Parenteel van Hendrik Gustaaf Beckman Lapré

de_naam_beckman_lapre.jpg
1 de naam Beckman Lapre
1 Hendrik Gustaaf Beckman Lapré (afb. 1) is geboren op dinsdag 25-09-1849 in Djokjakarta, Midden-Java (Nederlands Indië) [bron: RA1851, 411], zoon van Gustavus Fredericus (Gustavus Bout Morgenster) Lapré en Elisabeth Johanna Jansen. Hendrik is overleden op dinsdag 29-09-1908 in Djokjakarta, Midden-Java (Nederlands Indië), 59 jaar oud.
Notitie bij Hendrik: Schrijfwijzen: Henrik (Henri, Henrij) Gustaaf (Gustave, Gustav) Lapré
Hendrik Gustaaf Lapré verkreeg bij Gouvernements Besluit van 2 maart 1900 no. 5 vergunning zich met zijne minderjarige kinderen te noemen en te schrijven: Hendrik Gustaaf Beckman Lapré. (Ned. Staatscourant 1898 no 290). Dit was te vinden in de Nederlandse Leeuw.
Alle Beckman Lapré’s stammen af van deze Hendrik Gustaaf Beckman Lapré.
Wie heeft er een goede oude foto van Hendrik Gustaaf Beckman Lapré?
Hendrik Gustaaf Beckman Lapré woonde: 1903 Pasoeroean, 1904 - 1907 Salatiga, 1908 Patjitan
Beroepen:
Klerk te ’s-lands kas te Semarang
Algemeen ontvanger te Salatiga
Pakhuismeester te Ngadiredjo
vanaf 1903     gepensioneerd (Algemeen Ontvanger)
Religie:
Rooms Katholiek
Hendrik trouwde, 21 jaar oud, op woensdag 26-07-1871 in Magelang, Midden-Java (Nederlands Indië) met Lucie Marie Beckman, 18 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op zondag 20-08-1871 in Magelang, Midden-Java (Nederlands Indië).
Notitie bij het huwelijk van Hendrik en Lucie: Het Rooms-Katholieke trouwboek van Djokjakarta (1860) 1865-1885:
[35] [Magelang] Anno 1871 mensis Augusti 20. dispensatione habita super tribus proclamationibus
antenuptialibus et super impedimento cultus disparitatis catholici et acatholici coram me infra scripto rite
matrimonium contraxerunt Hendrikus Gustaaf Lapré, acatholicus, natus Djocjocarta, et Lucie Marie
Beckman, catholica, nata Padang. Praesentibus qua testibus Mev: Beckman et Albert Lapré.
[RA --]
Lucie is geboren op zondag 07-11-1852 in Padang, Sumatra (Nederlands Indië), dochter van Frederik Gerard Beckman en Siwah. Lucie is overleden op zaterdag 06-10-1928 in Djokjakarta, Midden-Java (Nederlands Indië), 75 jaar oud.
Notitie bij Lucie: De vader van Lucie Marie Beckman (Frederik Gerard Beckman) was Kapitein Infanterie KNIL. En de opa (Beckman) van Lucie Marie was Kapitein Ing. in het leger van het voormalig Verenigd Koninkrijk.
Lucie Marie Beckman had nog een oudere zus (Jenny Alice Beckman) en oudere broer (Franciscus Beckman).
Religie:
Rooms Katholiek
Kinderen van Hendrik en Lucie:
1 Gerard Jean Lucien Beckman Lapré, geboren op dinsdag 01-10-1872 in Magelang, Midden-Java (Nederlands Indië). Volgt 1.1.
2 Elisabeth Eugenie Marie Lapré [1.2], geboren op maandag 08-12-1873 in Magelang, Midden-Java (Nederlands Indië) [bron: RA1875, 248]. Elisabeth is overleden op donderdag 06-01-1876 in Kedoe, Midden-Java (Nederlands Indië), 2 jaar oud.
ra1876.jpg
2 RA1876
3 Gustaaf François Arnold Lapré [1.3] (afb. 2), geboren op maandag 01-02-1875 in Kedoe, Midden-Java (Nederlands Indië) [bron: RA1876, 254]. Gustaaf is overleden op zondag 11-04-1875 in Kedoe, Midden-Java (Nederlands Indië), 2 maanden oud [bron: RA1876, 333].
4 Friedrich Otto Marie Beckman Lapré, geboren op woensdag 23-08-1876 in Magelang, Midden-Java (Nederlands Indië). Volgt 1.4.
5 Anthoinette Alice Eléonore Lapré [1.5], geboren op zondag 15-07-1877 in Magelang, Midden-Java (Nederlands Indië) [bron: RA1878, 250]. Anthoinette is overleden omstreeks 1877, ongeveer een jaar oud.
Notitie bij Anthoinette: Wat is de overlijdensdatum en overlijdensplaats van Anthonette Alice Eleonore Beckman Lapré?
ra1880.jpg
3 RA1880
6 Marie Fransje Henriëtte (Dien) Lapré [1.6] (afb. 3), geboren op zaterdag 12-04-1879 in Magelang, Midden-Java (Nederlands Indië) [bron: RA1880, 269]. Dien is overleden op vrijdag 06-06-1879 in Magelang, Midden-Java (Nederlands Indië), 1 maand oud [bron: RA1880, 325].
7 Albertus Gustaaf Feliciën Beckman Lapré, geboren op donderdag 29-07-1880 in Rembang, Midden-Java (Nederlands Indië). Volgt 1.7.
8 Maurits Paul Eugéne Beckman Lapré, geboren op woensdag 17-05-1882 in Magelang, Midden-Java (Nederlands Indië). Volgt 1.8.
ra1886__292_magelang.jpg 1921_functiebericht.jpg
4 RA1886, 292 Magelang
5 1921 functiebericht
9 Gustaaf Reinier Ferdinand (John) Beckman Lapré [1.9] (afb. 4 en 5), geboren op woensdag 04-06-1884 in Magelang, Midden-Java (Indonesië) [bron: RA1886, 292]. John is overleden omstreeks 1935 in (waarschijnlijk) Benkoelen, Sumatra (Nederlands Indië), ongeveer 51 jaar oud.
Notitie bij John: Wat is de exacte overlijdensdatum en overlijdensplaats van Gustaaf Reinier Ferdinand Beckman Lapré?
Gustaaf Reinier Ferdinand Beckman Lapré woonde: 1903 Semarang, 1904 Tandjoeng Balei, 1905 - 1907 Lahat, 1908 Semarang, 1909 Kepahiang, 1910 Tebing Tinggi Palembang, 1912 Kepahiang, 1913 Kalianda, 1914 Padang, 1915 Tebingtingi Palembang, 1916 - 1917 Wlingi, 1918 Sawahloento, 1919 - 1922 Palembang, 1923 - 1934 Benkoelen.
Neef Louis Beckman Lapré was in 1942 op de vlucht voor de Jappen en woonde daarom toen bij zijn ’oom John’ te Benkoelen.
Beroepen:
1901     commies 3de klasse Post- en Telegraafdienst, kantoorchef
1903     Adj. commies bij Post- en Telegraafdienst
van 1904 tot 1915     commies 3de klasse Post- en Telegraafdienst
van 1916 tot 1922     gepensioneerd (commies 3de klasse Post- en Telegraafdienst)
van 1923 tot 1927     commies Ws.
van 1930 tot 1934     boekhouder
gerard_fernandine.jpg fernandine_kleinzoonrobert.jpg
6 Gerard&Fernandine
7 Fernandine&kleinzoonRobert
1.1 Gerard Jean Lucien Beckman Lapré (afb. 6) is geboren op dinsdag 01-10-1872 in Magelang, Midden-Java (Nederlands Indië) [bron: RA1874, 241], zoon van Hendrik Gustaaf Beckman Lapré (zie 1) en Lucie Marie Beckman. Gerard is overleden op zondag 02-05-1943 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië), 70 jaar oud.
Notitie bij Gerard: Gerard Jean Lucien Beckman Lapré komt ook voor als Gerard Jean Joseph Lapré, Gerard Jan Lucien Beckman Lapré.
Gerard Jean Lucien Beckman Lapré woonde: 1903 Djokjakarta, 1904 - 1905 Gombong, 1907 Kendangan, 1908 - 1909 verlof Europa, 1910 Atjeh, 1912 Malang, 1913 - 1927 Sidoardjo, 1930 - 1932 Malang
Beroepen:
van 1901 tot 1908     1ste Luitenant Infanterie K.N.I.L.
van 13-02-1909 tot 1910     Kapitein Infanterie K.N.I.L.
vanaf 1912     gepensioneerd (Kapitein Infanterie K.N.I.L.)
van 1913 tot 1927     administrateur (van de afdelingsbank te Sidoardjo)
Gerard trouwde, 28 jaar oud, op vrijdag 12-07-1901 in Banda Neira, Molukken (Nederlands Indië) [bron: RA1902, 373] met Fernandine (Dina) Mulder (afb. 6 en 7), 19 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Gerard en Dina: Banda, 12.07.1901 Gerard Jean Lucien Lapré, geb. Magelang 1 okt. 1872, 1e luitenant der infanterie, zoon van Hendrik Gustaaf Lapré, oud 51 jaar, algemeen ontvanger van ’s lands kas, en Lucie Marie Beekman, beiden wonende te Pasoeroean; met Fernandine Mulder, geb. Banda Neira 19 juli 1881, dochter van Piet Dirk Mulder, oud 47 jaar, perkenier, en Adriana Aletta van Vliet, oud 45 jaar.
Dina is geboren op dinsdag 19-07-1881 in Banda Neira, Molukken (Nederlands Indië) [bron: P.K.], dochter van Piet Dirk Mulder en Adrianna Aletta van Vliet. Dina is overleden op donderdag 26-11-1970 in Baarn, 89 jaar oud.
Kinderen van Gerard en Dina:
1 Henrie Pierre Beckman Lapré, geboren op dinsdag 15-04-1902 in Banda Neira, Molukken (Nederlands Indië). Volgt 1.1.1.
2 Adriana Lucie Beckman Lapré, geboren op zaterdag 19-11-1904 in Gombong, Midden-Java (Nederlands Indië). Volgt 1.1.2.
3 Jan Beckman Lapré, geboren op zaterdag 24-08-1912 in Sidoardjo, Oost-Java (Nederlands Indië). Volgt 1.1.3.
henrie_lubertina.jpg henrie_lubertina_zoonrobert.jpg japanse_interneringskaart_h.p._beckman_lapr_.jpg lubertinametzoonrobert.jpg
8 Henrie&Lubertina
9 Henrie&Lubertina&zoonRobert
10 Japanse interneringskaart H.P. Beckman Lapré
11 LubertinaMetZoonRobert
1.1.1 Henrie Pierre Beckman Lapré (afb. 8 t/m 10) is geboren op dinsdag 15-04-1902 in Banda Neira, Molukken (Nederlands Indië), zoon van Gerard Jean Lucien Beckman Lapré (zie 1.1) en Fernandine (Dina) Mulder. Henrie is overleden op woensdag 06-10-1943 in Haroeke (Banda), Molukken (Nederlands Indië), 41 jaar oud.
Notitie bij Henrie: Henrie Pierre Beckman Lapré woonde 1932 - 1934 Soerabaja, 1938 - 1941 Djokja
Beroepen:
militair (Ls Sgt Ekl KNIL)
van 1932 tot 1941     employe Savelkoul
Henrie trouwde, 26 jaar oud, op zaterdag 26-05-1928 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië) met Lubertina Aleida Nora Irene Florence Deetman (afb. 8, 9 en 11), 19 jaar oud. Lubertina is geboren op maandag 09-11-1908 in Ngawi, Oost-Java (Nederlands Indië) [bron: P.K.], dochter van Evert Deetman en Maartje Rumondor. Lubertina is overleden op zaterdag 26-05-1979 in Breda, 70 jaar oud.
Kinderen van Henrie en Lubertina:
1 Robert Beckman Lapré, geboren op zaterdag 23-02-1935 in Djokjakarta, Midden-Java (Nederlands Indië). Volgt 1.1.1.1.
2 Ferdinand Beckman Lapré, geboren op maandag 28-04-1941 in Malang, Oost-Java (Nederlands Indië). Volgt 1.1.1.2.
1.1.1.1 Robert Beckman Lapré is geboren op zaterdag 23-02-1935 in Djokjakarta, Midden-Java (Nederlands Indië), zoon van Henrie Pierre Beckman Lapré (zie 1.1.1) en Lubertina Aleida Nora Irene Florence Deetman.
Notitie bij Robert: Wat is het beroep (geweest) van Robert Beckman Lapré?
Beroep:
militair (Adjudant onderofficier Luchtmacht)
Robert trouwde, 21 jaar oud, op vrijdag 11-01-1957 in Rijswijk met Thelma Antoinette Ronkes, 22 jaar oud. Thelma is geboren op woensdag 07-11-1934 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië), dochter van Willem Ernst Ronkes en Augustine Turpijn.
Kinderen van Robert en Thelma:
1 Ilonka Florence Désirée Beckman Lapré [1.1.1.1.1], geboren op donderdag 30-05-1957 in ’s-Gravenhage [bron: P.K.]. Ilonka is overleden op vrijdag 28-12-1984 in Rheden, 27 jaar oud. Ilonka bleef kinderloos.
2 Natascha Irene Henriette Beckman Lapré, geboren op maandag 27-08-1962 in ’s-Gravenhage. Volgt 1.1.1.1.2.
3 Eric Robin Ernst Beckman Lapré [1.1.1.1.3], geboren op vrijdag 05-02-1965 in ’s-Gravenhage. Eric is kinderloos.
4 Olaf Patrick Ewald Beckman Lapré [1.1.1.1.4], geboren op woensdag 29-03-1967 in Zeist. Olaf is kinderloos.
5 Bianca Esther Patricia Beckman Lapré, geboren op woensdag 18-11-1970 in Nijmegen. Volgt 1.1.1.1.5.
1.1.1.1.2 Natascha Irene Henriette Beckman Lapré is geboren op maandag 27-08-1962 in ’s-Gravenhage, dochter van Robert Beckman Lapré (zie 1.1.1.1) en Thelma Antoinette Ronkes. Natascha trouwde, 29 jaar oud, op vrijdag 17-01-1992 in Voorburg met Paulus Carolus Alphonsus (Paul) Olthof, 33 jaar oud. Paul is geboren op dinsdag 01-07-1958 in Heerlen, zoon van Herman Jan Olthof en Alice Grace Blocks.
Kinderen van Natascha en Paul:
1 Laura Eveline Olthof [1.1.1.1.2.1], geboren op maandag 15-08-1994 in Voorburg.
2 Karin Antoinette Olthof [1.1.1.1.2.2], geboren op woensdag 24-01-1996 in Voorburg.
1.1.1.1.5 Bianca Esther Patricia Beckman Lapré is geboren op woensdag 18-11-1970 in Nijmegen, dochter van Robert Beckman Lapré (zie 1.1.1.1) en Thelma Antoinette Ronkes. Bianca:
(1) begon een relatie, ongeveer 18 jaar oud, omstreeks 1988 met Mark Heilbron.
Notitie bij Mark: Wie zijn de ouders van Mark?
(2) begon een relatie, ongeveer 21 jaar oud, omstreeks 1991 met Rob Kersten.
Notitie bij Rob: Wie zijn de ouders van Rob?
(3) begon een relatie, ongeveer 24 jaar oud, omstreeks 1994 met Romeo Tjienfooh.
Notitie bij Romeo: Wie zijn de ouders van Romeo?
Kind van Bianca en Mark:
1 Roderic Alexander Beckman Lapré [1.1.1.1.5.1], geboren op maandag 18-07-1988 in Zoetermeer.
Kind van Bianca en Rob:
2 Antoon Robert Kersten [1.1.1.1.5.2], geboren op zondag 17-02-1991 in Zoetermeer.
Kind van Bianca en Romeo:
3 Valerie Jennifer Rosalyn Tjienfooh [1.1.1.1.5.3], geboren op zondag 18-09-1994 in Zoetermeer.
1.1.1.2 Ferdinand Beckman Lapré is geboren op maandag 28-04-1941 in Malang, Oost-Java (Nederlands Indië), zoon van Henrie Pierre Beckman Lapré (zie 1.1.1) en Lubertina Aleida Nora Irene Florence Deetman.
Notitie bij Ferdinand: Wat is het beroep (geweest) van Ferdinand Beckman Lapré?
Ferdinand trouwde, 20 jaar oud, op vrijdag 27-10-1961 in Breda met Ulrica Geertruida Maria van Zwieten, 23 jaar oud. Ulrica is geboren op maandag 10-10-1938 in Garoet, West-Java (Nederlands Indië), dochter van [waarschijnlijk] Jacobus Cornelis van Zwieten en [misschien] Engelina Wilhelmina Vodege.
Kinderen van Ferdinand en Ulrica:
1 Iris Beckman Lapré, geboren op zondag 24-02-1963 in Breda. Volgt 1.1.1.2.1.
2 Monique Beckman Lapré, geboren op dinsdag 23-06-1964 in Breda. Volgt 1.1.1.2.2.
3 Angelique Beckman Lapré, geboren op zondag 02-04-1967 in Breda. Volgt 1.1.1.2.3.
1.1.1.2.1 Iris Beckman Lapré is geboren op zondag 24-02-1963 in Breda, dochter van Ferdinand Beckman Lapré (zie 1.1.1.2) en Ulrica Geertruida Maria van Zwieten. Iris begon een relatie met Peter Heeren.
Notitie bij de relatie van Iris en Peter: Wat is de relatiedatum en relatieplaats?
Notitie bij Peter: Wat zijn de volledige namen van Peter?
Wat is de geboortedatum en geboorteplaats van Peter?
Wie zijn de ouders van Peter?
Kind van Iris en Peter:
1 Chelsey Heeren [1.1.1.2.1.1].
Notitie bij Chelsey: Wat is de geboortedatum en geboorteplaats van Chelsey?
1.1.1.2.2 Monique Beckman Lapré is geboren op dinsdag 23-06-1964 in Breda, dochter van Ferdinand Beckman Lapré (zie 1.1.1.2) en Ulrica Geertruida Maria van Zwieten. Monique trouwde, 29 jaar oud, op vrijdag 10-06-1994 in Breda met John van der Put, 32 jaar oud. Het huwelijk werd ontbonden in 1997. John is geboren op maandag 17-07-1961 in Rotterdam, zoon van Lambertus Herbertus van der Put en Johanna Jacoba Spierenburg. John trouwde later op woensdag 09-05-2001 in Breda met Nathalie Wilhelmina Adriana Snelders (geb. 1969).
Kinderen van Monique en John:
1 Wendy Charlene van der Put [1.1.1.2.2.1], geboren op donderdag 31-01-1985 in Breda.
2 Mitchel Ferry van der Put [1.1.1.2.2.2], geboren op zondag 26-01-1986 in Breda.
3 Wesley Clint van der Put [1.1.1.2.2.3], geboren op donderdag 31-12-1987 in Breda.
4 Ashley Roxanne van der Put [1.1.1.2.2.4], geboren op vrijdag 16-11-1990 in Breda.
1.1.1.2.3 Angelique Beckman Lapré is geboren op zondag 02-04-1967 in Breda, dochter van Ferdinand Beckman Lapré (zie 1.1.1.2) en Ulrica Geertruida Maria van Zwieten.
Notitie bij Angelique: De kinderen van Angelique Beckman Lapré hebben nog een halfzus, (Belinda Blankenstijn, geboren 11-11-1991 te Heemskerk) uit een eerdere relatie van Richard Blankenstijn met ???.
Angelique:
(1) ging samenwonen, 18 of 19 jaar oud, in 1986 met Gerard van Tilborg, 20 of 21 jaar oud. Een samenlevingscontract werd in 1999 getekend.
Notitie bij het samenwonen van Angelique en Gerard: Wat is samenplaats?
Gerard is geboren op maandag 30-08-1965 in Raamsdonk, zoon van Gerard van Tilborg en Nel Verweijmeren.
(2) ging samenwonen, 31 of 32 jaar oud, in 1999 met Richard Blankenstijn, 34 of 35 jaar oud.
Notitie bij het samenwonen van Angelique en Richard: Wat is de samenleefplaats?
Richard is geboren op vrijdag 16-10-1964 in Amsterdam, zoon van Willem Blankenstijn en Martha Konst. Richard begon eerder een relatie met ???.
Notitie bij Richard: Hoe heet de eerdere partner van Richard Blankenstijn?
Kind van Angelique en Gerard:
1 Calvin Beckman Lapré [1.1.1.2.3.1], geboren op donderdag 17-09-1992 in Breda.
Kinderen van Angelique en Richard:
2 Lorenzo Blankenstijn [1.1.1.2.3.2], geboren op donderdag 14-12-2000 in Breda.
3 Valerie Blankenstijn [1.1.1.2.3.3], geboren op donderdag 10-04-2003 in Breda.
4 Liv Blankenstijn [1.1.1.2.3.4], geboren op dinsdag 30-03-2004 in Breda.
5 Lana Belinda Blankenstijn [1.1.1.2.3.5], geboren op donderdag 09-06-2005 in Breda.
1922_huwelijksbericht.jpg 1897_geboortebericht.jpg
12 1922 huwelijksbericht
13 1897 geboortebericht
1.1.2 Adriana Lucie Beckman Lapré (afb. 12) is geboren op zaterdag 19-11-1904 in Gombong, Midden-Java (Nederlands Indië) [bron: P.K.], dochter van Gerard Jean Lucien Beckman Lapré (zie 1.1) en Fernandine (Dina) Mulder. Adriana is overleden op zondag 04-04-1993 in ’s-Gravenhage, 88 jaar oud. Adriana trouwde, 18 jaar oud, op zaterdag 23-12-1922 in Sidoardjo, Oost-Java (Nederlands Indië) met Willem Hugo Lodewijk Savelkoul (afb. 13), 25 jaar oud. Willem is geboren op donderdag 23-09-1897 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië) [bron: RA 1898, 362], zoon van Antoon Pieter Wijnand Savelkoul en Maria Elisabeth Wilhelmina van der Putten. Willem is overleden op dinsdag 08-12-1942 in Rangoen (Birma), 45 jaar oud. Hij is begraven in Ereveld Menteng Pulo (Indonesie). Willem is weduwnaar van Jetty M.J. Nijman (ovl. vóór 1922).
Beroep:
militair (reserve eerste luitenant Intendance)
Kinderen van Adriana en Willem:
1 Robert Hugo Savelkoul [1.1.2.1], geboren op donderdag 14-01-1926 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië). Robert is overleden op zaterdag 16-01-1926 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië), 2 dagen oud.
2 Mariëtte Ellen Savelkoul [1.1.2.2], geboren op zondag 23-08-1931 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië).
19410628_verloving_beckman_lapr__en_jung.jpg 1943_juli_28_krijgsgevangenbericht.jpg japanse_interneringskaart_j._beckman_lapr_.jpg 19170327_geboorte_carolina_reiniera_jung.jpg
14 19410628 verloving Beckman Lapré en Jung
15 1943-juli-28 krijgsgevangenbericht
16 Japanse interneringskaart J. Beckman Lapré
17 19170327 geboorte Carolina Reiniera Jung
1.1.3 Jan Beckman Lapré (afb. 14 t/m 16) is geboren op zaterdag 24-08-1912 in Sidoardjo, Oost-Java (Nederlands Indië), zoon van Gerard Jean Lucien Beckman Lapré (zie 1.1) en Fernandine (Dina) Mulder. Jan is overleden op vrijdag 06-08-1943 in Flores, (Nederlands Indië), 30 jaar oud. Jan bleef kinderloos.
Beroep:
militair (Mlt.Sgt.Inf. KNIL)
Jan begon een relatie, 28 jaar oud, op zaterdag 28-06-1941 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië) met Carolina Reiniera (Lien) Jung (afb. 17 en 14), 24 jaar oud.
Notitie bij de relatie van Jan en Lien: Jan Beckman Lapré en juffrouw Lien Jung zijn wel verloofd geweest maar, door zijn vroegtijdige overlijden, nooit getrouwd geweest.
Lien is geboren op dinsdag 27-03-1917 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië) [bron: PK, RA1918, 108], dochter van Johannes Hermanus Mathijs Jung en Wilhelmina Henriëtte Günthardt. Lien is overleden op dinsdag 26-06-2007 in Hillegom, 90 jaar oud. Lien trouwde later op dinsdag 14-12-1948 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië) [bron: Niels van den Brink] met Gerrit Jan (Jan) van den Brink (1922-1982).
1876_geboortebericht.png krantenbericht_naam_beckman_lapr_.jpg ra1900__333.jpg
18 1876 geboortebericht
19 krantenbericht naam Beckman Lapré
20 RA1900, 333
1.4 Friedrich Otto Marie Beckman Lapré (afb. 18, 1, 19 en 20) is geboren op woensdag 23-08-1876 in Magelang, Midden-Java (Nederlands Indië) [bron: RA1877, 250], zoon van Hendrik Gustaaf Beckman Lapré (zie 1) en Lucie Marie Beckman. Friedrich is overleden op woensdag 03-11-1948 in Batavia / Jakarta, West-Java (Nederlands Indië / Indonesië), 72 jaar oud.
Notitie bij Friedrich: Friedrich Otto Marie Beckman Lapré komt ook voor als Otto Fredrich Marie Beckman Lapré en als Wilhelm Friedrich Otto Lapré.
Friedrich Otto Marie Lapré verkreeg bij Gouvernements Besluit van 19 juli 1905 no. 15 vergunning zich te noemen en te schrijven: Friedrich Otto Marie Beckman Lapré. (Ned. Staatscourant 1905 no 197).
In de krant Het Nieuws Van Den Dag voor Nederlands Indië van 24 december 1906 stond een krantenbericht waarin een Gouvernements Besluit van 20 december 1906 werd genoemd.
Friedrich Otto Marie Beckman Lapré woonde: 1908 - 1909 Poerworedjo, 1910 - 1914 Koetoardjo, 1915 - 1916 Ngoepasan Djokja, 1917 -1941 Djokja
Beroepen:
vanaf 1896     Adj. commies bij Post- en Telegraafdienst
vanaf 1905     Commies 3de klasse bij Den Post en Telegraafdienst
van 18-02-1908 tot 1910     Administrateur 3e klasse der Gouvernements-Pandhuizen
van 17-08-1911 tot 1913     Administrateur 2e klasse der Gouvernements-Pandhuizen
van 1914 tot 1920     Administrateur 1ste klasse der Gouvernements-Pandhuizen
van 1921 tot 1927     Hoofd Beheerder der Gouvernements-Pandhuizen
vanaf 1927     gepensioneerd (Hoofd Beheerder der Gouvernements-Pandhuizen)   [bron: adresboeken 1927 - 1941]
Friedrich trouwde, 22 jaar oud, op zaterdag 15-07-1899 in Rembang, Midden-Java (Nederlands Indië) [bron: RA1900, 333] met Alieda Theresia Eulalia Cordromp, 17 jaar oud. Alieda is geboren op donderdag 28-07-1881 in Soerakarta, Midden Java (Nederlands Indië) [bron: RA1882, 275], dochter van Gerard Ernst Adolphe Cordromp en Louisa Amalia Van Gijnen. Alieda is overleden op donderdag 23-06-1938 in Djokjakarta, Midden-Java (Nederlands Indië), 56 jaar oud.
Kinderen van Friedrich en Alieda:
ra1901__402.jpg
21 RA1901, 402
1 Gerard Henri Lucien Lapré [1.4.1] (afb. 21), geboren op zondag 09-09-1900 in Rembang, Midden-Java (Nederlands Indië) [bron: RA1901, 402 en RA1902, 407]. Gerard is overleden op vrijdag 14-09-1900 in Rembang, Midden-Java (Nederlands Indië), 5 dagen oud [bron: RA1901, 483 en RA1902, 484].
2 Henriëtte Ernestina (Hettie) Beckman Lapré, geboren op woensdag 10-07-1901 in Batipoe. Volgt 1.4.2.
3 Maximiliaan Lodewijk Beckman Lapré, geboren op maandag 16-03-1903 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië). Volgt 1.4.3.
4 Lucie Marie Beckman Lapré, geboren op zondag 22-01-1905 in Madioen, Oost-Java (Nederlands Indië). Volgt 1.4.4.
5 Alida (Ali) Beckman Lapré, geboren op vrijdag 14-06-1907 in Poerwokerto, Midden-Java (Nederlands Indië). Volgt 1.4.5.
6 Johanna Elisabeth Beckman Lapré, geboren op zaterdag 02-10-1909 in Koetoardjo, Midden-Java (Nederlands Indië). Volgt 1.4.6.
7 Felicia (Kip) Beckman Lapré, geboren op woensdag 12-04-1911 in Koetoardjo, Midden-Java (Nederlands Indië). Volgt 1.4.7.
8 Otto Beckman Lapré, geboren op zaterdag 06-07-1912 in Kuta-ardjo, Midden-Java (Nederlands Indië). Volgt 1.4.8.
9 Wilhelmina Beckman Lapré, geboren op maandag 12-01-1914 in Poerwokerto, Midden-Java (Nederlands Indië). Volgt 1.4.9.
10 Eleonora Ferdinanda (Dien) Beckman Lapré, geboren op zondag 13-02-1916 in Djokjakarta, Midden-Java (Nederlands Indië). Volgt 1.4.10.
japanse_interneringskaart_a.g._beckman_lapr_.jpg graf_albertus_gerard_beckman_lapr_.jpg
22 Japanse interneringskaart A.G. Beckman Lapré
23 graf Albertus Gerard Beckman Lapré
11 Albertus Gerard Beckman Lapré [1.4.11] (afb. 15, 22 en 23), geboren op donderdag 06-06-1918 in Djokjakarta, Midden-Java (Nederlands Indië) [bron: RA1919, 75]. Hij is gedoopt op zondag 12-09-1920 in Djokjakarta, Midden-Java (Nederlands Indië) [bron: Doopboek der Protestantse gemeente van Djokjakarta 1906-1926]. Albertus is overleden op maandag 30-04-1945 in Chungkai (Thailand), 26 jaar oud. Hij is begraven in Chungkai, Ereveld Kanchanaburi (Thailand).
Beroep:
militair (Sld. Art. KNIL)
Religie:
Protestant   [bron: Doop]
12 Amalia (Aike) Beckman Lapré, geboren op donderdag 08-07-1920 in Djokjakarta, Midden-Java (Nederlands Indië). Volgt 1.4.12.
13 Jeanne Beckman Lapré, geboren op zondag 09-07-1922 in Djokjakarta, Midden-Java (Nederlands Indië). Volgt 1.4.13.
1.4.2 Henriëtte Ernestina (Hettie) Beckman Lapré is geboren op woensdag 10-07-1901 in Batipoe [bron: RA1902, 444], dochter van Friedrich Otto Marie Beckman Lapré (zie 1.4) en Alieda Theresia Eulalia Cordromp. Hettie is overleden.
Notitie bij Hettie: Wat is de overlijdendatum en overlijdensplaats van Henriëtte Ernestina Beckman Lapré?
Henriëtte Ernestina (Hettie) Beckman Lapré woonde 1922 Djombang, 1923 - 1930 Salaman, 1932 Ponogoro, 1934 - 1938 Bandoeng
Hettie trouwde, ongeveer 20 jaar oud, omstreeks 1921 met Jan Leendert Robijn, ongeveer 32 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Hettie en Jan: Wat is de huwelijksdatum en huwelijksplaats?
Jan is geboren op dinsdag 11-06-1889 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië) [bron: RA1890, 308], zoon van Pieter Nicolaas Alexander Robijn en Maria Jansen. Jan is overleden in 1977 in USA, 87 of 88 jaar oud.
Notitie bij Jan: Wat is de exacte overlijdensdatum en overlijdensplaats van Jan Leendert Robijn?
Beroepen:
van 01-01-1918 tot 1930     Beheerder 2de klasse der Gouvernements-Pandhuizen
1932     Beheerder 1ste klasse der Gouvernements-Pandhuizen
van 1934 tot 1938     Hoofd Beheerder der Gouvernements-Pandhuizen
Kinderen van Hettie en Jan:
1 Jaap Robijn [1.4.2.1], geboren op maandag 27-03-1922 in Djokjakarta, Midden-Java (Nederlands Indië). Hij is gedoopt op woensdag 29-08-1923 in Djokjakarta, Midden-Java (Nederlands Indië).
Notitie bij Jaap: Doopboek der Protestantse gemeente van Djokjakarta 1906-1926:
- Jaap, geb. Djokjakarta 27 maart 1922, ged. Djokjakarta 29 aug. 1923, zn. van Jan Leendert
Robijn en Henriette Eernestina Beckman Lapré.
(RA 1923, 84: Jaap Robijn, geb. Djokjakarta 27 maart 1922)
2 Gijsbert Robijn [1.4.2.2], geboren op dinsdag 07-08-1923 in Djokjakarta, Midden-Java (Nederlands Indië). Hij is gedoopt op woensdag 29-08-1923 in Djokjakarta, Midden-Java (Nederlands Indië).
Notitie bij Gijsbert: Doopboek der Protestantse gemeente van Djokjakarta 1906-1926:
- Gijsbert, geb. Djokjakarta 7 aug. 1923, ged. Djokjakarta 29 aug. 1923, zn. van Jan Leendert
Robijn en Henriette Eernestina Beckman Lapré
3 Alida Robijn [1.4.2.3], geboren op woensdag 22-07-1925 in Djokjakarta, Midden-Java (Nederlands Indië). Zij is gedoopt op zondag 09-08-1925 in Djokjakarta, Midden-Java (Nederlands Indië).
Notitie bij Alida: Doopboek der Protestantse gemeente van Djokjakarta 1906-1926:
- Alida, geb. Djokjakarta 22 juli 1925, ged. Djokjakarta 9 aug. 1925, dr. van Jan Leendert Robijn
en Henriette Ernestine Beckrnan Lapré
1.4.3 Maximiliaan Lodewijk Beckman Lapré is geboren op maandag 16-03-1903 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië) [bron: P.K.], zoon van Friedrich Otto Marie Beckman Lapré (zie 1.4) en Alieda Theresia Eulalia Cordromp. Maximiliaan is overleden op vrijdag 16-06-1967 in Zeist, 64 jaar oud.
Notitie bij Maximiliaan: Maximiliaan Lodewijk Beckman Lapré woonde 1930 - 1934 Tjepoe, 1938 Pangkalanbrandan, 1941 Babo
Beroepen:
monteur
van 1930 tot 1938     employe bij B.P. Mij.
1941     employe bij N.N.G.P.M.
Maximiliaan trouwde, 25 jaar oud, op donderdag 03-01-1929 in Djokjakarta, Midden-Java (Nederlands Indië) met Christina Carolina Samwel, 23 jaar oud. Christina is geboren op donderdag 19-01-1905 in Tjepoe, Oost-Java (Nederlands Indië) [bron: P.K.], dochter van Hendrikus Marinus Samwel en Carolina Rossi. Christina is overleden op donderdag 13-09-1956 in Zeist, 51 jaar oud.
Kinderen van Maximiliaan en Christina:
1 Ernst Beckman Lapré [1.4.3.1], geboren op dinsdag 10-09-1929 in Djokjakarta, Midden-Java (Nederlands Indië). Ernst is overleden op maandag 19-11-1945 in Semarang, Midden-Java (Nederlands Indië), 16 jaar oud (oorzaak: vermoord).
2 Hans Beckman Lapré [1.4.3.2], geboren op zaterdag 27-05-1933 in Djokjakarta, Midden-Java (Nederlands Indië). Hans is overleden op donderdag 14-12-1933 in Semarang, Midden-Java (Nederlands Indië), 6 maanden oud.
3 Henk Beckman Lapré, geboren op donderdag 26-07-1934 in Djokjakarta, Midden-Java (Nederlands Indië). Volgt 1.4.3.3.
4 Jules Beckman Lapré, geboren op donderdag 19-12-1935 in Djokjakarta, Midden-Java (Nederlands Indië). Volgt 1.4.3.4.
1.4.3.3 Henk Beckman Lapré is geboren op donderdag 26-07-1934 in Djokjakarta, Midden-Java (Nederlands Indië), zoon van Maximiliaan Lodewijk Beckman Lapré (zie 1.4.3) en Christina Carolina Samwel. Henk trouwde, 20 jaar oud, op dinsdag 25-01-1955 met Claudette Mina Adem, 19 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Henk en Claudette: Wat is de huwelijksplaats?
Claudette is geboren op vrijdag 08-11-1935 in Willemstad (Curaçao).
Notitie bij Claudette: Wat zijn de volledige namen van de ouders van Claudette Mina Adem?
Kinderen van Henk en Claudette:
1 Margareth Christien Philomena Beckman Lapré, geboren op dinsdag 18-09-1956 in Curaçao. Volgt 1.4.3.3.1.
2 Gabriëlle Elizabeth Beckman Lapré, geboren op woensdag 20-11-1963 in Katwijk aan den Rijn. Volgt 1.4.3.3.2.
1.4.3.3.1 Margareth Christien Philomena Beckman Lapré is geboren op dinsdag 18-09-1956 in Curaçao, dochter van Henk Beckman Lapré (zie 1.4.3.3) en Claudette Mina Adem. Margareth trouwde, 24 jaar oud, op donderdag 21-05-1981 in Katwijk met Hendricus Albertus Johannes de Haas, 25 jaar oud. Hendricus is geboren op dinsdag 07-02-1956 in Noordwijk, zoon van Hendricus Johannes de Haas en Hendrica Antonia Maria Steenvoorden.
1.4.3.3.2 Gabriëlle Elizabeth Beckman Lapré is geboren op woensdag 20-11-1963 in Katwijk aan den Rijn, dochter van Henk Beckman Lapré (zie 1.4.3.3) en Claudette Mina Adem. Gabriëlle trouwde, 25 jaar oud, op woensdag 21-06-1989 in Katwijk met Loek van Rijn, 24 jaar oud. Loek is geboren op zondag 13-06-1965.
Notitie bij Loek: Wat is de geboorteplaats van Loek van Rijn?
Wie zijn de ouders van Loek van Rijn?
jules_beckman_lapr_.jpg
24 Jules Beckman Lapré
1.4.3.4 Jules Beckman Lapré (afb. 24) is geboren op donderdag 19-12-1935 in Djokjakarta, Midden-Java (Nederlands Indië), zoon van Maximiliaan Lodewijk Beckman Lapré (zie 1.4.3) en Christina Carolina Samwel. Jules trouwde, 23 jaar oud, op donderdag 09-04-1959 in Zeist met Theresia Jeannette Johanna Uylenbroek, 24 jaar oud. Theresia is geboren op zondag 10-02-1935 in Zeist. Theresia is overleden op maandag 31-01-2011 in Zeist, 75 jaar oud.
Notitie bij Theresia: Wie zijn de ouders van Theresia?
Kinderen van Jules en Theresia:
1 Carolina Geertruida Maria (Margret) Beckman Lapré, geboren op vrijdag 25-03-1960 in Zeist. Volgt 1.4.3.4.1.
2 Jules Marcel Beckman Lapré, geboren op donderdag 11-10-1962 in Zeist. Volgt 1.4.3.4.2.
3 Yvonne Joyce Beckman Lapré, geboren op woensdag 04-05-1966 in Zeist. Volgt 1.4.3.4.3.
4 Rudolf Willem Lodewijk Beckman Lapré, geboren op zondag 03-12-1967 in Zeist. Volgt 1.4.3.4.4.
5 Patrick Alwin Beckman Lapré, geboren op donderdag 10-04-1969 in Zeist. Volgt 1.4.3.4.5.
1.4.3.4.1 Carolina Geertruida Maria (Margret) Beckman Lapré is geboren op vrijdag 25-03-1960 in Zeist, dochter van Jules Beckman Lapré (zie 1.4.3.4) en Theresia Jeannette Johanna Uylenbroek. Margret trouwde, 34 jaar oud, op woensdag 18-05-1994 in Maarn met Dirk Lokhorst, 43 jaar oud. Dirk is geboren op zaterdag 27-01-1951.
Notitie bij Dirk: Wat is de geboorteplaats van Dirk?
Wie zijn de ouders van Dirk?
1.4.3.4.2 Jules Marcel Beckman Lapré is geboren op donderdag 11-10-1962 in Zeist, zoon van Jules Beckman Lapré (zie 1.4.3.4) en Theresia Jeannette Johanna Uylenbroek. Jules trouwde, 28 jaar oud, op zaterdag 11-05-1991 in Denpasar, Bali (Indonesië) met Louise Henriëtte Groen, 30 jaar oud. Louise is geboren op donderdag 23-02-1961 in Leersum, dochter van Hendrik Willem Groen en Louise Clara Velleman.
Kinderen van Jules en Louise:
vijay.jpg
25 Vijay
1 Vijay Maximiliaan Beckman Lapré [1.4.3.4.2.1] (afb. 25), geboren op donderdag 13-02-1992 in Sneek.
2 Viyella Quirine Beckman Lapré [1.4.3.4.2.2], geboren op zondag 09-01-1994 in Sneek.
1.4.3.4.3 Yvonne Joyce Beckman Lapré is geboren op woensdag 04-05-1966 in Zeist, dochter van Jules Beckman Lapré (zie 1.4.3.4) en Theresia Jeannette Johanna Uylenbroek. Yvonne trouwde, 24 jaar oud, op vrijdag 07-09-1990 in Amersfoort met Ronald Pieter Vis, 27 jaar oud. Ronald is geboren op maandag 17-12-1962 in Amersfoort, zoon van F.H. Vis en A.J.C. Tertoolen.
Notitie bij Ronald: Wat zijn de volledige voornamen van de ouders van Ronald Pieter Vis?
Kinderen van Yvonne en Ronald:
1 Esther Jennifer Sharon Vis [1.4.3.4.3.1], geboren op zaterdag 20-07-1991.
Notitie bij Esther: Wat is de geboorteplaats?
2 Mitch Anthony Steve Vis [1.4.3.4.3.2], geboren op zondag 17-01-1993.
Notitie bij Mitch: Wat is de geboorteplaats?
3 Fayline Sanne Constance Vis [1.4.3.4.3.3], geboren op woensdag 12-10-1994.
Notitie bij Fayline: Wat is de geboorteplaats?
4 Denice Lucette Maureen Vis [1.4.3.4.3.4], geboren op maandag 24-03-1997.
Notitie bij Denice: Wat is de geboorteplaats?
1.4.3.4.4 Rudolf Willem Lodewijk Beckman Lapré is geboren op zondag 03-12-1967 in Zeist, zoon van Jules Beckman Lapré (zie 1.4.3.4) en Theresia Jeannette Johanna Uylenbroek. Rudolf trouwde, 24 jaar oud, op vrijdag 14-08-1992 in Zeist met Mariëtte Bosman. Mariëtte is een dochter van Albertus Johannes Bosman en Zoni Bartholina Invernizzi.
Notitie bij Mariëtte: Wat is de geboortedatum en geboorteplaats van Mariëtte?
1.4.3.4.5 Patrick Alwin Beckman Lapré is geboren op donderdag 10-04-1969 in Zeist, zoon van Jules Beckman Lapré (zie 1.4.3.4) en Theresia Jeannette Johanna Uylenbroek. Patrick sloot een samenlevingscontract, 27 jaar oud, op dinsdag 03-09-1996 in IJsselstein met Natasja Lans, 26 jaar oud. Natasja is geboren op woensdag 25-03-1970 in Utrecht, dochter van Donald Walter (Donny) Lans en Johanna (Joke) Vermeulen.
Kinderen van Patrick en Natasja:
1 Charelle Maxime Beckman Lapré [1.4.3.4.5.1], geboren op donderdag 25-03-1999 in IJsselstein.
2 Quinten Thierry Beckman Lapré [1.4.3.4.5.2], geboren op dinsdag 25-06-2002 in IJsselstein.
1937_okt_07_functiebericht.jpg 1937_okt_09_functiebericht.jpg
26 1937-okt-07 functiebericht
27 1937-okt-09 functiebericht
1.4.4 Lucie Marie Beckman Lapré (afb. 26 en 27) is geboren op zondag 22-01-1905 in Madioen, Oost-Java (Nederlands Indië) [bron: P.K.], dochter van Friedrich Otto Marie Beckman Lapré (zie 1.4) en Alieda Theresia Eulalia Cordromp. Lucie is overleden op dinsdag 13-03-1979 in Boxtel, 74 jaar oud.
Notitie bij Lucie: Lucie Marie Beckman Lapré woonde 1930 - 1934 Modjowarno, 1938 - 1941 Soerabaja
Beroepen:
Onderwijzeres aan de Paul Krügerschool te Batavia
van 1930 tot 1934     Onderwijzeres aan de H.I. Bijbelschool
van 1938 tot 1941     Onderwijzeres aan de Chr. H.C.S.
Lucie trouwde, 29 jaar oud, op woensdag 07-11-1934 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië) met Charles Maurice Beckman Lapré, 21 jaar oud. Zie 1.8.3 voor persoonsgegevens van Charles.
Kinderen van Lucie en Charles:
1 Nanny Eveline Beckman Lapré, geboren op zaterdag 26-01-1935 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië). Volgt 1.4.4.1.
2 Charles Benjamin Beckman Lapré, geboren op vrijdag 17-01-1936 in Djokjakarta, Midden-Java (Nederlands Indië). Volgt 1.4.4.2.
3 Alida Eulalia Elizabeth Beckman Lapré, geboren op woensdag 22-02-1939 in Djokjakarta, Midden-Java (Nederlands Indië). Volgt 1.4.4.3.
4 Richard Jan Beckman Lapré, geboren op maandag 22-04-1940 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië). Volgt 1.4.4.4.
5 Otto Fernand Beckman Lapré, geboren op woensdag 16-09-1942 in Batavia / Jakarta, West-Java (Nederlands Indië / Indonesië). Volgt 1.4.4.5.
6 Ferdinand Gerard Beckman Lapré, geboren op vrijdag 18-02-1944 in Batavia / Jakarta, West-Java (Nederlands Indië / Indonesië). Volgt 1.4.4.6.
7 Wiebe Victor Maureen Beckman Lapré, geboren op maandag 17-03-1947 in Batavia / Jakarta, West-Java (Nederlands Indië / Indonesië). Volgt 1.4.4.7.
1.4.4.1 Nanny Eveline Beckman Lapré is geboren op zaterdag 26-01-1935 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië), dochter van Charles Maurice Beckman Lapré (zie 1.8.3) en Lucie Marie Beckman Lapré (zie 1.4.4). Nanny trouwde, 25 jaar oud, op zaterdag 26-03-1960 in Boxtel met Ronald Albert Johan Wijnkamp, 24 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Nanny en Ronald: De zussen Nanny Beckman Lapré en Alida Beckman Lapré trouwen met de broers Ronald en Eugene Wijnkamp.
Ronald is geboren op woensdag 31-07-1935 in Bogor / Buitenzorg, West-Java (Nederlands Indië), zoon van Hendrik Wijnkamp en Clementine Roseline Lemon.
Kinderen van Nanny en Ronald:
1 Luciënna Astrid Wijnkamp [1.4.4.1.1].
Notitie bij Luciënna: Wat is de geboortedatum en geboorteplaats van Luciënne?
2 Arthur Wijnkamp [1.4.4.1.2].
Notitie bij Arthur: Wat is de geboortedatum en geboorteplaats van Arthur?
1.4.4.2 Charles Benjamin Beckman Lapré is geboren op vrijdag 17-01-1936 in Djokjakarta, Midden-Java (Nederlands Indië), zoon van Charles Maurice Beckman Lapré (zie 1.8.3) en Lucie Marie Beckman Lapré (zie 1.4.4). Charles trouwde, 31 jaar oud, op dinsdag 04-04-1967 in Goes met Elisabeth (Els) Roelofs, 28 jaar oud. Els is geboren op zaterdag 18-06-1938.
Notitie bij Els: Wat is de geboorteplaats van Els?
Wie zijn de ouders van Els?
Kind van Charles en Els:
1 Esther Beckman Lapré [1.4.4.2.1], geboren op dinsdag 01-08-1967.
Notitie bij Esther: Wat is de geboorteplaats van Esther?
1.4.4.3 Alida Eulalia Elizabeth Beckman Lapré is geboren op woensdag 22-02-1939 in Djokjakarta, Midden-Java (Nederlands Indië), dochter van Charles Maurice Beckman Lapré (zie 1.8.3) en Lucie Marie Beckman Lapré (zie 1.4.4). Alida trouwde, 20 jaar oud, op zaterdag 25-07-1959 in Boxtel met Eugene Hendrik Wladimir Wijnkamp, 26 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Alida en Eugene: De zussen Nanny Beckman Lapré en Alida Beckman Lapré trouwen met de broers Ronald en Eugene Wijnkamp.
Eugene is geboren op zondag 07-08-1932 in Fort de Cock, Sumatra (Nederlands Indië), zoon van Hendrik Wijnkamp en Clementine Roseline Lemon.
Beroep:
hoofdconducteur (bij Nederlandse spoorwegen)
Kinderen van Alida en Eugene:
1 Stephan Wijnkamp [1.4.4.3.1], geboren op vrijdag 26-04-1963 in Eindhoven.
2 Nancy Wijnkamp [1.4.4.3.2], geboren op woensdag 01-03-1967 in Best.
Notitie bij Nancy: Nancy is getrouwd op 20 mei 1998 te Krimpen aan den IJssel met Ben Willem Mei. Geboren op 30 september 1968 te Hilversum.

Ben en Nancy hebben 2 kinderen t.w.:
- Joey Hendrik Wouter Mei geboren te Capelle aan den IJssel op 1 november 2005 om 21:04 uur
- Justin Steven Benjamin Mei geboren te Capelle aan den IJssel op 13 oktober 2007 om 6:45 uur.

Ben Willem Mei is zoon van:
Wouter Vitus Mei geboren te Bussum op 22 juli 1926.
Overleden op 13 september 2007 te Loosdrecht
Gehuwd met:
Huberdina de Heus geboren te Hilversum op 10 juli 1936.

Wouter Vitus Mei en Huberdina de Heus hebben 4 zoons.
1.4.4.4 Richard Jan Beckman Lapré is geboren op maandag 22-04-1940 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië), zoon van Charles Maurice Beckman Lapré (zie 1.8.3) en Lucie Marie Beckman Lapré (zie 1.4.4).
Beroep:
project manager (International Sales)
Richard trouwde, 24 jaar oud, op vrijdag 27-11-1964 in Eindhoven met Cecilia Carolina van der Wijck, 28 jaar oud. De scheiding werd geregistreerd op maandag 08-07-1985 in Eindhoven. Cecilia is geboren op maandag 20-04-1936 in Padang, Sumatra (Nederlands Indië), dochter van Frans Ferdinand Frederik van der Wijck en Annie Leudeman.
Kinderen van Richard en Cecilia:
1 Linda Jane Beckman Lapré [1.4.4.4.1], geboren op woensdag 17-05-1967 in Vlaardingen.
2 Gaby Carolien Beckman Lapré, geboren op donderdag 08-10-1970. Volgt 1.4.4.4.2.
1.4.4.4.2 Gaby Carolien Beckman Lapré is geboren op donderdag 08-10-1970, dochter van Richard Jan Beckman Lapré (zie 1.4.4.4) en Cecilia Carolina van der Wijck.
Notitie bij Gaby: Wat is de geboorteplaats van Gaby?
Gaby trouwde, 28 jaar oud, op vrijdag 16-04-1999 in Neunen met Roger Brockbernd, 30 jaar oud. Roger is geboren op zaterdag 08-02-1969, zoon van Jacobus Henricus Johannes (Jack) Brockbernd en Wilma van Velthoven.
Notitie bij Roger: Wat is de geboorteplaats van Roger?
Kinderen van Gaby en Roger:
1 Max Brockbernd [1.4.4.4.2.1], geboren op maandag 04-10-1999.
Notitie bij Max: Wat is de geboorteplaats van Max?
2 Febe Brockbernd [1.4.4.4.2.2], geboren op woensdag 15-01-2003.
Notitie bij Febe: Wat is de geboorteplaats van Febe?
1.4.4.5 Otto Fernand Beckman Lapré is geboren op woensdag 16-09-1942 in Batavia / Jakarta, West-Java (Nederlands Indië / Indonesië), zoon van Charles Maurice Beckman Lapré (zie 1.8.3) en Lucie Marie Beckman Lapré (zie 1.4.4). Otto is overleden op vrijdag 26-05-2006 in Utrecht, 63 jaar oud.
Notitie bij Otto: De sterftedag (26 mei) van Otto Fernand Beckman Lapré is gelijk aan de geboortedag van zijn vader Charles Maurice Beckman Lapré én aan de vertrek dag van voorvader Pieter Lapré ("Indiëganger 2") naar Nederlands Indië.
Beroep:
technisch commercieel directeur
Otto:
(1) trouwde, 22 jaar oud, op woensdag 14-04-1965 in Sint Michielsgestel met Lambertha (Bets) Verhagen, 22 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op zondag 25-04-1965 in ’s Hertogenbosch.
Notitie bij het huwelijk van Otto en Bets: Broers Otto Fernand Beckman Lapré en Ferdinand Gerard Beckman Lapré trouwen met de zussen Lamberta Verhagen en Adrianne Verhagen.
Bets is geboren op maandag 05-10-1942 in Den Dungen [bron: P.K.], dochter van Hendrikus Verhagen en Lambertha van Breugel. Bets is overleden op zaterdag 26-01-1991 in Boxtel, 48 jaar oud.
(2) trouwde, 50 jaar oud, op donderdag 26-11-1992 in Boxtel met Maria Johanna Wilhelmina de Bever, 33 jaar oud. Maria is geboren op vrijdag 26-12-1958 in Berlicum, dochter van Jordanus de Bever en Adriana Meulenbroek.
Kinderen van Otto en Bets:
1 Manfred Charles Beckman Lapré, geboren op maandag 29-08-1966 in Boxtel. Volgt 1.4.4.5.1.
2 Günther Gregoire Marie Beckman Lapré, geboren op woensdag 07-03-1973 in Heeswijk Dinther. Volgt 1.4.4.5.2.
1.4.4.5.1 Manfred Charles Beckman Lapré is geboren op maandag 29-08-1966 in Boxtel, zoon van Otto Fernand Beckman Lapré (zie 1.4.4.5) en Lambertha (Bets) Verhagen. Manfred begon een relatie met Wieneke Euphemia Sterrenburg.
Kinderen van Manfred en Wieneke:
1 Floris Jan Nicolaas Beckman Lapré [1.4.4.5.1.1], geboren op zaterdag 13-03-2004 in Eindhoven.
2 Louk Beckman Lapré [1.4.4.5.1.2], geboren op maandag 22-05-2006 om 00:36 in Eindhoven.
1.4.4.5.2 Günther Gregoire Marie Beckman Lapré is geboren op woensdag 07-03-1973 in Heeswijk Dinther, zoon van Otto Fernand Beckman Lapré (zie 1.4.4.5) en Lambertha (Bets) Verhagen.
Beroep:
projectleider werktuigkundige installaties (bij Unica Installatietechniek)
Günther ging samenwonen in Eindhoven met Christel van Lieshout.
Notitie bij het samenwonen van Günther en Christel: Wat is de samenleefdatum?
Christel is geboren op woensdag 21-05-1980 in Beek en Donk.
Notitie bij Christel: Wie zijn de volledige namen van de ouders van Christel?
Kind van Günther en Christel:
1 Maurits Fernand Hubertus Marie Beckman Lapré [1.4.4.5.2.1], geboren op vrijdag 02-05-2008 in Eindhoven.
1.4.4.6 Ferdinand Gerard Beckman Lapré is geboren op vrijdag 18-02-1944 in Batavia / Jakarta, West-Java (Nederlands Indië / Indonesië), zoon van Charles Maurice Beckman Lapré (zie 1.8.3) en Lucie Marie Beckman Lapré (zie 1.4.4). Ferdinand trouwde, 26 jaar oud, op dinsdag 11-08-1970 in Sint Michielsgestel met Adrianne (Sjan) Verhagen, 20 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Ferdinand en Sjan: Broers Ferdinand Gerard Beckman Lapré en Otto Fernand Beckman Lapré trouwen met de zussen Adrianne Verhagen en Lamberta Verhagen.
Sjan is geboren op zondag 05-02-1950 in Den Dungen, dochter van Hendrikus Verhagen en Lambertha van Breugel.
Kind van Ferdinand en Sjan:
1 Remco Jochem Maurice Beckman Lapré, geboren op maandag 11-06-1973 in Boxtel. Volgt 1.4.4.6.1.
1.4.4.6.1 Remco Jochem Maurice Beckman Lapré is geboren op maandag 11-06-1973 in Boxtel, zoon van Ferdinand Gerard Beckman Lapré (zie 1.4.4.6) en Adrianne (Sjan) Verhagen. Remco ging samenwonen, 24 jaar oud, in 01-1998 in Eindhoven met Marieke Schreppers.
Notitie bij Marieke: Wat is de geboortedatum en geboorteplaats van Marieke Schreppers?
Wat zijn de volledige namen van de ouders van Marieke Schreppers?
Kinderen van Remco en Marieke:
1 Febe Nelleke Jeanne Beckman Lapré [1.4.4.6.1.1], geboren op donderdag 12-05-2005 in Eindhoven.
2 Greg Gerard Bas Beckman Lapré [1.4.4.6.1.2], geboren op zaterdag 24-03-2007 in Eindhoven.
1.4.4.7 Wiebe Victor Maureen Beckman Lapré is geboren op maandag 17-03-1947 in Batavia / Jakarta, West-Java (Nederlands Indië / Indonesië), zoon van Charles Maurice Beckman Lapré (zie 1.8.3) en Lucie Marie Beckman Lapré (zie 1.4.4). Wiebe trouwde, 23 jaar oud, op dinsdag 29-12-1970 in Tilburg met Lea van Dun, 18 jaar oud. De scheiding werd geregistreerd.
Notitie bij het huwelijk van Wiebe en Lea: Wat is de scheidingsdatum / -plaats?
Lea is geboren op dinsdag 19-02-1952 in Brussel (België), dochter van Wim van Dun en Theresia Naber.
Kinderen van Wiebe en Lea:
1 Ivo Victor Beckman Lapré, geboren op donderdag 29-03-1973 in Boxmeer. Volgt 1.4.4.7.1.
2 Paul Beckman Lapré [1.4.4.7.2], geboren op dinsdag 09-03-1976 in Boxtel.
1.4.4.7.1 Ivo Victor Beckman Lapré is geboren op donderdag 29-03-1973 in Boxmeer, zoon van Wiebe Victor Maureen Beckman Lapré (zie 1.4.4.7) en Lea van Dun. Ivo trouwde, 17 jaar oud, op zaterdag 30-06-1990 in Roosendaal met Muriëlle Luyben, 21 jaar oud. De scheiding werd geregistreerd op vrijdag 01-04-2005 in Roosendaal. Muriëlle is geboren op zondag 17-11-1968 in Oudenbosch, dochter van Jan Luyben en Nel Appels.
Kinderen van Ivo en Muriëlle:
1 Lisa Renate Maria Beckman Lapré [1.4.4.7.1.1], geboren op zondag 16-07-2000 in Roosendaal.
2 Kris Wibi Johannes Beckman Lapré [1.4.4.7.1.2], geboren op vrijdag 31-10-2003 in Roosendaal.
1.4.5 Alida (Ali) Beckman Lapré is geboren op vrijdag 14-06-1907 in Poerwokerto, Midden-Java (Nederlands Indië) [bron: P.K.], dochter van Friedrich Otto Marie Beckman Lapré (zie 1.4) en Alieda Theresia Eulalia Cordromp. Ali is overleden op woensdag 17-07-1991 in Rotterdam, 84 jaar oud.
Religie:
Protestant
Ali:
(1) trouwde, 22 jaar oud, op zondag 26-01-1930 in Djokjakarta, Midden-Java (Nederlands Indië) met Jan Kniphorst, 32 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op maandag 27-01-1930 in Djokjakarta, Midden-Java (Nederlands Indië) [bron: Het huwelijksregister van de protestantse gemeente van Djokjakarta 1870-1959]. Jan is geboren op zaterdag 20-03-1897 in Bindjai, Sumatra (Nederlands Indië), zoon van [waarschijnlijk] Jacob Kniphorst en [waarschijnlijk] Maria Theresia Efemia Morbeck. Jan is overleden op vrijdag 17-09-1943 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië), 46 jaar oud.
(2) trouwde, 49 jaar oud, op dinsdag 22-01-1957 in Amsterdam met Wilhelm Mauritz Nikijjuluw, 42 jaar oud. Wilhelm is geboren op maandag 20-04-1914 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië) [bron: CBG], zoon van Robert Albertus Nikijjuluw en Anna Heloise Peetoom. Wilhelm is overleden op zaterdag 01-04-2006 in Capelle aan den IJssel, 91 jaar oud.
Notitie bij Wilhelm: Wilhelm Mauritz Nikijjuluw vestigde zich, vanuit Portugal, op 02-10-1972 in Nederland.
1.4.6 Johanna Elisabeth Beckman Lapré is geboren op zaterdag 02-10-1909 in Koetoardjo, Midden-Java (Nederlands Indië) [bron: PK en RA1911, 137], dochter van Friedrich Otto Marie Beckman Lapré (zie 1.4) en Alieda Theresia Eulalia Cordromp. Johanna is overleden op dinsdag 16-06-1981 in Ede, 71 jaar oud.
Religie:
Protestant
Johanna trouwde, 22 jaar oud, op maandag 06-06-1932 in Djokjakarta, Midden-Java (Nederlands Indië) met Tjin Liong (Max) Thio, 29 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op maandag 06-06-1932 in Djokjakarta, Midden-Java (Nederlands Indië) [bron: Het huwelijksregister van de protestantse gemeente van Djokjakarta 1870-1959]. Max is geboren op donderdag 03-07-1902 in Garoet, West-Java (Nederlands Indië). Max is overleden op donderdag 11-09-1958 in Bandung, West-Java (Nederlands Indië), 56 jaar oud.
Notitie bij Max: Wie zijn de ouders van Tjin Liong Thio?
Kinderen van Johanna en Max:
1 Gie Tong Thio [1.4.6.1], geboren op vrijdag 14-05-1943 in Bandung, West-Java (Nederlands Indië).
2 Max Thio [1.4.6.2], geboren op donderdag 24-08-1944 in Bandung, West-Java (Nederlands Indië).
3 Joy Thio [1.4.6.3], geboren op maandag 22-04-1946 in Bandung, West-Java (Nederlands Indië).
4 Ingrid Thio [1.4.6.4], geboren op dinsdag 07-12-1948 in Bandung, West-Java (Nederlands Indië).
ra1912__13.jpg
28 RA1912, 13
1.4.7 Felicia (Kip) Beckman Lapré (afb. 28) is geboren op woensdag 12-04-1911 in Koetoardjo, Midden-Java (Nederlands Indië) [bron: PK en RA1912, 13], dochter van Friedrich Otto Marie Beckman Lapré (zie 1.4) en Alieda Theresia Eulalia Cordromp. Kip is overleden op zaterdag 27-02-1993 in Groningen, 81 jaar oud. Kip trouwde, 23 jaar oud, op vrijdag 01-03-1935 in Djokjakarta, Midden-Java (Nederlands Indië) met Jan Bakker, 27 jaar oud. Jan is geboren op zondag 27-10-1907 in Salatiga, Midden-Java (Nederlands Indië) [bron: P.K.], zoon van Ede Bakker en Rakinem. Jan is overleden op donderdag 14-06-1990 in Groningen, 82 jaar oud.
Kinderen van Kip en Jan:
1 Stephan Bakker [1.4.7.1], geboren op zaterdag 25-05-1940 in Djokjakarta, Midden-Java (Nederlands Indië).
Notitie bij Stephan: Stephan Bakker trouwde met Bonnie Bornemann Baudtler (geb. 18-05-1942 te Korsoer, Denmark overl. 15-12-2005).
Ze krijgen twee kinderen:

1. Jacob Bornemann Bakker
Born: 05 april 1967 in Korsoer, Denmark.
Married to Nitta Bering Andersen - Bakker
Childeren of Jacob Bornemann Bakker and Nitta Bering Andersen:
1.1 Johan Bering Bakker
Born: 29 March 1996 in Slagelse, Denmark
1.2 Felicia Bering Bakker
Born: 12 August 2002 in Slagelse, Denmark

2. Nicolai Bornemann Bakker
Born: 04 December 1971 in Slagelse, Denmark.
2 Erica Bakker [1.4.7.2], geboren op zaterdag 01-11-1941 in Djokjakarta, Midden-Java (Nederlands Indië).
1938_jan_04_functiebericht.jpg pk_poppel_van_henriette_toosje.jpg
29 1938-jan-04 functiebericht
30 PK Poppel van Henriette Toosje
1.4.8 Otto Beckman Lapré (afb. 29 en 15) is geboren op zaterdag 06-07-1912 in Kuta-ardjo, Midden-Java (Nederlands Indië) [bron: P.K.], zoon van Friedrich Otto Marie Beckman Lapré (zie 1.4) en Alieda Theresia Eulalia Cordromp. Otto is overleden op woensdag 09-07-1980 in Zaanstad, 68 jaar oud.
Notitie bij Otto: Otto Beckman Lapré woonde
1938 - 1941 Solo
en vanaf
09-08-1954 Bennebroekerlaan 5 te Bennebroek
13-04-1955 van Heemskerckstraat 28 te Wormerveer
Beroepen:
ambtenaar (bij Opium en Zoutregie)
van 1938 tot 1941     leerling Beh. Opiun en Zoutregie
Otto trouwde, 25 jaar oud, op woensdag 23-02-1938 in Djokjakarta, Midden-Java (Nederlands Indië) met Henriëtte Toosje van Poppel (afb. 30), 25 jaar oud. Henriëtte is geboren op zaterdag 07-12-1912 in Sigli, gouvernement Atjeh, Sumatra (Nederlands Indië) [bron: P.K.], dochter van Adriaan Johannes van Poppel en Marih Inlandse vrouw. Henriëtte is overleden op zaterdag 28-12-1996 in Zaandam, 84 jaar oud.
Kinderen van Otto en Henriëtte:
1 Friedrich Otto Adriaan (Ad) Beckman Lapré, geboren op zondag 26-06-1938 in Djokjakarta, Midden-Java (Nederlands Indië). Volgt 1.4.8.1.
2 Henriëtte Theresia (Trees) Beckman Lapré, geboren op zaterdag 10-06-1939 in Djokjakarta, Midden-Java (Nederlands Indië). Volgt 1.4.8.2.
3 Daisy Maria Beckman Lapré, geboren op woensdag 01-01-1941 in Soerakarta,Solo, Midden-Java (Nederlands Indië). Volgt 1.4.8.3.
4 Anita Elisabeth Beckman Lapré, geboren op zaterdag 08-08-1953 in Batavia / Jakarta, West-Java (Nederlands Indië / Indonesië). Volgt 1.4.8.4.
5 Danny Edward Beckman Lapré, geboren op woensdag 03-04-1957 in Wormerveer. Volgt 1.4.8.5.
1.4.8.1 Friedrich Otto Adriaan (Ad) Beckman Lapré is geboren op zondag 26-06-1938 in Djokjakarta, Midden-Java (Nederlands Indië), zoon van Otto Beckman Lapré (zie 1.4.8) en Henriëtte Toosje van Poppel. Ad is overleden op dinsdag 03-05-2011 in Wormerveer, 72 jaar oud.
Beroepen:
(korte periode) Scheepswerktuigkundige bij de HAL
Operator
Ad trouwde, 25 jaar oud, op woensdag 01-04-1964 in Utrecht met Maudy de Wit, 24 jaar oud. Maudy is geboren op zaterdag 08-07-1939 in Makassar, Selebes/Sulawesi (Nederlands Indië), dochter van Cornelis de Wit en Anna Jacoba Selier.
Kinderen van Ad en Maudy:
1 Joan Eileen Beckman Lapré, geboren op vrijdag 01-01-1965 in Utrecht. Volgt 1.4.8.1.1.
2 Barbara Hèlene Beckman Lapré, geboren op donderdag 08-02-1968 in Wormerveer. Volgt 1.4.8.1.2.
1.4.8.1.1 Joan Eileen Beckman Lapré is geboren op vrijdag 01-01-1965 in Utrecht, dochter van Friedrich Otto Adriaan (Ad) Beckman Lapré (zie 1.4.8.1) en Maudy de Wit. Joan ging samenwonen, 25 jaar oud, op zondag 09-09-1990 in Heerhugowaard met Nicolaas Antonius Johannes de Leeuw, 21 jaar oud. Nicolaas is geboren op zaterdag 28-09-1968 in Wormer, zoon van Johannes de Leeuw en Anna Elizabeth Margaretha Springveld.
1.4.8.1.2 Barbara Hèlene Beckman Lapré is geboren op donderdag 08-02-1968 in Wormerveer, dochter van Friedrich Otto Adriaan (Ad) Beckman Lapré (zie 1.4.8.1) en Maudy de Wit. Barbara trouwde in Wormer met Dirk de Heer.
Notitie bij het huwelijk van Barbara en Dirk: Wat is de huwelijksdatum?
Dirk is geboren op vrijdag 19-07-1963, zoon van Dirk de Heer en Eveline Lindhout.
Kind van Barbara en Dirk:
1 Lucas Victor de Heer [1.4.8.1.2.1], geboren op maandag 23-10-2000 in Wormer.
1.4.8.2 Henriëtte Theresia (Trees) Beckman Lapré is geboren op zaterdag 10-06-1939 in Djokjakarta, Midden-Java (Nederlands Indië), dochter van Otto Beckman Lapré (zie 1.4.8) en Henriëtte Toosje van Poppel. Trees trouwde, 18 jaar oud, op zaterdag 10-08-1957 in Wormerveer met Rudolf Maximiliaan (Ruud) van de Weteringe Buijs, 24 jaar oud. Ruud is geboren op zaterdag 12-11-1932 in Fort de Cock, Sumatra (Nederlands Indië), zoon van Maximiliaan van de Weteringe Buijs en Lucy Mohrman.
Kinderen van Trees en Ruud:
1 Joyce Hillary van den Weteringe Buijs [1.4.8.2.1], geboren op maandag 16-12-1957 in Wormerveer.
2 Maureen van den Weteringe Buijs [1.4.8.2.2], geboren op maandag 10-09-1962 in Wormerveer.
3 Jerry Lawrence van den Weteringe Buijs [1.4.8.2.3], geboren op zondag 03-05-1964 in Wormerveer.
4 James Dean van den Weteringe Buijs [1.4.8.2.4], geboren op zondag 03-05-1964 in Wormerveer.
1.4.8.3 Daisy Maria Beckman Lapré is geboren op woensdag 01-01-1941 in Soerakarta,Solo, Midden-Java (Nederlands Indië), dochter van Otto Beckman Lapré (zie 1.4.8) en Henriëtte Toosje van Poppel. Daisy trouwde, 22 jaar oud, op zaterdag 06-07-1963 in Wormerveer met Antonius Wilhelmus (Anton) Tanahatoe, 27 jaar oud. Anton is geboren op vrijdag 27-09-1935 in Tjimahi, West-Java (Nederlands Indië), zoon van Jacques Jules Jerome Tanahatoe en Ajin Moi (Chennie) Tan.
Kinderen van Daisy en Anton:
1 Ruby Désiree Tanahatoe [1.4.8.3.1], geboren op maandag 30-09-1963 in Amsterdam.
2 Sheila Rebecca Tanahatoe [1.4.8.3.2], geboren op maandag 01-09-1969 in Oostzaan.
1.4.8.4 Anita Elisabeth Beckman Lapré is geboren op zaterdag 08-08-1953 in Batavia / Jakarta, West-Java (Nederlands Indië / Indonesië), dochter van Otto Beckman Lapré (zie 1.4.8) en Henriëtte Toosje van Poppel. Anita trouwde, 22 jaar oud, op woensdag 02-06-1976 in Amsterdam met Edward Boom, 24 jaar oud. Edward is geboren op donderdag 23-08-1951 in Amsterdam, zoon van Frans Rijk Boom en Neeltje Jacoba Klop.
1.4.8.5 Danny Edward Beckman Lapré is geboren op woensdag 03-04-1957 in Wormerveer, zoon van Otto Beckman Lapré (zie 1.4.8) en Henriëtte Toosje van Poppel. Danny:
(1) trouwde, 20 jaar oud, op vrijdag 06-05-1977 in Haarlemmermeer met Mary Dekker, 19 jaar oud. De scheiding werd geregistreerd in 1981. Mary is geboren op donderdag 22-08-1957 in Zwanenburg (Haarlemmermeer), dochter van Jaap Dekker en Wilhelmina Johanna Pieters. Mary trouwde later op maandag 20-02-1984 in Delfzijl met John Richard Verkaik (geb. 1955).
(2) trouwde, 31 jaar oud, op vrijdag 16-09-1988 in Heemstede met Ellis de Jong, 26 jaar oud. Ellis is geboren op zondag 22-07-1962 in Haarlem, dochter van Pierre de Jong en Anne Reinders.
Kinderen van Danny en Mary:
1 Jaime Julienne Verkaik [1.4.8.5.1], geboren op zondag 06-11-1977 in Haarlem.
Notitie bij Jaime: Jaime Julienne nam de familienaam van haar pleegvader aan.
2 Melvin Jeremy Verkaik [1.4.8.5.2], geboren op vrijdag 08-06-1979 in Zaandam.
Notitie bij Melvin: Melvin Jeremy nam de familienaam van zijn pleegvader aan.
Kind van Danny en Ellis:
3 Britt Laura Beckman Lapré [1.4.8.5.3], geboren op vrijdag 01-01-1993 in Haarlem.
1.4.9 Wilhelmina Beckman Lapré is geboren op maandag 12-01-1914 in Poerwokerto, Midden-Java (Nederlands Indië), dochter van Friedrich Otto Marie Beckman Lapré (zie 1.4) en Alieda Theresia Eulalia Cordromp. Wilhelmina is overleden in 1960 in Kupang, Timor (Indonesië), 45 of 46 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Wilhelmina: Wat is de exacte overlijdensdatum van Wilhelmina Beckman Lapré?
Wilhelmina trouwde, 26 jaar oud, op woensdag 28-08-1940 in Djokjakarta, Midden-Java (Nederlands Indië) [bron: INN 12 (1999) blz. 35 kerk. inzegening] met Joram Ello. Joram is geboren in Roti, Timor (Nederlands Indië).
Notitie bij Joram: Wat is de geboortedatum van Joram Ello?
Wie zijn de ouders van Joram Ello?
Kinderen van Wilhelmina en Joram:
1 Willem Frederick Ello, geboren op maandag 27-12-1943 in Djokjakarta, Midden-Java (Nederlands Indië). Volgt 1.4.9.1.
2 Privé Ello, geboren op maandag 02-10-1950. Volgt 1.4.9.2.
1.4.9.1 Willem Frederick Ello is geboren op maandag 27-12-1943 in Djokjakarta, Midden-Java (Nederlands Indië), zoon van Joram Ello en Wilhelmina Beckman Lapré (zie 1.4.9).
Notitie bij Willem: Wat is de exacte overlijdensdatum van moeder Wilhelmina Beckman Lapré?
Willem:
(1) trouwde met Caroliena Nait. De scheiding werd geregistreerd.
Notitie bij het huwelijk van Willem en Caroliena: Wat is de huwelijksdatum en huwelijksplaats?
Wat is de scheidingsdatum en scheidingsplaats?
Caroliena is geboren op zaterdag 25-12-1954 in Osao (dorpje vlakbij Kupang), West Timor (Nederlands Indië).
(2) trouwde met Irdanila Sekur. De scheiding werd geregistreerd.
Notitie bij het huwelijk van Willem en Irdanila: Wat is de huwelijksdatum en huwelijksplaats?
Wat is de scheidingsdatum en scheidingsplaats?
Kinderen van Willem en Caroliena:
1 Armando Ronald Ello [1.4.9.1.1], geboren op woensdag 26-03-1980 in Leeuwarden.
2 Joram Richard Ello [1.4.9.1.2], geboren op zondag 27-12-1981 in Leeuwarden.
Kind van Willem en Irdanila:
3 Dyanti Ello [1.4.9.1.3], geboren op zaterdag 27-01-1990 in Leeuwarden.
1.4.9.2 Privé Ello is geboren op maandag 02-10-1950, zoon van Joram Ello en Wilhelmina Beckman Lapré (zie 1.4.9).
Notitie bij Privé: Deze meneer wilt niet met zijn naam in de stamboom genoemd worden.
Privé trouwde met Privé Hughan. Zie 1.4.10.5 voor persoonsgegevens van Privé.
Kinderen van Privé en Privé:
1 Privé Ello [1.4.9.2.1].
Notitie bij Privé: Deze mevrouw heeft laten weten niet in de stamboom vermeld te willen staan.
2 Privé Ello [1.4.9.2.2].
Notitie bij Privé: Deze meneer heeft op een hele nare manier laten weten, niet met zijn naam (en met de namen van zijn ouders en zus) in de stamboom vermeld te willen worden.
1.4.10 Eleonora Ferdinanda (Dien) Beckman Lapré is geboren op zondag 13-02-1916 in Djokjakarta, Midden-Java (Nederlands Indië) [bron: P.K.], dochter van Friedrich Otto Marie Beckman Lapré (zie 1.4) en Alieda Theresia Eulalia Cordromp. Zij is gedoopt op zondag 12-09-1920 in Djokjakarta, Midden-Java (Nederlands Indië) [bron: Doopboek der Protestantse gemeente van Djokjakarta 1906-1926]. Dien is overleden op woensdag 31-10-1990 in Leeuwarden, 74 jaar oud.
Religie:
Protestant   [bron: Doop]
Dien trouwde, 22 jaar oud, op woensdag 16-11-1938 in Djokjakarta, Midden-Java (Nederlands Indië) met Frederick Lester Hughan, 24 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op woensdag 16-11-1938 in Djokjakarta, Midden-Java (Nederlands Indië) [bron: Het huwelijksregister van de protestantse gemeente van Djokjakarta 1870-1959]. Frederick is geboren op zaterdag 13-06-1914 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië) [bron: P.K.], zoon van Frederick Christian Joseph Hughan en Caroline Koch. Frederick is overleden op maandag 01-08-1988 in Leeuwarden, 74 jaar oud.
Kinderen van Dien en Frederick:
1 Peter Hughan [1.4.10.1], geboren op zondag 15-10-1939 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië). Peter is overleden op zondag 17-03-1968 in Paramaribo (Suriname), 28 jaar oud. Hij is begraven in Leeuwarden.
2 Franklin (Frank) Hughan [1.4.10.2], geboren op zondag 05-10-1941 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië).
3 Frederick (Fred) Hughan, geboren op zaterdag 17-01-1948 in Batavia / Jakarta, West-Java (Nederlands Indië / Indonesië). Volgt 1.4.10.3.
4 Lester Fredinand (Ferry) Hughan, geboren op donderdag 05-10-1950 in ’s-Gravenhage. Volgt 1.4.10.4.
5 Privé Hughan, geboren op maandag 25-02-1952. Volgt 1.4.10.5.
1.4.10.3 Frederick (Fred) Hughan is geboren op zaterdag 17-01-1948 in Batavia / Jakarta, West-Java (Nederlands Indië / Indonesië), zoon van Frederick Lester Hughan en Eleonora Ferdinanda (Dien) Beckman Lapré (zie 1.4.10). Fred trouwde, 24 jaar oud, op donderdag 23-11-1972 in Beverwijk met Bernadette Florentine Maria Emanuels, 28 jaar oud. Bernadette is geboren op donderdag 24-02-1944 in Paramaribo (Suriname).
Kinderen van Fred en Bernadette:
1 Melissa Hughan, geboren op zondag 23-02-1975 in Alkmaar. Volgt 1.4.10.3.1.
2 Armand Hughan [1.4.10.3.2], geboren op woensdag 01-06-1977 in Alkmaar.
1.4.10.3.1 Melissa Hughan is geboren op zondag 23-02-1975 in Alkmaar, dochter van Frederick (Fred) Hughan (zie 1.4.10.3) en Bernadette Florentine Maria Emanuels. Melissa trouwde, 31 jaar oud, op vrijdag 08-09-2006 in Ammerzoden, kasteel Ammersoyen met Theodorus Johannes Marinus (Ronald) de Groot, 29 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats in Kerkdriel, R.K.-kerk. Ronald is geboren op vrijdag 22-10-1976 in Hurwenen.
Kind van Melissa en Ronald:
1 Daisey de Groot [1.4.10.3.1.1], geboren op zaterdag 20-11-2010 in ’s Hertogenbosch.
1.4.10.4 Lester Fredinand (Ferry) Hughan is geboren op donderdag 05-10-1950 in ’s-Gravenhage, zoon van Frederick Lester Hughan en Eleonora Ferdinanda (Dien) Beckman Lapré (zie 1.4.10). Ferry trouwde met Froukje Elizabeth Kuipers. Froukje is geboren op zondag 09-07-1950 in Tietjerkdeel.
Kind van Ferry en Froukje:
1 Sander Hughan [1.4.10.4.1], geboren op zaterdag 15-11-1975 in Ede [bron: CBG]. Sander is overleden op donderdag 01-01-1976 in Ede, 1 maand oud.
1.4.10.5 Privé Hughan is geboren op maandag 25-02-1952, dochter van Frederick Lester Hughan en Eleonora Ferdinanda (Dien) Beckman Lapré (zie 1.4.10).
Notitie bij Privé: Deze mevrouw wilt niet met haar naam in de stamboom genoemd worden.
Privé trouwde met Privé Ello. Zie 1.4.9.2 voor persoonsgegevens van Privé.
Kinderen van Privé en Privé: zie 1.4.9.2.
1.4.12 Amalia (Aike) Beckman Lapré is geboren op donderdag 08-07-1920 in Djokjakarta, Midden-Java (Nederlands Indië) [bron: P.K.], dochter van Friedrich Otto Marie Beckman Lapré (zie 1.4) en Alieda Theresia Eulalia Cordromp. Zij is gedoopt op zondag 12-09-1920 in Djokjakarta, Midden-Java (Nederlands Indië) [bron: Doopboek der Protestantse gemeente van Djokjakarta 1906-1926]. Aike is overleden op dinsdag 08-01-2002 in Zwolle, 81 jaar oud.
Notitie bij Aike: Amalia Beckman Lapré vestigde zich op 28-06-1957 in Nederland.
Vanaf 14-06-1958 woonde ze in Raalte
Aike bleef kinderloos.
Religie:
Protestant   [bron: Doop]
Aike trouwde, 21 jaar oud, op woensdag 18-02-1942 in Djokjakarta, Midden-Java (Nederlands Indië) met Gerard Johan Hilling, 23 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op woensdag 18-02-1942 in Djokjakarta, Midden-Java (Nederlands Indië) [bron: Het huwelijksregister van de protestantse gemeente van Djokjakarta 1870-1959]. Gerard is geboren op vrijdag 27-12-1918 in Soerakarta,Solo, Midden-Java (Nederlands Indië) [bron: P.K.], zoon van Gerard Gustaaf Hilling en Johanna Maria Francke. Gerard is overleden op vrijdag 26-12-1986 in Raalte, 67 jaar oud.
1.4.13 Jeanne Beckman Lapré is geboren op zondag 09-07-1922 in Djokjakarta, Midden-Java (Nederlands Indië) [bron: P.K.], dochter van Friedrich Otto Marie Beckman Lapré (zie 1.4) en Alieda Theresia Eulalia Cordromp. Zij is gedoopt op donderdag 23-08-1923 in Djokjakarta, Midden-Java (Nederlands Indië) [bron: Doopboek der Protestantse gemeente van Djokjakarta 1906-1926]. Jeanne is overleden op maandag 28-08-1989 in Hoogeveen, 67 jaar oud.
Religie:
Protestant   [bron: Doop]
Jeanne trouwde, 26 jaar oud, op donderdag 16-12-1948 in Utrecht met Cornelis Reijnsdorff, 32 jaar oud. Cornelis is geboren op zaterdag 02-09-1916 in Menado, Celebes/Sulawesi (Nederlands Indië) [bron: PK], zoon van Karel Reijnsdorff en Clara Marie (Claar) Reijnsdorff. Cornelis is overleden op dinsdag 27-05-1980 in Hoogeveen, 63 jaar oud.
Beroepen:
assistent landmeter (departement van justitie, kadasterkantoor Palembang)   [bron: RA 1938, 218]
landmeetkundige
Kinderen van Jeanne en Cornelis:
1 Jinny Reijnsdorff [1.4.13.1].
Notitie bij Jinny: Wat is de geboortedatum en geboorteplaats van Jinny?
2 Olga Beatrice Reijnsdorff [1.4.13.2], geboren op vrijdag 15-04-1955 in Manokwari (Ned. Nieuw Guinea).
3 Virginia Clara Theresia Reijnsdorff [1.4.13.3], geboren op maandag 15-09-1958 in Merauke (Ned. Nieuw Guinea).
albertus_gustaff_felician_beckman_lapr_.jpg 1902_verlovingsbericht.jpg huwelijksakte_02_10_1923.jpg naar_europa_1923.jpg francisca_carolina_van_egmond.jpg
31 Albertus Gustaff Felician Beckman Lapré
32 1902 verlovingsbericht
33 huwelijksakte 02-10-1923
34 naar Europa 1923
35 Francisca Carolina van Egmond
1.7 Albertus Gustaaf Feliciën Beckman Lapré (afb. 31 t/m 34) is geboren op donderdag 29-07-1880 in Rembang, Midden-Java (Nederlands Indië), zoon van Hendrik Gustaaf Beckman Lapré (zie 1) en Lucie Marie Beckman. Albertus is overleden op donderdag 11-08-1955 in Aan boord van "Johan van Oldenbarneveld", 75 jaar oud.
Notitie bij Albertus: Albertus Gustaaf Feliciën Beckman Lapré ging 1923 naar Europa.
Albertus Gustaaf Feliciën Beckman Lapré woonde: 1903 - 1905 Poerworedjo, 1907 Pekalongan, 1908 - 1909 Makasser, 1910 Madioen, 1912 - 1914 Denpaser, 1916 Wlingi, 1917 Medan, 1918 -1919 Wlingi, 1920 -1922 Bondowose, 1925 Wlingi, 1926 Tandj. Pinang, 1927 - 1930 Madioen, 1932 - 1941 Medan
Beroepen:
1898     Adj. commies bij Post- en Telegraafdienst
van 1903 tot 1905     3de commies bij Post- en Telegraafdienst
van 03-12-1907 tot 1917     depothouder der Opiumregie
1918     waarnemend controleur der Opiumregie
van 1919 tot 1927     controleur der Opiumregie
vanaf 1927     gepensioneerd (controleur der opiumregie)
Albertus:
(1) trouwde, 22 jaar oud, op donderdag 04-12-1902 in Poerwokerto, Midden-Java (Nederlands Indië) [bron: huwelijksakte] met Jacqueline Eleonore de Neve, 17 jaar oud. Jacqueline is geboren op dinsdag 31-03-1885 in Klaten, Midden-Java (Nederlands Indië), dochter van Gilles Pieter de Neve en Johanna Cornelia Chauvigny de Blot. Jacqueline is overleden op vrijdag 14-03-1919 in Batavia / Jakarta, West-Java (Nederlands Indië / Indonesië), 33 jaar oud. Zij is begraven in Batavia / Jakarta, West-Java (Nederlands Indië / Indonesië), Begraafplaats Tanahabang Weltevreden.
Notitie bij overlijden van Jacqueline: Graftekst:
Rustplaats / van / mijn innig geliefde echtgenoote / Jacqueline Eleonore / Beckman Lapré / geb. De Neve / geb. 31 Maart 1885 / overl. 14 Maart 1919.
(2) trouwde, 43 jaar oud, op dinsdag 02-10-1923 in ’s-Gravenhage met Francisca Caroline van Egmond (afb. 35), 22 jaar oud. Het huwelijk werd ontbonden op donderdag 11-08-1955.
Notitie bij het huwelijk van Albertus en Francisca: Wat is de scheidingsplaats?
Francisca is geboren op zondag 20-01-1901 in Amsterdam [bron: P.K.], dochter van John Dirk van Egmond en Carolina van Asperen. Francisca is overleden op donderdag 24-03-1977 in Bloemendaal, 76 jaar oud.
Kinderen van Albertus en Francisca:
1 Frans Beckman Lapré, geboren op donderdag 06-01-1927 in Madioen, Oost-Java (Nederlands Indië). Volgt 1.7.1.
2 Louis (Wiet) Beckman Lapré, geboren op zondag 06-05-1928 in Madioen, Oost-Java (Nederlands Indië). Volgt 1.7.2.
3 Henriëtte Alberti Beckman Lapré, geboren op donderdag 16-10-1930 in Medan, Sumatra (Nederlands Indië). Volgt 1.7.3.
4 Gerard Beckman Lapré, geboren op zondag 11-11-1934 in Medan, Sumatra (Nederlands Indië). Volgt 1.7.4.
1.7.1 Frans Beckman Lapré is geboren op donderdag 06-01-1927 in Madioen, Oost-Java (Nederlands Indië) [bron: P.K.], zoon van Albertus Gustaaf Feliciën Beckman Lapré (zie 1.7) en Francisca Caroline van Egmond. Frans is overleden op maandag 01-01-2001 in Apeldoorn, 73 jaar oud. Hij is begraven op zaterdag 06-01-2001 in Apeldoorn, begraafplaats Heidehof Ugchelen.
Notitie bij Frans: Frans Beckman Lapré vestigde zich op 02-04-1964 in Nederland te Apeldoorn.
Frans bleef kinderloos.
Beroep:
voorman (bij Sparta Rijwielfabriek in Apeldoorn)
Frans:
(1) trouwde, 37 jaar oud, op zaterdag 08-02-1964 in Cheribon, West-Java (Nederlands Indië) met Myriam Rapini, 51 jaar oud. Myriam is geboren op zaterdag 06-07-1912 in Sindanglaut, West-Java (Nederlands Indië) [bron: P.K.], dochter van Wangsaatmatdja en Kajal. Myriam is overleden op donderdag 04-01-1990 in Apeldoorn, 77 jaar oud.
(2) trouwde, 63 jaar oud, op vrijdag 05-10-1990 in Batavia / Jakarta, West-Java (Nederlands Indië / Indonesië) met Elisabeth (Els) Salindeho, 52 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Frans en Els: Frans Beckman Lapré trouwde 9 maanden na het overlijdens van zijn eerst vrouw (Rapini) met zijn tweede vrouw (Elisabeth).
Els is geboren op dinsdag 18-01-1938 in Ulu Siau (Nederlands Indië). Els is overleden op dinsdag 25-01-2011 in Apeldoorn, 73 jaar oud.
Notitie bij Els: De Salindeho’s behoren tot de adel van het vorstendom Siau in de Sangir- Talaud eilanden, ten noorden van Siau.
Zij waren niet de radjas zelf, doch de jogugu’s; één van de districtshoofden.
Een Salindeho heeft wel als waarnemend radja geregeerd aan het einde van de 19e eeuw.
Het is Regent-Radja Andris Salindeho, die van 1889-1890 over het vorstendom Siau/Sioe regeerde met als title President Pengganti Radja. Hij volgde de afgezette Radja Jacob Ponto op en werd zelf in 1890 opgevolgd door PPR Lemuel David; een ander persoon die tot de machtige families van het vorstendom behoorde.
Waarschijnlijk waren deze Salindeho’s en David’s vroeger wel direct afstammend van een radja.
Er zijn een paar leden van het Siau vorstengeslacht in Nederland.
louis_beckman_lapre_en_wan_nio_so__australie_.jpg
36 Louis Beckman Lapre en Wan Nio So [australie]
1.7.2 Louis (Wiet) Beckman Lapré (afb. 36) is geboren op zondag 06-05-1928 in Madioen, Oost-Java (Nederlands Indië), zoon van Albertus Gustaaf Feliciën Beckman Lapré (zie 1.7) en Francisca Caroline van Egmond.
Notitie bij Wiet: Louis (Wiet) Beckman Lapré woont in Australië.
Louis (Wiet) Beckman Lapré was in 1942 op de vlucht voor de Jappen en woonde daarom toen bij zijn ’oom John’ (Gustaaf Reinier Ferdinand Beckman Lapré) te Benkoelen.
Beroep:
ambtenaar (laatstelijk in Nw.-Guinea als Adj. Commies-Redacteur bij het Korps Algemene Politie, in Nederland als adm. Medewerker personeelsadministratie bij de Rijks Psychologische Dienst in Den Haag)
Wiet trouwde, 64 jaar oud, op dinsdag 20-04-1993 in Cairns (Australië) met Wan Nio (Netty) So, 51 jaar oud. Netty is geboren op zaterdag 27-09-1941 in Salatiga, Midden-Java (Nederlands Indië), dochter van Soen Hwat So en It Nio Tjan.
1.7.3 Henriëtte Alberti Beckman Lapré is geboren op donderdag 16-10-1930 in Medan, Sumatra (Nederlands Indië), dochter van Albertus Gustaaf Feliciën Beckman Lapré (zie 1.7) en Francisca Caroline van Egmond.
Notitie bij Henriëtte: Henriëtte woont in Californië.
Henriëtte trouwde, 17 jaar oud, op vrijdag 02-07-1948 in Bandung, West-Java (Nederlands Indië) met Rudi Arnold Iseger, 22 jaar oud. Rudi is geboren op donderdag 25-03-1926, zoon van van Andel. Rudi is overleden in 2007 in USA, 80 of 81 jaar oud.
Notitie bij Rudi: Wat zijn de volledige namen van de ouders van Rudi Arnold Iseger?
Wat is de exacte overlijdensdatum en overlijdensplaats van Rudi Arnold Iseger?
Kinderen van Henriëtte en Rudi:
1 Karin Iseger [1.7.3.1].
Notitie bij Karin: Karin Iseger gescheiden van Bill Spencer, geen kinderen, inmiddels gehuwd met Augy Correia; geen kinderen.
2 Frank Iseger [1.7.3.2].
Notitie bij Frank: Frank Iseger gehuwd met Alma, 3 kinderen, waarvan 1 aangenomen;
Richard Iseger (heeft een zoon, naam?),
Laura gehuwd met Mark (2 kinderen) en
het aangenomen kind: Jessica Reid (1 kind).
3 John Iseger [1.7.3.3].
Notitie bij John: John Iseger gehuwd met Dorsey (inmiddels gescheiden) in ieder geval 2 kinderen
4 Maureen Iseger [1.7.3.4].
Notitie bij Maureen: Maureen Iseger gehuwd met Dave Burbank; geen kinderen.
5 Barbara Iseger [1.7.3.5].
Notitie bij Barbara: Barbara Iseger; 1 dochter.
6 Kathy Iseger [1.7.3.6]. Kathy is overleden.
Notitie bij Kathy: Kathy Iseger gehuwd met George, 2 kinderen; Georgina en Kristel.
7 Marca Iseger [1.7.3.7]. Marca is overleden.
Notitie bij Marca: Marca Iseger gehuwd met Mike Emerald, 2 kinderen; dochter Lauren en zoon?
1.7.4 Gerard Beckman Lapré is geboren op zondag 11-11-1934 in Medan, Sumatra (Nederlands Indië), zoon van Albertus Gustaaf Feliciën Beckman Lapré (zie 1.7) en Francisca Caroline van Egmond.
Beroep:
bouwvakarbeider
Gerard trouwde, 28 jaar oud, op woensdag 22-05-1963 in Hoorn met Grietje Tjoelker, 22 jaar oud. Grietje is geboren op donderdag 06-03-1941 in Wouterswoude (Dantumadeel), dochter van Meindert Wytze Tjoelker en Ytje van Assen.
Kinderen van Gerard en Grietje:
1 Francisca Louise Henriëtte Beckman Lapré, geboren op maandag 24-08-1964 in Hoorn. Volgt 1.7.4.1.
2 Anytta Hermina Beckman Lapré [1.7.4.2], geboren op woensdag 27-07-1966 in Hoorn [bron: P.K.]. Anytta is overleden op zondag 31-07-1966 in Hoorn, 4 dagen oud. Anytta bleef kinderloos.
3 Feliciën Albertus Gustaaf Beckman Lapré [1.7.4.3], geboren op zaterdag 06-05-1967 in Hoorn.
4 Brenda Janytta Beckman Lapré, geboren op zaterdag 05-09-1970 in Hoorn. Volgt 1.7.4.4.
1.7.4.1 Francisca Louise Henriëtte Beckman Lapré is geboren op maandag 24-08-1964 in Hoorn, dochter van Gerard Beckman Lapré (zie 1.7.4) en Grietje Tjoelker. Francisca trouwde, 31 jaar oud, op donderdag 31-08-1995 met Fredericus Johannes Maria Buffing, 42 jaar oud. Fredericus is geboren op maandag 29-12-1952 in Amsterdam.
Notitie bij Fredericus: Wie zijn de ouders van Fredericus?
Kind van Francisca en Fredericus:
1 Franklin Beckman Lapré [1.7.4.1.1], geboren op dinsdag 13-05-1997 in Hoorn.
1.7.4.4 Brenda Janytta Beckman Lapré is geboren op zaterdag 05-09-1970 in Hoorn, dochter van Gerard Beckman Lapré (zie 1.7.4) en Grietje Tjoelker. Brenda trouwde, 39 jaar oud, op vrijdag 06-08-2010 in Edam met Gerardus Arnoldus Joannes Maria (Gerrit) Overgaag, 50 jaar oud. Gerrit is geboren op vrijdag 26-02-1960 in De Lier. Gerrit is overleden op donderdag 14-04-2011 in Edam, 51 jaar oud.
Kinderen van Brenda en Gerrit:
1 Jolie Beckman Lapré [1.7.4.4.1], geboren op donderdag 20-07-2006 in Hoorn.
2 Ilani Beckman Lapré [1.7.4.4.2], geboren op maandag 01-12-2008 in Hoorn.
ra_1883__285.jpg betrekkingen_m.p.e._beckman_lapr_.jpg
37 RA 1883, 285
38 betrekkingen M.P.E. Beckman Lapré
1.8 Maurits Paul Eugéne Beckman Lapré (afb. 37 en 38) is geboren op woensdag 17-05-1882 in Magelang, Midden-Java (Nederlands Indië) [bron: RA 1883, 285], zoon van Hendrik Gustaaf Beckman Lapré (zie 1) en Lucie Marie Beckman. Maurits is overleden op vrijdag 01-09-1933 in Soekamiskain, 51 jaar oud.
Notitie bij Maurits: Maurits Paul Eugene Beckman Lapré woonde: 1904 - 1905 Salatiga, 1907 - 1909 Medan, 1910 Brebes, 1912 Salatiga, 1913 - 1918 Klaten, 1919 -1922 Malang, 1923 Poerwakarta, 1924 - 1925 Toeloengagoeng, 1926 - 1927 Ternate, 1930 - 1932 Djombang
Beroepen:
1901     Klerk B.B. Griffier 2de klasse bij den Landraad te Poerwakarta
vanaf 1906     Klerk Ass. Kant. te Salatiga
van 1907 tot 1912     Buitengewoon substituut-griffier der Landraden
van 1913 tot 1922     1e klerk landr.
van 1923 tot 1927     griffier landr.
1930     griffier 3de klasse landr.
1932     griffier 2de klasse landr.
Maurits trouwde, 23 jaar oud, op woensdag 28-03-1906 in Salatiga, Midden-Java (Nederlands Indië) met Christiene Steevensz, 19 jaar oud. Christiene is geboren op donderdag 04-11-1886 in Salatiga, Midden-Java (Nederlands Indië), dochter van Johan Willem Benjamin Steevensz en Johanna Maria Steevensz. Christiene is overleden op zaterdag 30-09-1933 in Bandung, West-Java (Nederlands Indië), 46 jaar oud.
Kinderen van Maurits en Christiene:
1 Marie Lucie Beckman Lapré [1.8.1], geboren op vrijdag 05-11-1909 in Brebes, Midden-Java (Nederland Indië). Marie is overleden.
Notitie bij Marie: Wat is de exacte geboortedatum van Marie Lucie?
Wat is de (eventuele) overlijdensdatum en overlijdensplaats van Marie Lucie?
2 Willem Hendrik Beckman Lapré [1.8.2], geboren op zaterdag 01-07-1911 in Salatiga, Midden-Java (Nederlands Indië). Willem is overleden op zaterdag 07-10-1911 in Bodjonegoro, Oost-Java (Nederlands Indië), 3 maanden oud.
3 Charles Maurice Beckman Lapré, geboren op maandag 26-05-1913 in Klaten, Midden-Java (Nederlands Indië). Volgt 1.8.3.
4 Jacqueline Beckman Lapré, geboren op woensdag 02-06-1915 in Modjokerto, Oost-Java (Nederlands Indië). Volgt 1.8.4.
graf_herman_beckman_lapre.jpg japanse_interneringskaart_h._beckman_lapr_.jpg begraafplaats_herman_beckman_lapre_1.jpg begraafplaats_herman_beckman_lapre_2.jpg
39 graf Herman Beckman Lapre
40 Japanse interneringskaart H. Beckman Lapré
41 begraafplaats Herman Beckman Lapre 1
42 begraafplaats Herman Beckman Lapre 2
5 Herman Beckman Lapré [1.8.5] (afb. 39 t/m 42), geboren op zaterdag 25-12-1920 in Sidoardjo, Oost-Java (Nederlands Indië). Herman is overleden op dinsdag 16-02-1943 in Hell Fire Pass, Tailand, 22 jaar oud. Hij is begraven in Kanchanaburi, erevelden vlakbij de rivier Kwai Yai, Tailand.
Notitie bij overlijden van Herman: De Hell Fire Pass was de meest gruwelijke plaats van de Birma Spoorweg. Hier kwamen vele krijgsgevangenen om het leven.
Beroep:
soldaat (infanterie)
1.8.3 Charles Maurice Beckman Lapré is geboren op maandag 26-05-1913 in Klaten, Midden-Java (Nederlands Indië) [bron: P.K.], zoon van Maurits Paul Eugéne Beckman Lapré (zie 1.8) en Christiene Steevensz. Charles is overleden op vrijdag 22-03-1991 in Roosendaal, 77 jaar oud.
Beroepen:
Stationschef 1e klas bij de Spoorwegen (in Nederlands Indië)
ambtenaar (bij de P.T.T. in Nederland)
Charles trouwde, 21 jaar oud, op woensdag 07-11-1934 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië) met Lucie Marie Beckman Lapré, 29 jaar oud. Zie 1.4.4 voor persoonsgegevens van Lucie.
Kinderen van Charles en Lucie: zie 1.4.4.
1.8.4 Jacqueline Beckman Lapré is geboren op woensdag 02-06-1915 in Modjokerto, Oost-Java (Nederlands Indië) [bron: P.K.], dochter van Maurits Paul Eugéne Beckman Lapré (zie 1.8) en Christiene Steevensz. Jacqueline is overleden op vrijdag 07-02-2003 in Enschede, 87 jaar oud.
Notitie bij Jacqueline: Jacqueline Beckman Lapré vestigde zich op 19-12-1952 in Nederland.
Vanaf 21-07-1954 woonde ze in Enschede.
Jacqueline trouwde, 17 jaar oud, op woensdag 22-02-1933 in Djombang, Oost-Java (Nederlands Indië) met Victor Theodoor Salvatore (Vic) Smeets, 28 jaar oud. Vic is geboren op maandag 20-06-1904 in Madioen, Oost-Java (Nederlands Indië) [bron: P.K.], zoon van Henri Francois Smeets en Oerin Aing Patiena. Vic is overleden op donderdag 03-06-1976 in Enschede, 71 jaar oud.
Kinderen van Jacqueline en Vic:
1 Veronica Ida (Vera) Smeets [1.8.4.1], geboren op dinsdag 28-11-1933 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië). Vera is overleden op zaterdag 17-12-1994 in San José (USA), 61 jaar oud.
2 Eugène Jacques (Djen) Smeets [1.8.4.2], geboren op zondag 08-11-1936 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië) [bron: P.K.]. Djen is overleden op vrijdag 12-03-1993 in Enschede, 56 jaar oud.
3 Eduard Gijsbertus (Gijs) Smeets [1.8.4.3], geboren op zondag 23-02-1941 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië).
Gegenereerd met Aldfaer versie 6.1 op 12-06-2016 11:43:55 door Stamboom Lapré