], geboren op maandag 26-05-2003 in Boyang, provincie Jiangxi (China).
1.5.6.5 Angèle Maureen (Maureen) Lapré is geboren op maandag 08-08-1966 in Zevenaar, dochter van Achillis Benjamin (Benno) Lapré (zie 1.5.6) en Annie Smith. Maureen:
(1) begon een relatie met Danny Nijkamp.
Notitie bij de relatie van Maureen en Danny: Wat is de relatiedatum en relatieplaats?
Notitie bij Danny: Wat zijn de volledige namen van Danny?
Wat is de geboortedatum en geboorteplaats van Danny?
Wie zijn de ouders van Danny?
(2) trouwde met Willy???.
Notitie bij het huwelijk van Maureen en Willy: Wat is de huwelijksdatum en huwelijksplaats?
Notitie bij Willy: Wat zijn de volledige namen van Willy?
Wat is de geboortedatum en geboorteplaats van Willy?
Wie zijn de ouders van Willy?
Kind van Maureen en Willy:
1 Samantha Anne Els Lapré [1.5.6.5.1], geboren op dinsdag 09-08-1994 in Doetinchem.
Notitie bij Samantha: Wie is de vader van Samantha?
1.5.7 Willie J. Lapré is geboren op woensdag 19-02-1930 in Wlingi, Oost-Java (Nederlands Indië), dochter van Jafet Lapré (zie 1.5) en Annaatje (Anna) Meijer.
Notitie bij Willie: Wat zijn de volledige namen van Willie?
Toen de ouders van Willie uit elkaar gingen, bleven haar broers en zussen bij de vader Japhet Lapré. Willie zelf was nog te klein (ongeveer 1 jaar oud) en bleef bij haar moeder Anna Meijer.
Willie woont thans nog steeds in Indonesië (Soerabaja).
Willie trouwde, 21 jaar oud, op zaterdag 03-11-1951 met Willem Louis Patty.
Notitie bij het huwelijk van Willie en Willem: Wat is de huwelijksplaats?
Willem is overleden op dinsdag 05-12-1978.
Notitie bij Willem: Wat is de overlijdensplaats van Willem Louis?
Wie zijn de ouders van Willem Louis?
Kinderen van Willie en Willem:
1 Wietje Patty [1.5.7.1], geboren na 1951.
Notitie bij Wietje: Wat zijn de exacte geboortedatum en geboorteplaats?
2 Rene Patty [1.5.7.2], geboren na 1952.
Notitie bij Rene: Wat zijn de exacte geboortedatum en geboorteplaats?
3 Wanda Patty [1.5.7.3], geboren na 1953.
Notitie bij Wanda: Wat zijn de exacte geboortedatum en geboorteplaats?
4 Coco Patty [1.5.7.4], geboren na 1954.
Notitie bij Coco: Wat zijn de exacte geboortedatum en geboorteplaats?
5 Eta Patty [1.5.7.5], geboren na 1955.
Notitie bij Eta: Wat zijn de exacte geboortedatum en geboorteplaats?
6 Waldi Patty [1.5.7.6], geboren na 1956.
Notitie bij Waldi: Wat zijn de exacte geboortedatum en geboorteplaats?
7 Winda Patty [1.5.7.7], geboren na 1957.
Notitie bij Winda: Wat zijn de exacte geboortedatum en geboorteplaats?
1.5.8 Arrhenius (Rhenie) Lapré is geboren op vrijdag 08-07-1932 in Wlingi, Oost-Java (Nederlands Indië), zoon van Jafet Lapré (zie 1.5) en Louise Eugenie (Wies) Lapré.
Notitie bij Rhenie: Rheny woont in Canada
Rhenie trouwde, 31 jaar oud, op dinsdag 12-11-1963 in Enschede met Johanna Antonia Maria (Joke) Neijzen.
Notitie bij Joke: Wat zijn de geboortedatum en geboorteplaats van Joke?
Wie zijn de ouders van Joke?
Kinderen van Rhenie en Joke:
1 Yvette Monique Lapré, geboren op maandag 04-05-1964 in Amsterdam. Volgt 1.5.8.1.
2 Andrew Lapré, geboren op dinsdag 04-04-1967 in Vancouver (Canada). Volgt 1.5.8.2.
1.5.8.1 Yvette Monique Lapré is geboren op maandag 04-05-1964 in Amsterdam, dochter van Arrhenius (Rhenie) Lapré (zie 1.5.8) en Johanna Antonia Maria (Joke) Neijzen.
Notitie bij Yvette: Yvette heeft 2 kinderen. Allebei geboren in Vancouver Canada.
Wat zijn de namen, geboortedata en geboorteplaatsen van deze 2 kinderen?
What are the names, borndates and bornplaces of the two childeren?
Yvette trouwde met Miguel Eduardo Parra.
Notitie bij het huwelijk van Yvette en Miguel: Wat zijn de huwelijksdatum en huwelijksplaats?
What is the honeymonedate and honeymoonplace?
Miguel is geboren in Chile.
Notitie bij Miguel: Wat is de geboortedatum en geboorteplaats van Miguel Eduardo Parra?
Wie zijn de ouders van Miguel Eduardo Parra?
What is the borndate and bornplace of Miguel Eduardo Parra?
Who are the parents of Miguel Eduardo Parra?
1.5.8.2 Andrew Lapré is geboren op dinsdag 04-04-1967 in Vancouver (Canada), zoon van Arrhenius (Rhenie) Lapré (zie 1.5.8) en Johanna Antonia Maria (Joke) Neijzen. Andrew trouwde met Lissa Yumi Tanaka.
Notitie bij het huwelijk van Andrew en Lissa: Wat is de huwelijksdatum en huwelijksplaats?
Lissa is geboren op maandag 10-07-1967 in Vancouver (Canada).
Kind van Andrew en Lissa:
1 Arielle Yurie Lapré [1.5.8.2.1], geboren op donderdag 21-03-2002 in Vancouver (Canada).
1.5.10 Margaretha (Greet(je)) Lapré is geboren op zondag 19-07-1936 in Wlingi, Oost-Java (Nederlands Indië), dochter van Jafet Lapré (zie 1.5) en Louise Eugenie (Wies) Lapré. Greet(je) trouwde, 20 jaar oud, op vrijdag 01-03-1957 in Hollandia (Ned. Nieuw Guinea) met Robby Laverman, 24 jaar oud. Robby is geboren op woensdag 01-02-1933 in Batavia / Jakarta, West-Java (Nederlands Indië / Indonesië), zoon van Hubert Laverman en Constans Strengnaerts.
Kinderen van Greet(je) en Robby:
1 Agnes Laverman [1.5.10.1], geboren op woensdag 20-11-1957 in Hollandia (Ned. Nieuw Guinea).
2 Miranda Laverman [1.5.10.2], geboren op woensdag 04-11-1959 in Hollandia (Ned. Nieuw Guinea).
1.5.11 Anthonius Aloysius (Tony) Lapré is geboren op dinsdag 26-04-1938 in Wlingi, Oost-Java (Nederlands Indië), zoon van Jafet Lapré (zie 1.5) en Louise Eugenie (Wies) Lapré. Tony is overleden op zaterdag 06-12-2008, 70 jaar oud.
Notitie bij Tony: Tony woonde in Abbotsford, British Columbia, Canada.
Wat is de overlijdensplaats (in Canada) van Tony?
Tony trouwde met Ineke de Winter.
Notitie bij het huwelijk van Tony en Ineke: Wat zijn de huwelijksdatum en huwelijksplaats?
Notitie bij Ineke: Wat zijn de volledige namen van Ineke?
Wat zijn de geboortedatum en geboorteplaats van Ineke?
Wat zijn de volledige namen van de ouders van Ineke?
Kinderen van Tony en Ineke:
1 Stephen Pierre Lapré [1.5.11.1], geboren op maandag 10-10-1960.
Notitie bij Stephen: Wat is de geboorteplaats van Stephen?
2 Cynthia Helena Lapré [1.5.11.2], geboren op zaterdag 17-11-1962.
Notitie bij Cynthia: Wat is de geboorteplaats van Cynthia?
3 Fletcher Christian Lapré [1.5.11.3], geboren op maandag 30-03-1964.
Notitie bij Fletcher: Wat is de geboorteplaats van Fletcher?
4 Monique Simone Lapré, geboren op dinsdag 02-12-1969. Volgt 1.5.11.4.
1.5.11.4 Monique Simone Lapré is geboren op dinsdag 02-12-1969, dochter van Anthonius Aloysius (Tony) Lapré (zie 1.5.11) en Ineke de Winter.
Notitie bij Monique: Wat is de geboorteplaats van Monique?
Monique ging samenwonen met Jay Mousseau.
Notitie bij het samenwonen van Monique en Jay: Wat is de samenleefdatum en samenleefplaats?
Notitie bij Jay: Wat is de geboortedatum en geboorteplaats van Jay?
Wat zijn de volledige namen van de ouders van Jay?
Kinderen van Monique en Jay:
1 Chelsea Mousseau [1.5.11.4.1], geboren op woensdag 26-07-2000 in Canada.
Notitie bij Chelsea: Wat is de geboorteplaats van Chelsea?
2 Cassidy Mousseau [1.5.11.4.2], geboren op donderdag 14-02-2002 in Canada.
Notitie bij Cassidy: Wat is de geboorteplaats van Cassidy?
1.5.12 Jacky Franciscus (Loeky) Lapré is geboren op zondag 16-05-1943 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië), zoon van Jafet Lapré (zie 1.5) en Louise Eugenie (Wies) Lapré.
Notitie bij Loeky: Jacky emigreerde eerst (in 1965) naar Canada en vervolgens (in januari 1983) naar Australië, waar hij thans woont.
Loeky trouwde, 20 jaar oud, op vrijdag 22-11-1963 in Enschede met Wilhelmina Christiana (Christina) Patberg.
Notitie bij Christina: Wat zijn de geboortedatum en geboorteplaats van Wilhelmina?
Wie zijn de ouders van Wilhelmina?
Kinderen van Loeky en Christina:
1 Odette Darlene Lapré, geboren op zondag 23-03-1969 in Vancouver, Britisch Colombia (Canada). Volgt 1.5.12.1.
2 Antoinette Celine Lapré [1.5.12.2], geboren op donderdag 07-09-1972 in Vancouver, Britisch Colombia (Canada).
1.5.12.1 Odette Darlene Lapré is geboren op zondag 23-03-1969 in Vancouver, Britisch Colombia (Canada), dochter van Jacky Franciscus (Loeky) Lapré (zie 1.5.12) en Wilhelmina Christiana (Christina) Patberg.
Notitie bij Odette: Odette Darlene Lapre married name is Odette Darlene Grant-Lapre.
Odette and Lawrence moved to live in Bukit Gita Bayu, Serdnag , Malaysia January 2003, they taught at AISM.
Odette and Lawrence moved to Sharjah, UAE in August 2011, they teach at VISS.
Odette trouwde, 26 jaar oud, op zaterdag 02-09-1995 in Cairns Baptist Church, Cairns, Queensland (Australia) met Lawrence Stephen Grant, 31 jaar oud. Lawrence is geboren op zaterdag 28-09-1963 in Lismore, New South Wales, Australia, zoon van Clarence Stuart Grant en Heather Bell Grant(nee) Fleming.
Notitie bij Lawrence: Lawrence Stephen Grant changed name by deed poll on 24th May 1995, (Supreme Court Townsville) to Lawrence Stephen Grant-Lapre.
Kind van Odette en Lawrence:
1 Zian Jack Grant - Lapré [1.5.12.1.1], geboren op maandag 28-01-2008 in Johor Bahru (Malaysia).
1.5.13 Petrus Christophorus (Peter) Lapré is geboren op zondag 11-07-1948 in Ambon, Molukken (Nederlands Indië), zoon van Jafet Lapré (zie 1.5) en Louise Eugenie (Wies) Lapré.
Notitie bij Peter: Peter (Petrus Christophorus) Lapré emigeerde in 19-01-1990 naar Austalië. Hij kwam daar met het vliegtuig (Qantas) in Queensland aan.
Peter trouwde, 25 jaar oud, op maandag 06-08-1973 in IJsselstein met Peggy Ann Westerhuis, 18 jaar oud. Peggy is geboren op donderdag 28-07-1955 in Sarmi, Nieuw Guinea.
Notitie bij Peggy: Wie zijn de ouders van Peggy?
Kinderen van Peter en Peggy:
1 Crystal Marilyn Lapré [1.5.13.1], geboren op woensdag 22-05-1974 in Vancouver, Britisch Colombia (Canada).
2 Priscilla Lapré [1.5.13.2], geboren op zondag 15-05-1977 in ’s-Gravenhage.
1.6 Carolina Johanna (Caroline) Lapré is geboren op maandag 06-11-1893 om 20:00 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië) [bron: RA 1895, 339], dochter van Frederik Frits Lapré (zie 1) en Sophia Maria Monteiro. Caroline is overleden op zondag 25-09-1955 in Semarang, Midden-Java (Nederlands Indië), 61 jaar oud.
Notitie bij Caroline: Komt ook voor als Charolina (met een ’h’).
Caroline trouwde, 19 jaar oud, op vrijdag 17-10-1913 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië) [bron: RA 1915, 150] met Joseph Willem Henri (Henri) Moorrees, 18 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Caroline en Henri: Zus en broer Lapré, Carolina Johanna Lapré en Henry Pieter Lapré, trouwden met broer en zus Moorrees, Joseph Willem Henri Moorrees en Ida Wilhelmina Moorrees.
Henri is geboren op vrijdag 02-11-1894 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië) [bron: CBG], zoon van Willem Cornelis Willemse en Kasmidah (Ida) Inlandse vrouw, pleegzoon van Johannes Martinus Moorrees. Henri is overleden op maandag 23-03-1970 in ’s-Gravenhage, 75 jaar oud. Henri begon later een relatie na 1925 met Miertje.
Notitie bij Henri: Joseph Willem Henri Moorrees komt ook voor als Johannes Willem Henri Moorrees.

Vader Willemse was nog gehuwd toen hij een relatie onderhield met moeder Ida.
Jacobus Adrianus Moorrees (een personeelslid of ondergeschikte van Willemse) erkende de kinderen van Willemse en Ida.
Hierdoor kregen de kinderen de achternaam Moorrees. Ze werden wel opgevoed door Willemse en Ida.

Joseph Willem Henri Moorrees vestigde zich op 14-02-1957 in Nederland en woonde vanaf
14-02-1957 Soest, Ir Menkolaan 27
03-03-1959 ’s Gravenhage, Denekampstraat 34
27-04-1959 ’s Gravenhage, Maystraat 64

.
Klik hier voor de Willemse-tak..
Beroepen:
staatsspoorwegen
bij suikerondernemingen (Henri werkte eerst bij De StaatsSpoorwegen. Toen er geen promotie in het vooruitzicht was, ging hij werken bij suikerondernemingen.)
Kinderen van Caroline en Henri:
1 Frederik Napoleon (Nappy) Moorrees [1.6.1], geboren op donderdag 17-09-1914 in Kediri, suikeronderneming Paré-Paré, Oost-Java (Nederlands Indië). Nappy is overleden op maandag 29-04-1991 in Asheville (USA), 76 jaar oud.
piet__prull__met_hond_does___guus__dee__wil_en_wout_op_onderste_tree.jpg
30 Piet, Prull (met hond Does), Guus, Dee, Wil en Wout op onderste tree
2 Henri Willem (Willy) Moorrees [1.6.2] (afb. 30), geboren op donderdag 04-11-1915 in Kediri, suikeronderneming Paré-Paré, Oost-Java (Nederlands Indië). Willy is overleden op vrijdag 30-09-1983 in Hoogeveen, 67 jaar oud.
Notitie bij Willy: Willy woonde in Zuidwolde.
3 Eduard (Piet) Moorrees [1.6.3] (afb. 30), geboren op woensdag 21-02-1917 in Kediri, suikeronderneming Paré-Paré, Oost-Java (Nederlands Indië). Piet is overleden op dinsdag 04-01-1944 in Japan (krijgsgevangenschap), 26 jaar oud.
Notitie bij Piet: Piet zat in hetzelfde krijgsgevangenkamp als Gustaaf Leopold (Guus) Lapré (1920).
Piet heeft, vlak voor zijn overlijden, zijn verlovingsring en (militair)naamplaatje aan Guus gegeven om die aan de verloofde van Piet te geven. Na de oorlog heeft Guus dat ook gedaan.
4 Desirée Henriëtte (Dee(tje)) Moorrees [1.6.4] (afb. 30), geboren op maandag 20-10-1919 in Olean (suikeronderneming nabij Sitoebondo, Oost Java, Nederlands Indië).
5 Ida Johanna (Prull(ie)) Moorrees, geboren op maandag 19-09-1921 in Banjoewangi, Oost-Java (Nederlands Indië). Volgt 1.6.5.
6 Gustave Christina (Guus(je)) Moorrees, geboren op zondag 24-02-1924 in Majong, Midden-Java (Nederlands Indië). Volgt 1.6.6.
7 Remile Wouter (Wout) Moorrees [1.6.7] (afb. 30), geboren op zaterdag 10-10-1925 in Majong, Midden-Java (Nederlands Indië). Wout is overleden op vrijdag 30-07-1993 in Pasadena, California (USA), 67 jaar oud.
1.6.5 Ida Johanna (Prull(ie)) Moorrees (afb. 30) is geboren op maandag 19-09-1921 in Banjoewangi, Oost-Java (Nederlands Indië), dochter van Joseph Willem Henri (Henri) Moorrees en Carolina Johanna (Caroline) Lapré (zie 1.6). Prull(ie) trouwde, 27 jaar oud, op donderdag 28-04-1949 in Semarang, Midden-Java (Nederlands Indië) met Heerke Blink, 29 jaar oud. Heerke is geboren op zaterdag 29-11-1919 in Ten Boer (Grongingen), zoon van Johannes Blink en Tietje Reitsema. Heerke is overleden op vrijdag 13-08-1971 in Ede, 51 jaar oud.
Kinderen van Prull(ie) en Heerke:
1 Babs Blink [1.6.5.1], geboren op vrijdag 20-01-1950 in Batavia / Jakarta, West-Java (Nederlands Indië / Indonesië).
Notitie bij Babs: getrouwd 2 kinderen
2 Ria Blink [1.6.5.2], geboren op woensdag 17-01-1951 in Ten Boer (Grongingen).
Notitie bij Ria: weduwe 2 kinderen
3 Hans Blink [1.6.5.3], geboren op vrijdag 12-11-1954 in Breda.
Notitie bij Hans: getrouwd 2 kinderen
4 Rick Blink [1.6.5.4], geboren op vrijdag 29-01-1965 in Ede.
Notitie bij Rick: getrouwd 1 kind
1.6.6 Gustave Christina (Guus(je)) Moorrees (afb. 30) is geboren op zondag 24-02-1924 in Majong, Midden-Java (Nederlands Indië), dochter van Joseph Willem Henri (Henri) Moorrees en Carolina Johanna (Caroline) Lapré (zie 1.6). Guus(je) trouwde, 25 jaar oud, op vrijdag 24-06-1949 in Semarang, Midden-Java (Nederlands Indië) met Alphonsus Maria (Alphons) Lutz, 22 jaar oud. Alphons is geboren op zaterdag 13-11-1926 in ’s-Gravenhage [bron: CBG], zoon van Jacobus Marie Antonius Lutz en Helena de Koster. Alphons is overleden op donderdag 25-02-1999 in Dordrecht, 72 jaar oud.
Kinderen van Guus(je) en Alphons:
1 Charoline Helena Maria Lutz [1.6.6.1], geboren op maandag 08-05-1950 in Semarang, Midden-Java (Nederlands Indië).
2 Henri Jacobus Antonius Lutz [1.6.6.2], geboren op dinsdag 01-05-1951 in ’s-Gravenhage.
3 Yvonne Maria Lutz [1.6.6.3], geboren op woensdag 20-05-1953 in ’s-Gravenhage.
4 Helena Maria Gustave Lutz [1.6.6.4], geboren op vrijdag 20-01-1956 in ’s-Gravenhage.
5 Gustave Theresia Lutz [1.6.6.5], geboren op zaterdag 19-04-1958 in Dordrecht.
6 Jacqueline Antoinette Alphonsine Lutz [1.6.6.6], geboren op woensdag 30-03-1960 in Dordrecht.
7 Monique Francisca Angela Lutz [1.6.6.7], geboren op vrijdag 26-10-1962 in Dordrecht.
henry_pieter_lapr__thuis_achter_zijn_bureau_.jpg 1910_doop_henry_pieter_lapr_.jpg hplapre1_.jpg hplapre2.jpg hplapre3.jpg ra1896__351.jpg
31 Henry Pieter Lapré thuis achter zijn bureau
32 1910 doop Henry Pieter Lapré
33 HPLapre1
34 HPLapre2
35 HPLapre3
36 RA1896, 351
iwmoorrees1.jpg iwmoorrees2.jpg iwmoorrees3.jpg
37 IWMoorrees1
38 IWMoorrees2
39 IWMoorrees3
1.7 Henry Pieter (Kik) Lapré (afb. 31 t/m 36) is geboren op dinsdag 29-10-1895 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië) [bron: CBG, RA 1896, 351], zoon van Frederik Frits Lapré (zie 1) en Sophia Maria Monteiro. Hij is gedoopt op zaterdag 27-08-1910 in Soerabaja [bron: Ron, Hitty & Aïsha Krancher]. Kik is overleden op zaterdag 05-08-1967 in ’s-Gravenhage, 71 jaar oud. Hij is begraven in Rooms Katholieke begraafplaats Sint Barbara te ’s Gravenhage.
Notitie bij Kik: Komt ook voor als Henri Pieter Lapré.
Henry Pieter Lapré ging vanuit Nederlands Indië met verlof naar ’s-Gravenhage om vervolgens op 16-06-1936 weer naar Nederlans Indië te vertrekken en woonde vanaf
16-06-1936 Nederlands Indië
03-07-1947 ’s-Gravenhage, Celebesstraat 38
22-09-1947 ’s-Gravenhage, Cederstraat 47
04-12-1947 ’s-Gravenhage, Bazarstraat 37
30-12-1947 ’s-Gravenhage, Delistraat 55
02-04-1948 Soerabaja, Nederlands Indië, Bothstraat 25
11-08-1951 ’s-Gravenhage, Delistraat 55a
26-06-1953 ’s-Gravenhage, Denekampstraat 34
Beroep:
bouwkundige praktijk ingenieur (bij de StaatsSpoorwegen)
Onderscheiding:
Drager van het BRONZEN KRUIS (11-01-1950) (Het Bronzen Kruis, ingesteld op 11 juni 1940, werd toegekend aan diegene die zich door moedig of beleidvol optreden tegenover de vijand hebben onderscheiden.)
Kik trouwde, 20 jaar oud, op woensdag 10-05-1916 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië) [bron: RA 1917, 151] met Ida Wilhelmina (Aat) Moorrees (afb. 37 t/m 39), 18 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Kik en Aat: Broer en zus Lapré, Henry Pieter Lapré en Carolina Johanna Lapré, trouwden met zus en broer Moorrees, Ida Wilhelmina Moorrees en Joseph Willem Henri Moorrees.
Aat is geboren op woensdag 24-11-1897 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië), dochter van Willem Cornelis Willemse en Kasmidah (Ida) Inlandse vrouw, pleegdochter van Johannes Martinus Moorrees. Aat is overleden op zondag 26-04-1981 in ’s-Gravenhage, 83 jaar oud. Zij is begraven in Rooms Katholieke begraafplaats Sint Barbara te ’s Gravenhage.
Notitie bij Aat: Vader Willem Cornelis Willemse was nog gehuwd toen hij een relatie onderhield met moeder (inlands vrouw) Kasmidah (Ida).
Jacobus Adrianus Moorrees (een personeelslid of ondergeschikte van Willem Cornelis Willemse) erkende de kinderen van Willemse en Ida.
Hierdoor kregen de kinderen de achternaam Moorrees. Ze werden wel opgevoed door Willem Cornelis Willemse en Ida.
.
Klik hier voor de Willemse-tak..
Kinderen van Kik en Aat:
1 Henry Cornelis (Nono) Lapré, geboren op zondag 28-01-1917 in Djember, Oost-Java (Nederlands Indië). Volgt 1.7.1.
2 Gustaaf Leopold (Guus) Lapré, geboren op zondag 10-10-1920 in Sidoardjo, Oost-Java (Nederlands Indië). Volgt 1.7.2.
3 Rudi (Ruud) Lapré, geboren op dinsdag 14-08-1923 in Sidoardjo, Oost-Java (Nederlands Indië). Volgt 1.7.3.
4 Bertus Gerardus (Bert) Lapré, geboren op donderdag 28-04-1927 in Malang, Oost-Java (Nederlands Indië). Volgt 1.7.4.
5 Frederik Karel (Fred) Lapré, geboren op maandag 09-06-1930 in Bangil, Oost-Java (Nederlands Indië). Volgt 1.7.5.
nono___dina.jpg
40 Nono & Dina
1.7.1 Henry Cornelis (Nono) Lapré (afb. 40) is geboren op zondag 28-01-1917 in Djember, Oost-Java (Nederlands Indië) [bron: CBG, RA 1918, 65], zoon van Henry Pieter (Kik) Lapré (zie 1.7) en Ida Wilhelmina (Aat) Moorrees. Hij is gedoopt op donderdag 14-06-1917 in Soerabaja [bron: Ron, Hitty & Aïsha Krancher]. Nono is overleden op donderdag 26-10-1950 in Rotterdam, 33 jaar oud.
Notitie bij Nono: Na Nederlands Indië verbleef Nono eerst in Rotterdam, waarna hij vanaf 04-01-1937 naar ’s-Gravenhage vetrok. Daarna woonde Nono vanaf
07-01-1938 ’s-Gravenhage, Sweelinckstraat 11
29-04-1941 ’s-Gravenhage, Goudenregenstraat 155
24-03-1942 ’s-Gravenhage, Elsstraat 18
20-07-1943 ’s-Gravenhage, Abeelstraat 38
24-07-1947 ’s-Gravenhage, Makakkastraat 109
17-09-1947 ’s-Gravenhage, Cederstraat 47
16-01-1948 ’s-Gravenhage, Delistraat 55
17-05-1949 ’s-Gravenhage, Delistraat 55a
Beroep:
ambtenaar (Binnenlandse Dienst / prijsbeheersing)
Nono trouwde, 30 jaar oud, op woensdag 17-09-1947 in ’s-Gravenhage met Dina Titiahy (afb. 40), 32 jaar oud. Dina is geboren op zondag 28-02-1915 in Djokjakarta, Midden-Java (Nederlands Indië), dochter van Jonathan Titiahy en Eleonora Titaly. Dina is overleden op dinsdag 05-06-2001 in ’s-Gravenhage, 86 jaar oud. Dina trouwde later op woensdag 11-11-1953 in ’s-Gravenhage met Gerrit Verhaar (1912-1996).
1.7.2 Gustaaf Leopold (Guus) Lapré is geboren op zondag 10-10-1920 in Sidoardjo, Oost-Java (Nederlands Indië) [bron: CBG], zoon van Henry Pieter (Kik) Lapré (zie 1.7) en Ida Wilhelmina (Aat) Moorrees. Hij is gedoopt op woensdag 18-05-1921 in Porrong (Sidoardjo) [bron: Ron, Hitty & Aïsha Krancher]. Guus is overleden op dinsdag 17-06-2003 in Rotterdam, 82 jaar oud [bron: RA 1923, 124]. Hij is begraven in Ridderkerk "Vredehof".
Notitie bij Guus: Gustaaf Leopold Lapré vestigde zich op 12-10-1962 in Nederland.
Guus trouwde, 26 jaar oud, op vrijdag 22-11-1946 in Batavia / Jakarta, West-Java (Nederlands Indië / Indonesië) met Maria Margaretha (Marietje) van der Puil, 20 jaar oud. Marietje is geboren op zondag 09-05-1926 in Batavia / Jakarta, West-Java (Nederlands Indië / Indonesië) [bron: CBG], dochter van Willem Frederik Lodewijk van der Puil en Marie Wiggers. Marietje is overleden op zaterdag 18-12-2004 in Rotterdam, 78 jaar oud. Zij is begraven op vrijdag 24-12-2004 in Ridderkerk "Vredehof".
Kinderen van Guus en Marietje:
1 Henri Gustaaf (Henkie) Lapré, geboren op zaterdag 03-01-1948 in Batavia / Jakarta, West-Java (Nederlands Indië / Indonesië). Volgt 1.7.2.1.
2 Ilse Theresia Lapré, geboren op zaterdag 26-11-1949 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië). Volgt 1.7.2.2.
3 Maria Elisabeth (Mia) Lapré, geboren op zondag 22-07-1951 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië). Volgt 1.7.2.3.
4 Gustaaf Antonius (Guusje) Lapré, geboren op maandag 10-11-1952 in Biak (Nederlands Nieuw Guinea). Volgt 1.7.2.4.
5 Frederika Bernadatte (Freddy) Lapré, geboren op zaterdag 24-07-1954 in Sorong (Nederlands Nieuw Guinea). Volgt 1.7.2.5.
6 Elvira Martha Lapré, geboren op zaterdag 11-02-1956 in Sorong (Nederlands Nieuw Guinea). Volgt 1.7.2.6.
7 Wouter Franciscus (Fransje) Lapré [1.7.2.7], geboren op woensdag 14-08-1957 in ’s-Gravenhage [bron: CBG]. Fransje is overleden op donderdag 10-10-1957 in ’s-Gravenhage, 1 maand oud. Fransje bleef kinderloos.
bolle.jpg
41 Bolle
8 René Gustaaf Aloyisius (Bolle) Lapré [1.7.2.8] (afb. 41), geboren op vrijdag 23-01-1959 in Manokwari (Ned. Nieuw Guinea).
9 Marcellus Simon Gustaaf (Sharif) (Marcel) Lapré, geboren op maandag 30-05-1960 in Manokwari (Ned. Nieuw Guinea). Volgt 1.7.2.9.
10 Johannes Gustaaf (Hansje) Lapré [1.7.2.10], geboren op vrijdag 13-07-1962 in Hollandia (Ned. Nieuw Guinea).
1.7.2.1 Henri Gustaaf (Henkie) Lapré is geboren op zaterdag 03-01-1948 in Batavia / Jakarta, West-Java (Nederlands Indië / Indonesië), zoon van Gustaaf Leopold (Guus) Lapré (zie 1.7.2) en Maria Margaretha (Marietje) van der Puil. Henkie trouwde, 40 jaar oud, op zaterdag 07-05-1988 in Batavia / Jakarta, West-Java (Nederlands Indië / Indonesië) met Loraina G. (Lorain) Limahelu, 32 of 33 jaar oud. Lorain is geboren in 1955 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië).
Notitie bij Lorain: Wat zijn de volledige namen van Loraina?
Wat is de exacte geboorteplaats van Loraina?
Wie zijn de ouders van Loraina?
Kinderen van Henkie en Lorain:
lariesa.jpg
42 Lariesa
1 Lariesa Henrina (Yesa) Lapré [1.7.2.1.1] (afb. 42), geboren op maandag 03-04-1989 in Zeist.
2 Lloyd Franciscus Henri Lapré [1.7.2.1.2], geboren op donderdag 23-06-1994 in Dordrecht.
1.7.2.2 Ilse Theresia Lapré is geboren op zaterdag 26-11-1949 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië) [bron: CBG], dochter van Gustaaf Leopold (Guus) Lapré (zie 1.7.2) en Maria Margaretha (Marietje) van der Puil. Ilse is overleden op zaterdag 03-09-2005 in Rotterdam, 55 jaar oud. Ilse trouwde, 20 jaar oud, op vrijdag 30-10-1970 in Ridderkerk met Johannes Maximilliaan (Max) van Prehn, 25 jaar oud. Max is geboren op woensdag 15-08-1945 in Wonosobo, Midden-Java (Nederlands Indië), zoon van Frits van Prehn en Louise Hockenbergen.
Kinderen van Ilse en Max:
1 Marcel Christian van Prehn [1.7.2.2.1], geboren op woensdag 27-04-1977 in Rotterdam, Ikazia Ziekenhuis.
2 Walter Leopold van Prehn [1.7.2.2.2], geboren op zondag 23-12-1979 in Rotterdam.
3 Robert Frits van Prehn [1.7.2.2.3], geboren op donderdag 25-11-1982 in Barendrecht.
1.7.2.3 Maria Elisabeth (Mia) Lapré is geboren op zondag 22-07-1951 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië), dochter van Gustaaf Leopold (Guus) Lapré (zie 1.7.2) en Maria Margaretha (Marietje) van der Puil. Mia:
(1) trouwde, 20 jaar oud, op zondag 04-06-1972 in Ridderkerk met Jurjen Kuiper, 19 jaar oud. Jurjen is geboren op woensdag 30-07-1952 in Weststellingwerf, Wolvega [bron: CBG], zoon van David Kuiper en Geertje de Heij. Jurjen is overleden op woensdag 22-09-1982 in Maarn, 30 jaar oud (oorzaak: verkeersongeluk). Hij is begraven in Ridderkerk.
(2) ging samenwonen, 31 of 32 jaar oud, in 07-1983 in Ridderkerk met Ronald Leon (Ron) Waltenberg Donkel, 24 jaar oud. Ron is geboren op dinsdag 02-06-1959 in Rotterdam, zoon van Rudi (Dick) Waltenberg Donkel en Elsje (Els) Bastiaans.
Kinderen van Mia en Jurjen:
1 David Gustaaf Jurjen (Dave) Kuiper [1.7.2.3.1], geboren op donderdag 28-12-1972 in Rotterdam.
2 Raymond Gustaaf Jurjen (Ray) Kuiper [1.7.2.3.2], geboren op donderdag 08-08-1974 in Rotterdam.
Kinderen van Mia en Ron:
3 Stanley Waltenberg Donkel [1.7.2.3.3], geboren op dinsdag 28-10-1986 in Rotterdam.
4 Lesley Waltenberg Donkel [1.7.2.3.4], geboren op maandag 19-12-1988 in Rotterdam.
5 Raïma Waltenberg Donkel [1.7.2.3.5], geboren op maandag 28-10-1991 in Dordrecht.
1.7.2.4 Gustaaf Antonius (Guusje) Lapré is geboren op maandag 10-11-1952 in Biak (Nederlands Nieuw Guinea), zoon van Gustaaf Leopold (Guus) Lapré (zie 1.7.2) en Maria Margaretha (Marietje) van der Puil. Guusje trouwde, 29 jaar oud, op dinsdag 14-09-1982 in Ridderkerk met Eulalie Pablo Martinez, 27 jaar oud. De scheiding werd geregistreerd.
Notitie bij het huwelijk van Guusje en Eulalie: Wat is de ontbindingsdatum en plaats?
Eulalie is geboren op dinsdag 28-06-1955 in Santa Maria de Barbia (Spanje).
Notitie bij Eulalie: Wie zijn de ouders van Eulalie?
Kinderen van Guusje en Eulalie:
1 Matthieu Lapré, geboren op zaterdag 19-09-1981 in Rotterdam. Volgt 1.7.2.4.1.
marie_claire.jpg
43 Marie Claire
2 Marie Claire (MC) Lapré [1.7.2.4.2] (afb. 43), geboren op dinsdag 24-03-1987 in ’s-Gravenhage.
1.7.2.4.1 Matthieu Lapré is geboren op zaterdag 19-09-1981 in Rotterdam, zoon van Gustaaf Antonius (Guusje) Lapré (zie 1.7.2.4) en Eulalie Pablo Martinez. Matthieu ging samenwonen, 21 jaar oud, op zondag 23-03-2003 in Rotterdam met Wanda Amber Christina Johanna Driessen, 19 jaar oud. Wanda is geboren op zaterdag 17-12-1983 in Ridderkerk, dochter van Johannes Adrianus Hendrikus Maria Driessen en Christina Johanna Ruth.
1.7.2.5 Frederika Bernadatte (Freddy) Lapré is geboren op zaterdag 24-07-1954 in Sorong (Nederlands Nieuw Guinea), dochter van Gustaaf Leopold (Guus) Lapré (zie 1.7.2) en Maria Margaretha (Marietje) van der Puil. Freddy:
(1) trouwde, 17 of 18 jaar oud, in 1972 in Ridderkerk met Hans de Vries. De scheiding werd geregistreerd in 1987 in Ridderkerk.
Notitie bij het huwelijk van Freddy en Hans: Wat is de exacte huwelijksdatum?
Wat is de exacte ontbindingsdatum?
Notitie bij Hans: Wat zijn de volledige namen van Hans?
Wat zijn de geboortedatum en geboorteplaats van Hans?
(2) ging samenwonen, 34 jaar oud, op dinsdag 13-09-1988 met Wim Bok.
Kinderen van Freddy en Hans:
1 André Guustaaf de Vries [1.7.2.5.1], geboren op maandag 27-11-1972 in Rotterdam.
2 René de Vries [1.7.2.5.2], geboren op zaterdag 02-08-1980 in Rotterdam.
elvira.jpg
44 Elvira
1.7.2.6 Elvira Martha Lapré (afb. 44) is geboren op zaterdag 11-02-1956 in Sorong (Nederlands Nieuw Guinea), dochter van Gustaaf Leopold (Guus) Lapré (zie 1.7.2) en Maria Margaretha (Marietje) van der Puil. Elvira trouwde, 30 jaar oud, op dinsdag 11-02-1986 met Adriaan Hendrik Martinus (Ad) Duimel, 33 jaar oud. De scheiding werd geregistreerd.
Notitie bij het huwelijk van Elvira en Ad: Wat is de huwelijksplaats?
Wat is de ontbindingsdatum en plaats?
Ad is geboren op zondag 18-01-1953 in Rotterdam.
Notitie bij Ad: Wat zijn de volledige namen van de ouders van Ad?
Kind van Elvira en Ad:
1 Queeny Duimel [1.7.2.6.1], geboren op dinsdag 11-02-1986 in Steenwijk. Queeny is overleden op vrijdag 14-10-2011, 25 jaar oud.
1.7.2.9 Marcellus Simon Gustaaf (Sharif) (Marcel) Lapré is geboren op maandag 30-05-1960 in Manokwari (Ned. Nieuw Guinea), zoon van Gustaaf Leopold (Guus) Lapré (zie 1.7.2) en Maria Margaretha (Marietje) van der Puil. Marcel trouwde, 36 jaar oud, op dinsdag 04-06-1996 in Ridderkerk met Habibah Oppier, 33 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Marcel en Habibah: De trouwdatum is 04-12-1981, te Ambon, voor het geloof.
Habibah is geboren op donderdag 13-09-1962 in Balk, dochter van Abdul Sabar Oppier en Partimah Tirtodimedjo.
Kinderen van Marcel en Habibah:
1 Abdul Sabar (Sabar) Lapré [1.7.2.9.1], geboren op vrijdag 19-11-1982 in Rotterdam.
2 Saida Lapré [1.7.2.9.2], geboren op zondag 26-10-1986 in Ridderkerk.
3 Sarina Lapré [1.7.2.9.3], geboren op zaterdag 01-01-1994 in Dordrecht.
1.7.3 Rudi (Ruud) Lapré is geboren op dinsdag 14-08-1923 in Sidoardjo, Oost-Java (Nederlands Indië) [bron: CBG], zoon van Henry Pieter (Kik) Lapré (zie 1.7) en Ida Wilhelmina (Aat) Moorrees. Ruud is overleden op maandag 03-12-2001 in ’s-Gravenhage, 78 jaar oud. Hij is begraven in Rooms Katholieke begraafplaats Sint Barbara te ’s Gravenhage.
Notitie bij Ruud: Rudy Lapré vestigde zich op 03-06-1955 in Nederland.
Ruud trouwde, 25 jaar oud, op donderdag 10-02-1949 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië) met Joyce Elisabeth (Els) Legran, 21 jaar oud. Els is geboren op donderdag 28-07-1927 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië) [bron: CBG], dochter van Eduard Martin Adriaan Legran en Elennora Jeannette Verbeek. Els is overleden op zaterdag 25-07-1998 in ’s-Gravenhage, 70 jaar oud. Zij is begraven in Rooms Katholieke begraafplaats Sint Barbara te ’s Gravenhage.
Kinderen van Ruud en Els:
1 Richard Willy (Wil) Lapré, geboren op zondag 18-12-1949 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië). Volgt 1.7.3.1.
2 Robert Johannes (Rob) Lapré, geboren op maandag 27-08-1951 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië). Volgt 1.7.3.2.
3 Maria Magdalena (Ria) Lapré, geboren op zondag 01-03-1953 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië). Volgt 1.7.3.3.
4 Ingrid (Inge) Lapré, geboren op donderdag 10-04-1958 in ’s-Gravenhage. Volgt 1.7.3.4.
1.7.3.1 Richard Willy (Wil) Lapré is geboren op zondag 18-12-1949 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië), zoon van Rudi (Ruud) Lapré (zie 1.7.3) en Joyce Elisabeth (Els) Legran. Wil trouwde, 53 jaar oud, op zaterdag 20-09-2003 in Batavia / Jakarta, West-Java (Nederlands Indië / Indonesië) met Gloria Luciana (Luci) Widjaja, 55 jaar oud. Luci is geboren op dinsdag 24-02-1948 in Batavia / Jakarta, West-Java (Nederlands Indië / Indonesië). Luci is overleden op maandag 24-06-2013 in ’s-Gravenhage, 65 jaar oud.
Notitie bij Luci: Wie zijn de ouders van Luci?
1.7.3.2 Robert Johannes (Rob) Lapré is geboren op maandag 27-08-1951 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië), zoon van Rudi (Ruud) Lapré (zie 1.7.3) en Joyce Elisabeth (Els) Legran. Rob trouwde, 23 jaar oud, op vrijdag 13-12-1974 in Amsterdam met Adriana Antoinette (Jenny) Versnel, 21 jaar oud. Jenny is geboren op vrijdag 06-11-1953 in Amsterdam, dochter van Johannes Leonardus Versnel en Adriana Antoinette Maria Schmitz.
Kinderen van Rob en Jenny:
1 Daniëlle Chantal (Chantal) Lapré, geboren op donderdag 01-11-1979 in Leidschendam. Volgt 1.7.3.2.1.
2 Wendy Nathalie Lapré, geboren op zondag 06-11-1983 in Voorburg. Volgt 1.7.3.2.2.
1.7.3.2.1 Daniëlle Chantal (Chantal) Lapré is geboren op donderdag 01-11-1979 in Leidschendam, dochter van Robert Johannes (Rob) Lapré (zie 1.7.3.2) en Adriana Antoinette (Jenny) Versnel. Chantal ging samenwonen, 18 of 19 jaar oud, in 1998 in Zoetermeer met Peter Reinard Hendriks, 20 of 21 jaar oud. Peter is geboren op zaterdag 12-03-1977 in Zoetermeer, zoon van Gerrit Willem Hendriks en Elisabeth Battels.
Kinderen van Chantal en Peter:
1 Robertus Johannes (Robbie) Hendriks [1.7.3.2.1.1], geboren op zondag 07-02-1999 in Zoetermeer.
2 Alisha Hendriks [1.7.3.2.1.2], geboren op woensdag 07-09-2005 in Zoetermeer.
wendy.jpg
45 Wendy
1.7.3.2.2 Wendy Nathalie Lapré (afb. 45) is geboren op zondag 06-11-1983 in Voorburg, dochter van Robert Johannes (Rob) Lapré (zie 1.7.3.2) en Adriana Antoinette (Jenny) Versnel. Wendy trouwde, 28 jaar oud, op woensdag 29-08-2012 in Zoetermeer met Nico Harteveld.
Kinderen van Wendy en Nico:
1 Djenna Faye Harteveld [1.7.3.2.2.1], geboren op vrijdag 22-10-2010 in Zoetermeer.
2 Dani Dean Harteveld [1.7.3.2.2.2], geboren op dinsdag 15-10-2013 in Zoetermeer.
1.7.3.3 Maria Magdalena (Ria) Lapré is geboren op zondag 01-03-1953 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië), dochter van Rudi (Ruud) Lapré (zie 1.7.3) en Joyce Elisabeth (Els) Legran. Ria trouwde, 25 jaar oud, op vrijdag 26-05-1978 in ’s-Gravenhage met Robert (Rob) Visser, 33 jaar oud. Rob is geboren op dinsdag 13-02-1945 in ’s-Gravenhage, zoon van Wouter Cornelis Visser en Cornelia Koppenol.
Kinderen van Ria en Rob:
1 Vincent Robert Visser [1.7.3.3.1], geboren op maandag 04-08-1980 in ’s-Gravenhage.
2 Ronald Christian Visser [1.7.3.3.2], geboren op zondag 07-02-1982 in ’s-Gravenhage.
1.7.3.4 Ingrid (Inge) Lapré is geboren op donderdag 10-04-1958 in ’s-Gravenhage, dochter van Rudi (Ruud) Lapré (zie 1.7.3) en Joyce Elisabeth (Els) Legran. Inge trouwde, 21 jaar oud, op vrijdag 29-06-1979 in Rijswijk met Mike Baumgarten, 29 jaar oud. Mike is geboren op maandag 25-07-1949 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië).
Notitie bij Mike: Wie zijn de ouders van Mike?
Kinderen van Inge en Mike:
1 Michael Martin Baumgarten [1.7.3.4.1], geboren op woensdag 12-11-1980 in Rotterdam.
2 Mirjam Elisabeth Baumgarten [1.7.3.4.2], geboren op woensdag 01-09-1982 in Rotterdam.
1.7.4 Bertus Gerardus (Bert) Lapré is geboren op donderdag 28-04-1927 in Malang, Oost-Java (Nederlands Indië), zoon van Henry Pieter (Kik) Lapré (zie 1.7) en Ida Wilhelmina (Aat) Moorrees. Bert trouwde, 26 jaar oud, op donderdag 10-12-1953 in Batavia / Jakarta, West-Java (Nederlands Indië / Indonesië) met Hedwig Hermine Valk, 21 jaar oud. Hedwig is geboren op donderdag 17-03-1932 in Samarinda, Borneo (Nederlands Indië). Hedwig is overleden op donderdag 10-05-2007 in Voorschoten, 75 jaar oud. Zij is begraven op maandag 14-05-2007 in Voorschoten, begraafplaats Rosenburgh.
Notitie bij Hedwig: Wie zijn de ouders van Hedwig?
Kinderen van Bert en Hedwig:
1 Linda Christina Maria Lapré, geboren op vrijdag 24-09-1954 in Batavia / Jakarta, West-Java (Nederlands Indië / Indonesië). Volgt 1.7.4.1.
2 Edith Henriëtte Theresia Lapré, geboren op woensdag 30-11-1955 in Batavia / Jakarta, West-Java (Nederlands Indië / Indonesië). Volgt 1.7.4.2.
3 Joyce Patricia Lapré, geboren op vrijdag 09-05-1958 in ’s-Gravenhage. Volgt 1.7.4.3.
4 Ronald Franciscus (Ron) Lapré, geboren op zondag 05-07-1959 in Amstelveen. Volgt 1.7.4.4.
1.7.4.1 Linda Christina Maria Lapré is geboren op vrijdag 24-09-1954 in Batavia / Jakarta, West-Java (Nederlands Indië / Indonesië), dochter van Bertus Gerardus (Bert) Lapré (zie 1.7.4) en Hedwig Hermine Valk. Linda trouwde, 22 jaar oud, in 08-1977 met Jozef Jacobus (Jos) Sloos, 22 of 23 jaar oud. Jos is geboren op maandag 30-08-1954 in Voorschoten [bron: Familiearchief Selosse-Sloos, Gerard Sloos], zoon van Jacobus Sloos en Christina Josephina Lemmen.
Kinderen van Linda en Jos:
1 Vincent Ronald Sloos [1.7.4.1.1].
Notitie bij Vincent: Wat zijn de geboortedatum en geboorteplaats van Vincent?
2 Melissa Sloos [1.7.4.1.2].
Notitie bij Melissa: Wat zijn de geboortedatum en geboorteplaats van Melissa?
1.7.4.2 Edith Henriëtte Theresia Lapré is geboren op woensdag 30-11-1955 in Batavia / Jakarta, West-Java (Nederlands Indië / Indonesië), dochter van Bertus Gerardus (Bert) Lapré (zie 1.7.4) en Hedwig Hermine Valk. Edith:
(1) trouwde, 21 jaar oud, op vrijdag 25-03-1977 in Voorschoten met Jan Stikvoort, 22 jaar oud. Het huwelijk werd ontbonden in 1982.
Notitie bij het huwelijk van Edith en Jan: Wat zijn de ontbindingsdatum en plaats?
Jan is geboren op vrijdag 19-11-1954 in Leiden, zoon van Nicolaas Johannes (Nico) Stikvoort en Antonia Wilhelmina Maria (Tonnie) v.d. Assem.
(2) trouwde, 29 jaar oud, op vrijdag 10-05-1985 in Voorschoten met Bernardus Maria (Bruno) Merks, 38 jaar oud. Bruno is geboren op zondag 06-10-1946 in Kortwijk (België), zoon van Justius Johannes Antoius (Just) Merks en Antoinette Maria Antonia (Nettie) Deborker.
Kinderen van Edith en Jan:
1 Kim Hedwig Maria Stikvoort [1.7.4.2.1], geboren op donderdag 25-05-1978 in Leiderdorp.
2 Johannes Nicolaas (Jan) Stikvoort [1.7.4.2.2], geboren op dinsdag 29-09-1981 in Leiderdorp.
1.7.4.3 Joyce Patricia Lapré is geboren op vrijdag 09-05-1958 in ’s-Gravenhage, dochter van Bertus Gerardus (Bert) Lapré (zie 1.7.4) en Hedwig Hermine Valk. Joyce trouwde, 32 jaar oud, op zaterdag 16-06-1990 in Voorschoten met Renee François Gootjes, 36 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Joyce en Renee: De kinderen van Joyce Patricia Lapré en Renee François Gootjes hebben ook een halfzus (Melanie Klein, geboren 02-04-1976 te Zeven (Duitsland)) uit een eerdere relatie van Renee François Gootjes met Sigrid Klein.
Renee is geboren op vrijdag 05-02-1954 in ’s-Gravenhage, zoon van Renee François Gootjes en Laura de Klerck. Renee trouwde voorheen omstreeks 1973 in ’s-Gravenhage met Sigrid Klein. De ontbinding van dit huwelijk werd geregistreerd.
Kinderen van Joyce en Renee:
1 Evelien Caroline Gootjes [1.7.4.3.1], geboren op dinsdag 06-12-1994 in Hoorn.
2 Laura Diana Gootjes [1.7.4.3.2], geboren op woensdag 04-06-1997 in Hoorn.
1.7.4.4 Ronald Franciscus (Ron) Lapré is geboren op zondag 05-07-1959 in Amstelveen, zoon van Bertus Gerardus (Bert) Lapré (zie 1.7.4) en Hedwig Hermine Valk. Ron trouwde met Rita Pennings.
Notitie bij het huwelijk van Ron en Rita: Wat zijn de huwelijksdatum en huwelijksplaats?
Notitie bij Rita: Wat zijn de volledige namen van Rita?
Wat zijn de geboortedatum en geboorteplaats van Rita?
Wie zijn de ouders van Rita?
fklapre1.jpg fklapre2.jpg fklapre3.jpg ria.jpg
46 fklapre1
47 fklapre2
48 fklapre3
49 Ria
1.7.5 Frederik Karel (Fred) Lapré (afb. 46 t/m 48) is geboren op maandag 09-06-1930 in Bangil, Oost-Java (Nederlands Indië), zoon van Henry Pieter (Kik) Lapré (zie 1.7) en Ida Wilhelmina (Aat) Moorrees. Fred trouwde, 26 jaar oud, op donderdag 27-12-1956 in ’s-Gravenhage [bron: Akte no. J553 burgelijke stand ’s Gravenhage] met Maria (Ria) Verberckmoes (afb. 49), 22 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op maandag 29-07-1957 in ’s-Gravenhage. Ria is geboren op vrijdag 29-06-1934 in ’s-Gravenhage, dochter van Karel Johannes Jacobus Verberckmoes en Alida Jacoba Maria (Ali) Niessen. Ria is overleden op dinsdag 09-11-2010 om 05:45 in Utrecht, Academisch Ziekenhuis Utrecht, 76 jaar oud (oorzaak: hersenbloeding). Zij is gecremeerd op maandag 15-11-2010 in Bilthoven, Den en Rust.
Kinderen van Fred en Ria:
1 Agnes Bernadette Lapré, geboren op zondag 18-05-1958 in ’s-Gravenhage. Volgt 1.7.5.1.
2 Caspar Dominicus Lapré [1.7.5.2], geboren op woensdag 20-07-1960 in ’s-Gravenhage.
3 Erik Franciscus Lapré, geboren op dinsdag 21-11-1961 in ’s-Gravenhage. Volgt 1.7.5.3.
4 Guido Hubertus Lapré [1.7.5.4], geboren op maandag 02-03-1964 in ’s-Gravenhage.
5 Ivo-Jan Lapré, geboren op dinsdag 12-09-1967 in ’s-Gravenhage. Volgt 1.7.5.5.
6 Koen Leopold Lapré, geboren op zondag 24-11-1968 in ’s-Gravenhage. Volgt 1.7.5.6.
agnes2004.jpg
50 Agnes2004
1.7.5.1 Agnes Bernadette Lapré (afb. 50) is geboren op zondag 18-05-1958 in ’s-Gravenhage, dochter van Frederik Karel (Fred) Lapré (zie 1.7.5) en Maria (Ria) Verberckmoes. Agnes trouwde, 24 jaar oud, op vrijdag 10-12-1982 in Baarn met Antonie (Ton) Kraaikamp, 23 jaar oud. Ton is geboren op maandag 13-04-1959, zoon van Marinus Johannes (Rien) Kraaikamp en Hendrika (Hennie) Van Duinkerken.
Kinderen van Agnes en Ton:
driekleinekleutertjesmartineoswaldnando_1990_.jpg
51 DrieKleineKleutertjesMartineOswaldNando(1990)
1 Martine Kraaikamp [1.7.5.1.1] (afb. 51), geboren op vrijdag 29-08-1986 in Utrecht.
2 Nando Kraaikamp, geboren op dinsdag 19-01-1988 in Soest. Volgt 1.7.5.1.2.
3 Oswald Kraaikamp [1.7.5.1.3] (afb. 51), geboren op maandag 06-03-1989 in Soest.
1.7.5.1.2 Nando Kraaikamp (afb. 51) is geboren op dinsdag 19-01-1988 in Soest, zoon van Antonie (Ton) Kraaikamp en Agnes Bernadette Lapré (zie 1.7.5.1). Nando trouwde met Jade van den Brul.
Kind van Nando en Jade:
1 Philou Qian Kraaikamp [1.7.5.1.2.1], geboren op zondag 13-12-2015 in Amersfoort.
erik__danny__lisa_en_daan.jpg
52 Erik, Danny, Lisa en Daan
1.7.5.3 Erik Franciscus Lapré (afb. 52) is geboren op dinsdag 21-11-1961 in ’s-Gravenhage, zoon van Frederik Karel (Fred) Lapré (zie 1.7.5) en Maria (Ria) Verberckmoes. Erik ging samenwonen, 41 of 42 jaar oud, in 2003 in Baarn met Daniëlle Hendrika Johanna (Danny) Lausberg, 24 of 25 jaar oud. Danny is geboren op vrijdag 06-10-1978 in Hilversum, dochter van Jan Jozef Lausberg en Gerda Peterse. Danny begon eerder een relatie met Cas Gerard Jeroen (Jeroen) Van Amstel (geb. 1974).
Kinderen van Erik en Danny:
1 Daniël Gerd-Jan Frederik (Daan) Lapré [1.7.5.3.1], geboren op woensdag 14-07-2004 om 11:33 in Huizen. Bij de geboorte woog Daan 3750 gr. en was hij 50 cm. lang.
2 Jackie Francisca Johanna Lapré [1.7.5.3.2], geboren op zondag 01-08-2010 om 19:04 in Baarn. Bij de geboorte woog Jackie 3460 gr.
1.7.5.5 Ivo-Jan Lapré is geboren op dinsdag 12-09-1967 in ’s-Gravenhage, zoon van Frederik Karel (Fred) Lapré (zie 1.7.5) en Maria (Ria) Verberckmoes. Ivo-Jan trouwde, 27 jaar oud, op vrijdag 16-06-1995 in Baarn met Esther Renate Soraja Prins, 27 jaar oud. Esther is geboren op maandag 20-05-1968 in Baarn, dochter van Louis Prins en Geertruida Marie (Riet) de Graaf.
Kinderen van Ivo-Jan en Esther:
1 Roald Lapré [1.7.5.5.1], geboren op woensdag 20-12-1995 in Baarn.
2 Timo Lapré [1.7.5.5.2], geboren op vrijdag 26-06-1998 in Baarn.
3 Demi Lapré [1.7.5.5.3], geboren op vrijdag 05-05-2000 in Baarn.
1.7.5.6 Koen Leopold Lapré is geboren op zondag 24-11-1968 in ’s-Gravenhage, zoon van Frederik Karel (Fred) Lapré (zie 1.7.5) en Maria (Ria) Verberckmoes. Koen ging samenwonen met A. Noniem.
Kinderen van Koen en A.:
1 Ilana Lapré [1.7.5.6.1], geboren op vrijdag 05-11-2004 in ’s-Gravenhage.
2 Djamilla Lapré [1.7.5.6.2], geboren op woensdag 30-08-2006 in ’s-Gravenhage.
ra1898__357.jpg 1913_doop_maria_sophia_lapr_.jpg 19141118_huwelijk_neiteler_en_lapr_.jpg 19190813_scheiding_neiteler_en_lapr_.jpg pk_fredrik_neiteler.jpg pk_robert_reiche.jpg
53 RA1898, 357
54 1913 doop Maria Sophia Lapré
55 19141118 huwelijk Neiteler en Lapré
56 19190813 scheiding Neiteler en Lapré
57 PK Fredrik Neiteler
58 PK Robert Reiche
robert_reiche__foto_aug_1923_.jpg robert_reiche_en_zoon.jpg
59 Robert Reiche (foto aug 1923)
60 Robert Reiche en zoon
1.8 Maria Sofia (Sophia) Magdalena (Marie) Lapré (afb. 53 t/m 56) is geboren op dinsdag 17-11-1896 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië) [bron: RA 1898, 357], dochter van Frederik Frits Lapré (zie 1) en Sophia Maria Monteiro. Zij is gedoopt op vrijdag 11-07-1913 in Soerabaja [bron: Ron, Hitty & Aïsha Krancher]. Marie is overleden omstreeks 1957 in ???, ongeveer 61 jaar oud.
Notitie bij Marie: Maria Sofia Magdalena Lapré was ondeugend en hield van plezier.
In Nederland deed ze zich soms voor als gravin. En wilde graag een mooie kanten badjas hebben. Maria Sofia Lapré was ook moedig. In de oorlog smokkelde ze brieven. (Hiervoor is ze toen ook opgepakt.)
Wat is de overlijdensdatum en overlijdensplaats van Marie?
Marie:
(1) trouwde, 18 jaar oud, op woensdag 18-11-1914 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië) [bron: RA 1916, 144] met Frits Frederik Neiteler (afb. 57, 55 en 56), 20 jaar oud. Het huwelijk werd ontbonden op woensdag 13-08-1919 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië) [bron: RA1921, 46]. Frits is geboren op woensdag 31-01-1894 in Magelang, Midden-Java (Indonesië) [bron: PK], zoon van Carl Joseph Ludwig Neiteler en Eugenie Louise van Heuven van Staereling. Frits is overleden op vrijdag 07-03-1958 in ’s-Gravenhage, 64 jaar oud. Frits trouwde later op woensdag 30-08-1922 in Semarang, Midden-Java (Nederlands Indië) met Apfel Catoo (geb. 1893).
Notitie bij Frits: Frits Frederik Neiteler vestigde zich op 22-09-1950 in Nederland en woonde vanaf
22-09-1950 Den-Haag, Herenstraat 4
16-10-1950 Den Haag, Vlasakkerstraat 60
05-11-1952 Den Haag, Wognumstraat 47
Beroepen:
inspecteur (bij de Staats Spoorwegen)
vertegenwoordiger (in brandstoffen)
(2) begon een relatie, 22 of 23 jaar oud, in 1919 met Letch(ford).
Notitie: Wat zijn de volledige namen van Letch(ford)? (mogelijk Henri Mathijs)
Wat zijn de geboortedatum en geboorteplaats van Letch?
Wat zijn de overlijdensdatum en overlijdensplaats van Letch?
Wie zijn de ouders van Letch?
Mogelijk is zijn vader William Henry Letchford.
Beroep:
Kapitein bij de koopvaardij
(3) begon een relatie, ongeveer 25 jaar oud, omstreeks 1921 met ???. De relatie werd verbroken omstreeks 1923.
Notitie: Er ging een (mogelijk sterk) verhaal dat deze man een neger zou zijn. Maar het is heel goed mogelijk dat dit Frits Frederik Neiteler betreft.
De kinderen konden toen echter niet (meer) de achternaam Neiteler krijgen, omdat Frits Krederik Neiteler inmiddels in het huwelijk zat met Apfel Catoo. Mogelijk is dat de reden dat de kinderen de achternaam van de moeder Lapré kregen.
Opvallend zijn ook de voornamen van zoon Frits Frederik Lapré, wat een vernoeming naar Frits Frederik Neiteler lijkt te zijn.
(4) begon een relatie, ongeveer 27 jaar oud, omstreeks 1923 met Robert Reiche (afb. 58 t/m 60), ongeveer 28 jaar oud. Robert is geboren op vrijdag 22-02-1895 in Harderwijk [bron: PK], zoon van Carl August Reiche en Tonia Jansen. Robert is overleden op woensdag 24-06-1970 in Harderwijk, 75 jaar oud. Hij is begraven in Harderwijk.
Notitie bij Robert: Robert Reiche vertrok op 28-6-1922 vanuit Amsterdam naar Nederlands Indië. Vervolgens:
06-05-1923 uitgeschreven in Hardewijk om naar Batavia (Nederlands Indie) te vertrekken.
06-10-1923 vertrokken vanuit Rotterdam (met het schip "Kawi") naar Nederlands Indië om uiteindelijk in Soerabaja te komen.
Op 04-12-1947 kwam Robert Reiche terug in Nederland en woonde vanaf
04-12-1947 Blaricum, Tafelbergweg 3b
17-07-1948 Amsterdam, Woustraat 14 II
09-11-1949 Amsterdam, Achtergracht 3 hs
22-04-1950 Amsterdam, Honeijstraat 7 II
31-01-1959 Amsterdam, Reinier Claeszenstraat 45 I
12-11-1959 Amsterdam, Baarsstraat 18 II
28-10-1963 Harderwijk, Willem de Zwijgerlaan 13
03-07-1964 Harderwijk, Spieghelstraat 35
02-06-1970 Harderwijk, Schapenhoekje 9
Beroep:
chef (dagblad)
Religie:
Nederlands Hervormd
Kinderen van Marie en Frits:
1 Olga (Ollie) Neiteler, geboren op zondag 08-08-1915 in Setjang, Midden-Java (Nederlands Indië). Volgt 1.8.1.
2 Willy Neiteler, geboren op donderdag 16-08-1917 in Bojolali, Midden-Java (Nederlands Indië). Volgt 1.8.2.
3 Henri Mathijs (Jan) Neiteler, geboren op donderdag 27-11-1919 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië). Volgt 1.8.3.
Kind van Marie en Letch(ford):
3 Henri Mathijs (Jan) Neiteler, geboren op donderdag 27-11-1919 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië). Volgt 1.8.3.
Kinderen van Marie en ???:
4 Frits Frederik Lapré [1.8.4], geboren op vrijdag 14-04-1922 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië) [bron: RA 1923, 143]. Frits is overleden op zaterdag 14-06-1941 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië), 19 jaar oud (oorzaak: vermoord door een Madoerees).
Notitie bij overlijden van Frits: Moeder Marie had op de passer (markt) ruzie met een Madoerees om geld. Frits Frederik nam het voor zijn moeder op en begon ook ruzie te maken met die Madoerees. Daarop stak de Madoerees Frits Frederik dood.
Notitie bij Frits: Wie is de biologische vader van Frits?
Opvallend zijn de voornamen Frits Frederik, net zoals Frits Frederik Neiteler. Frits Frederik Neiteler was in 1919 gescheiden van Maria Sofia Lapré en trouwde op 30-08-1922 met Apfel Catoo. Mogelijk dat Frits Frederik Lapré (1922) daarom de achternaam van de moeder heeft gekregen.
5 Eveline Theodora Hariëtte (Corry) Lapré, geboren op woensdag 05-12-1923 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië). Volgt 1.8.5.
Kinderen van Marie en Robert:
6 Robertina Magdalena Antonia (Tonia) Reiche, geboren op zaterdag 08-11-1930 in Bandung, West-Java (Nederlands Indië). Volgt 1.8.6.
7 Robert Carl Gustaaf (Carel) Reiche, geboren op donderdag 21-12-1933 in Djokjakarta, Midden-Java (Nederlands Indië). Volgt 1.8.7.
pk_olga_neiteler.jpg
61 PK Olga Neiteler
1.8.1 Olga (Ollie) Neiteler (afb. 61) is geboren op zondag 08-08-1915 in Setjang, Midden-Java (Nederlands Indië) [bron: PK], dochter van Frits Frederik Neiteler en Maria Sofia (Sophia) Magdalena (Marie) Lapré (zie 1.8). Ollie is overleden op zondag 04-12-1988 in Bergen op Zoom, 73 jaar oud. Ollie:
(1) trouwde, 21 jaar oud, op vrijdag 19-02-1937 in Semarang, Midden-Java (Nederlands Indië) met Fernand van den Engh, 26 jaar oud. Fernand is geboren op woensdag 14-12-1910 in Semarang, Midden-Java (Nederlands Indië). Fernand is overleden op woensdag 20-05-1942 in Maumere, Flores (Nederlands Indië), 31 jaar oud.
(2) trouwde, 33 jaar oud, op woensdag 19-01-1949 in Semarang, Midden-Java (Nederlands Indië) met Jan Martinus Jurgens, 37 jaar oud. Jan is geboren op vrijdag 15-12-1911 in Djokjakarta, Midden-Java (Nederlands Indië). Jan is overleden.
1.8.2 Willy Neiteler is geboren op donderdag 16-08-1917 in Bojolali, Midden-Java (Nederlands Indië) [bron: PK, RA1918, 63], zoon van Frits Frederik Neiteler en Maria Sofia (Sophia) Magdalena (Marie) Lapré (zie 1.8). Willy is overleden op vrijdag 02-12-2005 in Bergen op Zoom, 88 jaar oud (oorzaak: verkeersongeluk). Willy trouwde, 28 jaar oud, op dinsdag 23-04-1946 in Jakarta (Indonesië) met Eulalie Leonie Marlisa, 31 jaar oud. Eulalie is geboren op zondag 07-03-1915 in Bangil, Oost-Java (Nederlands Indië). Eulalie is overleden op maandag 13-04-1998 in Bergen op Zoom, 83 jaar oud.
1.8.3 Henri Mathijs (Jan) Neiteler is geboren op donderdag 27-11-1919 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië) [bron: PK], zoon van Letch(ford) en Maria Sofia (Sophia) Magdalena (Marie) Lapré (zie 1.8), adoptiezoon van Frits Frederik Neiteler. Jan is overleden op donderdag 01-06-2006 in ’s-Gravenhage, 86 jaar oud. Jan trouwde, 28 jaar oud, op woensdag 28-04-1948 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië) met Anne Wilhelmina Margaretha (An) Haccou, 31 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op zondag 06-02-1949 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië). An is geboren op zondag 24-12-1916 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië). An is overleden in 09-2012 in ’s-Gravenhage, 95 jaar oud.
Notitie bij An: Wie zijn de ouders van An?
Kind van Jan en An:
1 Robert Jan Neiteler [1.8.3.1], geboren op zaterdag 27-10-1951 in Amsterdam.
1.8.5 Eveline Theodora Hariëtte (Corry) Lapré is geboren op woensdag 05-12-1923 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië), dochter van ??? en Maria Sofia (Sophia) Magdalena (Marie) Lapré (zie 1.8).
Notitie bij Corry: Wie is de biologische vader van Corry?
Corry:
(1) trouwde, 23 jaar oud, op donderdag 11-09-1947 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië) met Angelis Jacobus (Anky) Zeeman, 37 jaar oud. Anky is geboren op woensdag 06-10-1909 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië) [bron: PK], zoon van Thomas Johannes Bernardus Zeeman en Christina Wilhelmine Schrikker. Anky is overleden op zaterdag 30-05-1987 in Amersfoort, 77 jaar oud.
(2) begon een relatie, minstens 37 jaar oud, na 1960 met Leo van Wijk. Leo is overleden in 2004.
Notitie bij Leo: Wat zijn de volledige namen van Leo?
Wat is de geboortedatum en geboorteplaats van Leo?
Wat is de overlijdensdatum en overlijdensplaats van Leo?
Wie zijn de ouders van Leo?
Kinderen van Corry en Anky:
1 Christina Fredrika (Christien) Zeeman [1.8.5.1], geboren op woensdag 09-04-1947 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië).
2 Gwynia Emeline Mariëtte Zeeman [1.8.5.2], geboren op donderdag 08-11-1951 in Sorong (Nederlands Nieuw Guinea).
3 Constance Eleonore (Conny) Zeeman [1.8.5.3], geboren op maandag 22-06-1953 in Sorong (Nederlands Nieuw Guinea).
1.8.6 Robertina Magdalena Antonia (Tonia) Reiche is geboren op zaterdag 08-11-1930 in Bandung, West-Java (Nederlands Indië), dochter van Robert Reiche en Maria Sofia (Sophia) Magdalena (Marie) Lapré (zie 1.8).
Notitie bij Tonia: Woont in Californië.
Tonia trouwde met Leonard Nix.
Notitie bij het huwelijk van Tonia en Leonard: Wat is de huwelijksdatum en huwelijksplaats?
Leonard is overleden in Californië.
Notitie bij Leonard: Wat is de geboortedatum en geboorteplaats van Leonard?
Wat is de overlijdensdatum en overlijdensplaats van Leonard?
1.8.7 Robert Carl Gustaaf (Carel) Reiche (afb. 60) is geboren op donderdag 21-12-1933 in Djokjakarta, Midden-Java (Nederlands Indië) [bron: PK], zoon van Robert Reiche en Maria Sofia (Sophia) Magdalena (Marie) Lapré (zie 1.8). Carel is overleden op vrijdag 02-01-2009 in Leiden, 75 jaar oud.
Religie:
Rooms Katholiek
Carel begon een relatie met Bert van Blokland. Bert is overleden.
Gegenereerd met Aldfaer versie 6.1 op 11-01-2017 20:36:12 door Stamboom Lapré