Parenteel van Gustavus Fredericus (Gustavus Bout Morgenster) Lapré

ra1822_126_geboorte_rembang.jpg ra1841_270_huwelijk_djokjakarta.jpg 1882_overlijdensbericht.jpg pensioengerechtigeden_ida_str_wer_en_george_gustave_lapr_.jpg
1 RA1822,126 geboorte Rembang
2 RA1841,270 huwelijk Djokjakarta
3 1882 overlijdensbericht
4 pensioengerechtigeden Ida Strüwer en George Gustave Lapré
1 Gustavus Fredericus (Gustavus Bout Morgenster) Lapré (afb. 1 t/m 3) is geboren op vrijdag 21-09-1821 in Rembang, Midden-Java (Nederlands Indië) [bron: RA 1822, 126], zoon van Pieter Jacobus Lapré en Alida Barentina Hulsthoff. Gustavus Bout Morgenster is overleden op vrijdag 10-03-1882 in Borobudur, Magelang, Midden-Java (Nederlands Indië), 60 jaar oud [bron: RA 1883, 353].
Notitie bij overlijden van Gustavus Bout Morgenster: .
Klik hier voor de foto's en de route naar het graf.
Notitie bij Gustavus Bout Morgenster: Het graf van Gustavus Frederik Lapré ligt vlak bij de voet van de Borobudur en wordt nog steeds netjes onderhouden.
Op de grafsteen staat: G.B.M. Lapré Gustavus Bout Morgenster Lapré (zijn oorspronkelijke voornamen Gustavus Fredericus wijzigde hij ten dele).
Gustavus Bout Morgenster Lapré komt in de Regering Almanakken voor als Europese inwoner in Nederlands Indië als volgt:
1838 – 1850 Djocjakarta
1851 – 1853 Madioen
1855 – 1864 Cheribon
1866 – 1867 Banjoemas
1868 – 1878 Poerwokerto
1880 Karanganjer
1881 terug naar Poewokerto
1882 Probolinggo, waarna in Magelang overleden.

Werkzaam:
Van 1849-1850 diaken der Prot. gemeente te Djokjakarta.
In 1851 benoemd tot klerk op het residentiekantoor Madioen (ontslagen in 1853).
Opziener der houtstapelplaats (1858-1859).
Vervolgens tot 1870 (pensioen) klerk op het assistent-residentiekantoor te Poerwokerto (Banjoemas).
Beroepen:
tot 1850     klerk op het residentiekantoor te Djokjakarta
van 1856 tot 1860     agent (der Bataviasche wees- en boedelkamer te Cheribon)   [bron: RA 1856, 64]
1857     klerk op het residentiekantoor te Cheribon (- 03.10.1857 Lodewijk Reaal Priester, oud 18 jaar, klerk bij de Factorij der
Ned. Handel Mij. te Cheribon, won. ald., zn. van wijlen Frans Ferdinandus Priester en van Johanna Wilhelmina Srnidt, zonder beroep, won. te Cheribon, en Rosette Caroline Knaap, oud 17 jaar, zonder beroep, won. te Cheribon, dr. van Carel Hendrik Knaap, gep. ambtenaar, en van Catharina Sophia Elias, zonder beroep, beiden won. te Cheribon. Getuigen: Johan Carel von Bannisseht, pakhuismeester; Gustavus Bout Morgenster Lapré, klerk op het residentiekantoor, beiden won. te Cheribon.)
  [bron: Het huwelijksregister van Cheribon 1829-1860]
1858     landmeter (fungerend landmeter te Cheribon)   [bron: RA 1858, 75]
van 1858 tot 1859     commies (fungerend postkommies te Cheribon)   [bron: RA 1858, 75]
Aandachtspunt:
Er is nog een (andere) Gustavus Bout Morgenster (1848 - 1917).
Stamboom:
tak Gustavus Fredericus (Gustavus Bout Morgenster) Lapré 1821
Gustavus Bout Morgenster:
(1) trouwde, 18 jaar oud, op woensdag 20-05-1840 in Djokjakarta, Midden-Java (Nederlands Indië) [bron: RA 1841, 246 / huwelijksregister van Djokjakarta 1817-1905] met Elisabeth Johanna Jansen, 15 of 16 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Gustavus Bout Morgenster en Elisabeth: 20.05.1840 Gustavus Bout Morgenster Lapre, oud 19 jaar, [geb. Rembang 21 sept. 18211, klerk op het residentiekantoor, [zoon van Pieter Jacobus Lapré en Alida Barentina Hulsthoff; met Elisabeth Johanna Jansen, oud 16 jaar, [geb. Djokjakarta 1824, dochter van Anthoon Joseph Jansen en Eliza Nella Paulus].
Elisabeth is geboren in 1824 in Djokjakarta, Midden-Java (Nederlands Indië), dochter van Anthoon Joseph Jansen en Eliza Nella Paulus. Elisabeth is overleden op donderdag 11-03-1852 in Soerakarta,Solo, Midden-Java (Nederlands Indië), 27 of 28 jaar oud.
Notitie bij Elisabeth: Elisabeth Johanna Janssen was de zus van, de 2de vrouw van Gustavus Fredericus Lapré, Eliza Petronella Jannsen.
De ouders Jansen hadden 8 kinderen, waaronder de zusjes Elisabeth en Eliza.
Wat is de exacte geboortedatum van Elisabeth?
(2) trouwde, 31 jaar oud, op vrijdag 25-02-1853 in Djokjakarta, Midden-Java (Nederlands Indië) [bron: RA 1854, 429 / huwelijksregister van Djokjakarta 1817-1905] met Eliza Petronella Jansen, 22 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Gustavus Bout Morgenster en Eliza: 25.02.1853 Gustavus Bout [RA: Roub] Morgenster Lapré [geb. Rembang
21 sept. 1821, zoon van Pieter Jacobus Lapré en Alida Barentina Hulsthoff en
weduwnaar van Elisabeth Johanna Jansen]; met Eliza Petronella Jansen, oud 21 jaar,
[geb. Djokjakarta 4 jan. 183 1, dochter van Anthoon Joseph Jansen en Eliza Nella
Paulus].
Eliza is geboren op dinsdag 04-01-1831 in Djokjakarta, Midden-Java (Nederlands Indië), dochter van Anthoon Joseph Jansen en Eliza Nella Paulus. Eliza is overleden op zaterdag 13-07-1861 in Djokjakarta, Midden-Java (Nederlands Indië), 30 jaar oud.
Notitie bij Eliza: Eliza Petronella Janssen was de zus van, de 1ste vrouw van Gustavus Fredericus Lapré, Elisabeth Johanna Jannsen.
De ouders Jansen hadden 8 kinderen, waaronder de zusjes Elisabeth en Eliza.
(3) begon een relatie, ongeveer 35 jaar oud, omstreeks 1856 met Emilie Adriana Jeanette de Groot, ongeveer 32 jaar oud. Emilie is geboren in 1824, dochter van Pieter Anthony de Groot en Adriana Laurina Strüwer. Emilie is overleden op woensdag 13-05-1885 in Bogor / Buitenzorg, West-Java (Nederlands Indië), 60 of 61 jaar oud. Emilie is weduwe van Willem Henricus Budach (1814-1853), met wie zij trouwde op zaterdag 28-12-1839 in Cheribon, West-Java (Nederlands Indië) [bron: Het huwelijksregister van Cheribon 1829-1860].
Notitie bij Emilie: Wat is de exacte geboortedatum en geboorteplaats van Emilie Adiana Jeanette de Groot??
(4) trouwde, 48 jaar oud, op zondag 26-06-1870 in Poerwokerto, Midden-Java (Nederlands Indië) [bron: RA 1871, 185] met Ida Strüwer (afb. 4), 37 jaar oud. Ida is geboren op zondag 01-07-1832 in Pekalongan, Midden-Java (Nederlands Indië) [bron: RA 1833, 228], dochter van Laurens Jacobus Strüwer en Delia Willemsz. Ida is overleden op vrijdag 10-05-1907 in Banjoemas, Midden-Java (Nederlands Indië), 74 jaar oud [bron: RA 1908, 115].
Notitie bij Ida: Ida Strüwer woonde, als weduwe van G.B.M. Lapré, volgens het Adresboek Nederlandsch-Indië 1899: Banjoemas.
Kinderen van Gustavus Bout Morgenster en Elisabeth:
1 Gustaaf Fredrik Lapré, geboren op donderdag 06-05-1841 in Djokjakarta, Midden-Java (Nederlands Indië). Volgt 1.1.
2 Antoinette Eliza Claudina Lapré, geboren op vrijdag 29-04-1842 in Djokjakarta, Midden-Java (Nederlands Indië). Volgt 1.2.
3 Pieter Jacobus Lapré, geboren op zaterdag 25-05-1844 in Djokjakarta, Midden-Java (Nederlands Indië). Volgt 1.3.
4 Eugenie Lapré, geboren op zaterdag 18-04-1846 in Djokjakarta, Midden-Java (Nederlands Indië). Volgt 1.4.
5 Dirk Bernardus Lapré, geboren op vrijdag 22-10-1847 in Djokjakarta, Midden-Java (Nederlands Indië). Volgt 1.5.
6 Hendrik Gustaaf Beckman Lapré, geboren op dinsdag 25-09-1849 in Djokjakarta, Midden-Java (Nederlands Indië). Volgt 1.6.
Kinderen van Gustavus Bout Morgenster en Eliza:
7 Albert(us) Lapré, geboren op zaterdag 30-07-1853 in Djokjakarta, Midden-Java (Nederlands Indië). Volgt 1.7.
8 Adriaan Lapré [1.8], geboren op dinsdag 30-05-1854 in Soerakarta,Solo, Midden-Java (Nederlands Indië) [bron: RA 1855, 476]. Adriaan is overleden.
Notitie bij Adriaan: Wat is de overlijdensdatum en overlijdensplaats van Adriaan?
9 Carolina Elisabeth Lapré [1.10], geboren op dinsdag 19-01-1858 in Djokjakarta, Midden-Java (Nederlands Indië) [bron: RA 1859, 596]. Zij is gedoopt op zondag 08-07-1860 in Djokjakarta, Midden-Java (Nederlands Indië) [bron: Het doopregister van de Protstantse gemeente van Djokjakarta 1830-1874]. Carolina is overleden.
Notitie bij Carolina: Bij de geboorte van Carolina Elisabeth Lapré woonde kennelijk moeder Eliza Petronella Jansen in Djokjakarta, terwijl haar vader (volgens RA1858, 375) in Cheribon woonde.
Wat is de overlijdensdatum en overlijdensplaats van Caroline?
Religie:
Protestant   [bron: Doop]
Kinderen van Gustavus Bout Morgenster en Emilie:
10 Gustave Emile Lapré, geboren op maandag 06-04-1857 in Cheribon, West-Java (Nederlands Indië). Volgt 1.9.
overlijden_emilie_susanne_1861.jpg ra1862_77_overlijden_cheribon.jpg grafteksten_rond_emilie_susanna_lapr_.jpg
5 overlijden Emilie Susanne 1861
6 RA1862,77 overlijden Cheribon
7 Grafteksten rond Emilie Susanna Lapré
11 Emilie Susanna Lapré [1.11] (afb. 5 t/m 7), geboren op zaterdag 11-09-1858 in Cheribon, West-Java (Nederlands Indië) [bron: RA 1861, 29]. Emilie is overleden op maandag 21-01-1861 in Cheribon, West-Java (Nederlands Indië), 2 jaar oud [bron: RA 1862, 77]. Zij is begraven in Cheribon, West-Java (Nederlands Indië), Algemene Begraafplaats, graf 153 [bron: Grafschriften Java / Cheribon].
Notitie bij overlijden van Emilie: graftekst:
Hier rust / Emilie Susanna / eerst afgestorven lieveling / van G.B.M. Lapré.
[Emilie Susanne Lapré, geb. Cheribon 11 sept. 1858, overl. ald. 21 jan. 1861]
Notitie bij Emilie: Emilie Susanna Lapré werd mogelijk Emilie Susanne de Groot genoemd.
Kinderen van Gustavus Bout Morgenster en Ida:
12 Naamloos Lapré [1.12], levenloos geboren zoon [bron: RA 1874, 292].
13 George Gustave Lapré, geboren op dinsdag 11-05-1875 in Poerwokerto, Midden-Java (Nederlands Indië). Volgt 1.13.
ra1842_308_geboorte_djokjakarta_almanak.jpg
8 RA1842,308 geboorte Djokjakarta ALMANAK
1.1 Gustaaf Fredrik Lapré (afb. 8) is geboren op donderdag 06-05-1841 in Djokjakarta, Midden-Java (Nederlands Indië) [bron: RA 1842, 264], zoon van Gustavus Fredericus (Gustavus Bout Morgenster) Lapré (zie 1) en Elisabeth Johanna Jansen. Gustaaf is overleden op dinsdag 20-02-1917 in Batavia / Jakarta, West-Java (Nederlands Indië / Indonesië), 75 jaar oud [bron: RA 1919, 141 1ste Bijregister 1917].
Notitie bij Gustaaf: Gustaaf Fredrik Lapré komt ook voor als Gustavus Frederick Lapré, Gustaaf Frederich Lapré.
Gustaaf Fredrik Lapré wordt genoemd in de Regerings Almanak van Nederlands Indië 1859 - 1861 als Europese Inwoner te Cheribon.
(RA1859, 454, RA1860, 36, RA1861, 37)
Gustaaf Fredrik Lapré wordt genoemd in de Regerings Almanak van Nederlands Indië 1864 als Europese Inwoner te Cheribon.
(RA1864, 39)
Gustaaf Fredrik Lapré wordt genoemd in de Regerings Almanak van Nederlands Indië 1866 - 1869 als Europese Inwoner te Kadoe
(RA1866, 118, RA1867, 119, RA1868,129, RA1869, 122)
Gustaaf Fredrik Lapré wordt genoemd in de Regerings Almanak van Nederlands Indië 1872 - 1873 als Europese Inwoner te Pekalongan
(RA1872, 49, RA1873, 49)
Gustaaf Fredrik Lapré wordt genoemd in de Regerings Almanak van Nederlands Indië 1874 als Europese Inwoner te Indramaijoe
(RA1874, 46)
Gustaaf Fredrik Lapré wordt genoemd in de Regerings Almanak van Nederlands Indië 1876 - 1876 als Europese Inwoner te Batavia
(RA1876, 17)
Gustaaf trouwde, 22 jaar oud, op zaterdag 18-07-1863 in Cheribon, West-Java (Nederlands Indië) [bron: RA 1864, 7] met Johanna Margaretha Henricus, 18 jaar oud. Johanna is geboren op woensdag 01-01-1845 in Radjagaloeh, Madjalenga (Nederlands Indië), dochter van Rudolph Frederik Henricus en Johanna Wilhelmina Christina Houtkoop. Zij is gedoopt op woensdag 29-09-1847 in Cheribon, West-Java (Nederlands Indië). Johanna is overleden op donderdag 01-11-1917 in Batavia / Jakarta, West-Java (Nederlands Indië / Indonesië), 72 jaar oud.
Kinderen van Gustaaf en Johanna:
1 Gustaaf Rudolf Lapré [1.1.1], geboren op maandag 28-03-1864 in Madjalenga (Nederlands Indië) [bron: RA 1865, 35]. Gustaaf is overleden op zondag 03-04-1864 in Madjalenga (Nederlands Indië), 6 dagen oud [bron: RA 1865, 91].
Notitie bij Gustaaf: Tweelingbroer van Johannes Carolus Lapré.
2 Johannes Carolus Lapré [1.1.2], geboren op maandag 28-03-1864 in Madjalenga (Nederlands Indië) [bron: RA 1865, 35]. Hij is gedoopt op vrijdag 01-04-1864 in Madjalenga (Nederlands Indië) [bron: Het Prot. doopregister van Cheribon 1844-1917].
Notitie bij de geboorte van Johannes: - Johannes Carolus, geb. Madjalengka 28 maart 1864, ged. ald. 1 april 1864, zn. van Gustaaf Frederik Lapré en Johanna Margaretha Henricus, echtelieden.
Johannes is overleden op zaterdag 02-04-1864 in Madjalenga (Nederlands Indië), 5 dagen oud [bron: RA 1865, 91].
Notitie bij Johannes: Tweelingbroer van Gustaaf Rudolf Lapré.
Religie:
Protestant   [bron: Doop]
1865_mei_27_geboortebericht.jpg
9 1865-mei-27 geboortebericht
3 Naamloos Lapré [1.1.3] (afb. 9), levenloos geboren zoon, geboren op zaterdag 27-05-1865 in Semarang, Midden-Java (Nederlands Indië) [bron: RA 1866, 92].
geboorte_jan_lapre_1866.jpg 1868_okt_15_overlijdensbericht.jpg
10 geboorte Jan Lapre 1866
11 1868-okt-15 overlijdensbericht
4 Jan Lapré [1.1.4] (afb. 10 en 11), geboren op woensdag 28-11-1866 in Magelang, Midden-Java (Nederlands Indië) [bron: RA 1868, 54]. Jan is overleden op woensdag 14-10-1868 in Magelang, Midden-Java (Nederlands Indië), 1 jaar oud [bron: RA 1870, 287]. Hij is begraven in Magelang, Midden-Java (Nederlands Indië), oude begraafplaats.
Notitie bij overlijden van Jan: Graf tekst:
Hier rust / Jan Lapré / geboren te Magelang den 28 November 1866 / overleden den 15 October 1868 / geliefde zoon van / G. F. Lapré / J. M. Lapré geboren Henricus.
5 Gustave Adolphe Lapré, geboren op zondag 24-11-1867 in Kedoe, Midden-Java (Nederlands Indië). Volgt 1.1.5.
6 Anton Rudolf Lapré, geboren op woensdag 10-03-1869 in Magelang, Midden-Java (Nederlands Indië). Volgt 1.1.6.
7 Lucia Jeannette Lapré [1.1.7], geboren omstreeks 1870. Lucia is overleden op maandag 15-09-1873 in Indramajoe, West-Java (Nederlands Indië), ongeveer 3 jaar oud [bron: RA 1875, 298].
8 Agathe Adolphine (Fien) Lapré, geboren op donderdag 02-03-1871 in Pekalongan, Midden-Java (Nederlands Indië). Volgt 1.1.8.
9 Herma Rudolphine Lapré [1.1.9], geboren op donderdag 02-03-1871 in Pekalongan, Midden-Java (Nederlands Indië). Herma is overleden.
Notitie bij Herma: Tweeling zus van Agathe Adolphine Lapré.
Wat is de overlijdensdatum en overlijdensplaats van Herma Rudolphine?.
overlijden_alex_lapr__1875.jpg
12 overlijden Alex Lapré 1875
10 Alex Lapré [1.1.10] (afb. 12), geboren na 1872. Alex is overleden op woensdag 22-09-1875 in Batavia / Jakarta, West-Java (Nederlands Indië / Indonesië), ten hoogste 3 jaar oud [bron: RA 1876, 284].
Notitie bij Alex: Wat is de exacte geboortedatum en geboorteplaats van Alex?
11 Louise Jeanette Lapré [1.1.11], geboren op zondag 30-03-1873 in Indramajoe, West-Java (Nederlands Indië) [bron: RA 1874, 219]. Louise is overleden.
overlijdensakte_gustave_adolphe.jpg
13 overlijdensakte Gustave Adolphe
1.1.5 Gustave Adolphe Lapré (afb. 13) is geboren op zondag 24-11-1867 in Kedoe, Midden-Java (Nederlands Indië) [bron: RA 1869, 56], zoon van Gustaaf Fredrik Lapré (zie 1.1) en Johanna Margaretha Henricus. Gustave is overleden op zaterdag 30-03-1935 in ’s-Gravenhage, 67 jaar oud [bron: overlijdensakte].
Notitie bij Gustave: Adresboeken:
1903 G. A. — 3e Com. H. G. Hof — Batavia, Gg. Kemajoran 3—94 (P. E. Hoff).
Beroep:
van 1901 tot 1903     commies (3de klasse bij H. G. Hof)
Gustave trouwde, 26 jaar oud, op maandag 09-04-1894 in Soerakarta, Midden Java (Nederlands Indië) [bron: RA 1895, 298] met Pieternellie Eugenie Hoff, 15 jaar oud. Pieternellie is geboren op zaterdag 12-10-1878 in Semarang, Midden-Java (Nederlands Indië) [bron: CBG], dochter van August Frederik Constantijn Hoff en Johanna Claudina Elisabeth van der Schoor. Pieternellie is overleden op donderdag 16-10-1952 in ’s-Gravenhage, 74 jaar oud.
Kinderen van Gustave en Pieternellie:
1 Margot Claudine Eugenie Lapré, geboren op zaterdag 26-01-1895 in Batavia / Jakarta, West-Java (Nederlands Indië / Indonesië). Volgt 1.1.5.1.
2 Frederik Alfons Constantijn Lapré, geboren op donderdag 18-06-1896 in Batavia / Jakarta, West-Java (Nederlands Indië / Indonesië). Volgt 1.1.5.2.
3 Gustaaf Arnold Eugčne Lapré, geboren op donderdag 10-03-1898 in Batavia / Jakarta, West-Java (Nederlands Indië / Indonesië). Volgt 1.1.5.3.
4 Augusta Aleida Louise (Guusje) Lapré, geboren op zaterdag 17-02-1900 in Batavia / Jakarta, West-Java (Nederlands Indië / Indonesië). Volgt 1.1.5.4.
ra1896__318.jpg
14 RA1896, 318
1.1.5.1 Margot Claudine Eugenie Lapré (afb. 14) is geboren op zaterdag 26-01-1895 in Batavia / Jakarta, West-Java (Nederlands Indië / Indonesië) [bron: RA 1896, 318], dochter van Gustave Adolphe Lapré (zie 1.1.5) en Pieternellie Eugenie Hoff. Margot is overleden op woensdag 13-10-1982 in ’s-Gravenhage, 87 jaar oud. Margot trouwde, 18 jaar oud, op donderdag 26-06-1913 in Batavia / Jakarta, West-Java (Nederlands Indië / Indonesië) [bron: RA 1914, 9] met Henri August Johannes van Polanen Petel, 21 jaar oud. De scheiding werd geregistreerd op dinsdag 18-04-1939 in Batavia / Jakarta, West-Java (Nederlands Indië / Indonesië). Henri is geboren op zaterdag 18-07-1891 in Soekaboemi, West-Java (Nederlands Indië), zoon van Auguste Adrien George Edouard van Polanen Petel en Marie Adriana van Rijk. Henri is overleden op zaterdag 30-09-1950 in Ambon, Molukken (Nederlands Indië), 59 jaar oud (oorzaak: gesneuveld door een granaatinslag van een Indonesische kannoneerboot). Hij is begraven in ’s-Gravenhage.
Notitie bij overlijden van Henri: herbegraven in ’s-Gravenhage (Nieuw Eik en Duinen)
Henri trouwde later na 1938 met Johanna Huiberdine van Os (geb. 1906).
Kinderen van Margot en Henri:
1 Adolf Adriaan Johan (Ari) van Polanen Petel [1.1.5.1.1], geboren op donderdag 08-04-1915 in Weltevreden (Nederlands Indië). Ari is overleden op dinsdag 13-10-1992 in ’s-Gravenhage, 77 jaar oud.
2 Umfried van Polanen Petel [1.1.5.1.2], geboren op vrijdag 22-12-1916 in Weltevreden (Nederlands Indië). Umfried is overleden op vrijdag 05-10-1945 in Bekasi, 28 jaar oud (oorzaak: vermoord).
3 Henriëtte Margot van Polanen Petel [1.1.5.1.3], geboren op dinsdag 15-02-1921 in Batavia / Jakarta, West-Java (Nederlands Indië / Indonesië). Henriëtte is overleden op woensdag 07-08-2002 in ’s-Gravenhage, 81 jaar oud.
4 Elvire Eugenie van Polanen Petel [1.1.5.1.4], geboren op zondag 20-01-1924 in Bogor / Buitenzorg, West-Java (Nederlands Indië). Elvire is overleden op donderdag 08-05-2003 in Rijswijk, 79 jaar oud.
frederik_alfons_constantijn_lapr_.jpg betrekkingen_f.a.c._lapr_.jpg
15 Frederik Alfons Constantijn Lapré
16 betrekkingen F.A.C. Lapré
1.1.5.2 Frederik Alfons Constantijn Lapré (afb. 15 en 16) is geboren op donderdag 18-06-1896 in Batavia / Jakarta, West-Java (Nederlands Indië / Indonesië) [bron: RA 1897, 336], zoon van Gustave Adolphe Lapré (zie 1.1.5) en Pieternellie Eugenie Hoff. Frederik is overleden op vrijdag 28-03-1941 in Bandung, West-Java (Nederlands Indië), 44 jaar oud. Frederik:
(1) trouwde, 28 jaar oud, op woensdag 18-03-1925 in ’s-Gravenhage met Engelina Persoon, 18 jaar oud. Het huwelijk werd ontbonden op vrijdag 08-08-1930 in Batavia / Jakarta, West-Java (Nederlands Indië / Indonesië). Engelina is geboren op donderdag 17-05-1906 in Loosduinen [bron: CBG], dochter van Johannes Persoon en Elisabeth Meijer. Engelina is overleden op woensdag 13-05-1998 in Heemstede, 91 jaar oud. Engelina trouwde later op donderdag 28-07-1932 in Poerwakarta, West-Java (Nederlands Indië) met Willem Carel Schoevers (geb. 1904). Dit huwelijk werd ontbonden op zaterdag 15-05-1982 in Haarlem.
(2) trouwde, 34 jaar oud, op woensdag 13-05-1931 in Pekalongan, Midden-Java (Nederlands Indië) met Pauline Christien Blomme, 25 jaar oud. Pauline is geboren op zaterdag 31-03-1906 in Meester Cornelis (Nederlands Indië), dochter van Jan Cornelis Blomme en Wilhelmine Christina van Duuren. Pauline is overleden op vrijdag 27-10-1961 in Perth (Australië), 55 jaar oud. Pauline ging later samenwonen na 1941 met Barend Vleeschdrager.
Kinderen van Frederik en Engelina:
1 Conny Jacoba Lapré, geboren op vrijdag 01-01-1926 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië). Volgt 1.1.5.2.1.
2 Hetty Lapré, geboren op maandag 11-07-1927 in Batavia / Jakarta, West-Java (Nederlands Indië / Indonesië). Volgt 1.1.5.2.2.
1.1.5.2.1 Conny Jacoba Lapré is geboren op vrijdag 01-01-1926 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië), dochter van Frederik Alfons Constantijn Lapré (zie 1.1.5.2) en Engelina Persoon. Conny is overleden op maandag 31-01-2011 in Campbelltown Hospital NSW (Australië), 85 jaar oud.
Notitie bij Conny: Conny Jacoba Lapré emigreede naar Sydney, Australië.
Conny trouwde, 22 jaar oud, op woensdag 28-07-1948 in ’s-Gravenhage met Chris Wilkens, 24 jaar oud. Chris is geboren op woensdag 09-07-1924 in Semarang, Midden-Java (Nederlands Indië), zoon van Johan Adolph Wilkens en Josephina Rebel. Chris is overleden op donderdag 12-09-2013 in Umina Beach NSW (Australië), 89 jaar oud.
Kinderen van Conny en Chris:
1 Freddy (Fred) Wilkens [1.1.5.2.1.1], geboren op maandag 06-12-1948 in ’s-Gravenhage.
2 Brenda Joyce Wilkens [1.1.5.2.1.2], geboren op vrijdag 14-09-1951 in Amsterdam.
3 Jeffrey Howard Wilkens [1.1.5.2.1.3], geboren op dinsdag 16-11-1954 in Quairading (Australië).
4 Shane Ansel Wilkens [1.1.5.2.1.4], geboren op dinsdag 12-06-1956 in Perth (Australië).
5 Sheree Yvette Wilkens [1.1.5.2.1.5], geboren op donderdag 16-01-1958 in Perth (Australië).
1.1.5.2.2 Hetty Lapré is geboren op maandag 11-07-1927 in Batavia / Jakarta, West-Java (Nederlands Indië / Indonesië), dochter van Frederik Alfons Constantijn Lapré (zie 1.1.5.2) en Engelina Persoon.
Notitie bij Hetty: Hetty Lapré woont thans in Morawa (West Australië)
Hetty trouwde met Harry van der Burg.
Notitie bij het huwelijk van Hetty en Harry: Wat is de huwelijksdatum en huwelijksplaats?
Notitie bij Harry: Wat zijn de volledige namen van Harry van der Burg?
Wat is de geboortedatum en geboorteplaats van Harry van der Burg?
Wie zijn de ouders van Harry van der Burg?
Kinderen van Hetty en Harry:
1 Anja van der Burg [1.1.5.2.2.1].
Notitie bij Anja: Wat is de geboortedatum en geboorteplaats van Anja van der Burg?
2 Gwenn van der Burg [1.1.5.2.2.2].
Notitie bij Gwenn: Wat is de geboortedatum en geboorteplaats van Gwenn van der Burg?
3 Kevin van der Burg [1.1.5.2.2.3].
Notitie bij Kevin: Wat is de geboortedatum en geboorteplaats van Kevin van der Burg?
betrekkingen_g.a.e._lapr_.jpg
17 betrekkingen G.A.E. Lapré
1.1.5.3 Gustaaf Arnold Eugčne Lapré (afb. 17) is geboren op donderdag 10-03-1898 in Batavia / Jakarta, West-Java (Nederlands Indië / Indonesië) [bron: RA 1898, 346], zoon van Gustave Adolphe Lapré (zie 1.1.5) en Pieternellie Eugenie Hoff. Gustaaf is overleden op maandag 17-03-1969 in ’s-Gravenhage, 71 jaar oud.
Notitie bij Gustaaf: Gustaaf Arnold Eugčne Lapré vestigde zich op 09-08-1938 in Nederland.
Gustaaf trouwde, 27 jaar oud, op woensdag 08-04-1925 in ’s-Gravenhage met Petronella Johanna (Nel) Melsert, 15 jaar oud. Nel is geboren op vrijdag 10-09-1909 in ’s-Gravenhage [bron: CBG], dochter van Marinus Govert Melsert en Hermina Christina Schmidt. Nel is overleden op zaterdag 28-12-1991 in Hellevoetsluis, 82 jaar oud.
Kinderen van Gustaaf en Nel:
1 Mady Desiree Lapré, geboren op vrijdag 08-07-1927 in Semarang, Midden-Java (Nederlands Indië). Volgt 1.1.5.3.1.
2 Nancy Therese Lapré, geboren op dinsdag 15-01-1929 in Semarang, Midden-Java (Nederlands Indië). Volgt 1.1.5.3.2.
3 Ilse Magdalena Lapré, geboren op zondag 20-08-1933 in Palembang, Sumatra (Nederlands Indië). Volgt 1.1.5.3.3.
4 Gustaaf Johan (Guus) Lapré, geboren op dinsdag 13-11-1934 in Palembang, Sumatra (Nederlands Indië). Volgt 1.1.5.3.4.
5 Arnold Maria Lapré, geboren op vrijdag 07-05-1937 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië). Volgt 1.1.5.3.5.
6 Charlotte Bernadette (Lot) Lapré, geboren op zaterdag 23-09-1939 in Bandung, West-Java (Nederlands Indië). Volgt 1.1.5.3.6.
7 Johanna Maria Lapré, geboren op zaterdag 16-05-1942 in Bandung, West-Java (Nederlands Indië). Volgt 1.1.5.3.7.
8 Jozef Eugene (Sjef) Lapré [1.1.5.3.8], geboren op vrijdag 29-10-1943 in Bandung, West-Java (Nederlands Indië).
9 Eugčne Maria Lapré, geboren op woensdag 04-12-1946 in ’s-Gravenhage. Volgt 1.1.5.3.9.
1.1.5.3.1 Mady Desiree Lapré is geboren op vrijdag 08-07-1927 in Semarang, Midden-Java (Nederlands Indië), dochter van Gustaaf Arnold Eugčne Lapré (zie 1.1.5.3) en Petronella Johanna (Nel) Melsert. Mady begon een relatie met Tegal Parno bin Towidjojo Sarman Suparno.
Notitie bij de relatie van Mady en Tegal: Wat is de relatiedatum en relatieplaats?
Tegal is geboren op maandag 07-04-1924.
Notitie bij Tegal: Wat is de geboorteplaats van Tegal?
Wie zijn de ouders van Tegal?
Kinderen van Mady en Tegal:
1 Carmen Lapré [1.1.5.3.1.1], geboren op woensdag 25-01-1956 in Batavia / Jakarta, West-Java (Nederlands Indië / Indonesië).
2 Amy Lapré [1.1.5.3.1.2], geboren op maandag 28-07-1958 in Apeldoorn.
1.1.5.3.2 Nancy Therese Lapré is geboren op dinsdag 15-01-1929 in Semarang, Midden-Java (Nederlands Indië), dochter van Gustaaf Arnold Eugčne Lapré (zie 1.1.5.3) en Petronella Johanna (Nel) Melsert. Nancy is overleden in 1999 in Australië, 69 of 70 jaar oud.
Notitie bij Nancy: Nancy Therese Lapré emigeerde in 1958 naar Australië en kwam met de boot (Johan van Oldenbarnevelt) op 04-05-1958 in Queensland aan.
Wat is de exacte overlijdensdatum en overlijdensplaats van Nancy?
Nancy:
(1) trouwde in ’s-Gravenhage met Bert van Gemert.
Notitie bij het huwelijk van Nancy en Bert: Wat zijn de huwelijkddatum?
Bert is geboren op woensdag 21-10-1908. Bert is overleden omstreeks 2000 in Australië, ongeveer 92 jaar oud.
Notitie bij Bert: Wat is de geboorteplaats van Bert van Gemert?
Wat zijn de volledige namen van de ouders van Bert van Gemert?
(2) begon een relatie met Andries de Blinden.
Notitie bij de relatie van Nancy en Andries: Wat was de relatie (huwelijks) datum en relatie plaats?
Notitie bij Andries: Wat is de geboortedatum en geboorteplaats van Andries?
Wie zijn de ouders van Andries?
Kinderen van Nancy en Bert:
1 Stella van Gemert [1.1.5.3.2.1], geboren in Australië.
Notitie bij Stella: Stella woont in Australië.
Wat is de geboortedatum van Stella?
2 Roxanna van Gemert [1.1.5.3.2.2], geboren in Australië.
Notitie bij Roxanna: Roxanna woont in Australië.
Wat is de geboortedatum van Roxanna?
Kind van Nancy en Andries:
3 Alice de Blinden [1.1.5.3.2.3], geboren in Tilburg.
Notitie bij Alice: Wat is de geboortedatum van Alice?
1.1.5.3.3 Ilse Magdalena Lapré is geboren op zondag 20-08-1933 in Palembang, Sumatra (Nederlands Indië), dochter van Gustaaf Arnold Eugčne Lapré (zie 1.1.5.3) en Petronella Johanna (Nel) Melsert.
Notitie bij Ilse: Ilse vertrok in januari 1957 van Indonesië naar de USA.
Ilse trouwde, 24 jaar oud, op vrijdag 13-09-1957 in Laport - South Bend Indiana - USA met Henry Arnold Meurs, 37 jaar oud. Henry is geboren op zaterdag 15-05-1920 in Heerlen, zoon van Arnoldus Wilhelmus Antonius Meurs en Maria Everdina Heintzberger. Henry is overleden op donderdag 30-04-1998 in Marion, Indiana (USA), 77 jaar oud. Hij is begraven in Gardens Of Memory, Indiana (USA).
Kind van Ilse en Henry:
1 Michael William Robert Meurs [1.1.5.3.3.1], geboren op zaterdag 03-08-1974 in Marion, Indiana (USA).
gustaaf__l__nicole__r__winnie__m_.jpg
18 Gustaaf (l) Nicole (r) Winnie (m)
1.1.5.3.4 Gustaaf Johan (Guus) Lapré (afb. 18) is geboren op dinsdag 13-11-1934 in Palembang, Sumatra (Nederlands Indië), zoon van Gustaaf Arnold Eugčne Lapré (zie 1.1.5.3) en Petronella Johanna (Nel) Melsert. Guus:
(1) trouwde, 26 jaar oud, op zaterdag 06-05-1961 in ’s-Gravenhage met Mary Louise Buurman, 23 jaar oud. De scheiding werd geregistreerd op donderdag 09-03-1967. Mary is geboren op vrijdag 25-03-1938 in Taroetoeng, Sumatra (Nederlands Indië), dochter van Hermanus Johannes Anna Buurman en Edmee Buffart.
(2) trouwde, 32 jaar oud, op dinsdag 28-03-1967 in ’s-Gravenhage met Virginie Isabella Maria Boelaars, 23 jaar oud. De scheiding werd geregistreerd op dinsdag 10-02-1976 in ’s-Gravenhage. Virginie is geboren op dinsdag 27-07-1943 in Oosterhout, dochter van Theodorus Josephus Maria Boelaars en Henriette Sophia Brokx.
Notitie bij Virginie: Wie zijn de ouders van Virginie
(3) trouwde, 47 jaar oud, op donderdag 23-09-1982 in Nieuwerkerk aan den IJssel met Nicole Margot van Tets, 27 jaar oud. Nicole is geboren op zaterdag 18-12-1954 in Batavia / Jakarta, West-Java (Nederlands Indië / Indonesië), dochter van Jhr. Willem Barthout van Tets en Elvire Wilhelmine Klerks.
Titel:
Jonkvrouw
Kind van Guus en Mary:
1 Serge Gustaaf Herman Lapré, geboren op woensdag 04-05-1966 in ’s-Gravenhage. Volgt 1.1.5.3.4.1.
Kind van Guus en Nicole:
winnie.jpg winnie1.jpg
19 Winnie
20 WINNIE1
2 Winnie Margot Yasmin Lapré [1.1.5.3.4.2] (afb. 19 en 20), geboren op dinsdag 12-06-1990 in Stade (Niedersachsen).
2009_aug_julia__serge_en_alexander.jpg
21 2009 aug Julia, Serge en Alexander
1.1.5.3.4.1 Serge Gustaaf Herman Lapré (afb. 21) is geboren op woensdag 04-05-1966 in ’s-Gravenhage, zoon van Gustaaf Johan (Guus) Lapré (zie 1.1.5.3.4) en Mary Louise Buurman. Serge trouwde, 23 jaar oud, op vrijdag 25-08-1989 in Capelle aan den IJssel met Elvira Borisovna Golodova, 23 jaar oud. Elvira is geboren op dinsdag 26-04-1966 in Novorossijsk (USSR), dochter van Boris Vasil’evic en Julia Vasil’evna Savvina.
Kinderen van Serge en Elvira:
alexanderlapre2005.jpg sacha_opalapr_2006.jpg sacha_tantewinnie2006.jpg sacha_2006.jpg
22 AlexanderLapre2005
23 Sacha&OpaLapré2006
24 Sacha&TanteWinnie2006
25 Sacha 2006
1 Alexander Gustave Julian (Sacha) Lapré [1.1.5.3.4.1.1] (afb. 21 t/m 25), geboren op maandag 22-08-2005 om 20:22 in Emmen. Bij de geboorte woog Sacha 3830 gr. en was hij 52 cm. lang.
julia_mary_lapr__september_2007_030.jpg julia_mary_lapr__september_2007_033.jpg
26 Julia Mary Lapré September 2007 030
27 Julia Mary Lapré September 2007 033
2 Julia Mary Lapré [1.1.5.3.4.1.2] (afb. 21, 26 en 27), geboren op maandag 10-09-2007 in Emmen.
1.1.5.3.5 Arnold Maria Lapré is geboren op vrijdag 07-05-1937 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië), zoon van Gustaaf Arnold Eugčne Lapré (zie 1.1.5.3) en Petronella Johanna (Nel) Melsert. Arnold:
(1) trouwde, 25 jaar oud, op dinsdag 14-08-1962 in Rotterdam met Franciska Marianne (Francis) Andriessen, 19 jaar oud. De scheiding werd geregistreerd op donderdag 01-12-1983 in Rotterdam. Francis is geboren op donderdag 22-04-1943 in Rotterdam, dochter van Eduard Coenraad Andriessen en Johanna Maria Hendrika Lamers.
(2) ging samenwonen, 56 jaar oud, op dinsdag 21-12-1993 in Vledder met Carla Adriana Roodenburg, 53 jaar oud. Carla is geboren op zondag 22-09-1940 in Amsterdam.
Notitie bij Carla: Wie zijn de ouders van Carla?
Kinderen van Arnold en Francis:
1 Erik Johan Arnold Lapré, geboren op vrijdag 25-09-1964 in Hoogvliet. Volgt 1.1.5.3.5.1.
2 Robert-Paul Franciskus (Rob) Lapré, geboren op vrijdag 24-12-1965 in Hoogvliet. Volgt 1.1.5.3.5.2.
1.1.5.3.5.1 Erik Johan Arnold Lapré is geboren op vrijdag 25-09-1964 in Hoogvliet, zoon van Arnold Maria Lapré (zie 1.1.5.3.5) en Franciska Marianne (Francis) Andriessen. Erik trouwde, 27 jaar oud, op vrijdag 20-03-1992 in Schiedam met Karen Jenneke den Hartog, 26 jaar oud. Karen is geboren op donderdag 02-09-1965 in Amsterdam.
Notitie bij Karen: Wie zijn de ouders van Karen?
Kinderen van Erik en Karen:
1 Lisa Suzanne Lapré [1.1.5.3.5.1.1], geboren op maandag 22-02-1993 in Schiedam.
2 Juliette Christine (Juul) Lapré [1.1.5.3.5.1.2], geboren op zaterdag 25-05-1996 in Schiedam.
3 Wouter Sebastian Lapré [1.1.5.3.5.1.3], geboren op zaterdag 25-05-1996 in Schiedam.
1.1.5.3.5.2 Robert-Paul Franciskus (Rob) Lapré is geboren op vrijdag 24-12-1965 in Hoogvliet, zoon van Arnold Maria Lapré (zie 1.1.5.3.5) en Franciska Marianne (Francis) Andriessen. Rob trouwde, 24 jaar oud, op woensdag 06-06-1990 in Hellevoetsluis met Maria Leonora Natalia (Mariëlle) Van Roon, 21 jaar oud. Mariëlle is geboren op vrijdag 21-02-1969 in Maassluis, dochter van Cornelis Van Roon en Maria Natalia Barcelos Rodrigues.
Kinderen van Rob en Mariëlle:
1 Denise Estelle Lapré [1.1.5.3.5.2.1], geboren op zaterdag 04-04-1992 in Hellevoetsluis.
2 Christian Maurice Lapré [1.1.5.3.5.2.2], geboren op dinsdag 27-09-1994 in Spijkenisse.
3 Matthijs Corné Lapré [1.1.5.3.5.2.3], geboren op dinsdag 06-07-1999 in Hellevoetsluis.
1.1.5.3.6 Charlotte Bernadette (Lot) Lapré is geboren op zaterdag 23-09-1939 in Bandung, West-Java (Nederlands Indië), dochter van Gustaaf Arnold Eugčne Lapré (zie 1.1.5.3) en Petronella Johanna (Nel) Melsert. Lot is overleden op zaterdag 14-10-2000 in Leeuwarden, 61 jaar oud. Zij is begraven in Oud Eik en Duinen, Den Haag, grafnummer 2-1068.
Notitie bij Lot: Charlotte Bernadette Lapré vestigde zich op 14-02-1968 in Nederland
Lot trouwde, 20 jaar oud, op donderdag 14-07-1960 in Leiden met Gerrit Abraham Neuteboom, 30 jaar oud. Het huwelijk werd ontbonden op donderdag 30-09-1976 in Leiden. Gerrit is geboren op vrijdag 19-07-1929 in Leiden, zoon van Gerrit Johannes Neuteboom en Adriana Margaretha Prevoo.
Kinderen van Lot en Gerrit:
1 Jeroen Gerald Neuteboom [1.1.5.3.6.1], geboren op woensdag 02-08-1961.
Notitie bij Jeroen: Wat is de geboorteplaats van Jeroen Gerald Neuteboom?
Jeroen Gerald Neuteboom trouwde op 06-04-1984 te Den Helder met Mieke Worst.
Ze krijgen twee kinderen:
1. Esmeralda Neuteboom, geb 20-11-1984
2. Samantha Neuteboom, geb 16-10-1986
2 Diana Petra Neuteboom [1.1.5.3.6.2], geboren op donderdag 18-03-1965 in Maryborough (Australië).
3 Raymond Charles Neuteboom [1.1.5.3.6.3], geboren op vrijdag 03-06-1966 in Maryborough (Australië).
1.1.5.3.7 Johanna Maria Lapré is geboren op zaterdag 16-05-1942 in Bandung, West-Java (Nederlands Indië) [bron: CBG], dochter van Gustaaf Arnold Eugčne Lapré (zie 1.1.5.3) en Petronella Johanna (Nel) Melsert. Johanna is overleden op woensdag 11-10-2006 in Groningen, 64 jaar oud. Zij is begraven op maandag 16-10-2006 in Groningen.
Notitie bij Johanna: Johanna Maria Lapré vestigde zich vanaf 13-09-1999 (vanuit Colombia) in Nederland.
Johanna:
(1) trouwde, 17 jaar oud, op woensdag 24-02-1960 in ’s-Gravenhage met Edwin Nolasco (Eddy) Ayubi, 23 jaar oud. Eddy is geboren op maandag 01-02-1937 in Curaçao.
(2) trouwde, 29 of 30 jaar oud, in 1972 in Quito (Equador) met Fernando Reina de Irisari.
Notitie bij het huwelijk van Johanna en Fernando: Wat is de exacte huwelijksdatum?
Notitie bij Fernando: Wat is de geboortedatum en geboorteplaats van Fernando?
Wie zijn de ouders van Fernando?
Kind van Johanna en Eddy:
1 Rashid Ayubi [1.1.5.3.7.1], geboren op maandag 02-04-1962.
Notitie bij Rashid: Wat is de geboorteplaats van Rahid?
Rashid is in Curaçao getrouwd met een meisje uit Jamaica en heeft een zoon Alexander.
Moeder en zoon zijn met de noorderzon verdwenen en Rashid weet niet waar ze zijn.
Kinderen van Johanna en Fernando:
2 Deborah Reina Lapré [1.1.5.3.7.2], geboren op donderdag 13-07-1978 in Bogota (Colombia).
Notitie bij Deborah: Deborah heeft op jonge leeftijd een hersentumor gehad en zit in een tehuis.
3 Jessica Reina Lapré, geboren op donderdag 12-07-1979 in Bogota (Colombia). Volgt 1.1.5.3.7.3.
1.1.5.3.7.3 Jessica Reina Lapré is geboren op donderdag 12-07-1979 in Bogota (Colombia), dochter van Fernando Reina de Irisari en Johanna Maria Lapré (zie 1.1.5.3.7). Jessica:
(1) trouwde met Roberto Dario Pinzon Daza.
Notitie bij het huwelijk van Jessica en Roberto: Wat is de huwelijksdatum en huwelijksplaats?
Wat is de scheidingsdatum en scheidingsplaats?
Roberto is geboren in (Colombia).
Notitie bij Roberto: Wat is de geboortedatum en geboorteplaats van Robero?
Wie zijn de ouders van Roberto?
(2) trouwde, 26 jaar oud, op zaterdag 22-04-2006 in Leek met Hendrik Jisk van Houten.
Notitie bij Hendrik: Wat is de geboortedatum en geboorteplaats van Hendrik?
Wie zijn de ouders van Hendrik?
Kind van Jessica en Roberto:
1 Ashly Dennise Pinzón Reina [1.1.5.3.7.3.1].
Notitie bij Ashly: Wat is de geboortedatum en geboorteplaats van Ashly?
1.1.5.3.9 Eugčne Maria Lapré is geboren op woensdag 04-12-1946 in ’s-Gravenhage, zoon van Gustaaf Arnold Eugčne Lapré (zie 1.1.5.3) en Petronella Johanna (Nel) Melsert. Eugčne trouwde, 23 jaar oud, op donderdag 13-08-1970 in ’s-Gravenhage met Johanna Maria Haak, 21 jaar oud. Johanna is geboren op maandag 14-02-1949 in Kampen.
Notitie bij Johanna: Wie zijn de ouders van Johanna?
Kinderen van Eugčne en Johanna:
1 Sander Paul Lapré [1.1.5.3.9.1], geboren op vrijdag 20-08-1971 in ’s-Gravenhage.
2 Marjon Monique Lapré [1.1.5.3.9.2], geboren op woensdag 12-12-1973 in Spijkenisse.
augusta_aleida_louise_lapr_.jpg persoonskaart_voermans_hwf.jpg
28 Augusta Aleida Louise Lapré
29 persoonskaart Voermans HWF
1.1.5.4 Augusta Aleida Louise (Guusje) Lapré (afb. 28) is geboren op zaterdag 17-02-1900 in Batavia / Jakarta, West-Java (Nederlands Indië / Indonesië) [bron: RA1901, 374], dochter van Gustave Adolphe Lapré (zie 1.1.5) en Pieternellie Eugenie Hoff. Guusje is overleden op zaterdag 05-09-1981 in ’s-Gravenhage, 81 jaar oud. Guusje trouwde, 18 jaar oud, op vrijdag 12-04-1918 in Batavia / Jakarta, West-Java (Nederlands Indië / Indonesië) [bron: RA 1919, 9] met Hendrik Willem Floris (Henk) Voermans (afb. 29), 21 jaar oud. Henk is geboren op zaterdag 13-02-1897 in Batavia / Jakarta, West-Java (Nederlands Indië / Indonesië) [bron: CBG], zoon van Floris Pieter Voermans en Masie Bruijne (Bruyne). Henk is overleden op maandag 13-02-1956 in ’s-Gravenhage, 59 jaar oud.
Beroepen:
1920     employe (bij de pakketvaart)
van na 1948     hoofdemploye (bij KPN)
Kinderen van Guusje en Henk:
1 Adolf (Dolf) Voermans. Volgt 1.1.5.4.1.
2 Ivonne Voermans, geboren op zondag 18-09-1921 in Batavia / Jakarta, West-Java (Nederlands Indië / Indonesië). Volgt 1.1.5.4.2.
3 Ernst Theo Voermans, geboren op vrijdag 02-04-1926 in Makassar, Selebes/Sulawesi (Nederlands Indië). Volgt 1.1.5.4.3.
4 Ella Dorothea Voermans [1.1.5.4.4], geboren op zaterdag 06-08-1927 in Batavia / Jakarta, West-Java (Nederlands Indië / Indonesië). Ella is overleden op woensdag 21-01-2009 in Delft, 81 jaar oud.
1.1.5.4.1 Adolf (Dolf) Voermans, zoon van Hendrik Willem Floris (Henk) Voermans en Augusta Aleida Louise (Guusje) Lapré (zie 1.1.5.4). Dolf trouwde met Mary Duishart.
1.1.5.4.2 Ivonne Voermans is geboren op zondag 18-09-1921 in Batavia / Jakarta, West-Java (Nederlands Indië / Indonesië), dochter van Hendrik Willem Floris (Henk) Voermans en Augusta Aleida Louise (Guusje) Lapré (zie 1.1.5.4). Ivonne is overleden op zaterdag 26-05-2007 in Buckinghamshire (Engeland), 85 jaar oud. Ivonne trouwde, 25 jaar oud, op dinsdag 21-01-1947 met Harold Arthur Macleod.
Notitie bij het huwelijk van Ivonne en Harold: What was the place of the marrieds?
Notitie bij Harold: What is the date of born ande the place of born?
Kind van Ivonne en Harold:
1 Yvette Macleod [1.1.5.4.2.1].
Notitie bij Yvette: What is de date of born and the place of born?
gegevens_ersnt_theodore_voermans.jpg
30 Gegevens Ersnt Theodore Voermans
1.1.5.4.3 Ernst Theo Voermans (afb. 30) is geboren op vrijdag 02-04-1926 in Makassar, Selebes/Sulawesi (Nederlands Indië), zoon van Hendrik Willem Floris (Henk) Voermans en Augusta Aleida Louise (Guusje) Lapré (zie 1.1.5.4). Ernst is overleden in Queensland (Australia). Ernst trouwde met Louise Henriette De Siso. Louise is geboren in Batavia / Jakarta, West-Java (Nederlands Indië / Indonesië). Louise is overleden.
Kinderen van Ernst en Louise:
1 Sabine Voermans [1.1.5.4.3.1].
2 Paul Theodore Vincent Voermans [1.1.5.4.3.2].
ra1896__281.jpg
31 RA1896, 281
1.1.6 Anton Rudolf Lapré (afb. 31) is geboren op woensdag 10-03-1869 in Magelang, Midden-Java (Nederlands Indië) [bron: RA 1870, 226], zoon van Gustaaf Fredrik Lapré (zie 1.1) en Johanna Margaretha Henricus. Anton is overleden op woensdag 11-06-1941 in Batavia / Jakarta, West-Java (Nederlands Indië / Indonesië), 72 jaar oud.
Beroep:
vanaf 1899     klerk (bij H.G. Hof)   [bron: Adresboek]
Anton trouwde, 25 jaar oud, op vrijdag 19-10-1894 in Batavia / Jakarta, West-Java (Nederlands Indië / Indonesië) [bron: RA 1896, 281] met Ida Margot de Liser de Morsain, 16 jaar oud. Ida is geboren op donderdag 12-09-1878 in Pontianak, Borneo (Nederlands Indië), dochter van Louis Fernand de Liser de Morsain en Geertruida Jacoba van Royen. Ida is overleden op woensdag 13-04-1966 in Baarn, 87 jaar oud.
Kinderen van Anton en Ida:
1 Armand René Lapré [1.1.6.1], geboren op zaterdag 17-08-1895 in Batavia / Jakarta, West-Java (Nederlands Indië / Indonesië) [bron: RA 1896, 322]. Armand is overleden op maandag 26-05-1913 in Batavia / Jakarta, West-Java (Nederlands Indië / Indonesië), 17 jaar oud [bron: RA 1914, 119 1ste Bijregister].
Notitie bij overlijden van Armand: Graftekst:
Rustplaats / van / onze geliefde kinderen / Eugenie, Johanna / Wi1helmina Lapré / geboren den 3en September 1898 / overleden den 25en Mei 1913 / en / Armand René Lapré / geboren den 17en Augustus 1895 / overleden den 26en Mei 1913. / Hun diep bedroefde ouders / broer en zusjes.
Notitie bij Armand: Armand overlijdt 1 dag nadat zijn zus Eugenie is overleden.
2 Frederik Ferdinand Lapré [1.1.6.2], geboren op woensdag 24-03-1897 in Batavia / Jakarta, West-Java (Nederlands Indië / Indonesië) [bron: RA 1898, 328]. Frederik is overleden op vrijdag 02-06-1922 in Rijswijk, 25 jaar oud.
3 Eugenie Johanna Wilhelmina Lapré [1.1.6.3], geboren op zaterdag 03-09-1898 in Batavia / Jakarta, West-Java (Nederlands Indië / Indonesië) [bron: RA 1899, 349]. Eugenie is overleden op zondag 25-05-1913 in Batavia / Jakarta, West-Java (Nederlands Indië / Indonesië), 14 jaar oud [bron: RA 1914, 119 1ste Bijregister]. Zij is begraven in Batavia / Jakarta, West-Java (Nederlands Indië / Indonesië), Begraafplaats Tanahabang Weltevreden.
Notitie bij overlijden van Eugenie: Graftekst:
Rustplaats / van / onze geliefde kinderen / Eugenie, Johanna / Wi1helmina Lapré / geboren den 3en September 1898 / overleden den 25en Mei 1913 / en / Armand René Lapré / geboren den 17en Augustus 1895 / overleden den 26en Mei 1913. / Hun diep bedroefde ouders / broer en zusjes.
Notitie bij Eugenie: Eugenie overlijdt 1 dag voor het overlijden van haar broer Armand.
4 Elizabeth Gustaphien (Beth) Lapré, geboren op zondag 08-10-1899 in Batavia / Jakarta, West-Java (Nederlands Indië / Indonesië). Volgt 1.1.6.4.
5 Jacoba Lapré, geboren op woensdag 06-03-1901 in Batavia / Jakarta, West-Java (Nederlands Indië / Indonesië). Volgt 1.1.6.5.
betrekkingen_e.g._lapr_.jpg pk_lodewijk_jacques_launij_1882_1974.jpg 18820320_geboorte_lodewijk_jacques_launij.jpg 19070513_verloving_launij_en_huber.jpg
32 betrekkingen E.G. Lapré
33 PK Lodewijk Jacques Launij 1882-1974
34 18820320 geboorte Lodewijk Jacques Launij
35 19070513 verloving Launij en Huber
1.1.6.4 Elizabeth Gustaphien (Beth) Lapré (afb. 32) is geboren op zondag 08-10-1899 in Batavia / Jakarta, West-Java (Nederlands Indië / Indonesië) [bron: PK, RA 1901, 371], dochter van Anton Rudolf Lapré (zie 1.1.6) en Ida Margot de Liser de Morsain. Beth is overleden op maandag 05-01-1987 in Alkmaar, 87 jaar oud. Beth:
(1) trouwde, 20 jaar oud, op dinsdag 13-01-1920 in Batavia / Jakarta, West-Java (Nederlands Indië / Indonesië) met Levi Abraham van Praag, 22 jaar oud. Levi is geboren op vrijdag 01-10-1897 in Padang, Sumatra (Nederlands Indië), zoon van Karel Adolf van Praag en Helena Maria Wolfli. Levi is overleden op zondag 13-02-1921 in Bogor / Buitenzorg, West-Java (Nederlands Indië), 23 jaar oud.
(2) trouwde, 30 jaar oud, op woensdag 09-10-1929 in Batavia / Jakarta, West-Java (Nederlands Indië / Indonesië) met Hendrik Timmer, 42 jaar oud. Hendrik is geboren op zaterdag 19-02-1887 in Beerta. Hendrik is overleden op dinsdag 27-12-1932 in Tegal, Midden-Java (Nederlands Indië), 45 jaar oud.
Notitie bij Hendrik: Wie zijn de ouders van Hendrik?
(3) trouwde, 40 jaar oud, op woensdag 10-07-1940 in Batavia / Jakarta, West-Java (Nederlands Indië / Indonesië) met Lodewijk Jacques Launij (afb. 33 t/m 35), 58 jaar oud. Lodewijk is geboren op maandag 20-03-1882 in Pekalongan, Midden-Java (Nederlands Indië) [bron: PK], zoon van Lodewijk Ja(c)ques (Louis) Launij en Louise Augustine Ham. Lodewijk is overleden op maandag 28-01-1974 in Alkmaar, 91 jaar oud. Lodewijk is weduwnaar van Julia Wilhelmina (Lily) Huber (1886-1937), met wie hij trouwde op maandag 19-12-1910 in Batavia / Jakarta, West-Java (Nederlands Indië / Indonesië).
Notitie bij Lodewijk: Lodewijk Jacques Launij komt ook voor als Lodewijk Ja(c)ques Launy.
Beroepen:
(hoofdopzichter en le machinist in de suikercultures)
van 1923 tot 1935     employe (bij de Nederlands Indische GAS maatschappij)
van 1938 tot 1942     opzichter (bij de Nederlands Indische GAS maatschappij)
Kind van Beth en Levi:
1 Ilse van Praag [1.1.6.4.2], geboren op maandag 26-04-1920 in Batavia / Jakarta, West-Java (Nederlands Indië / Indonesië) [bron: RA1921, 68], stiefdochter van Lodewijk Jacques Launij.
Kind van Beth en Hendrik:
2 Johanna Gesina Timmer [1.1.6.4.3], geboren op zondag 16-08-1931 in Tegal, Midden-Java (Nederlands Indië), stiefdochter van Lodewijk Jacques Launij.
Kinderen van Beth en Lodewijk:
3 (Pleeg) Louise Julia Launy, geboren op donderdag 23-12-1909 in Pekalongan, Midden-Java (Nederlands Indië). Volgt 1.1.6.4.1.
1 Ilse van Praag [1.1.6.4.2], geboren op maandag 26-04-1920 in Batavia / Jakarta, West-Java (Nederlands Indië / Indonesië) [bron: RA1921, 68], dochter van Levi Abraham van Praag, stiefdochter van Lodewijk Jacques Launij.
2 Johanna Gesina Timmer [1.1.6.4.3], geboren op zondag 16-08-1931 in Tegal, Midden-Java (Nederlands Indië), dochter van Hendrik Timmer, stiefdochter van Lodewijk Jacques Launij.
19091223_geboorte_louise_julia_launij.jpg 19340507_dankbetuiging_geertsema_en_launij.jpg
36 19091223 geboorte Louise Julia Launij
37 19340507 dankbetuiging Geertsema en Launij
1.1.6.4.1 Louise Julia Launy (afb. 36 en 37) is geboren op donderdag 23-12-1909 in Pekalongan, Midden-Java (Nederlands Indië) [bron: PK, RA1911, 73], dochter van Lodewijk Jacques Launij en Julia Wilhelmina (Lily) Huber, pleegdochter van Elizabeth Gustaphien (Beth) Lapré (zie 1.1.6.4). Louise is overleden op dinsdag 26-06-1984 in Amsterdam, 74 jaar oud.
Notitie bij Louise: Louise Julia Landy is de dochter van Lodewijk Jacques Launij en Julia Wilhelmina Huber.
Louise trouwde, 24 jaar oud, op donderdag 03-05-1934 in Batavia / Jakarta, West-Java (Nederlands Indië / Indonesië) met Frederik Oscar Geertsema (afb. 37), 26 jaar oud. Het huwelijk werd ontbonden op vrijdag 02-07-1948 in Bandung, West-Java (Nederlands Indië). Frederik is geboren op woensdag 08-01-1908 in Jakarta (Indonesië). Frederik is overleden.
Kinderen van Louise en Frederik:
1 Citta Geertsema [1.1.6.4.1.1], geboren op maandag 19-08-1935 in Batavia / Jakarta, West-Java (Nederlands Indië / Indonesië).
2 Gilbert Geertsema [1.1.6.4.1.2], geboren op vrijdag 01-12-1939 in Malang, Oost-Java (Nederlands Indië).
3 Grace Geertsema [1.1.6.4.1.3], geboren op zondag 10-05-1942 in Malang, Oost-Java (Nederlands Indië).
1.1.6.5 Jacoba Lapré is geboren op woensdag 06-03-1901 in Batavia / Jakarta, West-Java (Nederlands Indië / Indonesië) [bron: RA 1902, 379], dochter van Anton Rudolf Lapré (zie 1.1.6) en Ida Margot de Liser de Morsain. Jacoba is overleden op donderdag 02-01-1986 in Amsterdam, 84 jaar oud. Jacoba trouwde, 28 jaar oud, op vrijdag 31-05-1929 in Batavia / Jakarta, West-Java (Nederlands Indië / Indonesië) met Leopold van Doornum, 22 jaar oud. Het huwelijk werd ontbonden op vrijdag 11-10-1940 in Batavia / Jakarta, West-Java (Nederlands Indië / Indonesië). Leopold is geboren op woensdag 08-05-1907 in Tebingtinggi, Sumatra (Nederlands Indië), zoon van Robert van Doornum en Susanna Julie Townsend. Leopold is overleden op zondag 12-05-1968 in Amsterdam, 61 jaar oud. Leopold trouwde later op donderdag 16-01-1941 in Bandung, West-Java (Indonesië) met Cornelia Magdalena Veekman.
Kind van Jacoba en Leopold:
1 Hans Rudolf Edward van Doornum [1.1.6.5.1], geboren op maandag 26-03-1934 in Bandung, West-Java (Indonesië).
Notitie bij Hans: Hans Rudolf Edward van Doornum married Jacoba Hofman 23 Oct 1953 in Alkmaar, NH, NL.
She was born 27 Feb 1936 in Rambipudji, Dutch East Indies, and died Deceased.
Hans Rudolf Edward van Doornum left for the USA in 1957. Flight KL 627 to New York, arrival date 28 feb 1957.
Children of Hans van Doornum and Jacoba Hofman are:
1. Alice M.10 van Doornum, born 25 Nov 1953 in Alkmaar, NH, NL.
2. Robin van Doornum.
3. Hans van Doornum, born 05 Dec 1955 in Alkmaar, NH, NL.
4. Mark W. van Doornum, born 03 May 1966 in Inglewood, Los Angeles Co., California, USA. He met Ellie McBreaty.
Beroep:
promotion consultant
doop_09_06_1889.jpg gegevens_lapr____loth.jpg
38 Doop 09-06-1889
39 Gegevens Lapré & Loth
1.1.8 Agathe Adolphine (Fien) Lapré (afb. 38 en 39) is geboren op donderdag 02-03-1871 in Pekalongan, Midden-Java (Nederlands Indië) [bron: RA 1872, 215], dochter van Gustaaf Fredrik Lapré (zie 1.1) en Johanna Margaretha Henricus. Zij is gedoopt op zondag 09-06-1889 in Batavia / Jakarta, West-Java (Nederlands Indië / Indonesië). Fien is overleden op dinsdag 18-12-1934 in Batavia / Jakarta, West-Java (Nederlands Indië / Indonesië), 63 jaar oud.
Notitie bij Fien: Tweeling zus van Herma Rudolphine Lapré.
Agathe Adolphine Lapré komt ook voor als Adolphine Agathe Lapré.
Agathe Adolphine (Fien) Lapré en Reinier Jacob Mess krijgen op 25-08-1913 hun zoon Arthur Mess.
Door naamstoeving heet Arthur vanaf 17-04-1928: Arthur Mess Lapré.
Alle Mess Lapré’s stammen dus af van Arthur Mess Lapré
Adresboeken:
1903 Loth, C. G. L. — Verificateur 4e kl. I. U. r. — Batavia (A. A. Lapré).
Fien:
(1) trouwde, 15 jaar oud, op woensdag 19-05-1886 in Batavia / Jakarta, West-Java (Nederlands Indië / Indonesië) [bron: RA 1887, 221] met Charles Gerard Leonard Loth, 19 jaar oud. De scheiding werd geregistreerd op maandag 11-12-1911 [bron: RA 1913, 18]. Charles is geboren op woensdag 26-09-1866 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië), zoon van Carel Sierardus Leonard Loth en Ekbedina Frederika Krol. Charles is overleden op donderdag 26-03-1942 in Cheribon, West-Java (Nederlands Indië), 75 jaar oud.
Beroep:
1903     verificateur (4e klasse I. U. r.)
(2) begon een relatie, ten hoogste 40 jaar oud, vóór 1911 met Reinier Jacob Mess, ten hoogste 38 jaar oud.
Notitie bij de relatie van Fien en Reinier: Wat is de exacte relatiedatum en relatieplaats?
Reinier is geboren op zondag 21-09-1873 in Tjampea - Bogor / Buitenzorg, West-Java (Nederlands Indië), zoon van Pieter Johan Mess en Sophia Maria van Motman. Reinier is overleden in 1943 in Bogor / Buitenzorg, West-Java (Nederlands Indië), 69 of 70 jaar oud. Reinier trouwde voorheen op maandag 09-07-1906 in Batavia / Jakarta, West-Java (Nederlands Indië / Indonesië) met Elize Leidelmeyer (1866-1914).
Beroep:
handelsemploye
Kinderen van Fien en Charles:
1 Hilde Suzanna Loth. Volgt 1.1.8.1.
2 Leonora Elisabeth Loth [1.1.8.2]. Leonora is overleden.
3 Leonard Fredrik Loth [1.1.8.3]. Leonard is overleden.
4 Otto Charles Loth [1.1.8.4]. Otto is overleden.
5 Gerard Adolphe Loth [1.1.8.5]. Gerard is overleden.
6 Frits Christiaan Loth [1.1.8.6]. Frits is overleden.
7 Amanda Aldonce Loth [1.1.8.7]. Amanda is overleden.
ra1888__328.jpg
40 RA1888, 328
8 Naamloos Loth [1.1.8.8] (afb. 40), levenloos geboren dochter, geboren op woensdag 29-12-1886 in Batavia / Jakarta, West-Java (Nederlands Indië / Indonesië).
Kind van Fien en Reinier:
9 Arthur (Moegie) Mess Lapré, geboren op maandag 25-08-1913 in Bogor / Buitenzorg, West-Java (Nederlands Indië). Volgt 1.1.8.9.
1.1.8.1 Hilde Suzanna Loth, dochter van Charles Gerard Leonard Loth en Agathe Adolphine (Fien) Lapré (zie 1.1.8). Hilde is overleden. Hilde trouwde met Charles Richard Gligoor. Charles is geboren in 1882 in Patjitan, Oost-Java (Nederlands Indië). Charles is overleden.
Notitie bij Charles: Wat is de exacte geboortedatum van Charles?
Wat is de overlijdensdatum en overlijdensplaats van Charles?
Wie zijn de ouders van Charles?
Kind van Hilde en Charles:
1 Julia Elsje Clemence Gligoor, geboren op zondag 01-06-1924 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië). Volgt 1.1.8.1.1.
arthur__moegie__mess_lapr__en_julia_gligoor.jpg
41 Arthur (Moegie) mess Lapré en Julia Gligoor
1.1.8.1.1 Julia Elsje Clemence Gligoor (afb. 41) is geboren op zondag 01-06-1924 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië), dochter van Charles Richard Gligoor en Hilde Suzanna Loth (zie 1.1.8.1). Julia is overleden op zondag 30-07-1989 in Arnhem, 65 jaar oud.
Notitie bij Julia: Julia Elsje Clemence Gligoor is de dochter van de halfzus van Arthur Mess Lapré, Hilde Suzanna Loth.
Julia trouwde, 23 jaar oud, op dinsdag 03-02-1948 in Batavia / Jakarta, West-Java (Nederlands Indië / Indonesië) met Arthur (Moegie) Mess Lapré, 34 jaar oud. Zie 1.1.8.9 voor persoonsgegevens van Moegie.
Kinderen van Julia en Moegie:
1 Roy Ferdinand Mess Lapré, geboren op zondag 21-11-1948 in Batavia / Jakarta, West-Java (Nederlands Indië / Indonesië). Volgt 1.1.8.1.1.1.
2 Boudewijn Mess Lapré, geboren op donderdag 08-02-1951 in Batavia / Jakarta, West-Java (Nederlands Indië / Indonesië). Volgt 1.1.8.1.1.2.
roy_mess_lapre___wanda_huwa_.jpg
42 Roy Mess Lapre & Wanda Huwaë
1.1.8.1.1.1 Roy Ferdinand Mess Lapré (afb. 42) is geboren op zondag 21-11-1948 in Batavia / Jakarta, West-Java (Nederlands Indië / Indonesië), zoon van Arthur (Moegie) Mess Lapré (zie 1.1.8.9) en Julia Elsje Clemence Gligoor (zie 1.1.8.1.1). Roy trouwde, 20 jaar oud, op vrijdag 09-05-1969 in Oosterbeek met Wanda Julia Huwaë (afb. 42), 18 jaar oud. Wanda is geboren op dinsdag 11-07-1950 in Batavia / Jakarta, West-Java (Nederlands Indië / Indonesië).
Notitie bij Wanda: Wie zijn de ouders van Wanda?
Kinderen van Roy en Wanda:
1 Rudolf Ferdinand (Rudy) Mess Lapré, geboren op zaterdag 23-09-1967 in Arnhem. Volgt 1.1.8.1.1.1.1.
raymond.jpg
43 Raymond
2 Raymond Mess Lapré [1.1.8.1.1.1.2] (afb. 43), geboren op dinsdag 09-04-1974 in Arnhem.
rudy_ml_2002.jpg
44 Rudy ML 2002
1.1.8.1.1.1.1 Rudolf Ferdinand (Rudy) Mess Lapré (afb. 44) is geboren op zaterdag 23-09-1967 in Arnhem, zoon van Roy Ferdinand Mess Lapré (zie 1.1.8.1.1.1) en Wanda Julia Huwaë. Rudy trouwde, 27 of 28 jaar oud, in 1995 in Ede met Alexandra Johanna Kramer, 25 of 26 jaar oud. Het huwelijk werd ontbonden op zaterdag 19-05-2001 in Ede.
Notitie bij het huwelijk van Rudy en Alexandra: Wat is de exacte huwelijkdatum?
Alexandra is geboren op dinsdag 07-10-1969 in Zeist.
Notitie bij Alexandra: Wat zijn de volledige namen van de ouders van Alexandra?
Kind van Rudy en Alexandra:
ralphml_200402.jpg ralph.jpg
45 RalphML 200402
46 Ralph
1 Raphael Armand (Ralph) Mess Lapré [1.1.8.1.1.1.1.1] (afb. 45 en 46), geboren op maandag 30-03-1998 in Ede.
1.1.8.1.1.2 Boudewijn Mess Lapré is geboren op donderdag 08-02-1951 in Batavia / Jakarta, West-Java (Nederlands Indië / Indonesië), zoon van Arthur (Moegie) Mess Lapré (zie 1.1.8.9) en Julia Elsje Clemence Gligoor (zie 1.1.8.1.1). Boudewijn trouwde, 26 jaar oud, op vrijdag 02-12-1977 in Westervoort met Hendrika Margaretha Hartgers, 21 jaar oud. Hendrika is geboren op maandag 26-03-1956 in Westervoort, dochter van Gerardus Bernard Hartgers en Catharina (Rien) Papenburg.
Kinderen van Boudewijn en Hendrika:
biandra.jpg
47 Biandra
1 Biandra Mess Lapré [1.1.8.1.1.2.1] (afb. 47), geboren op vrijdag 20-07-1979 in Arnhem.
michael.jpg
48 Michael
2 Michael Mess Lapré [1.1.8.1.1.2.2] (afb. 48), geboren op donderdag 05-08-1982 in Arnhem.
1.1.8.9 Arthur (Moegie) Mess Lapré (afb. 41) is geboren op maandag 25-08-1913 in Bogor / Buitenzorg, West-Java (Nederlands Indië), zoon van Reinier Jacob Mess en Agathe Adolphine (Fien) Lapré (zie 1.1.8). Moegie is overleden op woensdag 23-12-1987 in Arnhem, 74 jaar oud.
Notitie bij Moegie: .
Klik hier voor de parenteel van zijn moeder Agathe Adolphine (Fien) Lapré 1871.
Agathe Adolphine (Fien) Lapré en Reinier Jacob Mess krijgen op 25-08-1913 hun zoon Arthur Mess.
Door naamstoevoeging heet Arthur vanaf 17-04-1928: Arthur Mess Lapré.
Alle Mess Lapré’s stammen af van deze Arthur Mess Lapré.
Moegie:
(1) trouwde met Flora Zorab.
Notitie bij het huwelijk van Moegie en Flora: Wat is de huwelijksdatum en huwelijksplaats?
Flora is geboren op zaterdag 28-06-1913 in Bogor / Buitenzorg, West-Java (Nederlands Indië), dochter van Manook Mackertich Zorab en Susanna J. Rijpma. Flora is overleden op maandag 02-12-1940 in Batavia / Jakarta, West-Java (Nederlands Indië / Indonesië), 27 jaar oud.
Notitie bij Flora: Flora Zorab overleed 2 dagen na de geboorte van haar zoon Ronald Mess Lapré.
(2) trouwde, 34 jaar oud, op dinsdag 03-02-1948 in Batavia / Jakarta, West-Java (Nederlands Indië / Indonesië) met Julia Elsje Clemence Gligoor, 23 jaar oud. Zie 1.1.8.1.1 voor persoonsgegevens van Julia.
Kind van Moegie en Flora:
1 Ronald (Ronny) Mess Lapré, geboren op zaterdag 30-11-1940 in Batavia / Jakarta, West-Java (Nederlands Indië / Indonesië). Volgt 1.1.8.9.1.
Kinderen van Moegie en Julia: zie 1.1.8.1.1.
1.1.8.9.1 Ronald (Ronny) Mess Lapré is geboren op zaterdag 30-11-1940 in Batavia / Jakarta, West-Java (Nederlands Indië / Indonesië), zoon van Arthur (Moegie) Mess Lapré (zie 1.1.8.9) en Flora Zorab. Ronny trouwde, 28 jaar oud, op vrijdag 27-12-1968 in Groningen met Fernande Valerie (Ferna / Meity) Wagner, 23 jaar oud. Ferna / Meity is geboren op zaterdag 27-01-1945 in Semarang, Midden-Java (Nederlands Indië), dochter van Richard Wagner en Wilhelmina Nieper.
Kinderen van Ronny en Ferna / Meity:
1 Janette (Janet) Mess Lapré, geboren op dinsdag 11-10-1966 in Groningen. Volgt 1.1.8.9.1.1.
2 Brenda Mess Lapré, geboren op woensdag 22-04-1970 in Hoogezand. Volgt 1.1.8.9.1.2.
janet.jpg
49 Janet
1.1.8.9.1.1 Janette (Janet) Mess Lapré (afb. 49) is geboren op dinsdag 11-10-1966 in Groningen, dochter van Ronald (Ronny) Mess Lapré (zie 1.1.8.9.1) en Fernande Valerie (Ferna / Meity) Wagner. Janet trouwde met C. de Reus.
1.1.8.9.1.2 Brenda Mess Lapré is geboren op woensdag 22-04-1970 in Hoogezand, dochter van Ronald (Ronny) Mess Lapré (zie 1.1.8.9.1) en Fernande Valerie (Ferna / Meity) Wagner. Brenda trouwde, 26 jaar oud, op maandag 10-06-1996 in Vlaardingen met Alexander (Alex) Boogers, 25 jaar oud. Alex is geboren op zondag 14-06-1970 in Vlaardingen, zoon van Dick van der Ende en Martijntje Johanna Jacoba van Selm, pleegzoon van Leonardus (Leo) Boogers.
Notitie bij Alex: Alexander Boogers is nooit officieel erkend door zijn biologische vader Dick van der Ende, maar wel gewettigd door zijn pleegvader Leonardus (Leo) Boogers.
Beroep:
(roman) schrijver / (freelance) journalist
Kind van Brenda en Alex:
1 Caja Boogers [1.1.8.9.1.2.1], geboren op donderdag 03-05-2001 in Vlaardingen.
ra1843_324_geboorte_djokjakarta.jpg antoinetta_eliza_claudinia_lapr__1842_1868.jpg
50 RA1843,324 geboorte Djokjakarta
51 Antoinetta Eliza Claudinia Lapré 1842-1868
1.2 Antoinette Eliza Claudina Lapré (afb. 50 en 51) is geboren op vrijdag 29-04-1842 in Djokjakarta, Midden-Java (Nederlands Indië) [bron: RA 1843, 272], dochter van Gustavus Fredericus (Gustavus Bout Morgenster) Lapré (zie 1) en Elisabeth Johanna Jansen. Zij is gedoopt op zondag 11-09-1842 in Djokjakarta, Midden-Java (Nederlands Indië) [bron: Het doopregister van de Protestantse gemeente van Djokjakarta 1830-1874]. Antoinette is overleden op zondag 09-02-1868 in Banjoemas, Midden-Java (Nederlands Indië), 25 jaar oud [bron: RA 1869, 114]. Zij is begraven in Banjoemas, Midden-Java (Nederlands Indië), Algemene Begraafplaats.
Notitie bij overlijden van Antoinette: Graftekst:
Hier rust / Antoinetta Eliza / Claudina Israël / geb. Lapré / geb. den 29e April 1842 / overl. den 9e Feb. 1868
Religie:
Protestant
Antoinette trouwde, 23 jaar oud, op maandag 29-01-1866 in Banjoemas, Midden-Java (Nederlands Indië) [bron: RA 1867, 14] met Johan Frederik Israël, 27 of 28 jaar oud. Johan is geboren in 1838 in Djokjakarta, Midden-Java (Nederlands Indië). Johan is overleden op maandag 29-01-1866 in Banjoebiroe, Oost-Java (Nederlands Indië), 27 of 28 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Johan: Johan Frederik Israël overlijdt op zijn huwelijksdag. Gegevens over de omstandigheden zijn (nog) niet bekend.
Notitie bij Johan: Wat is de exacte geboortedatum van Johan?
Wie zijn de ouders van Johan?
huwelijken_pieter_jacobus_lapr_.jpg
52 huwelijken Pieter Jacobus Lapré
1.3 Pieter Jacobus Lapré (afb. 52) is geboren op zaterdag 25-05-1844 in Djokjakarta, Midden-Java (Nederlands Indië) [bron: RA 1845, 284], zoon van Gustavus Fredericus (Gustavus Bout Morgenster) Lapré (zie 1) en Elisabeth Johanna Jansen. Hij is gedoopt op zondag 01-09-1844 in Djokjakarta, Midden-Java (Nederlands Indië) [bron: Het doopregister van de Protestantse gemeente van Djokjakarta 1830-1874]. Pieter is overleden op vrijdag 21-11-1902 in Semarang, Midden-Java (Nederlands Indië), 58 jaar oud. Hij is begraven in Semarang, Midden-Java (Nederlands Indië), Algemene begraafplaats, grafnummer 520.
Notitie bij overlijden van Pieter: Graftekst:
Hier rust / onze geliefde vader / Pieter Jacobus Laprë / geb. te Djocdja 25 Mei 1844 / overleden te Semarang / op den 21en November 1902.
Notitie bij Pieter: 1 maand na het huwelijk van Pieter Jacobus Lapré met Neeltje Ambrosie, werd zoon Charles Herman Theodorus geboren bij vrouw Etjing.
Pieter Jacobus Lapré genoemd in de Regerings Almanak van Nederlands Indië 1861 als Europese Inwoner te Banjoewangi.
(RA1861, 93)
Vervolgens wordt Pieter Jacobus Lapré genoemd in de Regerings Almanak van Nederlands Indië 1863 - 1864 als Europese Inwoner te Bondowosso.
(RA1863, 96, RA1864, 101)
Daarna wordt Pieter Jacobus Lapré genoemd in de Regerings Almanak van Nederlands Indië 1865 - 1871 als Europese Inwoner te Tjilatjap.
(RA1865, 113, RA1866, 114, RA1867, 115, RA1868, 125, RA1869, 118, RA1870, 115, RA1871, 112)
Daarna wordt Pieter Jacobus Lapré genoemd in de Regerings Almanak van Nederlands Indië 1872 - 1873 als Europese Inwoner te Bandjar - Negara.
(RA1872, 116, RA1873, 115)
Daarna wordt Pieter Jacobus Lapré genoemd in de Regerings Almanak van Nederlands Indië 1874 - 1874 als Europese Inwoner te Poerbolingo.
(RA1874, 119)
Pieter Jacobus Lapré woonde volgens het Adresboek Nederlandsch-Indië 1899: Samarang, wijk Kobong.
Beroepen:
klerk (residentiekantoor te Tjilatjap (Banjoemas))
klerk (1ste klerk assistentresidentiekantoor te Soekaboemie)
griffier (van de Landraad te Kraksaan, Toeloengagoeng en Trengalek (Kediri))
vanaf 1883     pensioen
1899     gepensioneerd (griffierbij de Landraad te Poerwakarta (Krawang))   [bron: Adresboek Nederlandsch-Indië 1899]
Religies:
1844     Protestant   [bron: Doop]
1883     Rooms Katholiek   [bron: Doop zoon Johan Pieter]
Pieter:
(1) begon een relatie met Inlandse Naamloos.
(2) begon een relatie, 23 of 24 jaar oud, in 1868 met Etjing, 25 of 26 jaar oud. Zij is geboren in 1842 in Tjilatjap, Midden-Java (Nederlands Indië). Zij is overleden.
(3) trouwde, 24 jaar oud, op zaterdag 18-07-1868 in Tjilatjap, Midden-Java (Nederlands Indië) [bron: RA 1869, 16] met Neeltje Ambrosie, 17 of 18 jaar oud. De scheiding werd geregistreerd op woensdag 21-04-1880 in Semarang, Midden-Java (Nederlands Indië) (wegens overspel Neeltje Ambrosie).
Notitie bij het huwelijk van Pieter en Neeltje: Opmerking 1: De zoon van Pieter Jacobus Lapré, Charles Herman Theodorus Lapré, wordt bij vrouw Etjing geboren: 1 maand na het huwelijk met Neeltje Ambrosie.
Opmerking 2: Echtscheiding van Pieter Jacobus Lapré op 21-04-1880, wegens overspel Neeltje Ambrosie met Willem Smissaent, geweermaker, wonende te Meester Cornelis.
Neeltje is geboren in 1850. Neeltje is overleden. Neeltje begon later een relatie omstreeks 1879 met Willem Smissaert.
Notitie bij Neeltje: Wat is de geboortedatum en geboorteplaats van Neeltje?
Wat is de overlijdensdatum en overlijdensplaats van Neeltje?
Wie zijn de ouders van Neeltje?
(4) trouwde, 36 jaar oud, op vrijdag 10-12-1880 in Krawang, West-Java (Nederlands Indië) [bron: RA 1882, 212] met Theodora Everarda Bronkhorst, 21 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Pieter en Theodora: Bij de huwelijken Lapré met Bronkhorst krijgt het oude Nederlandse gezegde "neef en nicht vrijen licht" (d.i. gemakkelijk) wel een exceptionele invulling doordat de broers Johannes Albertus Lapré, Jan Willem Louis Lapré, Louis Anthonie Lapré als mede volle neef Pieter Jacobus Lapré huwen met hun achternichten Bronkhorst. Drie ervan zijn zussen (Theodora Everarda Bronkhorts, Hendrina Sara Bronkhorst, Helena Cecilia Bronkhorst) en één is hun nichtje (Anna Charlotte Bronkhorst).
De verwantschap loopt via de beide grootmoeders, respectievelijk overgrootmoeder Catharina Hulsthoff (ca. 1808-1839), die huwt [te Rembang] in of voor 1827 met Johan Godtlieb Fredriksz (ca. 1803-1878).
Catharina’s zuster, Alida Barentina Hulsthoff (1796-1863) huwt te Rembang in 1820 met de pakhuismeester van het zoutverkooppakhuis aldaar, Pieter Jacobus Lapré (1761/1762-1830). Zij zijn de grootouders van zowel de gebroeders alsook de neef Lapré.
Theodora is geboren op donderdag 04-08-1859 in Semarang, Midden-Java (Nederlands Indië), dochter van Dietert Brugma Bronkhorst en Christiana Hermenie Josephine Frederiksz. Theodora is overleden op zondag 17-03-1946 in Magelang, Midden-Java (Nederlands Indië), 86 jaar oud (oorzaak: vermoord gedurende de Bersiap).
Notitie bij Theodora: Theodora Everarda Bronkhorst komt voor bij de doop van zoon Johan Pieter (1883) als Theodora Everard Brinkhorst.
Getuige bij:
26-05-1908     doop Piet Lapré (1908-1984) [zie 1.3.10.2]    [grootmoeder vaderszijde]
Kinderen van Pieter en Inlandse:
1 Frederik Adolf (Boeng Leh (Frits)) Lapré, geboren op maandag 26-12-1864 in Tjilatjap, Midden-Java (Nederlands Indië). Volgt 1.3.1.
2 Eugenie Marie Lapré, geboren op vrijdag 13-07-1866 in Tjilatjap, Midden-Java (Nederlands Indië). Volgt 1.3.2.
Kind van Pieter en Etjing:
3 Charles Herman Theodorus Lapré, geboren op maandag 17-08-1868 in Tjilatjap, Midden-Java (Nederlands Indië). Volgt 1.3.3.
Kinderen van Pieter en Neeltje:
4 Willem Frederik Lapré [1.3.4], geboren op dinsdag 19-10-1869 in Tjilatjap, Midden-Java (Nederlands Indië) [bron: RA 1871, 226]. Willem is overleden op woensdag 23-02-1870 in Tjilatjap, Midden-Java (Nederlands Indië), 4 maanden oud [bron: RA 1871, 278].
5 Emilie (Toet) Lapré, geboren op zaterdag 04-03-1876 in Probolinggo, Oost-Java (Nederland Indië). Volgt 1.3.5.
6 Maria Lapré, geboren op zaterdag 13-07-1878 in Soerakarta, Midden Java (Nederlands Indië). Volgt 1.3.6.
Kinderen van Pieter en Theodora:
7 Josephine Theodora Lapré, geboren op zaterdag 22-01-1881 in Poerwokerto, Midden-Java (Nederlands Indië). Volgt 1.3.7.
8 Johan Pieter Lapré, geboren op vrijdag 20-07-1883 in Kraksaän, Oost-Java (Nederlands Indië). Volgt 1.3.8.
9 Wilhelm Hendrik Paul Mauritz Lapré [1.3.9], geboren op maandag 31-08-1885 in Batavia / Jakarta, West-Java (Nederlands Indië / Indonesië) [bron: RA 1886, 255]. Wilhelm is overleden op woensdag 08-11-1905 in Krawang, West-Java (Nederlands Indië), 20 jaar oud [bron: RA 1907, 106].
10 Christiaan Herman (Mantji) Lapré, geboren op dinsdag 14-08-1888 in Batavia / Jakarta, West-Java (Nederlands Indië / Indonesië). Volgt 1.3.10.
11 Christine Hermine Josephine (Stien) Lapré, geboren op zaterdag 03-01-1891 in Batavia / Jakarta, West-Java (Nederlands Indië / Indonesië). Volgt 1.3.11.
12 Wilhelmina Lapré, geboren op zondag 06-09-1896 in Semarang, Midden-Java (Nederlands Indië). Volgt 1.3.12.
13 Ferdinand Lapré, geboren op woensdag 13-09-1899 in Semarang, Midden-Java (Nederlands Indië). Volgt 1.3.13.
14 Willem Lapré, geboren op zaterdag 06-04-1901 in Semarang, Midden-Java (Nederlands Indië). Volgt 1.3.14.
19090220_naamsverandering_keijner_naar_lapr_.jpg ra1886__225.jpg
53 19090220 naamsverandering Keijner naar Lapré
54 RA1886, 225
1.3.1 Frederik Adolf (Boeng Leh (Frits)) Lapré (afb. 53 en 54) is geboren op maandag 26-12-1864 in Tjilatjap, Midden-Java (Nederlands Indië) [bron: RA 1867, 54], zoon van Pieter Jacobus Lapré (zie 1.3) en Inlandse Naamloos. Boeng Leh (Frits) is overleden op maandag 07-04-1913 in Semarang, Midden-Java (Nederlands Indië), 48 jaar oud [bron: RA 1914, 141 1ste Bijregister].
Notitie bij Boeng Leh (Frits): Frederik Adolf Lapré woonde volgens het Adresboek Nederlandsch-Indië 1899: Semarang, wijk Darat.
De kinderen van Frederik Adolf (Boeng Leh / Frits) Lapré werden geboren met de geslachtsnaam "Keijner".
In 1909 werd hun geslachtsnaam veranderd in "Lapré".
Het ’Nieuws van de Dag voor Ned. Indië’ d.d. 20-02-1909 schreef hierover.
Beroepen:
deurwaarder bij de Raad van Justitie te Semarang
1899     deurwaarder   [bron: Adresboek Nederlandsch-Indië 1899]
Boeng Leh (Frits):
(1) begon een relatie met Geertruida Sophia Keijner. Geertruida is geboren op woensdag 07-10-1874 in Ngawi, Oost-Java (Nederlands Indië) [bron: RA 1876, 260], dochter van Pieter Wilhelm Keijner en Carolina Renau. Geertruida is overleden op zaterdag 25-03-1905 in Semarang, Midden-Java (Nederlands Indië), 30 jaar oud [bron: RA 1906, 104]. Geertruida trouwde later op maandag 26-09-1898 in Semarang, Midden-Java (Nederlands Indië) [bron: RA 1900, 329] met Cornelis Frederik Lugtman.
(2) trouwde, 20 jaar oud, op woensdag 20-05-1885 in Semarang, Midden-Java (Nederlands Indië) [bron: RA 1886, 225] met Paulina Wilhelmina Carolina Keijner (afb. 54). Bij het burgerlijk huwelijk van Boeng Leh (Frits) en Paulina waren de volgende getuigen aanwezig: Leonardus Guilliame Bout en Antonie Johannes Paulus. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op woensdag 20-05-1885 in Semarang, Midden-Java (Nederlands Indië), R.K. St. Joseph Kerk. Het huwelijk werd ontbonden op vrijdag 28-06-1912 in Semarang, Midden-Java (Nederlands Indië) [bron: RA 1913, 23].
Notitie bij het huwelijk van Boeng Leh (Frits) en Paulina: Broer Frederik Aldof Lapré en zus Eugenie Marie Lapré trouwden beiden in mei 1885.
Paulina trouwde later op woensdag 16-07-1913 in Semarang, Midden-Java (Nederlands Indië) [bron: RA 1914, 28] met Andrias Wilhelmus Matheus.
Notitie bij Paulina: Wat is de geboortedatum van Paulina?
Wat is de overlijdensdatum en overlijdensplaats van Pauilina?
Wie zijn de ouders van Paulina?
Kinderen van Boeng Leh (Frits) en Geertruida:
1 Franciscus Littius Lapré, geboren op dinsdag 18-12-1894 in Semarang, Midden-Java (Nederlands Indië). Volgt 1.3.1.1.
2 Sophie Wilhelmine Lapré, geboren op donderdag 15-10-1896 in Semarang, Midden-Java (Nederlands Indië). Volgt 1.3.1.2.
3 Rosalia Julia (Roos) Lapré, geboren op maandag 28-03-1898 in Semarang, Midden-Java (Nederlands Indië). Volgt 1.3.1.3.
ra1896_337.jpg
55 RA1896 337
1.3.1.1 Franciscus Littius Lapré (afb. 53 en 55) is geboren op dinsdag 18-12-1894 om 14:30 in Semarang, Midden-Java (Nederlands Indië) [bron: RA 1896, 337 (zonder achternaam vermelding)], zoon van Frederik Adolf (Boeng Leh (Frits)) Lapré (zie 1.3.1) en Geertruida Sophia Keijner. Hij is gedoopt op zondag 17-02-1895 in Semarang, Midden-Java (Nederlands Indië), R.K. St. Joseph Kerk. Franciscus is overleden op zondag 20-03-1966 in Rosmalen, 71 jaar oud.
Notitie bij Franciscus: Franciscus Littius Lapré vestigde zich op 23-08-1951 in Nederland en woonde vanaf:
23-08-1951 Vught, Loyolalaan 7
22-10-1951 Drunen, Elshout Kerkstraat 34
19-05-1952 Den Bosch, Pieter Breugelstraat 240
26-11-1960 Den Bosch, Johan v.d. Veldestraat 35
Beroepen:
klerk bij de Wees- en Boedelkamer te Semarang
1ste commies ter griffie van de Raad van Justitie te Semarang
Franciscus trouwde, 21 jaar oud, op donderdag 25-05-1916 in Banjoemas, Midden-Java (Nederlands Indië) [bron: RA 1917, 122] met Mariana Inlandse Vrouw, 21 jaar oud. Mariana is geboren op zondag 17-06-1894 in Banjoemas, Midden-Java (Nederlands Indië), dochter van Djajadimedja en Adjeng Samirah. Mariana is overleden op zondag 10-05-1959 in Rosmalen, 64 jaar oud.
Notitie bij Mariana: Mariana is een inheemse vrouw.
Marianna vestigde zich op 23-08-1951 in Nederland
Kinderen van Franciscus en Mariana:
1 Geertrude Adolphine (Kitty) Lapré, geboren op zaterdag 17-02-1917 in Semarang, Midden-Java (Nederlands Indië). Volgt 1.3.1.1.1.
grafsteen_jules_etienne.jpg
56 Grafsteen Jules Etienne
2 Jules Etienne Lapré [1.3.1.1.2] (afb. 56), geboren op zondag 31-10-1920 in Semarang, Midden-Java (Nederlands Indië) [bron: RA 1923, 113]. Hij is gedoopt op zondag 23-01-1921 in Semarang, Midden-Java (Nederlands Indië), R.K. St. Joseph Kerk. Jules is overleden op donderdag 04-12-1947 in Palembang, Sumatra (Nederlands Indië), 27 jaar oud. Hij is begraven in Nederlands ereveld Pandu, Bandung (Indonesië) (Vak V, nummer 224).
Beroep:
vdg. Inf. XI KNIL
3 Wilhelm Marie Lapré [1.3.1.1.3], geboren op zondag 27-11-1921 in Semarang, Midden-Java (Nederlands Indië) [bron: RA 1923, 119]. Hij is gedoopt op dinsdag 24-01-1922 in Semarang, Midden-Java (Nederlands Indië), R.K. St. Joseph Kerk. Wilhelm is overleden op vrijdag 04-10-1946 in Poerwakarta, West-Java (Nederlands Indië), 24 jaar oud. Hij is begraven in Buiten Erevelden (Indonesďe) (Gedenkboek 41).
Beroep:
militair Soldaat, KNIL
4 Adriana Benjamine Lapré [1.3.1.1.4], geboren op vrijdag 30-03-1923 om 06:40 in Semarang, Midden-Java (Nederlands Indië). Zij is gedoopt op maandag 07-05-1923 in Semarang, Midden-Java (Nederlands Indië), R.K. St. Joseph Kerk. Adriana is overleden op zondag 01-12-1935 in Semarang, Midden-Java (Nederlands Indië), 12 jaar oud. Adriana bleef kinderloos.
5 Lieke Elisabeth Lapré, geboren op zondag 13-07-1924 in Banjoemas, Midden-Java (Nederlands Indië). Volgt 1.3.1.1.5.
6 Andreas Moritz Lapré, geboren op zondag 13-06-1926 in Semarang, Midden-Java (Nederlands Indië). Volgt 1.3.1.1.6.
7 Louise Egbertine Maria Lapré [1.3.1.1.7], geboren op zaterdag 01-10-1927 in Semarang, Midden-Java (Nederlands Indië). Zij is gedoopt op zondag 20-11-1927 in Semarang, Midden-Java (Nederlands Indië), R.K. St. Joseph Kerk. Louise is overleden op zaterdag 12-04-1947 in Semarang, Midden-Java (Nederlands Indië), 19 jaar oud.
8 Carolina Frederika (Leen) Lapré, geboren op zondag 17-02-1929 in Semarang, Midden-Java (Nederlands Indië). Volgt 1.3.1.1.8.
9 Egbert Bernard (Bertje) Lapré, geboren op woensdag 10-05-1933 in Semarang, Midden-Java (Nederlands Indië). Volgt 1.3.1.1.9.
10 Rosaline Henriette Lapré [1.3.1.1.10], geboren op donderdag 23-04-1936 om 22:30 in Semarang, Midden-Java (Nederlands Indië). Zij is gedoopt op maandag 04-05-1936 in Semarang, Midden-Java (Nederlands Indië), R.K. St. Joseph Kerk. Rosaline is overleden op zaterdag 09-06-1945 in Semarang, Midden-Java (Nederlands Indië), 9 jaar oud. Zij is begraven in Buiten Erevelden (Indonesďe). Rosaline bleef kinderloos.
1.3.1.1.1 Geertrude Adolphine (Kitty) Lapré is geboren op zaterdag 17-02-1917 om 15:15 in Semarang, Midden-Java (Nederlands Indië) [bron: RA 1918, 97], dochter van Franciscus Littius Lapré (zie 1.3.1.1) en Mariana Inlandse Vrouw. Zij is gedoopt op maandag 30-07-1917 in Semarang, Midden-Java (Nederlands Indië), R.K. St. Joseph Kerk. Kitty is overleden op maandag 17-05-1976 in Brederweide, 59 jaar oud.
Notitie bij Kitty: Geertrude Adolphine Lapré kwam eerst op 01-12-1953 in Nederland en woonde in ´s-Hertogenbosch op Pietr Breughelstraat 240. Na de geboorte van haar zoon Hans vertrok ze op 14-05-1954 weer naar Indonesië.
In Indonesië kreeg ze haar tweede zoon Paul.
Op 29-03-1958 vestigde ze zich definitief in Nederland en woonde vanaf
29-03-1958 te ´s-Hertogenbosch, Koninginnenlaan 28
13-11-1959 te ´s-Hertogenbosch, Joh. v.d. Veldestraat 35
04-12-1968 te Leersum, Scherpenzeelseweg 43
01-12-1975 te Zwolle, Hollewandsweg 17
Kitty trouwde, 20 jaar oud, op woensdag 17-02-1937 in Semarang, Midden-Java (Nederlands Indië) met Martinus Johannes Willem (Wim) Bettinger, 26 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op woensdag 17-02-1937 in Semarang, Midden-Java (Nederlands Indië), R.K. St. Joseph Kerk.
Notitie bij het huwelijk van Kitty en Wim: Geertrude trouwde op haar verjaardag.
Wim is geboren op donderdag 05-01-1911 in Kendal, Midden-Java (Nederlands Indë), zoon van Martinus Bettinger en Wilhelmina Wolff. Wim is overleden op zaterdag 05-11-1966 in ’s-Hertogenbosch, 55 jaar oud.
Beroep:
employe bij Me Neill
Kinderen van Kitty en Wim:
1 Martinus Littius Johannes (Hans) Bettinger [1.3.1.1.1.1], geboren op woensdag 13-01-1954 in ’s-Hertogenbosch.
2 Franciscus Henry Paul (Paul) Bettinger [1.3.1.1.1.2], geboren op vrijdag 17-06-1955 in Semarang, Midden-Java (Nederlands Indië).
Notitie bij Paul: Paul Bettinger huwde 07-11-1979 te Haarlemmermeer met Yvonne Vlaming.
Hun kinderen zijn: Cynthia Maria Bettinger en Ruben Martinus Bettinger
1.3.1.1.5 Lieke Elisabeth Lapré is geboren op zondag 13-07-1924 in Banjoemas, Midden-Java (Nederlands Indië), dochter van Franciscus Littius Lapré (zie 1.3.1.1) en Mariana Inlandse Vrouw. Zij is gedoopt op donderdag 11-09-1924 in Semarang, Midden-Java (Nederlands Indië), R.K. St. Joseph Kerk. Lieke is overleden op vrijdag 24-04-1998 in Ede, 73 jaar oud.
Notitie bij Lieke: Lieke Elisabeth Lapré vestigde zich op 21-09-1950 in Nederland.
Lieke:
(1) trouwde, 21 jaar oud, op woensdag 08-05-1946 in Semarang, Midden-Java (Nederlands Indië) met Johan Martin Spijker, 21 jaar oud. De scheiding werd geregistreerd op vrijdag 21-11-1952 in ’s-Gravenhage. Johan is geboren op vrijdag 15-08-1924 in Malang, Oost-Java (Nederlands Indië), zoon van Alfonsus,Theodorus Ernest Marie Spijker en Julia Frieda Maliën.
(2) trouwde, 30 jaar oud, op zaterdag 09-04-1955 in ’s-Hertogenbosch met Karel Jozef Benjamin van Zanten, 28 jaar oud. Karel is geboren op dinsdag 07-12-1926 in Koetaradja, Sumatra (Nederlands Indië). Karel is overleden op dinsdag 09-08-2005 in Ede, 78 jaar oud.
Notitie bij Karel: Wie zijn de ouders van Karel?
Kinderen van Lieke en Johan:
1 Franciscus Adrianus Wilhelm (Frans) Spijker [1.3.1.1.5.1], geboren op zaterdag 26-04-1947 in Semarang, Midden-Java (Nederlands Indië).
2 Louise Eveline Kitty (Wies) Spijker [1.3.1.1.5.2], geboren op woensdag 20-09-1950 in Vught.
3 Elisabeth Helene Marie (Ellen) Spijker [1.3.1.1.5.3], geboren op zaterdag 26-01-1952 in Drunen. Ellen is overleden op dinsdag 02-04-1974 in Ede, 22 jaar oud.
Kinderen van Lieke en Karel:
4 Evelyn Caroline (Millie) van Zanten [1.3.1.1.5.4], geboren op zaterdag 27-08-1955 in ’s-Hertogenbosch.
5 Priscilla Charlotte Augustine (Sissi) van Zanten [1.3.1.1.5.5], geboren op donderdag 20-02-1958 in ’s-Hertogenbosch.
6 Charles Egbert van Zanten [1.3.1.1.5.6], geboren op woensdag 28-10-1959 in ’s-Hertogenbosch.
7 Hendrik Martinus Eduard (Henk) van Zanten [1.3.1.1.5.7], geboren op zondag 05-11-1961 in Ede.
1.3.1.1.6 Andreas Moritz Lapré is geboren op zondag 13-06-1926 in Semarang, Midden-Java (Nederlands Indië), zoon van Franciscus Littius Lapré (zie 1.3.1.1) en Mariana Inlandse Vrouw. Hij is gedoopt op dinsdag 27-07-1926 in Semarang, Midden-Java (Nederlands Indië), R.K. St. Joseph Kerk. Andreas trouwde, 28 jaar oud, op zaterdag 31-07-1954 met Fransisca Leonie Villenova van Gestel, 20 jaar oud. Fransisca is geboren op vrijdag 22-09-1933 in Tjimahi, West-Java (Nederlands Indië).
Notitie bij Fransisca: Wie zijn de ouders van Fransisca?
Kinderen van Andreas en Fransisca:
1 Linda Julia Jolanda Marianna Lapré, geboren op zaterdag 02-10-1954 in ’s Hertogenbosch. Volgt 1.3.1.1.6.1.
2 Shelly Ilena Desiree Lapré, geboren op vrijdag 09-05-1958 in Veldhoven. Volgt 1.3.1.1.6.2.
3 Eugčne Littius Louis Lapré, geboren op woensdag 13-01-1960 in Veldhoven. Volgt 1.3.1.1.6.3.
4 Richard Andrew Lapré, geboren op zaterdag 27-04-1963 in Veldhoven. Volgt 1.3.1.1.6.4.
5 Hedy Ingeborg Lapré, geboren op vrijdag 26-11-1965 in Veldhoven. Volgt 1.3.1.1.6.5.
6 Jeffrey Alexander Lapré, geboren op woensdag 25-11-1970 in Veldhoven. Volgt 1.3.1.1.6.6.
1.3.1.1.6.1 Linda Julia Jolanda Marianna Lapré is geboren op zaterdag 02-10-1954 in ’s Hertogenbosch, dochter van Andreas Moritz Lapré (zie 1.3.1.1.6) en Fransisca Leonie Villenova van Gestel. Linda trouwde, 20 jaar oud, op vrijdag 30-05-1975 in Veldhoven met Carl Alexander Saffrie, 24 jaar oud. Carl is geboren op woensdag 13-12-1950 in Bandung, West-Java (Indonesië), zoon van Roberta Maria de Vroome, pleegzoon van Jules Saffrie.
1.3.1.1.6.2 Shelly Ilena Desiree Lapré is geboren op vrijdag 09-05-1958 in Veldhoven, dochter van Andreas Moritz Lapré (zie 1.3.1.1.6) en Fransisca Leonie Villenova van Gestel. Shelly trouwde, 26 jaar oud, op maandag 06-08-1984 in Asten met Henricus Johannes Petrus Antonius van den Einde.
Notitie bij Henricus: Wat is de geboortedatum en geboorteplaats van Henricus?
Wie zijn de ouders van Henricus?
1.3.1.1.6.3 Eugčne Littius Louis Lapré is geboren op woensdag 13-01-1960 in Veldhoven, zoon van Andreas Moritz Lapré (zie 1.3.1.1.6) en Fransisca Leonie Villenova van Gestel. Eugčne:
(1) trouwde, 27 jaar oud, op vrijdag 04-09-1987 in Veldhoven met Nancy Voet, 22 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats in Oirschot (Kapel van Paters van Monfortanen). De scheiding werd geregistreerd op zaterdag 29-11-2003. Nancy is geboren op maandag 14-12-1964 in Oirschot.
Notitie bij Nancy: Wie zijn de ouders van Nancy?
(2) ging samenwonen, 45 jaar oud, op vrijdag 01-07-2005 in Brunssum met Johanna Agnes Caecilia (Jolanda) Montie, 46 jaar oud. Jolanda is geboren op zaterdag 16-05-1959 in Heerlen.
Notitie bij Jolanda: Wie zijn de ouders van Jolanda?
Kinderen van Eugčne en Nancy:
1 Dewi Charlotte Villenova Lapré [1.3.1.1.6.3.1], geboren op woensdag 14-11-1990 in Eindhoven (voormalig St. Joseph Ziekenhuis).
2 Gregory Andreas Carolus Eugčne Lapré [1.3.1.1.6.3.2], geboren op vrijdag 17-09-1993 in Veldhoven.
1.3.1.1.6.4 Richard Andrew Lapré is geboren op zaterdag 27-04-1963 in Veldhoven, zoon van Andreas Moritz Lapré (zie 1.3.1.1.6) en Fransisca Leonie Villenova van Gestel. Richard ging samenwonen, 36 jaar oud, op maandag 14-02-2000 in Veldhoven met Mieke van Zon.
Notitie bij Mieke: Wat is de geboortedatum en geboorteplaats van Mieke?
Wie zijn de ouders van Mieke?
1.3.1.1.6.5 Hedy Ingeborg Lapré is geboren op vrijdag 26-11-1965 in Veldhoven, dochter van Andreas Moritz Lapré (zie 1.3.1.1.6) en Fransisca Leonie Villenova van Gestel. Hedy trouwde, 30 jaar oud, op vrijdag 21-06-1996 in Veldhoven met Franciscus Josephus Joannes Antonius Maria (Frans) van den Berg, 30 jaar oud. Frans is geboren op dinsdag 08-02-1966 in Veldhoven, zoon van Wilhelmus A.C. (Wil) van den Berg en Henrica A.M. (Riek) de Win.
Kinderen van Hedy en Frans:
1 Silke Fransisca Henrica Maria van den Berg [1.3.1.1.6.5.1], geboren op zondag 20-01-2002 in Veldhoven.
2 Stijn Wilhelmus Andreas Bart van den Berg [1.3.1.1.6.5.2], geboren op donderdag 08-05-2003 in Veldhoven.
jeffrey_alexander_lapr_.jpg
57 Jeffrey Alexander Lapré
1.3.1.1.6.6 Jeffrey Alexander Lapré (afb. 57) is geboren op woensdag 25-11-1970 in Veldhoven, zoon van Andreas Moritz Lapré (zie 1.3.1.1.6) en Fransisca Leonie Villenova van Gestel. Jeffrey:
(1) trouwde, 26 jaar oud, op maandag 25-11-1996 in Veldhoven met Mirella van den Akker, 19 jaar oud. Het huwelijk werd ontbonden in 02-2001 in Veldhoven. Mirella is geboren op woensdag 18-05-1977 in Eindhoven.
Notitie bij Mirella: Wie zijn de ouders van Mirella?
(2) ging samenwonen, 34 jaar oud, op zaterdag 18-06-2005 in Veldhoven met Christel Maria Christiana Redmeijer, 32 jaar oud. Het samenwonen werd beëindigd op maandag 25-12-2006 in Veldhoven. Christel is geboren op dinsdag 29-08-1972 in Veldhoven.
Notitie bij Christel: Wie zijn de ouders van Christel?
(3) ging samenwonen, 35 of 36 jaar oud, in 2006 in Veldhoven met Jessica J.L. Nab, 27 of 28 jaar oud. Jessica is geboren op dinsdag 19-09-1978 in Veldhoven, dochter van Cornelis (Cees) Nab en Aldegonda Cornelia (Gonnie) Peeters.
Notitie bij Jessica: Wat zijn de volledige namen van Jessica?
Kinderen van Jeffrey en Mirella:
1 Djerrel Rinaldi Jefferey Lapré [1.3.1.1.6.6.1], geboren op zondag 12-01-1997 in Veldhoven.
2 Chyara Shevanna Mirella Lapré [1.3.1.1.6.6.2], geboren op zaterdag 31-07-1999 in Veldhoven.
1.3.1.1.8 Carolina Frederika (Leen) Lapré is geboren op zondag 17-02-1929 om 05:50 in Semarang, Midden-Java (Nederlands Indië), dochter van Franciscus Littius Lapré (zie 1.3.1.1) en Mariana Inlandse Vrouw. Zij is gedoopt op zondag 14-04-1929 in Semarang, Midden-Java (Nederlands Indië), R.K. St. Joseph Kerk. Leen trouwde, 23 jaar oud, op woensdag 06-08-1952 in ’s-Hertogenbosch met Frans Ferdinand Winterberg, 29 jaar oud. Frans is geboren op maandag 19-03-1923 in Soerakarta,Solo, Midden-Java (Nederlands Indië), zoon van Heinrich Arthur Winterberg en Go Anie Nio. Frans is overleden op maandag 01-07-2002 in Ede, 79 jaar oud.
Kinderen van Leen en Frans:
1 Ursula Anna Marie (Sheila) Winterberg [1.3.1.1.8.1], geboren op zondag 21-12-1952 in ’s-Hertogenbosch.
2 Ingrid Eleonore Margaret (Inge) Winterberg [1.3.1.1.8.2], geboren op woensdag 24-11-1954 in ’s-Hertogenbosch.
3 Astrid Helene Desiré Winterberg [1.3.1.1.8.3], geboren op zondag 09-09-1956 in ’s-Hertogenbosch.
4 Ilona Maureen Angeline Winterberg [1.3.1.1.8.4], geboren op vrijdag 08-01-1960 in Ede.
5 Olga Alexandra Winterberg [1.3.1.1.8.5], geboren op maandag 22-04-1963 in Ede.
1.3.1.1.9 Egbert Bernard (Bertje) Lapré is geboren op woensdag 10-05-1933 in Semarang, Midden-Java (Nederlands Indië), zoon van Franciscus Littius Lapré (zie 1.3.1.1) en Mariana Inlandse Vrouw. Hij is gedoopt op maandag 26-06-1933 in Semarang, Midden-Java (Nederlands Indië), R.K. St. Joseph Kerk. Bertje trouwde, 25 jaar oud, op donderdag 29-05-1958 in Drunen met Geertuida Maria de Brouwer, 20 jaar oud. De scheiding werd geregistreerd.
Notitie bij het huwelijk van Bertje en Geertuida: Wat is de scheidingsdatum en scheidingsplaats?
Geertuida is geboren op maandag 14-02-1938 in Drunen, dochter van Gerardus de Brouwer en Antonetta Johanna Timmermans.
Kind van Bertje en Geertuida:
1 Adriaan Franciscus Gerardus (Adrie) Lapré, geboren op vrijdag 11-12-1959 in Drunen. Volgt 1.3.1.1.9.1.
1.3.1.1.9.1 Adriaan Franciscus Gerardus (Adrie) Lapré is geboren op vrijdag 11-12-1959 in Drunen, zoon van Egbert Bernard (Bertje) Lapré (zie 1.3.1.1.9) en Geertuida Maria de Brouwer. Adrie trouwde, 21 jaar oud, op vrijdag 30-10-1981 in Drunen met J.A.T.M. Verheugd.
Notitie bij J.A.T.M.: Wat zijn de volledige voornamen van J.A.T.M. Verheugd?
Wat is de geboortedatum en geboorteplaats van J.A.T.M. Verheugd?
Wie zijn de ouders van J.A.T.M. Verheugd?
Kinderen van Adrie en J.A.T.M.:
1 Kevin Lapré [1.3.1.1.9.1.1], geboren op woensdag 19-12-1984 in Waalwijk.
2 Sander Lapré [1.3.1.1.9.1.2], geboren op zaterdag 17-10-1987 in Waalwijk.
ra1898_347.jpg graftekst_en_foto_s_.jpg overlijdenskte_1929.jpg akte_bekendheid_overlijden_1947.jpg
58 RA1898 347
59 graftekst en foto’s
60 overlijdenskte 1929
61 Akte bekendheid overlijden 1947
1.3.1.2 Sophie Wilhelmine Lapré (afb. 53, 58, 59 en 60) is geboren op donderdag 15-10-1896 in Semarang, Midden-Java (Nederlands Indië) [bron: RA 1898, 347 (zonder achternaam vermelding)], dochter van Frederik Adolf (Boeng Leh (Frits)) Lapré (zie 1.3.1) en Geertruida Sophia Keijner. Sophie is overleden op maandag 20-05-1929 in ’s-Gravenhage, 32 jaar oud [bron: overlijdensakte].
Notitie bij overlijden van Sophie: Slechts 17 dagen na de geboorte van haar dochter Elisabeth Sophie Vincentie.
Sophie trouwde, 20 jaar oud, op maandag 11-06-1917 in Semarang, Midden-Java (Nederlands Indië) [bron: RA 1918, 30] met Alexis Theobald Vincentie (afb. 61), 21 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op maandag 11-06-1917 in Semarang, Midden-Java (Nederlands Indië), R.K. St. Joseph Kerk. Alexis is geboren op zondag 27-10-1895 in Semarang, Midden-Java (Nederlands Indië) [bron: RA 1897, 353], zoon van Alexander Ferdinand August Vincentie en Wilhelmina Margaretha Priem. Alexis is overleden op vrijdag 07-03-1947 in Koeoso, Klaten, Midden-Java (Nederlands Indië), 51 jaar oud. Alexis trouwde later na 1929 met Sarmiati Inlandse vrouw.
Notitie bij Alexis: In Het Vaderland van 12 januari 1929 staat op de passagierslijst van het m.s. Indrapoera, vertrokken 19 dec. 1928 uit Batavia en 10 jan. 1929 van Marseille naar Rotterdam: A. Th. Vincentie, echtgenote en 5 kinderen. Bron: site van historische kranten.
Kinderen van Sophie en Alexis:
1 Alberto Fernando (Do) Vincentie, geboren op zondag 28-04-1918 in Tjepoe, Oost-Java (Nederlands Indië). Volgt 1.3.1.2.1.
2 Guiseppe Edward (Edy) Vincentie [1.3.1.2.2], geboren op woensdag 15-12-1920 in Tjepoe, Oost-Java (Nederlands Indië). Hij is gedoopt op zondag 03-04-1921 in Semarang, Midden-Java (Nederlands Indië), R.K. St. Joseph Kerk.
3 Siegfried Wilhelm (Fried) Vincentie, geboren op dinsdag 30-01-1923 in Soerakarta, Solo, Midden-Java (Nederlands Indië). Volgt 1.3.1.2.3.
4 Agnes Thérčse Vincentie [1.3.1.2.4], geboren op donderdag 07-02-1924 in Soerakarta,Solo, Midden-Java (Nederlands Indië). Zij is gedoopt op dinsdag 25-03-1924 in Semarang, Midden-Java (Nederlands Indië), R.K. St. Joseph Kerk. Agnes is overleden omstreeks 05-1924, ongeveer 3 maanden oud [bron: krant Het Vaderland, vrijdag 18 juli 1924, ochtendblad].
Notitie bij overlijden van Agnes: - Overleden: A. Th. Vincentie, v(rouwlijk) k(ind), 3 mnd.
Notitie bij Agnes: Wat is de exacte overlijdensdatum en overlijdensplaats van Agnes Thérčse Vincentie?
5 Leonard Richard (Richard) Vincentie [1.3.1.2.5], geboren op donderdag 14-05-1925 in Kedoengdjati, Midden-Java (Nederlands Indië). Hij is gedoopt op dinsdag 17-08-1926 in Semarang, Midden-Java (Nederlands Indië), R.K. St. Joseph Kerk. Richard is overleden op donderdag 09-12-1976 in Los Angeles (USA), 51 jaar oud.
6 Ierena Juletta Vincentie [1.3.1.2.6], geboren op donderdag 02-06-1927 in Kedoengdjati, Midden-Java (Nederlands Indië) [bron: CBG]. Zij is gedoopt op zondag 10-07-1927 in Kedoengdjati, Midden-Java (Nederlands Indië). Ierena is overleden op zondag 28-03-1999 in Bellingwedde, 71 jaar oud.
Notitie bij Ierena: Ierena Juletta Vincentie trouwt op
05-01-1950 te Kedoengdjati met Ludwig Carel Foss, echtscheiding 03-01-1961 te Den Haag,
31-01-1964 te Uden met Cornelis Jacob Raat, echtscheiding 05-07-1967 te Uden,
03-05-1968 te Benschop met Willem Gijsbertus Veenhof.
7 Elisabeth Sophie (Elie) Vincentie [1.3.1.2.7], geboren op vrijdag 03-05-1929 in ’s-Gravenhage.
1.3.1.2.1 Alberto Fernando (Do) Vincentie is geboren op zondag 28-04-1918 in Tjepoe, Oost-Java (Nederlands Indië) [bron: CBG], zoon van Alexis Theobald Vincentie en Sophie Wilhelmine Lapré (zie 1.3.1.2). Hij is gedoopt op zondag 09-06-1918 in Semarang, Midden-Java (Nederlands Indië), R.K. St. Joseph Kerk. Do is overleden op dinsdag 25-01-2000 in Utrecht, 81 jaar oud. Do trouwde, 23 jaar oud, op woensdag 15-10-1941 in Salatiga, Midden-Java (Nederlands Indië) met Henriëtte Faulhaber, 20 jaar oud. Henriëtte is geboren op woensdag 17-08-1921 in Semarang, Midden-Java (Nederlands Indië). Henriëtte is overleden op zondag 29-09-1996 in Utrecht, 75 jaar oud.
Kinderen van Do en Henriëtte:
1 Herman Michaël Vincentie, geboren op maandag 10-08-1942 in Klaten, Midden-Java (Nederlands Indië). Volgt 1.3.1.2.1.1.
2 Andries Wilhelm Vincentie [1.3.1.2.1.2], geboren op dinsdag 14-10-1947 in Semarang, Midden-Java (Nederlands Indië).
3 Hermine Sophia Maria Vincentie [1.3.1.2.1.3], geboren op zondag 09-12-1951 in Heerlen [bron: CBG]. Hermine is overleden op zondag 07-06-1998 in Utrecht, 46 jaar oud.
1.3.1.2.1.1 Herman Michaël Vincentie is geboren op maandag 10-08-1942 in Klaten, Midden-Java (Nederlands Indië) [bron: CBG], zoon van Alberto Fernando (Do) Vincentie (zie 1.3.1.2.1) en Henriëtte Faulhaber. Herman is overleden op maandag 05-02-1990 in Utrecht, 47 jaar oud.
Beroep:
chemisch analist
Herman trouwde, 22 jaar oud, op donderdag 17-06-1965 in Zeist met Agnes de Ruiter, 21 jaar oud. Agnes is geboren op zaterdag 26-02-1944 in Zeist.
Kinderen van Herman en Agnes:
1 Tanja Tamara Vincentie [1.3.1.2.1.1.1], geboren op maandag 20-05-1968 in Utrecht.
2 Angela Vincentie [1.3.1.2.1.1.2], geboren op dinsdag 04-05-1971 in Utrecht.
1.3.1.2.3 Siegfried Wilhelm (Fried) Vincentie is geboren op dinsdag 30-01-1923 in Soerakarta, Solo, Midden-Java (Nederlands Indië) [bron: CBG], zoon van Alexis Theobald Vincentie en Sophie Wilhelmine Lapré (zie 1.3.1.2). Hij is gedoopt op dinsdag 25-03-1924 in Semarang, Midden-Java (Nederlands Indië), R.K. St. Joseph Kerk. Fried is overleden op donderdag 21-05-1987 in Helmond, 64 jaar oud.
Beroepen:
employe (bij gas- electra maatschappij)
controleur (motoren bij DAF)
Fried trouwde, 23 jaar oud, op woensdag 24-07-1946 in Semarang, Midden-Java (Nederlands Indië) met Emma Clotilde Dekeirschieter, 19 jaar oud. Emma is geboren op donderdag 23-06-1927 in Semarang, Midden-Java (Nederlands Indië).
Kinderen van Fried en Emma:
1 Germaine Grace Vincentie [1.3.1.2.3.1], geboren op vrijdag 23-04-1948 in Semarang, Midden-Java (Nederlands Indië).
Notitie bij Germaine: huwt op 21-05-1966 met J.J.A.M. Soeterboek
2 Ronald Boudewijn Vincentie [1.3.1.2.3.2], geboren op donderdag 18-08-1949 in Semarang, Midden-Java (Nederlands Indië).
3 Clementine Astrid Maria Vincentie, geboren op zaterdag 10-02-1951 in Semarang, Midden-Java (Nederlands Indië). Volgt 1.3.1.2.3.3.
4 Raymond Glenn Vincentie [1.3.1.2.3.4], geboren op donderdag 13-08-1953 in Semarang, Midden-Java (Nederlands Indië).
5 James Edward Vincentie [1.3.1.2.3.5], geboren op maandag 09-05-1955 in Semarang, Midden-Java (Nederlands Indië).
Notitie bij James: huwt op 07-07-1978 te Gemert met P.G.M. Thijssen
1.3.1.2.3.3 Clementine Astrid Maria Vincentie is geboren op zaterdag 10-02-1951 in Semarang, Midden-Java (Nederlands Indië) [bron: CBG], dochter van Siegfried Wilhelm (Fried) Vincentie (zie 1.3.1.2.3) en Emma Clotilde Dekeirschieter. Clementine is overleden op vrijdag 06-10-2006 in Helmond, 55 jaar oud. Clementine trouwde, 18 jaar oud, op maandag 03-11-1969 in Helmond met Jacobus Leonardus Franciscus Bombeeck, 20 jaar oud. Jacobus is geboren op vrijdag 08-07-1949 in Helmond.
Kinderen van Clementine en Jacobus:
1 Astrid Helena Maria Bombeeck [1.3.1.2.3.3.1], geboren op dinsdag 31-03-1970 in Helmond.
2 Jacques Philippus Wilhelmus Johannes Bombeeck [1.3.1.2.3.3.2], geboren op zaterdag 13-11-1971 in Helmond.
3 Ivon Clementine Bombeeck [1.3.1.2.3.3.3], geboren op vrijdag 26-08-1983 in Helmond.
ra1921_37.jpg verzamelgraf_boemiajoe.jpg japanse_interneringskaart_jwp_van_zuylen.jpg
62 RA1921 37
63 Verzamelgraf Boemiajoe
64 Japanse Interneringskaart JWP van Zuylen
1.3.1.3 Rosalia Julia (Roos) Lapré (afb. 53, 62 en 63) is geboren op maandag 28-03-1898 om 22:30 in Semarang, Midden-Java (Nederlands Indië), dochter van Frederik Adolf (Boeng Leh (Frits)) Lapré (zie 1.3.1) en Geertruida Sophia Keijner. Roos is overleden op zaterdag 10-11-1945 in Boemiajoe, Midden-Java (Nederlands Indië), 47 jaar oud (oorzaak: Roos, David, Ada en Elly zijn op een gruwelijke wijze vermoord door een bende criminelen. Sjoerd Albert Lapré heeft de lichamen gevonden in een put te Bumiaju.). Zij is begraven in Nederlands ereveld Kalibanteng, Semarang (Indonesië) (Vak V-III, nummer 196:197. Roos:
(1) trouwde, 21 jaar oud, op woensdag 03-12-1919 in Semarang, Midden-Java (Nederlands Indië) [bron: RA 1921, 37] met Johannes Wilhelm Pieter van Zuylen (Zuijlen) (afb. 64), 22 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op woensdag 03-12-1919 in Semarang, Midden-Java (Nederlands Indië), R.K. St. Joseph Kerk. Johannes is geboren op dinsdag 29-12-1896 in Semarang, Midden-Java (Nederlands Indië), zoon van Willem van Zuylen en Wilhelmina de Bruyn. Johannes is overleden. Johannes trouwde later na 1923 met Ch.C. Ceuninck van Capelle.
Notitie bij Johannes: Wat is de overlijdensdatum en overlijdensplaats van Johannes?
Beroep:
handelsemploye
(2) trouwde, 30 jaar oud, op maandag 28-05-1928 in Semarang, Midden-Java (Nederlands Indië) met Goliath David Simson Jonas (David) Frederiks (afb. 63), 33 jaar oud. David is geboren op maandag 09-07-1894 in Bulukomba, Celebes (Nederlands Indië), zoon van Andries Frederiks en Antoinetta Godefrika Carels. David is overleden op zaterdag 10-11-1945 in Boemiajoe, Midden-Java (Nederlands Indië), 51 jaar oud (oorzaak: Roos, David, Ada en Elly zijn op een gruwelijke wijze vermoord door een bende criminelen. Sjoerd Albert Lapré heeft de lichamen gevonden in een put te Bumiaju.). Hij is begraven in Nederlands ereveld Kalibanteng, Semarang (Indonesië) (Vak V-III, nummer 196:197.
Beroepen:
commies (bij de Weeskamer te Semarang)
arbeider (bij suikeronderneming in de buurt van Boemiajoe)
Kinderen van Roos en Johannes:
1 Geertruida Jolanda (Ada) van Zuylen [1.3.1.3.1] (afb. 63), geboren op zaterdag 03-07-1920 in Semarang, Midden-Java (Nederlands Indië). Zij is gedoopt op dinsdag 10-08-1920 in Semarang, Midden-Java (Nederlands Indië), R.K. St. Joseph Kerk. Ada is overleden op zaterdag 10-11-1945 in Boemiajoe, Midden-Java (Nederlands Indië), 25 jaar oud (oorzaak: Roos, David, Ada en Elly zijn op een gruwelijke wijze vermoord door een bende criminelen. Sjoerd Albert Lapré heeft de lichamen gevonden in een put te Bumiaju.). Zij is begraven in Nederlands ereveld Kalibanteng, Semarang (Indonesië) (Vak V-III, nummer 196:197.
2 Eleonnora Julia (Elly) van Zuylen [1.3.1.3.2] (afb. 63), geboren op zaterdag 14-04-1923 om 05:30 in Semarang, Midden-Java (Nederlands Indië). Zij is gedoopt op maandag 07-05-1923 in Semarang, Midden-Java (Nederlands Indië), R.K. St. Joseph Kerk. Elly is overleden op zaterdag 10-11-1945 in Boemiajoe, Midden-Java (Nederlands Indië), 22 jaar oud (oorzaak: Roos, David, Ada en Elly zijn op een gruwelijke wijze vermoord door een bende criminelen. Sjoerd Albert Lapré heeft de lichamen gevonden in een put te Bumiaju.). Zij is begraven in Nederlands ereveld Kalibanteng, Semarang (Indonesië) (Vak V-III, nummer 196:197.
ra1892__277.jpg
65 RA1892, 277
1.3.2 Eugenie Marie Lapré (afb. 54 en 65) is geboren op vrijdag 13-07-1866 in Tjilatjap, Midden-Java (Nederlands Indië) [bron: RA 1867, 54], dochter van Pieter Jacobus Lapré (zie 1.3) en Inlandse Naamloos. Eugenie is overleden op donderdag 20-02-1919 in Magelang, Midden-Java (Nederlands Indië), 52 jaar oud [bron: RA 1920, 137]. Zij is begraven in Magelang, Midden-Java (Nederlands Indië), nieuwe begraafplaats, grafnummer 236.
Notitie bij overlijden van Eugenie: Graftekst:
Hier rust / onze / geliefde moeder / E.M.Abrahami De Melverda / geb. Lapré / geb. 13 Juli 1867 / overl. 20 Febr. 1919.
Notitie bij Eugenie: Adresboeken:
1903 Alexander, Ch. H. — Empl., Ned. Ind. Telefoon Mij — Semarang, Djomblang (E. M. Laprë).
1908 Abrahami de Melverda, A.A.A. - Gep. Burgerschrijver 2e kl. - Semarang, Pampitan (E.N. Lapré)
Eugenie:
(1) trouwde, 18 jaar oud, op donderdag 07-05-1885 in Semarang, Midden-Java (Nederlands Indië) [bron: RA 1886, 225] met Robert (Robbert) Lefeu (afb. 54), 21 jaar oud. Het huwelijk werd ontbonden op woensdag 19-03-1890 in Semarang, Midden-Java (Nederlands Indië) [bron: RA 1892, 277].
Notitie bij het huwelijk van Eugenie en Robert: Broer Frederik Aldof Lapré en zus Eugenie Marie Lapré trouwden beiden in mei 1885.
Robert is geboren op maandag 19-10-1863 in Semarang, Midden-Java (Nederlands Indië) [bron: RA 1865, 36]. Robert is overleden omstreeks 1893, ongeveer 30 jaar oud [bron: schatting: na 1863 komt Robert Lefeu niet meer voor in de RA]. Robert trouwde later op maandag 24-11-1890 in Semarang, Midden-Java (Nederlands Indië) [bron: RA 1892, 277] met Helena Johanna Catharine Schüller.
Notitie bij Robert: Wat is de geboortedatum en geboorteplaats van Robert?
Wat is de overlijdensdatum en overlijdensplaats van Robert?
Wie zijn de ouders van Robert?
(2) trouwde, 25 jaar oud, op donderdag 25-02-1892 in Semarang, Midden-Java (Nederlands Indië) [bron: RA 1893, 283] met Charles Harry (Henrij) Alexander, 29 of 30 jaar oud. Charles is geboren in 1862 in Tjilatjap, Midden-Java (Nederlands Indië). Charles is overleden op zaterdag 25-05-1901 in Semarang, Midden-Java (Nederlands Indië), 38 of 39 jaar oud.
Notitie bij Charles: Wat is de exacte geboortedatum van Charles?
Wie zijn de ouders van Charles?
(3) trouwde, 36 jaar oud, op dinsdag 12-08-1902 in Semarang, Midden-Java (Nederlands Indië) [bron: RA 1904, 11] met Frederik Feher. Frederik is overleden.
Notitie bij Frederik: Wat is de geboortedatum en geboorteplaats van Frederik?
Wat is de overlijdensdatum en overlijdensplaats van Frederik?
Wie zijn de ouders van Frederik?
(4) trouwde, 38 jaar oud, op woensdag 11-01-1905 in Semarang, Midden-Java (Nederlands Indië) [bron: RA 1906, 10] met Aurelius Albertus Adrianus Abrahami De Meldverda, 49 jaar oud. Aurelius is geboren op dinsdag 09-10-1855 in Madioen, Oost-Java (Nederlands Indië), zoon van Jacob Eduard François Abrahami De Meldverda en Johanna Aka Satinah. Aurelius is overleden op woensdag 05-11-1913 in Batavia / Jakarta, West-Java (Nederlands Indië / Indonesië), 58 jaar oud.
Beroep:
burgerschrijver 2e klas te Semarang
Kinderen van Eugenie en Charles:
1 Naamloos Alexander [1.3.2.1], levenloos geboren zoon, geboren op zaterdag 15-10-1898 in Semarang, Midden-Java (Nederlands Indië) [bron: RA1900, 457].
2 Naamloos Alexander [1.3.2.2], levenloos geboren dochter, geboren op zondag 29-12-1901 in Semarang, Midden-Java (Nederlands Indië) [bron: RA 1903, 103].
Notitie bij de geboorte van Naamloos: 29/12—1901 Een levenloos aangegeven kind van de vrouwelijke kunne van Eugenie Marie Lapré, echtgenoote van op den zes en twintigsten Mei negentien honderd en een te Semarang, overleden Charles Henrij Alexander.
ra1894__287.jpg
66 RA1894, 287
1.3.3 Charles Herman Theodorus Lapré (afb. 66) is geboren op maandag 17-08-1868 in Tjilatjap, Midden-Java (Nederlands Indië) [bron: RA 1870, 224], zoon van Pieter Jacobus Lapré (zie 1.3) en Etjing. Charles is overleden op woensdag 20-07-1938 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië), 69 jaar oud.
Notitie bij Charles: Charles Herman Theodorus Lapré wordt genoemd in de Regerings Almanak van Nederlands Indië als Europese Inwoner
1896 - 1900 te Batavia.
Beroepen:
vanaf 01-07-1884     Klerk bij het Vendukantoor te Batavia
vanaf 01-07-1898     3de commies bij het departement van financiën
vanaf 01-02-1914     Depothouder opiumregie te Soerabaja
vanaf 10-05-1918     pensioen
vanaf 1919     Gepensioneerd controleur O.Z. Regie te Soerabaja
Charles trouwde, 25 jaar oud, op vrijdag 25-08-1893 in Batavia / Jakarta, West-Java (Nederlands Indië / Indonesië) [bron: RA 1894, 287] met Wilhelmina Adriana de Liser de Morsain, 21 jaar oud. Wilhelmina is geboren op donderdag 08-02-1872 in Batavia / Jakarta, West-Java (Nederlands Indië / Indonesië). Wilhelmina is overleden in 1960, 87 of 88 jaar oud.
Notitie bij Wilhelmina: Wat is de exacte overlijdensdatum en overlijdensplaats van Wilhelmina?
Wie zijn de ouders van Wilhelmina?
Kinderen van Charles en Wilhelmina:
1 Geertruida Jacoba Lapré, geboren op vrijdag 13-07-1894 in Batavia / Jakarta, West-Java (Nederlands Indië / Indonesië). Volgt 1.3.3.1.
2 Julius Ferdinand Lapré, geboren op vrijdag 28-08-1896 in Batavia / Jakarta, West-Java (Nederlands Indië / Indonesië). Volgt 1.3.3.2.
3 Wilhelm Charles (Zwikkie) Lapré, geboren op dinsdag 09-08-1898 in Batavia / Jakarta, West-Java (Nederlands Indië / Indonesië). Volgt 1.3.3.3.
4 Carolina Emma Lapré, geboren op zaterdag 27-10-1900 in Batavia / Jakarta, West-Java (Nederlands Indië / Indonesië). Volgt 1.3.3.4.
1.3.3.1 Geertruida Jacoba Lapré is geboren op vrijdag 13-07-1894 in Batavia / Jakarta, West-Java (Nederlands Indië / Indonesië) [bron: RA 1895, 315], dochter van Charles Herman Theodorus Lapré (zie 1.3.3) en Wilhelmina Adriana de Liser de Morsain. Geertruida is overleden.
Notitie bij Geertruida: Wat is de overlijdensdatum en overlijdensplaats van Geertruida?
Geertruida trouwde, 19 jaar oud, op woensdag 10-09-1913 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië) [bron: RA 1914, 34] met Biem van Es, 25 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op woensdag 10-09-1913 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië). Biem is geboren op dinsdag 29-05-1888 in Hellevoetsluis, zoon van Hendrik van Es en Reinoutje Vlaming. Biem is overleden.
Notitie bij Biem: Wat is de geboortedatum en geboorteplaats van Biem?
Wie zijn de ouders van Biem?
Kinderen van Geertruida en Biem:
1 Reinoutje Wilhelmina van Es [1.3.3.1.1], geboren in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië). Reinoutje is overleden.
2 Naam onbekend van Es [1.3.3.1.2]. Naam is overleden.
Notitie bij Naam: Jong gestorven.
1.3.3.2 Julius Ferdinand Lapré is geboren op vrijdag 28-08-1896 in Batavia / Jakarta, West-Java (Nederlands Indië / Indonesië) [bron: RA 1897, 338], zoon van Charles Herman Theodorus Lapré (zie 1.3.3) en Wilhelmina Adriana de Liser de Morsain. Julius is overleden op maandag 27-02-1967 in Haarlem, 70 jaar oud.
Beroep:
Adj. Ref. Gemeente-Soerabaja.
Julius trouwde, 28 jaar oud, op donderdag 02-10-1924 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië) met Marie Elisabeth (Maria) van Helsdingen, 22 jaar oud. Maria is geboren op zondag 10-11-1901 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië) [bron: CBG], dochter van Arnold Willem van Helsdingen en Poulientje Brinkhuijsen. Maria is overleden op vrijdag 15-09-1967 in Amsterdam, 65 jaar oud.
Kinderen van Julius en Maria:
1 Winnie Lapré, geboren op vrijdag 03-06-1927 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië). Volgt 1.3.3.2.1.
2 Hans Lapré [1.3.3.2.2], geboren op vrijdag 05-04-1929 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië). Hans is overleden op donderdag 17-08-1950 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië), 21 jaar oud. Hans bleef kinderloos.
3 Gerda Lapré, geboren op woensdag 21-09-1932 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië). Volgt 1.3.3.2.3.
4 Helma Lapré [1.3.3.2.4], geboren op donderdag 29-08-1935 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië). Helma is overleden op donderdag 28-02-1946 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië), 10 jaar oud. Helma bleef kinderloos.
1.3.3.2.1 Winnie Lapré is geboren op vrijdag 03-06-1927 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië), dochter van Julius Ferdinand Lapré (zie 1.3.3.2) en Marie Elisabeth (Maria) van Helsdingen. Winnie is overleden op donderdag 13-11-2003 in ’s-Gravenhage, 76 jaar oud.
Notitie bij Winnie: Winnie Lapré vestigde zich op 24-03-1956 in Nederland.
Winnie trouwde, 23 jaar oud, op woensdag 14-06-1950 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië) met Charles Duval, 27 jaar oud. De scheiding werd geregistreerd op maandag 22-01-1968 in ’s-Gravenhage. Charles is geboren op woensdag 13-06-1923 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië).
Notitie bij Charles: Wie zijn de ouders van Charles?
Kinderen van Winnie en Charles:
1 Madeleine Duval [1.3.3.2.1.1], geboren op donderdag 17-05-1951 in Sungeiliat (Nederlands Indië).
2 Daphne Duval [1.3.3.2.1.2], geboren op zaterdag 01-03-1958 in Haarlem.
3 Claire Marie Duval [1.3.3.2.1.3], geboren op donderdag 05-05-1960 in Geldrop.
1.3.3.2.3 Gerda Lapré is geboren op woensdag 21-09-1932 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië), dochter van Julius Ferdinand Lapré (zie 1.3.3.2) en Marie Elisabeth (Maria) van Helsdingen. Gerda trouwde, 25 jaar oud, op donderdag 26-09-1957 met J. Reichman.
Notitie bij het huwelijk van Gerda en J.: Wat is de huwelijksplaats?
Notitie bij J.: Wat is de voornaam van J. Reichman?
Wat is de geboortedatum en geboorteplaats van J. Reichman?
Wie zijn de ouders van J. Reichman?
aanstelling_door_wilhelm_charles_lapre.jpg gezinskaart_wilhelm_charles_lapr_.jpg japanse_interneringskaart_w.ch._lapr_.jpg
67 Aanstelling door Wilhelm Charles Lapre
68 gezinskaart Wilhelm Charles Lapré
69 Japanse interneringskaart W.Ch. Lapré
1.3.3.3 Wilhelm Charles (Zwikkie) Lapré (afb. 67 t/m 69) is geboren op dinsdag 09-08-1898 in Batavia / Jakarta, West-Java (Nederlands Indië / Indonesië) [bron: CBG / RA 1899, 349], zoon van Charles Herman Theodorus Lapré (zie 1.3.3) en Wilhelmina Adriana de Liser de Morsain. Zwikkie is overleden op donderdag 14-04-1966 in Havelte (provincie Drente), 67 jaar oud.
Beroepen:
Luitenant Kolonel Koninkelijk Luchtmacht
Reserve Luitenant Kolonel der Infanterie (Commandant van het 1e Regiment Verbindingstroepen)
Zwikkie trouwde, 24 jaar oud, op woensdag 07-03-1923 in Batavia / Jakarta, West-Java (Nederlands Indië / Indonesië) met Francisca Young, 22 jaar oud. Francisca is geboren op woensdag 23-01-1901 in Koetoardjo, Midden-Java (Nederlands Indië) [bron: CBG], dochter van Louis Edward Pieter Young en Rosalia Ida Dumas. Francisca is overleden op dinsdag 14-01-1964 in Arnhem, 62 jaar oud.
Kinderen van Zwikkie en Francisca:
1 Max Lapré, geboren op zaterdag 15-08-1925 in Koetaradja, Sumatra (Nederlands Indië). Volgt 1.3.3.3.1.
2 Josta Philippine Lapré, geboren op maandag 05-11-1928 in Ginneken en Bavel. Volgt 1.3.3.3.2.
1.3.3.3.1 Max Lapré is geboren op zaterdag 15-08-1925 in Koetaradja, Sumatra (Nederlands Indië) [bron: CBG], zoon van Wilhelm Charles (Zwikkie) Lapré (zie 1.3.3.3) en Francisca Young. Max is overleden op maandag 05-11-2001 in Leiderdorp, 76 jaar oud.
Notitie bij Max: Max vestigde zich op 12-11-1962 in Nederland
Max bleef kinderloos.
Titel:
Mr.
Max trouwde, 29 jaar oud, op zaterdag 06-11-1954 in Amstelveen met Etty Delmaar, 27 jaar oud. Etty is geboren op zondag 21-11-1926 in Batavia / Jakarta, West-Java (Nederlands Indië / Indonesië), dochter van Emile Delmaar en Flora Emelijn Maria Herrebrugh. Etty is overleden op dinsdag 02-09-2008 in Hazerswoude-Dorp, 81 jaar oud.
1.3.3.3.2 Josta Philippine Lapré is geboren op maandag 05-11-1928 in Ginneken en Bavel [bron: PK], dochter van Wilhelm Charles (Zwikkie) Lapré (zie 1.3.3.3) en Francisca Young. Josta is overleden op maandag 23-09-2013 in Apeldoorn, 84 jaar oud. Josta trouwde, 19 jaar oud, op donderdag 12-08-1948 in ’s-Gravenhage met Silvio Donati Catalani, 26 jaar oud. Het huwelijk werd ontbonden op dinsdag 13-05-1980 in ’s-Gravenhage.
Notitie bij het huwelijk van Josta en Silvio: Wat is de scheidingsdatum en scheidingsplaats?
Silvio is geboren op zondag 04-06-1922 in Makassar, Selebes/Sulawesi (Nederlands Indië).
Notitie bij Silvio: Wat is de geboortedatum en geboorteplaats van Silvio?
Wie zijn de ouders van Silvio?
Kinderen van Josta en Silvio:
1 Francisca Joséphine Louise Catalani [1.3.3.3.2.1], geboren op donderdag 15-06-1950 in ’s-Gravenhage.
2 Charles Catalani [1.3.3.3.2.2], geboren op maandag 09-03-1953 in ’s-Gravenhage.
1.3.3.4 Carolina Emma Lapré is geboren op zaterdag 27-10-1900 in Batavia / Jakarta, West-Java (Nederlands Indië / Indonesië), dochter van Charles Herman Theodorus Lapré (zie 1.3.3) en Wilhelmina Adriana de Liser de Morsain. Carolina is overleden op woensdag 05-11-1980 in Amstelveen, 80 jaar oud. Carolina trouwde, 23 jaar oud, op vrijdag 21-03-1924 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië) met Leonard Umbgrove, 28 jaar oud. Leonard is geboren op donderdag 02-01-1896 in Malang, Oost-Java (Nederlands Indië) [bron: CBG], zoon van Charles Jacob Umbgrove en Christina Lindenhovius. Leonard is overleden op woensdag 26-02-1986 in Amstelveen, 90 jaar oud.
Kind van Carolina en Leonard:
1 Maud Caroline Umbgrove [1.3.3.4.1], geboren op woensdag 15-02-1928 in Soerakarta,Solo, Midden-Java (Nederlands Indië).
ra1897__305.jpg
70 RA1897, 305
1.3.5 Emilie (Toet) Lapré (afb. 70) is geboren op zaterdag 04-03-1876 in Probolinggo, Oost-Java (Nederland Indië) [bron: RA 1877, 248], dochter van Pieter Jacobus Lapré (zie 1.3) en Neeltje Ambrosie. Toet is overleden op donderdag 24-09-1896 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië), 20 jaar oud [bron: RA 1897, 436].
Notitie bij Toet: Emilie Lapré komt ook voor als Emiele Lapré.
Toet trouwde, 19 jaar oud, op woensdag 06-11-1895 in Semarang, Midden-Java (Nederlands Indië) [bron: RA 1897, 305] met Lodewijk Alexander Hugo Klein (of Kelin).
ra1885__257.jpg ra1900__345.jpg
71 RA1885, 257
72 RA1900, 345
1.3.6 Maria Lapré (afb. 71 en 72) is geboren op zaterdag 13-07-1878 in Soerakarta, Midden Java (Nederlands Indië) [bron: RA 1885, 257], dochter van Pieter Jacobus Lapré (zie 1.3) en Neeltje Ambrosie. Maria is overleden.
Notitie bij Maria: Pas op 7-jarige leeftijd werd Maria Lapré erkent.
Maria trouwde, 20 jaar oud, op woensdag 07-12-1898 in Soerakarta, Midden Java (Nederlands Indië) [bron: RA 1900, 345] met Johannes Hendrikus Anthonijsz.
1.3.7 Josephine Theodora Lapré is geboren op zaterdag 22-01-1881 in Poerwokerto, Midden-Java (Nederlands Indië) [bron: CBG / RA 1882, 243], dochter van Pieter Jacobus Lapré (zie 1.3) en Theodora Everarda Bronkhorst. Josephine is overleden op zondag 11-09-1960 in ’s-Gravenhage, 79 jaar oud.
Notitie bij Josephine: Josephina Theodora Lapré vestigde zich op 30-06-1922 in Nederland.
Getuige bij:
24-09-1899     doop Ferdinand Lapré (1899-1947) [zie 1.3.13]    [zus]
Josephine trouwde, 22 jaar oud, op donderdag 14-01-1904 in Semarang, Midden-Java (Nederlands Indië) [bron: RA 1905, 10] met Jules August van der Zijl, 35 jaar oud. Jules is geboren op maandag 20-01-1868 in Batavia / Jakarta, West-Java (Nederlands Indië / Indonesië) [bron: PK], zoon van Comprecht Jacob van der Zijl en Anna van Pallandt. Jules is overleden op dinsdag 18-04-1944 in Deventer, 76 jaar oud.
Kinderen van Josephine en Jules:
1 Charles Jacques (Jacques) van der Zijl [1.3.7.1], geboren op woensdag 26-10-1904 in Batavia / Jakarta, West-Java (Nederlands Indië / Indonesië). Jacques is overleden op vrijdag 26-02-1988 in ’s-Gravenhage, 83 jaar oud.
2 Anne Gustaaf Bernard van der Zijl [1.3.7.2], geboren op zondag 30-12-1906 in Magelang, Midden-Java (Nederlands Indië). Anne is overleden op woensdag 12-04-1916 in Batavia / Jakarta, West-Java (Nederlands Indië / Indonesië), 9 jaar oud.
3 Justus Theodoor (Theo) van der Zijl [1.3.7.3], geboren op zaterdag 03-10-1908 in Bandung, West-Java (Nederlands Indië). Theo is overleden op dinsdag 17-04-1945, 36 jaar oud. Hij is begraven in Soerabaja.
4 Eddy Jules van der Zijl [1.3.7.4], geboren op woensdag 04-05-1910 in Bandung, West-Java (Nederlands Indië). Eddy is overleden op dinsdag 16-06-1981 in Bergeijk, 71 jaar oud.
tante_lien.jpg
73 Tante Lien
5 Anna Carolina Theodora (Lien) van der Zijl [1.3.7.5] (afb. 73), geboren op vrijdag 17-05-1912 in Bandung, West-Java (Nederlands Indië). Lien is overleden op donderdag 02-02-2012 in SanSan Carlos, California (USA), 99 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Lien: Her remains were cremated and have been scattered at a cemetery overlooking the Pacific Ocean on the West and San Francisco Bay to the East.
Notitie bij Lien: Anna Carolina Theodora van der Zijl trouwde met O’Neill.
6 Max Otto van der Zijl [1.3.7.6], geboren op woensdag 15-07-1914 in Batavia / Jakarta, West-Java (Nederlands Indië / Indonesië). Max is overleden op woensdag 19-02-1992 in Torros Costa, Spanje, 77 jaar oud.
ra1884__261.jpg
74 RA1884, 261
1.3.8 Johan Pieter Lapré (afb. 74) is geboren op vrijdag 20-07-1883 in Kraksaän, Oost-Java (Nederlands Indië) [bron: RA 1884, 261], zoon van Pieter Jacobus Lapré (zie 1.3) en Theodora Everarda Bronkhorst. Hij is gedoopt op zaterdag 26-09-1903 in Indramajoe, West-Java (Nederlands Indië) [bron: Het Prot. doopregister van Cheribon 1844-1917, 1156].
Notitie bij de geboorte van Johan: - Johan Pieter, geb. Kraksaan (Pasoeroean) 20 juli 1883, ged. (R.K.), op eigenverzoek in het Protestants doopregister te Indramajoe 26 sept. 1903 ingeschreven, zn. van Pieter Jacobus Lapré en Theodora Everard Brinkhorst, echtelieden.
Johan is overleden op maandag 12-09-1960 in Manokwari (Ned. Nieuw Guinea), 77 jaar oud.
Beroepen:
Hoofd van het Hoofdkantoor Ned. Ind. Zoutregie te Bandoeng.
vanaf 1941     Gepensioneerd ambtenaar
Johan:
(1) trouwde, 20 jaar oud, op woensdag 25-05-1904 in Batavia / Jakarta, West-Java (Nederlands Indië / Indonesië) [bron: RA 1884, 261] met Henriëtte Mathilde Wolff, 19 jaar oud. Henriëtte is geboren op dinsdag 28-10-1884 in Ambarawa, Midden-Java (Nederlands Indië), dochter van Arthur George Wolff. Henriëtte is overleden op vrijdag 25-09-1936 in Bandung, West-Java (Nederlands Indië), 51 jaar oud.
Notitie bij Henriëtte: Zie ook de achternaam van echtgenote van Pieter Jacobus Lapré 1802-1861.
Wie is de moeder van Henri:ette?
(2) trouwde, 58 jaar oud, op woensdag 15-07-1942 in Bandung, West-Java (Nederlands Indië) met Anna Havinga, 24 jaar oud. Anna is geboren op donderdag 23-08-1917 in Bandung, West-Java (Nederlands Indië) [bron: CBG], dochter van Johannes Havinga en Koereasin. Anna is overleden op vrijdag 22-01-1982 in Gorinchem, 64 jaar oud.
Kinderen van Johan en Henriëtte:
1 Edy Gustaaf Armand Lapré, geboren op vrijdag 14-04-1905 in Indramajoe, West-Java (Nederlands Indië). Volgt 1.3.8.1.
2 Haydé Ella (Lieke) Lapré, geboren op vrijdag 16-03-1906 in Indramajoe, West-Java (Nederlands Indië). Volgt 1.3.8.2.
3 Themis Walther Edward Lapré, geboren op zondag 09-06-1907 in Batavia / Jakarta, West-Java (Nederlands Indië / Indonesië). Volgt 1.3.8.3.
4 Aidmé Thelma Gerlinde Lapré, geboren op zondag 29-11-1914 in Denpasar, Bali (Nederlands Indië). Volgt 1.3.8.4.
5 Hilda Lilian Lapré [1.3.8.5], geboren in 03-1915. Hilda is overleden in 1915, geen jaar oud.
Notitie bij Hilda: Wat is de exacte geboortedatum en geboorteplaats van Hilda?
Wat is de exacte overlijdensdatum en overlijdensplaats van Hilda?
Kinderen van Johan en Anna:
6 Archibald Guillaume Reinhold Lapré, geboren op zondag 20-05-1945 in Tjimahi, West-Java (Nederlands Indië). Volgt 1.3.8.6.
7 Rémy Arthur Caliss Lapré, geboren op woensdag 05-05-1948 in Manokwari (Ned. Nieuw Guinea). Volgt 1.3.8.7.
8 Rudolph Armand Ferdinand Lapré, geboren op maandag 09-01-1950 in Manokwari (Ned. Nieuw Guinea). Volgt 1.3.8.8.
9 Herman Paul Boudewijn Lapré [1.3.8.9], geboren op woensdag 17-09-1952 in Manokwari (Ned. Nieuw Guinea).
Titel:
Ing.
betrekkingen_e.g.a._lapr_.jpg
75 betrekkingen E.G.A. Lapré
1.3.8.1 Edy Gustaaf Armand Lapré (afb. 75) is geboren op vrijdag 14-04-1905 in Indramajoe, West-Java (Nederlands Indië) [bron: RA 1906, 42], zoon van Johan Pieter Lapré (zie 1.3.8) en Henriëtte Mathilde Wolff. Edy is overleden op donderdag 06-04-1995 in Wassenaar, 89 jaar oud.
Notitie bij Edy: Edy Gustaaf Armand Lapré vestigde zich op 06-01-1951 in Nederland
Beroepen:
Controleur B.B. te Painan
Ass. Resident te Lombok
Ged. staatscomm. te Flores
Dir. emigratiedienst te ’s-Gravenhage
Titel:
Drs.
Edy trouwde, 25 jaar oud, op maandag 16-03-1931 in Wassenaar met Hannie Midderigh, 24 jaar oud. Hannie is geboren op vrijdag 16-11-1906 in Vlaardingen [bron: CBG], dochter van Jean Jacques Midderigh en Johanna Berhardina Bokhorst. Hannie is overleden op vrijdag 20-01-1989 in Leiden, 82 jaar oud.
Kinderen van Edy en Hannie:
1 Johan Ferdinand (Fred) Lapré, geboren op zondag 04-02-1934 in Fort de Cock, Sumatra (Nederlands Indië). Volgt 1.3.8.1.1.
2 Kimball (Kim) Lapré, geboren op dinsdag 23-06-1936 in Alahan Pandjang, Sumatra (Nederlands Indië). Volgt 1.3.8.1.2.
3 Jean Jacques Lapré, geboren op donderdag 04-03-1948 in Mataram, Lombok (Nederlands Indië). Volgt 1.3.8.1.3.
1.3.8.1.1 Johan Ferdinand (Fred) Lapré is geboren op zondag 04-02-1934 in Fort de Cock, Sumatra (Nederlands Indië), zoon van Edy Gustaaf Armand Lapré (zie 1.3.8.1) en Hannie Midderigh.
Beroep:
werkzaam bij Shell
Titel:
Drs.
Fred trouwde, 25 of 26 jaar oud, in 1960 in Hengelo met Johanna Catharina de Bruyn, 23 of 24 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Fred en Johanna: Wat is de exacte huwelijksdatum?
Johanna is geboren in 1936 in ’s-Gravenhage.
Notitie bij Johanna: Wat is de exacte geboortedatum van Johanna?
Wie zijn de ouders van Johanna?
Kinderen van Fred en Johanna:
1 Laurens Jan Lapré [1.3.8.1.1.1], geboren op zaterdag 15-07-1961 in Leiden.
2 Petra Ellen Lapré, geboren in 1963 in Kuala Belait, Brunei. Volgt 1.3.8.1.1.2.
1.3.8.1.1.2 Petra Ellen Lapré is geboren in 1963 in Kuala Belait, Brunei, dochter van Johan Ferdinand (Fred) Lapré (zie 1.3.8.1.1) en Johanna Catharina de Bruyn.
Notitie bij Petra: Wat is de exacte geboortedatum van Petra Ellen Lapré?
Petra trouwde, 22 of 23 jaar oud, op vrijdag 15-08-1986 in Rotterdam met A. Noniem. Het huwelijk werd ontbonden omstreeks 1993.
1.3.8.1.2 Kimball (Kim) Lapré is geboren op dinsdag 23-06-1936 in Alahan Pandjang, Sumatra (Nederlands Indië), zoon van Edy Gustaaf Armand Lapré (zie 1.3.8.1) en Hannie Midderigh.
Beroep:
Hoofd vrije School te Eindhoven.
Titel:
Drs.
Kim trouwde, 29 of 30 jaar oud, in 1966 in Rotterdam met Andriana Pieterse, 23 of 24 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Kim en Andriana: Wat is de exacte huwelijksdatum?
Andriana is geboren in 1942 in Rotterdam.
Notitie bij Andriana: Wat is de exacte geboortedatum van Andriana?
Wie zijn de ouders van Andriana?
Kind van Kim en Andriana:
1 Baldwin Caspar Theodoor Lapré [1.3.8.1.2.1], geboren op woensdag 30-11-1977 in Arlesheim (Zwitserland).
1.3.8.1.3 Jean Jacques Lapré is geboren op donderdag 04-03-1948 in Mataram, Lombok (Nederlands Indië), zoon van Edy Gustaaf Armand Lapré (zie 1.3.8.1) en Hannie Midderigh.
Titel:
Mr.
Jean trouwde, 37 jaar oud, op woensdag 19-06-1985 in Zoetermeer met Jantje (Janny) Kerkdijk, 32 jaar oud. Janny is geboren op maandag 16-03-1953 in Ommen.
Notitie bij Janny: Wie zijn de ouders van Jantje?
hayd__ella_lapr_.jpg
76 Haydé Ella Lapré
1.3.8.2 Haydé Ella (Lieke) Lapré (afb. 76) is geboren op vrijdag 16-03-1906 in Indramajoe, West-Java (Nederlands Indië) [bron: RA 1907, 49], dochter van Johan Pieter Lapré (zie 1.3.8) en Henriëtte Mathilde Wolff. Lieke is overleden op woensdag 25-12-2002 in ’s-Gravenhage, 96 jaar oud.
Notitie bij Lieke: Haydé Ella Lapré vestigde zich op 13-03-1958 in Nederland.
Lieke trouwde, 34 jaar oud, op vrijdag 06-12-1940 in Bandung, West-Java (Nederlands Indië) met Hendrik Frederik Stekkinger, 51 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Lieke en Hendrik: De zussen Haydé en Aidmé Lapré trouwden met de broers Hendrik en Johan Stekkinger.
Hendrik is geboren op zondag 05-05-1889 in Pakemitan (Nederlands Indië), zoon van Jan Pieter Stekkinger en Imah. Hendrik is overleden op zondag 25-11-1945 in Bandung, West-Java (Nederlands Indië), 56 jaar oud.
Kinderen van Lieke en Hendrik:
1 Haydé Mathilde Stekkinger [1.3.8.2.1], geboren op donderdag 30-04-1942 in Bandung, West-Java (Nederlands Indië).
2 Robin Donovan Stekkinger [1.3.8.2.2], geboren op vrijdag 11-02-1944 in Bandung, West-Java (Nederlands Indië).
1.3.8.3 Themis Walther Edward Lapré is geboren op zondag 09-06-1907 in Batavia / Jakarta, West-Java (Nederlands Indië / Indonesië) [bron: RA 1908, 35], zoon van Johan Pieter Lapré (zie 1.3.8) en Henriëtte Mathilde Wolff. Themis is overleden. Hij is vermist in Suriname.
Notitie bij Themis: Themis Walther Edward Lapré is verdwenen in Surimame.
Meer gegevens zijn momenteel niet bekend. Indien iemand meer informatie weet, vernemen we dat graag!
Wat is de overlijdensdatum en overlijdensplaats van Themis?
Beroepen:
1941     Adj. Inspect. (bij O.V.U.B.O. te Batavia)   [bron: Adresboek]
van na 1953     O.a. tabaksplanter en varkensfokker in Suriname
Themis trouwde, 28 jaar oud, op zondag 09-02-1936 in Batavia / Jakarta, West-Java (Nederlands Indië / Indonesië) met Adolphine Augustine Quebe, 17 jaar oud. Het huwelijk werd ontbonden op maandag 23-09-1946 in Batavia / Jakarta, West-Java (Nederlands Indië / Indonesië). Adolphine is geboren op donderdag 22-08-1918 in Batavia / Jakarta, West-Java (Nederlands Indië / Indonesië) [bron: CBG], dochter van Adolf Heinrich Quebe en Augustine Charlotte Bernecker. Adolphine is overleden op maandag 17-02-1975 in Woerden, 56 jaar oud. Adolphine trouwde later op vrijdag 17-01-1947 in Batavia / Jakarta, West-Java (Nederlands Indië / Indonesië) met Ambrosius Jacobus Endeveld (geb. 1920).
Kind van Themis en Adolphine:
1 Augustiene Henriette Adolphine (Babes) Lapré, geboren op donderdag 03-12-1936 in Batavia / Jakarta, West-Java (Nederlands Indië / Indonesië). Volgt 1.3.8.3.1.
1.3.8.3.1 Augustiene Henriette Adolphine (Babes) Lapré is geboren op donderdag 03-12-1936 in Batavia / Jakarta, West-Java (Nederlands Indië / Indonesië), dochter van Themis Walther Edward Lapré (zie 1.3.8.3) en Adolphine Augustine Quebe. Babes trouwde, 21 jaar oud, in 02-1958 in Enschede met Pieter Menze Smith, 21 jaar oud. Het huwelijk werd ontbonden in 01-1975 in Enschede. Pieter is geboren op zaterdag 05-12-1936 in Enschede, zoon van Ite Menze Smith en Diewerke Martha Pot.
Kinderen van Babes en Pieter:
1 Yvonne Smith [1.3.8.3.1.1].
Notitie bij Yvonne: Wat is de geboortdatum en geboorteplaats van Yvonne Smith?
2 Ite Menze Smith [1.3.8.3.1.2].
Notitie bij Ite: Wat is de geboortedatum en geboorteplaats van Ite Menze Smith?
3 Nienke Auguastine Charlotte Smith [1.3.8.3.1.3], geboren op zondag 25-05-1958 in Enschede.
Notitie bij Nienke: Gehuwd met D.A.N. Leijte te Velden.
Sinds februari 2009 zijn ze uitbater van hotel Kärntnerhof aan de Wörthersee (Oostenrijk).
1.3.8.4 Aidmé Thelma Gerlinde Lapré is geboren op zondag 29-11-1914 in Denpasar, Bali (Nederlands Indië), dochter van Johan Pieter Lapré (zie 1.3.8) en Henriëtte Mathilde Wolff. Aidmé is overleden op zaterdag 02-11-2002 in Gorinchem, 87 jaar oud. Zij is begraven op donderdag 07-11-2002 in Algemene Begraafplaats De Haarhof.
Notitie bij Aidmé: Aidmé Thelma Gerlinde Lapré vestigde zich op 29-11-1962 in Nederland en woonde vanaf
29-11-1962 Zeist, Woudenbergweg 4
13-03-1963 Zeist, Baarnseweg 18
15-11-1963 Gorinchem, Wieldraaierstraat 73
Aidmé bleef kinderloos. Aidmé trouwde, 26 jaar oud, op vrijdag 29-08-1941 in Bandung, West-Java (Nederlands Indië) met Johannes Carolus (Johan) Stekkinger, 50 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Aidmé en Johan: De zussen Haydé en Aidmé Lapré trouwden met de broers Hendrik en Johan Stekkinger.
Johan is geboren op dinsdag 19-05-1891 in Bandjar, West-Java (Nederlands Indië) [bron: CBG], zoon van Jan Pieter Stekkinger en Imah. Johan is overleden op dinsdag 23-03-1976 in Gorinchem, 84 jaar oud.
1.3.8.6 Archibald Guillaume Reinhold Lapré is geboren op zondag 20-05-1945 in Tjimahi, West-Java (Nederlands Indië), zoon van Johan Pieter Lapré (zie 1.3.8) en Anna Havinga. Archibald:
(1) trouwde, 21 jaar oud, in 07-1966 in Waalwijk met Judith Maureen van Alphen, 17 jaar oud. De scheiding werd geregistreerd in 1988.
Notitie bij het huwelijk van Archibald en Judith: Wat is de exacte huwelijksdatum?
Wat is de exacte scheidingsdatum en scheidingsplaats?
Judith trouwde eerst met Archibald Guillaume Reinhold Lapré en daarna met diens broer Rudolph Armand Ferdinand Lapré.
Judith is geboren op woensdag 29-06-1949 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië), dochter van Hanny van Alphen en Juliette Eurelia (Rely) Felix. Judith trouwde later in 1999 in Tilburg met Rudolph Armand Ferdinand Lapré (geb. 1950), zie 1.3.8.8.
(2) trouwde, 42 of 43 jaar oud, in 1988 in Waalwijk met Elzbieta Weronika Losa, 29 of 30 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Archibald en Elzbieta: Wat is de exacte huwelijksdatum?
Elzbieta is geboren in 1958 in Tomaszow Lubelski (Polen).
Notitie bij Elzbieta: Wat is de exacte geboortedatum van Elzbieta?
Wie zijn de ouders van Elzdieta?
Kinderen van Archibald en Judith:
1 Helena Evelyne Désirée (Désirée) Lapré, geboren op maandag 09-10-1967 in Waalwijk. Volgt 1.3.8.6.1.
2 Carl Patrick James (Patrick) Lapré [1.3.8.6.2], geboren op woensdag 09-09-1970 in Waalwijk.
Titel:
Drs. Ing. (BA en Master)
Kind van Archibald en Elzbieta:
3 Archibald Robert Stanislaw Pieter Lapré [1.3.8.6.3], geboren op dinsdag 23-01-1990 in Waalwijk.
1.3.8.6.1 Helena Evelyne Désirée (Désirée) Lapré is geboren op maandag 09-10-1967 in Waalwijk, dochter van Archibald Guillaume Reinhold Lapré (zie 1.3.8.6) en Judith Maureen van Alphen.
Titel:
Mr. (internationaal Master/LL.M.)
Désirée:
(1) trouwde, 30 jaar oud, op donderdag 16-07-1998 in New York (USA) met Ronaldus Johannes Bernardus (Ron) Bloemenkamp, 35 jaar oud. Het huwelijk werd ontbonden op donderdag 15-04-2004 in Rotterdam. Ron is geboren op dinsdag 16-10-1962 in Duiven.
Notitie bij Ron: Wie zijn de ouders van Ron?
(2) ging samenwonen, 39 jaar oud, in 07-2007 in Rotterdam met Hendrik Herman (Henk) Heijtmeijer, 49 jaar oud. Henk is geboren op zaterdag 05-10-1957 in Paramaribo (Suriname), zoon van Johannes Hendrik Herman (Jan) Heijtmeijer en Ans Buijs, pleegzoon van Janny Tabernée.
1.3.8.7 Rémy Arthur Caliss Lapré is geboren op woensdag 05-05-1948 in Manokwari (Ned. Nieuw Guinea), zoon van Johan Pieter Lapré (zie 1.3.8) en Anna Havinga. Rémy trouwde, 25 jaar oud, op vrijdag 21-09-1973 in Werkendam met Rosina Wilhelmina de Pender, 20 of 21 jaar oud. Rosina is geboren in 1952 in Nieuwendijk (Almkerk).
Notitie bij Rosina: Wat is de exacte geboortedatum van Rosina?
Wie zijn de ouders van Rosina?
Kinderen van Rémy en Rosina:
sin_en_preem.jpg
77 Sin en Preem
1 Sindhu (Sin) Lapré [1.3.8.7.1] (afb. 77), geboren in 1985 in Poovathodu, Kerala (India).
Notitie bij Sin: Wat is de exacte geboortedatum van Sindu?
micha.jpg
78 Micha
2 Michaël (Micha) Lapré [1.3.8.7.2] (afb. 78), geboren op donderdag 02-04-1987 in Bogota (Colombia).
3 Prema (Preem) Lapré [1.3.8.7.3] (afb. 77), geboren in 1988 in Nagpur (India).
Notitie bij Preem: Wat is de exacte geboortedatum van Prema?
1.3.8.8 Rudolph Armand Ferdinand Lapré is geboren op maandag 09-01-1950 in Manokwari (Ned. Nieuw Guinea), zoon van Johan Pieter Lapré (zie 1.3.8) en Anna Havinga. Rudolph trouwde, 48 of 49 jaar oud, in 1999 in Tilburg met Judith Maureen van Alphen, 49 of 50 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Rudolph en Judith: Wat is de exacte huwelijksdatum?
Judith is geboren op woensdag 29-06-1949 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië), dochter van Hanny van Alphen en Juliette Eurelia (Rely) Felix. Judith trouwde voorheen in 07-1966 in Waalwijk met Archibald Guillaume Reinhold Lapré (geb. 1945), zie 1.3.8.6. De ontbinding van dit huwelijk werd geregistreerd in 1988.
1.3.10 Christiaan Herman (Mantji) Lapré is geboren op dinsdag 14-08-1888 in Batavia / Jakarta, West-Java (Nederlands Indië / Indonesië) [bron: RA 1889, 283], zoon van Pieter Jacobus Lapré (zie 1.3) en Theodora Everarda Bronkhorst. Mantji is overleden op woensdag 04-09-1929 in Semarang, Midden-Java (Nederlands Indië), 41 jaar oud (oorzaak: hartstilstand).
Notitie bij Mantji: De kinderen van Mantji Lapré en Mien Lugtmann hebben ook nog een halfbroer, Willy Koch (geboren 05-02-1931 te Batavia), uit een latere relatie van Mien Lugtmann met Raoul Koch. Raoul Koch is een broertje van Dorry Koch, de partner van dochter Paula Augustina (Poppy) Lapré.
(Halfbroer Willy Koch is op 11-jarige leeftijd overleden aan (goenagoena) hersenvliesontsteking.)
Beroep:
Hoofd boekhouder weeshuis Soerabaja
Mantji trouwde, 21 jaar oud, op dinsdag 07-09-1909 in Semarang, Midden-Java (Nederlands Indië) [bron: RA 1910, 146] met Helmina Augustina Frederica (Mien) Lugtman, 19 jaar oud. Mien is geboren op zaterdag 15-02-1890 in Semarang, Midden-Java (Nederlands Indië) [bron: CBG], dochter van Cornelis Frederik Lugtman en Augustina Frederika Baud. Mien is overleden op donderdag 13-03-1969 in Schinveld, 79 jaar oud. Zij is begraven in Schinveld. Mien trouwde later op donderdag 10-07-1952 in Manokwari (Ned. Nieuw Guinea) met Raoul François Guillaume Koch (1909-1967).
Notitie bij Mien: Hemina trad als cabaretiere op onder de naam: Mien Morgenstond.
Kinderen van Mantji en Mien:
1 Paula Augustina (Poppy) Lapré. Volgt 1.3.10.1.
2 Pieter Jacobus (Piet) Lapré, geboren op zaterdag 25-04-1908 in Semarang, Midden-Java (Nederlands Indië). Volgt 1.3.10.2.
3 Herman Eduard (Eddy) Lapré, geboren op maandag 28-11-1910 in Semarang, Midden-Java (Nederlands Indië). Volgt 1.3.10.3.
4 Gustaaf Armand Lapré, geboren op dinsdag 01-10-1912 in Semarang, Midden-Java (Nederlands Indië). Volgt 1.3.10.4.
5 Olga Elise Lapré [1.3.10.5], geboren op zaterdag 29-05-1915 in Semarang, Midden-Java (Nederlands Indië) [bron: RA 1916, 209]. Olga is overleden op vrijdag 20-10-1916 in Semarang, Midden-Java (Nederlands Indië), 1 jaar oud [bron: RA 1918, 143].
6 Aurelia Elvira (Aureel) Lapré, geboren op dinsdag 10-07-1917 in Semarang, Midden-Java (Nederlands Indië). Volgt 1.3.10.6.
7 John Eduard Lapré, geboren op woensdag 24-09-1919 in Semarang, Midden-Java (Nederlands Indië). Volgt 1.3.10.7.
8 Elia Elvire Lapré [1.3.10.8], geboren op woensdag 06-10-1920 in Semarang, Midden-Java (Nederlands Indië) [bron: RA 1921, 115]. Elia is overleden op donderdag 11-11-1920 in Semarang, Midden-Java (Nederlands Indië), 1 maand oud [bron: RA 1920, 174].
9 Jules Maurits Lapré [1.3.10.9], geboren op maandag 26-09-1921 in Makassar, Selebes/Sulawesi (Nederlands Indië). Jules is overleden op woensdag 16-01-1924 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië), 2 jaar oud.
10 Paulus Johannes Christiaan Lapré [1.3.10.10], geboren op vrijdag 23-03-1923 in Makassar, Selebes/Sulawesi (Nederlands Indië). Paulus is overleden op donderdag 10-01-1924 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië), 9 maanden oud.
11 Theodora Paula (Poppy) Lapré, geboren op donderdag 11-12-1924 in Bandung, West-Java (Nederlands Indië). Volgt 1.3.10.11.
12 Margaretha Everarda (Molly) Lapré [1.3.10.12], geboren op dinsdag 02-02-1926 in Bandung, West-Java (Nederlands Indië).
Notitie bij Molly: Molly woont thans in Port Arthur (USA).
1.3.10.1 Paula Augustina (Poppy) Lapré, dochter van Christiaan Herman (Mantji) Lapré (zie 1.3.10) en Helmina Augustina Frederica (Mien) Lugtman. Poppy is overleden.
Notitie bij Poppy: Wat is de geboortedatum en geboorteplaats van Poppy?
Wat is de overlijdensdatum en overlijdensplaats van Poppy?
Poppy trouwde met Dorry Koch.
Notitie bij het huwelijk van Poppy en Dorry: Wat is de huwelijksdatum en huwelijksplaats?
Klopt het dat Paula Augustina (Poppy) Lapré en Dorry Koch ook een kind (Willy) kregen?
Notitie bij Dorry: Dorry is de broer van Raoul Koch, een partner van Mien Lugtmann.
Wat zijn de volledige namen van Dorry?
Wat is de geboortedatum en geboorteplaats van Dorry?
Wat is de overlijdensdatum en overlijdensplaats van Dorry?
Wie zijn de ouders van Dorry (en dus ook de ouders van Raoul Koch?
Kind van Poppy en Dorry:
1 Willy Koch [1.3.10.1.1].
Notitie bij Willy: Wat is de geboortedatum en geboorteplaats van Willy Koch?
1.3.10.2 Pieter Jacobus (Piet) Lapré is geboren op zaterdag 25-04-1908 in Semarang, Midden-Java (Nederlands Indië) [bron: CBG], zoon van Christiaan Herman (Mantji) Lapré (zie 1.3.10) en Helmina Augustina Frederica (Mien) Lugtman. Hij is gedoopt op dinsdag 26-05-1908. Bij de doop van Piet was de volgende getuige aanwezig: Theodora Everarda Bronkhorst (1859-1946) [zie 1.3] [grootmoeder vaderszijde]. Piet is overleden op dinsdag 13-11-1984 in Veghel, 76 jaar oud.
Notitie bij Piet: Pieter Jacobus vestigde zich op 18-10-1957 in Nederland en woonde vanaf:
18-10-1957 Drunen, Kerkstraat 34
15-09-1958 Vlijmen, Past. Smoldersstraat 39
26-10-1962 Uden, Brandenburgstraat 14
12-07-1976 Uden, Vioolstraat 58
Beroepen:
magazijnmeester
verkoper
Piet:
(1) trouwde, 23 jaar oud, op donderdag 11-06-1931 in Semarang, Midden-Java (Nederlands Indië) met Wilhelmina Cornelia Josephina (Corry) Vermeulen, 15 jaar oud. De scheiding werd geregistreerd op vrijdag 13-11-1964 in ’s-Gravenhage. Corry is geboren op maandag 08-05-1916 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië), dochter van Vermeulen en Geertruida (Trui) Hofman.
(2) ging samenwonen, minstens 52 jaar oud, na 1960 met Lucie Emma Barzuwa, minstens 47 jaar oud.
Notitie bij het samenwonen van Piet en Lucie: Pieter Jacobus Lapré en Lucie Emma Barzuwa zijn nooit officieel met elkaar gehuwd geweest.
Wel hebben ze een Rooms Katholiek kerkelijk huwelijk in Nederlands Indië gehad, met als voorganger Edwin Leonard Latumeten (vierde kind - van de 7 kinderen - uit het eerdere huwelijk van Lucie Emma Barzuwa en Hugo Ferdinand Latumeten)
Lucie is geboren op dinsdag 24-06-1913 in Batavia / Jakarta, West-Java (Nederlands Indië / Indonesië) [bron: CBG], dochter van Willem Frederik Barzuwa en Emma Julia Knödler. Lucie is overleden op zondag 18-08-1985 in Uden, 72 jaar oud. Lucie trouwde voorheen op woensdag 05-04-1933 in Bandung, West-Java (Nederlands Indië) met Hugo Ferdinand Latumeten (1900-1961).
Notitie bij Lucie: Lucie Emma Barzuwa vestigde zich op 04-11-1958 in Nederland en woonde vanaf
04-11-1958 Ede, Bennekom, Selterkampweg 22
06-07-1959 Dinther, St. Servatiusstraat 9
20-09-1960 Uden, Brandenburgstraat 14
12-07-1976 Uden, Vioolstraat 58
Kinderen van Piet en Corry:
1 Laura Louise Eugčni Lapré, geboren op zaterdag 27-06-1931 in Semarang, Midden-Java (Nederlands Indië). Volgt 1.3.10.2.1.
2 Rudolph Eduard Christiaan (Rudy) Lapré, geboren op zondag 02-07-1933 in Semarang, Midden-Java (Nederlands Indië). Volgt 1.3.10.2.2.
3 Paulus Cornelis Franciscus (Frans) Lapré, geboren op dinsdag 18-09-1934 in Semarang, Midden-Java (Nederlands Indië). Volgt 1.3.10.2.3.
4 Olga Juliana Elvira (Olly) Lapré, geboren op maandag 26-07-1937 in Semarang, Midden-Java (Nederlands Indië). Volgt 1.3.10.2.4.
5 John André Adolph (André) Lapré, geboren op dinsdag 07-03-1939 in Semarang, Midden-Java (Nederlands Indië). Volgt 1.3.10.2.5.
6 Laurens Eduard Gustaaf (Guus) Lapré, geboren op vrijdag 10-01-1941 in Semarang, Midden-Java (Nederlands Indië). Volgt 1.3.10.2.6.
7 Alan Robbert James (Jimmy) Lapré [1.3.10.2.7], geboren op zondag 04-02-1951 in Semarang, Midden-Java (Nederlands Indië).
8 Jeane Antoinette Maureen (Janny) Lapré [1.3.10.2.8], geboren op dinsdag 02-09-1952 in Batavia / Jakarta, West-Java (Nederlands Indië / Indonesië).
1.3.10.2.1 Laura Louise Eugčni Lapré is geboren op zaterdag 27-06-1931 in Semarang, Midden-Java (Nederlands Indië), dochter van Pieter Jacobus (Piet) Lapré (zie 1.3.10.2) en Wilhelmina Cornelia Josephina (Corry) Vermeulen. Laura trouwde, 20 jaar oud, op woensdag 05-03-1952 in Batavia / Jakarta, West-Java (Nederlands Indië / Indonesië) met Gerard Adriaan (Gerry) Rötschke, 23 jaar oud. Gerry is geboren op vrijdag 06-07-1928 in Batavia / Jakarta, West-Java (Nederlands Indië / Indonesië) [bron: CBG], zoon van Gustaaf Adolf Cornelis Rötschke en Asena. Gerry is overleden op dinsdag 03-01-1995 in Tilburg, 66 jaar oud.
Kinderen van Laura en Gerry:
1 Raymond Glenn Rötschke [1.3.10.2.1.1], geboren op zaterdag 24-01-1953 in Batavia / Jakarta, West-Java (Nederlands Indië / Indonesië).
2 Alfred Theodorus Rötschke [1.3.10.2.1.2], geboren op dinsdag 18-05-1954 in Batavia / Jakarta, West-Java (Nederlands Indië / Indonesië).
3 Humphrey George Rötschke [1.3.10.2.1.3], geboren op zaterdag 25-06-1955 in Hilvarenbeek.
4 Hilda Maureen Rötschke [1.3.10.2.1.4], geboren op maandag 24-06-1957 in Tilburg.
5 Sylvia Astrid Rötschke [1.3.10.2.1.5], geboren op zondag 27-07-1958 in Tilburg.
6 Paul Eric Rötschke [1.3.10.2.1.6], geboren op zondag 06-03-1960 in Tilburg.
7 Ilse Mariska Rötschke [1.3.10.2.1.7], geboren op woensdag 01-11-1961 in Tilburg.
8 Walthera Joyce Rötschke [1.3.10.2.1.8], geboren op vrijdag 27-03-1964 in Tilburg.
9 Helena Angela Rötschke [1.3.10.2.1.9], geboren op vrijdag 04-06-1965 in Tilburg. Helena is overleden op zaterdag 23-08-1986 in Tilburg, 21 jaar oud.
1.3.10.2.2 Rudolph Eduard Christiaan (Rudy) Lapré is geboren op zondag 02-07-1933 in Semarang, Midden-Java (Nederlands Indië) [bron: CBG], zoon van Pieter Jacobus (Piet) Lapré (zie 1.3.10.2) en Wilhelmina Cornelia Josephina (Corry) Vermeulen. Rudy is overleden op zondag 18-02-2007 in Rotterdam, Zuiderziekenhuis, 73 jaar oud. Hij is begraven op vrijdag 23-02-2007 in Zuiderbegraafplaats, Rotterdam-Zuid.
Notitie bij Rudy: Rudolph Eduard Christiaan (Rudy) Lapré vestigde zich op 07-10-1963 in Nederland.
Rudy trouwde, 25 jaar oud, op woensdag 08-10-1958 in Kaimana (Nederlands Nieuw Guinea) met Selfina Helwend, 16 jaar oud. Selfina is geboren op vrijdag 25-09-1942 in Kaimana (Nederlands Nieuw Guinea) [bron: CBG], dochter van Nicodemus Helwend en Martha Pattisahusiwa. Selfina is overleden op woensdag 11-02-1998 in Rotterdam, 55 jaar oud. Zij is begraven in Zuiderbegraafplaats, Rotterdam-Zuid.
Kinderen van Rudy en Selfina:
1 Hans Ronald Lapré [1.3.10.2.2.1], geboren op donderdag 27-04-1961 in Seroei (Nederlands Nieuw Guinea).
Notitie bij Hans: Wat zijn de volledige namen van Hans?
Wat is de geboortedatum en geboorteplaats van Hans?
2 Lodewijk Lourenz (Henk) Lapré, geboren op woensdag 19-09-1962 in Seroei (Nederlands Nieuw Guinea). Volgt 1.3.10.2.2.2.
3 Pieter Peter (Piet) Lapré, geboren op woensdag 04-03-1964 in Rotterdam. Volgt 1.3.10.2.2.3.
4 Teunis Harry (Teun) Lapré [1.3.10.2.2.4], geboren op woensdag 04-03-1964 in Rotterdam.
Notitie bij Teun: Teun Lapré is de eeneiige tweelingbroer van Piet Lapré
5 Rosalinda Mathilde (Roos) Lapré, geboren op vrijdag 04-03-1966 in Rotterdam. Volgt 1.3.10.2.2.5.
6 Natasja Natali Lapré, geboren op vrijdag 12-10-1973 in Rotterdam. Volgt 1.3.10.2.2.6.
1.3.10.2.2.2 Lodewijk Lourenz (Henk) Lapré is geboren op woensdag 19-09-1962 in Seroei (Nederlands Nieuw Guinea), zoon van Rudolph Eduard Christiaan (Rudy) Lapré (zie 1.3.10.2.2) en Selfina Helwend. Henk:
(1) trouwde, 24 jaar oud, op woensdag 27-05-1987 in Spijkenisse met Wilma Evelien van Gorcum, 29 jaar oud. Wilma is geboren op zondag 11-08-1957 in Rotterdam, dochter van Bernardus Adrianus van Gorcum en Maria Jansen.
(2) ging samenwonen, 35 of 36 jaar oud, in 1998 in Spijkenisse met Alexandra Maria (Sandra) Bakker, 29 of 30 jaar oud. Het samenwonen werd beëindigd in 2005. Sandra is geboren op vrijdag 26-04-1968 in Schiedam, dochter van Liduinus Simon Maria Josef Bakker en Anna Maria Vis.
Kinderen van Henk en Wilma:
1 Calvin Bernardus Christiaan Lapré [1.3.10.2.2.2.1], geboren op dinsdag 10-11-1987 in Rotterdam.
2 Lennard Lourenz Nelson Lapré [1.3.10.2.2.2.2], geboren op woensdag 12-04-1989 in Spijkenisse.
Kinderen van Henk en Sandra:
3 Junior Lodewijk Lourens Lapré [1.3.10.2.2.2.3], geboren op dinsdag 20-03-2001 in Spijkenisse.
4 Jade Selfina Anna Lapré [1.3.10.2.2.2.4], geboren op maandag 20-06-2005 in Spijkenisse.
1.3.10.2.2.3 Pieter Peter (Piet) Lapré is geboren op woensdag 04-03-1964 in Rotterdam, zoon van Rudolph Eduard Christiaan (Rudy) Lapré (zie 1.3.10.2.2) en Selfina Helwend.
Notitie bij Piet: Piet Lapré is de eeneiige tweelingbroer van Teun Lapré
Piet begon een relatie met Nita Soares.
Notitie bij de relatie van Piet en Nita: Wat is de relatie/huwelijksdatum en plaats?
Notitie bij Nita: Wat is de geboortedatum en geboorteplaats van Nita?
Wie zijn de ouders van Nita?
Kind van Piet en Nita:
1 Elsio Lapré [1.3.10.2.2.3.1].
Notitie bij Elsio: Wat is de geboortedatum en geboorteplaats?
1.3.10.2.2.5 Rosalinda Mathilde (Roos) Lapré is geboren op vrijdag 04-03-1966 in Rotterdam, dochter van Rudolph Eduard Christiaan (Rudy) Lapré (zie 1.3.10.2.2) en Selfina Helwend.
Notitie bij Roos: Rosalinda Mathilde Lapré is, net als haar broers Pieter en Theunis, ook geboren op 04 maart.
Roos trouwde met Ron de Waard.
Notitie bij het huwelijk van Roos en Ron: Wat is de huwelijksdatum en huwelijksplaats?
Notitie bij Ron: Wat zijn de volledige namen van Ron?
Wat is de geboortedatum en geboorteplaats van Ron?
Wie zijn de ouders van Ron?
Kind van Roos en Ron:
1 Jarred de Waard [1.3.10.2.2.5.1].
Notitie bij Jarred: Wat is de geboortedatum en geboorteplaats?
1.3.10.2.2.6 Natasja Natali Lapré is geboren op vrijdag 12-10-1973 in Rotterdam, dochter van Rudolph Eduard Christiaan (Rudy) Lapré (zie 1.3.10.2.2) en Selfina Helwend.
Notitie bij Natasja: Wie is de partner van Natasja?
Kind van Natasja uit onbekende relatie:
1 Shanice Lapré [1.3.10.2.2.6.1].
Notitie bij Shanice: Wat is de geboortedatum en geboorteplaats?
Wie is de vader van Shanice?
1.3.10.2.3 Paulus Cornelis Franciscus (Frans) Lapré is geboren op dinsdag 18-09-1934 in Semarang, Midden-Java (Nederlands Indië) [bron: CBG], zoon van Pieter Jacobus (Piet) Lapré (zie 1.3.10.2) en Wilhelmina Cornelia Josephina (Corry) Vermeulen. Hij is gedoopt op vrijdag 12-10-1934 in Semarang, Midden-Java (Nederlands Indië). Frans is overleden op vrijdag 13-06-1980 in Tilburg, 45 jaar oud.
Notitie bij Frans: Paulus Cornelis Franciscus Lapré vestigde zich op 03-06-1958 in Nederland en woonde vanaf:
03-06-1958 Oisterwijk, Gemullehoekenweg 68
04-08-1959 Tilburg, Weimanspad 25
14-05-1963 Tilburg, Alsemhof 5
Beroep:
spoelenmonteur
Frans trouwde, 22 jaar oud, op donderdag 05-09-1957 in Batavia / Jakarta, West-Java (Nederlands Indië / Indonesië) met Juliana Andriana (Juul) Passania, 31 jaar oud. Juul is geboren op maandag 21-06-1926 in Bandjermassin, Borneo (Nederlands Indië).
Notitie bij Juul: Wie zijn de ouders van Juliana?
Kinderen van Frans en Juul:
1 Arthur Maximiliaan Lapré [1.3.10.2.3.1], geboren op vrijdag 05-12-1958 in Oisterwijk.
Notitie bij Arthur: Wie is de partner van Arthur?
Wie zijn de 2 dochter en 1 zoon van Arthur?
2 Maurice Ludwig (Ries) Lapré, geboren op donderdag 02-06-1960 in Tilburg. Volgt 1.3.10.2.3.2.
3 Wijchard Lawrence (Wiet) Lapré, geboren op zaterdag 14-10-1961 in Tilburg. Volgt 1.3.10.2.3.3.
4 Stanley Vincent Lapré [1.3.10.2.3.4], geboren op woensdag 27-01-1965 in Tilburg.
Notitie bij Stanley: Wie is de partner van Stanley?
Wie zijn de 2 zoons en 1 dochter van Stanley?
1.3.10.2.3.2 Maurice Ludwig (Ries) Lapré is geboren op donderdag 02-06-1960 in Tilburg, zoon van Paulus Cornelis Franciscus (Frans) Lapré (zie 1.3.10.2.3) en Juliana Andriana (Juul) Passania. Ries trouwde, 23 jaar oud, op zondag 23-10-1983 met Johanna Adriana Josefa van Corp, 22 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Ries en Johanna: Wat is de huwelijksplaats?
Johanna is geboren op zaterdag 29-07-1961 in Tilburg.
Notitie bij Johanna: Wie zijn de ouders van Johanna?
Kinderen van Ries en Johanna:
1 Paulus Cornelis Franciscus (Juriaan) Lapré [1.3.10.2.3.2.1], geboren op zaterdag 09-04-1988 in Tilburg.
2 Jeffrey Lapré [1.3.10.2.3.2.2], geboren op zaterdag 02-03-1991 in Tilburg.
Notitie bij Jeffrey: Wat zijn de volledige namen van Jeffrey Lapré?
1.3.10.2.3.3 Wijchard Lawrence (Wiet) Lapré is geboren op zaterdag 14-10-1961 in Tilburg, zoon van Paulus Cornelis Franciscus (Frans) Lapré (zie 1.3.10.2.3) en Juliana Andriana (Juul) Passania. Wiet:
(1) trouwde, 20 jaar oud, op donderdag 26-08-1982 in Tilburg met Lian Bruurs, 18 jaar oud. Het huwelijk werd ontbonden in 05-1988 in Tilburg. Lian is geboren op maandag 20-01-1964 in Tilburg, dochter van Kees Bruurs en Annie Jansen.
(2) trouwde, 27 of 28 jaar oud, in 1989 in Jakarta (Indonesië) met Ifa Fasnia.
Notitie bij het huwelijk van Wiet en Ifa: Wat is de exacte huwelijksdatum?
Ifa is geboren in Medan, Sumatra (Nederlands Indië). Ifa is overleden in Jakarta (Indonesië).
Notitie bij Ifa: Wat is de geboortedatum van Ifa Fasnia?
Wat is de overlijdensdatum van Ifa Fasnia?
Wie zijn de ouders van Ifa Fasnia?
Kinderen van Wiet en Lian:
1 Priscilla Lapré, geboren op vrijdag 24-12-1982 in Tilburg. Volgt 1.3.10.2.3.3.1.
2 Cheryl Lapré [1.3.10.2.3.3.2], geboren op woensdag 21-08-1985 in Tilburg.
Kind van Wiet en Ifa:
3 Romario Lapré [1.3.10.2.3.3.3], geboren op vrijdag 06-07-1990 in Tilburg.
Notitie bij Romario: Romario Lapré woont sinds 1992 in Indonesië.
priscilla_met_kishan.jpg
79 Priscilla met Kishan
1.3.10.2.3.3.1 Priscilla Lapré (afb. 79) is geboren op vrijdag 24-12-1982 in Tilburg, dochter van Wijchard Lawrence (Wiet) Lapré (zie 1.3.10.2.3.3) en Lian Bruurs. Priscilla ging samenwonen, 21 jaar oud, in 04-2004 in Tilburg met Rakesh Koemar Doebar, 23 jaar oud.
Notitie bij het samenwonen van Priscilla en Rakesh: Op 29-01-2004 Hindoestaans getrouwd te Tilburg.
Rakesh is geboren op zaterdag 04-10-1980 in Leeuwarden, zoon van Jaginderpersad Doebar en Koeminwatie Dewi Manglie.
Kind van Priscilla en Rakesh:
1 Kishan Danish Doebar [1.3.10.2.3.3.1.1], geboren op dinsdag 19-09-2006 in Tilburg.
1.3.10.2.4 Olga Juliana Elvira (Olly) Lapré is geboren op maandag 26-07-1937 in Semarang, Midden-Java (Nederlands Indië), dochter van Pieter Jacobus (Piet) Lapré (zie 1.3.10.2) en Wilhelmina Cornelia Josephina (Corry) Vermeulen. Olly trouwde, 23 jaar oud, op zaterdag 20-08-1960 met Eduard Karel Passania, 26 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Olly en Eduard: Wat is de huwelijksplaats?
Eduard is geboren op woensdag 07-03-1934 in Malang, Oost-Java (Nederlands Indië).
Notitie bij Eduard: Wie zijn de ouders van Passania?
Leeft hij nog?
Kinderen van Olly en Eduard:
1 Marco Stefano Passania [1.3.10.2.4.1], geboren op donderdag 11-05-1961 in Vlijmen. Marco is overleden op zaterdag 06-01-1996 in Breda, 34 jaar oud.
2 Leonardo Robertino Passania [1.3.10.2.4.2], geboren op zondag 22-07-1962.
Notitie bij Leonardo: Wat is de geboorteplaats van Leonardo?
3 Guido Ricardo Passania [1.3.10.2.4.3], geboren op zaterdag 03-08-1963.
Notitie bij Guido: Wat is de geboorteplaats van Guido?
4 Bionda Patricia Passania [1.3.10.2.4.4], geboren op dinsdag 22-06-1965. Bionda is overleden op vrijdag 24-06-1966, 1 jaar oud.
Notitie bij Bionda: Wat is de geboorteplaats en overlijdensplaats van Bionda?
5 Edward Ludwig Passania [1.3.10.2.4.5], geboren op donderdag 22-12-1966.
Notitie bij Edward: Wat is de geboorteplaats van Edward?
6 Debra Maureen (Debby) Passania [1.3.10.2.4.6], geboren op dinsdag 24-12-1968.
Notitie bij Debby: Wat is de geboorteplaats van Debby?
1.3.10.2.5 John André Adolph (André) Lapré is geboren op dinsdag 07-03-1939 in Semarang, Midden-Java (Nederlands Indië) [bron: CBG], zoon van Pieter Jacobus (Piet) Lapré (zie 1.3.10.2) en Wilhelmina Cornelia Josephina (Corry) Vermeulen.
Notitie bij de geboorte van André: John André Adolph Lapré vestigde zich op 18-10-1957 in Nederland.
André is overleden op zaterdag 09-08-2003 in Neder-Betuwe, 64 jaar oud.
Notitie bij André: John André Adolph Lapré vestigde zich op 18-10-1957 in Nederland.
André trouwde, 24 jaar oud, op vrijdag 06-09-1963 in ’s-Hertogenbosch met Catharina Theodora Anna van der Laan, 19 jaar oud. De scheiding werd geregistreerd op dinsdag 12-11-1974 in ’s-Hertogenbosch. Catharina is geboren op woensdag 10-05-1944 in ’s-Gravenhage.
Notitie bij Catharina: Wie zijn de ouders van Catharina?
Kinderen van André en Catharina:
1 Sandra Maria Lapré [1.3.10.2.5.1], geboren op donderdag 26-03-1964 in ’s-Hertogenbosch.
2 Tony Marcus Lapré [1.3.10.2.5.2], geboren op zondag 30-10-1966 in Vlaardingen.
3 Marco Patrick Lapré, geboren op zaterdag 27-01-1968 in Vlaardingen. Volgt 1.3.10.2.5.3.
1.3.10.2.5.3 Marco Patrick Lapré is geboren op zaterdag 27-01-1968 in Vlaardingen, zoon van John André Adolph (André) Lapré (zie 1.3.10.2.5) en Catharina Theodora Anna van der Laan. Marco begon een relatie met Melanie Mooiman. Melanie trouwde later met Verhart.
Kind van Marco uit onbekende relatie:
1 Aďsha Luna Anna Lapré [1.3.10.2.5.3.1], geboren op woensdag 24-03-1999 in Schiedam.
1.3.10.2.6 Laurens Eduard Gustaaf (Guus) Lapré is geboren op vrijdag 10-01-1941 in Semarang, Midden-Java (Nederlands Indië), zoon van Pieter Jacobus (Piet) Lapré (zie 1.3.10.2) en Wilhelmina Cornelia Josephina (Corry) Vermeulen. Guus trouwde met Vera.
Notitie bij het huwelijk van Guus en Vera: Wat is de huwelijksdatum en huwelijksplaats?
Notitie: Wat zijn de volledige namen van Vera?
Wat is de geboortedatum en geboorteplaats van Vera?
Wie zijn de ouders van Vera?
Kinderen van Guus en Vera:
1 Stephan Lapré [1.3.10.2.6.1].
Notitie bij Stephan: Wat is de geboortedatum en geboorteplaats van Stephan?
2 Christian Lapré [1.3.10.2.6.2].
Notitie bij Christian: Wat is de geboortedatum en geboorteplaats van Christian?
grafsteen_jun_wangsawijaya.jpg
80 grafsteen Jun Wangsawijaya
1.3.10.3 Herman Eduard (Eddy) Lapré is geboren op maandag 28-11-1910 in Semarang, Midden-Java (Nederlands Indië) [bron: CBG / RA 1912, 84], zoon van Christiaan Herman (Mantji) Lapré (zie 1.3.10) en Helmina Augustina Frederica (Mien) Lugtman. Eddy is overleden op maandag 26-03-1984 in Dordrecht, 73 jaar oud.
Notitie bij Eddy: Herman Eduard Lapré vestigde zich op 15-11-1951 in Nederland en woonde vanaf:
15-11-1951 Noordwijk, Kon Astr Boulevard 37
16-10-1952 Dordt, Steegoversloot 10
25-11-1954 Dordt, Voorstraat 21
04-01-1957 Dordt, Vern. in 27
24-06-1957 Dordt, gewijzigd in Boomstraat 2
13-12-1961 Dordt, v.d. Kloosterstraat 60
14-07-1975 Dordt C. Evertsenstraat 241
Beroepen:
Adj. marktmeester gemeente Batavia
ambtenaar
fabrieksarbeider
machinebankwerker
emballeur
Eddy:
(1) trouwde, 24 jaar oud, op woensdag 18-09-1935 in Batavia / Jakarta, West-Java (Nederlands Indië / Indonesië) met Cornelia (Nelly) Thielsch, 20 jaar oud. Nelly is geboren op zaterdag 27-03-1915 in Bogor / Buitenzorg, West-Java (Nederlands Indië) [bron: CBG], dochter van Eduard Ferdinand Thielsch en Asmi. Nelly is overleden op donderdag 11-07-1974 in Dordrecht, 59 jaar oud.
(2) trouwde, 68 jaar oud, op dinsdag 23-01-1979 in Maastricht met Julinah Jumsih (Jun) Wangsawijaya (afb. 80), 43 jaar oud. Jun is geboren op donderdag 25-07-1935 in Tjiledug, West-Java (Indonesië). Jun is overleden op woensdag 21-01-1998 in Dordrecht, 62 jaar oud. Zij is begraven in Dordrecht, begraafplaats Essenhof.
Notitie bij Jun: Wie zijn de ouders van Julinah?
Kinderen van Eddy en Nelly:
1 Magda Theresia (Meity) Lapré, geboren op zondag 19-04-1936 in Batavia / Jakarta, West-Java (Nederlands Indië / Indonesië). Volgt 1.3.10.3.1.
2 Yvonne Loretta (Vonny) Lapré, geboren op woensdag 02-06-1937 in Batavia / Jakarta, West-Java (Nederlands Indië / Indonesië). Volgt 1.3.10.3.2.
3 Ferdinand Rudolf (Ferry) Lapré, geboren op dinsdag 07-06-1938 in Batavia / Jakarta, West-Java (Nederlands Indië / Indonesië). Volgt 1.3.10.3.3.
4 Charles Eduard (Charly) Lapré, geboren op zondag 05-05-1940 in Batavia / Jakarta, West-Java (Nederlands Indië / Indonesië). Volgt 1.3.10.3.4.
5 Jeannine Violetta Lapré, geboren op dinsdag 06-10-1942 in Batavia / Jakarta, West-Java (Nederlands Indië / Indonesië). Volgt 1.3.10.3.5.
6 Marijke Edmay (Dokke) Lapré, geboren op vrijdag 05-11-1943 in Batavia / Jakarta, West-Java (Nederlands Indië / Indonesië). Volgt 1.3.10.3.6.
7 Edward James Orlof (Orry) Lapré, geboren op zaterdag 14-04-1945 in Batavia / Jakarta, West-Java (Nederlands Indië / Indonesië). Volgt 1.3.10.3.7.
8 Christiaan Reginald (Reggy) Lapré, geboren op zondag 28-07-1946 in Batavia / Jakarta, West-Java (Nederlands Indië / Indonesië). Volgt 1.3.10.3.8.
9 Mariska Jolanda Lapré, geboren in 1947 in Batavia / Jakarta, West-Java (Nederlands Indië / Indonesië). Volgt 1.3.10.3.9.
10 Hedy Denise Ingeliene (Inge) Lapré, geboren op woensdag 10-03-1948 in Batavia / Jakarta, West-Java (Nederlands Indië / Indonesië). Volgt 1.3.10.3.10.
11 Roy Boudewijn Lapré, geboren op zondag 25-06-1950 in Batavia / Jakarta, West-Java (Nederlands Indië / Indonesië). Volgt 1.3.10.3.11.
1.3.10.3.1 Magda Theresia (Meity) Lapré is geboren op zondag 19-04-1936 in Batavia / Jakarta, West-Java (Nederlands Indië / Indonesië), dochter van Herman Eduard (Eddy) Lapré (zie 1.3.10.3) en Cornelia (Nelly) Thielsch. Meity is overleden op dinsdag 12-06-2001 in West-Palm Beach (Florida), 65 jaar oud. Meity:
(1) trouwde met Robert T (Rob) Bolt.
Notitie bij het huwelijk van Meity en Rob: What is the married date and place?
Notitie bij Rob: What is de complet name of Robert?
What is the borndate and bornplace of Robert?
Who are the parents of Robert?
(2) trouwde, 19 jaar oud, op vrijdag 20-01-1956 met Paul Bastiaan Schüller, 21 jaar oud. De scheiding werd geregistreerd.
Notitie bij het huwelijk van Meity en Paul: What is the married place?
Paul is geboren op woensdag 24-01-1934 in Poerwokerto, Midden-Java (Nederlands Indië).
Notitie bij Paul: Paul Bastiaan Schüller woont thans in Gersthofen, Zuid Duitsland.
Kinderen van Meity en Paul:
1 Miranda (Wanda) Schüller [1.3.10.3.1.1], geboren op woensdag 26-06-1957 in Dordrecht.
2 Gilbert Schüller [1.3.10.3.1.2], geboren op donderdag 29-05-1958 in Dordrecht.
3 Glenda Schuller [1.3.10.3.1.3], geboren op maandag 13-11-1967 in Dordrecht. Glenda is overleden op maandag 26-10-1998 in Lewistown, Pennsylvania (USA), 30 jaar oud.
1.3.10.3.2 Yvonne Loretta (Vonny) Lapré is geboren op woensdag 02-06-1937 in Batavia / Jakarta, West-Java (Nederlands Indië / Indonesië), dochter van Herman Eduard (Eddy) Lapré (zie 1.3.10.3) en Cornelia (Nelly) Thielsch. Vonny trouwde, 20 jaar oud, op vrijdag 23-08-1957 in Dordrecht met Karel Alex Trebels, 25 jaar oud. Karel is geboren op zondag 24-04-1932 in Kuta-ardjo, Midden-Java (Nederlands Indië), zoon van Frans Albert Frederik John Trebels en Sadinem.
Kinderen van Vonny en Karel:
1 Carl Henry Pierre Trebels [1.3.10.3.2.1], geboren op zaterdag 25-01-1958 in Dordrecht.
2 Joyce Mildred Bonita Trebels [1.3.10.3.2.2], geboren op maandag 14-09-1959 in Dordrecht.
3 John Harold Edmond Trebels [1.3.10.3.2.3], geboren op maandag 19-03-1962 in Dordrecht.
4 Jürgen Andrew Trebels [1.3.10.3.2.4], geboren op zaterdag 23-11-1963 in Dordrecht.
5 Ingrid Barbera Trebels [1.3.10.3.2.5], geboren op vrijdag 05-08-1966 in Dordrecht.
1.3.10.3.3 Ferdinand Rudolf (Ferry) Lapré is geboren op dinsdag 07-06-1938 in Batavia / Jakarta, West-Java (Nederlands Indië / Indonesië), zoon van Herman Eduard (Eddy) Lapré (zie 1.3.10.3) en Cornelia (Nelly) Thielsch. Ferry:
(1) trouwde, 20 jaar oud, op donderdag 12-06-1958 met Norma Sylvia Tonkes, 17 jaar oud. De scheiding werd geregistreerd op maandag 22-12-1975. Norma is geboren op zaterdag 29-03-1941 in Medan, Sumatra (Nederlands Indië), dochter van Pieter Tonkes en Fientje Afiah Bahasoan.
(2) trouwde, 52 jaar oud, op donderdag 28-03-1991 in Amsterdam met Amelia Geertruida (Lea) Reijnecke, 37 jaar oud. Lea is geboren op maandag 19-10-1953 in Maastricht, dochter van Eduard Johannes Ferdinand (Eddy) Reijnecke en Oningsih Onnie Sastra.
Kinderen van Ferry en Norma:
1 Gracia Patricia Maria (Grace) Lapré, geboren op zaterdag 18-10-1958 in Dordrecht. Volgt 1.3.10.3.3.1.
2 Carlo Andreas Roberto Lapré, geboren op maandag 10-10-1960 in Dordrecht. Volgt 1.3.10.3.3.2.
3 Ferdinand Oscar Stephanus (Oscar) Lapré, geboren op dinsdag 11-06-1963 in Dordrecht. Volgt 1.3.10.3.3.3.
4 Patrick Arthur Daniel Lapré, geboren op maandag 22-02-1965 in Dordrecht. Volgt 1.3.10.3.3.4.
5 Bianca Seraphina Rebecca (Bieb) Lapré, geboren op dinsdag 09-02-1971 in Dordrecht. Volgt 1.3.10.3.3.5.
Kind van Ferry en Lea:
6 Quinten Fabian Eduard Lapré [1.3.10.3.3.6], geboren op dinsdag 18-06-1991 in Amsterdam.
1.3.10.3.3.1 Gracia Patricia Maria (Grace) Lapré is geboren op zaterdag 18-10-1958 in Dordrecht, dochter van Ferdinand Rudolf (Ferry) Lapré (zie 1.3.10.3.3) en Norma Sylvia Tonkes. Grace trouwde, 36 jaar oud, op vrijdag 24-02-1995 in Son en Breugel (NB) met Arie van Beek, 37 jaar oud. Het huwelijk werd ontbonden op donderdag 29-10-2009. Arie is geboren op zaterdag 16-11-1957 in Vlaardingen.
Kinderen van Grace en Arie:
1 Dewi-Jane van Beek [1.3.10.3.3.1.1], geboren op dinsdag 22-08-1995 in Eindhoven.
2 Sylvana van Beek [1.3.10.3.3.1.2], geboren op dinsdag 04-11-1997 in Eindhoven.
1.3.10.3.3.2 Carlo Andreas Roberto Lapré is geboren op maandag 10-10-1960 in Dordrecht, zoon van Ferdinand Rudolf (Ferry) Lapré (zie 1.3.10.3.3) en Norma Sylvia Tonkes. Carlo trouwde, 26 jaar oud, op woensdag 13-05-1987 in Dordrecht met Karen Kunkeler. Karen is geboren op 23-01 (jaar onbekend) in Dordrecht.
Notitie bij Karen: Wat is het geboortejaar van Karen Kunkeler?
Kinderen van Carlo en Karen:
1 Cimmy-Lou Lapré [1.3.10.3.3.2.1], geboren op dinsdag 21-07-1987 in Dordrecht.
2 Yaella Lapré [1.3.10.3.3.2.2], geboren op woensdag 12-02-1992 in Dordrecht.
1.3.10.3.3.3 Ferdinand Oscar Stephanus (Oscar) Lapré is geboren op dinsdag 11-06-1963 in Dordrecht, zoon van Ferdinand Rudolf (Ferry) Lapré (zie 1.3.10.3.3) en Norma Sylvia Tonkes. Oscar trouwde, 26 jaar oud, op vrijdag 27-04-1990 in Dordrecht met Angelique van Stokrom, 25 jaar oud. Angelique is geboren op zondag 21-02-1965 in Dordrecht, dochter van Arent Rudolf Jillis (Ad) van Stokrom en Ariaantje Christina (Jeanne) Muijen.
Kinderen van Oscar en Angelique:
1 Bruno Rudolf Lapré [1.3.10.3.3.3.1], geboren op vrijdag 24-02-1995 in Dordrecht.
2 Franca Lapré [1.3.10.3.3.3.2], geboren op dinsdag 17-06-1997 in Dordrecht.
1.3.10.3.3.4 Patrick Arthur Daniel Lapré is geboren op maandag 22-02-1965 in Dordrecht, zoon van Ferdinand Rudolf (Ferry) Lapré (zie 1.3.10.3.3) en Norma Sylvia Tonkes. Patrick trouwde, 25 jaar oud, op vrijdag 23-11-1990 in Dordrecht met Clara Sytske Blom, 25 jaar oud. Clara is geboren op vrijdag 08-01-1965 in Terneuzen, dochter van Freerk Hans Blom en Madi Oderij.
Kinderen van Patrick en Clara:
1 Bente Lapré [1.3.10.3.3.4.1], geboren op zaterdag 08-07-1995 in Dordrecht.
2 Silke Lapré [1.3.10.3.3.4.2], geboren op dinsdag 08-12-1998 in Dordrecht.
1.3.10.3.3.5 Bianca Seraphina Rebecca (Bieb) Lapré is geboren op dinsdag 09-02-1971 in Dordrecht, dochter van Ferdinand Rudolf (Ferry) Lapré (zie 1.3.10.3.3) en Norma Sylvia Tonkes. Bieb:
(1) trouwde, 19 jaar oud, op donderdag 29-11-1990 in Dordrecht met Nico-Jan van Es, 24 jaar oud. Het huwelijk werd ontbonden op woensdag 27-09-1995 in Dordrecht. Nico-Jan is geboren op dinsdag 09-08-1966 in Sliedrecht, zoon van Jacques van Es en Janna Zeelen.
(2) trouwde, 25 jaar oud, op dinsdag 28-05-1996 in Dordrecht met Carl Wapperom, 23 jaar oud. Het huwelijk werd ontbonden in 2007. Carl is geboren op woensdag 28-06-1972 in Dordrecht, zoon van Karel Wapperom en Gertrüd de Groot.
(3) trouwde, 44 jaar oud, op vrijdag 13-02-2015 met Rob van Vegchel - Lapré, 46 jaar oud. Rob is geboren op woensdag 12-02-1969.
Kind van Bieb en Nico-Jan:
1 Zoë Kayleigh Silja Wapperom [1.3.10.3.3.5.1], geboren op zaterdag 26-01-1991 in Dordrecht, adoptiedochter van Carl Wapperom.
Kinderen van Bieb en Carl:
1 Zoë Kayleigh Silja Wapperom [1.3.10.3.3.5.1], geboren op zaterdag 26-01-1991 in Dordrecht, dochter van Nico-Jan van Es, adoptiedochter van Carl Wapperom.
2 Jarni Ferdy Carl Wapperom [1.3.10.3.3.5.2], geboren op woensdag 28-05-1997 in Dordrecht.
3 Kyra Elena Maria Wapperom [1.3.10.3.3.5.3], geboren op dinsdag 28-12-1999 in Dordrecht.
4 Delenn Beau Wapperom [1.3.10.3.3.5.4], geboren op vrijdag 13-06-2003 in Dordrecht.
1.3.10.3.4 Charles Eduard (Charly) Lapré is geboren op zondag 05-05-1940 in Batavia / Jakarta, West-Java (Nederlands Indië / Indonesië), zoon van Herman Eduard (Eddy) Lapré (zie 1.3.10.3) en Cornelia (Nelly) Thielsch.
Notitie bij Charly: Charles Eduard Lapré woont in Duitsland.
Charly:
(1) trouwde, 22 jaar oud, op maandag 20-08-1962 met Veronika D. Ringel. De scheiding werd geregistreerd.
Notitie bij het huwelijk van Charly en Veronika: What is the marriedplace?
What is the date of deforce and deforseplace?
Wat is de huwelijksplaats?
Wat is de scheidingsdatum en scheidingsplaats?
Notitie bij Veronika: What is the complete name of Veronika?
Wat is the borndata and born place of Veronika?
Who are the parents of Veronika?
Wat zijn de volledige namen van Veronika?
Wat is de geboortedatum en geboorteplaats van Veronika?
Wie zijn de ouders van Veronika?
Veronica woont in Kentucky (USA).
(2) trouwde, minstens 25 jaar oud, na 1965 met Gunda Huberts. De scheiding werd geregistreerd.
Notitie bij het huwelijk van Charly en Gunda: Wat is de huwelijksdatum en huwelijksplaats?
Wat is de scheidingsdatum en scheidingsplaats?
Notitie bij Gunda: Wat is de geboortedatum en geboorteplaats van Gunda?
Wie zijn de ouders van Gunda?
Kind van Charly en Veronika:
1 Raymond Charles (Ray) Lapré, geboren op donderdag 20-02-1964 in Dordrecht. Volgt 1.3.10.3.4.4.
Kinderen van Charly en Gunda:
2 Beate Lapré [1.3.10.3.4.1].
Notitie bij Beate: What is the borndate and bornplace?
Wat is de geboortedatum en geboorteplaats van Beate?
3 Martin Lapré [1.3.10.3.4.2].
Notitie bij Martin: What is the borndate and bornplace?
Wat is de geboortedatum en geboorteplaats van Martin?
4 Marcus Lapré [1.3.10.3.4.3].
Notitie bij Marcus: What is the borndate and bornplace?
Wat is de geboortedatum en geboorteplaats van Marcus?
1.3.10.3.4.4 Raymond Charles (Ray) Lapré is geboren op donderdag 20-02-1964 in Dordrecht, zoon van Charles Eduard (Charly) Lapré (zie 1.3.10.3.4) en Veronika D. Ringel.
Notitie bij Ray: Raymond Charles (Ray) Lapré woont in Kentucky (USA).
Ray trouwde met Lisa Ply.
Notitie bij het huwelijk van Ray en Lisa: What is de married date and place?
Notitie bij Lisa: What is the borndate and bornplace of Lisa?
What are the names of the parents of Lisa?
Kinderen van Ray en Lisa:
1 Anna Marie Lapré, geboren op zondag 28-10-1984 in Nuremburg (Germany). Volgt 1.3.10.3.4.4.1.
2 Rachel Theresa Lapré [1.3.10.3.4.4.2], geboren op maandag 16-03-1987 in Nuremburg (Germany), in a USA military hospital.
3 Lynsey Nicole Lapré [1.3.10.3.4.4.3], geboren op donderdag 19-05-1994 in Fort Thomas Kentucky (USA).
1.3.10.3.4.4.1 Anna Marie Lapré is geboren op zondag 28-10-1984 in Nuremburg (Germany), dochter van Raymond Charles (Ray) Lapré (zie 1.3.10.3.4.4) en Lisa Ply. Anna trouwde, 23 jaar oud, op donderdag 26-06-2008 met William Vogt.
Notitie bij het huwelijk van Anna en William: What was the place of the marrich?
William is geboren in Fort Thomas Kentucky (USA).
Notitie bij William: What is the borndate of William Vogt?
What are the full names of the parents of William Vogt?
1.3.10.3.5 Jeannine Violetta Lapré is geboren op dinsdag 06-10-1942 in Batavia / Jakarta, West-Java (Nederlands Indië / Indonesië) [bron: CBG], dochter van Herman Eduard (Eddy) Lapré (zie 1.3.10.3) en Cornelia (Nelly) Thielsch. Jeannine is overleden op woensdag 21-02-2001 in Rotterdam, 58 jaar oud.
Notitie bij Jeannine: Jeanine Violetta Lapré vestigde zich op 15-11-1951 in Nederland.
Vanaf 16-10-1952 woonde ze in Dordrecht.
Jeannine trouwde, 26 jaar oud, op vrijdag 11-10-1968 in Dordrecht met Antonius (Antoon) Deplon, 26 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Jeannine en Antoon: Jeanine Violetta Lapré zit in de tak van Pieter Jacobus Lapré (1844).
Antonius Deplon zit (als pleegzoon) in de tak van Dirk Bernardus Lapré (1847)
Pieter Jacobus Lapré (1844) en Dirk Bernardus Lapré (1847) zijn broers van elkaar.
Zie 1.5.2.1.1.1 voor persoonsgegevens van Antoon.
Kinderen van Jeannine en Antoon:
1 Luciënne Mireille Deplon [1.3.10.3.5.1], geboren op zaterdag 23-08-1969 in Dordrecht.
2 Manuela Ramona (Mona) Deplon, geboren op zondag 19-12-1971 in Dordrecht. Volgt 1.3.10.3.5.2.
trouwfoto_mona___michiel.jpg
81 trouwfoto Mona & Michiel
1.3.10.3.5.2 Manuela Ramona (Mona) Deplon (afb. 81) is geboren op zondag 19-12-1971 in Dordrecht, dochter van Antonius (Antoon) Deplon (zie 1.5.2.1.1.1) en Jeannine Violetta Lapré (zie 1.3.10.3.5). Mona trouwde, 33 jaar oud, op zaterdag 03-12-2005 in Curaçao met Michiel de Jager, 35 jaar oud. Michiel is geboren op vrijdag 12-12-1969 in Delft.
Notitie bij Michiel: Wat zijn de volledige namen van de ouders van Michiel de Jager?
Kinderen van Mona en Michiel:
olivia_jeannine_de_jager.jpg
82 Olivia Jeannine de Jager
1 Olivia Jeannine de Jager [1.3.10.3.5.2.1] (afb. 82), geboren op donderdag 22-11-2007 in Amsterdam.
mees_olivier_de_jager.jpg
83 Mees Olivier de Jager
2 Mees Olivier de Jager [1.3.10.3.5.2.2] (afb. 83), geboren op donderdag 20-08-2009 in Amsterdam.
1.3.10.3.6 Marijke Edmay (Dokke) Lapré is geboren op vrijdag 05-11-1943 in Batavia / Jakarta, West-Java (Nederlands Indië / Indonesië), dochter van Herman Eduard (Eddy) Lapré (zie 1.3.10.3) en Cornelia (Nelly) Thielsch. Dokke trouwde, 19 jaar oud, op vrijdag 05-04-1963 met B.R. (Robby) Muller.
Notitie bij het huwelijk van Dokke en Robby: Wat is de huwelijksplaats?
Notitie bij Robby: Wat zijn de volledige namen van Bobby?
Wat is de geboortedatum en geboorteplaats van Bobby?
Wie zijn de ouders van Bobby?
Kinderen van Dokke en Robby:
1 Anton Muller [1.3.10.3.6.1].
Notitie bij Anton: Wat is de geboortedatum en geboorteplaats van Anton?
2 Jessy Muller [1.3.10.3.6.2].
Notitie bij Jessy: Wat is de geboortedatum en geboorteplaats van Jessy?
3 Rowdy Muller [1.3.10.3.6.3].
Notitie bij Rowdy: Wat is de geboortedatum en geboorteplaats van Rowdy?
4 Claudine Muller [1.3.10.3.6.4].
Notitie bij Claudine: Wat is de geboortedatum en geboorteplaats van Claudine?
1.3.10.3.7 Edward James Orlof (Orry) Lapré is geboren op zaterdag 14-04-1945 in Batavia / Jakarta, West-Java (Nederlands Indië / Indonesië), zoon van Herman Eduard (Eddy) Lapré (zie 1.3.10.3) en Cornelia (Nelly) Thielsch. Orry trouwde, 24 jaar oud, op dinsdag 17-03-1970 met Marga Stal.
Notitie bij het huwelijk van Orry en Marga: Wat is de huwelijksplaats?
Notitie bij Marga: Wat is de geboortedatum en geboorteplaats van Marga?
Wie zijn de ouders van Marga?
Kinderen van Orry en Marga:
1 Marcel Lapré [1.3.10.3.7.1].
Notitie bij Marcel: Wat is de geboortedatum en geboorteplaats van Marcel?
2 Erwin Lapré [1.3.10.3.7.2].
Notitie bij Erwin: Wat is de geboortedatum en geboorteplaats van Erwin?
1.3.10.3.8 Christiaan Reginald (Reggy) Lapré is geboren op zondag 28-07-1946 in Batavia / Jakarta, West-Java (Nederlands Indië / Indonesië) [bron: PK], zoon van Herman Eduard (Eddy) Lapré (zie 1.3.10.3) en Cornelia (Nelly) Thielsch. Reggy is overleden op dinsdag 07-08-2012 in Dordrecht, 66 jaar oud. Reggy:
(1) trouwde, 27 jaar oud, op vrijdag 19-07-1974 in Dordrecht met Wamiti Ardjan, 31 jaar oud. Het huwelijk werd ontbonden op dinsdag 14-04-1981 in Dordrecht. Wamiti is geboren op donderdag 25-02-1943 in Leiden.
(2) trouwde, 43 jaar oud, op vrijdag 27-07-1990 in Dordrecht met Rita Jolanda Silvestra Maria Brouwer, 35 jaar oud. Rita is geboren op maandag 28-03-1955 in Semarang, Midden-Java (Nederlands Indië), dochter van Elsa Brouwer.
Notitie bij Rita: Wie is de vader van Rita Jolanda Silvestra Maria Brouwer?
1.3.10.3.9 Mariska Jolanda Lapré is geboren in 1947 in Batavia / Jakarta, West-Java (Nederlands Indië / Indonesië), dochter van Herman Eduard (Eddy) Lapré (zie 1.3.10.3) en Cornelia (Nelly) Thielsch. Mariska is overleden in 1947 in Batavia / Jakarta, West-Java (Nederlands Indië / Indonesië), geen jaar oud.
Notitie bij Mariska: Wat is de exacte geboortedatum en overlijdensdatum?
Kind van Mariska uit onbekende relatie:
1 Lucienne Mariska Jolanda Lapré [1.3.10.3.9.1], geboren omstreeks 1948 in Batavia / Jakarta, West-Java (Nederlands Indië / Indonesië). Lucienne is overleden omstreeks 04-1949 in Batavia / Jakarta, West-Java (Nederlands Indië / Indonesië), ongeveer 1 jaar oud.
Notitie bij Lucienne: Lucienne Mariska Jolanda Lapré is slechts 11 maanden oud geworden.
1.3.10.3.10 Hedy Denise Ingeliene (Inge) Lapré is geboren op woensdag 10-03-1948 in Batavia / Jakarta, West-Java (Nederlands Indië / Indonesië), dochter van Herman Eduard (Eddy) Lapré (zie 1.3.10.3) en Cornelia (Nelly) Thielsch. Inge trouwde, 19 jaar oud, op vrijdag 02-06-1967 met A. (Tony) Snoek.
Notitie bij het huwelijk van Inge en Tony: Wat is de huwelijksplaats?
Notitie bij Tony: Wat zijn de volledige namen van Tony?
Wat is de geboortedatum en geboorteplaats van Tony?
Wie zijn de ouders van Tony?
Kinderen van Inge en Tony:
1 Dany Snoek [1.3.10.3.10.1].
Notitie bij Dany: Wat is de geboortedatum en geboorteplaats van Dany?
2 Denise Snoek [1.3.10.3.10.2].
Notitie bij Denise: Wat is de geboortedatum en geboorteplaats van Denise?
1.3.10.3.11 Roy Boudewijn Lapré is geboren op zondag 25-06-1950 in Batavia / Jakarta, West-Java (Nederlands Indië / Indonesië), zoon van Herman Eduard (Eddy) Lapré (zie 1.3.10.3) en Cornelia (Nelly) Thielsch. Roy trouwde, 23 jaar oud, op vrijdag 14-09-1973 in Dordrecht met Zvezdana (Stella) Rakosé, 22 jaar oud. Stella is geboren op zondag 03-06-1951.
Notitie bij Stella: Wat is de gebooretplaats van Stella?
Wie zijn de ouders van Stella?
Kinderen van Roy en Stella:
1 Tamara Lapré [1.3.10.3.11.1], geboren op zondag 30-04-1972 in Koper (Slovenië).
2 Sacha Lapré [1.3.10.3.11.2], geboren op maandag 03-02-1975 in Dordrecht.
1.3.10.4 Gustaaf Armand Lapré is geboren op dinsdag 01-10-1912 in Semarang, Midden-Java (Nederlands Indië), zoon van Christiaan Herman (Mantji) Lapré (zie 1.3.10) en Helmina Augustina Frederica (Mien) Lugtman. Gustaaf is overleden in 1941, 28 of 29 jaar oud.
Notitie bij Gustaaf: Wat is de exacte overlijdensdatum en overlijdensplaats van Gustaaf?
Beroep:
opzichter gevangenis Mr. Cornelis
Gustaaf trouwde, 22 jaar oud, op woensdag 18-09-1935 met Christine F. Mosselman.
Notitie bij het huwelijk van Gustaaf en Christine: Wat is de huwelijksplaats?
Wie is (of zijn) hun kind(eren)?
Notitie bij Christine: Wat zijn de volledige namen van Christine?
Wat is de geboortedatum en geboorteplaats van Christine?
Wie zijn de ouders van Christine?
Kinderen van Gustaaf en Christine:
1 Donald Lambertus Lapré. Volgt 1.3.10.4.1.
2 Ronald Lapré [1.3.10.4.2].
Notitie bij Ronald: Wat zijn de volledige namen van Ronald Lapré?
Wat is de geboortedatum en geboorteplaats van Ronald Lapré?
Wie is/zijn de eventuele partner en/of kinderen van Ronald Lapré?
3 Ilse Lapré. Volgt 1.3.10.4.3.
1.3.10.4.1 Donald Lambertus Lapré, zoon van Gustaaf Armand Lapré (zie 1.3.10.4) en Christine F. Mosselman.
Notitie bij Donald: Wat is de geboortedatum en geboorteplaats van Donald Lambertus Lapré?
Wie is / was de partner van Donald Lambertus Lapré?
Donald begon een relatie met Dina Boerhof.
Notitie bij Dina: Wat is de geboortedatum en geboorteplaats van Dina Boerhof?
Wat zijn de volledige namen van de ouders van Dina Boerhof?
Kinderen van Donald en Dina:
dennis.jpg
84 Dennis
1 Dennis Lapré [1.3.10.4.1.1] (afb. 84), geboren op zondag 20-06-1965.
Notitie bij Dennis: Wat is de geboorteplaats van Dennis?
ursula.jpg
85 Ursula
2 Ursula Lapré [1.3.10.4.1.2] (afb. 85), geboren op zondag 08-03-1970.
Notitie bij Ursula: Wat is de geboorteplaats van Ursula Lapré?
claudia.jpg
86 Claudia
3 Claudia Lapré [1.3.10.4.1.3] (afb. 86), geboren op dinsdag 28-12-1971.
Notitie bij Claudia: Wat is geboorteplaats van Claudia?
1.3.10.4.3 Ilse Lapré, dochter van Gustaaf Armand Lapré (zie 1.3.10.4) en Christine F. Mosselman.
Notitie bij Ilse: Wat zijn de volledige namen van Ilse Lapré?
Wat is de geboortedatum en geboorteplaats van Ilse Lapré?
Wie zijn de eventuele kinderen van Ilse Lapré?
Ilse trouwde met Smits.
Notitie bij het huwelijk van Ilse en Smits: Wat is de huwelijksdatum en huwelijksplaats?
Notitie: Wat zijn de volledige namen van Smits?
Wat is de geboortedatum en geboorteplaats van Smits?
Wie zijn de ouders van Smits?
1.3.10.6 Aurelia Elvira (Aureel) Lapré is geboren op dinsdag 10-07-1917 in Semarang, Midden-Java (Nederlands Indië) [bron: RA 1918, 99], dochter van Christiaan Herman (Mantji) Lapré (zie 1.3.10) en Helmina Augustina Frederica (Mien) Lugtman. Aureel is overleden omstreeks 1941, ongeveer 24 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Aureel: Aurelia Elvira (Aureel) Lapré overleed 1 dag na het overlijden van haar zoontje Harold Brondgeest.
Notitie bij Aureel: Wat is de exacte overlijdensdatum en overlijdensplaats van Aurelia?
Aureel trouwde, ongeveer 21 jaar oud, omstreeks 1938 met Harold Carl Brondgeest, ongeveer 21 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Aureel en Harold: Wat is de exacte huwelijksdatum en huwelijksplaats?
Harold is geboren op woensdag 28-02-1917 in Bogor / Buitenzorg, West-Java (Nederlands Indië) [bron: RA1919, 70], zoon van George Alphonse Mathias Brondgeest en Theodora Maria Antoinette (Oma Barends) Barends. Harold is overleden op maandag 18-09-1944 in het water op vijftien kilometer ten westen van Bengkulu voor de zuidwestkust van Sumatra, 27 jaar oud (oorzaak: als gevangene verdronken tijdens het Junyo Maru-drama.).
Notitie bij overlijden van Harold: De Junyo Maro was een Japans vrachtschip dat in de Tweede Wereldoorlog op 18 september 1944 werd getorpedeerd door de Britse onderzeeboot HMS Tradewind met ongeveer 5600 doden als gevolg.
Het is één van de grootste scheepsrampen in de geschiedenis met bijna vier keer zoveel doden als bij de Titanic waar in april 1912 zo’n 1500 slachtoffers vielen.
Kinderen van Aureel en Harold:
1 Antoinette Theodora Aurelia (Oma Lia) Brondgeest, geboren op maandag 02-05-1938. Volgt 1.3.10.6.1.
2 Harold Brondgeest [1.3.10.6.2], geboren omstreeks 1941. Harold is overleden omstreeks 1941, ongeveer een jaar oud.
Notitie bij overlijden van Harold: Harold Brondgeest overleed vlak na zijn geboorte en 1 dag voor het overlijden van zijn moeder Aurelia Elvira (Aureel) Lapré.
1.3.10.6.1 Antoinette Theodora Aurelia (Oma Lia) Brondgeest is geboren op maandag 02-05-1938, dochter van Harold Carl Brondgeest en Aurelia Elvira (Aureel) Lapré (zie 1.3.10.6), pleegdochter van Theodora Maria Antoinette (Oma Barends) Barends.
Notitie bij Oma Lia: Antoinette Theodora Aurelia Brondgeest is als wees opgevoed door haar grootmoeder Theodora Maria Antoinette Barends, bekent als ’Oma Barends’.
Oma Lia trouwde in Hollandia (Ned. Nieuw Guinea) met Arnold Cornelis de Jong. Arnold is geboren op zaterdag 02-04-1932 in Meester Cornelis (Nederlands Indië).
1.3.10.7 John Eduard Lapré is geboren op woensdag 24-09-1919 in Semarang, Midden-Java (Nederlands Indië) [bron: CBG, RA 1920, 98], zoon van Christiaan Herman (Mantji) Lapré (zie 1.3.10) en Helmina Augustina Frederica (Mien) Lugtman. John is overleden op dinsdag 26-09-2006 in Maastricht, 87 jaar oud.
Notitie bij John: John Eduard Lapré vestigde zich vanaf 19-09-1953 in Nederland.
John trouwde, 26 jaar oud, op vrijdag 04-01-1946 in Batavia / Jakarta, West-Java (Nederlands Indië / Indonesië) met Juliana Catharina (Juul) Braaksma, 20 jaar oud. Juul is geboren op vrijdag 17-07-1925 in Batavia / Jakarta, West-Java (Nederlands Indië / Indonesië) [bron: CBG], dochter van Jan Braaksma en Sami Inlandse vrouw. Juul is overleden op dinsdag 14-08-1973 in Maastricht, 48 jaar oud.
Kinderen van John en Juul:
1 Albertus Maximiliaan (Max) Lapré, geboren op maandag 20-11-1944 in Batavia / Jakarta, West-Java (Nederlands Indië / Indonesië). Volgt 1.3.10.7.1.
2 Christiaan Adolf (Chris) Lapré, geboren op donderdag 19-12-1946 in Batavia / Jakarta, West-Java (Nederlands Indië / Indonesië). Volgt 1.3.10.7.2.
3 Béanca Clementine (Ankie) Lapré, geboren op dinsdag 20-07-1948 in Batavia / Jakarta, West-Java (Nederlands Indië / Indonesië). Volgt 1.3.10.7.3.
4 Ophilia Jolanda (Jolanda) Lapré, geboren op zondag 07-08-1949 in Batavia / Jakarta, West-Java (Nederlands Indië / Indonesië). Volgt 1.3.10.7.4.
5 Paula Margaretha Lapré, geboren op vrijdag 02-03-1951 in Batavia / Jakarta, West-Java (Nederlands Indië / Indonesië). Volgt 1.3.10.7.5.
6 Petronella Elvira (Elvira) Lapré, geboren op donderdag 23-04-1953 in Batavia / Jakarta, West-Java (Nederlands Indië / Indonesië). Volgt 1.3.10.7.6.
7 Naamloos Lapré [1.3.10.7.7], geboren omstreeks 1954. Naamloos is overleden omstreeks 1954, ongeveer een jaar oud.
Notitie bij Naamloos: (Ze heeft slechts een paar uren geleefd.)
8 Angeline Lidwina Maria (Winnie) Lapré, geboren op zaterdag 17-08-1957 in Maastricht. Volgt 1.3.10.7.8.
9 Aurelia Maureen (Maureen) Lapré, geboren op maandag 17-11-1958 in Maastricht. Volgt 1.3.10.7.9.
1.3.10.7.1 Albertus Maximiliaan (Max) Lapré is geboren op maandag 20-11-1944 in Batavia / Jakarta, West-Java (Nederlands Indië / Indonesië), zoon van John Eduard Lapré (zie 1.3.10.7) en Juliana Catharina (Juul) Braaksma. Max trouwde, 18 jaar oud, op vrijdag 31-05-1963 in Maastricht met Hendrika Bosems, 16 jaar oud. Hendrika is geboren op maandag 14-10-1946 in Maastricht.
Notitie bij Hendrika: Wie zijn de ouders van Hendrika?
Kinderen van Max en Hendrika:
1 John Lapré [1.3.10.7.1.1].
Notitie bij John: Wat is de geboortedatum van John?
2 Robertus Reginald (Rob) Lapré [1.3.10.7.1.2], geboren in Maastricht.
Notitie bij Rob: Wat is de geboortedatum van Rob?
3 Linda Lapré [1.3.10.7.1.3], geboren in Maastricht.
Notitie bij Linda: Wat is de geboortedatum van Linda?
1.3.10.7.2 Christiaan Adolf (Chris) Lapré is geboren op donderdag 19-12-1946 in Batavia / Jakarta, West-Java (Nederlands Indië / Indonesië), zoon van John Eduard Lapré (zie 1.3.10.7) en Juliana Catharina (Juul) Braaksma. Chris is overleden op dinsdag 28-01-2014 in Heerlen, 67 jaar oud. Chris:
(1) trouwde, 20 jaar oud, op vrijdag 04-08-1967 in Maastricht met Monica Theresia Roes, 15 jaar oud. Het huwelijk werd ontbonden op donderdag 12-02-1976 in Maastricht.
Notitie bij het huwelijk van Chris en Monica: Wat is de scheidingsplaats?
Monica is geboren op zondag 27-07-1952 in Bocholtz (Duitsland).
Notitie bij Monica: Wie zijn de ouders van Monica?
(2) ging samenwonen, 53 of 54 jaar oud, in 2000 in Heerlen met Josephina Jacquelina Andrea (Joyce) Trines, 35 of 36 jaar oud. Joyce is geboren op vrijdag 01-05-1964 in Roermond.
Notitie bij Joyce: Wie zijn de ouders van Josephina?
Kinderen van Chris en Monica:
1 Daniël Johannes (Danny) Lapré, geboren op zaterdag 10-02-1968 in Maastricht. Volgt 1.3.10.7.2.1.
2 Anita Margaretha (Anita) Lapré, geboren op dinsdag 25-02-1969 in Maastricht. Volgt 1.3.10.7.2.2.
1.3.10.7.2.1 Daniël Johannes (Danny) Lapré is geboren op zaterdag 10-02-1968 in Maastricht, zoon van Christiaan Adolf (Chris) Lapré (zie 1.3.10.7.2) en Monica Theresia Roes. Danny trouwde met Astrid Dieteren. De scheiding werd geregistreerd.
Notitie bij het huwelijk van Danny en Astrid: Wat is de huwelijksdatum en huwelijksplaats?
Wat is de scheidingsdatum en scheidingsplaats?
Astrid is geboren op dinsdag 16-01-1968 in Maastricht.
1.3.10.7.2.2 Anita Margaretha (Anita) Lapré is geboren op dinsdag 25-02-1969 in Maastricht, dochter van Christiaan Adolf (Chris) Lapré (zie 1.3.10.7.2) en Monica Theresia Roes.
Notitie bij Anita: Wie is/was de partner van Anita?
Kind van Anita uit onbekende relatie:
1 Raoul Roes [1.3.10.7.2.2.1], geboren op zaterdag 28-03-1987 in Maastricht.
Notitie bij Raoul: Wie is de vader van Raoul?
1.3.10.7.3 Béanca Clementine (Ankie) Lapré is geboren op dinsdag 20-07-1948 in Batavia / Jakarta, West-Java (Nederlands Indië / Indonesië), dochter van John Eduard Lapré (zie 1.3.10.7) en Juliana Catharina (Juul) Braaksma. Ankie trouwde, 17 jaar oud, op vrijdag 03-06-1966 in Maastricht met Pieter (Piet) Hollander, 19 jaar oud. Piet is geboren op dinsdag 15-04-1947 in Gendringen.
Notitie bij Piet: Wie zijn de ouders van Piet?
Kinderen van Ankie en Piet:
1 Catharina Alexandra Petra (Karin) Hollander [1.3.10.7.3.1], geboren op zondag 25-02-1968 in Den Helder.
2 Lieuwe Pieter (Leon) Hollander [1.3.10.7.3.2], geboren op donderdag 06-11-1969 in Den Helder.
1.3.10.7.4 Ophilia Jolanda (Jolanda) Lapré is geboren op zondag 07-08-1949 in Batavia / Jakarta, West-Java (Nederlands Indië / Indonesië), dochter van John Eduard Lapré (zie 1.3.10.7) en Juliana Catharina (Juul) Braaksma. Jolanda trouwde, 17 jaar oud, op woensdag 30-11-1966 in Maastricht met Medardus (Math) Müllenberg, 18 jaar oud. Math is geboren op zaterdag 24-01-1948 in Maastricht.
Notitie bij Math: Wie zijn de ouders van Math?
Kinderen van Jolanda en Math:
1 Petrus Juliana Carolina Johannes (Peter) Müllenberg [1.3.10.7.4.1], geboren op vrijdag 19-06-1970 in Maastricht.
2 Carola Juliana Theodora (Carola) Müllenberg [1.3.10.7.4.2], geboren op zondag 03-03-1974 in Maastricht.
1.3.10.7.5 Paula Margaretha Lapré is geboren op vrijdag 02-03-1951 in Batavia / Jakarta, West-Java (Nederlands Indië / Indonesië), dochter van John Eduard Lapré (zie 1.3.10.7) en Juliana Catharina (Juul) Braaksma. Paula trouwde in Maastricht met Guus Gabbano.
Notitie bij het huwelijk van Paula en Guus: Wat is de huwelijksdatum?
Notitie bij Guus: Wat zijn de volledige namen van Guus?
Wat is de geboortedatum en geboorteplaats van Guus?
Wie zijn de ouders van Guus?
Kinderen van Paula en Guus:
1 Tamara Gabbano [1.3.10.7.5.1], geboren in Maastricht.
Notitie bij Tamara: Wat is de geboortedatum van Tamara?
2 Miranda Gabbano [1.3.10.7.5.2], geboren in Maastricht.
Notitie bij Miranda: Wat is de geboortedatum van Miranda?
1.3.10.7.6 Petronella Elvira (Elvira) Lapré is geboren op donderdag 23-04-1953 in Batavia / Jakarta, West-Java (Nederlands Indië / Indonesië), dochter van John Eduard Lapré (zie 1.3.10.7) en Juliana Catharina (Juul) Braaksma.
Notitie bij Elvira: Wie is de nieuwe partner van Elvira?
Elvira trouwde in Maastricht met Fred Eijmael. De scheiding werd geregistreerd.
Notitie bij het huwelijk van Elvira en Fred: Wat is de huwelijksdatum?
Wat is de scheidingsdatum en scheidingsplaats?
Notitie bij Fred: Wat zijn de volledige namen van Fred?
Wat is de geboortedatum en geboorteplaats van Fred?
Wie zijn de ouders van Fred?
1.3.10.7.8 Angeline Lidwina Maria (Winnie) Lapré is geboren op zaterdag 17-08-1957 in Maastricht, dochter van John Eduard Lapré (zie 1.3.10.7) en Juliana Catharina (Juul) Braaksma. Winnie:
(1) trouwde met Ferry Sinaď. De scheiding werd geregistreerd in Maastricht.
Notitie bij het huwelijk van Winnie en Ferry: Wat is de huwelijksdatum en huwelijksplaats?
Wat is de scheidingsdatum
Notitie bij Ferry: Wat zijn de volledige namen van Ferry?
Wat is de geboortedatum en geboorteplaats van Ferry?
Wie zijn de ouders van Ferry?
(2) begon een relatie met ???.
Notitie bij de relatie van Winnie en ???: Wat is de relatiedatum en relatieplaats?
Kind van Winnie en Ferry:
1 Esther Sinaď [1.3.10.7.8.1], geboren in Maastricht.
Notitie bij Esther: Wat is de geboortedatum van Esther?
Kind van Winnie en ???:
2 Ishtar Lapré [1.3.10.7.8.2], geboren in Maastricht.
Notitie bij Ishtar: Wie is de vader van Ishtar?
Wat is de geboortedatum van Ishtar?
1.3.10.7.9 Aurelia Maureen (Maureen) Lapré is geboren op maandag 17-11-1958 in Maastricht, dochter van John Eduard Lapré (zie 1.3.10.7) en Juliana Catharina (Juul) Braaksma. Maureen:
(1) trouwde, 23 jaar oud, op donderdag 16-09-1982 in Maastricht met Nicolaas Hubertus (Nico) Clermonts, 22 jaar oud. Het huwelijk werd ontbonden op dinsdag 08-09-1998 in Maastricht. Nico is geboren op zaterdag 30-01-1960 in Maastricht.
Notitie bij Nico: Wie zijn de ouders van Nico Clemonts?
(2) ging samenwonen, 42 jaar oud, in 01-2001 in Maastricht met Nicolaas Hubertus (Nico) Fooij, 35 jaar oud. Nico is geboren op woensdag 17-11-1965 in Maastricht, zoon van Jo Fooij en Mia Romans.
Kinderen van Maureen en Nico (1):
1 Sami Juliana Deniece (Deniece) Clermonts [1.3.10.7.9.1], geboren op woensdag 18-01-1989 in Maastricht.
2 Medardus Leroy Jimmy (Jimmy) Clermonts [1.3.10.7.9.2], geboren op dinsdag 16-07-1991 in Maastricht.
1.3.10.11 Theodora Paula (Poppy) Lapré is geboren op donderdag 11-12-1924 in Bandung, West-Java (Nederlands Indië) [bron: CBG], dochter van Christiaan Herman (Mantji) Lapré (zie 1.3.10) en Helmina Augustina Frederica (Mien) Lugtman. Poppy is overleden op maandag 16-09-2002 in Kerkrade, 77 jaar oud. Zij is begraven in Schinveld.
Notitie bij Poppy: Theodora Paula Lapré vestigde zich (vanuit Nederlands Nieuw Guinea) op 11-09-1962 in Nederland.
Poppy trouwde, 22 jaar oud, op maandag 20-10-1947 in Batavia / Jakarta, West-Java (Nederlands Indië / Indonesië) met Idore Marie Emanuel Koch, 33 jaar oud. Idore is geboren op woensdag 24-12-1913 in Semarang, Midden-Java (Nederlands Indië) [bron: CBG], zoon van Johan Carel Koch en Cleophile Jeanne Marie (Josephine) van Schuylenburch. Idore is overleden op zondag 01-07-1990 in Brunssum, 76 jaar oud. Hij is begraven in Schinveld.
Kinderen van Poppy en Idore:
1 Wilhelmina Theresia Koch [1.3.10.11.1], geboren op dinsdag 20-07-1948 in Batavia / Jakarta, West-Java (Nederlands Indië / Indonesië).
2 John Peter Maurits Koch [1.3.10.11.2], geboren op zaterdag 13-01-1951 in Manokwari (Ned. Nieuw Guinea).
3 Lucia Rose-Marie Koch [1.3.10.11.3], geboren op woensdag 08-02-1961 in Manokwari (Ned. Nieuw Guinea).
1.3.11 Christine Hermine Josephine (Stien) Lapré is geboren op zaterdag 03-01-1891 in Batavia / Jakarta, West-Java (Nederlands Indië / Indonesië) [bron: RA 1892, 301], dochter van Pieter Jacobus Lapré (zie 1.3) en Theodora Everarda Bronkhorst. Stien is overleden op zondag 21-11-1976 in ’s-Gravenhage, 85 jaar oud. Stien trouwde, 18 jaar oud, op zaterdag 27-03-1909 in Semarang, Midden-Java (Nederlands Indië) [bron: RA 1910, 13] met George Frederik Lucardie, 22 jaar oud. George is geboren op vrijdag 01-10-1886 in Bengkalis, Sumatra (Nederlands Indië). George is overleden op woensdag 21-12-1921 in Semarang, Midden-Java (Nederlands Indië), 35 jaar oud.
Kinderen van Stien en George:
1 Paul Lucardie [1.3.11.1], geboren op zaterdag 16-09-1911 in Pangkalanbrandan, Sumatra (Nederlands Indië). Paul is overleden.
2 Rudolf Lucardie [1.3.11.2], geboren op maandag 21-10-1912 in Pangkalanbrandan, Sumatra (Nederlands Indië).
3 Beatrice Lucardie [1.3.11.3], geboren op maandag 06-01-1913 in Kroëng Marbau (Nederlands Indië).
4 Rosalys Lucardie [1.3.11.4], geboren op dinsdag 28-07-1914 in Besitang, Suimatra (Nederlands Indië).
5 Christine Fredrika Lucardie [1.3.11.5], geboren op maandag 20-05-1918 in Perlak, Sumatara (Nederlands Indië). Christine is overleden op donderdag 11-07-1946 in ? (Nederlands Indië), 28 jaar oud.
6 Benjamin Roelof Lucardie [1.3.11.6], geboren op woensdag 11-06-1919 in Pangkalansoesoe, Sumatra (Nederlands Indië).
7 George Frederik Lucardie [1.3.11.7], geboren op dinsdag 18-07-1922 in Semarang, Midden-Java (Nederlands Indië).
1.3.12 Wilhelmina Lapré is geboren op zondag 06-09-1896 in Semarang, Midden-Java (Nederlands Indië) [bron: RA 1898, 346], dochter van Pieter Jacobus Lapré (zie 1.3) en Theodora Everarda Bronkhorst. Wilhelmina is overleden op dinsdag 09-05-1972 in ’s-Gravenhage, 75 jaar oud. Wilhelmina:
(1) trouwde, 16 jaar oud, op dinsdag 24-12-1912 in Semarang, Midden-Java (Nederlands Indië) [bron: RA 1915, 147] met Johannes Marinus Wilhelmus Lefeber, 19 of 20 jaar oud. Johannes is geboren in 1892 in Semarang, Midden-Java (Nederlands Indië). Johannes is overleden op zondag 23-03-1913 in Temanggoeng, Midden-Java (Nederlands Indië), 20 of 21 jaar oud.
(2) trouwde, 24 jaar oud, op maandag 25-04-1921 in Magelang, Midden-Java (Nederlands Indië) met Adriaan Bisschop, 28 jaar oud. De scheiding werd geregistreerd. Adriaan is geboren op zaterdag 06-08-1892 in Semarang, Midden-Java (Nederlands Indië). Adriaan is overleden.
(3) trouwde, 34 jaar oud, op maandag 29-09-1930 in Magelang, Midden-Java (Nederlands Indië) met Johannes Cornelis Vermeer, 30 jaar oud. Johannes is geboren op zaterdag 03-02-1900 in Delft, zoon van Hendrik Vermeer. Johannes is overleden op maandag 29-11-1948 in Hollandia (Ned. Nieuw Guinea), 48 jaar oud.
Kind van Wilhelmina en Adriaan:
1 Stanley Bisschop [1.3.12.1], geboren op dinsdag 15-05-1923 in Semarang, Midden-Java (Nederlands Indië).
ra1901__393.jpg
87 RA1901, 393
1.3.13 Ferdinand Lapré (afb. 87) is geboren op woensdag 13-09-1899 in Semarang, Midden-Java (Nederlands Indië) [bron: RA 1901, 393], zoon van Pieter Jacobus Lapré (zie 1.3) en Theodora Everarda Bronkhorst. Hij is gedoopt op zondag 24-09-1899. Bij de doop van Ferdinand was de volgende getuige aanwezig: Josephine Theodora Lapré (1881-1960) [zie 1.3.7] [zus]. Ferdinand is overleden op dinsdag 06-05-1947 in Bandung, West-Java (Nederlands Indië), 47 jaar oud.
Beroep:
vanaf 1923     employe (bij Borsumij Palenbang Maatschappij (BPM))
Ferdinand:
(1) trouwde, 20 jaar oud, op zaterdag 11-09-1920 in Kediri, Oost-Java (Nederlands Indië) [bron: RA 1921, 26] met Emma Fredzess, 17 jaar oud. Het huwelijk werd ontbonden in 1930 in Semarang, Midden-Java (Nederlands Indië).
Notitie bij het huwelijk van Ferdinand en Emma: De kinderen van Ferdinand Lapré hebben 6 halfboers / halfzussen uit een latere relatie van Emma Fredzess met Gustav Adolf Betke.
- Gerda Betke (geb.18-12-1932 in Semarang, overl. 03-2008)
- Vera Anita Betke (geb. 16-12-1934 in Semarang)
- Edwin (Eddy) Betke (geb. 01-08-1937 in Semarang)
- Martha Magdalena Betke (geb. 02-03-1939 in Cheribon)
- Sylvia Renata Betke (geb. 04-11-1942 in ’s-Gravenhage)
- Harry Robert Betke (geb. 21-08-1944 in ’s-Gravenhage)
Emma is geboren op maandag 02-02-1903 in Kediri, Oost-Java (Nederlands Indië) [bron: CBG], dochter van Gustaaf Adolf Fredzess en Partilah Inlandse Vrouw. Emma is overleden op zondag 28-01-1996 in ’s-Gravenhage, 92 jaar oud. Emma trouwde later op maandag 28-11-1932 in Semarang, Midden-Java (Nederlands Indië) met Gustav Adolf Betke (geb. 1906). Dit huwelijk werd ontbonden op donderdag 05-08-1976 in ’s-Gravenhage.
(2) trouwde, 32 jaar oud, op woensdag 07-10-1931 in Magelang, Midden-Java (Nederlands Indië) met Jansje Albertine Zitter, 27 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Ferdinand en Jansje: De kinderen van Ferdinand Lapré hebben 4 halfboers en/of halfzussen uit een eerdere relatie van Jansje Zitter met Gerhardus Harding.
- August Frederik Harding (geb. 25-08-1928 in Semarang),
- ?
- ?
- ?
Jansje is geboren op woensdag 07-09-1904 in Batavia / Jakarta, West-Java (Nederlands Indië / Indonesië) [bron: CBG], dochter van James Alexander Zitter en Francisca Jäger. Jansje is overleden op zaterdag 26-03-1988 in Schiedam, 83 jaar oud. Jansje trouwde voorheen op zaterdag 19-06-1920 in Magelang, Midden-Java (Nederlands Indië) [bron: RA 1921, 29] met Gerhardus Johannes Harding (geb. 1898). Dit huwelijk werd ontbonden op vrijdag 01-08-1930 in Semarang, Midden-Java (Nederlands Indië).
Kinderen van Ferdinand en Emma:
1 Harold Jacobus (Rolly) Lapré, geboren op zondag 23-08-1925 in Semarang, Midden-Java (Nederlands Indië). Volgt 1.3.13.1.
2 F Lapré [1.3.13.2], geboren na 1925. F is overleden.
Notitie bij F: 2de kind van Ferdinand Lapré
Wat is de geboortedatum en geboorteplaats van F. Lapré
Wat is de overlijdensdatum en overlijdensplaats van F. Lapré
Is F. Lapré een man of vrouw?
Kinderen van Ferdinand en Jansje:
3 Everarda Clementine Lapré [1.3.13.3], geboren op dinsdag 01-11-1932 in Semarang, Midden-Java (Nederlands Indië).
4 Reginald Otto Lapré [1.3.13.4], geboren op woensdag 04-07-1934 in Semarang, Midden-Java (Nederlands Indië).
5 Irene Magda Lapré, geboren op maandag 05-10-1936 in Soerakarta,Solo, Midden-Java (Nederlands Indië). Volgt 1.3.13.5.
6 Beatrix Emelia Lapré [1.3.13.6], geboren op vrijdag 22-04-1938 in Semarang, Midden-Java (Nederlands Indië).
1.3.13.1 Harold Jacobus (Rolly) Lapré is geboren op zondag 23-08-1925 in Semarang, Midden-Java (Nederlands Indië), zoon van Ferdinand Lapré (zie 1.3.13) en Emma Fredzess. Hij is gedoopt op zondag 31-10-1926. Bij de doop van Rolly was de volgende getuige aanwezig: Suze Kneefel. Rolly is overleden op donderdag 11-01-2001 in ’s-Gravenhage, 75 jaar oud.
Notitie bij Rolly: Harold Jacobus (Rolly) Lapré vestigde zich op 04-03-1960 in Nederland.
Rolly trouwde, 19 jaar oud, op woensdag 06-12-1944 in Semarang, Midden-Java (Nederlands Indië) met Kitty Hortense Irene Spits Warnars, 23 jaar oud. Kitty is geboren op woensdag 07-09-1921 in Koedoes, Midden-Java (Nederlands Indië), dochter van Eugene Harco Spits Warnars en Johanna Louise Snabilié. Kitty is overleden.
Notitie bij Kitty: Wat is de overlijdensdatum en overlijdensplaats van Kitty Hortense Irene Spits Warnars?
Kinderen van Rolly en Kitty:
1 Rieta Linda Louise Lapré [1.3.13.1.1], geboren op dinsdag 28-03-1944 in Semarang, Midden-Java (Nederlands Indië).
2 Mima Judi Ellen Lapré [1.3.13.1.2], geboren op donderdag 17-05-1945 in Semarang, Midden-Java (Nederlands Indië).
3 Shirley Gaby Constans Lapré [1.3.13.1.3], geboren op vrijdag 25-04-1947 in Semarang, Midden-Java (Nederlands Indië).
4 Robert Eugčn Frank Lapré [1.3.13.1.4], geboren op donderdag 16-09-1948 in Semarang, Midden-Java (Nederlands Indië).
5 Humphry Benjamin Harco Lapré [1.3.13.1.5], geboren op zondag 13-11-1949 in Semarang, Midden-Java (Nederlands Indië) [bron: PK]. Humphry is overleden op woensdag 31-08-2011 in ’s-Gravenhage, 61 jaar oud.
1.3.13.5 Irene Magda Lapré is geboren op maandag 05-10-1936 in Soerakarta,Solo, Midden-Java (Nederlands Indië), dochter van Ferdinand Lapré (zie 1.3.13) en Jansje Albertine Zitter. Irene trouwde, 21 jaar oud, op donderdag 20-03-1958 in Schiedam met John Beisser.
Notitie bij het huwelijk van Irene en John: Uit dit huwelijk is 1 dochter.
Wat zijn de volledige namen, geboortedatum en geboorteplaats van deze dochter?
Notitie bij John: Wat is de geboortedatum en geboorteplaats van John Beisser?
Wat zijn de volledige namen van de ouders van John Beisser?
japanse_interneringskaart_w._lapr_.jpg
88 Japanse interneringskaart W. Lapré
1.3.14 Willem Lapré (afb. 88) is geboren op zaterdag 06-04-1901 in Semarang, Midden-Java (Nederlands Indië) [bron: CBG / RA 1902, 399], zoon van Pieter Jacobus Lapré (zie 1.3) en Theodora Everarda Bronkhorst. Hij is gedoopt op zondag 16-06-1901. Willem is overleden op zondag 19-11-1972 in Leiden, 71 jaar oud.
Notitie bij Willem: Willem Lapré woonde volgens Nederlands Indië Adresboeken:
1941 Moentilan
Willem Lapré vestigde zich vanuit Nederlands Nieuw Guinea op 06-12-1960 in Nederland en woonde vanaf
06-12-1960 Voorschoten, Pr. Margrietlaan 13
06-02-1963 Voorschoten, Rembrandtlaan 206
Beroep:
Empl. Nederland-Indische Handelsbank te Soerabaja.
Willem:
(1) begon een relatie met Louise M. van der Schoor.
Notitie bij de relatie van Willem en Louise: Wat is de relatie of huwelijksdatum en plaats?
Notitie bij Louise: Wat zijn de volledige namen van Louise?
Wat is de geboortedatum en geboorteplaats van Louise?
Wat is de overlijdensdatum en overlijdensplaats van Louise?
Wie zijn de ouders van Louise?
(2) trouwde, 47 jaar oud, op dinsdag 19-10-1948 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië) met Albertine le Clercq, 40 jaar oud. Albertine is geboren op donderdag 16-07-1908 in Ngawoen, Oost-Java (Nederlands Indië), dochter van Charles Willem Eugčne le Clercq en Vrouwe Roos. Albertine is overleden op woensdag 19-08-1998 in Voorschoten, 90 jaar oud.
Kinderen van Willem en Albertine:
1 Naam onbekend Lapré [1.3.14.1]. Naam is overleden.
Notitie bij Naam: 2de kind van Willem Lapré
Het kind is jong overleden
Wat is de naam?
Wat is de geboortdatum en geboorteplaats?
Wat is de overlijdensdatum en overlijdensplaats?
2 Erna Lapré [1.3.14.2]. Erna is overleden.
Notitie bij Erna: 3de kind van Willem Lapé
Wat zijn de volledige namen van Erna?
Wat is de geboortedatum en geboorteplaats van Erna?
Wat is de overlijdensdatum en overlijdensplaats van Erna?
3 Denise Maria (Deetje) Lapré, geboren op donderdag 19-09-1929 in Magelang, Midden-Java (Nederlands Indië). Volgt 1.3.14.3.
1.3.14.3 Denise Maria (Deetje) Lapré is geboren op donderdag 19-09-1929 in Magelang, Midden-Java (Nederlands Indië), dochter van Willem Lapré (zie 1.3.14) en Albertine le Clercq.
Notitie bij Deetje: 1ste kind van Willem Lapré
Deetje trouwde, 20 jaar oud, op donderdag 29-06-1950 in Bandung, West-Java (Nederlands Indië) met Herman Josef Vredeveld, 24 jaar oud. Herman is geboren op donderdag 23-07-1925 in Pengalengan, West-Java (Nederlands Indië).
Notitie bij Herman: Wie zijn de ouders van Herman?
Kinderen van Deetje en Herman:
1 Moniek Vredeveld [1.3.14.3.1], geboren op vrijdag 30-03-1951 in Zeist.
2 Guus Vredeveld [1.3.14.3.2], geboren op donderdag 19-06-1952 in ’s-Gravenhage.
3 Virgina Vredeveld [1.3.14.3.3], geboren op zondag 30-10-1955 in ’s-Gravenhage.
1.4 Eugenie Lapré is geboren op zaterdag 18-04-1846 in Djokjakarta, Midden-Java (Nederlands Indië) [bron: RA 1847, 337], dochter van Gustavus Fredericus (Gustavus Bout Morgenster) Lapré (zie 1) en Elisabeth Johanna Jansen. Zij is gedoopt op zaterdag 16-01-1847 in Djokjakarta, Midden-Java (Nederlands Indië) [bron: Het doopregister van de Protestantse gemeente van Djokjakarta 1830-1874]. Eugenie is overleden op vrijdag 30-09-1864 in Japara, Midden-Java (Nederlands Indië), 18 jaar oud [bron: RA 1865, 109].
Notitie bij Eugenie: Eugenie Lapré is gestorven in het kraambed en haar zoontje een dag later.
Religie:
Protestant   [bron: Doop]
Eugenie trouwde, 17 jaar oud, op vrijdag 25-03-1864 in Semarang, Midden-Java (Nederlands Indië) [bron: RA 1865, 9] met Wahan Markar Soekias, 26 jaar oud. Wahan is geboren op zondag 30-04-1837 in Japara, Midden-Java (Nederlands Indië), zoon van Markar (Heer van Soembring bij Japara) Soekias en Wilhelmina Cramer. Wahan is overleden op zondag 13-01-1907 in Japara, Midden-Java (Nederlands Indië), 69 jaar oud. Wahan trouwde later op zaterdag 25-03-1871 in Pati, Midden-Java (Nederlands Indië) met Carolina Geertruida Meeng (1856-1888).
Notitie bij Wahan: Wahan Markar Soekias is geboren op het landhuis en suikerfabriek Soembring, waar zijn vader eigenaar was.
Er is in 1837 in Japara een kapel (Haykian kerkje) gebouwd om zijn oudste zoon te dopen en ze hadden enige tijd een missionaris in dienst om de kinderen te onderwijzen.
In 1853 werd bij deze kapel, op kosten van Marcar Soekias, een school gesticht, welke bekostigd werd door deze weldoener zolang hij leefde. Hij stuurde per jaar 300 V.O.C. rupees (die toen nog in omloop waren).
Deze school heeft 30 jaar bestaan totdat ze samengevoegd werd met andere wijkscholen tot de Centrale School van Nieuw-Julfa.
De Soekiassen waren ondernemend en behoorden bij een van de burgers die in Semarang (in 1825) de troepen van Diponagaro tegen hield. Er werd een lintje en een medaljon van de stad Semarang, uit handen van de Goveneur Generaal, aan overgehouden.
Kind van Eugenie en Wahan:
1 Wahan Markar Soekias [1.4.1], geboren op vrijdag 30-09-1864 in Japara, Midden-Java (Nederlands Indië). Wahan is overleden op zaterdag 01-10-1864 in Japara, Midden-Java (Nederlands Indië), 1 dag oud.
Notitie bij Wahan: Eugenie Lapré is gestorven in het kraambed en haar zoontje een dag later.
familiewapen_lapr_.jpg dirk_bernadus_lapr__en_warsiah_met_dochter_marie_elize_lapr___1_.jpg dirk_bernadus_lapr__en_warsiah_met_dochter_marie_elize_lapr___2_.jpg
89 Familiewapen Lapré
90 Dirk Bernadus Lapré en Warsiah met dochter Marie Elize Lapré (1)
91 Dirk Bernadus Lapré en Warsiah met dochter Marie Elize Lapré (2)
1.5 Dirk Bernardus Lapré (afb. 89 t/m 91) is geboren op vrijdag 22-10-1847 in Djokjakarta, Midden-Java (Nederlands Indië) [bron: RA 1848, 355], zoon van Gustavus Fredericus (Gustavus Bout Morgenster) Lapré (zie 1) en Elisabeth Johanna Jansen. Hij is gedoopt op zondag 30-04-1848 in Djokjakarta, Midden-Java (Nederlands Indië) [bron: Het doopregister van de Protestantse gemeente van Djokjakarta 1830-1874]. Dirk is overleden op vrijdag 17-02-1928 in Magelang, Midden-Java (Nederlands Indië), 80 jaar oud. Hij is begraven op zaterdag 18-02-1928 in Magelang, Midden-Java (Indonesië), grafnummer 505.
Notitie bij Dirk: Dirk Bernardus Lapré wordt genoemd in de Regerings Almanak van Nederlands Indië 1867 als Europese Inwoner te Kadoe
(RA1867, 119)
Dirk Bernardus Lapré wordt genoemd in de Regerings Almanak van Nederlands Indië 1868 als Europese Inwoner te Poewokerto
(RA1868, 124)
Dirk Bernardus Lapré wordt genoemd in de Regerings Almanak van Nederlands Indië 1868 als Europese Inwoner te Tjilatjap
(RA1868, 125)
Dirk Bernardus Lapré wordt genoemd in de Regerings Almanak van Nederlands Indië 1869 - 1871 als Europese Inwoner te Poewokerto
(RA1869, 117, RA1870, 114, RA1871, 111)
Dirk Bernardus Lapré wordt genoemd in de Regerings Almanak van Nederlands Indië 1873 - 1874 als Europese Inwoner te Poewokerto
(RA1873, 84, RA1874, 119)
Dirk Bernardus Lapré wordt genoemd in de Regerings Almanak van Nederlands Indië 1901 - 1901 als Europese Inwoner te Magelang
(RA1901, 205)
Adresboeken:
1901 D. B.—Vroeger Klerk, Landraad—Magelang.
1903 D. B. — Vroeger Klerk Landraad — Magelang.
Beroep:
klerk (ter griffie van De Landraden te Magelang en Temanggoeng (Kedoe). 01-10-1910 met pensioen.)
Religie:
Protestant   [bron: Doop]
Dirk trouwde met Warsiah (afb. 90 en 91). Zij is overleden.
Notitie: Warsiah is een inheemse vrouw.
Wat is geboortedatum en geboorteplaats van Warsiah?
Wat is de overlijdensdatum en overlijdensplaats van Warsiah?
Wie zijn de ouders van Warsiah?
Kinderen van Dirk en Warsiah:
1 Joseph Lodewijk Lapré, geboren op donderdag 03-07-1879 in Temanggoeng, Midden-Java (Nederlands Indië). Volgt 1.5.1.
2 Johannes Lapré, geboren op woensdag 12-05-1880 in Moentilan, Midden-Java (Nederlands Indië). Volgt 1.5.2.
3 Coenraad Jacobus Dominicus Lapré, geboren op zaterdag 09-09-1882 in Magelang, Midden-Java (Nederlands Indië). Volgt 1.5.3.
4 Pieter Johannes Hendrikus Lapré, geboren op dinsdag 07-10-1884 in Magelang, Midden-Java (Nederlands Indië). Volgt 1.5.4.
5 Frederik Carel Hendrik Lapré, geboren op dinsdag 26-10-1886 in Magelang, Midden-Java (Nederlands Indië). Volgt 1.5.5.
6 Jennij Henriëtte Wilhelmina Lapré [1.5.6], geboren op maandag 14-03-1887 in Magelang, Midden-Java (Indonesië) [bron: RA 1888, 294]. Jennij is overleden op zondag 19-06-1887 in Magelang, Midden-Java (Indonesië), 3 maanden oud [bron: RA 1888, 353].
7 Marie Elize Lapré, geboren op woensdag 30-01-1889 in Magelang, Midden-Java (Nederlands Indië). Volgt 1.5.7.
ra1896__366.jpg
92 RA1896, 366
8 Johannes Christiaan Lapré [1.5.8] (afb. 92), geboren op zondag 29-10-1893 in Magelang, Midden-Java (Nederlands Indië) [bron: RA 1896, 366]. Johannes is overleden.
9 Elisabeth Geertruida Lapré [1.5.9], geboren op zaterdag 23-11-1895 in Magelang, Midden-Java (Nederlands Indië) [bron: RA1901, 427]. Elisabeth is overleden.
1.5.1 Joseph Lodewijk Lapré is geboren op donderdag 03-07-1879 in Temanggoeng, Midden-Java (Nederlands Indië) [bron: RA 1882, 271], zoon van Dirk Bernardus Lapré (zie 1.5) en Warsiah. Joseph is overleden na 1907, minstens 28 jaar oud.
Notitie bij Joseph: Wat is de overlijdensdatum en overlijdensplaats van Joseph?
Joseph Lodewijk Lapré woonde volgens het Adresboek Nederlandsch-Indië 1899 / 1901: Magelang.
Beroepen:
klerk (1ste klerk op ass. res. kantoor te Magelang.)
1899     klerk (residentie kantoor)   [bron: Adresboek Nederlandsch-Indië 1899]
Joseph trouwde, 32 jaar oud, op donderdag 19-10-1911 in Tjilatjap, Midden-Java (Nederlands Indië) [bron: RA 1913, 125 Aanhangsel] met Djeminem Inlandse vrouw, 30 of 31 jaar oud. Djeminem is geboren in 1880 in Mataram, Lombok (Nederlands Indië). Djeminem is overleden.
Notitie bij Djeminem: Djeminem is een inheemse vrouw.
Wat is de overlijdensdatum en overlijdensplaats van Djeminem?
Wie zijn de ouders van Djeminem?
Kind van Joseph en Djeminem:
1 Jan Amicus Lapré [1.5.1.1], geboren omstreeks 1907 in Magelang, Midden-Java (Indonesië). Jan is overleden op dinsdag 03-05-1932 in Djokjakarta, Midden-Java (Nederlands Indië), ongeveer 25 jaar oud.
1.5.2 Johannes Lapré is geboren op woensdag 12-05-1880 in Moentilan, Midden-Java (Nederlands Indië), zoon van Dirk Bernardus Lapré (zie 1.5) en Warsiah. Johannes is overleden in 1945 in Malang, Oost-Java (Nederlands Indië), 64 of 65 jaar oud.
Notitie bij Johannes: Wat is de exacte overlijdensdatum van Johannes?
Johannes Christiaan Lapré wordt genoemd in de Regerings Almanak van Nederlands Indië 1901 - 1901 als Europese Inwoner te Djocjakarta
(RA1901, 210)
Adresboeken
1911 J Lapré -Djocjakarta (echtgenote A.F. Wolff )
1914 - 1915 J Lapré - Djombang (echtgenote A.F. Wolff )
1920 J Lapré – Pandaan, Oost-Java (echtgenote A.F. Wolff )
1930 J Lapré – Kertosono, Oost-Java (echtgenote A.F.Wolff )
1938 J Lapré – Kertosono, Oost-Java (echtgenote A.F.Wolff )
1938 J Lapré – Kandangaan, Oost-Java (echtgenote A.F.Wolff )
Beroep:
machinist (bij de suikerfabrieken, TandjongTirto (1911), Ponen (1914-1915), Ardiredja (1920), Djoewono (1930 e.v.))
Johannes:
(1) trouwde met Caterina (Catrien) Wolff.
Notitie bij het huwelijk van Johannes en Catrien: Wat zijn de huwelijksdatum en huwelijksplaats?
Catrien is geboren op woensdag 02-10-1901 in Djokjakarta, Midden-Java (Nederlands Indië). Catrien is overleden in 1946 in Djokjakarta, Midden-Java (Nederlands Indië), 44 of 45 jaar oud.
Notitie bij Catrien: Wat is de exacte overlijdensdatum van Caterina?
Wie zijn de ouders van Caterina?
(2) trouwde, ten hoogste 31 jaar oud, vóór 1911 met Augustina Frederika Wolff.
Notitie bij het huwelijk van Johannes en Augustina: Wat zijn de huwelijksdatum en huwelijksplaats?
Notitie bij Augustina: Wat zijn de geboortedatum en geboorteplaats van Augustina?
Wat zijn de overlijdensdatum en overlijdensplaats van Augustina?
Wie zijn de ouders van Augustina?
Waarschijnlijk is Augustina Frederika Wolff een zus van Caterina Wolff.
Kind van Johannes en Catrien:
1 Armand Lapré, geboren op zondag 07-08-1921 in Pandaan (Nederlands Indië). Volgt 1.5.2.7.
Kinderen van Johannes en Augustina:
2 Evelien Lapré, geboren op zondag 04-02-1906. Volgt 1.5.2.1.
3 Hermine (Noes) Lapré, geboren op maandag 07-10-1907 in Djokjakarta, Midden-Java (Nederlands Indië). Volgt 1.5.2.2.
4 Richard (Nono) Lapré [1.5.2.3], geboren na 1907. Nono is overleden.
Notitie bij Nono: Wat is de exacte geboortedatum en geboorteplaats van Richard Lapré?
Wat is de overljdensdatum en overlijdensplaats van Richard Lapré?
5 Johannes (Joop) Lapré [1.5.2.4], geboren op dinsdag 16-07-1912 in Djokjakarta, Midden-Java (Nederlands Indië). Hij is gedoopt op woensdag 23-09-1914 in Soerabaja [bron: Ron, Hitty & Aďsha Krancher]. Joop is overleden.
Notitie bij Joop: Wat is de geboortedatum en geboorteplaats van Joop?
Wat is de overlijdensdatum en overlijdensplaats van Joop? Of leeft Joop nog?
Joop Lapré is niet naar Nederland gekomen, maar is in Indonesië (Kediri Paré) gebleven.
6 Johanna Cornelia Lapré, geboren op zondag 09-08-1914 in Djombang, Oost-Java (Nederlands Indië). Volgt 1.5.2.5.
7 Ernestine Henriëtte Lapré, geboren op donderdag 30-10-1919 in Bangil, Oost-Java (Nederlands Indië). Volgt 1.5.2.6.
1.5.2.1 Evelien Lapré is geboren op zondag 04-02-1906, dochter van Johannes Lapré (zie 1.5.2) en Augustina Frederika Wolff. Evelien is overleden.
Notitie bij Evelien: Wat is de geboorteplaats van Evelien Lapré?
Wat is de overlijdensdatum en overlijdensplaats van Evelien Lapré?
Evelien trouwde met Smith.
Notitie bij het huwelijk van Evelien en Smith: Wat is de huwelijksdatum en huwelijksplaats?
Notitie: Wat zijn de volledige namen van deze Smith (uit Pandaan)?
Wat is de geboortedatum en geboorteplaats van Smith?
Wat is de overlijdensdatum en overlijdensplaats van Smith?
Kinderen van Evelien en Smith:
1 Marinus Ferdinand (Ferry) Smith, geboren op maandag 25-04-1927 in Malang, Oost-Java (Nederlands Indië). Volgt 1.5.2.1.1.
2 Clementine Smith [1.5.2.1.2], geboren op woensdag 04-07-1928 in Kertosong.
Notitie bij Clementine: Wat zijn de volledige voornamen van Clementine?
Wat is de overlijdensdatum en overlijdensplaats van Clementine Smith? Of leeft Clementine Smith nog?
3 Paul Smith [1.5.2.1.3], geboren op donderdag 14-08-1930 in Malang, Oost-Java (Nederlands Indië).
Notitie bij Paul: Wat zijn de volledige voornamen van Paul Smith?
Wat is de overlijdensdatum en overlijdensplaats van Paul Smith? Of leeft Paul Smith nog?
1.5.2.1.1 Marinus Ferdinand (Ferry) Smith is geboren op maandag 25-04-1927 in Malang, Oost-Java (Nederlands Indië), zoon van Smith en Evelien Lapré (zie 1.5.2.1).
Notitie bij Ferry: Ferry Smith vertrok in 1960 naar de USA en woont sinds 2003 weer in Nederland.
Ferry:
(1) trouwde, 23 jaar oud, op dinsdag 25-07-1950 in Batavia / Jakarta, West-Java (Nederlands Indië / Indonesië) met Leonora Agustina (Noortje) Westplat, 26 jaar oud. Noortje is geboren op dinsdag 01-04-1924 in Ambon, Molukken (Nederlands Indië). Noortje is overleden op vrijdag 19-12-1997 in Californië (USA), 73 jaar oud.
Notitie bij Noortje: Wat zijn de volledige namen van de ouders van Noortje?
(2) trouwde, 74 jaar oud, op maandag 19-11-2001 in Californië (USA) met Elsje (Els) Milané, 76 jaar oud. Els is geboren op woensdag 22-07-1925 in Malang, Oost-Java (Nederlands Indië).
Notitie bij Els: Wat zijn de volledige namen van de ouders van Els Milané?
Kinderen van Ferry:
1 (Pleeg) Antonius (Antoon) Deplon, geboren op maandag 07-09-1942 in Bogor / Buitenzorg, West-Java (Nederlands Indië). Volgt 1.5.2.1.1.1.
2 (Pleeg) Johannes (Joop) Lapré, geboren op donderdag 02-12-1948 in Meester Cornelis (Nederlands Indië). Volgt 1.5.2.1.1.2.
3 (Pleeg) Djemmy (Jim) Lapré, geboren op dinsdag 04-07-1950 in Bogor / Buitenzorg, West-Java (Nederlands Indië). Volgt 1.5.2.1.1.3.
4 (Pleeg) Eduard (Ed) Lapré, geboren op vrijdag 22-02-1952 in Amsterdam. Volgt 1.5.2.1.1.4.
1.5.2.1.1.1 Antonius (Antoon) Deplon is geboren op maandag 07-09-1942 in Bogor / Buitenzorg, West-Java (Nederlands Indië), zoon van Binti Minah (Deetje) Deplon, pleegzoon van Armand Lapré (zie 1.5.2.7), pleegzoon van Marinus Ferdinand (Ferry) Smith (zie 1.5.2.1.1).
Notitie bij Antoon: Wie is de biologische vader van Antoon?
Antoon trouwde, 26 jaar oud, op vrijdag 11-10-1968 in Dordrecht met Jeannine Violetta Lapré, 26 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Antoon en Jeannine: Jeanine Violetta Lapré zit in de tak van Pieter Jacobus Lapré (1844).
Antonius Deplon zit (als pleegzoon) in de tak van Dirk Bernardus Lapré (1847)
Pieter Jacobus Lapré (1844) en Dirk Bernardus Lapré (1847) zijn broers van elkaar.
Zie 1.3.10.3.5 voor persoonsgegevens van Jeannine.
Kinderen van Antoon en Jeannine: zie 1.3.10.3.5.
1.5.2.1.1.2 Johannes (Joop) Lapré is geboren op donderdag 02-12-1948 in Meester Cornelis (Nederlands Indië) [bron: CBG], zoon van Armand Lapré (zie 1.5.2.7) en Binti Minah (Deetje) Deplon, pleegzoon van Marinus Ferdinand (Ferry) Smith (zie 1.5.2.1.1). Joop is overleden op woensdag 25-08-2004 in Purmerend, 55 jaar oud. Hij is begraven in Purmerend. Joop trouwde, 23 jaar oud, op vrijdag 01-12-1972 in Amsterdam met Petronella Elisabeth (Els) Kas, 20 jaar oud. Els is geboren op vrijdag 27-06-1952 in Amsterdam.
Notitie bij Els: Wie zijn de ouders van Els?
Kinderen van Joop en Els:
1 Dewi Lapré, geboren op zondag 31-08-1975 in Amsterdam. Volgt 1.5.2.1.1.2.1.
2 Sandra Lapré [1.5.2.1.1.2.2], geboren op woensdag 05-07-1978 in Amsterdam.
1.5.2.1.1.2.1 Dewi Lapré is geboren op zondag 31-08-1975 in Amsterdam, dochter van Johannes (Joop) Lapré (zie 1.5.2.1.1.2) en Petronella Elisabeth (Els) Kas. Dewi trouwde, 29 jaar oud, op vrijdag 05-08-2005 in Amsterdam met Bryan Stjura.
Notitie bij Bryan: Wat zijn de geboortedatum en geboorteplaats van Bryan?
Wie zijn de ouders van Bryan?
Kind van Dewi en Bryan:
1 Amerisse Elise Stjura [1.5.2.1.1.2.1.1], geboren op zaterdag 13-06-2009 in Amsterdam.
djemmy_en_yvonne.jpg
93 Djemmy en Yvonne
1.5.2.1.1.3 Djemmy (Jim) Lapré (afb. 93) is geboren op dinsdag 04-07-1950 in Bogor / Buitenzorg, West-Java (Nederlands Indië), zoon van Armand Lapré (zie 1.5.2.7) en Binti Minah (Deetje) Deplon, pleegzoon van Marinus Ferdinand (Ferry) Smith (zie 1.5.2.1.1). Jim trouwde, 20 jaar oud, op donderdag 26-11-1970 in Amsterdam met Yvonne Ingrid Lucke, 17 jaar oud. Yvonne is geboren op vrijdag 22-05-1953 in Amsterdam, dochter van Adolf Hendrik Lucke en Margaretha Catharina Geertruida van Kesteren.
Kinderen van Jim en Yvonne:
1 Dennis Timothy Lapré, geboren op dinsdag 27-11-1973 in Amsterdam. Volgt 1.5.2.1.1.3.1.
2 Bianca Catharina Lapré, geboren op zaterdag 01-11-1975 in Amsterdam. Volgt 1.5.2.1.1.3.2.
1.5.2.1.1.3.1 Dennis Timothy Lapré is geboren op dinsdag 27-11-1973 in Amsterdam, zoon van Djemmy (Jim) Lapré (zie 1.5.2.1.1.3) en Yvonne Ingrid Lucke. Dennis trouwde, 25 jaar oud, op donderdag 30-09-1999 in Anna Paulowna met Martine Stephanie Prins, 26 jaar oud. De scheiding werd geregistreerd. Martine is geboren op dinsdag 12-06-1973 in Anna Paulowna, dochter van Pieter Dirk Prins en Jannie van der Zel.
Kind van Dennis en Martine:
charlize.jpg
94 Charlize
1 Charlize Jannie Francesca Dakota Lapré [1.5.2.1.1.3.1.1] (afb. 94), geboren op vrijdag 31-03-2006 in Den Helder.
bianca_en_gideon.jpg
95 Bianca en Gideon
1.5.2.1.1.3.2 Bianca Catharina Lapré (afb. 95) is geboren op zaterdag 01-11-1975 in Amsterdam, dochter van Djemmy (Jim) Lapré (zie 1.5.2.1.1.3) en Yvonne Ingrid Lucke. Bianca trouwde, 28 jaar oud, op vrijdag 04-06-2004 in Almere met Don Jacobus Adrianus Bibo, 30 jaar oud. Don is geboren op maandag 20-05-1974 in Den Helder.
Notitie bij Don: Wie zijn de ouders van Don?
Kinderen van Bianca en Don:
gedeon_thycho_bibo.jpg
96 Gedeon Thycho Bibo
1 Gideon Thycho Bibo [1.5.2.1.1.3.2.1] (afb. 96), geboren op zaterdag 16-12-2006 in Almere.
aeron.jpg
97 Aeron
2 Aeron Dinand Bibo [1.5.2.1.1.3.2.2] (afb. 97), geboren op vrijdag 15-05-2009 in Almere.
1.5.2.1.1.4 Eduard (Ed) Lapré is geboren op vrijdag 22-02-1952 in Amsterdam, zoon van Armand Lapré (zie 1.5.2.7) en Binti Minah (Deetje) Deplon, pleegzoon van Marinus Ferdinand (Ferry) Smith (zie 1.5.2.1.1). Ed trouwde, 26 jaar oud, op donderdag 11-05-1978 in Amsterdam met Margaretha Bertha (Marga) Steenman, 22 jaar oud. Het huwelijk werd ontbonden op dinsdag 09-12-1980 in Amsterdam.
Notitie bij het huwelijk van Ed en Marga: De huwelijksdatum was 1 dag voordat zoon Joey Lapré werd geboren.
Marga is geboren op dinsdag 01-11-1955 in Amsterdam, dochter van ?? Steenman en M.A. (Miep) Pesaro.
Kinderen van Ed en Marga:
1 Patricia (Patries) Lapré, geboren op zaterdag 22-01-1977 in Amsterdam. Volgt 1.5.2.1.1.4.1.
2 Joey Lapré, geboren op vrijdag 12-05-1978 in Amsterdam. Volgt 1.5.2.1.1.4.2.
1.5.2.1.1.4.1 Patricia (Patries) Lapré is geboren op zaterdag 22-01-1977 in Amsterdam, dochter van Eduard (Ed) Lapré (zie 1.5.2.1.1.4) en Margaretha Bertha (Marga) Steenman. Patries trouwde, 25 jaar oud, op vrijdag 21-06-2002 in Amsterdam met David Michiël van Leijenhorst, 25 jaar oud. Het huwelijk werd ontbonden op maandag 18-11-2013. David is geboren op donderdag 28-10-1976 in Amsterdam, zoon van Everardus van Leijenhorst en Ivonne Esther Sussenbach.
Kinderen van Patries en David:
1 Samuël David van Leijenhorst [1.5.2.1.1.4.1.1], geboren op zondag 28-01-2007 in Hoofddorp.
2 Tim Isaak Matthew van Leijenhorst [1.5.2.1.1.4.1.2], geboren op vrijdag 05-12-2008 in Denver, Colorado (USA).
1.5.2.1.1.4.2 Joey Lapré is geboren op vrijdag 12-05-1978 in Amsterdam, zoon van Eduard (Ed) Lapré (zie 1.5.2.1.1.4) en Margaretha Bertha (Marga) Steenman. Joey begon een relatie, ongeveer 28 jaar oud, omstreeks 2006 in Asperen met Lianne Proper, ongeveer 26 jaar oud. De relatie werd verbroken omstreeks 2009. Lianne is geboren op woensdag 15-10-1980.
Notitie bij Lianne: Wat is de geboorteplaats van Lianna?
Wie zijn de ouders van Lianne?
Kind van Joey en Lianne:
1 Denzel Lapré [1.5.2.1.1.4.2.1], geboren op donderdag 16-02-2006 in Gorinchem.
1.5.2.2 Hermine (Noes) Lapré is geboren op maandag 07-10-1907 in Djokjakarta, Midden-Java (Nederlands Indië) [bron: CBG], dochter van Johannes Lapré (zie 1.5.2) en Augustina Frederika Wolff. Noes is overleden op zondag 17-07-1983 in Deventer, 75 jaar oud.
Notitie bij Noes: Hermine Lapré vestigde zich op 06-07-1973 in Nederland en woonde vanaf
06-07-1973 te Deventer, Eleonorastraat 28
06-05-1974 te Deventer, Deltalaan 85
Noes trouwde, 22 jaar oud, op zaterdag 17-05-1930 in Bangil, Oost-Java (Nederlands Indië) met Albertus Stephanus Groeneveld, 20 of 21 jaar oud. Albertus is geboren in 1909 in Djember, Oost-Java (Nederlands Indië). Albertus is overleden op donderdag 30-10-1969 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië), 59 of 60 jaar oud.
Notitie bij Albertus: Wat is de exacte geboortedatum van Albertus?
Wie zijn de ouders van Albertus?
Kinderen van Noes en Albertus:
1 August Nicolaas Groeneveld [1.5.2.2.1], geboren op zondag 03-08-1930 in Pohdjedjer, Oost-Java (Nederlands Indië) [bron: CBG]. August is overleden op zaterdag 17-06-2000 in ’s-Gravenhage, 69 jaar oud.
2 Arnold Benjamin Groeneveld [1.5.2.2.2], geboren op vrijdag 31-07-1936 in Pasoeroean, Oost-Java (Nederlands Indië) [bron: CGB]. Arnold is overleden op maandag 25-10-1993 in Deventer, 57 jaar oud.
Beroep:
Typograaf
graf_karel_van_moll.jpg
98 graf Karel van Moll
1.5.2.5 Johanna Cornelia Lapré is geboren op zondag 09-08-1914 in Djombang, Oost-Java (Nederlands Indië) [bron: CBG], dochter van Johannes Lapré (zie 1.5.2) en Augustina Frederika Wolff. Zij is gedoopt op woensdag 23-09-1914 in Djombang, Oost-Java (Nederlands Indië) [bron: Ron, Hitty & Aďsha Krancher]. Johanna is overleden op maandag 30-06-1997 in Groningen, 82 jaar oud.
Notitie bij Johanna: Johanna Cornelia Lapré vestigde zich op 07-03-1958 in Nederland.
Vanaf 08-03-1961 woonde ze in Groningen.
Wie is de partner na Karel van Mol, de vader van Juanita Eleonora Lapré?
Johanna trouwde, 20 jaar oud, op woensdag 06-02-1935 in Malang, Oost-Java (Nederlands Indië) [bron: RA 1915, 181] met Karel van Moll (afb. 98), 30 jaar oud. Karel is geboren op vrijdag 07-10-1904 in Kediri, Oost-Java (Nederlands Indië). Karel is overleden op donderdag 07-10-1943 in Siam (Tailand), 39 jaar oud. Hij is begraven in Kanchanaburi War Cemetery, Kanchanaburi Province (Thailand).
Notitie bij overlijden van Karel: Karel van Moll overlijdt op zijn verjaardag.
Notitie bij Karel: Wie zijn de ouders van Karel?
Kinderen van Johanna en Karel:
1 Elviere (Fietje) van Moll [1.5.2.5.1], geboren op zaterdag 02-01-1937 in Kediri, Oost-Java (Nederlands Indië) [bron: CBG].
Notitie bij de geboorte van Fietje: Geboorteregister 1936, 2e Bij register, waarin vermeld dat:
op 8 jan. 1936 door Karel van MoU, oud 31 jr., zonder beroep, aangifte is gedaan dat op 2 jan. 1936 te Kasembon is geboren uit Johanna Cornelia Lapré, zijn echtgenote, een kind waaraan de naam Elviere is gegeven; getuigen: Henri Jules Robert, oud 56 jr., gepensioneerd ambtenaar N.I.S.M., en Ram Lantang Ogi, oud 39 jr., evangelist bij de Pinkstergemeente.
Fietje is overleden op zaterdag 09-12-2000 in Den Helder, 63 jaar oud.
Notitie bij Fietje: Elviere (Fietje) van Moll huwt op 26-11-1960 te Leeuwearden met Marinus Jeipo Paardekooper en krijgt 5 kinderen;
Johannes Paardekooper, geb. 31-08-1954 Bandoeng
Diana Paardekooper, geb. 29-12-1956, Bandoeng
Sandra Anita Paardekooper, geb. 25-04-1961 Leeuwarden
Margaretha Audrey (Gretha) Paardekooper, geb. 11-10-1962 Leeuwarden, overl. 24-05-2010 - kinderen: Angela Charlie Paardekooper en Jamie Paardekooper
Henri Marinus Paardekooper, geb. 01-10-1964 Leeuwarden.
2 Cornelis van Moll [1.5.2.5.2], geboren op donderdag 18-05-1939 in Kediri, Oost-Java (Nederlands Indië).
3 Karel van Moll [1.5.2.5.3], geboren op zaterdag 28-09-1940 in Kediri, Oost-Java (Nederlands Indië).
Kind van Johanna uit onbekende relatie:
4 Juanita Eleonora Lapré [1.5.2.5.4], geboren op vrijdag 04-06-1948 in Bandung, West-Java (Nederlands Indië).
Notitie bij Juanita: Wie is de vader van Juanita?
1.5.2.6 Ernestine Henriëtte Lapré is geboren op donderdag 30-10-1919 in Bangil, Oost-Java (Nederlands Indië) [bron: CBG], dochter van Johannes Lapré (zie 1.5.2) en Augustina Frederika Wolff. Ernestine is overleden op woensdag 15-12-1982 in Deventer, 63 jaar oud.
Notitie bij Ernestine: Ernestine Handriëtte Lapré vestigde zich vanuit Nieuw Guinea op 20-12-1961 in Nederland en woonde vanaf:
20-12-1961 Amersfoort, Merwedestraat 32
30-03-1962 Roosendaal, Philipslaan 24 B
10-07-1962 Holten, Holterberg 26
14-09-1962 Deventer, Grote Kerkhof 21
21-01-1964 Deventer, Elenorastraat 28
Ernestine trouwde, 16 jaar oud, op woensdag 07-10-1936 in Malang, Oost-Java (Nederlands Indië) met Christiaan van Thiel, 23 jaar oud. Christiaan is geboren op donderdag 03-07-1913 in Djombang, Oost-Java (Nederlands Indië) [bron: CBG], zoon van Charles van Thiel en Idjo. Christiaan is overleden op dinsdag 06-03-1990 in Deventer, 76 jaar oud.
Beroep:
ambtenaar
Kinderen van Ernestine en Christiaan:
1 Tilly van Thiel [1.5.2.6.1], geboren in Djokjakarta, Midden-Java (Nederlands Indië).
Notitie bij Tilly: Wat zijn de volledige voornamen van Tilly?
Wat is de geboortedatum en geboorteplaats?
2 Jhonny van Thiel [1.5.2.6.2], geboren in Djokjakarta, Midden-Java (Nederlands Indië).
Notitie bij Jhonny: Wat zijn de volledige voornamen van Jhonny?
Wat is de geboortedatum en geboorteplaats?
3 Charles Nicodemus (Nico) van Thiel [1.5.2.6.3], geboren op dinsdag 13-06-1939 in Djokjakarta, Midden-Java (Nederlands Indië).
4 Philippus Theodoor (Flip) van Thiel [1.5.2.6.4], geboren op zaterdag 24-10-1942 in Djokjakarta, Midden-Java (Nederlands Indië).
5 Ernst Timotheus (Ermo) van Thiel [1.5.2.6.5], geboren op dinsdag 22-02-1944 in Djokjakarta, Midden-Java (Nederlands Indië).
6 Alma Tabitha (Ata) van Thiel [1.5.2.6.6], geboren op zondag 11-07-1948 in Bandung, West-Java (Nederlands Indië).
7 Christine Henriëtte (Christien) van Thiel [1.5.2.6.7], geboren op vrijdag 16-02-1951 in Hollandia (Ned. Nieuw Guinea).
8 Debora Wilhelmine (Debbie) van Thiel [1.5.2.6.8], geboren op vrijdag 22-05-1953 in Hollandia (Ned. Nieuw Guinea).
1.5.2.7 Armand Lapré is geboren op zondag 07-08-1921 in Pandaan (Nederlands Indië) [bron: CBG], zoon van Johannes Lapré (zie 1.5.2) en Caterina (Catrien) Wolff. Armand is overleden op vrijdag 17-11-2000 in Purmerend, 79 jaar oud.
Notitie bij Armand: Armand Lapré vestigde zich op 06-10-1950 in Nederland.
Vanaf 07-01-1988 woonde hij in Purmerend.
Armand:
(1) begon een relatie met Toemirah. Zij is overleden.
Notitie: Toemirah is een Inheemse Vrouw.
Wat is de geboortedatum en geboorteplaats van Toerirah?
Wat is de overlijdensdatum en plaats van Toerirah?
Wie zijn de ouders van Toemirah?
(2) trouwde, 28 jaar oud, op dinsdag 04-10-1949 in Batavia / Jakarta, West-Java (Nederlands Indië / Indonesië) met Binti Minah (Deetje) Deplon, 25 jaar oud. Deetje is geboren op woensdag 12-12-1923 in Tjibinong (Nederlands Indië) [bron: CBG], dochter van Binti Deplon en Minah. Deetje is overleden op zaterdag 10-01-1953 in Amsterdam, 29 jaar oud.
Notitie bij Deetje: Binti Minah Deplon vestigde zich op 06-10-1950 in Nederland en woonde vanaf
06-10-1950 te Zandvoort, Dr. Gerkestraat 20
16-08-1951 te Amsterdam, Sluisstraat 41 I
Kind van Armand en Toemirah:
1 Elisabeth (Lies) Lapré [1.5.2.7.2], geboren op vrijdag 09-04-1943 in Malang, Oost-Java (Nederlands Indië).
Notitie bij Lies: Elisabeth Lapré is niet met vader Armand Lapré naar Nederland gekomen, maar is bij moeder Toemirah in Indonesië gebleven. Ze woont thans in de plaats Kediri-Paré.
Kinderen van Armand en Deetje:
2 (Pleeg) Antonius (Antoon) Deplon, geboren op maandag 07-09-1942 in Bogor / Buitenzorg, West-Java (Nederlands Indië). Volgt 1.5.2.1.1.1.
3 Johannes (Joop) Lapré, geboren op donderdag 02-12-1948 in Meester Cornelis (Nederlands Indië). Volgt 1.5.2.1.1.2.
4 Djemmy (Jim) Lapré, geboren op dinsdag 04-07-1950 in Bogor / Buitenzorg, West-Java (Nederlands Indië). Volgt 1.5.2.1.1.3.
5 Eduard (Ed) Lapré, geboren op vrijdag 22-02-1952 in Amsterdam. Volgt 1.5.2.1.1.4.
betrekkingen_c.j.d._lapr_.jpg
99 betrekkingen C.J.D. Lapré
1.5.3 Coenraad Jacobus Dominicus Lapré (afb. 99) is geboren op zaterdag 09-09-1882 in Magelang, Midden-Java (Nederlands Indië) [bron: RA 1888, 294], zoon van Dirk Bernardus Lapré (zie 1.5) en Warsiah. Coenraad is overleden op vrijdag 21-07-1944 in Magelang, Midden-Java (Nederlands Indië), 61 jaar oud.
Beroep:
vanaf 1916     Klerk van de opiumregie
Coenraad:
(1) begon een relatie met Mah.
(2) trouwde, 46 jaar oud, op zondag 21-07-1929 in Semarang, Midden-Java (Nederlands Indië) met Roesinah, 42 jaar oud. Zij is geboren op maandag 06-06-1887 in Soerakarta,Solo, Midden-Java (Nederlands Indië). Zij is overleden.
Notitie: Roesinah is een inheemse vrouw.
Wat is de overlijdensdatum en overlijdensplaats van Roesinah?
Wie zijn de ouders van Roesinah?
Kind van Coenraad en Mah:
japanse_interneringskaart_r._lapr_.jpg graf_rudi_lapr_.jpg
100 Japanse interneringskaart R. Lapré
101 graf Rudi Lapré
1 Rudi Z. Lapré [1.5.3.1] (afb. 100 en 101), geboren op maandag 07-07-1913 in Kediri, Oost-Java (Nederlands Indië). Rudi is overleden op vrijdag 24-09-1943 in Chungkai (Thailand), 30 jaar oud. Hij is begraven in Chungkai War Cemetery (Thailand) (Vak 2, Rij M, Nummer 2).
Notitie bij Rudi: Wat zijn de volledige namen van Rudy?
Beroep:
sld. Inf. KNIL
Kind van Coenraad en Roesinah:
2 Janny Adriana D. Lapré [1.5.3.2], geboren op maandag 06-09-1926 in Semarang, Midden-Java (Nederlands Indië).
Notitie bij Janny: Wat zijn de volledige namen van Janny?
betrekkingen_p.j.h._lapr_.jpg
102 betrekkingen P.J.H. Lapré
1.5.4 Pieter Johannes Hendrikus Lapré (afb. 102) is geboren op dinsdag 07-10-1884 in Magelang, Midden-Java (Nederlands Indië) [bron: RA 1888, 295], zoon van Dirk Bernardus Lapré (zie 1.5) en Warsiah. Pieter is overleden op donderdag 18-11-1954 in Magelang, Midden-Java (Nederlands Indië), 70 jaar oud.
Beroepen:
Klerk ter Griffie van de Landraad, Griffier Landraad te Magelang
1941     gepensioneerd (Griffier 2de klasse Landraad te Malang)   [bron: Adresboek]
Pieter trouwde, 37 jaar oud, op vrijdag 17-02-1922 in Teloengagoeng, Oost-Java (Nederlands Indië) met Soeratinem, 29 jaar oud. Zij is geboren op vrijdag 06-05-1892 in Magelang, Midden-Java (Nederlands Indië). Zij is overleden.
Notitie: Soeratinem is een inheemse vrouw.
Wat is de overlijdensdatum en overlijdensplaats van Soeratinem?
Wie zijn de ouders van Soeratinem?
Kind van Pieter en Soeratinem:
1 Frida Geertruida Mathilde Lapré, geboren op donderdag 06-12-1917 in Magelang, Midden-Java (Nederlands Indië). Volgt 1.5.4.1.
1.5.4.1 Frida Geertruida Mathilde Lapré is geboren op donderdag 06-12-1917 in Magelang, Midden-Java (Nederlands Indië) [bron: RA 1923, 151], dochter van Pieter Johannes Hendrikus Lapré (zie 1.5.4) en Soeratinem. Frida:
(1) trouwde in Magelang, Midden-Java (Nederlands Indië) met C.H.N. Romkes.
Notitie bij het huwelijk van Frida en C.H.N.: Wat is de huwelijksdatum?
Uit de relatie van Frida Lapré met Romkes kwam 1 kind. Wie is dat kind?
C.H.N. is overleden.
Notitie bij C.H.N.: Wat zijn de volledige namen van Romkes?
Wat is de geboortedatum en geboorteplaats van Romkes?
Wat is de overlijdensdatum en overlijdensplaats van Romkes?
Wie zijn de ouders van Romkes?
(2) trouwde met Katar Kusaeini.
Notitie bij het huwelijk van Frida en Katar: Wat is de huwelijksdatum en huwelijksplaats?
Uit de relatie van Frida Lapré met Katar Kusaerini kwamen 6 kinderen. Wie zijn die zes kinderen?
Katar is overleden op donderdag 17-07-1986.
Notitie bij Katar: Wat is de geboortedatum en geboorteplaats van Katar?
Wat is de overlijdensplaats van Katar?
Wie zijn de ouders van Katar?
betrekkingen_f.c.h._lapr_.jpg
103 betrekkingen F.C.H. Lapré
1.5.5 Frederik Carel Hendrik Lapré (afb. 103) is geboren op dinsdag 26-10-1886 in Magelang, Midden-Java (Nederlands Indië) [bron: RA 1888, 295], zoon van Dirk Bernardus Lapré (zie 1.5) en Warsiah. Frederik is overleden op donderdag 05-02-1942 in Djember, Oost-Java (Nederlands Indië), 55 jaar oud.
Beroepen:
Opneming Burgelijken Dienst Ned. Indië.
Hoofdcommies Res Kantoor te Djember.
Frederik trouwde, 34 jaar oud, op zaterdag 07-05-1921 in Djember, Oost-Java (Nederlands Indië) met Irma Zimmerman, 15 jaar oud. Irma is geboren op zondag 08-10-1905 in Madioen, Oost-Java (Nederlands Indië) [bron: PK, RA1912, 67], dochter van George Willem Zimmerman en Rakinem Inlandse vrouw. Irma is overleden op maandag 28-11-1966 in Almelo, 61 jaar oud.
Kinderen van Frederik en Irma:
1 Paula D. Lapré [1.5.5.1], geboren op dinsdag 12-08-1913. Paula is overleden.
Notitie bij Paula: Wat zijn de volledige namen van Paula?
Wat is de geboorteplaats van Paula?
Wat is de overlijdensdatum en overlijdensplaats van Paula?
2 Carl Erik Z. Lapré [1.5.5.2], geboren op vrijdag 20-09-1918 in Djember, Oost-Java (Nederlands Indië). Carl is overleden op donderdag 03-01-1924 in Djember, Oost-Java (Nederlands Indië), 5 jaar oud.
Notitie bij Carl: Wat zijn de volledige namen van Carl?
3 Daisy D. Lapré [1.5.5.3], geboren op dinsdag 13-06-1922 in Djember, Oost-Java (Nederlands Indië). Daisy is overleden op woensdag 05-01-1927 in Djember, Oost-Java (Nederlands Indië), 4 jaar oud.
Notitie bij Daisy: Wat zijn de volledige namen van Daisy?
4 ??? Lapré [1.5.5.4], geboren op dinsdag 26-09-1922 in Djember, Oost-Java (Nederlands Indië). ??? is overleden.
Notitie bij ???: Wat zijn de volledige namen van deze Lapré?
Wat is de overlijdensdatum en overlijdensplaats van deze Lapré?
5 Olga Lapré, geboren op woensdag 24-06-1925 in Djember, Oost-Java (Nederlands Indië). Volgt 1.5.5.5.
6 Godfried Leonard Adolf Z. Lapré [1.5.5.6], geboren op vrijdag 26-08-1927 in Djember, Oost-Java (Nederlands Indië). Godfried is overleden op zaterdag 26-11-1927 in Djember, Oost-Java (Nederlands Indië), 3 maanden oud.
Notitie bij Godfried: Wat zijn de volledige namen van Godfried?
7 Otto Benjamin Lapré, geboren op dinsdag 02-10-1928 in Djember, Oost-Java (Nederlands Indië). Volgt 1.5.5.7.
8 Iris Lapré, geboren op zondag 09-03-1930 in Djember, Oost-Java (Nederlands Indië). Volgt 1.5.5.8.
9 Ipo Boudewijn Lapré, geboren op donderdag 19-09-1935 in Djember, Oost-Java (Nederlands Indië). Volgt 1.5.5.9.
1.5.5.5 Olga Lapré is geboren op woensdag 24-06-1925 in Djember, Oost-Java (Nederlands Indië) [bron: PK], dochter van Frederik Carel Hendrik Lapré (zie 1.5.5) en Irma Zimmerman. Olga is overleden op vrijdag 09-12-2011 in Alblasserdam, 86 jaar oud. Olga:
(1) begon een relatie, 20 of 21 jaar oud, in 1946 met Slamet.
Notitie bij de relatie van Olga en Slamet: Was het een huwelijk?
Wat is de relatiedatum en -plaats?
Hij trouwde later na 1948 met ???.
Notitie: uit Djember.
Wat zijn de volledige namen van Slamet?
Wat is zijn geboortedatum en -plaats?
Wat is zijn overlijdensdatum en -plaats?
Wat zijn de volledige namen va zijn ouders?
(2) trouwde, 30 jaar oud, op dinsdag 22-05-1956 in Soerabaja, Oost-Java (Indonesië) met Marinus Wieling, 26 jaar oud. Marinus is geboren op dinsdag 10-12-1929 in Djember, Oost-Java (Nederlands Indië) [bron: PK], zoon van Frederik Pangkey en Sophie Julia Wieling. Marinus is overleden op woensdag 17-05-2000 in Dordrecht, 70 jaar oud.
Kinderen van Olga en Slamet:
1 Erika Lapré, geboren op zondag 12-05-1946 in Bondowoso, Oost-Java (Nederlands Indië). Volgt 1.5.5.5.1.
2 Edo Lapré [1.5.5.5.2], geboren omstreeks 1948 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië). Edo is overleden omstreeks 1950 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië), ongeveer 2 jaar oud.
Notitie bij Edo: Wat is de exacte geboortedatum?
Wat is de exacte overlijdensdatum?
Kinderen van Olga en Marinus:
1 Erika Lapré, geboren op zondag 12-05-1946 in Bondowoso, Oost-Java (Nederlands Indië). Volgt 1.5.5.5.1.
3 René Wieling [1.5.5.5.3], geboren op maandag 18-12-1950 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië).
Notitie bij René: René Wieling is getrouwd geweest met Ina Speksnijder en uit dit huwelijk zijn er 3 kinderen:
1 zoon Lesley Wieling en 2 dochters Sherien Wieling en Jennifer Wieling
1.5.5.5.1 Erika Lapré is geboren op zondag 12-05-1946 in Bondowoso, Oost-Java (Nederlands Indië), dochter van Slamet en Olga Lapré (zie 1.5.5.5), pleegdochter van Marinus Wieling. Erika:
(1) trouwde, 17 jaar oud, op vrijdag 05-07-1963 met Maximiliaan Keijser, 22 jaar oud. Het huwelijk werd ontbonden in 1980.
Notitie bij het huwelijk van Erika en Maximiliaan: Wat is de huwelijksplaats?
Maximiliaan is geboren op woensdag 19-02-1941 in Djember, Oost-Java (Nederlands Indië), zoon van Hein Keijser en Sophie Julia Wieling.
(2) begon een relatie, ongeveer 36 jaar oud, omstreeks 1982 met Wempi Maail, ongeveer 41 jaar oud. Wempi is geboren op donderdag 09-10-1941 in Batavia / Jakarta, West-Java (Nederlands Indië / Indonesië).
Kinderen van Erika en Maximiliaan:
1 Brenda Keijser [1.5.5.5.1.1], geboren op dinsdag 27-08-1963 in Dordrecht.
Notitie bij Brenda: Brenda Keijser trouwde met Francesco Zallu geb.: 6- 9 -1966 te Dordrecht en hebben 2 kinderen:
Francesco geb.: 23 juli 1992 te Amsterdam
Massimo geb.: 20-1- 1999 te Dordrecht.
2 Monique Elphiera Keijser [1.5.5.5.1.2], geboren op zaterdag 19-09-1964 in Alblasserdam.
Notitie bij Monique: Monique Elphiera Keijser heeft een relatie met Ferry van der Putten (geb. 11-11-1966 te Rotterdam)
3 Debby Olma Bianca Keijser [1.5.5.5.1.3], geboren op woensdag 10-11-1965 in Alblasserdam.
Notitie bij Debby: Debby Keijser trouwde met Mickey Unger geb.: 14 -7 -1966 te Ridderkerk en hebben 1 dochter
Fleur Joëlle geb.: 6- 10 -2003 te Dordrecht.
4 Randolph Goldwijn (Randy) Keijser [1.5.5.5.1.4], geboren op dinsdag 27-09-1966 in Alblasserdam.
Notitie bij Randy: Randolph Keijser trouwde met Anki Slagboom geb.: 13 - 3 -1968 te Alblasserdam en hebben 2 kinderen
Nando Keijser geb.: 25 -12 -1995 te Dordrecht
Giovanni Keijser geb.: 02 -11 - 1999 te Dordrecht
5 Priscilla Esmaralda Irma (Cindy) Keijser [1.5.5.5.1.5], geboren op maandag 04-11-1968 in Alblasserdam.
Notitie bij Cindy: Cindy heeft 2 dochters:
Tahnée Keijser geb.: 31 - 5 - 1988 te Dordrecht
Cheyenne Keijser geb.: 25 - 12 - 1994 te Alblasserdam
Cindy huwde op 08-11-2011 met Johannes Melle van Dijk (geb. 21-11-1964 te Groningen)
Kind van Erika en Wempi:
6 Damien Melvin Lapré, geboren op maandag 23-08-1982 in Alblasserdam. Volgt 1.5.5.5.1.6.
1.5.5.5.1.6 Damien Melvin Lapré is geboren op maandag 23-08-1982 in Alblasserdam, zoon van Wempi Maail en Erika Lapré (zie 1.5.5.5.1). Damien begon een relatie met Tamara van Vlijmen.
Kind van Damien en Tamara:
1 Jaëla Ximena Lapré [1.5.5.5.1.6.1], geboren op zondag 02-05-2010 in Dordrecht.
1.5.5.7 Otto Benjamin Lapré is geboren op dinsdag 02-10-1928 in Djember, Oost-Java (Nederlands Indië), zoon van Frederik Carel Hendrik Lapré (zie 1.5.5) en Irma Zimmerman.
Beroep:
Ambtenaar bij P.T. Dienst
Otto trouwde, 22 jaar oud, op zaterdag 11-08-1951 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië) met Evelien Wies de Lang, 29 jaar oud. Evelien is geboren op donderdag 01-12-1921 in Magelang, Midden-Java (Nederlands Indië).
Notitie bij Evelien: Wie zijn de ouders van Evelien?
Kinderen van Otto en Evelien:
1 Brent Alexander Lapré, geboren op zondag 17-10-1948 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië). Volgt 1.5.5.7.1.
2 Rita Lapré [1.5.5.7.2], geboren op dinsdag 24-10-1950 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië).
3 Farli Lapré [1.5.5.7.3], geboren op dinsdag 02-09-1952 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië).
Beroep:
Ambtenaar Sociale Verzekeringsbank te Amsterdam
4 Joyce Lapré [1.5.5.7.4], geboren op donderdag 17-06-1954 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië).
Beroep:
Administratief medewerkster AMRO-bank
5 Humphrey Lapré, geboren op zaterdag 24-03-1956 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië). Volgt 1.5.5.7.5.
6 Yvonne Lapré, geboren op woensdag 20-01-1960 in Almelo. Volgt 1.5.5.7.6.
1.5.5.7.1 Brent Alexander Lapré is geboren op zondag 17-10-1948 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië), zoon van Otto Benjamin Lapré (zie 1.5.5.7) en Evelien Wies de Lang.
Beroep:
Belasting ambtenaar te Almelo
Brent trouwde, 22 jaar oud, op vrijdag 27-08-1971 in Rijssen met Monica Francisca Wijnandts, 23 jaar oud. Monica is geboren op maandag 23-08-1948 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië).
Notitie bij Monica: Wie zijn de ouders van Monica?
Kinderen van Brent en Monica:
pierre.jpg
104 Pierre
1 Pierre Marc Guy Lapré [1.5.5.7.1.1] (afb. 104), geboren op maandag 30-10-1972 in Almelo.
2 Yvette Marielle Lapré [1.5.5.7.1.2], geboren op zaterdag 04-05-1974 in Almelo.
1.5.5.7.5 Humphrey Lapré is geboren op zaterdag 24-03-1956 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië), zoon van Otto Benjamin Lapré (zie 1.5.5.7) en Evelien Wies de Lang.
Beroep:
Belasting ambtenaar te Almelo
Humphrey trouwde, 29 jaar oud, op vrijdag 05-07-1985 in Almelo met Diane Maria Bake, 23 jaar oud. Diane is geboren op woensdag 12-07-1961 in Almelo.
Notitie bij Diane: Wie zijn de ouders van Diane?
Kinderen van Humphrey en Diane:
1 Marco Raphael Lapré [1.5.5.7.5.1], geboren op dinsdag 03-02-1987 in Almelo.
2 Anouk Elise Lapré [1.5.5.7.5.2], geboren op woensdag 15-08-1990 in Almelo.
1.5.5.7.6 Yvonne Lapré is geboren op woensdag 20-01-1960 in Almelo, dochter van Otto Benjamin Lapré (zie 1.5.5.7) en Evelien Wies de Lang. Yvonne trouwde, 21 jaar oud, op zaterdag 24-10-1981 in Almelo met Frans Schlette, 23 jaar oud. Frans is geboren op woensdag 25-12-1957 in Medan, Sumatra (Nederlands Indië).
Notitie bij Frans: Wie zijn de ouders van Frans?
Kinderen van Yvonne en Frans:
1 Marissa Schlette [1.5.5.7.6.1], geboren op woensdag 05-03-1986 in Almelo.
Notitie bij de geboorte van Marissa: Marissa is de tweelingzus van Lisa.
2 Lisa Schlette [1.5.5.7.6.2], geboren op woensdag 05-03-1986 in Almelo.
Notitie bij de geboorte van Lisa: Lisa is de tweelingzus van marissa.
3 Thomas Matthew Schlette [1.5.5.7.6.3], geboren op vrijdag 28-02-1992 in Riyadh (Saudi Arabia).
1.5.5.8 Iris Lapré is geboren op zondag 09-03-1930 in Djember, Oost-Java (Nederlands Indië), dochter van Frederik Carel Hendrik Lapré (zie 1.5.5) en Irma Zimmerman. Iris:
(1) begon een relatie, ten hoogste 19 jaar oud, vóór 1949 met Johan Taris.
Notitie bij Johan: Wat is de geboortedatum en geboorteplaats van Johan?
Wie zijn de ouders van Johan?
(2) begon een relatie, minstens 22 jaar oud, na 1952 met ???.
Notitie: Wie is deze (nog) onbekende persoon?
(3) trouwde, 35 jaar oud, op dinsdag 14-12-1965 in Borne met Roland Hans Coenraad, 26 jaar oud. De scheiding werd geregistreerd op maandag 17-09-1984 in Borne. Roland is geboren op zondag 27-08-1939 in Tandjoeng Padan, Biliton (Nederlands Indië) [bron: CBG], zoon van Jan Coenraad en Berta Mathilda van Bronckhorst. Roland is overleden op zaterdag 06-08-1994 in Groningen, 54 jaar oud.
Beroepen:
lasser / monteur
rijwielhersteller
Kinderen van Iris en Johan:
1 Glenn Lapré, geboren op vrijdag 11-11-1949 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië). Volgt 1.5.5.8.1.
2 Ingrid Lapré, geboren op woensdag 28-11-1951 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië). Volgt 1.5.5.8.2.
3 William Arthur (Willy) Lapré, geboren op donderdag 05-02-1953 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië). Volgt 1.5.5.8.3.
Kind van Iris en ???:
4 Arnold Nico Johan Lapré, geboren op dinsdag 28-09-1954 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië). Volgt 1.5.5.8.4.
Kinderen van Iris en Roland:
5 Charles Jan Coenraad [1.5.5.8.5], geboren op vrijdag 28-10-1966 in Groningen.
Beroep:
Calculator/werkvoorbereider
6 Dennis Edward Coenraad [1.5.5.8.6], geboren op donderdag 12-10-1967 in Groningen.
Notitie bij Dennis: Dennis Edward Coenraad is de tweeling broer van Gladys Ellen Coenraad.
Beroep:
Taxichauffeur
7 Gladys Ellen Coenraad [1.5.5.8.7], geboren op donderdag 12-10-1967 in Groningen. Gladys is overleden op zondag 17-06-1990 in Groningen, 22 jaar oud.
Notitie bij Gladys: Gladys Ellen Coenraad is de tweeling zus van Dennis Edward Coenraad.
8 John Edwin Coenraad [1.5.5.8.8], geboren op vrijdag 02-10-1970 in Groningen.
9 Andrew Steven Coenraad [1.5.5.8.9], geboren op vrijdag 16-06-1972 in Hoogezand-Sappermeer.
Beroep:
Stucadoor
10 Esmeralda Mathilda Irma Coenraad [1.5.5.8.10], geboren op zaterdag 14-07-1973 in Hoogezand-Sappermeer.
1.5.5.8.1 Glenn Lapré is geboren op vrijdag 11-11-1949 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië), zoon van Johan Taris en Iris Lapré (zie 1.5.5.8).
Kind van Glenn uit onbekende relatie:
1 Robert Lapré [1.5.5.8.1.1].
1.5.5.8.2 Ingrid Lapré is geboren op woensdag 28-11-1951 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië), dochter van Johan Taris en Iris Lapré (zie 1.5.5.8). Ingrid is overleden op zondag 05-09-1976 in Almelo, 24 jaar oud.
Notitie bij Ingrid: Ingrid vestigde zich op 25-10-1957 in Nederland.
Ingrid trouwde, 16 jaar oud, op vrijdag 26-04-1968 in Borne met Antonius Wijnandts, 31 jaar oud. Antonius is geboren op donderdag 25-02-1937 in Meester Cornelis (Nederlands Indië).
Notitie bij Antonius: Wie zijn de ouders van Antonius?
Kinderen van Ingrid en Antonius:
1 Priscilla Irma Wijnandts, geboren op vrijdag 19-07-1968 in Hengelo. Volgt 1.5.5.8.2.1.
2 Ralph Willem Adolf Wijnandts, geboren op woensdag 30-07-1969 in Hengelo. Volgt 1.5.5.8.2.2.
3 Raquel Cheryl Wijnandts [1.5.5.8.2.3], geboren op dinsdag 30-03-1971 in Hengelo.
4 Amanda Maureen Wijnandts [1.5.5.8.2.4], geboren op woensdag 05-12-1973 in Hengelo.
1.5.5.8.2.1 Priscilla Irma Wijnandts is geboren op vrijdag 19-07-1968 in Hengelo, dochter van Antonius Wijnandts en Ingrid Lapré (zie 1.5.5.8.2).
Kind van Priscilla uit onbekende relatie:
1 David Wijnandts [1.5.5.8.2.1.1], geboren op maandag 28-08-1989 in Almelo.
1.5.5.8.2.2 Ralph Willem Adolf Wijnandts is geboren op woensdag 30-07-1969 in Hengelo, zoon van Antonius Wijnandts en Ingrid Lapré (zie 1.5.5.8.2).
Kind van Ralph uit onbekende relatie:
1 Matthias Wijnandts [1.5.5.8.2.2.1], geboren op woensdag 12-06-2002 in Enschede.
1.5.5.8.3 William Arthur (Willy) Lapré is geboren op donderdag 05-02-1953 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië), zoon van Johan Taris en Iris Lapré (zie 1.5.5.8). Willy trouwde, 20 jaar oud, op vrijdag 16-02-1973 met Geertruida (Truus) Hindriks, 17 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Willy en Truus: Wat is de huwelijksplaats?
Truus is geboren op zondag 14-08-1955 in Slochteren, dochter van Hendrik Hindriks en Grietje Smit.
Kinderen van Willy en Truus:
1 John Hendrik Hans Lapré, geboren op vrijdag 14-09-1973 in Hoogezand. Volgt 1.5.5.8.3.1.
2 Jeffrey William Lapré, geboren op donderdag 14-09-1978 in Veendam. Volgt 1.5.5.8.3.2.
3 Iris Ingrid Lapré [1.5.5.8.3.3], geboren op donderdag 02-09-1982 in Veendam.
1.5.5.8.3.1 John Hendrik Hans Lapré is geboren op vrijdag 14-09-1973 in Hoogezand, zoon van William Arthur (Willy) Lapré (zie 1.5.5.8.3) en Geertruida (Truus) Hindriks. John trouwde, 27 jaar oud, op donderdag 02-11-2000 in Slochteren met Sandra Postma, 26 jaar oud. Sandra is geboren op donderdag 24-10-1974 in Hoogezand.
Kinderen van John en Sandra:
1 Julian Wesley Hendriks Lapré [1.5.5.8.3.1.1], geboren op woensdag 15-10-1997 in Hoogezand.
2 Denise Priscilla Joëlle Lapré [1.5.5.8.3.1.2], geboren op donderdag 08-06-2000 in Groningen.
3 Norah Gwuinavere Rose Lapré [1.5.5.8.3.1.3], geboren op woensdag 12-07-2006 in Hoogezand.
1.5.5.8.3.2 Jeffrey William Lapré is geboren op donderdag 14-09-1978 in Veendam, zoon van William Arthur (Willy) Lapré (zie 1.5.5.8.3) en Geertruida (Truus) Hindriks. Jeffrey ging samenwonen, 17 jaar oud, op maandag 17-06-1996 met Petra van der Veen.
Notitie bij het samenwonen van Jeffrey en Petra: Wat is de samenleef plaats?
Notitie bij Petra: Wat is de geboortgedatum en geboorteplaats van Petra?
Wie zijn de ouders van Petra?
Kinderen van Jeffrey en Petra:
1 Lindsey Michčle Lapré [1.5.5.8.3.2.1], geboren op donderdag 03-07-2003.
Notitie bij Lindsey: Wat is de geboorteplaats van Lindsey?
2 Reuben William Lapré [1.5.5.8.3.2.2], geboren op zondag 16-07-2006.
Notitie bij Reuben: Wat is de geboorteplaats van Reuben?
1.5.5.8.4 Arnold Nico Johan Lapré is geboren op dinsdag 28-09-1954 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië), zoon van ??? en Iris Lapré (zie 1.5.5.8).
Notitie bij Arnold: Wie is de vader van Arnold?
Arnold trouwde, 17 jaar oud, op zaterdag 29-07-1972 in Hoogezand met Annechien (Anneke) Kremer, 17 jaar oud. Anneke is geboren op zaterdag 18-06-1955 in Groningen, dochter van Jan Kremer en Jantje Pruis.
Kinderen van Arnold en Anneke:
1 Cécile Nicoline Lapré, geboren op donderdag 12-10-1972 in Groningen. Volgt 1.5.5.8.4.1.
2 Kevin Johan Lapré, geboren op zondag 07-03-1976 in Veendam. Volgt 1.5.5.8.4.2.
1.5.5.8.4.1 Cécile Nicoline Lapré is geboren op donderdag 12-10-1972 in Groningen, dochter van Arnold Nico Johan Lapré (zie 1.5.5.8.4) en Annechien (Anneke) Kremer. Cécile trouwde, 31 jaar oud, op vrijdag 23-07-2004 in Kampen met Robbie Theodorus Wynand (Rob) Sleebos, 37 jaar oud. Rob is geboren op woensdag 28-09-1966 in Kampen, zoon van Theodorus Lodewijk Sleebos en Petronella Hunting.
Kind van Cécile en Rob:
1 Quinthy Sleebos [1.5.5.8.4.1.1], geboren op donderdag 08-01-2009 in Zwolle.
1.5.5.8.4.2 Kevin Johan Lapré is geboren op zondag 07-03-1976 in Veendam, zoon van Arnold Nico Johan Lapré (zie 1.5.5.8.4) en Annechien (Anneke) Kremer. Kevin begon een relatie, 24 jaar oud, in 06-2000 in Hoogezand met Remochena (Remo) Akudaman. De relatie werd verbroken in 05-2005 in Hoogezand.
Notitie bij Remo: Wat zijn de volledige namen van Remo?
Wat is de geboortedatum en geboorteplaats van Remo?
Wie zijn de ouders van Remo?
Kind van Kevin en Remo:
1 Jaylani Jayden Lapré [1.5.5.8.4.2.1], geboren op woensdag 14-07-2004 in Groningen.
1.5.5.9 Ipo Boudewijn Lapré is geboren op donderdag 19-09-1935 in Djember, Oost-Java (Nederlands Indië), zoon van Frederik Carel Hendrik Lapré (zie 1.5.5) en Irma Zimmerman. Ipo is overleden op woensdag 28-09-1994 in Groningen, 59 jaar oud. Ipo trouwde, 19 jaar oud, op woensdag 10-08-1955 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië) met Martina Pieter, 17 jaar oud. Martina is geboren op vrijdag 11-02-1938 in Tarakan, Borneo (Nederlands Indië).
Notitie bij Martina: Wie zijn de ouders van Martina?
Kinderen van Ipo en Martina:
1 Terry Lapré, geboren op donderdag 26-01-1956 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië). Volgt 1.5.5.9.1.
2 Ronald Frederik Lapré, geboren op donderdag 12-12-1957 in Almelo. Volgt 1.5.5.9.2.
3 Gedion Charles Lapré, geboren op zondag 14-12-1958 in Almelo. Volgt 1.5.5.9.3.
4 Christina Lapré, geboren op dinsdag 26-06-1962 in Almelo. Volgt 1.5.5.9.4.
5 Stanley Charl Lapré, geboren op woensdag 15-07-1964 in Almelo. Volgt 1.5.5.9.5.
1.5.5.9.1 Terry Lapré is geboren op donderdag 26-01-1956 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië), dochter van Ipo Boudewijn Lapré (zie 1.5.5.9) en Martina Pieter. Terry trouwde, 18 jaar oud, op vrijdag 26-04-1974 in Almelo met Hendrik Jonker, 23 of 24 jaar oud. Hendrik is geboren in 1950.
Notitie bij Hendrik: Wat is de exacte geboortedatum en geboorteplaats van Hendrik Jonker?
Wat zijn de volledige namen van de ouders van Hendrik Jonker?
Kinderen van Terry en Hendrik:
1 Maurits Jonker [1.5.5.9.1.1].
Notitie bij Maurits: Wat is de geboortedatum en geboorteplaats van Maurits?
michel_jonker.jpg
105 Michel Jonker
2 Hendrik Michaël (Michel) Jonker [1.5.5.9.1.2] (afb. 105), geboren op zondag 31-07-1977 in Groningen.
1.5.5.9.2 Ronald Frederik Lapré is geboren op donderdag 12-12-1957 in Almelo, zoon van Ipo Boudewijn Lapré (zie 1.5.5.9) en Martina Pieter.
Beroep:
kunstschilder
Ronald begon een relatie, 28 of 29 jaar oud, in 1986 in Amsterdam met Helen Murphy, 21 of 22 jaar oud. De relatie werd verbroken in 1996 in Amsterdam. Helen is geboren op zondag 14-06-1964 in Tipperary Killenaulle (Ireland), dochter van Micheal Murphy en Hannah.
Kind van Ronald en Helen:
1 Prana Ronald Lapré [1.5.5.9.2.1], geboren op zondag 06-07-1986 in Amsterdam.
Notitie bij Prana: Prana Ronald Lapré woont momenteel in Paramaribo, Suriname.
1.5.5.9.3 Gedion Charles Lapré is geboren op zondag 14-12-1958 in Almelo, zoon van Ipo Boudewijn Lapré (zie 1.5.5.9) en Martina Pieter. Gedion trouwde, 23 of 24 jaar oud, in 1982 in Almelo met Marjon Keupink, 21 of 22 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Gedion en Marjon: Wat is de exacte huwelijksdatum?
Marjon is geboren op dinsdag 30-08-1960 in Almelo.
Notitie bij Marjon: Wie zijn de ouders van Marjon?
Kinderen van Gedion en Marjon:
amanda.jpg
106 Amanda
1 Amanda Martina Franciska Lapré [1.5.5.9.3.1] (afb. 106), geboren op maandag 05-05-1986 in Almelo.
2 Lionel Gerard Boudewijn Lapré [1.5.5.9.3.2], geboren op zondag 14-02-1988 in Almelo.
leroy.jpg
107 Leroy
3 Leroy Charles Lapré [1.5.5.9.3.3] (afb. 107), geboren op woensdag 20-09-1989 in Almelo.
1.5.5.9.4 Christina Lapré is geboren op dinsdag 26-06-1962 in Almelo, dochter van Ipo Boudewijn Lapré (zie 1.5.5.9) en Martina Pieter. Christina trouwde, 23 of 24 jaar oud, in 1986 in Almelo met Atte Eerhard, 23 of 24 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Christina en Atte: Wat is de exacte huwelkijksdatum?
Atte is geboren in 1962.
Notitie bij Atte: Wat is de geboortedatum en geboorteplaats van Atte?
Wie zijn de ouders van Atte?
Kind van Christina en Atte:
1 Jesse Eerhard [1.5.5.9.4.1].
Notitie bij Jesse: Wat is de geboortedatum en geboorteplaats van Jesse?
1.5.5.9.5 Stanley Charl Lapré is geboren op woensdag 15-07-1964 in Almelo, zoon van Ipo Boudewijn Lapré (zie 1.5.5.9) en Martina Pieter. Stanley begon een relatie, ongeveer 22 jaar oud, omstreeks 1986 met Maartje Leidelmeyer, ongeveer 24 jaar oud. De relatie werd verbroken omstreeks 1990.
Notitie bij de relatie van Stanley en Maartje: Wat zijn de exakte relatiedata en wat was de relatieplaats?
Maartje is geboren in 1962.
Notitie bij Maartje: Wat zijn de volledige namen van Maartje?
Wat is de exacte geboortedatum en geboorteplaats van Maartje?
Wie zijn de ouders van Maartje?
Kinderen van Stanley en Maartje:
1 Sara Naomi Sefanja Lapré [1.5.5.9.5.1], geboren op zondag 04-01-1987 in Assen.
mirjam.jpg
108 Mirjam
2 Mirjam Lapré [1.5.5.9.5.2] (afb. 108), geboren op woensdag 04-05-1988 in Assen.
paspoort_marie_elize_lapr_.jpg 1912_trouwfoto_marie_elize_lapr__met_herman_van_luijk__thuis_bij_dirk_bernardus_lapr__.jpg paspoort_herman_van_luijk.jpg
109 paspoort Marie Elize Lapré
110 1912 trouwfoto Marie Elize Lapré met Herman van Luijk (thuis bij Dirk Bernardus Lapré)
111 paspoort Herman van Luijk
1.5.7 Marie Elize Lapré (afb. 109, 91, 90 en 110) is geboren op woensdag 30-01-1889 in Magelang, Midden-Java (Nederlands Indië) [bron: RA 1896, 366], dochter van Dirk Bernardus Lapré (zie 1.5) en Warsiah. Marie is overleden op donderdag 02-01-1969 in Voorschoten, 79 jaar oud.
Notitie bij Marie: Marie Elize Lapré vestigde zich op 11-05-1955 in Nederland en woonde vanaf
11-05-1955 Valkenburg-Houthem, Strucht 86
04-01-1956 Yerseke, Ten Houtenstraat 1
vanaf 1962, tot haar overlijden, bij haar dochter, Voorschoten, prof. Zernikelaan 33

Wat zijn de namen van de andere kinderen (3 dochters en 3 zonen) van Marie Elize Lapré?
Marie trouwde, 22 jaar oud, op zaterdag 13-01-1912 in Magelang, Midden-Java (Nederlands Indië) [bron: RA 1913, 18] met Herman van Luijk (afb. 111), 22 jaar oud. Herman is geboren op woensdag 06-03-1889 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië) [bron: CBG], zoon van Pieter Johannes van Luijk en Karsina. Herman is overleden op woensdag 04-04-1956 in Goes, 67 jaar oud.
Kind van Marie en Herman:
1 Marie Elize van Luijk [1.5.7.1], geboren op dinsdag 19-12-1916 in Magelang, Midden-Java (Indonesië). Marie is overleden op donderdag 20-01-1994 in Leiden, 77 jaar oud. Zij is begraven in Voorschoten, begraafplaats Rosenrust.
Notitie bij Marie: Marie Elize van Luijk trouwde met Jaap Dros (geb. 24-05-1914 te Tegal)
de_naam_beckman_lapre.jpg
112 de naam Beckman Lapre
1.6 Hendrik Gustaaf Beckman Lapré (afb. 112) is geboren op dinsdag 25-09-1849 in Djokjakarta, Midden-Java (Nederlands Indië) [bron: RA1851, 411], zoon van Gustavus Fredericus (Gustavus Bout Morgenster) Lapré (zie 1) en Elisabeth Johanna Jansen. Hendrik is overleden op dinsdag 29-09-1908 in Djokjakarta, Midden-Java (Nederlands Indië), 59 jaar oud.
Notitie bij Hendrik: Schrijfwijzen: Henrik (Henri, Henrij) Gustaaf (Gustave, Gustav) Lapré
Hendrik Gustaaf Lapré verkreeg bij Gouvernements Besluit van 2 maart 1900 no. 5 vergunning zich met zijne minderjarige kinderen te noemen en te schrijven: Hendrik Gustaaf Beckman Lapré. (Ned. Staatscourant 1898 no 290). Dit was te vinden in de Nederlandse Leeuw.
Alle Beckman Lapré’s stammen af van deze Hendrik Gustaaf Beckman Lapré.
Wie heeft er een goede oude foto van Hendrik Gustaaf Beckman Lapré?
Hendrik Gustaaf Beckman Lapré woonde: 1903 Pasoeroean, 1904 - 1907 Salatiga, 1908 Patjitan
Beroepen:
Klerk te ’s-lands kas te Semarang
Algemeen ontvanger te Salatiga
Pakhuismeester te Ngadiredjo
vanaf 1903     gepensioneerd (Algemeen Ontvanger)
Religie:
Rooms Katholiek
Hendrik trouwde, 21 jaar oud, op woensdag 26-07-1871 in Magelang, Midden-Java (Nederlands Indië) met Lucie Marie Beckman, 18 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op zondag 20-08-1871 in Magelang, Midden-Java (Nederlands Indië).
Notitie bij het huwelijk van Hendrik en Lucie: Het Rooms-Katholieke trouwboek van Djokjakarta (1860) 1865-1885:
[35] [Magelang] Anno 1871 mensis Augusti 20. dispensatione habita super tribus proclamationibus
antenuptialibus et super impedimento cultus disparitatis catholici et acatholici coram me infra scripto rite
matrimonium contraxerunt Hendrikus Gustaaf Lapré, acatholicus, natus Djocjocarta, et Lucie Marie
Beckman, catholica, nata Padang. Praesentibus qua testibus Mev: Beckman et Albert Lapré.
[RA --]
Lucie is geboren op zondag 07-11-1852 in Padang, Sumatra (Nederlands Indië), dochter van Frederik Gerard Beckman en Siwah. Lucie is overleden op zaterdag 06-10-1928 in Djokjakarta, Midden-Java (Nederlands Indië), 75 jaar oud.
Notitie bij Lucie: De vader van Lucie Marie Beckman (Frederik Gerard Beckman) was Kapitein Infanterie KNIL. En de opa (Beckman) van Lucie Marie was Kapitein Ing. in het leger van het voormalig Verenigd Koninkrijk.
Lucie Marie Beckman had nog een oudere zus (Jenny Alice Beckman) en oudere broer (Franciscus Beckman).
Religie:
Rooms Katholiek
Kinderen van Hendrik en Lucie:
1 Gerard Jean Lucien Beckman Lapré, geboren op dinsdag 01-10-1872 in Magelang, Midden-Java (Nederlands Indië). Volgt 1.6.1.
2 Elisabeth Eugenie Marie Lapré [1.6.2], geboren op maandag 08-12-1873 in Magelang, Midden-Java (Nederlands Indië) [bron: RA1875, 248]. Elisabeth is overleden op donderdag 06-01-1876 in Kedoe, Midden-Java (Nederlands Indië), 2 jaar oud.
ra1876.jpg
113 RA1876
3 Gustaaf François Arnold Lapré [1.6.3] (afb. 113), geboren op maandag 01-02-1875 in Kedoe, Midden-Java (Nederlands Indië) [bron: RA1876, 254]. Gustaaf is overleden op zondag 11-04-1875 in Kedoe, Midden-Java (Nederlands Indië), 2 maanden oud [bron: RA1876, 333].
4 Friedrich Otto Marie Beckman Lapré, geboren op woensdag 23-08-1876 in Magelang, Midden-Java (Nederlands Indië). Volgt 1.6.4.
5 Anthoinette Alice Eléonore Lapré [1.6.5], geboren op zondag 15-07-1877 in Magelang, Midden-Java (Nederlands Indië) [bron: RA1878, 250]. Anthoinette is overleden omstreeks 1877, ongeveer een jaar oud.
Notitie bij Anthoinette: Wat is de overlijdensdatum en overlijdensplaats van Anthonette Alice Eleonore Beckman Lapré?
ra1880.jpg
114 RA1880
6 Marie Fransje Henriëtte (Dien) Lapré [1.6.6] (afb. 114), geboren op zaterdag 12-04-1879 in Magelang, Midden-Java (Nederlands Indië) [bron: RA1880, 269]. Dien is overleden op vrijdag 06-06-1879 in Magelang, Midden-Java (Nederlands Indië), 1 maand oud [bron: RA1880, 325].
7 Albertus Gustaaf Feliciën Beckman Lapré, geboren op donderdag 29-07-1880 in Rembang, Midden-Java (Nederlands Indië). Volgt 1.6.7.
8 Maurits Paul Eugéne Beckman Lapré, geboren op woensdag 17-05-1882 in Magelang, Midden-Java (Nederlands Indië). Volgt 1.6.8.
ra1886__292_magelang.jpg 1921_functiebericht.jpg
115 RA1886, 292 Magelang
116 1921 functiebericht
9 Gustaaf Reinier Ferdinand (John) Beckman Lapré [1.6.9] (afb. 115 en 116), geboren op woensdag 04-06-1884 in Magelang, Midden-Java (Indonesië) [bron: RA1886, 292]. John is overleden omstreeks 1935 in (waarschijnlijk) Benkoelen, Sumatra (Nederlands Indië), ongeveer 51 jaar oud.
Notitie bij John: Wat is de exacte overlijdensdatum en overlijdensplaats van Gustaaf Reinier Ferdinand Beckman Lapré?
Gustaaf Reinier Ferdinand Beckman Lapré woonde: 1903 Semarang, 1904 Tandjoeng Balei, 1905 - 1907 Lahat, 1908 Semarang, 1909 Kepahiang, 1910 Tebing Tinggi Palembang, 1912 Kepahiang, 1913 Kalianda, 1914 Padang, 1915 Tebingtingi Palembang, 1916 - 1917 Wlingi, 1918 Sawahloento, 1919 - 1922 Palembang, 1923 - 1934 Benkoelen.
Neef Louis Beckman Lapré was in 1942 op de vlucht voor de Jappen en woonde daarom toen bij zijn ’oom John’ te Benkoelen.
Beroepen:
1901     commies 3de klasse Post- en Telegraafdienst, kantoorchef
1903     Adj. commies bij Post- en Telegraafdienst
van 1904 tot 1915     commies 3de klasse Post- en Telegraafdienst
van 1916 tot 1922     gepensioneerd (commies 3de klasse Post- en Telegraafdienst)
van 1923 tot 1927     commies Ws.
van 1930 tot 1934     boekhouder
gerard_fernandine.jpg fernandine_kleinzoonrobert.jpg
117 Gerard&Fernandine
118 Fernandine&kleinzoonRobert
1.6.1 Gerard Jean Lucien Beckman Lapré (afb. 117) is geboren op dinsdag 01-10-1872 in Magelang, Midden-Java (Nederlands Indië) [bron: RA1874, 241], zoon van Hendrik Gustaaf Beckman Lapré (zie 1.6) en Lucie Marie Beckman. Gerard is overleden op zondag 02-05-1943 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië), 70 jaar oud.
Notitie bij Gerard: Gerard Jean Lucien Beckman Lapré komt ook voor als Gerard Jean Joseph Lapré, Gerard Jan Lucien Beckman Lapré.
Gerard Jean Lucien Beckman Lapré woonde: 1903 Djokjakarta, 1904 - 1905 Gombong, 1907 Kendangan, 1908 - 1909 verlof Europa, 1910 Atjeh, 1912 Malang, 1913 - 1927 Sidoardjo, 1930 - 1932 Malang
Beroepen:
van 1901 tot 1908     1ste Luitenant Infanterie K.N.I.L.
van 13-02-1909 tot 1910     Kapitein Infanterie K.N.I.L.
vanaf 1912     gepensioneerd (Kapitein Infanterie K.N.I.L.)
van 1913 tot 1927     administrateur (van de afdelingsbank te Sidoardjo)
Gerard trouwde, 28 jaar oud, op vrijdag 12-07-1901 in Banda Neira, Molukken (Nederlands Indië) [bron: RA1902, 373] met Fernandine (Dina) Mulder (afb. 117 en 118), 19 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Gerard en Dina: Banda, 12.07.1901 Gerard Jean Lucien Lapré, geb. Magelang 1 okt. 1872, 1e luitenant der infanterie, zoon van Hendrik Gustaaf Lapré, oud 51 jaar, algemeen ontvanger van ’s lands kas, en Lucie Marie Beekman, beiden wonende te Pasoeroean; met Fernandine Mulder, geb. Banda Neira 19 juli 1881, dochter van Piet Dirk Mulder, oud 47 jaar, perkenier, en Adriana Aletta van Vliet, oud 45 jaar.
Dina is geboren op dinsdag 19-07-1881 in Banda Neira, Molukken (Nederlands Indië) [bron: P.K.], dochter van Piet Dirk Mulder en Adrianna Aletta van Vliet. Dina is overleden op donderdag 26-11-1970 in Baarn, 89 jaar oud.
Kinderen van Gerard en Dina:
1 Henrie Pierre Beckman Lapré, geboren op dinsdag 15-04-1902 in Banda Neira, Molukken (Nederlands Indië). Volgt 1.6.1.1.
2 Adriana Lucie Beckman Lapré, geboren op zaterdag 19-11-1904 in Gombong, Midden-Java (Nederlands Indië). Volgt 1.6.1.2.
3 Jan Beckman Lapré, geboren op zaterdag 24-08-1912 in Sidoardjo, Oost-Java (Nederlands Indië). Volgt 1.6.1.3.
henrie_lubertina.jpg henrie_lubertina_zoonrobert.jpg japanse_interneringskaart_h.p._beckman_lapr_.jpg lubertinametzoonrobert.jpg
119 Henrie&Lubertina
120 Henrie&Lubertina&zoonRobert
121 Japanse interneringskaart H.P. Beckman Lapré
122 LubertinaMetZoonRobert
1.6.1.1 Henrie Pierre Beckman Lapré (afb. 119 t/m 121) is geboren op dinsdag 15-04-1902 in Banda Neira, Molukken (Nederlands Indië), zoon van Gerard Jean Lucien Beckman Lapré (zie 1.6.1) en Fernandine (Dina) Mulder. Henrie is overleden op woensdag 06-10-1943 in Haroeke (Banda), Molukken (Nederlands Indië), 41 jaar oud.
Notitie bij Henrie: Henrie Pierre Beckman Lapré woonde 1932 - 1934 Soerabaja, 1938 - 1941 Djokja
Beroepen:
militair (Ls Sgt Ekl KNIL)
van 1932 tot 1941     employe Savelkoul
Henrie trouwde, 26 jaar oud, op zaterdag 26-05-1928 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië) met Lubertina Aleida Nora Irene Florence Deetman (afb. 119, 120 en 122), 19 jaar oud. Lubertina is geboren op maandag 09-11-1908 in Ngawi, Oost-Java (Nederlands Indië) [bron: P.K.], dochter van Evert Deetman en Maartje Rumondor. Lubertina is overleden op zaterdag 26-05-1979 in Breda, 70 jaar oud.
Kinderen van Henrie en Lubertina:
1 Robert Beckman Lapré, geboren op zaterdag 23-02-1935 in Djokjakarta, Midden-Java (Nederlands Indië). Volgt 1.6.1.1.1.
2 Ferdinand Beckman Lapré, geboren op maandag 28-04-1941 in Malang, Oost-Java (Nederlands Indië). Volgt 1.6.1.1.2.
1.6.1.1.1 Robert Beckman Lapré is geboren op zaterdag 23-02-1935 in Djokjakarta, Midden-Java (Nederlands Indië), zoon van Henrie Pierre Beckman Lapré (zie 1.6.1.1) en Lubertina Aleida Nora Irene Florence Deetman.
Notitie bij Robert: Wat is het beroep (geweest) van Robert Beckman Lapré?
Beroep:
militair (Adjudant onderofficier Luchtmacht)
Robert trouwde, 21 jaar oud, op vrijdag 11-01-1957 in Rijswijk met Thelma Antoinette Ronkes, 22 jaar oud. Thelma is geboren op woensdag 07-11-1934 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië), dochter van Willem Ernst Ronkes en Augustine Turpijn.
Kinderen van Robert en Thelma:
1 Ilonka Florence Désirée Beckman Lapré [1.6.1.1.1.1], geboren op donderdag 30-05-1957 in ’s-Gravenhage [bron: P.K.]. Ilonka is overleden op vrijdag 28-12-1984 in Rheden, 27 jaar oud. Ilonka bleef kinderloos.
2 Natascha Irene Henriette Beckman Lapré, geboren op maandag 27-08-1962 in ’s-Gravenhage. Volgt 1.6.1.1.1.2.
3 Eric Robin Ernst Beckman Lapré [1.6.1.1.1.3], geboren op vrijdag 05-02-1965 in ’s-Gravenhage. Eric is kinderloos.
4 Olaf Patrick Ewald Beckman Lapré [1.6.1.1.1.4], geboren op woensdag 29-03-1967 in Zeist. Olaf is kinderloos.
5 Bianca Esther Patricia Beckman Lapré, geboren op woensdag 18-11-1970 in Nijmegen. Volgt 1.6.1.1.1.5.
1.6.1.1.1.2 Natascha Irene Henriette Beckman Lapré is geboren op maandag 27-08-1962 in ’s-Gravenhage, dochter van Robert Beckman Lapré (zie 1.6.1.1.1) en Thelma Antoinette Ronkes. Natascha trouwde, 29 jaar oud, op vrijdag 17-01-1992 in Voorburg met Paulus Carolus Alphonsus (Paul) Olthof, 33 jaar oud. Paul is geboren op dinsdag 01-07-1958 in Heerlen, zoon van Herman Jan Olthof en Alice Grace Blocks.
Kinderen van Natascha en Paul:
1 Laura Eveline Olthof [1.6.1.1.1.2.1], geboren op maandag 15-08-1994 in Voorburg.
2 Karin Antoinette Olthof [1.6.1.1.1.2.2], geboren op woensdag 24-01-1996 in Voorburg.
1.6.1.1.1.5 Bianca Esther Patricia Beckman Lapré is geboren op woensdag 18-11-1970 in Nijmegen, dochter van Robert Beckman Lapré (zie 1.6.1.1.1) en Thelma Antoinette Ronkes. Bianca:
(1) begon een relatie, ongeveer 18 jaar oud, omstreeks 1988 met Mark Heilbron.
Notitie bij Mark: Wie zijn de ouders van Mark?
(2) begon een relatie, ongeveer 21 jaar oud, omstreeks 1991 met Rob Kersten.
Notitie bij Rob: Wie zijn de ouders van Rob?
(3) begon een relatie, ongeveer 24 jaar oud, omstreeks 1994 met Romeo Tjienfooh.
Notitie bij Romeo: Wie zijn de ouders van Romeo?
Kind van Bianca en Mark:
1 Roderic Alexander Beckman Lapré [1.6.1.1.1.5.1], geboren op maandag 18-07-1988 in Zoetermeer.
Kind van Bianca en Rob:
2 Antoon Robert Kersten [1.6.1.1.1.5.2], geboren op zondag 17-02-1991 in Zoetermeer.
Kind van Bianca en Romeo:
3 Valerie Jennifer Rosalyn Tjienfooh [1.6.1.1.1.5.3], geboren op zondag 18-09-1994 in Zoetermeer.
1.6.1.1.2 Ferdinand Beckman Lapré is geboren op maandag 28-04-1941 in Malang, Oost-Java (Nederlands Indië), zoon van Henrie Pierre Beckman Lapré (zie 1.6.1.1) en Lubertina Aleida Nora Irene Florence Deetman.
Notitie bij Ferdinand: Wat is het beroep (geweest) van Ferdinand Beckman Lapré?
Ferdinand trouwde, 20 jaar oud, op vrijdag 27-10-1961 in Breda met Ulrica Geertruida Maria van Zwieten, 23 jaar oud. Ulrica is geboren op maandag 10-10-1938 in Garoet, West-Java (Nederlands Indië), dochter van [waarschijnlijk] Jacobus Cornelis van Zwieten en [misschien] Engelina Wilhelmina Vodege.
Kinderen van Ferdinand en Ulrica:
1 Iris Beckman Lapré, geboren op zondag 24-02-1963 in Breda. Volgt 1.6.1.1.2.1.
2 Monique Beckman Lapré, geboren op dinsdag 23-06-1964 in Breda. Volgt 1.6.1.1.2.2.
3 Angelique Beckman Lapré, geboren op zondag 02-04-1967 in Breda. Volgt 1.6.1.1.2.3.
1.6.1.1.2.1 Iris Beckman Lapré is geboren op zondag 24-02-1963 in Breda, dochter van Ferdinand Beckman Lapré (zie 1.6.1.1.2) en Ulrica Geertruida Maria van Zwieten. Iris begon een relatie met Peter Heeren.
Notitie bij de relatie van Iris en Peter: Wat is de relatiedatum en relatieplaats?
Notitie bij Peter: Wat zijn de volledige namen van Peter?
Wat is de geboortedatum en geboorteplaats van Peter?
Wie zijn de ouders van Peter?
Kind van Iris en Peter:
1 Chelsey Heeren [1.6.1.1.2.1.1].
Notitie bij Chelsey: Wat is de geboortedatum en geboorteplaats van Chelsey?
1.6.1.1.2.2 Monique Beckman Lapré is geboren op dinsdag 23-06-1964 in Breda, dochter van Ferdinand Beckman Lapré (zie 1.6.1.1.2) en Ulrica Geertruida Maria van Zwieten. Monique trouwde, 29 jaar oud, op vrijdag 10-06-1994 in Breda met John van der Put, 32 jaar oud. Het huwelijk werd ontbonden in 1997. John is geboren op maandag 17-07-1961 in Rotterdam, zoon van Lambertus Herbertus van der Put en Johanna Jacoba Spierenburg. John trouwde later op woensdag 09-05-2001 in Breda met Nathalie Wilhelmina Adriana Snelders (geb. 1969).
Kinderen van Monique en John:
1 Wendy Charlene van der Put [1.6.1.1.2.2.1], geboren op donderdag 31-01-1985 in Breda.
2 Mitchel Ferry van der Put [1.6.1.1.2.2.2], geboren op zondag 26-01-1986 in Breda.
3 Wesley Clint van der Put [1.6.1.1.2.2.3], geboren op donderdag 31-12-1987 in Breda.
4 Ashley Roxanne van der Put [1.6.1.1.2.2.4], geboren op vrijdag 16-11-1990 in Breda.
1.6.1.1.2.3 Angelique Beckman Lapré is geboren op zondag 02-04-1967 in Breda, dochter van Ferdinand Beckman Lapré (zie 1.6.1.1.2) en Ulrica Geertruida Maria van Zwieten.
Notitie bij Angelique: De kinderen van Angelique Beckman Lapré hebben nog een halfzus, (Belinda Blankenstijn, geboren 11-11-1991 te Heemskerk) uit een eerdere relatie van Richard Blankenstijn met ???.
Angelique:
(1) ging samenwonen, 18 of 19 jaar oud, in 1986 met Gerard van Tilborg, 20 of 21 jaar oud. Een samenlevingscontract werd in 1999 getekend.
Notitie bij het samenwonen van Angelique en Gerard: Wat is samenplaats?
Gerard is geboren op maandag 30-08-1965 in Raamsdonk, zoon van Gerard van Tilborg en Nel Verweijmeren.
(2) ging samenwonen, 31 of 32 jaar oud, in 1999 met Richard Blankenstijn, 34 of 35 jaar oud.
Notitie bij het samenwonen van Angelique en Richard: Wat is de samenleefplaats?
Richard is geboren op vrijdag 16-10-1964 in Amsterdam, zoon van Willem Blankenstijn en Martha Konst. Richard begon eerder een relatie met ???.
Notitie bij Richard: Hoe heet de eerdere partner van Richard Blankenstijn?
Kind van Angelique en Gerard:
1 Calvin Beckman Lapré [1.6.1.1.2.3.1], geboren op donderdag 17-09-1992 in Breda.
Kinderen van Angelique en Richard:
2 Lorenzo Blankenstijn [1.6.1.1.2.3.2], geboren op donderdag 14-12-2000 in Breda.
3 Valerie Blankenstijn [1.6.1.1.2.3.3], geboren op donderdag 10-04-2003 in Breda.
4 Liv Blankenstijn [1.6.1.1.2.3.4], geboren op dinsdag 30-03-2004 in Breda.
5 Lana Belinda Blankenstijn [1.6.1.1.2.3.5], geboren op donderdag 09-06-2005 in Breda.
1922_huwelijksbericht.jpg 1897_geboortebericht.jpg
123 1922 huwelijksbericht
124 1897 geboortebericht
1.6.1.2 Adriana Lucie Beckman Lapré (afb. 123) is geboren op zaterdag 19-11-1904 in Gombong, Midden-Java (Nederlands Indië) [bron: P.K.], dochter van Gerard Jean Lucien Beckman Lapré (zie 1.6.1) en Fernandine (Dina) Mulder. Adriana is overleden op zondag 04-04-1993 in ’s-Gravenhage, 88 jaar oud. Adriana trouwde, 18 jaar oud, op zaterdag 23-12-1922 in Sidoardjo, Oost-Java (Nederlands Indië) met Willem Hugo Lodewijk Savelkoul (afb. 124), 25 jaar oud. Willem is geboren op donderdag 23-09-1897 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië) [bron: RA 1898, 362], zoon van Antoon Pieter Wijnand Savelkoul en Maria Elisabeth Wilhelmina van der Putten. Willem is overleden op dinsdag 08-12-1942 in Rangoen (Birma), 45 jaar oud. Hij is begraven in Ereveld Menteng Pulo (Indonesie). Willem is weduwnaar van Jetty M.J. Nijman (ovl. vóór 1922).
Beroep:
militair (reserve eerste luitenant Intendance)
Kinderen van Adriana en Willem:
1 Robert Hugo Savelkoul [1.6.1.2.1], geboren op donderdag 14-01-1926 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië). Robert is overleden op zaterdag 16-01-1926 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië), 2 dagen oud.
2 Mariëtte Ellen Savelkoul [1.6.1.2.2], geboren op zondag 23-08-1931 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië).
19410628_verloving_beckman_lapr__en_jung.jpg 1943_juli_28_krijgsgevangenbericht.jpg japanse_interneringskaart_j._beckman_lapr_.jpg 19170327_geboorte_carolina_reiniera_jung.jpg
125 19410628 verloving Beckman Lapré en Jung
126 1943-juli-28 krijgsgevangenbericht
127 Japanse interneringskaart J. Beckman Lapré
128 19170327 geboorte Carolina Reiniera Jung
1.6.1.3 Jan Beckman Lapré (afb. 125 t/m 127) is geboren op zaterdag 24-08-1912 in Sidoardjo, Oost-Java (Nederlands Indië), zoon van Gerard Jean Lucien Beckman Lapré (zie 1.6.1) en Fernandine (Dina) Mulder. Jan is overleden op vrijdag 06-08-1943 in Flores, (Nederlands Indië), 30 jaar oud. Jan bleef kinderloos.
Beroep:
militair (Mlt.Sgt.Inf. KNIL)
Jan begon een relatie, 28 jaar oud, op zaterdag 28-06-1941 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië) met Carolina Reiniera (Lien) Jung (afb. 128 en 125), 24 jaar oud.
Notitie bij de relatie van Jan en Lien: Jan Beckman Lapré en juffrouw Lien Jung zijn wel verloofd geweest maar, door zijn vroegtijdige overlijden, nooit getrouwd geweest.
Lien is geboren op dinsdag 27-03-1917 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië) [bron: PK, RA1918, 108], dochter van Johannes Hermanus Mathijs Jung en Wilhelmina Henriëtte Günthardt. Lien is overleden op dinsdag 26-06-2007 in Hillegom, 90 jaar oud. Lien trouwde later op dinsdag 14-12-1948 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië) [bron: Niels van den Brink] met Gerrit Jan (Jan) van den Brink (1922-1982).
1876_geboortebericht.png krantenbericht_naam_beckman_lapr_.jpg ra1900__333.jpg
129 1876 geboortebericht
130 krantenbericht naam Beckman Lapré
131 RA1900, 333
1.6.4 Friedrich Otto Marie Beckman Lapré (afb. 129, 112, 130 en 131) is geboren op woensdag 23-08-1876 in Magelang, Midden-Java (Nederlands Indië) [bron: RA1877, 250], zoon van Hendrik Gustaaf Beckman Lapré (zie 1.6) en Lucie Marie Beckman. Friedrich is overleden op woensdag 03-11-1948 in Batavia / Jakarta, West-Java (Nederlands Indië / Indonesië), 72 jaar oud.
Notitie bij Friedrich: Friedrich Otto Marie Beckman Lapré komt ook voor als Otto Fredrich Marie Beckman Lapré en als Wilhelm Friedrich Otto Lapré.
Friedrich Otto Marie Lapré verkreeg bij Gouvernements Besluit van 19 juli 1905 no. 15 vergunning zich te noemen en te schrijven: Friedrich Otto Marie Beckman Lapré. (Ned. Staatscourant 1905 no 197).
In de krant Het Nieuws Van Den Dag voor Nederlands Indië van 24 december 1906 stond een krantenbericht waarin een Gouvernements Besluit van 20 december 1906 werd genoemd.
Friedrich Otto Marie Beckman Lapré woonde: 1908 - 1909 Poerworedjo, 1910 - 1914 Koetoardjo, 1915 - 1916 Ngoepasan Djokja, 1917 -1941 Djokja
Beroepen:
vanaf 1896     Adj. commies bij Post- en Telegraafdienst
vanaf 1905     Commies 3de klasse bij Den Post en Telegraafdienst
van 18-02-1908 tot 1910     Administrateur 3e klasse der Gouvernements-Pandhuizen
van 17-08-1911 tot 1913     Administrateur 2e klasse der Gouvernements-Pandhuizen
van 1914 tot 1920     Administrateur 1ste klasse der Gouvernements-Pandhuizen
van 1921 tot 1927     Hoofd Beheerder der Gouvernements-Pandhuizen
vanaf 1927     gepensioneerd (Hoofd Beheerder der Gouvernements-Pandhuizen)   [bron: adresboeken 1927 - 1941]
Friedrich trouwde, 22 jaar oud, op zaterdag 15-07-1899 in Rembang, Midden-Java (Nederlands Indië) [bron: RA1900, 333] met Alieda Theresia Eulalia Cordromp, 17 jaar oud. Alieda is geboren op donderdag 28-07-1881 in Soerakarta, Midden Java (Nederlands Indië) [bron: RA1882, 275], dochter van Gerard Ernst Adolphe Cordromp en Louisa Amalia Van Gijnen. Alieda is overleden op donderdag 23-06-1938 in Djokjakarta, Midden-Java (Nederlands Indië), 56 jaar oud.
Kinderen van Friedrich en Alieda:
ra1901__402.jpg
132 RA1901, 402
1 Gerard Henri Lucien Lapré [1.6.4.1] (afb. 132), geboren op zondag 09-09-1900 in Rembang, Midden-Java (Nederlands Indië) [bron: RA1901, 402 en RA1902, 407]. Gerard is overleden op vrijdag 14-09-1900 in Rembang, Midden-Java (Nederlands Indië), 5 dagen oud [bron: RA1901, 483 en RA1902, 484].
2 Henriëtte Ernestina (Hettie) Beckman Lapré, geboren op woensdag 10-07-1901 in Batipoe. Volgt 1.6.4.2.
3 Maximiliaan Lodewijk Beckman Lapré, geboren op maandag 16-03-1903 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië). Volgt 1.6.4.3.
4 Lucie Marie Beckman Lapré, geboren op zondag 22-01-1905 in Madioen, Oost-Java (Nederlands Indië). Volgt 1.6.4.4.
5 Alida (Ali) Beckman Lapré, geboren op vrijdag 14-06-1907 in Poerwokerto, Midden-Java (Nederlands Indië). Volgt 1.6.4.5.
6 Johanna Elisabeth Beckman Lapré, geboren op zaterdag 02-10-1909 in Koetoardjo, Midden-Java (Nederlands Indië). Volgt 1.6.4.6.
7 Felicia (Kip) Beckman Lapré, geboren op woensdag 12-04-1911 in Koetoardjo, Midden-Java (Nederlands Indië). Volgt 1.6.4.7.
8 Otto Beckman Lapré, geboren op zaterdag 06-07-1912 in Kuta-ardjo, Midden-Java (Nederlands Indië). Volgt 1.6.4.8.
9 Wilhelmina Beckman Lapré, geboren op maandag 12-01-1914 in Poerwokerto, Midden-Java (Nederlands Indië). Volgt 1.6.4.9.
10 Eleonora Ferdinanda (Dien) Beckman Lapré, geboren op zondag 13-02-1916 in Djokjakarta, Midden-Java (Nederlands Indië). Volgt 1.6.4.10.
japanse_interneringskaart_a.g._beckman_lapr_.jpg graf_albertus_gerard_beckman_lapr_.jpg
133 Japanse interneringskaart A.G. Beckman Lapré
134 graf Albertus Gerard Beckman Lapré
11 Albertus Gerard Beckman Lapré [1.6.4.11] (afb. 126, 133 en 134), geboren op donderdag 06-06-1918 in Djokjakarta, Midden-Java (Nederlands Indië) [bron: RA1919, 75]. Hij is gedoopt op zondag 12-09-1920 in Djokjakarta, Midden-Java (Nederlands Indië) [bron: Doopboek der Protestantse gemeente van Djokjakarta 1906-1926]. Albertus is overleden op maandag 30-04-1945 in Chungkai (Thailand), 26 jaar oud. Hij is begraven in Chungkai, Ereveld Kanchanaburi (Thailand).
Beroep:
militair (Sld. Art. KNIL)
Religie:
Protestant   [bron: Doop]
12 Amalia (Aike) Beckman Lapré, geboren op donderdag 08-07-1920 in Djokjakarta, Midden-Java (Nederlands Indië). Volgt 1.6.4.12.
13 Jeanne Beckman Lapré, geboren op zondag 09-07-1922 in Djokjakarta, Midden-Java (Nederlands Indië). Volgt 1.6.4.13.
1.6.4.2 Henriëtte Ernestina (Hettie) Beckman Lapré is geboren op woensdag 10-07-1901 in Batipoe [bron: RA1902, 444], dochter van Friedrich Otto Marie Beckman Lapré (zie 1.6.4) en Alieda Theresia Eulalia Cordromp. Hettie is overleden.
Notitie bij Hettie: Wat is de overlijdendatum en overlijdensplaats van Henriëtte Ernestina Beckman Lapré?
Henriëtte Ernestina (Hettie) Beckman Lapré woonde 1922 Djombang, 1923 - 1930 Salaman, 1932 Ponogoro, 1934 - 1938 Bandoeng
Hettie trouwde, ongeveer 20 jaar oud, omstreeks 1921 met Jan Leendert Robijn, ongeveer 32 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Hettie en Jan: Wat is de huwelijksdatum en huwelijksplaats?
Jan is geboren op dinsdag 11-06-1889 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië) [bron: RA1890, 308], zoon van Pieter Nicolaas Alexander Robijn en Maria Jansen. Jan is overleden in 1977 in USA, 87 of 88 jaar oud.
Notitie bij Jan: Wat is de exacte overlijdensdatum en overlijdensplaats van Jan Leendert Robijn?
Beroepen:
van 01-01-1918 tot 1930     Beheerder 2de klasse der Gouvernements-Pandhuizen
1932     Beheerder 1ste klasse der Gouvernements-Pandhuizen
van 1934 tot 1938     Hoofd Beheerder der Gouvernements-Pandhuizen
Kinderen van Hettie en Jan:
1 Jaap Robijn [1.6.4.2.1], geboren op maandag 27-03-1922 in Djokjakarta, Midden-Java (Nederlands Indië). Hij is gedoopt op woensdag 29-08-1923 in Djokjakarta, Midden-Java (Nederlands Indië).
Notitie bij Jaap: Doopboek der Protestantse gemeente van Djokjakarta 1906-1926:
- Jaap, geb. Djokjakarta 27 maart 1922, ged. Djokjakarta 29 aug. 1923, zn. van Jan Leendert
Robijn en Henriette Eernestina Beckman Lapré.
(RA 1923, 84: Jaap Robijn, geb. Djokjakarta 27 maart 1922)
2 Gijsbert Robijn [1.6.4.2.2], geboren op dinsdag 07-08-1923 in Djokjakarta, Midden-Java (Nederlands Indië). Hij is gedoopt op woensdag 29-08-1923 in Djokjakarta, Midden-Java (Nederlands Indië).
Notitie bij Gijsbert: Doopboek der Protestantse gemeente van Djokjakarta 1906-1926:
- Gijsbert, geb. Djokjakarta 7 aug. 1923, ged. Djokjakarta 29 aug. 1923, zn. van Jan Leendert
Robijn en Henriette Eernestina Beckman Lapré
3 Alida Robijn [1.6.4.2.3], geboren op woensdag 22-07-1925 in Djokjakarta, Midden-Java (Nederlands Indië). Zij is gedoopt op zondag 09-08-1925 in Djokjakarta, Midden-Java (Nederlands Indië).
Notitie bij Alida: Doopboek der Protestantse gemeente van Djokjakarta 1906-1926:
- Alida, geb. Djokjakarta 22 juli 1925, ged. Djokjakarta 9 aug. 1925, dr. van Jan Leendert Robijn
en Henriette Ernestine Beckrnan Lapré
1.6.4.3 Maximiliaan Lodewijk Beckman Lapré is geboren op maandag 16-03-1903 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië) [bron: P.K.], zoon van Friedrich Otto Marie Beckman Lapré (zie 1.6.4) en Alieda Theresia Eulalia Cordromp. Maximiliaan is overleden op vrijdag 16-06-1967 in Zeist, 64 jaar oud.
Notitie bij Maximiliaan: Maximiliaan Lodewijk Beckman Lapré woonde 1930 - 1934 Tjepoe, 1938 Pangkalanbrandan, 1941 Babo
Beroepen:
monteur
van 1930 tot 1938     employe bij B.P. Mij.
1941     employe bij N.N.G.P.M.
Maximiliaan trouwde, 25 jaar oud, op donderdag 03-01-1929 in Djokjakarta, Midden-Java (Nederlands Indië) met Christina Carolina Samwel, 23 jaar oud. Christina is geboren op donderdag 19-01-1905 in Tjepoe, Oost-Java (Nederlands Indië) [bron: P.K.], dochter van Hendrikus Marinus Samwel en Carolina Rossi. Christina is overleden op donderdag 13-09-1956 in Zeist, 51 jaar oud.
Kinderen van Maximiliaan en Christina:
1 Ernst Beckman Lapré [1.6.4.3.1], geboren op dinsdag 10-09-1929 in Djokjakarta, Midden-Java (Nederlands Indië). Ernst is overleden op maandag 19-11-1945 in Semarang, Midden-Java (Nederlands Indië), 16 jaar oud (oorzaak: vermoord).
2 Hans Beckman Lapré [1.6.4.3.2], geboren op zaterdag 27-05-1933 in Djokjakarta, Midden-Java (Nederlands Indië). Hans is overleden op donderdag 14-12-1933 in Semarang, Midden-Java (Nederlands Indië), 6 maanden oud.
3 Henk Beckman Lapré, geboren op donderdag 26-07-1934 in Djokjakarta, Midden-Java (Nederlands Indië). Volgt 1.6.4.3.3.
4 Jules Beckman Lapré, geboren op donderdag 19-12-1935 in Djokjakarta, Midden-Java (Nederlands Indië). Volgt 1.6.4.3.4.
1.6.4.3.3 Henk Beckman Lapré is geboren op donderdag 26-07-1934 in Djokjakarta, Midden-Java (Nederlands Indië), zoon van Maximiliaan Lodewijk Beckman Lapré (zie 1.6.4.3) en Christina Carolina Samwel. Henk trouwde, 20 jaar oud, op dinsdag 25-01-1955 met Claudette Mina Adem, 19 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Henk en Claudette: Wat is de huwelijksplaats?
Claudette is geboren op vrijdag 08-11-1935 in Willemstad (Curaçao).
Notitie bij Claudette: Wat zijn de volledige namen van de ouders van Claudette Mina Adem?
Kinderen van Henk en Claudette:
1 Margareth Christien Philomena Beckman Lapré, geboren op dinsdag 18-09-1956 in Curaçao. Volgt 1.6.4.3.3.1.
2 Gabriëlle Elizabeth Beckman Lapré, geboren op woensdag 20-11-1963 in Katwijk aan den Rijn. Volgt 1.6.4.3.3.2.
1.6.4.3.3.1 Margareth Christien Philomena Beckman Lapré is geboren op dinsdag 18-09-1956 in Curaçao, dochter van Henk Beckman Lapré (zie 1.6.4.3.3) en Claudette Mina Adem. Margareth trouwde, 24 jaar oud, op donderdag 21-05-1981 in Katwijk met Hendricus Albertus Johannes de Haas, 25 jaar oud. Hendricus is geboren op dinsdag 07-02-1956 in Noordwijk, zoon van Hendricus Johannes de Haas en Hendrica Antonia Maria Steenvoorden.
1.6.4.3.3.2 Gabriëlle Elizabeth Beckman Lapré is geboren op woensdag 20-11-1963 in Katwijk aan den Rijn, dochter van Henk Beckman Lapré (zie 1.6.4.3.3) en Claudette Mina Adem. Gabriëlle trouwde, 25 jaar oud, op woensdag 21-06-1989 in Katwijk met Loek van Rijn, 24 jaar oud. Loek is geboren op zondag 13-06-1965.
Notitie bij Loek: Wat is de geboorteplaats van Loek van Rijn?
Wie zijn de ouders van Loek van Rijn?
jules_beckman_lapr_.jpg
135 Jules Beckman Lapré
1.6.4.3.4 Jules Beckman Lapré (afb. 135) is geboren op donderdag 19-12-1935 in Djokjakarta, Midden-Java (Nederlands Indië), zoon van Maximiliaan Lodewijk Beckman Lapré (zie 1.6.4.3) en Christina Carolina Samwel. Jules trouwde, 23 jaar oud, op donderdag 09-04-1959 in Zeist met Theresia Jeannette Johanna Uylenbroek, 24 jaar oud. Theresia is geboren op zondag 10-02-1935 in Zeist. Theresia is overleden op maandag 31-01-2011 in Zeist, 75 jaar oud.
Notitie bij Theresia: Wie zijn de ouders van Theresia?
Kinderen van Jules en Theresia:
1 Carolina Geertruida Maria (Margret) Beckman Lapré, geboren op vrijdag 25-03-1960 in Zeist. Volgt 1.6.4.3.4.1.
2 Jules Marcel Beckman Lapré, geboren op donderdag 11-10-1962 in Zeist. Volgt 1.6.4.3.4.2.
3 Yvonne Joyce Beckman Lapré, geboren op woensdag 04-05-1966 in Zeist. Volgt 1.6.4.3.4.3.
4 Rudolf Willem Lodewijk Beckman Lapré, geboren op zondag 03-12-1967 in Zeist. Volgt 1.6.4.3.4.4.
5 Patrick Alwin Beckman Lapré, geboren op donderdag 10-04-1969 in Zeist. Volgt 1.6.4.3.4.5.
1.6.4.3.4.1 Carolina Geertruida Maria (Margret) Beckman Lapré is geboren op vrijdag 25-03-1960 in Zeist, dochter van Jules Beckman Lapré (zie 1.6.4.3.4) en Theresia Jeannette Johanna Uylenbroek. Margret trouwde, 34 jaar oud, op woensdag 18-05-1994 in Maarn met Dirk Lokhorst, 43 jaar oud. Dirk is geboren op zaterdag 27-01-1951.
Notitie bij Dirk: Wat is de geboorteplaats van Dirk?
Wie zijn de ouders van Dirk?
1.6.4.3.4.2 Jules Marcel Beckman Lapré is geboren op donderdag 11-10-1962 in Zeist, zoon van Jules Beckman Lapré (zie 1.6.4.3.4) en Theresia Jeannette Johanna Uylenbroek. Jules trouwde, 28 jaar oud, op zaterdag 11-05-1991 in Denpasar, Bali (Indonesië) met Louise Henriëtte Groen, 30 jaar oud. Louise is geboren op donderdag 23-02-1961 in Leersum, dochter van Hendrik Willem Groen en Louise Clara Velleman.
Kinderen van Jules en Louise:
vijay.jpg
136 Vijay
1 Vijay Maximiliaan Beckman Lapré [1.6.4.3.4.2.1] (afb. 136), geboren op donderdag 13-02-1992 in Sneek.
2 Viyella Quirine Beckman Lapré [1.6.4.3.4.2.2], geboren op zondag 09-01-1994 in Sneek.
1.6.4.3.4.3 Yvonne Joyce Beckman Lapré is geboren op woensdag 04-05-1966 in Zeist, dochter van Jules Beckman Lapré (zie 1.6.4.3.4) en Theresia Jeannette Johanna Uylenbroek. Yvonne trouwde, 24 jaar oud, op vrijdag 07-09-1990 in Amersfoort met Ronald Pieter Vis, 27 jaar oud. Ronald is geboren op maandag 17-12-1962 in Amersfoort, zoon van F.H. Vis en A.J.C. Tertoolen.
Notitie bij Ronald: Wat zijn de volledige voornamen van de ouders van Ronald Pieter Vis?
Kinderen van Yvonne en Ronald:
1 Esther Jennifer Sharon Vis [1.6.4.3.4.3.1], geboren op zaterdag 20-07-1991.
Notitie bij Esther: Wat is de geboorteplaats?
2 Mitch Anthony Steve Vis [1.6.4.3.4.3.2], geboren op zondag 17-01-1993.
Notitie bij Mitch: Wat is de geboorteplaats?
3 Fayline Sanne Constance Vis [1.6.4.3.4.3.3], geboren op woensdag 12-10-1994.
Notitie bij Fayline: Wat is de geboorteplaats?
4 Denice Lucette Maureen Vis [1.6.4.3.4.3.4], geboren op maandag 24-03-1997.
Notitie bij Denice: Wat is de geboorteplaats?
1.6.4.3.4.4 Rudolf Willem Lodewijk Beckman Lapré is geboren op zondag 03-12-1967 in Zeist, zoon van Jules Beckman Lapré (zie 1.6.4.3.4) en Theresia Jeannette Johanna Uylenbroek. Rudolf trouwde, 24 jaar oud, op vrijdag 14-08-1992 in Zeist met Mariëtte Bosman. Mariëtte is een dochter van Albertus Johannes Bosman en Zoni Bartholina Invernizzi.
Notitie bij Mariëtte: Wat is de geboortedatum en geboorteplaats van Mariëtte?
1.6.4.3.4.5 Patrick Alwin Beckman Lapré is geboren op donderdag 10-04-1969 in Zeist, zoon van Jules Beckman Lapré (zie 1.6.4.3.4) en Theresia Jeannette Johanna Uylenbroek. Patrick sloot een samenlevingscontract, 27 jaar oud, op dinsdag 03-09-1996 in IJsselstein met Natasja Lans, 26 jaar oud. Natasja is geboren op woensdag 25-03-1970 in Utrecht, dochter van Donald Walter (Donny) Lans en Johanna (Joke) Vermeulen.
Kinderen van Patrick en Natasja:
1 Charelle Maxime Beckman Lapré [1.6.4.3.4.5.1], geboren op donderdag 25-03-1999 in IJsselstein.
2 Quinten Thierry Beckman Lapré [1.6.4.3.4.5.2], geboren op dinsdag 25-06-2002 in IJsselstein.
1937_okt_07_functiebericht.jpg 1937_okt_09_functiebericht.jpg
137 1937-okt-07 functiebericht
138 1937-okt-09 functiebericht
1.6.4.4 Lucie Marie Beckman Lapré (afb. 137 en 138) is geboren op zondag 22-01-1905 in Madioen, Oost-Java (Nederlands Indië) [bron: P.K.], dochter van Friedrich Otto Marie Beckman Lapré (zie 1.6.4) en Alieda Theresia Eulalia Cordromp. Lucie is overleden op dinsdag 13-03-1979 in Boxtel, 74 jaar oud.
Notitie bij Lucie: Lucie Marie Beckman Lapré woonde 1930 - 1934 Modjowarno, 1938 - 1941 Soerabaja
Beroepen:
Onderwijzeres aan de Paul Krügerschool te Batavia
van 1930 tot 1934     Onderwijzeres aan de H.I. Bijbelschool
van 1938 tot 1941     Onderwijzeres aan de Chr. H.C.S.
Lucie trouwde, 29 jaar oud, op woensdag 07-11-1934 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië) met Charles Maurice Beckman Lapré, 21 jaar oud. Zie 1.6.8.3 voor persoonsgegevens van Charles.
Kinderen van Lucie en Charles:
1 Nanny Eveline Beckman Lapré, geboren op zaterdag 26-01-1935 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië). Volgt 1.6.4.4.1.
2 Charles Benjamin Beckman Lapré, geboren op vrijdag 17-01-1936 in Djokjakarta, Midden-Java (Nederlands Indië). Volgt 1.6.4.4.2.
3 Alida Eulalia Elizabeth Beckman Lapré, geboren op woensdag 22-02-1939 in Djokjakarta, Midden-Java (Nederlands Indië). Volgt 1.6.4.4.3.
4 Richard Jan Beckman Lapré, geboren op maandag 22-04-1940 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië). Volgt 1.6.4.4.4.
5 Otto Fernand Beckman Lapré, geboren op woensdag 16-09-1942 in Batavia / Jakarta, West-Java (Nederlands Indië / Indonesië). Volgt 1.6.4.4.5.
6 Ferdinand Gerard Beckman Lapré, geboren op vrijdag 18-02-1944 in Batavia / Jakarta, West-Java (Nederlands Indië / Indonesië). Volgt 1.6.4.4.6.
7 Wiebe Victor Maureen Beckman Lapré, geboren op maandag 17-03-1947 in Batavia / Jakarta, West-Java (Nederlands Indië / Indonesië). Volgt 1.6.4.4.7.
1.6.4.4.1 Nanny Eveline Beckman Lapré is geboren op zaterdag 26-01-1935 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië), dochter van Charles Maurice Beckman Lapré (zie 1.6.8.3) en Lucie Marie Beckman Lapré (zie 1.6.4.4). Nanny trouwde, 25 jaar oud, op zaterdag 26-03-1960 in Boxtel met Ronald Albert Johan Wijnkamp, 24 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Nanny en Ronald: De zussen Nanny Beckman Lapré en Alida Beckman Lapré trouwen met de broers Ronald en Eugene Wijnkamp.
Ronald is geboren op woensdag 31-07-1935 in Bogor / Buitenzorg, West-Java (Nederlands Indië), zoon van Hendrik Wijnkamp en Clementine Roseline Lemon.
Kinderen van Nanny en Ronald:
1 Luciënna Astrid Wijnkamp [1.6.4.4.1.1].
Notitie bij Luciënna: Wat is de geboortedatum en geboorteplaats van Luciënne?
2 Arthur Wijnkamp [1.6.4.4.1.2].
Notitie bij Arthur: Wat is de geboortedatum en geboorteplaats van Arthur?
1.6.4.4.2 Charles Benjamin Beckman Lapré is geboren op vrijdag 17-01-1936 in Djokjakarta, Midden-Java (Nederlands Indië), zoon van Charles Maurice Beckman Lapré (zie 1.6.8.3) en Lucie Marie Beckman Lapré (zie 1.6.4.4). Charles trouwde, 31 jaar oud, op dinsdag 04-04-1967 in Goes met Elisabeth (Els) Roelofs, 28 jaar oud. Els is geboren op zaterdag 18-06-1938.
Notitie bij Els: Wat is de geboorteplaats van Els?
Wie zijn de ouders van Els?
Kind van Charles en Els:
1 Esther Beckman Lapré [1.6.4.4.2.1], geboren op dinsdag 01-08-1967.
Notitie bij Esther: Wat is de geboorteplaats van Esther?
1.6.4.4.3 Alida Eulalia Elizabeth Beckman Lapré is geboren op woensdag 22-02-1939 in Djokjakarta, Midden-Java (Nederlands Indië), dochter van Charles Maurice Beckman Lapré (zie 1.6.8.3) en Lucie Marie Beckman Lapré (zie 1.6.4.4). Alida trouwde, 20 jaar oud, op zaterdag 25-07-1959 in Boxtel met Eugene Hendrik Wladimir Wijnkamp, 26 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Alida en Eugene: De zussen Nanny Beckman Lapré en Alida Beckman Lapré trouwen met de broers Ronald en Eugene Wijnkamp.
Eugene is geboren op zondag 07-08-1932 in Fort de Cock, Sumatra (Nederlands Indië), zoon van Hendrik Wijnkamp en Clementine Roseline Lemon.
Beroep:
hoofdconducteur (bij Nederlandse spoorwegen)
Kinderen van Alida en Eugene:
1 Stephan Wijnkamp [1.6.4.4.3.1], geboren op vrijdag 26-04-1963 in Eindhoven.
2 Nancy Wijnkamp [1.6.4.4.3.2], geboren op woensdag 01-03-1967 in Best.
Notitie bij Nancy: Nancy is getrouwd op 20 mei 1998 te Krimpen aan den IJssel met Ben Willem Mei. Geboren op 30 september 1968 te Hilversum.

Ben en Nancy hebben 2 kinderen t.w.:
- Joey Hendrik Wouter Mei geboren te Capelle aan den IJssel op 1 november 2005 om 21:04 uur
- Justin Steven Benjamin Mei geboren te Capelle aan den IJssel op 13 oktober 2007 om 6:45 uur.

Ben Willem Mei is zoon van:
Wouter Vitus Mei geboren te Bussum op 22 juli 1926.
Overleden op 13 september 2007 te Loosdrecht
Gehuwd met:
Huberdina de Heus geboren te Hilversum op 10 juli 1936.

Wouter Vitus Mei en Huberdina de Heus hebben 4 zoons.
1.6.4.4.4 Richard Jan Beckman Lapré is geboren op maandag 22-04-1940 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië), zoon van Charles Maurice Beckman Lapré (zie 1.6.8.3) en Lucie Marie Beckman Lapré (zie 1.6.4.4).
Beroep:
project manager (International Sales)
Richard trouwde, 24 jaar oud, op vrijdag 27-11-1964 in Eindhoven met Cecilia Carolina van der Wijck, 28 jaar oud. De scheiding werd geregistreerd op maandag 08-07-1985 in Eindhoven. Cecilia is geboren op maandag 20-04-1936 in Padang, Sumatra (Nederlands Indië), dochter van Frans Ferdinand Frederik van der Wijck en Annie Leudeman.
Kinderen van Richard en Cecilia:
1 Linda Jane Beckman Lapré [1.6.4.4.4.1], geboren op woensdag 17-05-1967 in Vlaardingen.
2 Gaby Carolien Beckman Lapré, geboren op donderdag 08-10-1970. Volgt 1.6.4.4.4.2.
1.6.4.4.4.2 Gaby Carolien Beckman Lapré is geboren op donderdag 08-10-1970, dochter van Richard Jan Beckman Lapré (zie 1.6.4.4.4) en Cecilia Carolina van der Wijck.
Notitie bij Gaby: Wat is de geboorteplaats van Gaby?
Gaby trouwde, 28 jaar oud, op vrijdag 16-04-1999 in Neunen met Roger Brockbernd, 30 jaar oud. Roger is geboren op zaterdag 08-02-1969, zoon van Jacobus Henricus Johannes (Jack) Brockbernd en Wilma van Velthoven.
Notitie bij Roger: Wat is de geboorteplaats van Roger?
Kinderen van Gaby en Roger:
1 Max Brockbernd [1.6.4.4.4.2.1], geboren op maandag 04-10-1999.
Notitie bij Max: Wat is de geboorteplaats van Max?
2 Febe Brockbernd [1.6.4.4.4.2.2], geboren op woensdag 15-01-2003.
Notitie bij Febe: Wat is de geboorteplaats van Febe?
1.6.4.4.5 Otto Fernand Beckman Lapré is geboren op woensdag 16-09-1942 in Batavia / Jakarta, West-Java (Nederlands Indië / Indonesië), zoon van Charles Maurice Beckman Lapré (zie 1.6.8.3) en Lucie Marie Beckman Lapré (zie 1.6.4.4). Otto is overleden op vrijdag 26-05-2006 in Utrecht, 63 jaar oud.
Notitie bij Otto: De sterftedag (26 mei) van Otto Fernand Beckman Lapré is gelijk aan de geboortedag van zijn vader Charles Maurice Beckman Lapré én aan de vertrek dag van voorvader Pieter Lapré ("Indiëganger 2") naar Nederlands Indië.
Beroep:
technisch commercieel directeur
Otto:
(1) trouwde, 22 jaar oud, op woensdag 14-04-1965 in Sint Michielsgestel met Lambertha (Bets) Verhagen, 22 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op zondag 25-04-1965 in ’s Hertogenbosch.
Notitie bij het huwelijk van Otto en Bets: Broers Otto Fernand Beckman Lapré en Ferdinand Gerard Beckman Lapré trouwen met de zussen Lamberta Verhagen en Adrianne Verhagen.
Bets is geboren op maandag 05-10-1942 in Den Dungen [bron: P.K.], dochter van Hendrikus Verhagen en Lambertha van Breugel. Bets is overleden op zaterdag 26-01-1991 in Boxtel, 48 jaar oud.
(2) trouwde, 50 jaar oud, op donderdag 26-11-1992 in Boxtel met Maria Johanna Wilhelmina de Bever, 33 jaar oud. Maria is geboren op vrijdag 26-12-1958 in Berlicum, dochter van Jordanus de Bever en Adriana Meulenbroek.
Kinderen van Otto en Bets:
1 Manfred Charles Beckman Lapré, geboren op maandag 29-08-1966 in Boxtel. Volgt 1.6.4.4.5.1.
2 Günther Gregoire Marie Beckman Lapré, geboren op woensdag 07-03-1973 in Heeswijk Dinther. Volgt 1.6.4.4.5.2.
1.6.4.4.5.1 Manfred Charles Beckman Lapré is geboren op maandag 29-08-1966 in Boxtel, zoon van Otto Fernand Beckman Lapré (zie 1.6.4.4.5) en Lambertha (Bets) Verhagen. Manfred begon een relatie met Wieneke Euphemia Sterrenburg.
Kinderen van Manfred en Wieneke:
1 Floris Jan Nicolaas Beckman Lapré [1.6.4.4.5.1.1], geboren op zaterdag 13-03-2004 in Eindhoven.
2 Louk Beckman Lapré [1.6.4.4.5.1.2], geboren op maandag 22-05-2006 om 00:36 in Eindhoven.
1.6.4.4.5.2 Günther Gregoire Marie Beckman Lapré is geboren op woensdag 07-03-1973 in Heeswijk Dinther, zoon van Otto Fernand Beckman Lapré (zie 1.6.4.4.5) en Lambertha (Bets) Verhagen.
Beroep:
projectleider werktuigkundige installaties (bij Unica Installatietechniek)
Günther ging samenwonen in Eindhoven met Christel van Lieshout.
Notitie bij het samenwonen van Günther en Christel: Wat is de samenleefdatum?
Christel is geboren op woensdag 21-05-1980 in Beek en Donk.
Notitie bij Christel: Wie zijn de volledige namen van de ouders van Christel?
Kind van Günther en Christel:
1 Maurits Fernand Hubertus Marie Beckman Lapré [1.6.4.4.5.2.1], geboren op vrijdag 02-05-2008 in Eindhoven.
1.6.4.4.6 Ferdinand Gerard Beckman Lapré is geboren op vrijdag 18-02-1944 in Batavia / Jakarta, West-Java (Nederlands Indië / Indonesië), zoon van Charles Maurice Beckman Lapré (zie 1.6.8.3) en Lucie Marie Beckman Lapré (zie 1.6.4.4). Ferdinand trouwde, 26 jaar oud, op dinsdag 11-08-1970 in Sint Michielsgestel met Adrianne (Sjan) Verhagen, 20 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Ferdinand en Sjan: Broers Ferdinand Gerard Beckman Lapré en Otto Fernand Beckman Lapré trouwen met de zussen Adrianne Verhagen en Lamberta Verhagen.
Sjan is geboren op zondag 05-02-1950 in Den Dungen, dochter van Hendrikus Verhagen en Lambertha van Breugel.
Kind van Ferdinand en Sjan:
1 Remco Jochem Maurice Beckman Lapré, geboren op maandag 11-06-1973 in Boxtel. Volgt 1.6.4.4.6.1.
1.6.4.4.6.1 Remco Jochem Maurice Beckman Lapré is geboren op maandag 11-06-1973 in Boxtel, zoon van Ferdinand Gerard Beckman Lapré (zie 1.6.4.4.6) en Adrianne (Sjan) Verhagen. Remco ging samenwonen, 24 jaar oud, in 01-1998 in Eindhoven met Marieke Schreppers.
Notitie bij Marieke: Wat is de geboortedatum en geboorteplaats van Marieke Schreppers?
Wat zijn de volledige namen van de ouders van Marieke Schreppers?
Kinderen van Remco en Marieke:
1 Febe Nelleke Jeanne Beckman Lapré [1.6.4.4.6.1.1], geboren op donderdag 12-05-2005 in Eindhoven.
2 Greg Gerard Bas Beckman Lapré [1.6.4.4.6.1.2], geboren op zaterdag 24-03-2007 in Eindhoven.
1.6.4.4.7 Wiebe Victor Maureen Beckman Lapré is geboren op maandag 17-03-1947 in Batavia / Jakarta, West-Java (Nederlands Indië / Indonesië), zoon van Charles Maurice Beckman Lapré (zie 1.6.8.3) en Lucie Marie Beckman Lapré (zie 1.6.4.4). Wiebe trouwde, 23 jaar oud, op dinsdag 29-12-1970 in Tilburg met Lea van Dun, 18 jaar oud. De scheiding werd geregistreerd.
Notitie bij het huwelijk van Wiebe en Lea: Wat is de scheidingsdatum / -plaats?
Lea is geboren op dinsdag 19-02-1952 in Brussel (België), dochter van Wim van Dun en Theresia Naber.
Kinderen van Wiebe en Lea:
1 Ivo Victor Beckman Lapré, geboren op donderdag 29-03-1973 in Boxmeer. Volgt 1.6.4.4.7.1.
2 Paul Beckman Lapré [1.6.4.4.7.2], geboren op dinsdag 09-03-1976 in Boxtel.
1.6.4.4.7.1 Ivo Victor Beckman Lapré is geboren op donderdag 29-03-1973 in Boxmeer, zoon van Wiebe Victor Maureen Beckman Lapré (zie 1.6.4.4.7) en Lea van Dun. Ivo trouwde, 17 jaar oud, op zaterdag 30-06-1990 in Roosendaal met Muriëlle Luyben, 21 jaar oud. De scheiding werd geregistreerd op vrijdag 01-04-2005 in Roosendaal. Muriëlle is geboren op zondag 17-11-1968 in Oudenbosch, dochter van Jan Luyben en Nel Appels.
Kinderen van Ivo en Muriëlle:
1 Lisa Renate Maria Beckman Lapré [1.6.4.4.7.1.1], geboren op zondag 16-07-2000 in Roosendaal.
2 Kris Wibi Johannes Beckman Lapré [1.6.4.4.7.1.2], geboren op vrijdag 31-10-2003 in Roosendaal.
1.6.4.5 Alida (Ali) Beckman Lapré is geboren op vrijdag 14-06-1907 in Poerwokerto, Midden-Java (Nederlands Indië) [bron: P.K.], dochter van Friedrich Otto Marie Beckman Lapré (zie 1.6.4) en Alieda Theresia Eulalia Cordromp. Ali is overleden op woensdag 17-07-1991 in Rotterdam, 84 jaar oud.
Religie:
Protestant
Ali:
(1) trouwde, 22 jaar oud, op zondag 26-01-1930 in Djokjakarta, Midden-Java (Nederlands Indië) met Jan Kniphorst, 32 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op maandag 27-01-1930 in Djokjakarta, Midden-Java (Nederlands Indië) [bron: Het huwelijksregister van de protestantse gemeente van Djokjakarta 1870-1959]. Jan is geboren op zaterdag 20-03-1897 in Bindjai, Sumatra (Nederlands Indië), zoon van [waarschijnlijk] Jacob Kniphorst en [waarschijnlijk] Maria Theresia Efemia Morbeck. Jan is overleden op vrijdag 17-09-1943 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië), 46 jaar oud.
(2) trouwde, 49 jaar oud, op dinsdag 22-01-1957 in Amsterdam met Wilhelm Mauritz Nikijjuluw, 42 jaar oud. Wilhelm is geboren op maandag 20-04-1914 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië) [bron: CBG], zoon van Robert Albertus Nikijjuluw en Anna Heloise Peetoom. Wilhelm is overleden op zaterdag 01-04-2006 in Capelle aan den IJssel, 91 jaar oud.
Notitie bij Wilhelm: Wilhelm Mauritz Nikijjuluw vestigde zich, vanuit Portugal, op 02-10-1972 in Nederland.
1.6.4.6 Johanna Elisabeth Beckman Lapré is geboren op zaterdag 02-10-1909 in Koetoardjo, Midden-Java (Nederlands Indië) [bron: PK en RA1911, 137], dochter van Friedrich Otto Marie Beckman Lapré (zie 1.6.4) en Alieda Theresia Eulalia Cordromp. Johanna is overleden op dinsdag 16-06-1981 in Ede, 71 jaar oud.
Religie:
Protestant
Johanna trouwde, 22 jaar oud, op maandag 06-06-1932 in Djokjakarta, Midden-Java (Nederlands Indië) met Tjin Liong (Max) Thio, 29 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op maandag 06-06-1932 in Djokjakarta, Midden-Java (Nederlands Indië) [bron: Het huwelijksregister van de protestantse gemeente van Djokjakarta 1870-1959]. Max is geboren op donderdag 03-07-1902 in Garoet, West-Java (Nederlands Indië). Max is overleden op donderdag 11-09-1958 in Bandung, West-Java (Nederlands Indië), 56 jaar oud.
Notitie bij Max: Wie zijn de ouders van Tjin Liong Thio?
Kinderen van Johanna en Max:
1 Gie Tong Thio [1.6.4.6.1], geboren op vrijdag 14-05-1943 in Bandung, West-Java (Nederlands Indië).
2 Max Thio [1.6.4.6.2], geboren op donderdag 24-08-1944 in Bandung, West-Java (Nederlands Indië).
3 Joy Thio [1.6.4.6.3], geboren op maandag 22-04-1946 in Bandung, West-Java (Nederlands Indië).
4 Ingrid Thio [1.6.4.6.4], geboren op dinsdag 07-12-1948 in Bandung, West-Java (Nederlands Indië).
ra1912__13.jpg
139 RA1912, 13
1.6.4.7 Felicia (Kip) Beckman Lapré (afb. 139) is geboren op woensdag 12-04-1911 in Koetoardjo, Midden-Java (Nederlands Indië) [bron: PK en RA1912, 13], dochter van Friedrich Otto Marie Beckman Lapré (zie 1.6.4) en Alieda Theresia Eulalia Cordromp. Kip is overleden op zaterdag 27-02-1993 in Groningen, 81 jaar oud. Kip trouwde, 23 jaar oud, op vrijdag 01-03-1935 in Djokjakarta, Midden-Java (Nederlands Indië) met Jan Bakker, 27 jaar oud. Jan is geboren op zondag 27-10-1907 in Salatiga, Midden-Java (Nederlands Indië) [bron: P.K.], zoon van Ede Bakker en Rakinem. Jan is overleden op donderdag 14-06-1990 in Groningen, 82 jaar oud.
Kinderen van Kip en Jan:
1 Stephan Bakker [1.6.4.7.1], geboren op zaterdag 25-05-1940 in Djokjakarta, Midden-Java (Nederlands Indië).
Notitie bij Stephan: Stephan Bakker trouwde met Bonnie Bornemann Baudtler (geb. 18-05-1942 te Korsoer, Denmark overl. 15-12-2005).
Ze krijgen twee kinderen:

1. Jacob Bornemann Bakker
Born: 05 april 1967 in Korsoer, Denmark.
Married to Nitta Bering Andersen - Bakker
Childeren of Jacob Bornemann Bakker and Nitta Bering Andersen:
1.1 Johan Bering Bakker
Born: 29 March 1996 in Slagelse, Denmark
1.2 Felicia Bering Bakker
Born: 12 August 2002 in Slagelse, Denmark

2. Nicolai Bornemann Bakker
Born: 04 December 1971 in Slagelse, Denmark.
2 Erica Bakker [1.6.4.7.2], geboren op zaterdag 01-11-1941 in Djokjakarta, Midden-Java (Nederlands Indië).
1938_jan_04_functiebericht.jpg pk_poppel_van_henriette_toosje.jpg
140 1938-jan-04 functiebericht
141 PK Poppel van Henriette Toosje
1.6.4.8 Otto Beckman Lapré (afb. 140 en 126) is geboren op zaterdag 06-07-1912 in Kuta-ardjo, Midden-Java (Nederlands Indië) [bron: P.K.], zoon van Friedrich Otto Marie Beckman Lapré (zie 1.6.4) en Alieda Theresia Eulalia Cordromp. Otto is overleden op woensdag 09-07-1980 in Zaanstad, 68 jaar oud.
Notitie bij Otto: Otto Beckman Lapré woonde
1938 - 1941 Solo
en vanaf
09-08-1954 Bennebroekerlaan 5 te Bennebroek
13-04-1955 van Heemskerckstraat 28 te Wormerveer
Beroepen:
ambtenaar (bij Opium en Zoutregie)
van 1938 tot 1941     leerling Beh. Opiun en Zoutregie
Otto trouwde, 25 jaar oud, op woensdag 23-02-1938 in Djokjakarta, Midden-Java (Nederlands Indië) met Henriëtte Toosje van Poppel (afb. 141), 25 jaar oud. Henriëtte is geboren op zaterdag 07-12-1912 in Sigli, gouvernement Atjeh, Sumatra (Nederlands Indië) [bron: P.K.], dochter van Adriaan Johannes van Poppel en Marih Inlandse vrouw. Henriëtte is overleden op zaterdag 28-12-1996 in Zaandam, 84 jaar oud.
Kinderen van Otto en Henriëtte:
1 Friedrich Otto Adriaan (Ad) Beckman Lapré, geboren op zondag 26-06-1938 in Djokjakarta, Midden-Java (Nederlands Indië). Volgt 1.6.4.8.1.
2 Henriëtte Theresia (Trees) Beckman Lapré, geboren op zaterdag 10-06-1939 in Djokjakarta, Midden-Java (Nederlands Indië). Volgt 1.6.4.8.2.
3 Daisy Maria Beckman Lapré, geboren op woensdag 01-01-1941 in Soerakarta,Solo, Midden-Java (Nederlands Indië). Volgt 1.6.4.8.3.
4 Anita Elisabeth Beckman Lapré, geboren op zaterdag 08-08-1953 in Batavia / Jakarta, West-Java (Nederlands Indië / Indonesië). Volgt 1.6.4.8.4.
5 Danny Edward Beckman Lapré, geboren op woensdag 03-04-1957 in Wormerveer. Volgt 1.6.4.8.5.
1.6.4.8.1 Friedrich Otto Adriaan (Ad) Beckman Lapré is geboren op zondag 26-06-1938 in Djokjakarta, Midden-Java (Nederlands Indië), zoon van Otto Beckman Lapré (zie 1.6.4.8) en Henriëtte Toosje van Poppel. Ad is overleden op dinsdag 03-05-2011 in Wormerveer, 72 jaar oud.
Beroepen:
(korte periode) Scheepswerktuigkundige bij de HAL
Operator
Ad trouwde, 25 jaar oud, op woensdag 01-04-1964 in Utrecht met Maudy de Wit, 24 jaar oud. Maudy is geboren op zaterdag 08-07-1939 in Makassar, Selebes/Sulawesi (Nederlands Indië), dochter van Cornelis de Wit en Anna Jacoba Selier.
Kinderen van Ad en Maudy:
1 Joan Eileen Beckman Lapré, geboren op vrijdag 01-01-1965 in Utrecht. Volgt 1.6.4.8.1.1.
2 Barbara Hčlene Beckman Lapré, geboren op donderdag 08-02-1968 in Wormerveer. Volgt 1.6.4.8.1.2.
1.6.4.8.1.1 Joan Eileen Beckman Lapré is geboren op vrijdag 01-01-1965 in Utrecht, dochter van Friedrich Otto Adriaan (Ad) Beckman Lapré (zie 1.6.4.8.1) en Maudy de Wit. Joan ging samenwonen, 25 jaar oud, op zondag 09-09-1990 in Heerhugowaard met Nicolaas Antonius Johannes de Leeuw, 21 jaar oud. Nicolaas is geboren op zaterdag 28-09-1968 in Wormer, zoon van Johannes de Leeuw en Anna Elizabeth Margaretha Springveld.
1.6.4.8.1.2 Barbara Hčlene Beckman Lapré is geboren op donderdag 08-02-1968 in Wormerveer, dochter van Friedrich Otto Adriaan (Ad) Beckman Lapré (zie 1.6.4.8.1) en Maudy de Wit. Barbara trouwde in Wormer met Dirk de Heer.
Notitie bij het huwelijk van Barbara en Dirk: Wat is de huwelijksdatum?
Dirk is geboren op vrijdag 19-07-1963, zoon van Dirk de Heer en Eveline Lindhout.
Kind van Barbara en Dirk:
1 Lucas Victor de Heer [1.6.4.8.1.2.1], geboren op maandag 23-10-2000 in Wormer.
1.6.4.8.2 Henriëtte Theresia (Trees) Beckman Lapré is geboren op zaterdag 10-06-1939 in Djokjakarta, Midden-Java (Nederlands Indië), dochter van Otto Beckman Lapré (zie 1.6.4.8) en Henriëtte Toosje van Poppel. Trees trouwde, 18 jaar oud, op zaterdag 10-08-1957 in Wormerveer met Rudolf Maximiliaan (Ruud) van de Weteringe Buijs, 24 jaar oud. Ruud is geboren op zaterdag 12-11-1932 in Fort de Cock, Sumatra (Nederlands Indië), zoon van Maximiliaan van de Weteringe Buijs en Lucy Mohrman.
Kinderen van Trees en Ruud:
1 Joyce Hillary van den Weteringe Buijs [1.6.4.8.2.1], geboren op maandag 16-12-1957 in Wormerveer.
2 Maureen van den Weteringe Buijs [1.6.4.8.2.2], geboren op maandag 10-09-1962 in Wormerveer.
3 Jerry Lawrence van den Weteringe Buijs [1.6.4.8.2.3], geboren op zondag 03-05-1964 in Wormerveer.
4 James Dean van den Weteringe Buijs [1.6.4.8.2.4], geboren op zondag 03-05-1964 in Wormerveer.
1.6.4.8.3 Daisy Maria Beckman Lapré is geboren op woensdag 01-01-1941 in Soerakarta,Solo, Midden-Java (Nederlands Indië), dochter van Otto Beckman Lapré (zie 1.6.4.8) en Henriëtte Toosje van Poppel. Daisy trouwde, 22 jaar oud, op zaterdag 06-07-1963 in Wormerveer met Antonius Wilhelmus (Anton) Tanahatoe, 27 jaar oud. Anton is geboren op vrijdag 27-09-1935 in Tjimahi, West-Java (Nederlands Indië), zoon van Jacques Jules Jerome Tanahatoe en Ajin Moi (Chennie) Tan.
Kinderen van Daisy en Anton:
1 Ruby Désiree Tanahatoe [1.6.4.8.3.1], geboren op maandag 30-09-1963 in Amsterdam.
2 Sheila Rebecca Tanahatoe [1.6.4.8.3.2], geboren op maandag 01-09-1969 in Oostzaan.
1.6.4.8.4 Anita Elisabeth Beckman Lapré is geboren op zaterdag 08-08-1953 in Batavia / Jakarta, West-Java (Nederlands Indië / Indonesië), dochter van Otto Beckman Lapré (zie 1.6.4.8) en Henriëtte Toosje van Poppel. Anita trouwde, 22 jaar oud, op woensdag 02-06-1976 in Amsterdam met Edward Boom, 24 jaar oud. Edward is geboren op donderdag 23-08-1951 in Amsterdam, zoon van Frans Rijk Boom en Neeltje Jacoba Klop.
1.6.4.8.5 Danny Edward Beckman Lapré is geboren op woensdag 03-04-1957 in Wormerveer, zoon van Otto Beckman Lapré (zie 1.6.4.8) en Henriëtte Toosje van Poppel. Danny:
(1) trouwde, 20 jaar oud, op vrijdag 06-05-1977 in Haarlemmermeer met Mary Dekker, 19 jaar oud. De scheiding werd geregistreerd in 1981. Mary is geboren op donderdag 22-08-1957 in Zwanenburg (Haarlemmermeer), dochter van Jaap Dekker en Wilhelmina Johanna Pieters. Mary trouwde later op maandag 20-02-1984 in Delfzijl met John Richard Verkaik (geb. 1955).
(2) trouwde, 31 jaar oud, op vrijdag 16-09-1988 in Heemstede met Ellis de Jong, 26 jaar oud. Ellis is geboren op zondag 22-07-1962 in Haarlem, dochter van Pierre de Jong en Anne Reinders.
Kinderen van Danny en Mary:
1 Jaime Julienne Verkaik [1.6.4.8.5.1], geboren op zondag 06-11-1977 in Haarlem.
Notitie bij Jaime: Jaime Julienne nam de familienaam van haar pleegvader aan.
2 Melvin Jeremy Verkaik [1.6.4.8.5.2], geboren op vrijdag 08-06-1979 in Zaandam.
Notitie bij Melvin: Melvin Jeremy nam de familienaam van zijn pleegvader aan.
Kind van Danny en Ellis:
3 Britt Laura Beckman Lapré [1.6.4.8.5.3], geboren op vrijdag 01-01-1993 in Haarlem.
1.6.4.9 Wilhelmina Beckman Lapré is geboren op maandag 12-01-1914 in Poerwokerto, Midden-Java (Nederlands Indië), dochter van Friedrich Otto Marie Beckman Lapré (zie 1.6.4) en Alieda Theresia Eulalia Cordromp. Wilhelmina is overleden in 1960 in Kupang, Timor (Indonesië), 45 of 46 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Wilhelmina: Wat is de exacte overlijdensdatum van Wilhelmina Beckman Lapré?
Wilhelmina trouwde, 26 jaar oud, op woensdag 28-08-1940 in Djokjakarta, Midden-Java (Nederlands Indië) [bron: INN 12 (1999) blz. 35 kerk. inzegening] met Joram Ello. Joram is geboren in Roti, Timor (Nederlands Indië).
Notitie bij Joram: Wat is de geboortedatum van Joram Ello?
Wie zijn de ouders van Joram Ello?
Kinderen van Wilhelmina en Joram:
1 Willem Frederick Ello, geboren op maandag 27-12-1943 in Djokjakarta, Midden-Java (Nederlands Indië). Volgt 1.6.4.9.1.
2 Privé Ello, geboren op maandag 02-10-1950. Volgt 1.6.4.9.2.
1.6.4.9.1 Willem Frederick Ello is geboren op maandag 27-12-1943 in Djokjakarta, Midden-Java (Nederlands Indië), zoon van Joram Ello en Wilhelmina Beckman Lapré (zie 1.6.4.9).
Notitie bij Willem: Wat is de exacte overlijdensdatum van moeder Wilhelmina Beckman Lapré?
Willem:
(1) trouwde met Caroliena Nait. De scheiding werd geregistreerd.
Notitie bij het huwelijk van Willem en Caroliena: Wat is de huwelijksdatum en huwelijksplaats?
Wat is de scheidingsdatum en scheidingsplaats?
Caroliena is geboren op zaterdag 25-12-1954 in Osao (dorpje vlakbij Kupang), West Timor (Nederlands Indië).
(2) trouwde met Irdanila Sekur. De scheiding werd geregistreerd.
Notitie bij het huwelijk van Willem en Irdanila: Wat is de huwelijksdatum en huwelijksplaats?
Wat is de scheidingsdatum en scheidingsplaats?
Kinderen van Willem en Caroliena:
1 Armando Ronald Ello [1.6.4.9.1.1], geboren op woensdag 26-03-1980 in Leeuwarden.
2 Joram Richard Ello [1.6.4.9.1.2], geboren op zondag 27-12-1981 in Leeuwarden.
Kind van Willem en Irdanila:
3 Dyanti Ello [1.6.4.9.1.3], geboren op zaterdag 27-01-1990 in Leeuwarden.
1.6.4.9.2 Privé Ello is geboren op maandag 02-10-1950, zoon van Joram Ello en Wilhelmina Beckman Lapré (zie 1.6.4.9).
Notitie bij Privé: Deze meneer wilt niet met zijn naam in de stamboom genoemd worden.
Privé trouwde met Privé Hughan. Zie 1.6.4.10.5 voor persoonsgegevens van Privé.
Kinderen van Privé en Privé:
1 Privé Ello [1.6.4.9.2.1].
Notitie bij Privé: Deze mevrouw heeft laten weten niet in de stamboom vermeld te willen staan.
2 Privé Ello [1.6.4.9.2.2].
Notitie bij Privé: Deze meneer heeft op een hele nare manier laten weten, niet met zijn naam (en met de namen van zijn ouders en zus) in de stamboom vermeld te willen worden.
1.6.4.10 Eleonora Ferdinanda (Dien) Beckman Lapré is geboren op zondag 13-02-1916 in Djokjakarta, Midden-Java (Nederlands Indië) [bron: P.K.], dochter van Friedrich Otto Marie Beckman Lapré (zie 1.6.4) en Alieda Theresia Eulalia Cordromp. Zij is gedoopt op zondag 12-09-1920 in Djokjakarta, Midden-Java (Nederlands Indië) [bron: Doopboek der Protestantse gemeente van Djokjakarta 1906-1926]. Dien is overleden op woensdag 31-10-1990 in Leeuwarden, 74 jaar oud.
Religie:
Protestant   [bron: Doop]
Dien trouwde, 22 jaar oud, op woensdag 16-11-1938 in Djokjakarta, Midden-Java (Nederlands Indië) met Frederick Lester Hughan, 24 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op woensdag 16-11-1938 in Djokjakarta, Midden-Java (Nederlands Indië) [bron: Het huwelijksregister van de protestantse gemeente van Djokjakarta 1870-1959]. Frederick is geboren op zaterdag 13-06-1914 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië) [bron: P.K.], zoon van Frederick Christian Joseph Hughan en Caroline Koch. Frederick is overleden op maandag 01-08-1988 in Leeuwarden, 74 jaar oud.
Kinderen van Dien en Frederick:
1 Peter Hughan [1.6.4.10.1], geboren op zondag 15-10-1939 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië). Peter is overleden op zondag 17-03-1968 in Paramaribo (Suriname), 28 jaar oud. Hij is begraven in Leeuwarden.
2 Franklin (Frank) Hughan [1.6.4.10.2], geboren op zondag 05-10-1941 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië).
3 Frederick (Fred) Hughan, geboren op zaterdag 17-01-1948 in Batavia / Jakarta, West-Java (Nederlands Indië / Indonesië). Volgt 1.6.4.10.3.
4 Lester Fredinand (Ferry) Hughan, geboren op donderdag 05-10-1950 in ’s-Gravenhage. Volgt 1.6.4.10.4.
5 Privé Hughan, geboren op maandag 25-02-1952. Volgt 1.6.4.10.5.
1.6.4.10.3 Frederick (Fred) Hughan is geboren op zaterdag 17-01-1948 in Batavia / Jakarta, West-Java (Nederlands Indië / Indonesië), zoon van Frederick Lester Hughan en Eleonora Ferdinanda (Dien) Beckman Lapré (zie 1.6.4.10). Fred trouwde, 24 jaar oud, op donderdag 23-11-1972 in Beverwijk met Bernadette Florentine Maria Emanuels, 28 jaar oud. Bernadette is geboren op donderdag 24-02-1944 in Paramaribo (Suriname).
Kinderen van Fred en Bernadette:
1 Melissa Hughan, geboren op zondag 23-02-1975 in Alkmaar. Volgt 1.6.4.10.3.1.
2 Armand Hughan [1.6.4.10.3.2], geboren op woensdag 01-06-1977 in Alkmaar.
1.6.4.10.3.1 Melissa Hughan is geboren op zondag 23-02-1975 in Alkmaar, dochter van Frederick (Fred) Hughan (zie 1.6.4.10.3) en Bernadette Florentine Maria Emanuels. Melissa trouwde, 31 jaar oud, op vrijdag 08-09-2006 in Ammerzoden, kasteel Ammersoyen met Theodorus Johannes Marinus (Ronald) de Groot, 29 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats in Kerkdriel, R.K.-kerk. Ronald is geboren op vrijdag 22-10-1976 in Hurwenen.
Kind van Melissa en Ronald:
1 Daisey de Groot [1.6.4.10.3.1.1], geboren op zaterdag 20-11-2010 in ’s Hertogenbosch.
1.6.4.10.4 Lester Fredinand (Ferry) Hughan is geboren op donderdag 05-10-1950 in ’s-Gravenhage, zoon van Frederick Lester Hughan en Eleonora Ferdinanda (Dien) Beckman Lapré (zie 1.6.4.10). Ferry trouwde met Froukje Elizabeth Kuipers. Froukje is geboren op zondag 09-07-1950 in Tietjerkdeel.
Kind van Ferry en Froukje:
1 Sander Hughan [1.6.4.10.4.1], geboren op zaterdag 15-11-1975 in Ede [bron: CBG]. Sander is overleden op donderdag 01-01-1976 in Ede, 1 maand oud.
1.6.4.10.5 Privé Hughan is geboren op maandag 25-02-1952, dochter van Frederick Lester Hughan en Eleonora Ferdinanda (Dien) Beckman Lapré (zie 1.6.4.10).
Notitie bij Privé: Deze mevrouw wilt niet met haar naam in de stamboom genoemd worden.
Privé trouwde met Privé Ello. Zie 1.6.4.9.2 voor persoonsgegevens van Privé.
Kinderen van Privé en Privé: zie 1.6.4.9.2.
1.6.4.12 Amalia (Aike) Beckman Lapré is geboren op donderdag 08-07-1920 in Djokjakarta, Midden-Java (Nederlands Indië) [bron: P.K.], dochter van Friedrich Otto Marie Beckman Lapré (zie 1.6.4) en Alieda Theresia Eulalia Cordromp. Zij is gedoopt op zondag 12-09-1920 in Djokjakarta, Midden-Java (Nederlands Indië) [bron: Doopboek der Protestantse gemeente van Djokjakarta 1906-1926]. Aike is overleden op dinsdag 08-01-2002 in Zwolle, 81 jaar oud.
Notitie bij Aike: Amalia Beckman Lapré vestigde zich op 28-06-1957 in Nederland.
Vanaf 14-06-1958 woonde ze in Raalte
Aike bleef kinderloos.
Religie:
Protestant   [bron: Doop]
Aike trouwde, 21 jaar oud, op woensdag 18-02-1942 in Djokjakarta, Midden-Java (Nederlands Indië) met Gerard Johan Hilling, 23 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op woensdag 18-02-1942 in Djokjakarta, Midden-Java (Nederlands Indië) [bron: Het huwelijksregister van de protestantse gemeente van Djokjakarta 1870-1959]. Gerard is geboren op vrijdag 27-12-1918 in Soerakarta,Solo, Midden-Java (Nederlands Indië) [bron: P.K.], zoon van Gerard Gustaaf Hilling en Johanna Maria Francke. Gerard is overleden op vrijdag 26-12-1986 in Raalte, 67 jaar oud.
1.6.4.13 Jeanne Beckman Lapré is geboren op zondag 09-07-1922 in Djokjakarta, Midden-Java (Nederlands Indië) [bron: P.K.], dochter van Friedrich Otto Marie Beckman Lapré (zie 1.6.4) en Alieda Theresia Eulalia Cordromp. Zij is gedoopt op donderdag 23-08-1923 in Djokjakarta, Midden-Java (Nederlands Indië) [bron: Doopboek der Protestantse gemeente van Djokjakarta 1906-1926]. Jeanne is overleden op maandag 28-08-1989 in Hoogeveen, 67 jaar oud.
Religie:
Protestant   [bron: Doop]
Jeanne trouwde, 26 jaar oud, op donderdag 16-12-1948 in Utrecht met Cornelis Reijnsdorff, 32 jaar oud. Cornelis is geboren op zaterdag 02-09-1916 in Menado, Celebes/Sulawesi (Nederlands Indië) [bron: PK], zoon van Karel Reijnsdorff en Clara Marie (Claar) Reijnsdorff. Cornelis is overleden op dinsdag 27-05-1980 in Hoogeveen, 63 jaar oud.
Beroepen:
assistent landmeter (departement van justitie, kadasterkantoor Palembang)   [bron: RA 1938, 218]
landmeetkundige
Kinderen van Jeanne en Cornelis:
1 Jinny Reijnsdorff [1.6.4.13.1].
Notitie bij Jinny: Wat is de geboortedatum en geboorteplaats van Jinny?
2 Olga Beatrice Reijnsdorff [1.6.4.13.2], geboren op vrijdag 15-04-1955 in Manokwari (Ned. Nieuw Guinea).
3 Virginia Clara Theresia Reijnsdorff [1.6.4.13.3], geboren op maandag 15-09-1958 in Merauke (Ned. Nieuw Guinea).
albertus_gustaff_felician_beckman_lapr_.jpg 1902_verlovingsbericht.jpg huwelijksakte_02_10_1923.jpg naar_europa_1923.jpg francisca_carolina_van_egmond.jpg
142 Albertus Gustaff Felician Beckman Lapré
143 1902 verlovingsbericht
144 huwelijksakte 02-10-1923
145 naar Europa 1923
146 Francisca Carolina van Egmond
1.6.7 Albertus Gustaaf Feliciën Beckman Lapré (afb. 142 t/m 145) is geboren op donderdag 29-07-1880 in Rembang, Midden-Java (Nederlands Indië), zoon van Hendrik Gustaaf Beckman Lapré (zie 1.6) en Lucie Marie Beckman. Albertus is overleden op donderdag 11-08-1955 in Aan boord van "Johan van Oldenbarneveld", 75 jaar oud.
Notitie bij Albertus: Albertus Gustaaf Feliciën Beckman Lapré ging 1923 naar Europa.
Albertus Gustaaf Feliciën Beckman Lapré woonde: 1903 - 1905 Poerworedjo, 1907 Pekalongan, 1908 - 1909 Makasser, 1910 Madioen, 1912 - 1914 Denpaser, 1916 Wlingi, 1917 Medan, 1918 -1919 Wlingi, 1920 -1922 Bondowose, 1925 Wlingi, 1926 Tandj. Pinang, 1927 - 1930 Madioen, 1932 - 1941 Medan
Beroepen:
1898     Adj. commies bij Post- en Telegraafdienst
van 1903 tot 1905     3de commies bij Post- en Telegraafdienst
van 03-12-1907 tot 1917     depothouder der Opiumregie
1918     waarnemend controleur der Opiumregie
van 1919 tot 1927     controleur der Opiumregie
vanaf 1927     gepensioneerd (controleur der opiumregie)
Albertus:
(1) trouwde, 22 jaar oud, op donderdag 04-12-1902 in Poerwokerto, Midden-Java (Nederlands Indië) [bron: huwelijksakte] met Jacqueline Eleonore de Neve, 17 jaar oud. Jacqueline is geboren op dinsdag 31-03-1885 in Klaten, Midden-Java (Nederlands Indië), dochter van Gilles Pieter de Neve en Johanna Cornelia Chauvigny de Blot. Jacqueline is overleden op vrijdag 14-03-1919 in Batavia / Jakarta, West-Java (Nederlands Indië / Indonesië), 33 jaar oud. Zij is begraven in Batavia / Jakarta, West-Java (Nederlands Indië / Indonesië), Begraafplaats Tanahabang Weltevreden.
Notitie bij overlijden van Jacqueline: Graftekst:
Rustplaats / van / mijn innig geliefde echtgenoote / Jacqueline Eleonore / Beckman Lapré / geb. De Neve / geb. 31 Maart 1885 / overl. 14 Maart 1919.
(2) trouwde, 43 jaar oud, op dinsdag 02-10-1923 in ’s-Gravenhage met Francisca Caroline van Egmond (afb. 146), 22 jaar oud. Het huwelijk werd ontbonden op donderdag 11-08-1955.
Notitie bij het huwelijk van Albertus en Francisca: Wat is de scheidingsplaats?
Francisca is geboren op zondag 20-01-1901 in Amsterdam [bron: P.K.], dochter van John Dirk van Egmond en Carolina van Asperen. Francisca is overleden op donderdag 24-03-1977 in Bloemendaal, 76 jaar oud.
Kinderen van Albertus en Francisca:
1 Frans Beckman Lapré, geboren op donderdag 06-01-1927 in Madioen, Oost-Java (Nederlands Indië). Volgt 1.6.7.1.
2 Louis (Wiet) Beckman Lapré, geboren op zondag 06-05-1928 in Madioen, Oost-Java (Nederlands Indië). Volgt 1.6.7.2.
3 Henriëtte Alberti Beckman Lapré, geboren op donderdag 16-10-1930 in Medan, Sumatra (Nederlands Indië). Volgt 1.6.7.3.
4 Gerard Beckman Lapré, geboren op zondag 11-11-1934 in Medan, Sumatra (Nederlands Indië). Volgt 1.6.7.4.
1.6.7.1 Frans Beckman Lapré is geboren op donderdag 06-01-1927 in Madioen, Oost-Java (Nederlands Indië) [bron: P.K.], zoon van Albertus Gustaaf Feliciën Beckman Lapré (zie 1.6.7) en Francisca Caroline van Egmond. Frans is overleden op maandag 01-01-2001 in Apeldoorn, 73 jaar oud. Hij is begraven op zaterdag 06-01-2001 in Apeldoorn, begraafplaats Heidehof Ugchelen.
Notitie bij Frans: Frans Beckman Lapré vestigde zich op 02-04-1964 in Nederland te Apeldoorn.
Frans bleef kinderloos.
Beroep:
voorman (bij Sparta Rijwielfabriek in Apeldoorn)
Frans:
(1) trouwde, 37 jaar oud, op zaterdag 08-02-1964 in Cheribon, West-Java (Nederlands Indië) met Myriam Rapini, 51 jaar oud. Myriam is geboren op zaterdag 06-07-1912 in Sindanglaut, West-Java (Nederlands Indië) [bron: P.K.], dochter van Wangsaatmatdja en Kajal. Myriam is overleden op donderdag 04-01-1990 in Apeldoorn, 77 jaar oud.
(2) trouwde, 63 jaar oud, op vrijdag 05-10-1990 in Batavia / Jakarta, West-Java (Nederlands Indië / Indonesië) met Elisabeth (Els) Salindeho, 52 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Frans en Els: Frans Beckman Lapré trouwde 9 maanden na het overlijdens van zijn eerst vrouw (Rapini) met zijn tweede vrouw (Elisabeth).
Els is geboren op dinsdag 18-01-1938 in Ulu Siau (Nederlands Indië). Els is overleden op dinsdag 25-01-2011 in Apeldoorn, 73 jaar oud.
Notitie bij Els: De Salindeho’s behoren tot de adel van het vorstendom Siau in de Sangir- Talaud eilanden, ten noorden van Siau.
Zij waren niet de radjas zelf, doch de jogugu’s; één van de districtshoofden.
Een Salindeho heeft wel als waarnemend radja geregeerd aan het einde van de 19e eeuw.
Het is Regent-Radja Andris Salindeho, die van 1889-1890 over het vorstendom Siau/Sioe regeerde met als title President Pengganti Radja. Hij volgde de afgezette Radja Jacob Ponto op en werd zelf in 1890 opgevolgd door PPR Lemuel David; een ander persoon die tot de machtige families van het vorstendom behoorde.
Waarschijnlijk waren deze Salindeho’s en David’s vroeger wel direct afstammend van een radja.
Er zijn een paar leden van het Siau vorstengeslacht in Nederland.
louis_beckman_lapre_en_wan_nio_so__australie_.jpg
147 Louis Beckman Lapre en Wan Nio So [australie]
1.6.7.2 Louis (Wiet) Beckman Lapré (afb. 147) is geboren op zondag 06-05-1928 in Madioen, Oost-Java (Nederlands Indië), zoon van Albertus Gustaaf Feliciën Beckman Lapré (zie 1.6.7) en Francisca Caroline van Egmond.
Notitie bij Wiet: Louis (Wiet) Beckman Lapré woont in Australië.
Louis (Wiet) Beckman Lapré was in 1942 op de vlucht voor de Jappen en woonde daarom toen bij zijn ’oom John’ (Gustaaf Reinier Ferdinand Beckman Lapré) te Benkoelen.
Beroep:
ambtenaar (laatstelijk in Nw.-Guinea als Adj. Commies-Redacteur bij het Korps Algemene Politie, in Nederland als adm. Medewerker personeelsadministratie bij de Rijks Psychologische Dienst in Den Haag)
Wiet trouwde, 64 jaar oud, op dinsdag 20-04-1993 in Cairns (Australië) met Wan Nio (Netty) So, 51 jaar oud. Netty is geboren op zaterdag 27-09-1941 in Salatiga, Midden-Java (Nederlands Indië), dochter van Soen Hwat So en It Nio Tjan.
1.6.7.3 Henriëtte Alberti Beckman Lapré is geboren op donderdag 16-10-1930 in Medan, Sumatra (Nederlands Indië), dochter van Albertus Gustaaf Feliciën Beckman Lapré (zie 1.6.7) en Francisca Caroline van Egmond.
Notitie bij Henriëtte: Henriëtte woont in Californië.
Henriëtte trouwde, 17 jaar oud, op vrijdag 02-07-1948 in Bandung, West-Java (Nederlands Indië) met Rudi Arnold Iseger, 22 jaar oud. Rudi is geboren op donderdag 25-03-1926, zoon van van Andel. Rudi is overleden in 2007 in USA, 80 of 81 jaar oud.
Notitie bij Rudi: Wat zijn de volledige namen van de ouders van Rudi Arnold Iseger?
Wat is de exacte overlijdensdatum en overlijdensplaats van Rudi Arnold Iseger?
Kinderen van Henriëtte en Rudi:
1 Karin Iseger [1.6.7.3.1].
Notitie bij Karin: Karin Iseger gescheiden van Bill Spencer, geen kinderen, inmiddels gehuwd met Augy Correia; geen kinderen.
2 Frank Iseger [1.6.7.3.2].
Notitie bij Frank: Frank Iseger gehuwd met Alma, 3 kinderen, waarvan 1 aangenomen;
Richard Iseger (heeft een zoon, naam?),
Laura gehuwd met Mark (2 kinderen) en
het aangenomen kind: Jessica Reid (1 kind).
3 John Iseger [1.6.7.3.3].
Notitie bij John: John Iseger gehuwd met Dorsey (inmiddels gescheiden) in ieder geval 2 kinderen
4 Maureen Iseger [1.6.7.3.4].
Notitie bij Maureen: Maureen Iseger gehuwd met Dave Burbank; geen kinderen.
5 Barbara Iseger [1.6.7.3.5].
Notitie bij Barbara: Barbara Iseger; 1 dochter.
6 Kathy Iseger [1.6.7.3.6]. Kathy is overleden.
Notitie bij Kathy: Kathy Iseger gehuwd met George, 2 kinderen; Georgina en Kristel.
7 Marca Iseger [1.6.7.3.7]. Marca is overleden.
Notitie bij Marca: Marca Iseger gehuwd met Mike Emerald, 2 kinderen; dochter Lauren en zoon?
1.6.7.4 Gerard Beckman Lapré is geboren op zondag 11-11-1934 in Medan, Sumatra (Nederlands Indië), zoon van Albertus Gustaaf Feliciën Beckman Lapré (zie 1.6.7) en Francisca Caroline van Egmond.
Beroep:
bouwvakarbeider
Gerard trouwde, 28 jaar oud, op woensdag 22-05-1963 in Hoorn met Grietje Tjoelker, 22 jaar oud. Grietje is geboren op donderdag 06-03-1941 in Wouterswoude (Dantumadeel), dochter van Meindert Wytze Tjoelker en Ytje van Assen.
Kinderen van Gerard en Grietje:
1 Francisca Louise Henriëtte Beckman Lapré, geboren op maandag 24-08-1964 in Hoorn. Volgt 1.6.7.4.1.
2 Anytta Hermina Beckman Lapré [1.6.7.4.2], geboren op woensdag 27-07-1966 in Hoorn [bron: P.K.]. Anytta is overleden op zondag 31-07-1966 in Hoorn, 4 dagen oud. Anytta bleef kinderloos.
3 Feliciën Albertus Gustaaf Beckman Lapré [1.6.7.4.3], geboren op zaterdag 06-05-1967 in Hoorn.
4 Brenda Janytta Beckman Lapré, geboren op zaterdag 05-09-1970 in Hoorn. Volgt 1.6.7.4.4.
1.6.7.4.1 Francisca Louise Henriëtte Beckman Lapré is geboren op maandag 24-08-1964 in Hoorn, dochter van Gerard Beckman Lapré (zie 1.6.7.4) en Grietje Tjoelker. Francisca trouwde, 31 jaar oud, op donderdag 31-08-1995 met Fredericus Johannes Maria Buffing, 42 jaar oud. Fredericus is geboren op maandag 29-12-1952 in Amsterdam.
Notitie bij Fredericus: Wie zijn de ouders van Fredericus?
Kind van Francisca en Fredericus:
1 Franklin Beckman Lapré [1.6.7.4.1.1], geboren op dinsdag 13-05-1997 in Hoorn.
1.6.7.4.4 Brenda Janytta Beckman Lapré is geboren op zaterdag 05-09-1970 in Hoorn, dochter van Gerard Beckman Lapré (zie 1.6.7.4) en Grietje Tjoelker. Brenda trouwde, 39 jaar oud, op vrijdag 06-08-2010 in Edam met Gerardus Arnoldus Joannes Maria (Gerrit) Overgaag, 50 jaar oud. Gerrit is geboren op vrijdag 26-02-1960 in De Lier. Gerrit is overleden op donderdag 14-04-2011 in Edam, 51 jaar oud.
Kinderen van Brenda en Gerrit:
1 Jolie Beckman Lapré [1.6.7.4.4.1], geboren op donderdag 20-07-2006 in Hoorn.
2 Ilani Beckman Lapré [1.6.7.4.4.2], geboren op maandag 01-12-2008 in Hoorn.
ra_1883__285.jpg betrekkingen_m.p.e._beckman_lapr_.jpg
148 RA 1883, 285
149 betrekkingen M.P.E. Beckman Lapré
1.6.8 Maurits Paul Eugéne Beckman Lapré (afb. 148 en 149) is geboren op woensdag 17-05-1882 in Magelang, Midden-Java (Nederlands Indië) [bron: RA 1883, 285], zoon van Hendrik Gustaaf Beckman Lapré (zie 1.6) en Lucie Marie Beckman. Maurits is overleden op vrijdag 01-09-1933 in Soekamiskain, 51 jaar oud.
Notitie bij Maurits: Maurits Paul Eugene Beckman Lapré woonde: 1904 - 1905 Salatiga, 1907 - 1909 Medan, 1910 Brebes, 1912 Salatiga, 1913 - 1918 Klaten, 1919 -1922 Malang, 1923 Poerwakarta, 1924 - 1925 Toeloengagoeng, 1926 - 1927 Ternate, 1930 - 1932 Djombang
Beroepen:
1901     Klerk B.B. Griffier 2de klasse bij den Landraad te Poerwakarta
vanaf 1906     Klerk Ass. Kant. te Salatiga
van 1907 tot 1912     Buitengewoon substituut-griffier der Landraden
van 1913 tot 1922     1e klerk landr.
van 1923 tot 1927     griffier landr.
1930     griffier 3de klasse landr.
1932     griffier 2de klasse landr.
Maurits trouwde, 23 jaar oud, op woensdag 28-03-1906 in Salatiga, Midden-Java (Nederlands Indië) met Christiene Steevensz, 19 jaar oud. Christiene is geboren op donderdag 04-11-1886 in Salatiga, Midden-Java (Nederlands Indië), dochter van Johan Willem Benjamin Steevensz en Johanna Maria Steevensz. Christiene is overleden op zaterdag 30-09-1933 in Bandung, West-Java (Nederlands Indië), 46 jaar oud.
Kinderen van Maurits en Christiene:
1 Marie Lucie Beckman Lapré [1.6.8.1], geboren op vrijdag 05-11-1909 in Brebes, Midden-Java (Nederland Indië). Marie is overleden.
Notitie bij Marie: Wat is de exacte geboortedatum van Marie Lucie?
Wat is de (eventuele) overlijdensdatum en overlijdensplaats van Marie Lucie?
2 Willem Hendrik Beckman Lapré [1.6.8.2], geboren op zaterdag 01-07-1911 in Salatiga, Midden-Java (Nederlands Indië). Willem is overleden op zaterdag 07-10-1911 in Bodjonegoro, Oost-Java (Nederlands Indië), 3 maanden oud.
3 Charles Maurice Beckman Lapré, geboren op maandag 26-05-1913 in Klaten, Midden-Java (Nederlands Indië). Volgt 1.6.8.3.
4 Jacqueline Beckman Lapré, geboren op woensdag 02-06-1915 in Modjokerto, Oost-Java (Nederlands Indië). Volgt 1.6.8.4.
graf_herman_beckman_lapre.jpg japanse_interneringskaart_h._beckman_lapr_.jpg begraafplaats_herman_beckman_lapre_1.jpg begraafplaats_herman_beckman_lapre_2.jpg
150 graf Herman Beckman Lapre
151 Japanse interneringskaart H. Beckman Lapré
152 begraafplaats Herman Beckman Lapre 1
153 begraafplaats Herman Beckman Lapre 2
5 Herman Beckman Lapré [1.6.8.5] (afb. 150 t/m 153), geboren op zaterdag 25-12-1920 in Sidoardjo, Oost-Java (Nederlands Indië). Herman is overleden op dinsdag 16-02-1943 in Hell Fire Pass, Tailand, 22 jaar oud. Hij is begraven in Kanchanaburi, erevelden vlakbij de rivier Kwai Yai, Tailand.
Notitie bij overlijden van Herman: De Hell Fire Pass was de meest gruwelijke plaats van de Birma Spoorweg. Hier kwamen vele krijgsgevangenen om het leven.
Beroep:
soldaat (infanterie)
1.6.8.3 Charles Maurice Beckman Lapré is geboren op maandag 26-05-1913 in Klaten, Midden-Java (Nederlands Indië) [bron: P.K.], zoon van Maurits Paul Eugéne Beckman Lapré (zie 1.6.8) en Christiene Steevensz. Charles is overleden op vrijdag 22-03-1991 in Roosendaal, 77 jaar oud.
Beroepen:
Stationschef 1e klas bij de Spoorwegen (in Nederlands Indië)
ambtenaar (bij de P.T.T. in Nederland)
Charles trouwde, 21 jaar oud, op woensdag 07-11-1934 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië) met Lucie Marie Beckman Lapré, 29 jaar oud. Zie 1.6.4.4 voor persoonsgegevens van Lucie.
Kinderen van Charles en Lucie: zie 1.6.4.4.
1.6.8.4 Jacqueline Beckman Lapré is geboren op woensdag 02-06-1915 in Modjokerto, Oost-Java (Nederlands Indië) [bron: P.K.], dochter van Maurits Paul Eugéne Beckman Lapré (zie 1.6.8) en Christiene Steevensz. Jacqueline is overleden op vrijdag 07-02-2003 in Enschede, 87 jaar oud.
Notitie bij Jacqueline: Jacqueline Beckman Lapré vestigde zich op 19-12-1952 in Nederland.
Vanaf 21-07-1954 woonde ze in Enschede.
Jacqueline trouwde, 17 jaar oud, op woensdag 22-02-1933 in Djombang, Oost-Java (Nederlands Indië) met Victor Theodoor Salvatore (Vic) Smeets, 28 jaar oud. Vic is geboren op maandag 20-06-1904 in Madioen, Oost-Java (Nederlands Indië) [bron: P.K.], zoon van Henri Francois Smeets en Oerin Aing Patiena. Vic is overleden op donderdag 03-06-1976 in Enschede, 71 jaar oud.
Kinderen van Jacqueline en Vic:
1 Veronica Ida (Vera) Smeets [1.6.8.4.1], geboren op dinsdag 28-11-1933 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië). Vera is overleden op zaterdag 17-12-1994 in San José (USA), 61 jaar oud.
2 Eugčne Jacques (Djen) Smeets [1.6.8.4.2], geboren op zondag 08-11-1936 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië) [bron: P.K.]. Djen is overleden op vrijdag 12-03-1993 in Enschede, 56 jaar oud.
3 Eduard Gijsbertus (Gijs) Smeets [1.6.8.4.3], geboren op zondag 23-02-1941 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië).
ra1887__324.jpg pensioengerechtigede_a.j._jullens_vanaf_01_03_1905.jpg
154 RA1887, 324
155 pensioengerechtigede A.J. Jullens vanaf 01-03-1905
1.7 Albert(us) Lapré (afb. 154) is geboren op zaterdag 30-07-1853 in Djokjakarta, Midden-Java (Nederlands Indië) [bron: RA 1854, 456], zoon van Gustavus Fredericus (Gustavus Bout Morgenster) Lapré (zie 1) en Eliza Petronella Jansen. Hij is gedoopt op zondag 13-01-1856 in Djokjakarta, Midden-Java (Nederlands Indië) [bron: Het doopregister van de Protestantse gemeente van Djokjakarta 1830-1874]. Albert(us) is overleden op dinsdag 14-09-1886 in Pekalongan, Midden-Java (Nederlands Indië), 33 jaar oud [bron: RA 1887, 324].
Notitie bij Albert(us): Albert(us) Lapré wordt genoemd in de Regerings Almanak van Nederlands Indië 1870 als Europese Inwoner
1870 te Djocjacarta.
1871 - 1872 te Kadoe.
1873 te Pekalongan
1874 te Pamalang.
1875 te Pekalongan
1877 - 1879 te Madioen.
1881 te Brebes.
1883 - 1886 te Pekalongan.
Albert(us) trouwde, 19 jaar oud, op woensdag 25-06-1873 in Pekalongan, Midden-Java (Nederlands Indië) [bron: RA 1874, 188] met Angelina Jeanette Mathilda Pauwlowna Jullens (afb. 155), 18 jaar oud. Angelina is geboren op zaterdag 27-01-1855 in Pekalongan, Midden-Java (Nederlands Indië) [bron: RA 1856, 486]. Angelina is overleden. Angelina trouwde later na 1874 met C.J. Wijnhamer.
Notitie bij Angelina: Wat is de geboortedatum en geboorteplaats van Angelina?
Wat is de overlijdensdatum en overlijdensplaats van Angelina?
Wie zijn de ouders van Angelina?
1.9 Gustave Emile Lapré is geboren op maandag 06-04-1857 in Cheribon, West-Java (Nederlands Indië) [bron: Het Prot. doopregister van Cheribon 1844-1917], zoon van Gustavus Fredericus (Gustavus Bout Morgenster) Lapré (zie 1) en Emilie Adriana Jeanette de Groot. Hij is gedoopt op donderdag 22-10-1857 in Cheribon, West-Java (Nederlands Indië).
Notitie bij de geboorte van Gustave: - Gustave Emile, geb. Cheribon 6 april 1857, ged. ald. 22 okt. 1857, zn. van G[ustavus] B[out] M[orgenster] Lapré en Emilie Adriana Jeanette de Groot.
Gustave is overleden.
Notitie bij Gustave: Gustave Emile Lapré werd Gustave Emile de Groot genoemd.
Religie:
Protestant   [bron: Doop]
Gustave trouwde, 20 jaar oud, op maandag 31-12-1877 in Cheribon, West-Java (Nederlands Indië) [bron: Indische Genealogische Vereniging, Jaargang 19, nr 3, 127] met Henriëtte Josephine Scipio.
1.13 George Gustave Lapré (afb. 4) is geboren op dinsdag 11-05-1875 in Poerwokerto, Midden-Java (Nederlands Indië) [bron: RA 1876, 253], zoon van Gustavus Fredericus (Gustavus Bout Morgenster) Lapré (zie 1) en Ida Strüwer. George is overleden op zaterdag 23-05-1903 in Banjoemas, Midden-Java (Nederlands Indië), 28 jaar oud [bron: RA 1904, 128].
Notitie bij George: George Gustave Lapré overleed op 28 jarige leeftijd, nog voordat hij zijn kinderen, uit een relatie met een inlandse vrouw in Nederlands Indië, wettig had erkend. Zijn kinderen maakten daarom gebruik van het toendertijd toepasselijk geval "zich noemende en schrijvende" gebruikmaking van de geslachtnaam Lapré.
George Gustave Lapré woonde volgens het Adresboek Nederlandsch-Indië 1899: Banjoemas.
Beroep:
1899     zonder   [bron: Adresboek Nederlandsch-Indië 1899]
George begon een relatie met Inlandse vrouw.
Notitie bij de relatie van George en Inlandse vrouw: Wat is de relatiedatum en relatieplaats?
Zij is overleden.
Notitie: Wat is de naam van deze Inlandse vrouw?
Wat is haar geboortedatum en geboorteplaats?
Wat is haar overlijdensdatum en overlijdensplaats?
Wie zijn haar ouders?
Kinderen van George en Inlandse vrouw:
1 Jeanne Lapré, geboren op donderdag 16-06-1898 in Soekoredjo, Midden-Java (Nedederlands Indië). Volgt 1.13.1.
2 Evert Lapré, geboren omstreeks 1899. Volgt 1.13.2.
3 Gustaaf Lapré [1.13.3], geboren na 1899. Gustaaf is overleden.
Notitie bij Gustaaf: Gustaaf Lapré is als jonge volwassene overleden.
Wat is de exacte geboortedatum en geboorteplaats van Gustaaf?
Wat is de overlijdensdatum en overlijdensplaats van Gustaaf?
4 John Lapré [1.13.4], geboren na 1900. John is overleden na 1941 in Kotaboemi, Sumatra (Nederlands Indië).
Notitie bij John: John zou uit een relatie met een inlandse vrouw een zoon hebben.
Wat is de geboortedatum en geboorteplaats van John?
Wat is de overlijdensdatum van John?
Wie is de partner (een inlandse vrouw) van John?
Wie is de zoon van John?
1.13.1 Jeanne Lapré is geboren op donderdag 16-06-1898 in Soekoredjo, Midden-Java (Nedederlands Indië), dochter van George Gustave Lapré (zie 1.13) en Inlandse vrouw. Jeanne is overleden op zaterdag 04-01-1986 in Tandjoeng Karang, Sumatra (Nederlands Indië), 87 jaar oud.
Notitie bij Jeanne: Jeanne werd vanaf haar 5de jaar, na het overlijden van haar vader, opgevoed door nonnen in Batavia (Nederlands Indië).
Uit een relatie met een Europeesche Nederlander volgde de kinderen George Eduard en Grietje. De vader van deze kinderen heeft de kinderen nooit erkend.
Alhoewel het tegenwoordig gebruikelijk is dat de kinderen ook de naam van de moeder kunnen krijgen, werd toendertijd het wettig gebruik en bevesting van de geslachtnaam Lapré, aan George Eduard en zijn nakomelingen in Nederland toegestaan.
Jeanne:
(1) begon een relatie, ten hoogste 27 jaar oud, vóór 1925 met Europeesche Nederlander.
Notitie bij de relatie van Jeanne en Europeesche Nederlander: Wat is de exacte relatiedatum en relatieplaats?
Hij is overleden.
Notitie: Wie is deze Europeesche Nederlander?
Wat is zijn geboortedatum en geboorteplaats?
Wat is zijn overlijdensdatum en overlijdensplaats?
Wie zijn zijn ouders?
(2) trouwde, 26 jaar oud, op maandag 25-05-1925 met Rasman.
Notitie bij het huwelijk van Jeanne en Rasman: Wat is de huwelijksplaats?
Hij is geboren in Gombong, Midden-Java (Nederlands Indië). Hij is overleden op vrijdag 22-10-1982 in Tandjoeng Karang, Sumatra (Nederlands Indië).
Notitie: Wat zijn de volledige namen van Rasman?
Wat is de gebooretdatum van Rasman?
Wie zijn de ouders van Rasman?
Kinderen van Jeanne en Europeesche Nederlander:
1 George Eduard Lapré, geboren op zaterdag 05-05-1917 in Banjoemas, Midden-Java (Nederlands Indië). Volgt 1.13.1.1.
2 Grietje Lapré [1.13.1.2], geboren omstreeks 1925. Grietje is overleden, ongeveer 20 jaar oud. Zij is vermist in 1945.
Notitie bij Grietje: Grietje wordt sinds 1945 vermist. Het is niet bekend of Grietje nog leeft.
Wat is de exacte geboortedatum en geboorteplaats van Grietje?
Wie heeft meer informatie over Grietje?
1.13.1.1 George Eduard Lapré is geboren op zaterdag 05-05-1917 in Banjoemas, Midden-Java (Nederlands Indië), zoon van Europeesche Nederlander en Jeanne Lapré (zie 1.13.1). George is overleden op zondag 01-09-1996 in Rotterdam, 79 jaar oud.
Notitie bij George: George Eduard Lapré werd opgevoed door "Pa van der Steur".
De afstammeling was bij hem in eerste instantie niet direct bekend.
Hij wist zich echter wel te herinneren dat:
- hij zijn voornaam George van zijn grootvader had,
- zijn moeder als wees naar de nonnen werd gebracht na het overlijden van zijn grootvader,
- de meisjes naam van zijn overgrootmoeder Strüwer was.
Wettig gebruik en bevestiging van de geslachtsnaam Lapré werd hem en zijn nakomelingen in Nederland toegestaan.
George Eduard Lapré vestigde zich op 13-09-1961 in Nederland.
George:
(1) trouwde, 27 jaar oud, op donderdag 22-03-1945 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië) met Constance Pelsmaeker, 19 jaar oud. De scheiding werd geregistreerd op donderdag 05-06-1958 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië). Constance is geboren op vrijdag 13-11-1925 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië), dochter van Emile Cornelis Pelsmaeker en Margot Rondeau. Constance is overleden op maandag 22-07-2002 in Harderwijk, 76 jaar oud. Constance trouwde later op vrijdag 03-04-1981 in Heerlen met Freddij Ernst Donald Snel (geb. 1921). De ontbinding van dit huwelijk werd geregistreerd op maandag 20-06-1994 in Heerlen.
(2) trouwde, 51 jaar oud, op vrijdag 25-10-1968 in Rotterdam met Johanna Wilhelmine van Heusden, 53 jaar oud. Johanna is geboren op donderdag 31-12-1914 in Berlijn (Duitsland) [bron: CBG], dochter van Cornelis Hermanus Fredericus (Cor) van Heusden en Johanna Clasina (Jo) Vink. Johanna is overleden op woensdag 27-07-1994 in Schiedam, 79 jaar oud.
Kinderen van George en Constance:
1 Vivian Margot (Vanneke) Lapré, geboren op dinsdag 11-09-1945 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië). Volgt 1.13.1.1.1.
2 Rolo Errol Lapré, geboren op woensdag 02-04-1947 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië). Volgt 1.13.1.1.2.
3 Myrtle Naida Lapré, geboren op woensdag 18-08-1948 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië). Volgt 1.13.1.1.3.
4 Linda Ginny Lapré, geboren op donderdag 24-05-1956 in Batavia / Jakarta, West-Java (Nederlands Indië / Indonesië). Volgt 1.13.1.1.4.
1.13.1.1.1 Vivian Margot (Vanneke) Lapré is geboren op dinsdag 11-09-1945 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië), dochter van George Eduard Lapré (zie 1.13.1.1) en Constance Pelsmaeker. Vanneke:
(1) trouwde, 21 jaar oud, op vrijdag 28-07-1967 in Elburg met Hans Nix, 37 jaar oud. De scheiding werd geregistreerd op woensdag 21-11-1984.
Notitie bij het huwelijk van Vanneke en Hans: Wat is de scheidingsplaats?
Hans is geboren op woensdag 29-01-1930 in Cheribon, West-Java (Nederlands Indië). Hans is overleden op vrijdag 30-12-2005 om 14:15, 75 jaar oud.
Notitie bij Hans: Wat zijn de volledige namen van Hans?
Wat is de geboorteplaats van Hans?
Wat is de overlijdensplaats van Hans?
Wie zijn de ouders van Hans?
(2) trouwde, minstens 39 jaar oud, na 1984 met Anton Heimeriks.
Kinderen van Vanneke en Hans:
1 Cindy Nix [1.13.1.1.1.1], geboren op zaterdag 06-07-1968.
Notitie bij Cindy: Wat is de geboorteplaats van Cindy?
2 Norman Dave Nix [1.13.1.1.1.2], geboren op zaterdag 25-04-1970 in Haaksbergen [bron: CBG]. Norman is overleden op zaterdag 27-02-1993 in Roosendaal, 22 jaar oud.
1.13.1.1.2 Rolo Errol Lapré is geboren op woensdag 02-04-1947 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië), zoon van George Eduard Lapré (zie 1.13.1.1) en Constance Pelsmaeker. Rolo:
(1) trouwde, 21 jaar oud, op vrijdag 24-05-1968 in Elburg met Catharina Theodora Frederika Meijer, 19 jaar oud. Het huwelijk werd ontbonden op woensdag 29-09-1993 in Uden. Catharina is geboren op donderdag 29-07-1948 in Elburg, dochter van Piet Meijer en Antonia Louisa Johanna Bosman.
(2) trouwde, 46 jaar oud, op zaterdag 11-12-1993 in Vevey (Zwitserland) met Josiane Bonny, 39 jaar oud. Josiane is geboren op maandag 17-05-1954 in Lausanne (Zwitserland).
Notitie bij Josiane: Wie zijn de ouders van Josiane?
Kinderen van Rolo en Catharina:
1 Raymond Eduard (Ray) Lapré, geboren op woensdag 29-01-1969 in Elburg. Volgt 1.13.1.1.2.1.
2 Richard Alexander Lapré, geboren op donderdag 12-02-1970 in Elburg. Volgt 1.13.1.1.2.2.
3 Xandra Constance Lapré, geboren op vrijdag 11-02-1972 in Oldebroek. Volgt 1.13.1.1.2.3.
4 Barbara Geraldien Lapré, geboren op zaterdag 10-09-1977 in Montfoort. Volgt 1.13.1.1.2.4.
1.13.1.1.2.1 Raymond Eduard (Ray) Lapré is geboren op woensdag 29-01-1969 in Elburg, zoon van Rolo Errol Lapré (zie 1.13.1.1.2) en Catharina Theodora Frederika Meijer. Ray:
(1) trouwde, 25 jaar oud, op vrijdag 16-09-1994 in Uden met Yvonne Baggerman, 25 jaar oud. Het huwelijk werd ontbonden op zaterdag 16-11-2002 in Uden. Yvonne is geboren op vrijdag 15-11-1968 in ’s-Gravenhage, dochter van Jacobus Baggerman en Cornelia Pieternella Pont.
(2) ging een geregistreerd partnerschap aan, 38 jaar oud, op woensdag 28-02-2007 in Nieuwegein met Lonneke Sigrid (Lon) Bongers, 36 jaar oud. Het geregistreerd partnerschap werd ontbonden op woensdag 01-01-2014. Lon is geboren op vrijdag 15-01-1971 in Jutphaas (Nieuwegein), dochter van Huig Jasper Bongers en Jacoba Maria de Jong.
Kinderen van Ray en Lon:
1 Romy Jewel Lapré [1.13.1.1.2.1.1], geboren op woensdag 07-05-2008 om 13:12 in Nieuwegein.
2 Ravy Dimas Lapré [1.13.1.1.2.1.2], geboren op zaterdag 07-01-2012 in Nieuwegein.
1.13.1.1.2.2 Richard Alexander Lapré is geboren op donderdag 12-02-1970 in Elburg, zoon van Rolo Errol Lapré (zie 1.13.1.1.2) en Catharina Theodora Frederika Meijer. Richard trouwde, 30 jaar oud, op zaterdag 19-02-2000 in Batavia / Jakarta, West-Java (Nederlands Indië / Indonesië) met Hartiti Hendarto, 29 jaar oud. Hartiti is geboren op woensdag 15-04-1970 in Batavia / Jakarta, West-Java (Nederlands Indië / Indonesië).
Notitie bij Hartiti: Wie zijn de ouders van Hartiti?
Kinderen van Richard en Hartiti:
1 Ryan Lapré [1.13.1.1.2.2.1], geboren op dinsdag 23-07-2002 in Veghel.
2 Grace Lapré [1.13.1.1.2.2.2], geboren op vrijdag 18-05-2007 in Veghel.
1.13.1.1.2.3 Xandra Constance Lapré is geboren op vrijdag 11-02-1972 in Oldebroek, dochter van Rolo Errol Lapré (zie 1.13.1.1.2) en Catharina Theodora Frederika Meijer. Xandra trouwde, 28 jaar oud, op vrijdag 07-07-2000 in Heeswijk Dinther met Marcel Beisiegel, 33 jaar oud. Marcel is geboren op maandag 20-02-1967, zoon van Wim Beisiegel en Nolly Tielemans.
Notitie bij Marcel: Wat is de geboorteplaats van Marcel?
Kinderen van Xandra en Marcel:
1 Eline Beisiegel [1.13.1.1.2.3.1], geboren op zaterdag 17-11-2001 in Rosmalen.
2 Thomas Beisiegel [1.13.1.1.2.3.2], geboren op zaterdag 29-05-2004 in Rosmalen.
1.13.1.1.2.4 Barbara Geraldien Lapré is geboren op zaterdag 10-09-1977 in Montfoort, dochter van Rolo Errol Lapré (zie 1.13.1.1.2) en Catharina Theodora Frederika Meijer. Barbara ging samenwonen in ’s Hertogenbosch met Ralph van Meegen.
Notitie bij het samenwonen van Barbara en Ralph: Wat is de samnleef datum?
Notitie bij Ralph: Wat zijn de volledige namen van Ralph?
Wat is de geboortedatum en geboorteplaats van Ralph?
Wie zijn de ouders van Ralph?
Kind van Barbara en Ralph:
1 Shopie van Meegen [1.13.1.1.2.4.1], geboren op dinsdag 26-08-2008.
Notitie bij Shopie: Wat is de geboorteplaats van Shopie van Meegen?
1.13.1.1.3 Myrtle Naida Lapré is geboren op woensdag 18-08-1948 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië), dochter van George Eduard Lapré (zie 1.13.1.1) en Constance Pelsmaeker. Myrtle:
(1) trouwde, 21 jaar oud, op vrijdag 05-09-1969 in Elburg met Jan Gerard Sellier, 28 jaar oud. Het huwelijk werd ontbonden op dinsdag 01-08-1978. Jan is geboren op zaterdag 24-05-1941.
Notitie bij Jan: Wat is de geboorteplaats van Jan?
Wie zijn de ouders van Jan?
(2) trouwde, 33 jaar oud, op vrijdag 11-12-1981 in Elburg met Pieter John Roesler, 21 of 22 jaar oud. Pieter is geboren in 1959.
Notitie bij Pieter: Wat is de exacte geboortedatum van Pieter?
Wie zijn de ouders van Pieter?
Kinderen van Myrtle en Pieter:
1 Mickel Roesler [1.13.1.1.3.1], geboren op dinsdag 23-02-1982 in Elburg.
2 Ralph Roesler [1.13.1.1.3.2], geboren op woensdag 23-02-1983 in Elburg.
3 Sylvana Roesler [1.13.1.1.3.3], geboren op woensdag 01-10-1986 in Elburg.
1.13.1.1.4 Linda Ginny Lapré is geboren op donderdag 24-05-1956 in Batavia / Jakarta, West-Java (Nederlands Indië / Indonesië), dochter van George Eduard Lapré (zie 1.13.1.1) en Constance Pelsmaeker. Linda trouwde, 20 jaar oud, op vrijdag 25-06-1976 in Elburg met Jacob (Jaap) van Triest, 20 jaar oud. Jaap is geboren op zondag 22-04-1956.
Notitie bij Jaap: Wat is de geboorteplaats van Jacob?
Wie zijn de ouders van Jacob?
Kinderen van Linda en Jaap:
1 Debbie Van Triest [1.13.1.1.4.1], geboren op woensdag 09-03-1977 in Elburg.
2 Korinne Van Triest [1.13.1.1.4.2], geboren op dinsdag 23-09-1980 in Elburg.
1.13.2 Evert Lapré is geboren omstreeks 1899, zoon van George Gustave Lapré (zie 1.13) en Inlandse vrouw. Evert is overleden omstreeks 1975 in Poerwokerto, Midden-Java (Nederlands Indië), ongeveer 76 jaar oud.
Notitie bij Evert: Wat is de exacte geboortedatum en geboorteplaats van Evert?
Wat is de exacte overlijdensdatum van Evert?
Wie is de partner van Evert?
Beroep:
machinist (bij de Staats Spoorwegen)
Kind van Evert uit onbekende relatie:
1 Marie Lapré. Volgt 1.13.2.1.
1.13.2.1 Marie Lapré, dochter van Evert Lapré (zie 1.13.2). Marie is overleden.
Notitie bij Marie: Wie is de moeder van Marie?
Wat is de geboortedatum en geboorteplaats van Marie?
Wat is de overlijdensdatum en overlijdensplaats van Marie?
Marie trouwde met Sugito.
Notitie bij het huwelijk van Marie en Sugito: Wat is de huwelijksdatum en huwelijksplaats?
Hij is overleden.
Notitie: Wat zijn de volledige namen van Sugito?
Wat is de geboortedatum en geboorteplaats van Gugito?
Wat is de overlijdensdatum en overlijdensplaats van Sugito?
Wie zijn de ouders van Sugito?
Gegenereerd met Aldfaer versie 6.1 op 12-06-2016 11:36:05 door Stamboom Lapré