Parenteel van Dirk Bernardus Lapré

familiewapen_lapr_.jpg dirk_bernadus_lapr__en_warsiah_met_dochter_marie_elize_lapr___1_.jpg dirk_bernadus_lapr__en_warsiah_met_dochter_marie_elize_lapr___2_.jpg
1 Familiewapen Lapré
2 Dirk Bernadus Lapré en Warsiah met dochter Marie Elize Lapré (1)
3 Dirk Bernadus Lapré en Warsiah met dochter Marie Elize Lapré (2)
1 Dirk Bernardus Lapré (afb. 1 t/m 3) is geboren op vrijdag 22-10-1847 in Djokjakarta, Midden-Java (Nederlands Indië) [bron: RA 1848, 355], zoon van Gustavus Fredericus (Gustavus Bout Morgenster) Lapré en Elisabeth Johanna Jansen. Hij is gedoopt op zondag 30-04-1848 in Djokjakarta, Midden-Java (Nederlands Indië) [bron: Het doopregister van de Protestantse gemeente van Djokjakarta 1830-1874]. Dirk is overleden op vrijdag 17-02-1928 in Magelang, Midden-Java (Nederlands Indië), 80 jaar oud. Hij is begraven op zaterdag 18-02-1928 in Magelang, Midden-Java (Indonesië), grafnummer 505.
Notitie bij Dirk: Dirk Bernardus Lapré wordt genoemd in de Regerings Almanak van Nederlands Indië 1867 als Europese Inwoner te Kadoe
(RA1867, 119)
Dirk Bernardus Lapré wordt genoemd in de Regerings Almanak van Nederlands Indië 1868 als Europese Inwoner te Poewokerto
(RA1868, 124)
Dirk Bernardus Lapré wordt genoemd in de Regerings Almanak van Nederlands Indië 1868 als Europese Inwoner te Tjilatjap
(RA1868, 125)
Dirk Bernardus Lapré wordt genoemd in de Regerings Almanak van Nederlands Indië 1869 - 1871 als Europese Inwoner te Poewokerto
(RA1869, 117, RA1870, 114, RA1871, 111)
Dirk Bernardus Lapré wordt genoemd in de Regerings Almanak van Nederlands Indië 1873 - 1874 als Europese Inwoner te Poewokerto
(RA1873, 84, RA1874, 119)
Dirk Bernardus Lapré wordt genoemd in de Regerings Almanak van Nederlands Indië 1901 - 1901 als Europese Inwoner te Magelang
(RA1901, 205)
Adresboeken:
1901 D. B.—Vroeger Klerk, Landraad—Magelang.
1903 D. B. — Vroeger Klerk Landraad — Magelang.
Beroep:
klerk (ter griffie van De Landraden te Magelang en Temanggoeng (Kedoe). 01-10-1910 met pensioen.)
Religie:
Protestant   [bron: Doop]
Dirk trouwde met Warsiah (afb. 2 en 3). Zij is overleden.
Notitie: Warsiah is een inheemse vrouw.
Wat is geboortedatum en geboorteplaats van Warsiah?
Wat is de overlijdensdatum en overlijdensplaats van Warsiah?
Wie zijn de ouders van Warsiah?
Kinderen van Dirk en Warsiah:
1 Joseph Lodewijk Lapré, geboren op donderdag 03-07-1879 in Temanggoeng, Midden-Java (Nederlands Indië). Volgt 1.1.
2 Johannes Lapré, geboren op woensdag 12-05-1880 in Moentilan, Midden-Java (Nederlands Indië). Volgt 1.2.
3 Coenraad Jacobus Dominicus Lapré, geboren op zaterdag 09-09-1882 in Magelang, Midden-Java (Nederlands Indië). Volgt 1.3.
4 Pieter Johannes Hendrikus Lapré, geboren op dinsdag 07-10-1884 in Magelang, Midden-Java (Nederlands Indië). Volgt 1.4.
5 Frederik Carel Hendrik Lapré, geboren op dinsdag 26-10-1886 in Magelang, Midden-Java (Nederlands Indië). Volgt 1.5.
6 Jennij Henriëtte Wilhelmina Lapré [1.6], geboren op maandag 14-03-1887 in Magelang, Midden-Java (Indonesië) [bron: RA 1888, 294]. Jennij is overleden op zondag 19-06-1887 in Magelang, Midden-Java (Indonesië), 3 maanden oud [bron: RA 1888, 353].
7 Marie Elize Lapré, geboren op woensdag 30-01-1889 in Magelang, Midden-Java (Nederlands Indië). Volgt 1.7.
ra1896__366.jpg
4 RA1896, 366
8 Johannes Christiaan Lapré [1.8] (afb. 4), geboren op zondag 29-10-1893 in Magelang, Midden-Java (Nederlands Indië) [bron: RA 1896, 366]. Johannes is overleden.
9 Elisabeth Geertruida Lapré [1.9], geboren op zaterdag 23-11-1895 in Magelang, Midden-Java (Nederlands Indië) [bron: RA1901, 427]. Elisabeth is overleden.
1.1 Joseph Lodewijk Lapré is geboren op donderdag 03-07-1879 in Temanggoeng, Midden-Java (Nederlands Indië) [bron: RA 1882, 271], zoon van Dirk Bernardus Lapré (zie 1) en Warsiah. Joseph is overleden na 1907, minstens 28 jaar oud.
Notitie bij Joseph: Wat is de overlijdensdatum en overlijdensplaats van Joseph?
Joseph Lodewijk Lapré woonde volgens het Adresboek Nederlandsch-Indië 1899 / 1901: Magelang.
Beroepen:
klerk (1ste klerk op ass. res. kantoor te Magelang.)
1899     klerk (residentie kantoor)   [bron: Adresboek Nederlandsch-Indië 1899]
Joseph trouwde, 32 jaar oud, op donderdag 19-10-1911 in Tjilatjap, Midden-Java (Nederlands Indië) [bron: RA 1913, 125 Aanhangsel] met Djeminem Inlandse vrouw, 30 of 31 jaar oud. Djeminem is geboren in 1880 in Mataram, Lombok (Nederlands Indië). Djeminem is overleden.
Notitie bij Djeminem: Djeminem is een inheemse vrouw.
Wat is de overlijdensdatum en overlijdensplaats van Djeminem?
Wie zijn de ouders van Djeminem?
Kind van Joseph en Djeminem:
1 Jan Amicus Lapré [1.1.1], geboren omstreeks 1907 in Magelang, Midden-Java (Indonesië). Jan is overleden op dinsdag 03-05-1932 in Djokjakarta, Midden-Java (Nederlands Indië), ongeveer 25 jaar oud.
1.2 Johannes Lapré is geboren op woensdag 12-05-1880 in Moentilan, Midden-Java (Nederlands Indië), zoon van Dirk Bernardus Lapré (zie 1) en Warsiah. Johannes is overleden in 1945 in Malang, Oost-Java (Nederlands Indië), 64 of 65 jaar oud.
Notitie bij Johannes: Wat is de exacte overlijdensdatum van Johannes?
Johannes Christiaan Lapré wordt genoemd in de Regerings Almanak van Nederlands Indië 1901 - 1901 als Europese Inwoner te Djocjakarta
(RA1901, 210)
Adresboeken
1911 J Lapré -Djocjakarta (echtgenote A.F. Wolff )
1914 - 1915 J Lapré - Djombang (echtgenote A.F. Wolff )
1920 J Lapré – Pandaan, Oost-Java (echtgenote A.F. Wolff )
1930 J Lapré – Kertosono, Oost-Java (echtgenote A.F.Wolff )
1938 J Lapré – Kertosono, Oost-Java (echtgenote A.F.Wolff )
1938 J Lapré – Kandangaan, Oost-Java (echtgenote A.F.Wolff )
Beroep:
machinist (bij de suikerfabrieken, TandjongTirto (1911), Ponen (1914-1915), Ardiredja (1920), Djoewono (1930 e.v.))
Johannes:
(1) trouwde met Caterina (Catrien) Wolff.
Notitie bij het huwelijk van Johannes en Catrien: Wat zijn de huwelijksdatum en huwelijksplaats?
Catrien is geboren op woensdag 02-10-1901 in Djokjakarta, Midden-Java (Nederlands Indië). Catrien is overleden in 1946 in Djokjakarta, Midden-Java (Nederlands Indië), 44 of 45 jaar oud.
Notitie bij Catrien: Wat is de exacte overlijdensdatum van Caterina?
Wie zijn de ouders van Caterina?
(2) trouwde, ten hoogste 31 jaar oud, vóór 1911 met Augustina Frederika Wolff.
Notitie bij het huwelijk van Johannes en Augustina: Wat zijn de huwelijksdatum en huwelijksplaats?
Notitie bij Augustina: Wat zijn de geboortedatum en geboorteplaats van Augustina?
Wat zijn de overlijdensdatum en overlijdensplaats van Augustina?
Wie zijn de ouders van Augustina?
Waarschijnlijk is Augustina Frederika Wolff een zus van Caterina Wolff.
Kind van Johannes en Catrien:
1 Armand Lapré, geboren op zondag 07-08-1921 in Pandaan (Nederlands Indië). Volgt 1.2.7.
Kinderen van Johannes en Augustina:
2 Evelien Lapré, geboren op zondag 04-02-1906. Volgt 1.2.1.
3 Hermine (Noes) Lapré, geboren op maandag 07-10-1907 in Djokjakarta, Midden-Java (Nederlands Indië). Volgt 1.2.2.
4 Richard (Nono) Lapré [1.2.3], geboren na 1907. Nono is overleden.
Notitie bij Nono: Wat is de exacte geboortedatum en geboorteplaats van Richard Lapré?
Wat is de overljdensdatum en overlijdensplaats van Richard Lapré?
5 Johannes (Joop) Lapré [1.2.4], geboren op dinsdag 16-07-1912 in Djokjakarta, Midden-Java (Nederlands Indië). Hij is gedoopt op woensdag 23-09-1914 in Soerabaja [bron: Ron, Hitty & Aďsha Krancher]. Joop is overleden.
Notitie bij Joop: Wat is de geboortedatum en geboorteplaats van Joop?
Wat is de overlijdensdatum en overlijdensplaats van Joop? Of leeft Joop nog?
Joop Lapré is niet naar Nederland gekomen, maar is in Indonesië (Kediri Paré) gebleven.
6 Johanna Cornelia Lapré, geboren op zondag 09-08-1914 in Djombang, Oost-Java (Nederlands Indië). Volgt 1.2.5.
7 Ernestine Henriëtte Lapré, geboren op donderdag 30-10-1919 in Bangil, Oost-Java (Nederlands Indië). Volgt 1.2.6.
1.2.1 Evelien Lapré is geboren op zondag 04-02-1906, dochter van Johannes Lapré (zie 1.2) en Augustina Frederika Wolff. Evelien is overleden.
Notitie bij Evelien: Wat is de geboorteplaats van Evelien Lapré?
Wat is de overlijdensdatum en overlijdensplaats van Evelien Lapré?
Evelien trouwde met Smith.
Notitie bij het huwelijk van Evelien en Smith: Wat is de huwelijksdatum en huwelijksplaats?
Notitie: Wat zijn de volledige namen van deze Smith (uit Pandaan)?
Wat is de geboortedatum en geboorteplaats van Smith?
Wat is de overlijdensdatum en overlijdensplaats van Smith?
Kinderen van Evelien en Smith:
1 Marinus Ferdinand (Ferry) Smith, geboren op maandag 25-04-1927 in Malang, Oost-Java (Nederlands Indië). Volgt 1.2.1.1.
2 Clementine Smith [1.2.1.2], geboren op woensdag 04-07-1928 in Kertosong.
Notitie bij Clementine: Wat zijn de volledige voornamen van Clementine?
Wat is de overlijdensdatum en overlijdensplaats van Clementine Smith? Of leeft Clementine Smith nog?
3 Paul Smith [1.2.1.3], geboren op donderdag 14-08-1930 in Malang, Oost-Java (Nederlands Indië).
Notitie bij Paul: Wat zijn de volledige voornamen van Paul Smith?
Wat is de overlijdensdatum en overlijdensplaats van Paul Smith? Of leeft Paul Smith nog?
1.2.1.1 Marinus Ferdinand (Ferry) Smith is geboren op maandag 25-04-1927 in Malang, Oost-Java (Nederlands Indië), zoon van Smith en Evelien Lapré (zie 1.2.1).
Notitie bij Ferry: Ferry Smith vertrok in 1960 naar de USA en woont sinds 2003 weer in Nederland.
Ferry:
(1) trouwde, 23 jaar oud, op dinsdag 25-07-1950 in Batavia / Jakarta, West-Java (Nederlands Indië / Indonesië) met Leonora Agustina (Noortje) Westplat, 26 jaar oud. Noortje is geboren op dinsdag 01-04-1924 in Ambon, Molukken (Nederlands Indië). Noortje is overleden op vrijdag 19-12-1997 in Californië (USA), 73 jaar oud.
Notitie bij Noortje: Wat zijn de volledige namen van de ouders van Noortje?
(2) trouwde, 74 jaar oud, op maandag 19-11-2001 in Californië (USA) met Elsje (Els) Milané, 76 jaar oud. Els is geboren op woensdag 22-07-1925 in Malang, Oost-Java (Nederlands Indië).
Notitie bij Els: Wat zijn de volledige namen van de ouders van Els Milané?
Kinderen van Ferry:
1 (Pleeg) Antonius (Antoon) Deplon, geboren op maandag 07-09-1942 in Bogor / Buitenzorg, West-Java (Nederlands Indië). Volgt 1.2.1.1.1.
2 (Pleeg) Johannes (Joop) Lapré, geboren op donderdag 02-12-1948 in Meester Cornelis (Nederlands Indië). Volgt 1.2.1.1.2.
3 (Pleeg) Djemmy (Jim) Lapré, geboren op dinsdag 04-07-1950 in Bogor / Buitenzorg, West-Java (Nederlands Indië). Volgt 1.2.1.1.3.
4 (Pleeg) Eduard (Ed) Lapré, geboren op vrijdag 22-02-1952 in Amsterdam. Volgt 1.2.1.1.4.
1.2.1.1.1 Antonius (Antoon) Deplon is geboren op maandag 07-09-1942 in Bogor / Buitenzorg, West-Java (Nederlands Indië), zoon van Binti Minah (Deetje) Deplon, pleegzoon van Armand Lapré (zie 1.2.7), pleegzoon van Marinus Ferdinand (Ferry) Smith (zie 1.2.1.1).
Notitie bij Antoon: Wie is de biologische vader van Antoon?
Antoon trouwde, 26 jaar oud, op vrijdag 11-10-1968 in Dordrecht met Jeannine Violetta Lapré, 26 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Antoon en Jeannine: Jeanine Violetta Lapré zit in de tak van Pieter Jacobus Lapré (1844).
Antonius Deplon zit (als pleegzoon) in de tak van Dirk Bernardus Lapré (1847)
Pieter Jacobus Lapré (1844) en Dirk Bernardus Lapré (1847) zijn broers van elkaar.
Jeannine is geboren op dinsdag 06-10-1942 in Batavia / Jakarta, West-Java (Nederlands Indië / Indonesië) [bron: CBG], dochter van Herman Eduard (Eddy) Lapré en Cornelia (Nelly) Thielsch. Jeannine is overleden op woensdag 21-02-2001 in Rotterdam, 58 jaar oud.
Notitie bij Jeannine: Jeanine Violetta Lapré vestigde zich op 15-11-1951 in Nederland.
Vanaf 16-10-1952 woonde ze in Dordrecht.
Kinderen van Antoon en Jeannine:
1 Luciënne Mireille Deplon [1.2.1.1.1.1], geboren op zaterdag 23-08-1969 in Dordrecht.
2 Manuela Ramona (Mona) Deplon, geboren op zondag 19-12-1971 in Dordrecht. Volgt 1.2.1.1.1.2.
trouwfoto_mona___michiel.jpg
5 trouwfoto Mona & Michiel
1.2.1.1.1.2 Manuela Ramona (Mona) Deplon (afb. 5) is geboren op zondag 19-12-1971 in Dordrecht, dochter van Antonius (Antoon) Deplon (zie 1.2.1.1.1) en Jeannine Violetta Lapré. Mona trouwde, 33 jaar oud, op zaterdag 03-12-2005 in Curaçao met Michiel de Jager, 35 jaar oud. Michiel is geboren op vrijdag 12-12-1969 in Delft.
Notitie bij Michiel: Wat zijn de volledige namen van de ouders van Michiel de Jager?
Kinderen van Mona en Michiel:
olivia_jeannine_de_jager.jpg
6 Olivia Jeannine de Jager
1 Olivia Jeannine de Jager [1.2.1.1.1.2.1] (afb. 6), geboren op donderdag 22-11-2007 in Amsterdam.
mees_olivier_de_jager.jpg
7 Mees Olivier de Jager
2 Mees Olivier de Jager [1.2.1.1.1.2.2] (afb. 7), geboren op donderdag 20-08-2009 in Amsterdam.
1.2.1.1.2 Johannes (Joop) Lapré is geboren op donderdag 02-12-1948 in Meester Cornelis (Nederlands Indië) [bron: CBG], zoon van Armand Lapré (zie 1.2.7) en Binti Minah (Deetje) Deplon, pleegzoon van Marinus Ferdinand (Ferry) Smith (zie 1.2.1.1). Joop is overleden op woensdag 25-08-2004 in Purmerend, 55 jaar oud. Hij is begraven in Purmerend. Joop trouwde, 23 jaar oud, op vrijdag 01-12-1972 in Amsterdam met Petronella Elisabeth (Els) Kas, 20 jaar oud. Els is geboren op vrijdag 27-06-1952 in Amsterdam.
Notitie bij Els: Wie zijn de ouders van Els?
Kinderen van Joop en Els:
1 Dewi Lapré, geboren op zondag 31-08-1975 in Amsterdam. Volgt 1.2.1.1.2.1.
2 Sandra Lapré [1.2.1.1.2.2], geboren op woensdag 05-07-1978 in Amsterdam.
1.2.1.1.2.1 Dewi Lapré is geboren op zondag 31-08-1975 in Amsterdam, dochter van Johannes (Joop) Lapré (zie 1.2.1.1.2) en Petronella Elisabeth (Els) Kas. Dewi trouwde, 29 jaar oud, op vrijdag 05-08-2005 in Amsterdam met Bryan Stjura.
Notitie bij Bryan: Wat zijn de geboortedatum en geboorteplaats van Bryan?
Wie zijn de ouders van Bryan?
Kind van Dewi en Bryan:
1 Amerisse Elise Stjura [1.2.1.1.2.1.1], geboren op zaterdag 13-06-2009 in Amsterdam.
djemmy_en_yvonne.jpg
8 Djemmy en Yvonne
1.2.1.1.3 Djemmy (Jim) Lapré (afb. 8) is geboren op dinsdag 04-07-1950 in Bogor / Buitenzorg, West-Java (Nederlands Indië), zoon van Armand Lapré (zie 1.2.7) en Binti Minah (Deetje) Deplon, pleegzoon van Marinus Ferdinand (Ferry) Smith (zie 1.2.1.1). Jim trouwde, 20 jaar oud, op donderdag 26-11-1970 in Amsterdam met Yvonne Ingrid Lucke, 17 jaar oud. Yvonne is geboren op vrijdag 22-05-1953 in Amsterdam, dochter van Adolf Hendrik Lucke en Margaretha Catharina Geertruida van Kesteren.
Kinderen van Jim en Yvonne:
1 Dennis Timothy Lapré, geboren op dinsdag 27-11-1973 in Amsterdam. Volgt 1.2.1.1.3.1.
2 Bianca Catharina Lapré, geboren op zaterdag 01-11-1975 in Amsterdam. Volgt 1.2.1.1.3.2.
1.2.1.1.3.1 Dennis Timothy Lapré is geboren op dinsdag 27-11-1973 in Amsterdam, zoon van Djemmy (Jim) Lapré (zie 1.2.1.1.3) en Yvonne Ingrid Lucke. Dennis trouwde, 25 jaar oud, op donderdag 30-09-1999 in Anna Paulowna met Martine Stephanie Prins, 26 jaar oud. De scheiding werd geregistreerd. Martine is geboren op dinsdag 12-06-1973 in Anna Paulowna, dochter van Pieter Dirk Prins en Jannie van der Zel.
Kind van Dennis en Martine:
charlize.jpg
9 Charlize
1 Charlize Jannie Francesca Dakota Lapré [1.2.1.1.3.1.1] (afb. 9), geboren op vrijdag 31-03-2006 in Den Helder.
bianca_en_gideon.jpg
10 Bianca en Gideon
1.2.1.1.3.2 Bianca Catharina Lapré (afb. 10) is geboren op zaterdag 01-11-1975 in Amsterdam, dochter van Djemmy (Jim) Lapré (zie 1.2.1.1.3) en Yvonne Ingrid Lucke. Bianca trouwde, 28 jaar oud, op vrijdag 04-06-2004 in Almere met Don Jacobus Adrianus Bibo, 30 jaar oud. Don is geboren op maandag 20-05-1974 in Den Helder.
Notitie bij Don: Wie zijn de ouders van Don?
Kinderen van Bianca en Don:
gedeon_thycho_bibo.jpg
11 Gedeon Thycho Bibo
1 Gideon Thycho Bibo [1.2.1.1.3.2.1] (afb. 11), geboren op zaterdag 16-12-2006 in Almere.
aeron.jpg
12 Aeron
2 Aeron Dinand Bibo [1.2.1.1.3.2.2] (afb. 12), geboren op vrijdag 15-05-2009 in Almere.
1.2.1.1.4 Eduard (Ed) Lapré is geboren op vrijdag 22-02-1952 in Amsterdam, zoon van Armand Lapré (zie 1.2.7) en Binti Minah (Deetje) Deplon, pleegzoon van Marinus Ferdinand (Ferry) Smith (zie 1.2.1.1). Ed trouwde, 26 jaar oud, op donderdag 11-05-1978 in Amsterdam met Margaretha Bertha (Marga) Steenman, 22 jaar oud. Het huwelijk werd ontbonden op dinsdag 09-12-1980 in Amsterdam.
Notitie bij het huwelijk van Ed en Marga: De huwelijksdatum was 1 dag voordat zoon Joey Lapré werd geboren.
Marga is geboren op dinsdag 01-11-1955 in Amsterdam, dochter van ?? Steenman en M.A. (Miep) Pesaro.
Kinderen van Ed en Marga:
1 Patricia (Patries) Lapré, geboren op zaterdag 22-01-1977 in Amsterdam. Volgt 1.2.1.1.4.1.
2 Joey Lapré, geboren op vrijdag 12-05-1978 in Amsterdam. Volgt 1.2.1.1.4.2.
1.2.1.1.4.1 Patricia (Patries) Lapré is geboren op zaterdag 22-01-1977 in Amsterdam, dochter van Eduard (Ed) Lapré (zie 1.2.1.1.4) en Margaretha Bertha (Marga) Steenman. Patries trouwde, 25 jaar oud, op vrijdag 21-06-2002 in Amsterdam met David Michiël van Leijenhorst, 25 jaar oud. Het huwelijk werd ontbonden op maandag 18-11-2013. David is geboren op donderdag 28-10-1976 in Amsterdam, zoon van Everardus van Leijenhorst en Ivonne Esther Sussenbach.
Kinderen van Patries en David:
1 Samuël David van Leijenhorst [1.2.1.1.4.1.1], geboren op zondag 28-01-2007 in Hoofddorp.
2 Tim Isaak Matthew van Leijenhorst [1.2.1.1.4.1.2], geboren op vrijdag 05-12-2008 in Denver, Colorado (USA).
1.2.1.1.4.2 Joey Lapré is geboren op vrijdag 12-05-1978 in Amsterdam, zoon van Eduard (Ed) Lapré (zie 1.2.1.1.4) en Margaretha Bertha (Marga) Steenman. Joey begon een relatie, ongeveer 28 jaar oud, omstreeks 2006 in Asperen met Lianne Proper, ongeveer 26 jaar oud. De relatie werd verbroken omstreeks 2009. Lianne is geboren op woensdag 15-10-1980.
Notitie bij Lianne: Wat is de geboorteplaats van Lianna?
Wie zijn de ouders van Lianne?
Kind van Joey en Lianne:
1 Denzel Lapré [1.2.1.1.4.2.1], geboren op donderdag 16-02-2006 in Gorinchem.
1.2.2 Hermine (Noes) Lapré is geboren op maandag 07-10-1907 in Djokjakarta, Midden-Java (Nederlands Indië) [bron: CBG], dochter van Johannes Lapré (zie 1.2) en Augustina Frederika Wolff. Noes is overleden op zondag 17-07-1983 in Deventer, 75 jaar oud.
Notitie bij Noes: Hermine Lapré vestigde zich op 06-07-1973 in Nederland en woonde vanaf
06-07-1973 te Deventer, Eleonorastraat 28
06-05-1974 te Deventer, Deltalaan 85
Noes trouwde, 22 jaar oud, op zaterdag 17-05-1930 in Bangil, Oost-Java (Nederlands Indië) met Albertus Stephanus Groeneveld, 20 of 21 jaar oud. Albertus is geboren in 1909 in Djember, Oost-Java (Nederlands Indië). Albertus is overleden op donderdag 30-10-1969 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië), 59 of 60 jaar oud.
Notitie bij Albertus: Wat is de exacte geboortedatum van Albertus?
Wie zijn de ouders van Albertus?
Kinderen van Noes en Albertus:
1 August Nicolaas Groeneveld [1.2.2.1], geboren op zondag 03-08-1930 in Pohdjedjer, Oost-Java (Nederlands Indië) [bron: CBG]. August is overleden op zaterdag 17-06-2000 in ’s-Gravenhage, 69 jaar oud.
2 Arnold Benjamin Groeneveld [1.2.2.2], geboren op vrijdag 31-07-1936 in Pasoeroean, Oost-Java (Nederlands Indië) [bron: CGB]. Arnold is overleden op maandag 25-10-1993 in Deventer, 57 jaar oud.
Beroep:
Typograaf
graf_karel_van_moll.jpg
13 graf Karel van Moll
1.2.5 Johanna Cornelia Lapré is geboren op zondag 09-08-1914 in Djombang, Oost-Java (Nederlands Indië) [bron: CBG], dochter van Johannes Lapré (zie 1.2) en Augustina Frederika Wolff. Zij is gedoopt op woensdag 23-09-1914 in Djombang, Oost-Java (Nederlands Indië) [bron: Ron, Hitty & Aďsha Krancher]. Johanna is overleden op maandag 30-06-1997 in Groningen, 82 jaar oud.
Notitie bij Johanna: Johanna Cornelia Lapré vestigde zich op 07-03-1958 in Nederland.
Vanaf 08-03-1961 woonde ze in Groningen.
Wie is de partner na Karel van Mol, de vader van Juanita Eleonora Lapré?
Johanna trouwde, 20 jaar oud, op woensdag 06-02-1935 in Malang, Oost-Java (Nederlands Indië) [bron: RA 1915, 181] met Karel van Moll (afb. 13), 30 jaar oud. Karel is geboren op vrijdag 07-10-1904 in Kediri, Oost-Java (Nederlands Indië). Karel is overleden op donderdag 07-10-1943 in Siam (Tailand), 39 jaar oud. Hij is begraven in Kanchanaburi War Cemetery, Kanchanaburi Province (Thailand).
Notitie bij overlijden van Karel: Karel van Moll overlijdt op zijn verjaardag.
Notitie bij Karel: Wie zijn de ouders van Karel?
Kinderen van Johanna en Karel:
1 Elviere (Fietje) van Moll [1.2.5.1], geboren op zaterdag 02-01-1937 in Kediri, Oost-Java (Nederlands Indië) [bron: CBG].
Notitie bij de geboorte van Fietje: Geboorteregister 1936, 2e Bij register, waarin vermeld dat:
op 8 jan. 1936 door Karel van MoU, oud 31 jr., zonder beroep, aangifte is gedaan dat op 2 jan. 1936 te Kasembon is geboren uit Johanna Cornelia Lapré, zijn echtgenote, een kind waaraan de naam Elviere is gegeven; getuigen: Henri Jules Robert, oud 56 jr., gepensioneerd ambtenaar N.I.S.M., en Ram Lantang Ogi, oud 39 jr., evangelist bij de Pinkstergemeente.
Fietje is overleden op zaterdag 09-12-2000 in Den Helder, 63 jaar oud.
Notitie bij Fietje: Elviere (Fietje) van Moll huwt op 26-11-1960 te Leeuwearden met Marinus Jeipo Paardekooper en krijgt 5 kinderen;
Johannes Paardekooper, geb. 31-08-1954 Bandoeng
Diana Paardekooper, geb. 29-12-1956, Bandoeng
Sandra Anita Paardekooper, geb. 25-04-1961 Leeuwarden
Margaretha Audrey (Gretha) Paardekooper, geb. 11-10-1962 Leeuwarden, overl. 24-05-2010 - kinderen: Angela Charlie Paardekooper en Jamie Paardekooper
Henri Marinus Paardekooper, geb. 01-10-1964 Leeuwarden.
2 Cornelis van Moll [1.2.5.2], geboren op donderdag 18-05-1939 in Kediri, Oost-Java (Nederlands Indië).
3 Karel van Moll [1.2.5.3], geboren op zaterdag 28-09-1940 in Kediri, Oost-Java (Nederlands Indië).
Kind van Johanna uit onbekende relatie:
4 Juanita Eleonora Lapré [1.2.5.4], geboren op vrijdag 04-06-1948 in Bandung, West-Java (Nederlands Indië).
Notitie bij Juanita: Wie is de vader van Juanita?
1.2.6 Ernestine Henriëtte Lapré is geboren op donderdag 30-10-1919 in Bangil, Oost-Java (Nederlands Indië) [bron: CBG], dochter van Johannes Lapré (zie 1.2) en Augustina Frederika Wolff. Ernestine is overleden op woensdag 15-12-1982 in Deventer, 63 jaar oud.
Notitie bij Ernestine: Ernestine Handriëtte Lapré vestigde zich vanuit Nieuw Guinea op 20-12-1961 in Nederland en woonde vanaf:
20-12-1961 Amersfoort, Merwedestraat 32
30-03-1962 Roosendaal, Philipslaan 24 B
10-07-1962 Holten, Holterberg 26
14-09-1962 Deventer, Grote Kerkhof 21
21-01-1964 Deventer, Elenorastraat 28
Ernestine trouwde, 16 jaar oud, op woensdag 07-10-1936 in Malang, Oost-Java (Nederlands Indië) met Christiaan van Thiel, 23 jaar oud. Christiaan is geboren op donderdag 03-07-1913 in Djombang, Oost-Java (Nederlands Indië) [bron: CBG], zoon van Charles van Thiel en Idjo. Christiaan is overleden op dinsdag 06-03-1990 in Deventer, 76 jaar oud.
Beroep:
ambtenaar
Kinderen van Ernestine en Christiaan:
1 Tilly van Thiel [1.2.6.1], geboren in Djokjakarta, Midden-Java (Nederlands Indië).
Notitie bij Tilly: Wat zijn de volledige voornamen van Tilly?
Wat is de geboortedatum en geboorteplaats?
2 Jhonny van Thiel [1.2.6.2], geboren in Djokjakarta, Midden-Java (Nederlands Indië).
Notitie bij Jhonny: Wat zijn de volledige voornamen van Jhonny?
Wat is de geboortedatum en geboorteplaats?
3 Charles Nicodemus (Nico) van Thiel [1.2.6.3], geboren op dinsdag 13-06-1939 in Djokjakarta, Midden-Java (Nederlands Indië).
4 Philippus Theodoor (Flip) van Thiel [1.2.6.4], geboren op zaterdag 24-10-1942 in Djokjakarta, Midden-Java (Nederlands Indië).
5 Ernst Timotheus (Ermo) van Thiel [1.2.6.5], geboren op dinsdag 22-02-1944 in Djokjakarta, Midden-Java (Nederlands Indië).
6 Alma Tabitha (Ata) van Thiel [1.2.6.6], geboren op zondag 11-07-1948 in Bandung, West-Java (Nederlands Indië).
7 Christine Henriëtte (Christien) van Thiel [1.2.6.7], geboren op vrijdag 16-02-1951 in Hollandia (Ned. Nieuw Guinea).
8 Debora Wilhelmine (Debbie) van Thiel [1.2.6.8], geboren op vrijdag 22-05-1953 in Hollandia (Ned. Nieuw Guinea).
1.2.7 Armand Lapré is geboren op zondag 07-08-1921 in Pandaan (Nederlands Indië) [bron: CBG], zoon van Johannes Lapré (zie 1.2) en Caterina (Catrien) Wolff. Armand is overleden op vrijdag 17-11-2000 in Purmerend, 79 jaar oud.
Notitie bij Armand: Armand Lapré vestigde zich op 06-10-1950 in Nederland.
Vanaf 07-01-1988 woonde hij in Purmerend.
Armand:
(1) begon een relatie met Toemirah. Zij is overleden.
Notitie: Toemirah is een Inheemse Vrouw.
Wat is de geboortedatum en geboorteplaats van Toerirah?
Wat is de overlijdensdatum en plaats van Toerirah?
Wie zijn de ouders van Toemirah?
(2) trouwde, 28 jaar oud, op dinsdag 04-10-1949 in Batavia / Jakarta, West-Java (Nederlands Indië / Indonesië) met Binti Minah (Deetje) Deplon, 25 jaar oud. Deetje is geboren op woensdag 12-12-1923 in Tjibinong (Nederlands Indië) [bron: CBG], dochter van Binti Deplon en Minah. Deetje is overleden op zaterdag 10-01-1953 in Amsterdam, 29 jaar oud.
Notitie bij Deetje: Binti Minah Deplon vestigde zich op 06-10-1950 in Nederland en woonde vanaf
06-10-1950 te Zandvoort, Dr. Gerkestraat 20
16-08-1951 te Amsterdam, Sluisstraat 41 I
Kind van Armand en Toemirah:
1 Elisabeth (Lies) Lapré [1.2.7.2], geboren op vrijdag 09-04-1943 in Malang, Oost-Java (Nederlands Indië).
Notitie bij Lies: Elisabeth Lapré is niet met vader Armand Lapré naar Nederland gekomen, maar is bij moeder Toemirah in Indonesië gebleven. Ze woont thans in de plaats Kediri-Paré.
Kinderen van Armand en Deetje:
2 (Pleeg) Antonius (Antoon) Deplon, geboren op maandag 07-09-1942 in Bogor / Buitenzorg, West-Java (Nederlands Indië). Volgt 1.2.1.1.1.
3 Johannes (Joop) Lapré, geboren op donderdag 02-12-1948 in Meester Cornelis (Nederlands Indië). Volgt 1.2.1.1.2.
4 Djemmy (Jim) Lapré, geboren op dinsdag 04-07-1950 in Bogor / Buitenzorg, West-Java (Nederlands Indië). Volgt 1.2.1.1.3.
5 Eduard (Ed) Lapré, geboren op vrijdag 22-02-1952 in Amsterdam. Volgt 1.2.1.1.4.
betrekkingen_c.j.d._lapr_.jpg
14 betrekkingen C.J.D. Lapré
1.3 Coenraad Jacobus Dominicus Lapré (afb. 14) is geboren op zaterdag 09-09-1882 in Magelang, Midden-Java (Nederlands Indië) [bron: RA 1888, 294], zoon van Dirk Bernardus Lapré (zie 1) en Warsiah. Coenraad is overleden op vrijdag 21-07-1944 in Magelang, Midden-Java (Nederlands Indië), 61 jaar oud.
Beroep:
vanaf 1916     Klerk van de opiumregie
Coenraad:
(1) begon een relatie met Mah.
(2) trouwde, 46 jaar oud, op zondag 21-07-1929 in Semarang, Midden-Java (Nederlands Indië) met Roesinah, 42 jaar oud. Zij is geboren op maandag 06-06-1887 in Soerakarta,Solo, Midden-Java (Nederlands Indië). Zij is overleden.
Notitie: Roesinah is een inheemse vrouw.
Wat is de overlijdensdatum en overlijdensplaats van Roesinah?
Wie zijn de ouders van Roesinah?
Kind van Coenraad en Mah:
japanse_interneringskaart_r._lapr_.jpg graf_rudi_lapr_.jpg
15 Japanse interneringskaart R. Lapré
16 graf Rudi Lapré
1 Rudi Z. Lapré [1.3.1] (afb. 15 en 16), geboren op maandag 07-07-1913 in Kediri, Oost-Java (Nederlands Indië). Rudi is overleden op vrijdag 24-09-1943 in Chungkai (Thailand), 30 jaar oud. Hij is begraven in Chungkai War Cemetery (Thailand) (Vak 2, Rij M, Nummer 2).
Notitie bij Rudi: Wat zijn de volledige namen van Rudy?
Beroep:
sld. Inf. KNIL
Kind van Coenraad en Roesinah:
2 Janny Adriana D. Lapré [1.3.2], geboren op maandag 06-09-1926 in Semarang, Midden-Java (Nederlands Indië).
Notitie bij Janny: Wat zijn de volledige namen van Janny?
betrekkingen_p.j.h._lapr_.jpg
17 betrekkingen P.J.H. Lapré
1.4 Pieter Johannes Hendrikus Lapré (afb. 17) is geboren op dinsdag 07-10-1884 in Magelang, Midden-Java (Nederlands Indië) [bron: RA 1888, 295], zoon van Dirk Bernardus Lapré (zie 1) en Warsiah. Pieter is overleden op donderdag 18-11-1954 in Magelang, Midden-Java (Nederlands Indië), 70 jaar oud.
Beroepen:
Klerk ter Griffie van de Landraad, Griffier Landraad te Magelang
1941     gepensioneerd (Griffier 2de klasse Landraad te Malang)   [bron: Adresboek]
Pieter trouwde, 37 jaar oud, op vrijdag 17-02-1922 in Teloengagoeng, Oost-Java (Nederlands Indië) met Soeratinem, 29 jaar oud. Zij is geboren op vrijdag 06-05-1892 in Magelang, Midden-Java (Nederlands Indië). Zij is overleden.
Notitie: Soeratinem is een inheemse vrouw.
Wat is de overlijdensdatum en overlijdensplaats van Soeratinem?
Wie zijn de ouders van Soeratinem?
Kind van Pieter en Soeratinem:
1 Frida Geertruida Mathilde Lapré, geboren op donderdag 06-12-1917 in Magelang, Midden-Java (Nederlands Indië). Volgt 1.4.1.
1.4.1 Frida Geertruida Mathilde Lapré is geboren op donderdag 06-12-1917 in Magelang, Midden-Java (Nederlands Indië) [bron: RA 1923, 151], dochter van Pieter Johannes Hendrikus Lapré (zie 1.4) en Soeratinem. Frida:
(1) trouwde in Magelang, Midden-Java (Nederlands Indië) met C.H.N. Romkes.
Notitie bij het huwelijk van Frida en C.H.N.: Wat is de huwelijksdatum?
Uit de relatie van Frida Lapré met Romkes kwam 1 kind. Wie is dat kind?
C.H.N. is overleden.
Notitie bij C.H.N.: Wat zijn de volledige namen van Romkes?
Wat is de geboortedatum en geboorteplaats van Romkes?
Wat is de overlijdensdatum en overlijdensplaats van Romkes?
Wie zijn de ouders van Romkes?
(2) trouwde met Katar Kusaeini.
Notitie bij het huwelijk van Frida en Katar: Wat is de huwelijksdatum en huwelijksplaats?
Uit de relatie van Frida Lapré met Katar Kusaerini kwamen 6 kinderen. Wie zijn die zes kinderen?
Katar is overleden op donderdag 17-07-1986.
Notitie bij Katar: Wat is de geboortedatum en geboorteplaats van Katar?
Wat is de overlijdensplaats van Katar?
Wie zijn de ouders van Katar?
betrekkingen_f.c.h._lapr_.jpg
18 betrekkingen F.C.H. Lapré
1.5 Frederik Carel Hendrik Lapré (afb. 18) is geboren op dinsdag 26-10-1886 in Magelang, Midden-Java (Nederlands Indië) [bron: RA 1888, 295], zoon van Dirk Bernardus Lapré (zie 1) en Warsiah. Frederik is overleden op donderdag 05-02-1942 in Djember, Oost-Java (Nederlands Indië), 55 jaar oud.
Beroepen:
Opneming Burgelijken Dienst Ned. Indië.
Hoofdcommies Res Kantoor te Djember.
Frederik trouwde, 34 jaar oud, op zaterdag 07-05-1921 in Djember, Oost-Java (Nederlands Indië) met Irma Zimmerman, 15 jaar oud. Irma is geboren op zondag 08-10-1905 in Madioen, Oost-Java (Nederlands Indië) [bron: PK, RA1912, 67], dochter van George Willem Zimmerman en Rakinem Inlandse vrouw. Irma is overleden op maandag 28-11-1966 in Almelo, 61 jaar oud.
Kinderen van Frederik en Irma:
1 Paula D. Lapré [1.5.1], geboren op dinsdag 12-08-1913. Paula is overleden.
Notitie bij Paula: Wat zijn de volledige namen van Paula?
Wat is de geboorteplaats van Paula?
Wat is de overlijdensdatum en overlijdensplaats van Paula?
2 Carl Erik Z. Lapré [1.5.2], geboren op vrijdag 20-09-1918 in Djember, Oost-Java (Nederlands Indië). Carl is overleden op donderdag 03-01-1924 in Djember, Oost-Java (Nederlands Indië), 5 jaar oud.
Notitie bij Carl: Wat zijn de volledige namen van Carl?
3 Daisy D. Lapré [1.5.3], geboren op dinsdag 13-06-1922 in Djember, Oost-Java (Nederlands Indië). Daisy is overleden op woensdag 05-01-1927 in Djember, Oost-Java (Nederlands Indië), 4 jaar oud.
Notitie bij Daisy: Wat zijn de volledige namen van Daisy?
4 ??? Lapré [1.5.4], geboren op dinsdag 26-09-1922 in Djember, Oost-Java (Nederlands Indië). ??? is overleden.
Notitie bij ???: Wat zijn de volledige namen van deze Lapré?
Wat is de overlijdensdatum en overlijdensplaats van deze Lapré?
5 Olga Lapré, geboren op woensdag 24-06-1925 in Djember, Oost-Java (Nederlands Indië). Volgt 1.5.5.
6 Godfried Leonard Adolf Z. Lapré [1.5.6], geboren op vrijdag 26-08-1927 in Djember, Oost-Java (Nederlands Indië). Godfried is overleden op zaterdag 26-11-1927 in Djember, Oost-Java (Nederlands Indië), 3 maanden oud.
Notitie bij Godfried: Wat zijn de volledige namen van Godfried?
7 Otto Benjamin Lapré, geboren op dinsdag 02-10-1928 in Djember, Oost-Java (Nederlands Indië). Volgt 1.5.7.
8 Iris Lapré, geboren op zondag 09-03-1930 in Djember, Oost-Java (Nederlands Indië). Volgt 1.5.8.
9 Ipo Boudewijn Lapré, geboren op donderdag 19-09-1935 in Djember, Oost-Java (Nederlands Indië). Volgt 1.5.9.
1.5.5 Olga Lapré is geboren op woensdag 24-06-1925 in Djember, Oost-Java (Nederlands Indië) [bron: PK], dochter van Frederik Carel Hendrik Lapré (zie 1.5) en Irma Zimmerman. Olga is overleden op vrijdag 09-12-2011 in Alblasserdam, 86 jaar oud. Olga:
(1) begon een relatie, 20 of 21 jaar oud, in 1946 met Slamet.
Notitie bij de relatie van Olga en Slamet: Was het een huwelijk?
Wat is de relatiedatum en -plaats?
Hij trouwde later na 1948 met ???.
Notitie: uit Djember.
Wat zijn de volledige namen van Slamet?
Wat is zijn geboortedatum en -plaats?
Wat is zijn overlijdensdatum en -plaats?
Wat zijn de volledige namen va zijn ouders?
(2) trouwde, 30 jaar oud, op dinsdag 22-05-1956 in Soerabaja, Oost-Java (Indonesië) met Marinus Wieling, 26 jaar oud. Marinus is geboren op dinsdag 10-12-1929 in Djember, Oost-Java (Nederlands Indië) [bron: PK], zoon van Frederik Pangkey en Sophie Julia Wieling. Marinus is overleden op woensdag 17-05-2000 in Dordrecht, 70 jaar oud.
Kinderen van Olga en Slamet:
1 Erika Lapré, geboren op zondag 12-05-1946 in Bondowoso, Oost-Java (Nederlands Indië). Volgt 1.5.5.1.
2 Edo Lapré [1.5.5.2], geboren omstreeks 1948 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië). Edo is overleden omstreeks 1950 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië), ongeveer 2 jaar oud.
Notitie bij Edo: Wat is de exacte geboortedatum?
Wat is de exacte overlijdensdatum?
Kinderen van Olga en Marinus:
1 Erika Lapré, geboren op zondag 12-05-1946 in Bondowoso, Oost-Java (Nederlands Indië). Volgt 1.5.5.1.
3 René Wieling [1.5.5.3], geboren op maandag 18-12-1950 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië).
Notitie bij René: René Wieling is getrouwd geweest met Ina Speksnijder en uit dit huwelijk zijn er 3 kinderen:
1 zoon Lesley Wieling en 2 dochters Sherien Wieling en Jennifer Wieling
1.5.5.1 Erika Lapré is geboren op zondag 12-05-1946 in Bondowoso, Oost-Java (Nederlands Indië), dochter van Slamet en Olga Lapré (zie 1.5.5), pleegdochter van Marinus Wieling. Erika:
(1) trouwde, 17 jaar oud, op vrijdag 05-07-1963 met Maximiliaan Keijser, 22 jaar oud. Het huwelijk werd ontbonden in 1980.
Notitie bij het huwelijk van Erika en Maximiliaan: Wat is de huwelijksplaats?
Maximiliaan is geboren op woensdag 19-02-1941 in Djember, Oost-Java (Nederlands Indië), zoon van Hein Keijser en Sophie Julia Wieling.
(2) begon een relatie, ongeveer 36 jaar oud, omstreeks 1982 met Wempi Maail, ongeveer 41 jaar oud. Wempi is geboren op donderdag 09-10-1941 in Batavia / Jakarta, West-Java (Nederlands Indië / Indonesië).
Kinderen van Erika en Maximiliaan:
1 Brenda Keijser [1.5.5.1.1], geboren op dinsdag 27-08-1963 in Dordrecht.
Notitie bij Brenda: Brenda Keijser trouwde met Francesco Zallu geb.: 6- 9 -1966 te Dordrecht en hebben 2 kinderen:
Francesco geb.: 23 juli 1992 te Amsterdam
Massimo geb.: 20-1- 1999 te Dordrecht.
2 Monique Elphiera Keijser [1.5.5.1.2], geboren op zaterdag 19-09-1964 in Alblasserdam.
Notitie bij Monique: Monique Elphiera Keijser heeft een relatie met Ferry van der Putten (geb. 11-11-1966 te Rotterdam)
3 Debby Olma Bianca Keijser [1.5.5.1.3], geboren op woensdag 10-11-1965 in Alblasserdam.
Notitie bij Debby: Debby Keijser trouwde met Mickey Unger geb.: 14 -7 -1966 te Ridderkerk en hebben 1 dochter
Fleur Joëlle geb.: 6- 10 -2003 te Dordrecht.
4 Randolph Goldwijn (Randy) Keijser [1.5.5.1.4], geboren op dinsdag 27-09-1966 in Alblasserdam.
Notitie bij Randy: Randolph Keijser trouwde met Anki Slagboom geb.: 13 - 3 -1968 te Alblasserdam en hebben 2 kinderen
Nando Keijser geb.: 25 -12 -1995 te Dordrecht
Giovanni Keijser geb.: 02 -11 - 1999 te Dordrecht
5 Priscilla Esmaralda Irma (Cindy) Keijser [1.5.5.1.5], geboren op maandag 04-11-1968 in Alblasserdam.
Notitie bij Cindy: Cindy heeft 2 dochters:
Tahnée Keijser geb.: 31 - 5 - 1988 te Dordrecht
Cheyenne Keijser geb.: 25 - 12 - 1994 te Alblasserdam
Cindy huwde op 08-11-2011 met Johannes Melle van Dijk (geb. 21-11-1964 te Groningen)
Kind van Erika en Wempi:
6 Damien Melvin Lapré, geboren op maandag 23-08-1982 in Alblasserdam. Volgt 1.5.5.1.6.
1.5.5.1.6 Damien Melvin Lapré is geboren op maandag 23-08-1982 in Alblasserdam, zoon van Wempi Maail en Erika Lapré (zie 1.5.5.1). Damien begon een relatie met Tamara van Vlijmen.
Kind van Damien en Tamara:
1 Jaëla Ximena Lapré [1.5.5.1.6.1], geboren op zondag 02-05-2010 in Dordrecht.
1.5.7 Otto Benjamin Lapré is geboren op dinsdag 02-10-1928 in Djember, Oost-Java (Nederlands Indië), zoon van Frederik Carel Hendrik Lapré (zie 1.5) en Irma Zimmerman.
Beroep:
Ambtenaar bij P.T. Dienst
Otto trouwde, 22 jaar oud, op zaterdag 11-08-1951 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië) met Evelien Wies de Lang, 29 jaar oud. Evelien is geboren op donderdag 01-12-1921 in Magelang, Midden-Java (Nederlands Indië).
Notitie bij Evelien: Wie zijn de ouders van Evelien?
Kinderen van Otto en Evelien:
1 Brent Alexander Lapré, geboren op zondag 17-10-1948 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië). Volgt 1.5.7.1.
2 Rita Lapré [1.5.7.2], geboren op dinsdag 24-10-1950 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië).
3 Farli Lapré [1.5.7.3], geboren op dinsdag 02-09-1952 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië).
Beroep:
Ambtenaar Sociale Verzekeringsbank te Amsterdam
4 Joyce Lapré [1.5.7.4], geboren op donderdag 17-06-1954 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië).
Beroep:
Administratief medewerkster AMRO-bank
5 Humphrey Lapré, geboren op zaterdag 24-03-1956 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië). Volgt 1.5.7.5.
6 Yvonne Lapré, geboren op woensdag 20-01-1960 in Almelo. Volgt 1.5.7.6.
1.5.7.1 Brent Alexander Lapré is geboren op zondag 17-10-1948 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië), zoon van Otto Benjamin Lapré (zie 1.5.7) en Evelien Wies de Lang.
Beroep:
Belasting ambtenaar te Almelo
Brent trouwde, 22 jaar oud, op vrijdag 27-08-1971 in Rijssen met Monica Francisca Wijnandts, 23 jaar oud. Monica is geboren op maandag 23-08-1948 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië).
Notitie bij Monica: Wie zijn de ouders van Monica?
Kinderen van Brent en Monica:
pierre.jpg
19 Pierre
1 Pierre Marc Guy Lapré [1.5.7.1.1] (afb. 19), geboren op maandag 30-10-1972 in Almelo.
2 Yvette Marielle Lapré [1.5.7.1.2], geboren op zaterdag 04-05-1974 in Almelo.
1.5.7.5 Humphrey Lapré is geboren op zaterdag 24-03-1956 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië), zoon van Otto Benjamin Lapré (zie 1.5.7) en Evelien Wies de Lang.
Beroep:
Belasting ambtenaar te Almelo
Humphrey trouwde, 29 jaar oud, op vrijdag 05-07-1985 in Almelo met Diane Maria Bake, 23 jaar oud. Diane is geboren op woensdag 12-07-1961 in Almelo.
Notitie bij Diane: Wie zijn de ouders van Diane?
Kinderen van Humphrey en Diane:
1 Marco Raphael Lapré [1.5.7.5.1], geboren op dinsdag 03-02-1987 in Almelo.
2 Anouk Elise Lapré [1.5.7.5.2], geboren op woensdag 15-08-1990 in Almelo.
1.5.7.6 Yvonne Lapré is geboren op woensdag 20-01-1960 in Almelo, dochter van Otto Benjamin Lapré (zie 1.5.7) en Evelien Wies de Lang. Yvonne trouwde, 21 jaar oud, op zaterdag 24-10-1981 in Almelo met Frans Schlette, 23 jaar oud. Frans is geboren op woensdag 25-12-1957 in Medan, Sumatra (Nederlands Indië).
Notitie bij Frans: Wie zijn de ouders van Frans?
Kinderen van Yvonne en Frans:
1 Marissa Schlette [1.5.7.6.1], geboren op woensdag 05-03-1986 in Almelo.
Notitie bij de geboorte van Marissa: Marissa is de tweelingzus van Lisa.
2 Lisa Schlette [1.5.7.6.2], geboren op woensdag 05-03-1986 in Almelo.
Notitie bij de geboorte van Lisa: Lisa is de tweelingzus van marissa.
3 Thomas Matthew Schlette [1.5.7.6.3], geboren op vrijdag 28-02-1992 in Riyadh (Saudi Arabia).
1.5.8 Iris Lapré is geboren op zondag 09-03-1930 in Djember, Oost-Java (Nederlands Indië), dochter van Frederik Carel Hendrik Lapré (zie 1.5) en Irma Zimmerman. Iris:
(1) begon een relatie, ten hoogste 19 jaar oud, vóór 1949 met Johan Taris.
Notitie bij Johan: Wat is de geboortedatum en geboorteplaats van Johan?
Wie zijn de ouders van Johan?
(2) begon een relatie, minstens 22 jaar oud, na 1952 met ???.
Notitie: Wie is deze (nog) onbekende persoon?
(3) trouwde, 35 jaar oud, op dinsdag 14-12-1965 in Borne met Roland Hans Coenraad, 26 jaar oud. De scheiding werd geregistreerd op maandag 17-09-1984 in Borne. Roland is geboren op zondag 27-08-1939 in Tandjoeng Padan, Biliton (Nederlands Indië) [bron: CBG], zoon van Jan Coenraad en Berta Mathilda van Bronckhorst. Roland is overleden op zaterdag 06-08-1994 in Groningen, 54 jaar oud.
Beroepen:
lasser / monteur
rijwielhersteller
Kinderen van Iris en Johan:
1 Glenn Lapré, geboren op vrijdag 11-11-1949 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië). Volgt 1.5.8.1.
2 Ingrid Lapré, geboren op woensdag 28-11-1951 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië). Volgt 1.5.8.2.
3 William Arthur (Willy) Lapré, geboren op donderdag 05-02-1953 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië). Volgt 1.5.8.3.
Kind van Iris en ???:
4 Arnold Nico Johan Lapré, geboren op dinsdag 28-09-1954 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië). Volgt 1.5.8.4.
Kinderen van Iris en Roland:
5 Charles Jan Coenraad [1.5.8.5], geboren op vrijdag 28-10-1966 in Groningen.
Beroep:
Calculator/werkvoorbereider
6 Dennis Edward Coenraad [1.5.8.6], geboren op donderdag 12-10-1967 in Groningen.
Notitie bij Dennis: Dennis Edward Coenraad is de tweeling broer van Gladys Ellen Coenraad.
Beroep:
Taxichauffeur
7 Gladys Ellen Coenraad [1.5.8.7], geboren op donderdag 12-10-1967 in Groningen. Gladys is overleden op zondag 17-06-1990 in Groningen, 22 jaar oud.
Notitie bij Gladys: Gladys Ellen Coenraad is de tweeling zus van Dennis Edward Coenraad.
8 John Edwin Coenraad [1.5.8.8], geboren op vrijdag 02-10-1970 in Groningen.
9 Andrew Steven Coenraad [1.5.8.9], geboren op vrijdag 16-06-1972 in Hoogezand-Sappermeer.
Beroep:
Stucadoor
10 Esmeralda Mathilda Irma Coenraad [1.5.8.10], geboren op zaterdag 14-07-1973 in Hoogezand-Sappermeer.
1.5.8.1 Glenn Lapré is geboren op vrijdag 11-11-1949 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië), zoon van Johan Taris en Iris Lapré (zie 1.5.8).
Kind van Glenn uit onbekende relatie:
1 Robert Lapré [1.5.8.1.1].
1.5.8.2 Ingrid Lapré is geboren op woensdag 28-11-1951 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië), dochter van Johan Taris en Iris Lapré (zie 1.5.8). Ingrid is overleden op zondag 05-09-1976 in Almelo, 24 jaar oud.
Notitie bij Ingrid: Ingrid vestigde zich op 25-10-1957 in Nederland.
Ingrid trouwde, 16 jaar oud, op vrijdag 26-04-1968 in Borne met Antonius Wijnandts, 31 jaar oud. Antonius is geboren op donderdag 25-02-1937 in Meester Cornelis (Nederlands Indië).
Notitie bij Antonius: Wie zijn de ouders van Antonius?
Kinderen van Ingrid en Antonius:
1 Priscilla Irma Wijnandts, geboren op vrijdag 19-07-1968 in Hengelo. Volgt 1.5.8.2.1.
2 Ralph Willem Adolf Wijnandts, geboren op woensdag 30-07-1969 in Hengelo. Volgt 1.5.8.2.2.
3 Raquel Cheryl Wijnandts [1.5.8.2.3], geboren op dinsdag 30-03-1971 in Hengelo.
4 Amanda Maureen Wijnandts [1.5.8.2.4], geboren op woensdag 05-12-1973 in Hengelo.
1.5.8.2.1 Priscilla Irma Wijnandts is geboren op vrijdag 19-07-1968 in Hengelo, dochter van Antonius Wijnandts en Ingrid Lapré (zie 1.5.8.2).
Kind van Priscilla uit onbekende relatie:
1 David Wijnandts [1.5.8.2.1.1], geboren op maandag 28-08-1989 in Almelo.
1.5.8.2.2 Ralph Willem Adolf Wijnandts is geboren op woensdag 30-07-1969 in Hengelo, zoon van Antonius Wijnandts en Ingrid Lapré (zie 1.5.8.2).
Kind van Ralph uit onbekende relatie:
1 Matthias Wijnandts [1.5.8.2.2.1], geboren op woensdag 12-06-2002 in Enschede.
1.5.8.3 William Arthur (Willy) Lapré is geboren op donderdag 05-02-1953 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië), zoon van Johan Taris en Iris Lapré (zie 1.5.8). Willy trouwde, 20 jaar oud, op vrijdag 16-02-1973 met Geertruida (Truus) Hindriks, 17 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Willy en Truus: Wat is de huwelijksplaats?
Truus is geboren op zondag 14-08-1955 in Slochteren, dochter van Hendrik Hindriks en Grietje Smit.
Kinderen van Willy en Truus:
1 John Hendrik Hans Lapré, geboren op vrijdag 14-09-1973 in Hoogezand. Volgt 1.5.8.3.1.
2 Jeffrey William Lapré, geboren op donderdag 14-09-1978 in Veendam. Volgt 1.5.8.3.2.
3 Iris Ingrid Lapré [1.5.8.3.3], geboren op donderdag 02-09-1982 in Veendam.
1.5.8.3.1 John Hendrik Hans Lapré is geboren op vrijdag 14-09-1973 in Hoogezand, zoon van William Arthur (Willy) Lapré (zie 1.5.8.3) en Geertruida (Truus) Hindriks. John trouwde, 27 jaar oud, op donderdag 02-11-2000 in Slochteren met Sandra Postma, 26 jaar oud. Sandra is geboren op donderdag 24-10-1974 in Hoogezand.
Kinderen van John en Sandra:
1 Julian Wesley Hendriks Lapré [1.5.8.3.1.1], geboren op woensdag 15-10-1997 in Hoogezand.
2 Denise Priscilla Joëlle Lapré [1.5.8.3.1.2], geboren op donderdag 08-06-2000 in Groningen.
3 Norah Gwuinavere Rose Lapré [1.5.8.3.1.3], geboren op woensdag 12-07-2006 in Hoogezand.
1.5.8.3.2 Jeffrey William Lapré is geboren op donderdag 14-09-1978 in Veendam, zoon van William Arthur (Willy) Lapré (zie 1.5.8.3) en Geertruida (Truus) Hindriks. Jeffrey ging samenwonen, 17 jaar oud, op maandag 17-06-1996 met Petra van der Veen.
Notitie bij het samenwonen van Jeffrey en Petra: Wat is de samenleef plaats?
Notitie bij Petra: Wat is de geboortgedatum en geboorteplaats van Petra?
Wie zijn de ouders van Petra?
Kinderen van Jeffrey en Petra:
1 Lindsey Michčle Lapré [1.5.8.3.2.1], geboren op donderdag 03-07-2003.
Notitie bij Lindsey: Wat is de geboorteplaats van Lindsey?
2 Reuben William Lapré [1.5.8.3.2.2], geboren op zondag 16-07-2006.
Notitie bij Reuben: Wat is de geboorteplaats van Reuben?
1.5.8.4 Arnold Nico Johan Lapré is geboren op dinsdag 28-09-1954 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië), zoon van ??? en Iris Lapré (zie 1.5.8).
Notitie bij Arnold: Wie is de vader van Arnold?
Arnold trouwde, 17 jaar oud, op zaterdag 29-07-1972 in Hoogezand met Annechien (Anneke) Kremer, 17 jaar oud. Anneke is geboren op zaterdag 18-06-1955 in Groningen, dochter van Jan Kremer en Jantje Pruis.
Kinderen van Arnold en Anneke:
1 Cécile Nicoline Lapré, geboren op donderdag 12-10-1972 in Groningen. Volgt 1.5.8.4.1.
2 Kevin Johan Lapré, geboren op zondag 07-03-1976 in Veendam. Volgt 1.5.8.4.2.
1.5.8.4.1 Cécile Nicoline Lapré is geboren op donderdag 12-10-1972 in Groningen, dochter van Arnold Nico Johan Lapré (zie 1.5.8.4) en Annechien (Anneke) Kremer. Cécile trouwde, 31 jaar oud, op vrijdag 23-07-2004 in Kampen met Robbie Theodorus Wynand (Rob) Sleebos, 37 jaar oud. Rob is geboren op woensdag 28-09-1966 in Kampen, zoon van Theodorus Lodewijk Sleebos en Petronella Hunting.
Kind van Cécile en Rob:
1 Quinthy Sleebos [1.5.8.4.1.1], geboren op donderdag 08-01-2009 in Zwolle.
1.5.8.4.2 Kevin Johan Lapré is geboren op zondag 07-03-1976 in Veendam, zoon van Arnold Nico Johan Lapré (zie 1.5.8.4) en Annechien (Anneke) Kremer. Kevin begon een relatie, 24 jaar oud, in 06-2000 in Hoogezand met Remochena (Remo) Akudaman. De relatie werd verbroken in 05-2005 in Hoogezand.
Notitie bij Remo: Wat zijn de volledige namen van Remo?
Wat is de geboortedatum en geboorteplaats van Remo?
Wie zijn de ouders van Remo?
Kind van Kevin en Remo:
1 Jaylani Jayden Lapré [1.5.8.4.2.1], geboren op woensdag 14-07-2004 in Groningen.
1.5.9 Ipo Boudewijn Lapré is geboren op donderdag 19-09-1935 in Djember, Oost-Java (Nederlands Indië), zoon van Frederik Carel Hendrik Lapré (zie 1.5) en Irma Zimmerman. Ipo is overleden op woensdag 28-09-1994 in Groningen, 59 jaar oud. Ipo trouwde, 19 jaar oud, op woensdag 10-08-1955 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië) met Martina Pieter, 17 jaar oud. Martina is geboren op vrijdag 11-02-1938 in Tarakan, Borneo (Nederlands Indië).
Notitie bij Martina: Wie zijn de ouders van Martina?
Kinderen van Ipo en Martina:
1 Terry Lapré, geboren op donderdag 26-01-1956 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië). Volgt 1.5.9.1.
2 Ronald Frederik Lapré, geboren op donderdag 12-12-1957 in Almelo. Volgt 1.5.9.2.
3 Gedion Charles Lapré, geboren op zondag 14-12-1958 in Almelo. Volgt 1.5.9.3.
4 Christina Lapré, geboren op dinsdag 26-06-1962 in Almelo. Volgt 1.5.9.4.
5 Stanley Charl Lapré, geboren op woensdag 15-07-1964 in Almelo. Volgt 1.5.9.5.
1.5.9.1 Terry Lapré is geboren op donderdag 26-01-1956 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië), dochter van Ipo Boudewijn Lapré (zie 1.5.9) en Martina Pieter. Terry trouwde, 18 jaar oud, op vrijdag 26-04-1974 in Almelo met Hendrik Jonker, 23 of 24 jaar oud. Hendrik is geboren in 1950.
Notitie bij Hendrik: Wat is de exacte geboortedatum en geboorteplaats van Hendrik Jonker?
Wat zijn de volledige namen van de ouders van Hendrik Jonker?
Kinderen van Terry en Hendrik:
1 Maurits Jonker [1.5.9.1.1].
Notitie bij Maurits: Wat is de geboortedatum en geboorteplaats van Maurits?
michel_jonker.jpg
20 Michel Jonker
2 Hendrik Michaël (Michel) Jonker [1.5.9.1.2] (afb. 20), geboren op zondag 31-07-1977 in Groningen.
1.5.9.2 Ronald Frederik Lapré is geboren op donderdag 12-12-1957 in Almelo, zoon van Ipo Boudewijn Lapré (zie 1.5.9) en Martina Pieter.
Beroep:
kunstschilder
Ronald begon een relatie, 28 of 29 jaar oud, in 1986 in Amsterdam met Helen Murphy, 21 of 22 jaar oud. De relatie werd verbroken in 1996 in Amsterdam. Helen is geboren op zondag 14-06-1964 in Tipperary Killenaulle (Ireland), dochter van Micheal Murphy en Hannah.
Kind van Ronald en Helen:
1 Prana Ronald Lapré [1.5.9.2.1], geboren op zondag 06-07-1986 in Amsterdam.
Notitie bij Prana: Prana Ronald Lapré woont momenteel in Paramaribo, Suriname.
1.5.9.3 Gedion Charles Lapré is geboren op zondag 14-12-1958 in Almelo, zoon van Ipo Boudewijn Lapré (zie 1.5.9) en Martina Pieter. Gedion trouwde, 23 of 24 jaar oud, in 1982 in Almelo met Marjon Keupink, 21 of 22 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Gedion en Marjon: Wat is de exacte huwelijksdatum?
Marjon is geboren op dinsdag 30-08-1960 in Almelo.
Notitie bij Marjon: Wie zijn de ouders van Marjon?
Kinderen van Gedion en Marjon:
amanda.jpg
21 Amanda
1 Amanda Martina Franciska Lapré [1.5.9.3.1] (afb. 21), geboren op maandag 05-05-1986 in Almelo.
2 Lionel Gerard Boudewijn Lapré [1.5.9.3.2], geboren op zondag 14-02-1988 in Almelo.
leroy.jpg
22 Leroy
3 Leroy Charles Lapré [1.5.9.3.3] (afb. 22), geboren op woensdag 20-09-1989 in Almelo.
1.5.9.4 Christina Lapré is geboren op dinsdag 26-06-1962 in Almelo, dochter van Ipo Boudewijn Lapré (zie 1.5.9) en Martina Pieter. Christina trouwde, 23 of 24 jaar oud, in 1986 in Almelo met Atte Eerhard, 23 of 24 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Christina en Atte: Wat is de exacte huwelkijksdatum?
Atte is geboren in 1962.
Notitie bij Atte: Wat is de geboortedatum en geboorteplaats van Atte?
Wie zijn de ouders van Atte?
Kind van Christina en Atte:
1 Jesse Eerhard [1.5.9.4.1].
Notitie bij Jesse: Wat is de geboortedatum en geboorteplaats van Jesse?
1.5.9.5 Stanley Charl Lapré is geboren op woensdag 15-07-1964 in Almelo, zoon van Ipo Boudewijn Lapré (zie 1.5.9) en Martina Pieter. Stanley begon een relatie, ongeveer 22 jaar oud, omstreeks 1986 met Maartje Leidelmeyer, ongeveer 24 jaar oud. De relatie werd verbroken omstreeks 1990.
Notitie bij de relatie van Stanley en Maartje: Wat zijn de exakte relatiedata en wat was de relatieplaats?
Maartje is geboren in 1962.
Notitie bij Maartje: Wat zijn de volledige namen van Maartje?
Wat is de exacte geboortedatum en geboorteplaats van Maartje?
Wie zijn de ouders van Maartje?
Kinderen van Stanley en Maartje:
1 Sara Naomi Sefanja Lapré [1.5.9.5.1], geboren op zondag 04-01-1987 in Assen.
mirjam.jpg
23 Mirjam
2 Mirjam Lapré [1.5.9.5.2] (afb. 23), geboren op woensdag 04-05-1988 in Assen.
paspoort_marie_elize_lapr_.jpg 1912_trouwfoto_marie_elize_lapr__met_herman_van_luijk__thuis_bij_dirk_bernardus_lapr__.jpg paspoort_herman_van_luijk.jpg
24 paspoort Marie Elize Lapré
25 1912 trouwfoto Marie Elize Lapré met Herman van Luijk (thuis bij Dirk Bernardus Lapré)
26 paspoort Herman van Luijk
1.7 Marie Elize Lapré (afb. 24, 3, 2 en 25) is geboren op woensdag 30-01-1889 in Magelang, Midden-Java (Nederlands Indië) [bron: RA 1896, 366], dochter van Dirk Bernardus Lapré (zie 1) en Warsiah. Marie is overleden op donderdag 02-01-1969 in Voorschoten, 79 jaar oud.
Notitie bij Marie: Marie Elize Lapré vestigde zich op 11-05-1955 in Nederland en woonde vanaf
11-05-1955 Valkenburg-Houthem, Strucht 86
04-01-1956 Yerseke, Ten Houtenstraat 1
vanaf 1962, tot haar overlijden, bij haar dochter, Voorschoten, prof. Zernikelaan 33

Wat zijn de namen van de andere kinderen (3 dochters en 3 zonen) van Marie Elize Lapré?
Marie trouwde, 22 jaar oud, op zaterdag 13-01-1912 in Magelang, Midden-Java (Nederlands Indië) [bron: RA 1913, 18] met Herman van Luijk (afb. 26), 22 jaar oud. Herman is geboren op woensdag 06-03-1889 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië) [bron: CBG], zoon van Pieter Johannes van Luijk en Karsina. Herman is overleden op woensdag 04-04-1956 in Goes, 67 jaar oud.
Kind van Marie en Herman:
1 Marie Elize van Luijk [1.7.1], geboren op dinsdag 19-12-1916 in Magelang, Midden-Java (Indonesië). Marie is overleden op donderdag 20-01-1994 in Leiden, 77 jaar oud. Zij is begraven in Voorschoten, begraafplaats Rosenrust.
Notitie bij Marie: Marie Elize van Luijk trouwde met Jaap Dros (geb. 24-05-1914 te Tegal)
Gegenereerd met Aldfaer versie 6.1 op 17-04-2016 21:30:39 door Stamboom Lapré