Parenteel van Arnoldus Barentinus Lapré

familiewapen_lapr_.jpg
1 Familiewapen Lapré
1 Arnoldus Barentinus Lapré (afb. 1) is geboren in 1824, zoon van Pieter Jacobus Lapré en Louisa Wolff. Arnoldus is overleden op maandag 12-12-1881 in Madioen, Oost-Java (Nederlands Indië), 56 of 57 jaar oud [bron: RA 1883, 358].
Notitie bij Arnoldus: Wat is de exacte geboortedatum en geboorteplaats van Arnoldus Barentinus Lapré?
Arnoldus Barentinus Lapré wordt genoemd in de Regerings Almanak van Nederlands Indië 1841 - 1857 als Europese Inwoner te Rembang.
(RA1841, 211, RA1842, 210, RA1843, 219, RA1844, 222, RA1845, 230, RA1846, 257, RA1847, 268, RA1848, 273, RA1849, 285, RA1850, 310, RA1851, 319, RA1852, 322, RA1853, 349, RA1854, 354, RA1855, 369, RA1856, 394, RA1857, 411)
Arnoldus Barentinus Lapré wordt genoemd in de Regerings Almanak van Nederlands Indië 1858 als Europese Inwoner te Bodjonegoro.
(RA1858, 399)
Arnoldus Barentinus Lapré wordt genoemd in de Regerings Almanak van Nederlands Indië 1859 - 1869 als Europese Inwoner te Blora.
(RA1859, 481, RA1860, 63, RA1861,65, RA1863, 65, RA1864, 70, RA1865, 73, RA1866, 74, RA1867, 73, RA1868, 83, RA1869, 76)
Arnoldus Barentinus Lapré wordt genoemd in de Regerings Almanak van Nederlands Indië 1872 - 1873 als Europese Inwoner te Ngawi.
(RA1872, 137, RA1873, 136)
Klik hier voor de tak Arnoldus Barentinus Lapré 1824 (parenteel).
Klik hier voor de tak Pieter Jacobus Lapré 1802 (parenteel).
Arnoldus trouwde, 19 of 20 jaar oud, op woensdag 28-02-1844 in Rembang, Midden-Java (Nederlands Indië) [bron: RA 1845, 267] met Geertruida Fredrika Elisabeth Volborth.
Notitie bij Geertruida: Wat is de geboortedatum en geboorteplaats
Wat is de overlijdensdatum en overlijdensplaats?
Wie zijn de ouders?
Kinderen van Arnoldus en Geertruida:
1 Pieter Frederik Arnold(us) Lapré, geboren op dinsdag 20-05-1845 in Rembang, Midden-Java (Nederlands Indië). Volgt 1.1.
2 Gustaaf Willem Lapré, geboren op dinsdag 20-07-1847 in Rembang, Midden-Java (Nederlands Indië). Volgt 1.2.
3 Louisa Lapré [1.3], geboren op dinsdag 02-07-1850 in Rembang, Midden-Java (Nederlands Indië) [bron: RA 1851, 404]. Louisa is overleden op woensdag 03-07-1850 in Rembang, Midden-Java (Nederlands Indië), 1 dag oud [bron: RA 1851, 441].
4 Lodewijk George Lapré [1.4], geboren op zaterdag 06-09-1851 in Rembang, Midden-Java (Nederlands Indië) [bron: RA 1852, 410]. Lodewijk is overleden op zondag 17-11-1867 in Ngawi, Oost-Java (Nederlands Indië), 16 jaar oud [bron: RA 1869, 118].
5 Jacob Hendrik Lapré, geboren op vrijdag 05-10-1855 in Rembang, Midden-Java (Nederlands Indië). Volgt 1.5.
1.1 Pieter Frederik Arnold(us) Lapré is geboren op dinsdag 20-05-1845 in Rembang, Midden-Java (Nederlands Indië) [bron: RA 1846, 325], zoon van Arnoldus Barentinus Lapré (zie 1) en Geertruida Fredrika Elisabeth Volborth. Pieter is overleden in 1931, 85 of 86 jaar oud.
Notitie bij Pieter: Wat is de exacte overlijdensdatum en overlijdensplaats van Pieter?
Pieter Frederik Arnoldus Lapré wordt genoemd in de Regerings Almanak van Nederlands Indië 1861 - 1864 als Europese Inwoner te Madioen.
(RA1861, 110, RA1863, 117, RA1864, 123)
Pieter Frederik Arnoldus Lapré wordt genoemd in de Regerings Almanak van Nederlands Indië 1865 als Europese Inwoner te Blora.
(RA1865, 73)
Pieter Frederik Arnoldus Lapré wordt genoemd in de Regerings Almanak van Nederlands Indië 1868 - 1874 als Europese Inwoner te Blora.
(RA1868, 83, RA1869, 77, RA1870, 75, RA1871, 74, RA1872, 76, RA1873, 76, RA1874, 77)
Pieter Frederik Arnoldus Lapré woonde volgens het Adresboek Nederlandsch-Indië 1899: Bodjonegoro. Rembang.
Beroepen:
opziener (1ste klasse bij het boswezen.)
1864     commies (fungerend postkommies te Ngawie)   [bron: RA 1864, 120]
1899     gepensioneerd (opziener 1e kl boschwezen)   [bron: Adresboek Nederlandsch-Indië 1899]
Religie:
Protestant   [bron: Doop kinderen]
Pieter trouwde, 28 jaar oud, op woensdag 11-02-1874 in Blora, Oost-Java (Nederlands Indië) [bron: RA 1875, 198] met Christine Carolina Kim.
Notitie bij Christine: Wat is de geboortedatum en geboorteplaats?
Wat is de overlijdensdatum en overlijdensplaats?
Wie zijn de ouders?
Kinderen van Pieter en Christine:
1 Barentinus Arnoldus (Barend) Lapré [1.1.1], geboren op donderdag 06-04-1876 in Cheribon, West-Java (Nederlands Indië). Hij is gedoopt op zondag 12-03-1882 in Djatiwangi, Madjalengka, Cheribon, West-Java (Nederlands Indië) [bron: Het Prot. doopregister van Cheribon 1844-1917, 789].
Notitie bij de geboorte van Barend: - Barentinus Amoldus, geb. Cheribon 6 april 1876, ged. Djatiwangi 12 maart 1882, zn. van Pieter Frederik Amoldus Lapré en Christine Carolina Kim.
Barend is overleden op zondag 27-01-1901 in Rembang, Midden-Java (Nederlands Indië), 24 jaar oud [bron: RA 1902, 404].
2 Emilie Christine (Marie) Lapré, geboren op woensdag 14-02-1877 in Madjalenga (Nederlands Indië). Volgt 1.1.2.
3 Marie Christine (Nietje) Lapré, geboren op donderdag 18-12-1879 in Madjalenga (Nederlands Indië). Volgt 1.1.3.
4 Pieter Frederik Lapré [1.1.4], geboren op donderdag 24-02-1881 in Madjalenga (Nederlands Indië) [bron: RA 1882, 271]. Hij is gedoopt op zondag 12-03-1882 in Djatiwangi, Madjalengka, Cheribon, West-Java (Nederlands Indië) [bron: Het Prot. doopregister van Cheribon 1844-1917, 792].
Notitie bij de geboorte van Pieter: - Pieter Frederik, geb. Djatiwangi (Madjalengka) 24 febr. 1881, ged. ald. 12 maart 1882, zn. van Pieter Frederik Amoldus Lapré en Christine Carolina Kim.
Pieter is overleden op donderdag 16-03-1882 in Madjalenga (Nederlands Indië), 1 jaar oud [bron: RA 1883, 324].
5 Carolina Dorothea Lapré [1.1.5], geboren op woensdag 07-11-1883 in Rembang, Midden-Java (Nederlands Indië) [bron: RA 1885, 242]. Carolina is overleden op zaterdag 12-01-1884 in Rembang, Midden-Java (Nederlands Indië), 2 maanden oud [bron: RA1886, 349].
6 Bernardus Wilhelmus Lapré [1.1.6], geboren op woensdag 12-08-1885 in Grobogan / Poerwodadi, Midden-Java (Nederlands Indië) [bron: RA1887, 268]. Bernardus is overleden.
7 Louise Adeline Lapré [1.1.7], geboren op donderdag 09-12-1886 in Grobogan / Poerwodadi, Midden-Java (Nederlands Indië) [bron: RA1888, 274]. Louise is overleden op donderdag 09-12-1886 in Grobogan / Poerwodadi, Midden-Java (Nederlands Indië), geen dag oud.
8 Susane Lapré, geboren op dinsdag 29-10-1889 in Ngawi, Oost-Java (Nederlands Indië). Volgt 1.1.8.
9 François Ludwig Lapré, geboren op maandag 22-02-1892 in Rembang, Midden-Java (Nederlands Indië). Volgt 1.1.9.
10 Charles Louis Lapré, geboren op woensdag 26-09-1894 in Rembang, Midden-Java (Nederlands Indië). Volgt 1.1.10.
1.1.2 Emilie Christine (Marie) Lapré is geboren op woensdag 14-02-1877 in Madjalenga (Nederlands Indië) [bron: RA 1878, 227], dochter van Pieter Frederik Arnold(us) Lapré (zie 1.1) en Christine Carolina Kim. Zij is gedoopt op zondag 12-03-1882 in Djatiwangi, Madjalengka, Cheribon, West-Java (Nederlands Indië) [bron: Het Prot. doopregister van Cheribon 1844-1917, 790].
Notitie bij de geboorte van Marie: - Emilie Christine, geb. Djatiwangi (Madjalengka) 14 febr. 1877, ged. ald. 12 maart 1882, dr. van Pieter Frederik Amoldus Lapré en Christine Carolina Kim.
Marie is overleden op maandag 26-02-1917 in Djokjakarta, Midden-Java (Nederlands Indië), 40 jaar oud [bron: RA 1918, 131]. Marie trouwde, 17 jaar oud, op woensdag 26-09-1894 in Rembang, Midden-Java (Nederlands Indië) [bron: RA 1895, 286] met Charles Joseph Odenthal.
Notitie bij Charles: Wat is de geboortedatum en geboorteplaats van Charles?
Wat is de overlijdensdatum en overlijdensplaats van Charles?
Wie zijn de ouders van Charles?
ra1898__302.jpg
2 RA1898, 302
1.1.3 Marie Christine (Nietje) Lapré (afb. 2) is geboren op donderdag 18-12-1879 in Madjalenga (Nederlands Indië) [bron: RA 1881, 248], dochter van Pieter Frederik Arnold(us) Lapré (zie 1.1) en Christine Carolina Kim. Zij is gedoopt op zondag 12-03-1882 in Djatiwangi, Madjalengka, Cheribon, West-Java (Nederlands Indië) [bron: Het Prot. doopregister van Cheribon 1844-1917, 791].
Notitie bij de geboorte van Nietje: - Marie Christine, geb. Djatiwangi (Madjalengka) 18 dec. 1879, ged. ald. 12 maart 1882, dr. van Pieter Frederik Amoldus Lapré en Christine Carolina Kim.
Nietje is overleden.
Notitie bij Nietje: Wat is de overlijdensdatum en overlijdensplaats?
Adresboeken:
1903 Hennevelt, H. G. A. — Opz. 3e kl. B. O. W. — Bandjermasin (M. Ch. Lapré).
Nietje trouwde, 17 jaar oud, op donderdag 11-02-1897 in Bodjonegoro, Oost-Java (Nederlands Indië) [bron: RA 1898, 302] met Henricus Gerardus Adolf Hennevelt, 27 jaar oud. Henricus is geboren op zaterdag 27-11-1869 in Bandjermassin, Borneo (Nederlands Indië) [bron: RA 1871, 240], zoon van Hermanus Gerardus Anthonie Hennevelt en A. Patiwael. Henricus is overleden op zaterdag 23-03-1912 in Batavia / Jakarta, West-Java (Nederlands Indië / Indonesië), 42 jaar oud. Hij is begraven in Batavia / Jakarta, West-Java (Nederlands Indië / Indonesië), Begraafplaats Tanahahang Weltevreden, graf 719.
Notitie bij overlijden van Henricus: graftekst:
Hier rust / Henricus Gerard Adolf / Hennevelt / in leven opzichter B. 0. W . / geboren 27 November 1869 / overleden 23 Maart 1912.
Notitie bij Henricus: Henricus Gerardus Adolf Hennevelt komt ook voor als Henricus Gerard Adolf Hennevelt.
Hij woonde:
1888 - 1889 Bandjermasin
1894 - 1896 Soerabaja
1897 - 1900 Bodjonegoro
Beroepen:
van 21-12-1895 tot 24-03-1899     opzichter (3de klasse Waterstaat)
1899     agent (bij Amsterdamsche Maatschappij van Levensverzekering Bodjonegoro (Sambi Gerang))
1.1.8 Susane Lapré is geboren op dinsdag 29-10-1889 in Ngawi, Oost-Java (Nederlands Indië) [bron: CBG, RA 1890, 304], dochter van Pieter Frederik Arnold(us) Lapré (zie 1.1) en Christine Carolina Kim. Susane is overleden op maandag 17-04-1978 in ’s-Gravenhage, 88 jaar oud.
Notitie bij Susane: Susane Lapré vestigde zich op 20-02-1951 in Nederland en woonde vanaf:
20-02-1951 Leidschendam, Veursestraatweg 78
31-08-1951 ’s Gravenhage, Goudenregenstraat 153
21-07-1952 ’s Gravenhage, Sprietplein 3
28-03-1957 ’s Gravenhage, Pieter Langendijkstraat 164
Susane trouwde, 18 jaar oud, op zaterdag 19-09-1908 in Rembang, Midden-Java (Nederlands Indië) [bron: RA 1910, 16] met Johan Wilhelm Lutter, 25 jaar oud. Johan is geboren op woensdag 19-09-1883 in Rembang, Midden-Java (Nederlands Indië). Johan is overleden op zaterdag 02-09-1944 in Semarang, Midden-Java (Nederlands Indië), 60 jaar oud.
Notitie bij Johan: Wie zijn de ouders van Johan?
Kind van Susane en Johan:
1 Erna Aleida Lutter [1.1.8.1], geboren op zaterdag 10-07-1915 in Semarang, Midden-Java (Nederlands Indië) [bron: CBG]. Erna is overleden op dinsdag 10-07-2001 in ’s-Gravenhage, 86 jaar oud.
betrekkingen_f.l._lapr_.jpg
3 betrekkingen F.L. Lapré
1.1.9 François Ludwig Lapré (afb. 3) is geboren op maandag 22-02-1892 in Rembang, Midden-Java (Nederlands Indië) [bron: CBG, RA 1893, 333], zoon van Pieter Frederik Arnold(us) Lapré (zie 1.1) en Christine Carolina Kim. François is overleden op zondag 01-05-1966 in ’s-Gravenhage, 74 jaar oud.
Notitie bij François: François Ludwig Lapré woonde eerst in Nederland waarna hij op 07-07-1932 opnieuw vertrok naar Indonesië.
Op 11-06-1954 vestigde hij zich defenitief in Nederland en woonde vanaf
11-06-1954 Den Haag, Vivienstraat 61
10-12-1955 Den Haag, Coevordenstraat 264
12-08-1959 Den Haag, Koekangestraat 16
François trouwde, 22 jaar oud, op woensdag 18-03-1914 in Bogor / Buitenzorg, West-Java (Nederlands Indië) [bron: RA 1915, 132] met Varina Gerdina von Broich, 21 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van François en Varina: De broers François Ludwig Lapré en Charles Louis Lapré trouwen met de zussen Varina Gerdina von Broich en Magdaline Catharina von Broich.
Varina is geboren op zaterdag 14-01-1893 in Bandjarnejara, Midden-Java (Nederlands Indië) [bron: CBG], dochter van Frederik Louis von Broich en Rikem. Varina is overleden op vrijdag 24-04-1981 in ’s-Gravenhage, 88 jaar oud.
Kinderen van François en Varina:
1 Charles Marie Lapré, geboren op donderdag 14-01-1915 in Rembang, Midden-Java (Nederlands Indië). Volgt 1.1.9.1.
2 Freddy Arnold (Fred) Lapré, geboren op vrijdag 21-04-1916 in Bandjarnejara, Midden-Java (Nederlands Indië). Volgt 1.1.9.2.
3 Henry Louis Lapré, geboren op woensdag 13-06-1917 in Bandjarnejara, Midden-Java (Nederlands Indië). Volgt 1.1.9.3.
4 Jozephine Clementine (Fien) Lapré, geboren op donderdag 09-01-1919 in Tegal, Midden-Java (Nederlands Indië). Volgt 1.1.9.4.
5 Max Frederik Lapré, geboren op donderdag 17-06-1920 in Tjitjalengka, West-Java (Nederlands Indië). Volgt 1.1.9.5.
1.1.9.1 Charles Marie Lapré is geboren op donderdag 14-01-1915 in Rembang, Midden-Java (Nederlands Indië) [bron: CBG, RA 1916, 205], zoon van François Ludwig Lapré (zie 1.1.9) en Varina Gerdina von Broich. Charles is overleden op vrijdag 03-08-2001 in ’s-Gravenhage, 86 jaar oud.
Notitie bij Charles: Charles Marie Lapré vestigde zich op 31-12-1955 in Nederland
Charles trouwde, 34 jaar oud, op donderdag 13-10-1949 in Bandung, West-Java (Nederlands Indië) met Augusta Nicoline Pesch, 25 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Charles en Augusta: Broer (Charles Marie) en zus (Jozephine Clementine) Lapré huwden met broer (Frederik Arnold) en zus (Augusta Nicoline) Persch.
Augusta is geboren op woensdag 20-08-1924 in Bandung, West-Java (Nederlands Indië) [bron: CBG], dochter van Gustaaf Adolf Frederik Pesch en Adéle Mathilda de Joode. Augusta is overleden op donderdag 26-07-2001 in Amsterdam, 76 jaar oud.
Kinderen van Charles en Augusta:
1 Charles Dick Lapré, geboren op donderdag 13-07-1950 in Batavia / Jakarta, West-Java (Nederlands Indië / Indonesië). Volgt 1.1.9.1.1.
2 Roy Anthony Lapré, geboren op donderdag 09-04-1953 in Batavia / Jakarta, West-Java (Nederlands Indië / Indonesië). Volgt 1.1.9.1.2.
1.1.9.1.1 Charles Dick Lapré is geboren op donderdag 13-07-1950 in Batavia / Jakarta, West-Java (Nederlands Indië / Indonesië), zoon van Charles Marie Lapré (zie 1.1.9.1) en Augusta Nicoline Pesch. Charles trouwde met Maria Magdalena Marleen Salet.
Notitie bij het huwelijk van Charles en Maria: Wat is de huwelijksdatum en huwelijksplaats?
Maria is geboren op zaterdag 14-02-1959 in Amsterdam, dochter van Anton Salet en Trees???.
Kind van Charles en Maria:
1 Tommy Lapré [1.1.9.1.1.1], geboren op woensdag 08-07-1987 in Gouda.
1.1.9.1.2 Roy Anthony Lapré is geboren op donderdag 09-04-1953 in Batavia / Jakarta, West-Java (Nederlands Indië / Indonesië), zoon van Charles Marie Lapré (zie 1.1.9.1) en Augusta Nicoline Pesch. Roy trouwde, 55 jaar oud, op maandag 13-10-2008 in De Rijp met Dick (Dirk) Vermaat, 52 jaar oud. Dirk is geboren op vrijdag 03-08-1956 in ’s-Gravenhage.
Notitie bij Dirk: Wat is de geboorteplaats van Dick Vermaat?
1.1.9.2 Freddy Arnold (Fred) Lapré is geboren op vrijdag 21-04-1916 in Bandjarnejara, Midden-Java (Nederlands Indië) [bron: PK, RA 1917, 159], zoon van François Ludwig Lapré (zie 1.1.9) en Varina Gerdina von Broich. Fred is overleden op zondag 04-12-2011 in Boxtel, 95 jaar oud.
Notitie bij Fred: Wat is de overlijdensdatum en overlijdensplaats van Fred?
Fred trouwde, 33 jaar oud, op donderdag 12-05-1949 in Bandung, West-Java (Nederlands Indië) met Elize Wilhelmina van Möschel, 30 jaar oud. Elize is geboren op zaterdag 06-07-1918 in Padang, Sumatra (Nederlands Indië). Elize is overleden op donderdag 01-01-2009 in Boxtel, 90 jaar oud.
Notitie bij Elize: Wat zijn de volledige namen van de ouders van Elize Wilhelmina van Möschel?
Kinderen van Fred en Elize:
1 Alexander Ludwig Lapré [1.1.9.2.1], geboren in 1950.
Notitie bij Alexander: Wat is de exacte geboortedatum en geboorteplaats?
2 Yvonne Charlotte Lapré [1.1.9.2.2], geboren op woensdag 11-11-1953 in Hollandia (Ned. Nieuw Guinea).
3 Brenda Anitta Lapré [1.1.9.2.3], geboren op zondag 03-07-1955 in Biak (Nederlands Nieuw Guinea).
1.1.9.3 Henry Louis Lapré is geboren op woensdag 13-06-1917 in Bandjarnejara, Midden-Java (Nederlands Indië) [bron: RA 1918, 42], zoon van François Ludwig Lapré (zie 1.1.9) en Varina Gerdina von Broich. Henry is overleden op maandag 05-11-1990 in Palm Coast, Florida (USA), 73 jaar oud. Hij is begraven in St. Mary’s Catholic Cemetery, Korona, Florida (USA).
Beroep:
1950     employe bij firma Kühr & Ankersmit N.V. te Djakarta
Henry trouwde, 32 jaar oud, op maandag 26-12-1949 in Bandung, West-Java (Nederlands Indië) met Henriëtte Tellings, 22 jaar oud. Henriëtte is geboren op donderdag 26-05-1927 in Djokjakarta, Midden-Java (Nederlands Indië), dochter van Karel Rudolf Frederik Tellings en Florence Henriëtte Lucie Döhne.
Kinderen van Henry en Henriëtte:
1 Judy Ivonne Lapré [1.1.9.3.1], geboren op maandag 16-10-1950.
Notitie bij Judy: What is the bornplace?
2 Jimmy Ludwig (Jim) Lapré [1.1.9.3.2], geboren op vrijdag 26-12-1952.
Notitie bij Jim: What is the bornplace?
3 John Lapré [1.1.9.3.3], geboren op dinsdag 21-07-1964.
Notitie bij John: What is the bornplace?
1.1.9.4 Jozephine Clementine (Fien) Lapré is geboren op donderdag 09-01-1919 in Tegal, Midden-Java (Nederlands Indië) [bron: CBG, RA 1920, 113], dochter van François Ludwig Lapré (zie 1.1.9) en Varina Gerdina von Broich. Fien is overleden op zaterdag 27-05-2006 in Dordrecht, 87 jaar oud.
Notitie bij Fien: Jozephine Clementine (Fien) Lapré vestigde zich vanaf 31-12-1992 (vanuit Verenigde Staten van Amerika) in Nederland en bleef Amerikaans burger.
Fien:
(1) trouwde, 20 jaar oud, op woensdag 08-03-1939 in Bogor / Buitenzorg, West-Java (Nederlands Indië) met Frederik Arnold Louis Brittijn, 24 jaar oud. De scheiding werd uitgesproken. Frederik is geboren op zondag 08-11-1914 in Dobo (Nederlands Indië), zoon van Henri Gustaaf Brittijn en Maria Sophia Kain.
(2) trouwde, 27 jaar oud, op maandag 30-09-1946 in Bandung, West-Java (Indonesië) met Leo Ernst Hoffman, 29 jaar oud. Leo is geboren op dinsdag 19-12-1916 in Batavia / Jakarta, West-Java (Nederlands Indië / Indonesië) [bron: CBG], zoon van Louis Edwin Hoffman en Leonie Rosalie Olive. Leo is overleden op woensdag 21-09-1955 in ’s-Gravenhage, 38 jaar oud.
Beroep:
boekhouder
(3) trouwde, 39 jaar oud, op donderdag 20-11-1958 in ’s-Gravenhage met Frederik Arnold Pesch, 32 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Fien en Frederik: Broer (Charles Marie) en zus (Jozephine Clementine) Lapré huwden met broer (Frederik Arnold) en zus (Augusta Nicoline) Persch.
Frederik is geboren op vrijdag 19-11-1926 in Bandung, West-Java (Indonesië), zoon van Gustaaf Adolf Frederik Pesch en Adéle Mathilda de Joode. Frederik is overleden op zondag 10-04-1988 in Denver (Verenigde Staten van Amerika), 61 jaar oud.
Kind van Fien en Frederik (1):
1 Glenny Varina Maria Brittijn, geboren op vrijdag 15-08-1941 in Bogor / Buitenzorg, West-Java (Nederlands Indië). Volgt 1.1.9.4.1.
Kinderen van Fien en Leo:
2 François Ernst (Frank) Hoffman [1.1.9.4.2], geboren op zaterdag 23-08-1947 in Batavia / Jakarta, West-Java (Nederlands Indië / Indonesië).
3 Patricia Rosalie Hoffman [1.1.9.4.3], geboren op zondag 12-12-1948 in Batavia / Jakarta, West-Java (Nederlands Indië / Indonesië).
1.1.9.4.1 Glenny Varina Maria Brittijn is geboren op vrijdag 15-08-1941 in Bogor / Buitenzorg, West-Java (Nederlands Indië), dochter van Frederik Arnold Louis Brittijn en Jozephine Clementine (Fien) Lapré (zie 1.1.9.4).
Notitie bij Glenny: When Glenny was 20 years old she gave birth to a lovely daughter on September 1st 1961 in Copenhagen, Denmark.
The daughter of Glenny Varina Maria was adopted to a Danish family and was raised up in Denmark.
She was baptized and got the name Charlotte Fog becoming the daughter of Inge and Johannes Fog - a pastor in the National Church of Denmark.
Charlotte got married to Eigil Lundholm Saxe in 1984, and she changed her name to Charlotte Fog Saxe. They are still married and have four kids who are now (2010) 17 to 24 years old.
Glenny begon een relatie, ongeveer 20 jaar oud, omstreeks 1961 met Peter Maria Karsseboom, ongeveer 22 jaar oud. Peter is geboren op maandag 24-07-1939 in Cheribon, West-Java (Nederlands Indië). Peter is overleden in 1968 in Californië (USA), 28 of 29 jaar oud.
1.1.9.5 Max Frederik Lapré is geboren op donderdag 17-06-1920 in Tjitjalengka, West-Java (Nederlands Indië) [bron: RA 1921, 57], zoon van François Ludwig Lapré (zie 1.1.9) en Varina Gerdina von Broich. Max trouwde, 27 jaar oud, op dinsdag 21-10-1947 in Batavia / Jakarta, West-Java (Nederlands Indië / Indonesië) met Helma (Ellie) Neyndorff, 25 jaar oud. Ellie is geboren op dinsdag 22-08-1922 in Kotaboemi, Sumatra (Nederlands Indië), dochter van Adriaan Coenraad Neyndorff en Charlotte Rijken.
japanse_interneringskaart_ch.l._lapr_.jpg
4 Japanse interneringskaart Ch.L. Lapré
1.1.10 Charles Louis Lapré (afb. 4) is geboren op woensdag 26-09-1894 in Rembang, Midden-Java (Nederlands Indië) [bron: RA 1895, 338], zoon van Pieter Frederik Arnold(us) Lapré (zie 1.1) en Christine Carolina Kim. Charles is overleden op maandag 18-09-1944 in Aan boord van "Junyo Manu" nabij Benkoelen, 49 jaar oud. Hij is begraven in Zeemansgraf in Indische Oceaan.
Beroep:
ls. Sld. KNIL
Getuige bij:
01-01-1898     doop Geertruide Wilhelmina Louise (Wies) Lapré (1897-1980)    [achterneef van vader]   [bron: Ron, Hitty & Aïsha Krancher]
Charles trouwde, 19 jaar oud, op woensdag 10-06-1914 in Bandung, West-Java (Nederlands Indië) [bron: RA 1915, 123] met Magdaline Catharina von Broich, 19 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Charles en Magdaline: De broers François Ludwig Lapré en Charles Louis Lapré trouwen met de zussen Varina Gerdina von Broich en Magdaline Catharina von Broich.
Magdaline is geboren op zaterdag 04-05-1895 in Bandjarnejara, Midden-Java (Nederlands Indië) [bron: CBG], dochter van Frederik Louis von Broich en Rikem. Magdaline is overleden op zaterdag 06-01-1990 in Maastricht, 94 jaar oud.
Kinderen van Charles en Magdaline:
1 Varina Gerdine Lapré, geboren op donderdag 08-10-1914 in Tasikmalaja, West-Java (Nederlands Indië). Volgt 1.1.10.1.
2 Jan Frederik Lapré, geboren op donderdag 07-10-1915 in Tasikmalaja, West-Java (Nederlands Indië). Volgt 1.1.10.2.
3 Arnold Gustaaf (Nol) Lapré, geboren op zondag 02-09-1917 in Tjikampek, West-Java (Nederlands Indië). Volgt 1.1.10.3.
1.1.10.1 Varina Gerdine Lapré is geboren op donderdag 08-10-1914 in Tasikmalaja, West-Java (Nederlands Indië) [bron: RA 1915, 226], dochter van Charles Louis Lapré (zie 1.1.10) en Magdaline Catharina von Broich. Varina trouwde, 22 jaar oud, op woensdag 05-05-1937 in Soekaboemi, West-Java (Nederlands Indië) met Charles Theodoor Maitimo, 28 jaar oud. Charles is geboren op vrijdag 21-08-1908 in Brebes, Midden-Java (Nederland Indië), zoon van Pieter Johannes Abraham Maitimo en Anna Johanna Adriana Kouwenberg. Charles is overleden op woensdag 15-12-1943 in Batavia / Jakarta, West-Java (Nederlands Indië / Indonesië), 35 jaar oud.
Beroep:
inspecteur (van de politie, Nederlands Indië)
Kinderen van Varina en Charles:
1 Adriana Magdeline (Meite) Maitimo [1.1.10.1.1], geboren op zondag 23-10-1938 in Tegal, Midden-Java (Nederlands Indië) [bron: CBG]. Meite is overleden op zaterdag 04-08-2007 in Eindhoven, 68 jaar oud.
2 Charles Rene Maitimo [1.1.10.1.2], geboren op vrijdag 19-01-1940 in Amontai (Z.O. Borneo, Nederlands Indië).
3 Hans Maitimo [1.1.10.1.3], geboren na 1940.
1.1.10.2 Jan Frederik Lapré is geboren op donderdag 07-10-1915 in Tasikmalaja, West-Java (Nederlands Indië) [bron: RA 1916, 225], zoon van Charles Louis Lapré (zie 1.1.10) en Magdaline Catharina von Broich. Jan is overleden omstreeks 1984 in Delft, ongeveer 69 jaar oud. Jan trouwde in Delft met Ans???.
Notitie bij het huwelijk van Jan en Ans: Wat is de huwelijksdatum?
1.1.10.3 Arnold Gustaaf (Nol) Lapré is geboren op zondag 02-09-1917 in Tjikampek, West-Java (Nederlands Indië) [bron: CBG, RA 1918, 75], zoon van Charles Louis Lapré (zie 1.1.10) en Magdaline Catharina von Broich. Nol is overleden op donderdag 15-01-1987 in Torremolinos (Spanje), 69 jaar oud (oorzaak: hartstilstand). Hij is begraven in Oud Eik en Duinen, Den Haag, grafnummer A-5026.
Beroepen:
marinier (3de officier gouveneur Marine)
schrijver (Ministerie van Oorlog)
Nol trouwde, 30 jaar oud, op dinsdag 06-01-1948 in Batavia / Jakarta, West-Java (Nederlands Indië / Indonesië) met Tine Levasier, 28 jaar oud. Tine is geboren op woensdag 27-08-1919 in Tjimahi, West-Java (Nederlands Indië), dochter van Adrianus (Janus) Levasier en Saniaha (Mia) Aliham.
ra1895__294.jpg
5 RA1895, 294
1.2 Gustaaf Willem Lapré is geboren op dinsdag 20-07-1847 in Rembang, Midden-Java (Nederlands Indië) [bron: RA 1848, 348], zoon van Arnoldus Barentinus Lapré (zie 1) en Geertruida Fredrika Elisabeth Volborth. Gustaaf is overleden op zondag 23-01-1876 in Rembang, Midden-Java (Nederlands Indië), 28 jaar oud [bron: RA 1877, 307].
Notitie bij Gustaaf: Gustaaf Willem Lapré wordt genoemd in de Regerings Almanak van Nederlands Indië 1864 - 1867 als Europese Inwoner te Blora.
(RA1864, 70, RA1865, 73, RA1866, 74, RA1867, 73)
Gustaaf Willem Lapré wordt genoemd in de Regerings Almanak van Nederlands Indië 1869 - 1870 als Europese Inwoner te Rembang.
(RA1869, 74, RA1870, 72)
Gustaaf Willem Lapré wordt genoemd in de Regerings Almanak van Nederlands Indië 1870 als Europese Inwoner te Indramaijoe.
(RA1870, 45)
Gustaaf Willem Lapré wordt genoemd in de Regerings Almanak van Nederlands Indië 1871 als Europese Inwoner te Pekalongan.
(RA1871, 48)
Gustaaf Willem Lapré wordt genoemd in de Regerings Almanak van Nederlands Indië 1872 - 1874 als Europese Inwoner te Bodjonegoro.
(RA1872, 75, RA1873, 75, RA1874, 76)
Gustaaf Willem Lapré wordt genoemd in de Regerings Almanak van Nederlands Indië 1876 - 1876 als Europese Inwoner te Rembang.
(RA1876, 76)
Gustaaf trouwde, 22 jaar oud, op woensdag 17-11-1869 in Rembang, Midden-Java (Nederlands Indië) [bron: RA 1871, 180] met Josephine Wilhelmine Lutter (afb. 5), 15 jaar oud. Josephine is geboren op donderdag 26-10-1854. Josephine is overleden op zaterdag 30-04-1904 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië), 49 jaar oud. Zij is begraven in Soerabaja, begraafplaats Peneleh, Oost-Java (Nederlands Indië), vak A, straat 3 oost, graf B 2625. Josephine trouwde later op zaterdag 25-11-1893 in Djember, Oost-Java (Nederlands Indië) met Jan Lodewijk Moorrees (1847-1898).
Notitie bij Josephine: Wat is de geboortedatum en geboorteplaats van Josephine Wilhelmine Lutter?
Wat is de overlijdensdatum en overlijdensplaats van Josephine Wilhelmine Lutter?
Wie zijn de ouders van Josephine Wilhelmine Lutter?
"Lapré, wed. Josephine Wilhelmina geb. Lutter" wordt genoemd in de Regerings Almanak van Nederlands Indië 1877 - 1877 als Europese Inwoner te Rembang.
(RA1877, 71)
Kinderen van Gustaaf en Josephine:
1 Geertuida Fredrika Elisabeth Lapré, geboren op maandag 26-09-1870 in Rembang, Midden-Java (Nederlands Indië). Volgt 1.2.1.
2 Anna Adolphine Lapré [1.2.2], geboren op donderdag 02-03-1871 in Pekalongan, Midden-Java (Nederlands Indië) [bron: RA 1872, 215]. Anna is overleden.
3 Arnold Fredrik Josef Wilhelm Lapré, geboren op zondag 28-04-1872 in Bodjonegoro, Oost-Java (Nederlands Indië). Volgt 1.2.3.
4 Willem Charles Lapré, geboren op woensdag 04-02-1874 in Rembang, Midden-Java (Nederlands Indië). Volgt 1.2.4.
5 Louise Wilhelmina Lapré [1.2.5], geboren op vrijdag 01-10-1875 in Rembang, Midden-Java (Nederlands Indië) [bron: RA 1876, 240]. Louise is overleden.
Notitie bij Louise: Wat is de overlijdensdatum en plaats van Louise?
1.2.1 Geertuida Fredrika Elisabeth Lapré is geboren op maandag 26-09-1870 in Rembang, Midden-Java (Nederlands Indië) [bron: RA 1871, 214], dochter van Gustaaf Willem Lapré (zie 1.2) en Josephine Wilhelmine Lutter. Geertuida is overleden.
Notitie bij Geertuida: Adresboeken:
1903 Put, H. E. van — Opz. 2e kl. B. O. W. — Verlof Europa (G. F. E. Lapré).
Wat is de overlijdensdatum en overlijdensplaats van Geertruida??
Geertuida trouwde, 18 jaar oud, op donderdag 04-07-1889 in Modjokerto, Oost-Java (Nederlands Indië) [bron: RA 1890, 262] met Hugo Emile van Put, 21 jaar oud. Hugo is geboren op dinsdag 15-10-1867 in Rembang, Midden-Java (Nederlands Indië), zoon van Adrianus van Put en Clara Elisabeth Warnars. Hugo is overleden.
Notitie bij Hugo: Wat is de overlijdensdatum van Hugo Emile van Put?
arnold_frederik_josef_wilhelm_lapr_.jpg arnold___augustine_met_josephine_en_louise_.jpg ra1899__321.jpg
6 Arnold Frederik Josef Wilhelm Lapré
7 Arnold & Augustine met Josephine en Louise
8 RA1899, 321
1.2.3 Arnold Fredrik Josef Wilhelm Lapré (afb. 6 t/m 8) is geboren op zondag 28-04-1872 in Bodjonegoro, Oost-Java (Nederlands Indië) [bron: RA 1873, 224 / RA 1874, 228], zoon van Gustaaf Willem Lapré (zie 1.2) en Josephine Wilhelmine Lutter.
Notitie bij de geboorte van Arnold: Arnold Fredrik Joseph Willem Lapré
Arnold is overleden in 1939 in Batavia / Jakarta, West-Java (Nederlands Indië / Indonesië), 66 of 67 jaar oud. Hij is begraven in Buiten Erevelden (Indonesïe) (Gedenkboek 41).
Notitie bij Arnold: Wat is de exacte overlijdensdatum van Arnold?
Beroep:
Gepensioneerd Sergant KNIL
Arnold:
(1) trouwde, 25 jaar oud, op zaterdag 05-03-1898 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië) [bron: RA 1899, 321] met Jeannette Albertine van Keulven, 21 jaar oud. Jeannette is geboren op woensdag 11-10-1876 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië), dochter van Jan Albert van Keulven en Rabi Inlandse vrouw. Jeannette is overleden.
Notitie bij Jeannette: Wat is de overlijdensdatum en overlijdensplaats van Jeannette?
(2) trouwde, 51 of 52 jaar oud, in 1924 in Banjoemas, Midden-Java (Nederlands Indië) met Augustina Magdalena Patty (afb. 7), 15 of 16 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Arnold en Augustina: Wat is de exacte huwelijksdatum?
De kinderen uit het huwelijk van Arnold Fredrik Josef Wilhelm Lapré met Augustine Magdalena Patty hebben ook twee halfzussen en één halfbroer uit een later huwelijk van Augustine Magdalena Patty met Adrianus Johannes Ooms:
- Rienia Woutera Ooms (27-10-1941)
- Augstine Johanna Ooms (08-06-1947)
- Adrianus Johannus Ooms (31-07-1951).
Augustina is geboren op zondag 19-04-1908 in Padang, Sumatra (Nederlands Indië) [bron: CBG]. Augustina is overleden op woensdag 02-01-1974 in Zutphen, 65 jaar oud. Augustina trouwde later op woensdag 15-01-1941 in Bandung, West-Java (Nederlands Indië) met Adrianus Johannes Ooms.
Notitie bij Augustina: Wie zijn de ouders van Augustine Magdalena Patty?
Kinderen van Arnold en Jeannette:
1 Eugenie Lapré [1.2.3.1].
Notitie bij Eugenie: Wat zijn de volledige namen van Eugenie?
Wat is de geboortedatum en geboorteplaats?
Wat is de overlijdensdatum en overlijdensplaats?
2 Frederik Wilhelm Lapré, geboren op zondag 02-10-1898 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië). Volgt 1.2.3.2.
3 Ernst Hugo Lapré, geboren op zaterdag 02-09-1899 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië). Volgt 1.2.3.3.
4 Jeanette Fredrika (Riek) Lapré, geboren op zondag 18-05-1902 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië). Volgt 1.2.3.4.
5 Willem Lapré [1.2.3.5], geboren in 1911. Willem is overleden in 1972, 60 of 61 jaar oud.
Notitie bij Willem: Wat zijn de volledige namen van Willem?
Wat is de geboortedatum en geboorteplaats?
Wat is de overlijdensdatum en overlijdensplaats?
Kinderen van Arnold en Augustina:
6 Josephine Augustine (Jos) Lapré, geboren op woensdag 15-07-1925 in Banjoemas, Midden-Java (Nederlands Indië). Volgt 1.2.3.6.
7 Louise Elizabeth (Wies) Lapré, geboren op woensdag 09-03-1927 in Banjoemas, Midden-Java (Nederlands Indië). Volgt 1.2.3.7.
8 Gustaaf Fredrik Lapré, geboren op zondag 02-02-1930 in Banjoemas, Midden-Java (Nederlands Indië). Volgt 1.2.3.8.
9 Frederica Margaretha (Fay) Lapré, geboren op woensdag 04-05-1932 in Banjoemas, Midden-Java (Nederlands Indië). Volgt 1.2.3.9.
10 Arnoldus Wilhelmus (Nos) Lapré, geboren op zaterdag 27-10-1934 in Banjoemas, Midden-Java (Nederlands Indië). Volgt 1.2.3.10.
ra1900__388.jpg betrekkingen_f.w._lapr_.jpg emmy_bensch__okt_1980_.jpg
9 RA1900, 388
10 betrekkingen F.W. Lapré
11 Emmy Bensch (okt 1980)
1.2.3.2 Frederik Wilhelm Lapré (afb. 9 en 10) is geboren op zondag 02-10-1898 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië) [bron: RA 1900, 388 / CBG], zoon van Arnold Fredrik Josef Wilhelm Lapré (zie 1.2.3) en Jeannette Albertine van Keulven. Frederik is overleden op vrijdag 17-02-1978 in Amsterdam, 79 jaar oud.
Notitie bij Frederik: Frederik Wilhelm Lapré vestigde zich, vanuit Neurenberg (Duitsland), op 22 mei 1962 in Nederland en woonde sindsdien in Amsterdam, Jephtastraat 67 III.
Beroep:
Ingenieur
Frederik trouwde, 35 jaar oud, op woensdag 08-11-1933 in Hannover (Duitsland) met Emilie Helene (Emmy) Bensch (afb. 11), 32 jaar oud. Emmy is geboren op zaterdag 05-01-1901 in Hannover (Duitsland) [bron: CBG], dochter van Wilhelm Bensch en Auguste Maria Henriëtte Bröcker. Emmy is overleden op zaterdag 15-08-1981 in Amsterdam, 80 jaar oud.
Notitie bij Emmy: Emilie Helene Lapré - Bensch vestigde zich, vanuit Bandung (Indonesië), op 17 januari 1961 in Nederland en woonde vanaf:
17-01-1961 Haarlem, Verspronckweg 74
15-03-1961 Bloemendaal, Julianalaan 106-108
23-08-1962 Haarlem, Parklaan 79
01-11-1963 Haarlem, Vondelweg 510
07-03-1967 Haarlem, Eindenhoutstraat 55
01-12-1972 Haarlem, Floraplein 18
30-06-1980 Amsterdam, Grunder 8
Kind van Frederik en Emmy:
1 Frederik Rudolf Curtius (Fredi) Lapré, geboren op zaterdag 29-04-1939 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië). Volgt 1.2.3.2.1.
fredi_lapr____m_klaus.jpg
12 Fredi Lapré & M Klaus
1.2.3.2.1 Frederik Rudolf Curtius (Fredi) Lapré (afb. 12) is geboren op zaterdag 29-04-1939 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië), dochter van Frederik Wilhelm Lapré (zie 1.2.3.2) en Emilie Helene (Emmy) Bensch.
Notitie bij Fredi: Leeft Freddy nog?
Fredi trouwde, 41 jaar oud, op vrijdag 24-10-1980 met M.L. Kraus (afb. 12).
Notitie bij het huwelijk van Fredi en M.L.: Wat is de huwelijksplaats?
Notitie bij M.L.: Wat zijn de volledige namen van Kraus?
Wat is de geboortedatum en geboorteplaats van Kraus?
Wie zijn de ouders van Kraus?
pk_ernst_hugo_lapr_.jpg betrekkingen_e.h._lapr_.jpg bea_marie_en_felie_lemette.jpg catharina_velden_met_jan__joop__hein__feli_en_bea_lemette.jpg vrienden_vlnr_hein_lemette__vriendin_onbekend__feli_lemette__vriend_onbekend__bea_lemette__marie_lemette.jpg krantenbericht_overlijden_beatrice_lemette__1_.jpg
13 PK Ernst Hugo Lapré
14 betrekkingen E.H. Lapré
15 Bea Marie en Felie Lemette
16 Catharina Velden met Jan, Joop, Hein, Feli en Bea Lemette
17 Vrienden vlnr Hein Lemette, Vriendin onbekend, Feli Lemette, Vriend onbekend, Bea Lemette, Marie Lemette
18 krantenbericht overlijden Beatrice Lemette (1)
krantenbericht_overlijden_beatrice_lemette.jpg
19 krantenbericht overlijden Beatrice Lemette
1.2.3.3 Ernst Hugo Lapré (afb. 13 en 14) is geboren op zaterdag 02-09-1899 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië) [bron: PK, RA1901, 404], zoon van Arnold Fredrik Josef Wilhelm Lapré (zie 1.2.3) en Jeannette Albertine van Keulven. Ernst is overleden op vrijdag 15-10-1993 in Haren, 94 jaar oud [bron: RA 1901, 404].
Beroep:
leraar (in scheikunde en natuurkunde op gymnasium)
Ernst:
(1) trouwde, 35 jaar oud, op zaterdag 05-01-1935 in Semarang, Midden-Java (Nederlands Indië) met Béatrice (Bea) Lemette (afb. 15 t/m 19), 27 jaar oud. Bea is geboren op dinsdag 10-09-1907 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië) [bron: RA1908, 59], dochter van Marie Jean Baptiste Antoine Lemette en Catharina Johanna Henriëtta Sophia Julia Velden. Bea is overleden op woensdag 29-12-1937 in Malang, Oost-Java (Nederlands Indië), 30 jaar oud. Zij is begraven in De Europese (later Christelijke) begraafplaats "Soekoen" te Malang.
Notitie bij overlijden van Bea: graftekst:
R.I.P. / Hier rust onze inniggeliefde / zoo vroeg gestorven / echtgenoote en moeder / Béatrice Lapré - Lemette / geb. 10 Sept. 1907 / overl. 29 Dec. 1937 / Gedenk my in uwe gebeden.
(2) trouwde, 39 jaar oud, op woensdag 05-04-1939 in ’s-Gravenhage met Caciliä Elisabeth Alovsia Diewald, 19 jaar oud. Caciliä is geboren op vrijdag 06-06-1919 in Heidhausen (Duitsland) [bron: CBG], dochter van Johann Diewald en Theresia Ritweiler. Caciliä is overleden op maandag 03-03-1997 in Groningen, 77 jaar oud. Zij is begraven in Papendrecht.
Kinderen van Ernst en Bea:
1 Cecile Marguerite Hélène Lapré, geboren op zaterdag 06-06-1936 in Djokjakarta, Midden-Java (Nederlands Indië). Volgt 1.2.3.3.1.
2 Philippe Gilbert Joseph Lapré [1.2.3.3.2], geboren op donderdag 21-10-1937 in Malang, Oost-Java (Nederlands Indië).
Kind van Ernst en Caciliä:
3 Theresia Maria Elisabeth Lapré, geboren op donderdag 08-08-1940 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië). Volgt 1.2.3.3.3.
1.2.3.3.1 Cecile Marguerite Hélène Lapré is geboren op zaterdag 06-06-1936 in Djokjakarta, Midden-Java (Nederlands Indië), dochter van Ernst Hugo Lapré (zie 1.2.3.3) en Béatrice (Bea) Lemette. Cecile trouwde, 22 jaar oud, op zaterdag 05-07-1958 met P.J.C. Kuiper.
Notitie bij P.J.C.: Wat zijn de volledige namen van P.J.C. Kuiper?
Wat is de geboortedatum en geboorteplaats van P.J.C. Kuiper?
Wat is de overlijdensdatum en overlijdensplaats van P.J.C. Kuiper?
Wie zijn de ouders van P.J.C. Kuiper?
graf_theresia_maria_elisabeth_lapr_.jpeg
20 graf Theresia Maria Elisabeth Lapré
1.2.3.3.3 Theresia Maria Elisabeth Lapré (afb. 20) is geboren op donderdag 08-08-1940 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië) [bron: CBG], dochter van Ernst Hugo Lapré (zie 1.2.3.3) en Caciliä Elisabeth Alovsia Diewald. Theresia is overleden op donderdag 19-12-1985 in Dordrecht, 45 jaar oud. Zij is begraven in Papendrecht.
Notitie bij Theresia: Theresia Maria Elisabeth Lapré vestigde zich op 08-10-1946 in Nederland en woonde vanaf:
08-10-1946 Amsterdam, van Speyckstraat 97 III
24-07-1947 Amsterdam, Burmanstraat 36 hs+ohs
02-09-1947 Amsterdam, Jodenbreestraat 66 II
29-07-1949 Haarlem, Clovisstraat 8
12-02-1965 Amsterdam, Vechtstraat 30 hs
14-05-1965 Haarlem, Clovisstraat 8
24-12-1965 Papendrecht, Anth van Dijckstraat 19
10-12-1974 Papendrecht, Trasmolen 70
Beroepen:
kleuterleidster
onderwijzeres
Theresia trouwde, 25 jaar oud, op vrijdag 10-12-1965 in Hilversum met Johannes Wilhelmus Franciscus Walker, 21 jaar oud. Johannes is geboren op zaterdag 22-01-1944 in Hilversum.
Notitie bij Johannes: Wie zijn de ouders van Johannes
1.2.3.4 Jeanette Fredrika (Riek) Lapré is geboren op zondag 18-05-1902 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië) [bron: CBG / RA 1903, 52], dochter van Arnold Fredrik Josef Wilhelm Lapré (zie 1.2.3) en Jeannette Albertine van Keulven. Riek is overleden op dinsdag 31-05-1988 in Amsterdam, 86 jaar oud. Riek trouwde, 23 jaar oud, op woensdag 29-07-1925 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië) met Henricus Christiaan van Alphen, 28 jaar oud. Henricus is geboren op vrijdag 15-01-1897 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië) [bron: CBG], zoon van Jan van Alphen en Elizabeth Henrica Spönhoff. Henricus is overleden op zaterdag 09-11-1991 in Amsterdam, 94 jaar oud.
Kinderen van Riek en Henricus:
1 Henri van Alphen [1.2.3.4.1], geboren op maandag 20-12-1926 in Djokjakarta, Midden-Java (Nederlands Indië).
2 Jan van Alphen [1.2.3.4.2], geboren op zaterdag 28-04-1934 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië).
josephine__louise__gustaaf__frederica_en_arnoldus.jpg
21 Josephine, Louise, Gustaaf, Frederica en Arnoldus
1.2.3.6 Josephine Augustine (Jos) Lapré (afb. 21 en 7) is geboren op woensdag 15-07-1925 in Banjoemas, Midden-Java (Nederlands Indië), dochter van Arnold Fredrik Josef Wilhelm Lapré (zie 1.2.3) en Augustina Magdalena Patty. Jos trouwde, 25 jaar oud, op woensdag 15-11-1950 in Zutphen met Evert R. Piepers. Het huwelijk werd ontbonden op dinsdag 07-09-1976.
Notitie bij het huwelijk van Jos en Evert: Wat is de scheidingsplaats?
Notitie bij Evert: Wat zijn de volledige namen van Evert R. Piepers?
Wat is de geboortedatum en geboorteplaats van Evert R. Piepers?
Wie zijn de ouders van Evert R. Piepers?
Kinderen van Jos en Evert:
1 Augustine Johanna Agelina Piepers [1.2.3.6.1], geboren op woensdag 14-02-1951.
Notitie bij Augustine: Wat is de geboorteplaats van Augustine Johanna Agelina Piepers?
2 Wouter Johan Piepers [1.2.3.6.2], geboren op dinsdag 17-03-1953. Wouter is overleden op woensdag 18-03-1953, 1 dag oud.
Notitie bij Wouter: Wat is de geboorteplaats?
3 Johan Evert Piepers [1.2.3.6.3], geboren op donderdag 24-03-1955.
Notitie bij Johan: Wat is de geboorteplaats?
4 Josephine Madeleine Neeltje Piepers [1.2.3.6.4], geboren op zaterdag 04-04-1959.
Notitie bij Josephine: Wat is de geboorteplaats?
5 Richard Raymond Piepers [1.2.3.6.5], geboren op donderdag 22-06-1961.
Notitie bij Richard: Wat is de geboorteplaats?
1.2.3.7 Louise Elizabeth (Wies) Lapré (afb. 21 en 7) is geboren op woensdag 09-03-1927 in Banjoemas, Midden-Java (Nederlands Indië), dochter van Arnold Fredrik Josef Wilhelm Lapré (zie 1.2.3) en Augustina Magdalena Patty. Wies is overleden in 1974, 46 of 47 jaar oud.
Notitie bij Wies: Wat is de exacte overlijdensdatum en overlijdensplaats?
Wies trouwde met Baron Willem Boellaard van Tuyl.
Notitie bij het huwelijk van Wies en Baron: Wat is de huwelijksdatum en huwelijksplaats?
Notitie bij Baron: Wat is de geboortedatum en geboorteplaats van Willem?
Leeft willem nog?
Titel:
Baron
Kind van Wies en Baron:
1 Joyce Francisca Maria Boellaard van Tuyl [1.2.3.7.1], geboren op maandag 14-11-1949.
Notitie bij Joyce: Wat is de geboorteplaats van Joyce?
1.2.3.8 Gustaaf Fredrik Lapré (afb. 21) is geboren op zondag 02-02-1930 in Banjoemas, Midden-Java (Nederlands Indië), zoon van Arnold Fredrik Josef Wilhelm Lapré (zie 1.2.3) en Augustina Magdalena Patty. Gustaaf trouwde, 23 jaar oud, op vrijdag 16-10-1953 in Zutphen met Wilhelmina Jacoba Lovink.
Notitie bij Wilhelmina: Wat is de geboortedatum en geboorteplaats van Wilhelmina Jacoba Lovink?
Wie zijn de ouders van Wilhelmina Jacoba Lovink?
Kinderen van Gustaaf en Wilhelmina:
1 Irma Maria Lapré [1.2.3.8.1], geboren op maandag 13-12-1954.
Notitie bij Irma: Wat is de geboorteplaats?
2 Gustaaf Frederik Lapré [1.2.3.8.2], geboren op woensdag 13-06-1956.
Notitie bij Gustaaf: Wat is de geboorteplaats?
3 Monique Jolande Lapré [1.2.3.8.3], geboren op maandag 05-05-1958.
Notitie bij Monique: Wat is de geboorteplaats?
4 Rogér Michel Lapré [1.2.3.8.4], geboren op woensdag 15-05-1963.
Notitie bij Rogér: Wat is de geboorteplaats?
1.2.3.9 Frederica Margaretha (Fay) Lapré (afb. 21) is geboren op woensdag 04-05-1932 in Banjoemas, Midden-Java (Nederlands Indië), dochter van Arnold Fredrik Josef Wilhelm Lapré (zie 1.2.3) en Augustina Magdalena Patty. Fay trouwde, 20 jaar oud, op maandag 04-08-1952 in Zutphen met Remko Jager, 19 jaar oud. Remko is geboren op vrijdag 28-07-1933 in Zwolle.
Notitie bij Remko: Wie zijn de ouders van Remko?
Kinderen van Fay en Remko:
1 Karla Magda Jager [1.2.3.9.1], geboren op zondag 11-01-1953 in Zutphen.
2 Silvia Joyce Jager [1.2.3.9.2], geboren op zondag 20-06-1954 in Zutphen.
3 Inge Jager [1.2.3.9.3], geboren op woensdag 17-07-1957 in Zeelst, Veldhoven.
1.2.3.10 Arnoldus Wilhelmus (Nos) Lapré (afb. 21) is geboren op zaterdag 27-10-1934 in Banjoemas, Midden-Java (Nederlands Indië), zoon van Arnold Fredrik Josef Wilhelm Lapré (zie 1.2.3) en Augustina Magdalena Patty.
Notitie bij Nos: Nos (Arnoldus Wilhelmus) Lapré woont sinds 1968 in Australië.
Nos trouwde, 21 jaar oud, op maandag 05-03-1956 in Zutphen met Jenneke (Jenny) van den Berg, 18 jaar oud. Jenny is geboren op zaterdag 13-03-1937 in Zutphen, dochter van Dirk van den Berg en Naatje Christina Wilhelmina Lamers.
Kinderen van Nos en Jenny:
1 Arnold Lapré [1.2.3.10.1], geboren op woensdag 10-07-1957 in Guatersloch (West-Duitsland). Arnold is overleden op woensdag 06-08-1980 in Sydney (Australië), 23 jaar oud.
2 Jeroen Lapré, geboren op vrijdag 09-09-1966. Volgt 1.2.3.10.2.
jeroen_holding_pirates_of_the_caribbean_2_oscar.jpg laprefamilyatrullis1oct03.jpg
22 Jeroen holding Pirates of the Caribbean 2 Oscar
23 LapreFamilyAtRullis1Oct03
1.2.3.10.2 Jeroen Lapré (afb. 22 en 23) is geboren op vrijdag 09-09-1966, zoon van Arnoldus Wilhelmus (Nos) Lapré (zie 1.2.3.10) en Jenneke (Jenny) van den Berg.
Notitie bij Jeroen: Jeroen Lapré woont thans in Calefornië.
Wat is de geboorteplaats van Jeroen?
Jeroen trouwde met Donna Jane Norling.
Notitie bij het huwelijk van Jeroen en Donna: Wat is de huwelijksdatum en huwelijksplaats?
Donna is geboren op vrijdag 02-08-1963.
Notitie bij Donna: Wat is de geboorteplaats van Donna?
Wie zijn de ouders van Donna?
Kinderen van Jeroen en Donna:
escheranddyson6weeks.jpg
24 EscherAndDyson6weeks
1 Escher Lapré [1.2.3.10.2.1] (afb. 24), geboren op vrijdag 30-04-1999 in Forest Knolls (Calefornië USA).
2 Dyson Lapré [1.2.3.10.2.2] (afb. 24), geboren op donderdag 08-04-2004 in Forest Knolls (Calefornië USA).
1.2.4 Willem Charles Lapré is geboren op woensdag 04-02-1874 in Rembang, Midden-Java (Nederlands Indië) [bron: RA 1875, 236], zoon van Gustaaf Willem Lapré (zie 1.2) en Josephine Wilhelmine Lutter. Willem is overleden op zaterdag 26-04-1947 in Tjikampek, West-Java (Nederlands Indië), 73 jaar oud. Hij is begraven in Buiten Erevelden (Indonesïe) (Gedenkboek 41).
Beroep:
Gep. Sergt. KNIL
Willem trouwde, 39 jaar oud, op woensdag 20-08-1913 in Poerwakarta, West-Java (Nederlands Indië) [bron: RA 1914, 25] met Lie Tjong Nio, 28 jaar oud. Zij is geboren op zaterdag 01-08-1885, dochter van Lie Tjiong Nio. Zij is overleden in Batavia / Jakarta, West-Java (Nederlands Indië / Indonesië).
Notitie: Lie Tjong Nio komt ook voor als: Chineesche vrouw Tjong Lie en als Tjiong Nio.
Wat is de geboorteplaats van Tjiong Lie?
Wat is de overlijdensdatum van Tjiong Lie?
Wie is de moeder van Tjiong Lie?
Kinderen van Willem en Lie Tjong Nio:
1 Justiene (Zustien) Lapré [1.2.4.1], geboren vóór 1911. Zustien is overleden.
Notitie bij Zustien: Wat zijn de volledige namen?
Wat is de geboortedatum en geboorteplaats?
Wat is de overlijdensdatum en overlijdensplaats?
japanse_interneringskaart_j.w._lapr_.jpg
25 Japanse interneringskaart J.W. Lapré
2 Junior Willem (Juun) Lapré [1.2.4.2] (afb. 25), geboren op donderdag 08-06-1911 in Poerwakarta, West-Java (Nederlands Indië). Juun is overleden.
Notitie bij Juun: Willem Junior Lapré komt ook voor als Junior Willem Lapré
Willem Junior emigreerde naar Californië, Santa Monica.
Wat is de overlijdensdatum en overlijdensplaats?
3 Trees Wilhelmina Lapré [1.2.4.3], geboren op vrijdag 13-12-1912 in Tjikampek, West-Java (Nederlands Indië). Trees is overleden.
Notitie bij Trees: Wat is de overlijdensdatum en overlijdensplaats?
4 Elsa (Els) Lapré, geboren op zaterdag 01-01-1916 in Tjikampek, West-Java (Nederlands Indië). Volgt 1.2.4.4.
5 Henri Willem Lapré, geboren op maandag 24-09-1917 in Tjikampek, West-Java (Nederlands Indië). Volgt 1.2.4.5.
6 Victor (Vic) Lapré, geboren op woensdag 12-10-1921 in Tjikampek, West-Java (Nederlands Indië). Volgt 1.2.4.6.
7 (Adoptie) Odda (Daatje) Lapré [1.2.4.7], geboren op donderdag 06-06-1929 in Tjikampek, West-Java (Nederlands Indië).
8 (Adoptie) Rika Lapré [1.2.4.8], geboren op donderdag 13-07-1939 in Tjikampek, West-Java (Nederlands Indië).
1.2.4.4 Elsa (Els) Lapré is geboren op zaterdag 01-01-1916 in Tjikampek, West-Java (Nederlands Indië) [bron: CBG / RA 1917, 280 Aanhangsel], dochter van Willem Charles Lapré (zie 1.2.4) en Lie Tjong Nio. Els is overleden op donderdag 28-08-1986 in Nunspeet, 70 jaar oud. Els:
(1) trouwde, 25 jaar oud, op donderdag 09-10-1941 in Batavia / Jakarta, West-Java (Nederlands Indië / Indonesië) met Jan Johan Christiaan Palm, 27 jaar oud. Jan is geboren op dinsdag 14-07-1914 in Bandung, West-Java (Nederlands Indië). Jan is overleden op vrijdag 14-01-1944 in Piu Kooko (Japan), 29 jaar oud.
Notitie bij Jan: Wie zijn de ouders?
(2) trouwde, 32 jaar oud, op vrijdag 12-11-1948 in ’s-Gravenhage met Carolus Josephus Lambertus (Zef) Rodigas, 38 jaar oud. Zef is geboren op zaterdag 07-05-1910 in Spaubeek [bron: CBG], zoon van Joannes Sebastianus Rodigas en Maria Cornelia Otermans. Zef is overleden op woensdag 09-04-1958 in Utrecht, 47 jaar oud.
Kinderen van Els en Zef:
1 Eduard Hubertus Rodigas [1.2.4.4.1], geboren op donderdag 21-12-1950 in Heerlen.
2 Eugène Charles Rodigas [1.2.4.4.2], geboren op donderdag 24-01-1952 in Amsterdam.
3 Ernest Lambertus Rodigas [1.2.4.4.3], geboren op zondag 07-03-1954 in Amsterdam.
1.2.4.5 Henri Willem Lapré is geboren op maandag 24-09-1917 in Tjikampek, West-Java (Nederlands Indië) [bron: CBG / RA 1918, 75], zoon van Willem Charles Lapré (zie 1.2.4) en Lie Tjong Nio. Henri is overleden op woensdag 03-07-1991 in Tilburg, 73 jaar oud.
Beroep:
militair (Kon. Luchtmacht)
Henri trouwde, 29 jaar oud, op dinsdag 15-07-1947 in Bandung, West-Java (Nederlands Indië) met Ilse Heyder, 25 jaar oud. Ilse is geboren op dinsdag 21-02-1922 in Batavia / Jakarta, West-Java (Nederlands Indië / Indonesië) [bron: CBG], dochter van Emil Heyder en Lucie Francine Christine Wilhelmine Klerks. Ilse is overleden op dinsdag 06-06-1995 in Tilburg, 73 jaar oud.
Kinderen van Henri en Ilse:
1 Charles Walter (Wally) Lapré, geboren op dinsdag 13-07-1948 in Semarang, Midden-Java (Nederlands Indië). Volgt 1.2.4.5.1.
2 Winny Lissy (Lisa) Lapré, geboren op donderdag 29-12-1949 in Bandung, West-Java (Nederlands Indië). Volgt 1.2.4.5.2.
3 Henri Donald Willem Lapré, geboren op donderdag 24-05-1951 in ’s-Hertogenbosch. Volgt 1.2.4.5.3.
4 Joyce Theodora Lucie Lapré [1.2.4.5.4], geboren op zondag 31-05-1953 in Tilburg.
1955_jan_07_overlijdensakte.jpg
26 1955-jan-07 overlijdensakte
5 Jane Mary Lapré [1.2.4.5.5] (afb. 26), geboren op woensdag 18-08-1954 in Tilburg [bron: CBG]. Jane is overleden op vrijdag 07-01-1955 in Tilburg, 4 maanden oud. Jane bleef kinderloos.
1.2.4.5.1 Charles Walter (Wally) Lapré is geboren op dinsdag 13-07-1948 in Semarang, Midden-Java (Nederlands Indië), zoon van Henri Willem Lapré (zie 1.2.4.5) en Ilse Heyder. Wally:
(1) trouwde, 23 jaar oud, op dinsdag 02-11-1971 in Tilburg met Johanna Willemijntje (Jopie) Andriesse, 19 jaar oud. Het huwelijk werd ontbonden in 10-1994 in Tilburg. Jopie is geboren op zaterdag 05-01-1952 in Tilburg, dochter van Hermanus Johannes (Herman) Andriesse en Niesje van der Wiel.
(2) ging samenwonen, 48 jaar oud, in 01-1997 in Tilburg met Adriana Gertruda Josephina Helena (Rian) Hollants, 46 jaar oud. Het samenwonen werd beëindigd op woensdag 05-06-2013. Rian is geboren op donderdag 14-09-1950 in Tilburg, dochter van Pierre Louis Jean Hollants en Rietje Verreijt.
(3) trouwde, 65 jaar oud, op woensdag 11-12-2013 in Heusden met Catharina Johanna Maria (Karin) de Bruijn, 54 jaar oud. Karin is geboren op vrijdag 31-07-1959 in Tiel, dochter van Hendrikus Adrianus de Bruijn en Nora Theresia Johanna Graafmans.
Kinderen van Wally en Jopie:
1 Susanne Gabriëlle Niesje Lapré [1.2.4.5.1.1], geboren op woensdag 19-10-1983 in Tilburg.
2 Guido Charles Henri Lapré [1.2.4.5.1.2], geboren op zondag 07-07-1985 in Tilburg.
1.2.4.5.2 Winny Lissy (Lisa) Lapré is geboren op donderdag 29-12-1949 in Bandung, West-Java (Nederlands Indië), dochter van Henri Willem Lapré (zie 1.2.4.5) en Ilse Heyder. Lisa trouwde, 23 jaar oud, op donderdag 13-12-1973 in Tilburg met Henricus Johannes Maria (Harrie) Timmermans, 21 jaar oud. Harrie is geboren op vrijdag 04-01-1952 in Tilburg, zoon van Johannes Gijsbertus (Jan) Timmermans en Cornelia Maria Francisca (Corrie) van Dongen.
Kinderen van Lisa en Harrie:
1 Ilse Timmermans [1.2.4.5.2.1], geboren op zondag 29-08-1982 in Tilburg.
2 Paul Timmermans [1.2.4.5.2.2], geboren op dinsdag 11-09-1984 in Tilburg.
1.2.4.5.3 Henri Donald Willem Lapré is geboren op donderdag 24-05-1951 in ’s-Hertogenbosch, zoon van Henri Willem Lapré (zie 1.2.4.5) en Ilse Heyder. Henri trouwde met J.K. Kars.
Notitie bij het huwelijk van Henri en J.K.: Wat is de huwelijksdatum en huwelijksplaats?
Notitie bij J.K.: Wat zijn de volledige namen van Kars?
Wat is de geboortedatum en geboorteplaats van Kars?
Wie zijn de ouders van Kars?
Kinderen van Henri en J.K.:
1 Mireille Andriane Lapré [1.2.4.5.3.1], geboren in 1975.
Notitie bij Mireille: Wat is de exacte geboortedatum en geboorteplaats?
2 Sigrid Simone Lapré [1.2.4.5.3.2], geboren in 1977.
Notitie bij Sigrid: Wat is de exacte geboortedatum en geboorteplaats?
1.2.4.6 Victor (Vic) Lapré is geboren op woensdag 12-10-1921 in Tjikampek, West-Java (Nederlands Indië) [bron: CBG], zoon van Willem Charles Lapré (zie 1.2.4) en Lie Tjong Nio. Vic is overleden op zondag 01-06-1986 in Arnhem, 64 jaar oud.
Beroep:
militair (Sergeant KNIL / Majoor Adm.)
Vic:
(1) trouwde, 27 jaar oud, op dinsdag 12-10-1948 in Semarang, Midden-Java (Nederlands Indië) met Hilda Benjamine (Hilly) Munro, 22 jaar oud. Hilly is geboren op dinsdag 09-03-1926 in Meester Cornelis (Nederlands Indië) [bron: CBG], dochter van Eduard James Munro en Eleonore Francine Lefeber. Hilly is overleden op vrijdag 30-07-1976 in Arnhem, 50 jaar oud.
(2) trouwde, 59 jaar oud, op vrijdag 21-08-1981 in Arnhem met Eleonore Angelique (Eno) Lufting, 49 jaar oud. Eno is geboren op maandag 18-01-1932 in Bandung, West-Java (Nederlands Indië), dochter van Lodewijk Lufting en Constance Margarite Munro.
Kinderen van Vic en Hilly:
1 Raoul Maurice (Roel) Lapré, geboren op dinsdag 26-04-1949 in Tarakan, Borneo (Nederlands Indië). Volgt 1.2.4.6.1.
2 Donald Eugène (Don) Lapré, geboren op dinsdag 31-10-1950 in Rhenen. Volgt 1.2.4.6.2.
3 Margaret Carmen (Mary) Lapré, geboren op zaterdag 02-02-1952 in Rozendaal. Volgt 1.2.4.6.3.
1.2.4.6.1 Raoul Maurice (Roel) Lapré is geboren op dinsdag 26-04-1949 in Tarakan, Borneo (Nederlands Indië), zoon van Victor (Vic) Lapré (zie 1.2.4.6) en Hilda Benjamine (Hilly) Munro. Roel:
(1) trouwde, 31 jaar oud, op zondag 01-06-1980 in Dorchester (USA) met Janice Dorothy Pèpin, 29 jaar oud. Het huwelijk werd ontbonden op donderdag 18-08-1983 in Den Helder. Janice is geboren op donderdag 31-05-1951 in Detroit, Michigan (USA).
Notitie bij Janice: Wie zijn de ouders van Janice?
(2) trouwde, 52 jaar oud, op donderdag 26-04-2001 in Barsingerhorn (gemeente Niedorp) met Hendrika (Rie) Jongejans, 56 jaar oud. Rie is geboren op maandag 08-01-1945 in Purmerend, dochter van Jan Jongejans en Neeltje Saft.
Kind van Roel en Janice:
1 Jean-Pierre (JP.) Lapré, geboren op maandag 25-05-1981 in Den Helder. Volgt 1.2.4.6.1.1.
1.2.4.6.1.1 Jean-Pierre (JP.) Lapré is geboren op maandag 25-05-1981 in Den Helder, zoon van Raoul Maurice (Roel) Lapré (zie 1.2.4.6.1) en Janice Dorothy Pèpin. JP. trouwde, 19 jaar oud, op zaterdag 25-11-2000 in Sacramento, USA met Leticia Osuna Guerra, 18 jaar oud. Leticia is geboren op maandag 28-12-1981 in Long Beach, CA, USA.
Notitie bij Leticia: Wie zijn de ouders van Leticia?
1.2.4.6.2 Donald Eugène (Don) Lapré is geboren op dinsdag 31-10-1950 in Rhenen, zoon van Victor (Vic) Lapré (zie 1.2.4.6) en Hilda Benjamine (Hilly) Munro. Don ging samenwonen, 33 of 34 jaar oud, in 1984 in Amersfoort met Joke Heimerikx.
Notitie bij Joke: Wat zijn de volledige namen van Joke?
Wat is de geboortedatum en geboorteplaats van Joke?
Wie zijn de ouders van Joke?
1.2.4.6.3 Margaret Carmen (Mary) Lapré is geboren op zaterdag 02-02-1952 in Rozendaal, dochter van Victor (Vic) Lapré (zie 1.2.4.6) en Hilda Benjamine (Hilly) Munro. Mary trouwde, 30 jaar oud, op vrijdag 14-05-1982 in Arnhem met Gerrit Tillich.
Notitie bij Gerrit: Wat zijn de volledige namen van Gerrit?
Wat is de geboortedatum en geboorteplaats van Gerrit?
Wie zijn de ouders van Gerrit?
ra1877__236.jpg
27 RA1877, 236
1.5 Jacob Hendrik Lapré (afb. 27) is geboren op vrijdag 05-10-1855 in Rembang, Midden-Java (Nederlands Indië), zoon van Arnoldus Barentinus Lapré (zie 1) en Geertruida Fredrika Elisabeth Volborth. Jacob is overleden op woensdag 26-03-1919 in Rembang, Midden-Java (Nederlands Indië), 63 jaar oud [bron: RA 1920, 145].
Notitie bij Jacob: Jacob Hendrik Lapré is geboren als Jacob Hendrik Volboth.
Op 13-04-1876 veranderde Jacob Hendrik Volboth zijn naam in Jacob Hendrik Lapré.
In de Regerings Almanak 1877, pagina 236 staat:
"R e m b a n g .
NAAMSVERANDERING
1876 April 13 Jacob Hendrik Volborth thans genaamd Jacob Hendrik Lapré."
Jacob Hendrik Lapré wordt genoemd in de Regerings Almanak van Nederlands Indië 1877 - 1877 als Europese Inwoner te Rembang.
(RA1877, 71)
Jacob Hendrik Lapré woonde volgens het Adresboek Nederlandsch-Indië 1899: Rembang.
Beroepen:
klerk (bij residentie kantoor)
1899     gepensioneerd (klerk res. kantoor)   [bron: Adresboek Nederlandsch-Indië 1899]
Jacob trouwde, 33 jaar oud, op maandag 13-05-1889 in Rembang, Midden-Java (Nederlands Indië) [bron: RA 1890, 258] met Ernstein Rausch.
Notitie bij Ernstein: Wat is de geboortedatum en geboorteplaats?
Wat is de overlijdensdatum en overlijdensplaats?
Wie zijn de ouders van Ernstein?
Kinderen van Jacob en Ernstein:
1 Jacoba Hendrika Lapré [1.5.1], geboren op zaterdag 29-03-1890 in Rembang, Midden-Java (Nederlands Indië) [bron: RA 1891, 315]. Jacoba is overleden op donderdag 03-04-1890 in Rembang, Midden-Java (Nederlands Indië), 5 dagen oud [bron: RA 1891, 385].
2 Ernst Jacobus Lapré [1.5.2], geboren op vrijdag 08-01-1892 in Rembang, Midden-Java (Nederlands Indië) [bron: RA 1893, 333]. Ernst is overleden.
ra1895__338.jpg graf_willy_edmond.jpg
28 RA1895, 338
29 Graf Willy Edmond
3 Willy Edmond Lapré [1.5.3] (afb. 28 en 29), geboren op zondag 29-07-1894 in Rembang, Midden-Java (Nederlands Indië) [bron: RA 1895, 338]. Willy is overleden op maandag 19-03-1945 in Semarang, Midden-Java, kamp Bangkong (Nederlands Indië), 50 jaar oud. Hij is begraven in Nederlands ereveld Kalibanteng, Semarang (Indonesië) (Vak M-III, nummer 624) [bron: OGS].
Beroep:
deurwaarder
4 Jacques Ernest Lapré, geboren op zaterdag 24-08-1895 in Semarang, Midden-Java (Nederlands Indië). Volgt 1.5.4.
ra1901__402.jpg
30 RA1901, 402
5 Hugo Adoplh Lapré [1.5.5] (afb. 30), geboren op zondag 26-08-1900 in Rembang, Midden-Java (Nederlands Indië). Hugo is overleden.
6 Christine Ernestiene Lapré, geboren op dinsdag 25-02-1902 in Rembang, Midden-Java (Nederlands Indië). Volgt 1.5.6.
7 Louise Hortense Lapré, geboren op maandag 06-07-1903 in Rembang, Midden-Java (Nederlands Indië). Volgt 1.5.7.
8 Corrie Emelie Lapré, geboren op dinsdag 07-11-1905 in Rembang, Midden-Java (Nederlands Indië). Volgt 1.5.8.
ra1897__352.jpg
31 RA1897, 352
1.5.4 Jacques Ernest Lapré (afb. 31) is geboren op zaterdag 24-08-1895 in Semarang, Midden-Java (Nederlands Indië) [bron: RA 1897, 352], zoon van Jacob Hendrik Lapré (zie 1.5) en Ernstein Rausch. Jacques is overleden.
Notitie bij Jacques: Wat is de overlijdensdatum en plaats?
Jacques:
(1) trouwde, 23 jaar oud, op donderdag 31-07-1919 in Batavia / Jakarta, West-Java (Nederlands Indië / Indonesië) [bron: RA 1920, 11] met Maria Anna van Hulst, 23 jaar oud. Maria is geboren op zondag 08-03-1896 in Koetaradja, Sumatra (Nederlands Indië), dochter van Gerardus Jacobus van Hulst en Hendrika Krab. Maria is overleden op maandag 16-07-1945 in Batavia / Jakarta, West-Java (Nederlands Indië / Indonesië), 49 jaar oud.
(2) begon een relatie, ongeveer 35 jaar oud, omstreeks 1930 met Raden Roro (Jo) Rumbiati, ongeveer 13 jaar oud.
Notitie bij de relatie van Jacques en Jo: Tijdens de oorlog verliet Jacques Ernest Lapré zijn eerste vrouw Maria Anna van Hulst, en kreeg een relatie met Raden Razak (Jo) Roembiati.
Wat is de relatie/huwelijksdatum en plaats?
Jo is geboren op donderdag 10-05-1917 in Batavia / Jakarta, West-Java (Nederlands Indië / Indonesië). Jo is overleden.
Notitie bij Jo: De schrijfwijze Rumbiati komt ook voor als Roembiati.
Wat is de overlijdensdatum en overlijdensplaats van Rumbiati?
Wie zijn de ouders van Rumbiati?
Titel:
Raden Roro (Uitleg over adellijke titels:
Raden = adellijke titel voor mannen
Raden Mas = adellijke titel voor mannen hoger dan Raden
Raden Roro = adellijke titel voor vrouwen
Deze titels gelden uitsluitend voor burgers van Java, dus niet voor bijvoorbeeld burgers uit Sumatra of Celebes etc.)
Kinderen van Jacques en Maria:
1 Jacob Hendrik (Hein) Lapré [1.5.4.4], geboren op zaterdag 05-06-1920 in Batavia / Jakarta, West-Java (Nederlands Indië / Indonesië) [bron: RA 1921, 69]. Hein is overleden op woensdag 05-10-1949 in Batavia / Jakarta, West-Java (Nederlands Indië / Indonesië), 29 jaar oud.
2 Alida Lapré, geboren op dinsdag 12-12-1922 in Batavia / Jakarta, West-Java (Nederlands Indië / Indonesië). Volgt 1.5.4.5.
3 Jacqueline Ernestine Lapré [1.5.4.6], geboren op zaterdag 30-05-1925 in Meester Cornelis (Nederlands Indië). Jacqueline is overleden op dinsdag 20-10-1925 in Meester Cornelis (Nederlands Indië), 4 maanden oud. Zij is begraven in Meester Cornelis (Nederlands Indië), algemene begraafplaats.
Notitie bij overlijden van Jacqueline: Graftekst:
Hier rusten / Jacqueline Ernestine Lapré / geb. 30 Mei 1925 / overl. 20 October 1925.
4 Henri Otto François (Hans) Lapré, geboren op maandag 27-09-1926 in Meester Cornelis (Nederlands Indië). Volgt 1.5.4.7.
Kinderen van Jacques en Jo:
5 Loes Lapré [1.5.4.1].
Notitie bij Loes: Wat zijn de volledige namen van Loes?
Wat is de geboortedatum en geboorteplaats van Loes?
Wie was de partner van Loes?
Wat zijn de huwelijksdatum, scheidingsdatum en plaatsen?
Wie zijn de zoon en dochter van Loes?
6 Anita Louise (Ans) Lapré [1.5.4.2].
Notitie bij Ans: Wat is de geboortedatum en geboorteplaats van Ans?
Wie was de partner van Ans?
Wat zijn de huwelijksdatum, scheidingsdatum en plaatsen?
7 Hendrik Lapré [1.5.4.3].
Notitie bij Hendrik: Wat zijn de volledige namen van Hendrik?
Wat is de geboortedatum en geboorteplaats van Hendrik?
8 Herman Lapré, geboren op zaterdag 11-12-1943 in Batavia / Jakarta, West-Java (Nederlands Indië / Indonesië). Volgt 1.5.4.8.
9 Josephine Lapré [1.5.4.9], geboren op dinsdag 23-07-1946 in Batavia / Jakarta, West-Java (Nederlands Indië / Indonesië) [bron: CBG]. Josephine is overleden op maandag 29-11-1965 in Roosendaal, 19 jaar oud.
Notitie bij Josephine: Josephine Lapré vestigde zich op 24-01-1958 in Nederland en woonde vanaf
24-01-1958 Berg CA L, Wolfsdriesweg 7
31-03-1960 Oisterwijk, Scheibaan 3
28-10-1960 Roosendaal, Chr. Huijgenstraat 2
10 Clementine (Tine) Lapré, geboren op zondag 06-06-1948 in Jakarta (Nederlands Indië). Volgt 1.5.4.10.
1.5.4.5 Alida Lapré is geboren op dinsdag 12-12-1922 in Batavia / Jakarta, West-Java (Nederlands Indië / Indonesië), dochter van Jacques Ernest Lapré (zie 1.5.4) en Maria Anna van Hulst. Alida trouwde, 34 jaar oud, op donderdag 29-08-1957 in Jakarta (Indonesië) met Laurens Leonardus de Bats, 37 jaar oud. Laurens is geboren op donderdag 15-07-1920 in Tirto, Pekalongan, Midden-Java (Nederlands Indië) [bron: CBG], zoon van Christiaan de Bats en Beata Claase. Laurens is overleden op woensdag 25-01-2006 in Amsterdam, 85 jaar oud.
1.5.4.7 Henri Otto François (Hans) Lapré is geboren op maandag 27-09-1926 in Meester Cornelis (Nederlands Indië) [bron: CBG], zoon van Jacques Ernest Lapré (zie 1.5.4) en Maria Anna van Hulst. Hans is overleden op woensdag 12-01-2000 in Zaanstad, 73 jaar oud.
Notitie bij Hans: Henri Otto Francois Lapré vestigde zich op 27-10-1954 in Nederland.
Hans trouwde, 29 jaar oud, op dinsdag 03-07-1956 in Amsterdam met Grietje (Gré) Huisman, 26 jaar oud. Gré is geboren op donderdag 19-12-1929 in De Wijk [bron: CBG], dochter van Albert Huisman en Trijntje Hendriks. Gré is overleden op zondag 20-10-2002 in Zaanstad, 72 jaar oud.
Kinderen van Hans en Gré:
1 Ilona Brigitte Lapré, geboren op zaterdag 19-12-1959 in Amsterdam. Volgt 1.5.4.7.1.
2 Katinka Manette Lapré, geboren op woensdag 17-07-1963 in Amsterdam. Volgt 1.5.4.7.2.
1.5.4.7.1 Ilona Brigitte Lapré is geboren op zaterdag 19-12-1959 in Amsterdam, dochter van Henri Otto François (Hans) Lapré (zie 1.5.4.7) en Grietje (Gré) Huisman. Ilona trouwde in Zaandam met Ivo van der Poll.
Notitie bij het huwelijk van Ilona en Ivo: Wat is de huwelijksdatum?
Ivo is geboren op maandag 06-10-1958 in Amsterdam.
Notitie bij Ivo: Wie zijn de ouders van Ivo?
Kinderen van Ilona en Ivo:
1 Ruby van der Poll [1.5.4.7.1.1], geboren op dinsdag 13-06-1989 in Zaandam.
2 Lex van der Poll [1.5.4.7.1.2], geboren op woensdag 19-12-1990 in Zaandam.
1.5.4.7.2 Katinka Manette Lapré is geboren op woensdag 17-07-1963 in Amsterdam, dochter van Henri Otto François (Hans) Lapré (zie 1.5.4.7) en Grietje (Gré) Huisman. Katinka trouwde, 25 jaar oud, op dinsdag 06-09-1988 in Amsterdam met Erik Schwab.
Notitie bij Erik: Wat is de geboortedatum en geboorteplaats van Erik Schwab?
Wie zijn de ouders van Erik Schwab?
Kinderen van Katinka en Erik:
1 Liza Teddy Schwab [1.5.4.7.2.1], geboren op donderdag 15-12-1994 in Amsterdam.
2 Laura Isabelle Schwab [1.5.4.7.2.2], geboren op dinsdag 07-07-1998 in Amsterdam.
1.5.4.8 Herman Lapré is geboren op zaterdag 11-12-1943 in Batavia / Jakarta, West-Java (Nederlands Indië / Indonesië), zoon van Jacques Ernest Lapré (zie 1.5.4) en Raden Roro (Jo) Rumbiati. Herman trouwde, 27 jaar oud, op woensdag 18-08-1971 in Roosendaal met Adriana Johanna Eklefina Amalia (Adrie) Tuhepary, 22 jaar oud. Adrie is geboren op dinsdag 26-04-1949 in Soerabaja, Oost-Java (Nederlands Indië), dochter van Nono Tuhepary en Leonie Eugenie Verbist.
Kinderen van Herman en Adrie:
1 Marsha Morena Lapré, geboren op zondag 01-07-1973 in Roosendaal. Volgt 1.5.4.8.1.
2 Glady Ernestine Lapré, geboren op donderdag 17-03-1977 in Roosendaal. Volgt 1.5.4.8.2.
1.5.4.8.1 Marsha Morena Lapré is geboren op zondag 01-07-1973 in Roosendaal, dochter van Herman Lapré (zie 1.5.4.8) en Adriana Johanna Eklefina Amalia (Adrie) Tuhepary. Marsha trouwde, 28 jaar oud, op vrijdag 01-02-2002 in Roosendaal met Edwin van den Oever, 31 jaar oud. Edwin is geboren op dinsdag 02-06-1970 in Roosendaal, zoon van Ton van den Oever en Lenie Stultiëns.
Kinderen van Marsha en Edwin:
1 Marvin van den Oever [1.5.4.8.1.1], geboren op dinsdag 18-06-2002 in Roosendaal.
2 Nordin van den Oever [1.5.4.8.1.2], geboren op zondag 18-06-2006 in Roosendaal.
glady___lo_s.jpg
32 Glady & Loïs
1.5.4.8.2 Glady Ernestine Lapré (afb. 32) is geboren op donderdag 17-03-1977 in Roosendaal, dochter van Herman Lapré (zie 1.5.4.8) en Adriana Johanna Eklefina Amalia (Adrie) Tuhepary. Glady ging samenwonen in Roosendaal met Michel Luciën Wanner. Michel is geboren op maandag 18-09-1967 in Rotterdam, zoon van Tommy Franklin Wanner en Yvonne Jeannette Josina Booij.
Kinderen van Glady en Michel:
1 Loïs Giulia Wanner [1.5.4.8.2.1], geboren op woensdag 05-07-2006 in Roosendaal.
2 Manu Jaro Wanner [1.5.4.8.2.2], geboren op zaterdag 22-05-2010 in Roosendaal.
1.5.4.10 Clementine (Tine) Lapré is geboren op zondag 06-06-1948 in Jakarta (Nederlands Indië), dochter van Jacques Ernest Lapré (zie 1.5.4) en Raden Roro (Jo) Rumbiati. Tine trouwde met Menno Stammes.
Notitie bij het huwelijk van Tine en Menno: Wat is de huwelijksdatum en huwelijksplaats?
Menno is geboren op dinsdag 12-09-1944 in Alkmaar, zoon van Henri Stammes en Trijntje Stor.
Kind van Tine en Menno:
1 Taco Stammes [1.5.4.10.1], geboren op vrijdag 27-10-1972 in Roosendaal.
1.5.6 Christine Ernestiene Lapré is geboren op dinsdag 25-02-1902 in Rembang, Midden-Java (Nederlands Indië) [bron: CBG / RA 1903, 48], dochter van Jacob Hendrik Lapré (zie 1.5) en Ernstein Rausch. Christine is overleden op vrijdag 02-02-1990 in Deventer, 87 jaar oud. Zij is begraven in Deventer, R.K. begraafplaats. Christine:
(1) trouwde, 19 jaar oud, op zaterdag 24-12-1921 in Djember, Oost-Java (Nederlands Indië) [bron: RA1923, 17] met Gustaaf Frederik Berlauwt.
(2) trouwde, 54 jaar oud, op donderdag 27-09-1956 in Batavia / Jakarta, West-Java (Nederlands Indië / Indonesië) met Attilio Foresto Catalani, 37 jaar oud. Attilio is geboren op dinsdag 25-02-1919 in Semarang, Midden-Java (Nederlands Indië) [bron: CBG], zoon van Carlogiovanni Catalani en Henriëtte Frederica Obertop. Attilio is overleden op donderdag 07-11-2002 in Wageningen, 83 jaar oud. Hij is begraven in Deventer, R.K. begraafplaats.
1.5.7 Louise Hortense Lapré is geboren op maandag 06-07-1903 in Rembang, Midden-Java (Nederlands Indië) [bron: CBG / RA 1905, 53], dochter van Jacob Hendrik Lapré (zie 1.5) en Ernstein Rausch. Louise is overleden op zondag 12-05-1985 in Breda, 81 jaar oud.
Notitie bij Louise: Louise Hortense Lapré vestigde zich op 09-07-1958 in Nederland en woonde vanaf:
09-07-1958 Arnhem, Hommelseweg 59
26-09-1958 Hengelo (o), Verdistraat 19
25-03-1959 Zaandam, Straat Davis 39
13-10-1959 Hengelo (o), Verdistraat 19
07-12-1962 Hilversum, Röntgenstraat 23
21-01-1963 Hengelo (o), Verdistraat 19
18-06-1963 Hilversum, Röntgenstraat 23
08-05-1964 Amsterdam, Wagenaarstraat 74 I
25-03-1966 Amsterdam, van Oldenbarneveldstraat 95 ohs
03-08-1966 Amsterdam, Wagenaarstraat 74 I
03-01-1968 Amsterdam, van Oldenbarneveldstraat 95 ohs
02-05-1969 Spanje
06-07-1973 Deventer, Margijnenenk 127
22-08-1979 Maleisië
06-03-1980 Deventer, Eleonorastraat 28
28-08-1980 Deventer, Slangenburg 314
04-12-1981 Deventer, Karel de Grotelaan 291
20-02-1984 Breda, Bosstraat 57
Louise:
(1) trouwde, 16 jaar oud, op dinsdag 20-04-1920 in Semarang, Midden-Java (Nederlands Indië) [bron: RA 1921, 38] met Frederich Carl Maria Odenthal, 23 jaar oud. De scheiding werd geregistreerd.
Notitie bij het huwelijk van Louise en Frederich: Wat is de scheidingsdatum en scheidingsplaats?
Frederich is geboren op woensdag 10-06-1896 in Djokjakarta, Midden-Java (Nederlands Indië). Frederich is overleden.
Notitie bij Frederich: Wat is de overlijdensdatum en overlijdensplaats van Frederich Carl Maria Odenthal?
Wie zijn de ouders van Frederich Carl Maria Odenthal?
(2) trouwde, 59 jaar oud, op vrijdag 07-12-1962 in Hengelo met Hermanus (Herman) de Wild, 78 jaar oud. Het huwelijk werd ontbonden op woensdag 28-07-1965 in Hengelo.
Notitie bij het huwelijk van Louise en Herman: Hermanus (Hermann) de Wild had 9 kinderen uit eerdere huwelijken, te weten:
Aartje de Wild (geb. 03-09-1909 te Utrecht)
Aart de Wild (geb. 21-10-1913 te Hilversum)
Jannetje Hendrika de Wild (geb. 20-04-1915 te Hilversum)
Elisabeth de Wild (geb. 29-06-1919 te Hilversum)
Anna Cornelia de Wild (geb. 25-10-1920 te Hilversum)
Willem de Wild (geb. 09-12-1921 te Hilversum, overl. 08-04-1922)
Gerritje de Wild (geb. 12-06-1923 te Hilversum)
Meje Adriana de Wild (geb. 15-11-1924 te Hilversum)
Lubertus de Wild (geb. 20-02-1927 te Hilversum)
Herman is geboren op zondag 10-08-1884 in Nijkerk [bron: CBG], zoon van Aart de Wild en Anna Cornelia Stichter. Herman is overleden op dinsdag 23-12-1969 in Hilversum, 85 jaar oud. Herman is weduwnaar van Jacobje Stekeur (1885-1959), met wie hij trouwde op woensdag 23-10-1907 in Hilversum. Herman trouwde voorheen op woensdag 15-03-1961 in Hilversum met Maria Nelisse (geb. 1892). Dit huwelijk werd ontbonden op woensdag 20-09-1961 in Hilversum. Herman trouwde voorheen op woensdag 06-12-1961 in Hilversum met Pohl Agasija Stiwa Tanischka von Jaroschka (geb. 1912). Dit huwelijk werd ontbonden op donderdag 25-10-1962 in Hilversum.
Beroep:
tuinman
Kind van Louise en Frederich:
1 Carl Frederich Odenthal [1.5.7.1], geboren op woensdag 11-01-1922 in Rembang, Midden-Java (Nederlands Indië). Carl is overleden in 1996 in Californië, 73 of 74 jaar oud.
uittreksel_bs_georg.jpg huwelijksaankondiging_1921.jpg huwelijksakte_340_1921.jpg
33 Uittreksel BS Georg
34 huwelijksaankondiging 1921
35 huwelijksakte 340 1921
1.5.8 Corrie Emelie Lapré is geboren op dinsdag 07-11-1905 in Rembang, Midden-Java (Nederlands Indië) [bron: CBG / RA 1907, 58], dochter van Jacob Hendrik Lapré (zie 1.5) en Ernstein Rausch. Corrie is overleden op zondag 15-12-1996 in Breda, 91 jaar oud.
Notitie bij Corrie: Corrie Emelie Lapré heeft na Nederlands Indië in Maleisië gewoond.
Op 06-03-1980 heeft ze zich officieel in Nederland gevestigd.
Religie:
Rooms Katholiek
Corrie trouwde, 57 jaar oud, op maandag 12-11-1962 in Hengelo met Georg Hendrik Heins (afb. 33 t/m 35), 69 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Corrie en Georg: Georg Hendrik Heins kreeg een zoon (Georg Hendrik Heins, genoren 30-09-1922 te Amsterdam) uit een eerder huwelijk met Johanna Nierkens.
Georg is geboren op zaterdag 05-08-1893 in Amsterdam [bron: CBG], zoon van Ernst Hendrik Heins en Maria Magdalena Haverbus. Georg is overleden op zaterdag 30-12-1967 in Amsterdam, 74 jaar oud. Georg is weduwnaar van Johanna Nierkens (1892-1959), met wie hij trouwde op donderdag 21-04-1921 in Utrecht [bron: huwelijksakte].
Beroep:
1921     arbeider
Gegenereerd met Aldfaer versie 4.2 op 23-11-2014 11:13 door Lapré Holding B.V.